Dansk Medicoteknisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Medicoteknisk Selskab"

Transkript

1 Dansk Medicoteknisk Selskab Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science (EAMBES) 23. marts 2012 Referat af generalforsamlingen afholdt onsdag den 14. marts 2012 kl. 13:00, Selskabets formand, Kim Dremstrup, bød velkommen. Af den udsendte dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent Svend Erik Bodi blev foreslået og blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt iflg. Selskabets love. Pkt. 2. Årsberetning Selskabets formand - Kim Dremstrup gennemgik årsberetningen: Vi nærmer os stadig 500 personlige medlemmer og er nu 470 (470 i 2011) og vi er vokset fra 70 til 73 firmamedlemmer og det er endnu engang rekord for selskabet, om end væksten er fladet lidt ud. Målsætningen om, at vi gerne skal favne alle medicoteknik-professionelle i Danmark bliver stille og roligt opfyldt. MEN det vil vi ikke sætte os tilfredse med altså det der med det stille og rolige. Vi har således i det forgangne år haft selskabets strategi til eftersyn. Først med et seminar under coaching af Jesper Højbjerg Christensen fra Advice A/S, på Mols på Fuglsøcentret, centret er siden lukket så vi fik nok forhandlet for skarp en aftale hjem med dem, siden på et par møder i bestyrelsesregi. To vigtige punkter vi har fremhævet i vores strategi er at vi vil inddrage studerende i større grad i selskabet og at vi vil være mere synlige som selskab. Mht. det første så har vi taget action, og har således inviteret en repræsentant for hver af de fem uddannelsesinstitutioner med i bestyrelsesarbejdet: Således er nu DTU/KU Medicin og Teknik, IHK - Sundhedsteknologi, OU - Velfærdsteknologi, ÅU Biomedicinsk Teknologi og AAU - Sundhedsteknologi repræsenteret i DMTS med repræsentanter for de respektive studier. Rationalet bag dette skridt er tofoldigt: Vi vil gerne have mere dynamik i selskabet og starter med bestyrelsen fordi en god del af de der stadig har hår på hovedet er ved at blive Sekretær: Per Overgaard Rasmussen Vester Søgade 68 st. th. DK-1601 København V Tel.: Fax: DMTS er ikke moms-registreret. Giro-nr Bank konto: Reg. nr: 1199 Konto: NEM konto SE-nr IBAN: DK SWIFT: DABADKKK

2 grå i toppen. OG ikke mindst de nuværende studerende er vores fremtidige kollegaer. Vi venter os meget af vores nye aktører som vi forventer blandt andet vil være aktive på næste landsmøde. Mht. det andet indsatsområde, større synlighed. Vi har ikke tænkt os at blive hverken fagpolitiske eller realpolitiske, dertil er medlemsskaren for broget og een holdning vil dårligt kunne dække alle medlemmer. MEN vi vil gerne være med til at synliggøre og formidle vores faglighed og vi vil bl.a. oprette et kompetencekatalog med medlemmernes kompetencer således der er en nemmere vej til den viden vores medlemmer besidder. Hvad er der så ellers sket i DMTS. Vi fortsætter vores aktivitetsmønster således vi i stedet for et varierende antal fag-møder rundt om i landet med spredt tilslutning nu holder et stort landsmøde, som så suppleres ad libitum med arrangementer som vi enten selv afholder eller medvirker til i forskelligt omfang som sponsorer ol. Sidste år besøgte vi Panum Instituttet i København, og i år er vi så her på Syd Dansk Universitet. Ellers slog vi jo til Søren sidste år hvor vi havde flyttet landsmødet til Aalborg i anledning af at DMTS var vært for NBC15. Vi havde i samarbejde med det Nordjyske BioMedCom arrangeret et tre-i-et møde med NBC15, DMTS-landsmøde og så et projektbørs arrangement kaldet Windows of Opportunity. Det udviklede sig i løbet af planlægningsfasen til et Swiss-Army-Knife arrangement der ud over de nævnte tre elementer også indeholdt Students Day og den største firmaudstilling vi endnu har haft. Da de fire dage var overstået havde mere end fem hundrede deltaget i et eller flere af arrangementerne, det kan vi som selskab være stolte af. Og selvfølgeligt havde vi bragt DMTS rodeotyren med til Aalborg. Et vigtigt aktiv i vores selskab er bladet Medicinsk Teknik og Informatik (MTI), som vi hidtil har delt med Dansk Selskab for Medicinsk Informatik og Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin. Vi udgiver seks numre af bladet årligt, og har indført en ny proces med skiftende redaktører, hvor bestyrelsens medlemmer skiftes til at redigere sammen med den faste fagredaktør. Bladet kører i øvrigt en evig balancegang mellem fagjournalistik og annoncemateriale og det er vigtigt at vi spiller op mod bladet så det fortsat vil have en høj troværdighed. Der sker et skifte nu idet vi fremover vil blive påført en udgift i forbindelse med udgivelsen af MTI. Det ønsker/kan de to andre selskaber ikke og vi kommer således til at fremstå som eneudgiver. Omvendt giver det DMTS en enestående chance til at profilere sig som selskabet der dækker Medicoteknik, sundhedsteknologi og Velfærdsteknologi. Næste landmøde bliver igen i år i september og igen i Brædstrup. Nærmere bestemt september. Følg med og meld dig til via vores hjemmeside. Jeg er sikker på at vi ses i Brædstrup til endnu et kanon-møde! Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for dens store indsats, der mangler sjældent frivillige når der skal stables noget på benene, og engagementet i at få vores landsmøde på benene samler hele bestyrelsen. Jeg vil slutte min beretning med at tillade mig at konkludere at det går rigtigt godt i selskabet, og jeg takker for fint fremmøde til vores generalforsamling og professor Uffe Koch Will og instituttet for at være vært for dagens møder. 2

3 Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2011); Budget for 2012; Fastlæggelse af kontingent for 2013 Selskabets kasserer, Per Overgaard Rasmussen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisor. Dette viste et overskud på kr ,46. Selskabets aktiver pr. 31. december 2010 er kr ,21. Resultatet er yderst tilfredsstillende. En del af formuen afsættes til markering af vort 40 års jubilæum i Budgettet for 2012 vurderes til at følge 2011-resultatet med hensyn til de almene omkostninger; men der vil blive brugt en del af formuen på Landsmøde 2012, MTI og fastholdelse af 2010 prisniveau. Kontingentet for år 2013 foreslås uændret. Regnskab for 2011, budget for 2012 og uændret kontingent for år 2013 blev enstemmigt godkendt. Kontingent for år 2013 er således: Personlige medlemmer Firmamedlemmer Pensionister Studerende 300,00 kr. 2000,00 kr. 150,00 kr. 60,00 kr. Regnskab, budget og kontingent blev godkendt med akklamation. Pkt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Bestyrelsen, følgende er på valg: Bestyrelsen: Kim Dremstrup Jørgen Arendt Jensen Hans Jørgen Clausen Egon Toft Henrik Kruckow Egon Toft ønsker at udtræde af bestyrelsen. Frank Neidhardt er ikke på valg; men ønsker at udgå af bestyrelsen og i stedet blive bestyrelseskonsulent. Henrik Kruckow ønsker også at overgå til bestyrelseskonsulent. Kim Dremstrup, Jørgen Arendt Jensen, Hans Jørgen Clausen er villige til genvalg. De blev genvalgt med akklamation. Der skal vælges 2-3 nye bestyrelsesmedlemmer heraf helst 1 kliniker og 1 medicotekniker. På den kliniske post stillede kardiolog Torben Bjerregaard Larsen fra Aalborg sygehus op. Til den medicotekniske post stillede Forsknings- og udviklingschef Jørn Renz Enggaard fra Region midt op. 3

4 Der var ingen andre kandidater, så begge blev valgt med akklamation. Den sidste bestyrelsespost holdes i henhold til selskabet love: 4, stk. 4 indtil videre åben. Bestyrelsessuppleanter, følgende er på valg: Helge B. Sørensen René Edslev Der var ingen andre kandidater, så begge blev genvalgt med akklamation Pkt. 5. Revisor og revisorer suppleant, følgende er på valg: John Gade Der var ingen andre kandidater, så John blev genvalgt med akklamation Ad pkt. 6 Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår 2 stk.1 og 2 ændret fra følgende tekst 2. FORMÅL Stk. 1 Dansk Medicoteknisk Selskabs formål er at virke til fremme af den videnskabelige og tekniskeudvikling på det medicotekniske område. Stk. 2 Formålet søges opfyldt blandt andet ved: At skabe kontakt mellem medicoteknisk interesserede med forskellig uddannelse og erhvervstilknytning. At formidle gensidig uddannelse mellem grupperne i form af møder, kongresser studiekredse og lignende. At samarbejde med de nordiske og internationale selskaber for medicoteknik. At udbrede kendskabet til medicoteknik. Til denne tekst: 2 Stk. 1 Formålet med Dansk Medicoteknisk selskab er at fremme den videnskabelige og tekniske udvikling på det medicotekniske område i Danmark, ved at: Udbrede kendskabet til medicoteknik. Formidle viden og synspunkter i form af møder, kongresser, seminarer o. lign. Etablere en tværfaglig kontakt mellem medicoteknisk professionelle i industrien, med forskellig uddannelse og erhvervstilknytning. Samarbejde med de nordiske og internationale selskaber for medicoteknik. Forslaget blev enstemmigt godkendt. I henhold til selskabet love, 6, stk.1 skal ændringer af selskabets love godkendes ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Dette lovforslag fremsættes derfor igen på næste års generalforsamling til endelig vedtagelse. 4

5 Pkt. 7. Eventuelt: Der var intet under eventuelt Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen og formanden takkede derefter dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Referent: Per Overgaard Rasmussen Svend Erik Bodi, dirigent Kim Dremstrup, formand Calle Thøgersen, næstformand Per Overgaard Rasmussen sekretær & kasserer 5

6 Bestyrelsen blev konstitueret på et efterfølgende bestyrelsesmøde og har herefter følgende sammensætning: Institutleder, lektor, Ph.D. Kim Dremstrup (formand) Afdelingschef, klinisk ingeniør Calle Thøgersen (næstformand) Ingeniør Per Overgaard Rasmussen (sekretær og kasserer) Professor, Dr. techn. Jørgen Arendt Jensen Team leder Hans Jørgen Clausen MR-Fysiker Søren Haack Civilingeniør, Lektor Morten Ølgaard Jensen Kardiolog Torben Bjerregaard Larsen Forsknings- og udviklingschef Jørn Renz Enggaard Suppleanter: Medicoteknisk rådgiver Elisabeth Larsen Afsnitsleder René Edslev Lektor Helge B. Sørensen Revisor: Civilingeniør John Gade Revisorsuppleant: Medicoingeniør Poul Trier Damgaard Studenterrepræsentanter: Studerende Handan Yildiran Studerende Mette Marie Nielsen Studerende Julie Liv Morin Studerende Stefan Torndahl Madsen Studerende Søren Sohrt-Petersen Derudover har vi en række konsulenter, bl.a.: Civilingeniør Gert Kokholm (Medlems-databaseadministrator) Markedschef Svend Erik Bodi (Arrangementgruppen) Klinisk Ingeniør Benedikte Kruuse Lindvig Klinikchef prof. Dr. Med. Liselotte Højgaard Afdelingschef Frank Neidhardt Lektor, dr.med. Hans Stødkilde-Jøregensen Professor, Ingeniør, dr.med. Hans Nygaard Lektor Cand Polyt, ph.d Carsten Eckhart Thomsen Adm. Direktør Rolf Ulrik Adm. Dir. Henrik Kruckow 6

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Stor opbakning til Kreds Vest

Stor opbakning til Kreds Vest BERETNING FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 Foto: Martin Dam Kristensen Stor opbakning til Kreds Vest Generalforsamlingerne for Kreds Nord og Kreds Syd stemte lørdag den 29.

Læs mere