Odense fik ny energi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense fik ny energi"

Transkript

1 Odense Konservative Avis Odense fik ny energi Generalforsamlinger Se indkaldelserne inde i bladet December årgang nummer 6

2 Vi gjorde det! Af Steen Møller Enkelte trak på smilebåndet, da Jan Boye for et års tid siden proklamerede, at målet for Konservative var 10 mandater. Lidt for ambitiøst og virkelighedsfjernt! Succeskriteriet for partiets mandattal blev sat ved de samme otte mandater, som vi opnåede i 1993, mens det vigtigste succeskriterium naturligvis var at kunne tælle til 15 mandater på valgnatten. Og vi fik både i pose og sæk! Med 11 Konservative byrådsmedlemmer, 2 fra Venstre, 1 fra Dansk Folkeparti og den vigtige radikale var der lige præcis 15, der pegede på Jan Boye som Odenses nye borgmester hen på natten mellem 15. og 16. november. Det var det ønskede og håbede udfald på en kampagne, der stod på i næsten et helt år. Det, der senere skulle blive til kampagnegruppen, holdt sit første møde i november sidste år, da Jan havde besluttet at følge de mange opfordringer, han havde fået om at udskifte amtsborgmesterposten med den lokale borgmesterpost. Og modsat hvad mange kommentatorer og politiske modstandere gerne vil tro, så er langt hovedparten af kampagnearbejdet lavet af arbejdskraft fra egne rækker altså af glade amatører. Indrømmet, betingelserne har ikke kunnet ønskes meget bedre. For en gangs skyld har fundraising ikke været den største årsag til hovedbrud, men modsat er det ikke muligt at købe sig til en valgsejr. At vinde valget kræver den rigtige politik, den rette spidskandidat og et stærkt kandidathold. Og så kræver det manpower altså arme og ben. Desværre har der nok været en udbredt opfattelse, at der jo var rigeligt med penge, og derfor behøves ikke den store hjælp. Intet er mere forkert. Og der har da også været mange aktive konservative i valgkampen, der har hjulpet med plakaterne, der jo skulle klistres, sættes op og pilles ned, med pjecerne, der er blevet husstandsomdelt og delt ud på gader og stræder, med valgbutikken, der blev passet og ikke mindst ved de mange arrangementer, hvor vi var ude og møde odenseanerne. Helt naturligt er der hver gang, der er valg, en diskussion om dette eller hint egentlig virker. Det kan være plakater, pjecer eller annoncer. Virkeligheden er nok, at det er en kombination af det hele, der kan hjælpe med at flytte stemmerne, såfremt de nævnte forudsætninger er i orden. Men det er vigtigt at vi nøje får diskuteret erfaringerne fra denne valgkamp igennem og derfor er der også allerede igangsat et større evalueringsforløb, der kan være med til at lægge grunden for næste valgsejr i Odense i

3 Der kan nævnes mange højdepunkter fra det forgangne år og ikke mindst fra valgkampen, valgbutikken, meningsmålingerne, besøgene af Bendt, Lene og Connie, vælgermøderne, den afsluttende tv-duel og meget mere. Den del må tålmodigt afvente næste udgave af medlemsbladet, hvor der er et større tillæg om byrådsvalgkampen og den nye byrådsgruppe. Lad os i mellemtiden dvæle lidt ved resultatet den tirsdag aften i november odenseanere satte deres kryds ved Konservative, heraf næsten personligt ved byens nye borgmester. Det betød naturligt nok, at der var meget få stemmer til deling mellem de resterende kandidater, der opnåede mellem 714 og 10 stemmer. Helt til det sidste var der spænding om, hvem der skulle tage det 11. konservative mandat. Det endte med at Karsten Kjærby fik 4 stemmer mere end Jack Nielsen og Hanne Askou, der må tage til takke med hhv. 1. og 2. stedfortrædertjansen. Dermed fik vi næsten en gentagelse af valget i 1993, hvor det også var 4 stemmer, der afgjorde, hvem der tog det sidste konservative mandat. Dengang gik det ottende mandat for 84 personlige stemmer, mens det 11. mandat denne gang kostede 117 personlige stemmer. Odense KU s formand Mai Henriksen var højdespringeren blandt kandidaterne. Med masser af vælgermøder, gejst, en fræk kampagne og solid hjælp fra begge ungdomsorganisationer sprængte Mai listen og fik fra sin syvendeplads på listen tredjeflest stemmer, udover Jan Boye kun overgået af Vivi Kier, der igen fik næstflest stemmer. De konservative stemmer svarer til 35,6 % af stemmerne i Odense, hvilket er mere end en fordobling fra de 16,5 % ved valget i ,6 % er ikke overraskende det bedste resultat i nyere tid, og så gør det jo ikke noget, at det samtidig gør Konservative til byens største parti. Men det giver naturligvis også et ansvar, som den nye byrådsgruppe sammen med vælgerforeningen skal forstå at tage vare på. Men lige nu har vi lov til at nyde, at et års hårdt slid bar frugt; fra 1. januar har vi borgmesterposten og den største byrådsgruppe i Odense. 68 år års socialdemokratisk styre er nu afløst af forhåbentlig mange års konservativt styre i Danmarks 3. største by. Jan Boye Vivi Kier 714 Mai Henriksen 583 Poul Falck 393 Steen Møller 327 Merete Østerbye 237 Helge Pasfall 217 Børge Wagner 211 Lars Havelund 200 Ahmed Bozo 168 Karsten Kjærby 117 Jack Nielsen 113 Hanne Askou 113 Kim Lange Hansen 96 Preben Petersen 58 Casper Andersen 55 Lasse Bork Schmidt 48 Peter Allesø Rasmussen 38 Kathrine Sørensen 24 Anne-Mette Jakobsen 17 Gert Allan Hansen 14 Torben Hartvig 10 Michael Pedersen 10 3

4 Indkaldelse til Generalforsamlinger i Odense Konservative Vælgerforening 1. Kreds Fjordager Odense Øst Odense Centrum Vest Næsby Paarup Korup-Ubberud 3. kreds Odense Syd og Brændekilde-Bellinge Kære medlem, Igen i år har vælger- og kredsforeningerne fået mulighed for at indkalde til generalforsamling via Odense Konservative Avis. Derfor finder du her indkaldelsen til elleve af sæsonens generalforsamlinger. Disse vil ikke samtidig blive fremsendt i almindeligt brev. Bestyrelsen for Odense Konservative Vælgerforening 4

5 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Odense Konservative Vælgerforening Onsdag den 8. februar 2006 kl. 19,00 Hotel H.C. Andersen, Claus Bergsgade Dagsorden iflg. vedtægterne: 2. Beretning om virksomheden i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt orientering om budgettet 4. Fastsættelse af medlemskontingent, herunder refusion til lokalforeninger 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 10. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Jan Boye I forbindelse med generalforsamlingen vil der være politiske indlæg fra borgmester Jan Boye og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Efter generalforsamlingen vil vælgerforeningen være vært ved et lille arrangement, hvor medlemmer har mulighed for, at takke Søren Møller for hans mangeårige indsats som rådmand og som medlem af Odense Byråd. Bendt Bendtsen John Wozny Odense Konservative Vælgerforening Søren Møller 5

6 Odense 1. kreds Hermed indkaldes til generalforsamling i Odense 1. kreds Onsdag den 18. januar 2006, kl i lokalerne, Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C Vi starter som vanligt kl med lidt smørrebrød til en pris af 30 kr. pr. person. Øl/vand kan ligeledes købes til rimelige priser. Tilmelding til spisning er nødvendig og skal ske senest fredag den 13. januar til undertegnede på eller telefon Beretning om foreningens virke det forløbne år 3. Indkomne forslag 4. Valg af formand. Søren Mølgård er villig til genopstilling 5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og mindst 1. og 2. suppleant (for 1 år). På valg er Lars Jørgensen Kock, Kurt Holmegård Nielsen, Hanne Rasmussen og Søren Salling, samt Hanne Askou og Michael Nielsen (suppleanter) 6. Opstilling af kredsens folketingskandidat Casper Andersen ønsker ikke genvalg 7. Politisk drøftelse 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 3, skal være undertegnede i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Søren Mølgård Kredsformand 6

7 Fjordager Konservative Vælgerforening afholder generalforsamling torsdag den 19. januar 2006 kl i Agedruphallens cafeteria. 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af 3 suppleanter 8. Valg af delegerede til partiets landsråd samt suppleanter for disse. 9. Valg af 2 revisorer 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet under punkt 4, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Vælgerforeningen er vært ved smørrebrød + 1 øl/vand. Yderligere øl/ vand kan købes. Traditionen tro vil der være en politisk taler efter generalforsamlingen. Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig på tlf eller senest den 17. januar Vi håber, at såvel nye som gamle medlemmer vil møde op til generalforsamlingen. Jan Simonsen Fjordager 7

8 Odense Øst Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Den konservative vælgerforening, Odense Øst Onsdag den 18. januar 2006, kl i lokalerne, Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C 2. Beretning om foreningens virke det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab for år Indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af repræsentant til bestyrelsen for 1. kreds 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 9. Valg af landsrådsdelegerede: Der vælges 1 delegeret pr. påbegyndt 200 medlemmer af foreningen og 1 delegeret pr. påbegyndt 2000 stemmer, der i lokalområdet er afgivet på partiet ved sidste folketingsvalg 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 11. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4, skal være undertegnede i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Lars Christensen 8

9 Odense Centrum Vest Odense Centrum Vest Konservative Vælgerforening holder generalforsamling hos formanden, Preben Petersen, Pantheonsgade 2, 17, Odense C mandag den 9. januar kl Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 9. Valg af delegerede til partiets landsråd 10. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet under punkt 4, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Preben Petersen 9

10 Næsby Der afholdes ordinær generalforsamling i Næsby Konservative Vælgerforening, mandag den 16. januar 2006 kl i Næsby sognegård. 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand (Jørgen F. Madsen modtager genvalg) 6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter 9. Valg af delegerede til partiets landsråd 10. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes. Traditionen tro, vil der være lidt smørrebrød til de fremmødte, øl/vand kan købes. Taler: Mai Henriksen, der er nyvalgt medlem af byrådet, vil komme med sit bud på Odenses fremtid. Mai er desuden formand for KU Odense. Byrådsmedlem Lars Havelund vil orientere om Odenses aktuelle situation. Mai Henriksen Jørgen F. Madsen Lars Havelund 10

11 Paarup Konservative Vælgerforening afholder generalforsamling. Onsdag den 11. januar, kl hos Danren, Ved Kirken 3, Paarup Paarup 2. Valg af referent 3. ens beretning 4. Kassereren fremlægger regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af to suppleanter for bestyrelsen 9. Valg af to revisorer samt en suppleant 10. Valg af medlemmer til bestyrelsen i 2. kreds 11. Eventuelt 12. Politisk drøftelse med det nyvalgte byrådsmedlen Poul Falck Forslag der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Nyvalgt byrådsmedlem Steen Møller vil orientere om Odenses aktuelle situation. Vælgerforeningen er vært ved en kop kaffe/te og lidt sødt hertil. Poul Falck Rune Kallager Steen Møller 11

12 Korup-Ubberud Korup-Ubberud Konservative Vælgerforening afholder generalforsamling tirsdag den 10. januar kl på Kalørgården, Kalørvej Beretning for det forløbne år 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af indtil 3 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af landsrådsdelegerede 8. Valg af suppleanter til landsrådet 9. Valg af revisor 10. Valg af revisorsuppleant 11. Mulighed for politisk drøftelse 12. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet under punkt 4, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen giver det nyvalgte byrådsmedlen Poul Falck sit bud på de kommende 4 år i Odense Byråd. Poul Falck Peter Wich 12

13 Odense 3. kreds Odense 3. kreds holder kredsgeneralforsamling, mandag den 30. januar 2006 Kl på Jensens Bøfhus, Hovedkontoret, Læssøegade 215, 5230 Odense M (Indgang ved rundkørslen) 2. Beretning 3. Indkomne forslag 4. Valg af formand. På valg Marianne Demant 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Bent Müller, Morten Thorborg og Jørgen Johnsen 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Louis Depping Jensen og Peter Teusch 7. Opstilling af kredsens folketingskandidat 8. Politisk drøftelse Oplæg ved Økonomi og Erhvervsminister Bendt Bendtsen 9. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet under punktet Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Bendt Bendtsen Marianne Demant 13

14 Odense Syd Odense Syd Vælgerforening holder generalforsamling mandag den 30. januar 2006, kl Generalforsamlingen afholdes på Jensens Bøfhus Hovedkontoret, Læssøegade 215, 5230 Odense M (Indgang ved rundkørslen) 2. ens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand. På valg er Erling Hansen 6. Valg til bestyrelsen. På valg er Svend Erik Nørby, Louis Depping Jensen, Per Demant og Karsten Harpsøe, 7. Valg repræsentant til bestyrelsen for 3. kreds 8. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg Christian Christensen 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er Jan Guldager Jørgensen, Niels Lykke Rasmussen og K. F. Knudsen (suppleant) 10. Valg af delegerede til landsrådet 11. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet under punkt 4, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Foreningen er vært ved et let traktement. Tilmelding - af hensyn til køkkenet - til Jørgen Johnsen, tlf , eller mail: senest den 27. januar. Erling Hansen 14

15 Brændekilde-Bellinge Der indkaldes herved til Brændekilde-Bellinge Konservative Vælgerforening ordinær generalforsamling. Onsdag den 25. januar 2006, kl på Kratholm 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 3. Forelæggelse af årsregnskab og revisonsberetning 4. Valg af formand. 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af suppleanter 7. Valg af en repræsentant til 3. kreds bestyrelse 8. Valg af revisor 9. Valg af revisorsuppleant 10. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest den 18. januar Der serveres gule ærter og kaffe efter generalforsamlingen, prisen er som sidste år 90 kr. Børge Wagner kommer og taler om det nye byråd Bent Yde Børge Wagner 15

16 Afsender: Odense Konservative Vælgerforening Filosofhaven 42, 2. sal 5000 Odense C Returneres ved varig adresseændring Konservative arrangementer Mandag den 9. januar kl Odense Centrum Vest holder generalforsamling Generalforsamlingen afholdes hos formanden, Preben Petersen, Pantheonsgade 2, 17. Tirsdag den 10. januar 2006, kl Korup-Ubberud holder generalforsamling Generalforsamlingen afholdes på Kalørgården Onsdag den 11. januar kl Paarup holder generalforsamling Generalforsamlingen afholdes hos Danren. Lørdag den 14. januar 2006, kl Odense KU holder generalforsamling Generalforsamlingen afholdes i lokalerne, Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C. Efter generalforsamlingen er der spisning og fest, tilmelding til Hanne Windeløv Ibsen på eller mobil Mandag den 16. januar kl Næsby holder generalforsamling Generalforsamlingen afholdes på Næsby sognegård. Onsdag den 18. januar 2006, kl Odense Øst holder generalforsamling Generalforsamlingen afholdes i vælgerforeningens lokaler, Filosofhaven 42, 2. sal. Onsdag den 18. januar 2006, kl Odense 1. kreds holder kredsgeneralforsamling Generalforsamlingen afholdes i vælgerforeningens lokaler, Filosofhaven 42, 2. sal. Torsdag den 19. januar 2006, kl Fjordager holder generalforsamling Generalforsamling afholdes i Agedruphallens cafeteria. Tirsdag den 24. januar 2006, kl Stenløse-Fangel holder generalforsamling Generalforsamling afholdes i Fangel forsamlingshus, Stenløse Bygade 8. Onsdag den 25. januar 2006, kl Brændekilde-Bellinge holder generalforsamling Generalforsamlingen afholdes på Kratholm. Mandag den 30. januar 2006, kl Odense Syd holder generalforsamling Generalforsamlingen afholdes på Jensens Bøfhus Hovedkontoret. Mandag den 30. januar 2006, kl Odense 3. kreds holder kredsgeneralforsamling Generalforsamlingen afholdes på Jensens Bøfhus Hovedkontoret. Onsdag den 8. februar 2006, kl Odense Konservative Vælgerforening generalforsamling Generalforsamlingen afholdes på Hotel H.C. Andersen. I forbindelse med generalforsamlingen vil der være politiske indlæg fra borgmester Jan Boye og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Reservation af lokalerne i Filosofhaven 42, 2. sal skal ske til Rasmus Flindt, der koordinerer al brug. Rasmus kan kontaktes på tlf eller

Formanden Claus Normann bød velkommen.

Formanden Claus Normann bød velkommen. Referat af ordinær generalforsamling for Konservative i Hørsholm afholdt tirsdag den 27. januar 2015 kl 19:30 på Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, Hørsholm DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24 NYHEDSBREV August 2015...nyt fra formanden Det seneste Nyhedsbrev blev udsendt i februar måned, så her er orientering om, hvad der er sket siden. Vi vidste jo, at der ville blive folketingsvalg i løbet

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere