Odense fik ny energi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense fik ny energi"

Transkript

1 Odense Konservative Avis Odense fik ny energi Generalforsamlinger Se indkaldelserne inde i bladet December årgang nummer 6

2 Vi gjorde det! Af Steen Møller Enkelte trak på smilebåndet, da Jan Boye for et års tid siden proklamerede, at målet for Konservative var 10 mandater. Lidt for ambitiøst og virkelighedsfjernt! Succeskriteriet for partiets mandattal blev sat ved de samme otte mandater, som vi opnåede i 1993, mens det vigtigste succeskriterium naturligvis var at kunne tælle til 15 mandater på valgnatten. Og vi fik både i pose og sæk! Med 11 Konservative byrådsmedlemmer, 2 fra Venstre, 1 fra Dansk Folkeparti og den vigtige radikale var der lige præcis 15, der pegede på Jan Boye som Odenses nye borgmester hen på natten mellem 15. og 16. november. Det var det ønskede og håbede udfald på en kampagne, der stod på i næsten et helt år. Det, der senere skulle blive til kampagnegruppen, holdt sit første møde i november sidste år, da Jan havde besluttet at følge de mange opfordringer, han havde fået om at udskifte amtsborgmesterposten med den lokale borgmesterpost. Og modsat hvad mange kommentatorer og politiske modstandere gerne vil tro, så er langt hovedparten af kampagnearbejdet lavet af arbejdskraft fra egne rækker altså af glade amatører. Indrømmet, betingelserne har ikke kunnet ønskes meget bedre. For en gangs skyld har fundraising ikke været den største årsag til hovedbrud, men modsat er det ikke muligt at købe sig til en valgsejr. At vinde valget kræver den rigtige politik, den rette spidskandidat og et stærkt kandidathold. Og så kræver det manpower altså arme og ben. Desværre har der nok været en udbredt opfattelse, at der jo var rigeligt med penge, og derfor behøves ikke den store hjælp. Intet er mere forkert. Og der har da også været mange aktive konservative i valgkampen, der har hjulpet med plakaterne, der jo skulle klistres, sættes op og pilles ned, med pjecerne, der er blevet husstandsomdelt og delt ud på gader og stræder, med valgbutikken, der blev passet og ikke mindst ved de mange arrangementer, hvor vi var ude og møde odenseanerne. Helt naturligt er der hver gang, der er valg, en diskussion om dette eller hint egentlig virker. Det kan være plakater, pjecer eller annoncer. Virkeligheden er nok, at det er en kombination af det hele, der kan hjælpe med at flytte stemmerne, såfremt de nævnte forudsætninger er i orden. Men det er vigtigt at vi nøje får diskuteret erfaringerne fra denne valgkamp igennem og derfor er der også allerede igangsat et større evalueringsforløb, der kan være med til at lægge grunden for næste valgsejr i Odense i

3 Der kan nævnes mange højdepunkter fra det forgangne år og ikke mindst fra valgkampen, valgbutikken, meningsmålingerne, besøgene af Bendt, Lene og Connie, vælgermøderne, den afsluttende tv-duel og meget mere. Den del må tålmodigt afvente næste udgave af medlemsbladet, hvor der er et større tillæg om byrådsvalgkampen og den nye byrådsgruppe. Lad os i mellemtiden dvæle lidt ved resultatet den tirsdag aften i november odenseanere satte deres kryds ved Konservative, heraf næsten personligt ved byens nye borgmester. Det betød naturligt nok, at der var meget få stemmer til deling mellem de resterende kandidater, der opnåede mellem 714 og 10 stemmer. Helt til det sidste var der spænding om, hvem der skulle tage det 11. konservative mandat. Det endte med at Karsten Kjærby fik 4 stemmer mere end Jack Nielsen og Hanne Askou, der må tage til takke med hhv. 1. og 2. stedfortrædertjansen. Dermed fik vi næsten en gentagelse af valget i 1993, hvor det også var 4 stemmer, der afgjorde, hvem der tog det sidste konservative mandat. Dengang gik det ottende mandat for 84 personlige stemmer, mens det 11. mandat denne gang kostede 117 personlige stemmer. Odense KU s formand Mai Henriksen var højdespringeren blandt kandidaterne. Med masser af vælgermøder, gejst, en fræk kampagne og solid hjælp fra begge ungdomsorganisationer sprængte Mai listen og fik fra sin syvendeplads på listen tredjeflest stemmer, udover Jan Boye kun overgået af Vivi Kier, der igen fik næstflest stemmer. De konservative stemmer svarer til 35,6 % af stemmerne i Odense, hvilket er mere end en fordobling fra de 16,5 % ved valget i ,6 % er ikke overraskende det bedste resultat i nyere tid, og så gør det jo ikke noget, at det samtidig gør Konservative til byens største parti. Men det giver naturligvis også et ansvar, som den nye byrådsgruppe sammen med vælgerforeningen skal forstå at tage vare på. Men lige nu har vi lov til at nyde, at et års hårdt slid bar frugt; fra 1. januar har vi borgmesterposten og den største byrådsgruppe i Odense. 68 år års socialdemokratisk styre er nu afløst af forhåbentlig mange års konservativt styre i Danmarks 3. største by. Jan Boye Vivi Kier 714 Mai Henriksen 583 Poul Falck 393 Steen Møller 327 Merete Østerbye 237 Helge Pasfall 217 Børge Wagner 211 Lars Havelund 200 Ahmed Bozo 168 Karsten Kjærby 117 Jack Nielsen 113 Hanne Askou 113 Kim Lange Hansen 96 Preben Petersen 58 Casper Andersen 55 Lasse Bork Schmidt 48 Peter Allesø Rasmussen 38 Kathrine Sørensen 24 Anne-Mette Jakobsen 17 Gert Allan Hansen 14 Torben Hartvig 10 Michael Pedersen 10 3

4 Indkaldelse til Generalforsamlinger i Odense Konservative Vælgerforening 1. Kreds Fjordager Odense Øst Odense Centrum Vest Næsby Paarup Korup-Ubberud 3. kreds Odense Syd og Brændekilde-Bellinge Kære medlem, Igen i år har vælger- og kredsforeningerne fået mulighed for at indkalde til generalforsamling via Odense Konservative Avis. Derfor finder du her indkaldelsen til elleve af sæsonens generalforsamlinger. Disse vil ikke samtidig blive fremsendt i almindeligt brev. Bestyrelsen for Odense Konservative Vælgerforening 4

5 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Odense Konservative Vælgerforening Onsdag den 8. februar 2006 kl. 19,00 Hotel H.C. Andersen, Claus Bergsgade Dagsorden iflg. vedtægterne: 2. Beretning om virksomheden i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt orientering om budgettet 4. Fastsættelse af medlemskontingent, herunder refusion til lokalforeninger 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter 10. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Jan Boye I forbindelse med generalforsamlingen vil der være politiske indlæg fra borgmester Jan Boye og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Efter generalforsamlingen vil vælgerforeningen være vært ved et lille arrangement, hvor medlemmer har mulighed for, at takke Søren Møller for hans mangeårige indsats som rådmand og som medlem af Odense Byråd. Bendt Bendtsen John Wozny Odense Konservative Vælgerforening Søren Møller 5

6 Odense 1. kreds Hermed indkaldes til generalforsamling i Odense 1. kreds Onsdag den 18. januar 2006, kl i lokalerne, Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C Vi starter som vanligt kl med lidt smørrebrød til en pris af 30 kr. pr. person. Øl/vand kan ligeledes købes til rimelige priser. Tilmelding til spisning er nødvendig og skal ske senest fredag den 13. januar til undertegnede på eller telefon Beretning om foreningens virke det forløbne år 3. Indkomne forslag 4. Valg af formand. Søren Mølgård er villig til genopstilling 5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og mindst 1. og 2. suppleant (for 1 år). På valg er Lars Jørgensen Kock, Kurt Holmegård Nielsen, Hanne Rasmussen og Søren Salling, samt Hanne Askou og Michael Nielsen (suppleanter) 6. Opstilling af kredsens folketingskandidat Casper Andersen ønsker ikke genvalg 7. Politisk drøftelse 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 3, skal være undertegnede i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Søren Mølgård Kredsformand 6

7 Fjordager Konservative Vælgerforening afholder generalforsamling torsdag den 19. januar 2006 kl i Agedruphallens cafeteria. 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af 3 suppleanter 8. Valg af delegerede til partiets landsråd samt suppleanter for disse. 9. Valg af 2 revisorer 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet under punkt 4, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Vælgerforeningen er vært ved smørrebrød + 1 øl/vand. Yderligere øl/ vand kan købes. Traditionen tro vil der være en politisk taler efter generalforsamlingen. Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig på tlf eller senest den 17. januar Vi håber, at såvel nye som gamle medlemmer vil møde op til generalforsamlingen. Jan Simonsen Fjordager 7

8 Odense Øst Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Den konservative vælgerforening, Odense Øst Onsdag den 18. januar 2006, kl i lokalerne, Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C 2. Beretning om foreningens virke det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab for år Indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af repræsentant til bestyrelsen for 1. kreds 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 9. Valg af landsrådsdelegerede: Der vælges 1 delegeret pr. påbegyndt 200 medlemmer af foreningen og 1 delegeret pr. påbegyndt 2000 stemmer, der i lokalområdet er afgivet på partiet ved sidste folketingsvalg 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 11. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4, skal være undertegnede i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Lars Christensen 8

9 Odense Centrum Vest Odense Centrum Vest Konservative Vælgerforening holder generalforsamling hos formanden, Preben Petersen, Pantheonsgade 2, 17, Odense C mandag den 9. januar kl Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 9. Valg af delegerede til partiets landsråd 10. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet under punkt 4, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Preben Petersen 9

10 Næsby Der afholdes ordinær generalforsamling i Næsby Konservative Vælgerforening, mandag den 16. januar 2006 kl i Næsby sognegård. 2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand (Jørgen F. Madsen modtager genvalg) 6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter 9. Valg af delegerede til partiets landsråd 10. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes. Traditionen tro, vil der være lidt smørrebrød til de fremmødte, øl/vand kan købes. Taler: Mai Henriksen, der er nyvalgt medlem af byrådet, vil komme med sit bud på Odenses fremtid. Mai er desuden formand for KU Odense. Byrådsmedlem Lars Havelund vil orientere om Odenses aktuelle situation. Mai Henriksen Jørgen F. Madsen Lars Havelund 10

11 Paarup Konservative Vælgerforening afholder generalforsamling. Onsdag den 11. januar, kl hos Danren, Ved Kirken 3, Paarup Paarup 2. Valg af referent 3. ens beretning 4. Kassereren fremlægger regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af to suppleanter for bestyrelsen 9. Valg af to revisorer samt en suppleant 10. Valg af medlemmer til bestyrelsen i 2. kreds 11. Eventuelt 12. Politisk drøftelse med det nyvalgte byrådsmedlen Poul Falck Forslag der ønskes behandlet under punkt 5, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Nyvalgt byrådsmedlem Steen Møller vil orientere om Odenses aktuelle situation. Vælgerforeningen er vært ved en kop kaffe/te og lidt sødt hertil. Poul Falck Rune Kallager Steen Møller 11

12 Korup-Ubberud Korup-Ubberud Konservative Vælgerforening afholder generalforsamling tirsdag den 10. januar kl på Kalørgården, Kalørvej Beretning for det forløbne år 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand 6. Valg af indtil 3 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af landsrådsdelegerede 8. Valg af suppleanter til landsrådet 9. Valg af revisor 10. Valg af revisorsuppleant 11. Mulighed for politisk drøftelse 12. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet under punkt 4, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen giver det nyvalgte byrådsmedlen Poul Falck sit bud på de kommende 4 år i Odense Byråd. Poul Falck Peter Wich 12

13 Odense 3. kreds Odense 3. kreds holder kredsgeneralforsamling, mandag den 30. januar 2006 Kl på Jensens Bøfhus, Hovedkontoret, Læssøegade 215, 5230 Odense M (Indgang ved rundkørslen) 2. Beretning 3. Indkomne forslag 4. Valg af formand. På valg Marianne Demant 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Bent Müller, Morten Thorborg og Jørgen Johnsen 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er Louis Depping Jensen og Peter Teusch 7. Opstilling af kredsens folketingskandidat 8. Politisk drøftelse Oplæg ved Økonomi og Erhvervsminister Bendt Bendtsen 9. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet under punktet Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Bendt Bendtsen Marianne Demant 13

14 Odense Syd Odense Syd Vælgerforening holder generalforsamling mandag den 30. januar 2006, kl Generalforsamlingen afholdes på Jensens Bøfhus Hovedkontoret, Læssøegade 215, 5230 Odense M (Indgang ved rundkørslen) 2. ens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand. På valg er Erling Hansen 6. Valg til bestyrelsen. På valg er Svend Erik Nørby, Louis Depping Jensen, Per Demant og Karsten Harpsøe, 7. Valg repræsentant til bestyrelsen for 3. kreds 8. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg Christian Christensen 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er Jan Guldager Jørgensen, Niels Lykke Rasmussen og K. F. Knudsen (suppleant) 10. Valg af delegerede til landsrådet 11. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet under punkt 4, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Foreningen er vært ved et let traktement. Tilmelding - af hensyn til køkkenet - til Jørgen Johnsen, tlf , eller mail: senest den 27. januar. Erling Hansen 14

15 Brændekilde-Bellinge Der indkaldes herved til Brændekilde-Bellinge Konservative Vælgerforening ordinær generalforsamling. Onsdag den 25. januar 2006, kl på Kratholm 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 3. Forelæggelse af årsregnskab og revisonsberetning 4. Valg af formand. 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af suppleanter 7. Valg af en repræsentant til 3. kreds bestyrelse 8. Valg af revisor 9. Valg af revisorsuppleant 10. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest den 18. januar Der serveres gule ærter og kaffe efter generalforsamlingen, prisen er som sidste år 90 kr. Børge Wagner kommer og taler om det nye byråd Bent Yde Børge Wagner 15

16 Afsender: Odense Konservative Vælgerforening Filosofhaven 42, 2. sal 5000 Odense C Returneres ved varig adresseændring Konservative arrangementer Mandag den 9. januar kl Odense Centrum Vest holder generalforsamling Generalforsamlingen afholdes hos formanden, Preben Petersen, Pantheonsgade 2, 17. Tirsdag den 10. januar 2006, kl Korup-Ubberud holder generalforsamling Generalforsamlingen afholdes på Kalørgården Onsdag den 11. januar kl Paarup holder generalforsamling Generalforsamlingen afholdes hos Danren. Lørdag den 14. januar 2006, kl Odense KU holder generalforsamling Generalforsamlingen afholdes i lokalerne, Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C. Efter generalforsamlingen er der spisning og fest, tilmelding til Hanne Windeløv Ibsen på eller mobil Mandag den 16. januar kl Næsby holder generalforsamling Generalforsamlingen afholdes på Næsby sognegård. Onsdag den 18. januar 2006, kl Odense Øst holder generalforsamling Generalforsamlingen afholdes i vælgerforeningens lokaler, Filosofhaven 42, 2. sal. Onsdag den 18. januar 2006, kl Odense 1. kreds holder kredsgeneralforsamling Generalforsamlingen afholdes i vælgerforeningens lokaler, Filosofhaven 42, 2. sal. Torsdag den 19. januar 2006, kl Fjordager holder generalforsamling Generalforsamling afholdes i Agedruphallens cafeteria. Tirsdag den 24. januar 2006, kl Stenløse-Fangel holder generalforsamling Generalforsamling afholdes i Fangel forsamlingshus, Stenløse Bygade 8. Onsdag den 25. januar 2006, kl Brændekilde-Bellinge holder generalforsamling Generalforsamlingen afholdes på Kratholm. Mandag den 30. januar 2006, kl Odense Syd holder generalforsamling Generalforsamlingen afholdes på Jensens Bøfhus Hovedkontoret. Mandag den 30. januar 2006, kl Odense 3. kreds holder kredsgeneralforsamling Generalforsamlingen afholdes på Jensens Bøfhus Hovedkontoret. Onsdag den 8. februar 2006, kl Odense Konservative Vælgerforening generalforsamling Generalforsamlingen afholdes på Hotel H.C. Andersen. I forbindelse med generalforsamlingen vil der være politiske indlæg fra borgmester Jan Boye og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Reservation af lokalerne i Filosofhaven 42, 2. sal skal ske til Rasmus Flindt, der koordinerer al brug. Rasmus kan kontaktes på tlf eller

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Odense Konservative Avis. Søren Møller nyt æresmedlem. Februar 2006 13. årgang nummer 1

Odense Konservative Avis. Søren Møller nyt æresmedlem. Februar 2006 13. årgang nummer 1 Odense Konservative Avis Søren Møller nyt æresmedlem Februar 2006 13. årgang nummer 1 Odense Konservative Vælgerforening Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C Tlf. 66 11 09 09 Åbningstider: Tirsdag: 10.00-13.00

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Jan Boye går efter borgmesterposten

Jan Boye går efter borgmesterposten Odense Konservative Avis Jan Boye går efter borgmesterposten Generalforsamlinger Se indkaldelserne inde i bladet December 2004 11. årgang nummer 4 Odense Konservative Vælgerforening Filosofhaven 42, 2.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Københavns kommune, i daglig tale Københavns Konservative Vælgerforening. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Steen Møller ny gruppeformand - læs portrættet side 4-5 Ny struktur i vælgerforeningen - læs mere side 13 December 2006 13. årgang nummer 4 Odense Konservative Vælgerforening Filosofhaven

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag 16. maj 2013 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Indkaldelse til årsmøde og den 11. ordinære generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Odense Konservative Avis. Jan Boye. Valgt til borgmesterkandidat. Marts 2005 12. årgang nummer 2

Odense Konservative Avis. Jan Boye. Valgt til borgmesterkandidat. Marts 2005 12. årgang nummer 2 Odense Konservative Avis Jan Boye Valgt til borgmesterkandidat Marts 2005 12. årgang nummer 2 Odense Konservative Vælgerforening Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C Tlf. 66 11 09 09 Åbningstider: Tirsdag:

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Det Grønne Blad Mulighedernes samfund Læs side 6 og 7 December 2007 14. årgang nummer 4 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C Tlf. 66 11 09 09 Åbningstider: Tirsdag: 17.00-19.00

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 8. april 2013 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016. Nyreforeningen Bornholm

NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016. Nyreforeningen Bornholm NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016 Nyreforeningen Bornholm Bestyrelsesmedlemmer Januar 2016 Konstitueret Formand og lotterikoordinator: Thomas Ebert, Smedegårdsvej 27,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Carsten blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Torsdag den 27. oktober 2016, kl. 16.00, Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Alle medlemmer er indkaldt via: Club Corvette Denmarks hjemmeside / Forum / CCD-Nyt 1-2015

Alle medlemmer er indkaldt via: Club Corvette Denmarks hjemmeside / Forum / CCD-Nyt 1-2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Club Corvette Denmark. Søndag d.12 april 2015 kl. 13:00 på Hotel Antvorskov Trafikcenter Alle 4, 4200 Slagelse Motorvejsafkørsel 39. www.hotelantvorskov.dk Alle

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Kalender. for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening. Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup. Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Kalender. for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening. Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup. Der indkaldes til ordinær generalforsamling Kalender for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening Torsdag 7. januar 2010 14. januar 21. januar Første møde i år 2010 Er du gået i stå med noget, eller er i tvivl om noget, så tag det op i aften, så du evt.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2016 På Hotel Strandtangen, Skive På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland inviteres du hermed til den

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Program 2015 Ordinær Generalforsamling d. 15-1 2015 kl. 1930 I Mundelstrup jagtforenings klubhus Stillingvej 2, 8471 Sabro Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Referat af MØF-generalforsamling

Referat af MØF-generalforsamling Referat af MØF-generalforsamling Helene Damgaard Nielsen 13-12-2008 kl. 15.15 i aud. D1 Indhold Indhold i 1 Valg af dirigent 1 2 Valg af referent 1 3 Bestyrelsen aflægger beretning 1 4 Regnskabet fremlægges

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling. Tirsdag d. 25. november 2008

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling. Tirsdag d. 25. november 2008 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 25. november 2008 Dagsorden 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Valg af dirigent. Valg af stemmetællere Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år Fremlæggelse

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 11. maj 2015

Generalforsamling 11. maj 2015 1 of 7 Generalforsamling 11. maj 2015 Dagsorden / Referat 11. maj 2015, kl. 16.30 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

SELSKABETS BESTYRELSE: Lars Christian Lilleholt, Anker Boye, Steen Møller, Helge Erling Pasfall samt Thomas Funding Therkildsen

SELSKABETS BESTYRELSE: Lars Christian Lilleholt, Anker Boye, Steen Møller, Helge Erling Pasfall samt Thomas Funding Therkildsen J.nr. 11690-LR-RAS Advokat Lars Rasmussen. Udkast af den 13. august 2007. Karsten Thygesen Jens Peter Henriksen Kaj Møller Nielsen Grethe Laursen Holger Svanberg Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Lars Rasmussen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Februar - marts Årgang Nr. 1

Februar - marts Årgang Nr. 1 Februar - marts 2016 9. Årgang Nr. 1 Husk tilmelding til fællesspisning til generalforsamlingen den 4. april, se nærmere side 6. 3 4 6 7 8 10 11 12 14 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Henny Fællesspisning

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Boligselskabet BSB Assens

Boligselskabet BSB Assens Boligselskabet BSB Assens af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.00 i Skjoldvænget 100, 5610 Assens Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere