Foredrag af Bruno Gröning, julen 1957

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredrag af Bruno Gröning, julen 1957"

Transkript

1 Henvisning Dette er en originaltro, skriftlig overførsel fra juleforedraget af Bruno Gröning, som han i 1957 optog på lydbånd for de nordtyske venner. For at sikre kildens ægthed, er der bevidst givet afkald på sproglige eller grammatiske korrekturer i teksten. De små tal, som står foran hvert afsnit, henviser til de tilsvarende lydspor på cd en for at gøre det lettere at finde det pågældende sted. Denne og andre optagelser med Bruno Grönings originalstemme kan fås som cd, og kan bestilles på følgende Internetadresse: Foredrag af Bruno Gröning, julen Sang: Vom Himmel hoch, da komm ich her (Vers 3 og 15) Es ist der Herr Christ, unser Gott, Der will euch führ n aus aller Not. Er will eu r Heiland selber sein, Von allen Sünden machen rein. Lob, Ehr sei Gott im höchsten Tron, Der uns schenkt seinen ein gen Sohn! Es freuen sich der Engel Schar Und singen uns solch neues Jahr. 2 Sang: Alle Jahre wieder Alle Jahre wieder Kommt das Christuskind Auf die Erden nieder, Wo wir Menschen sind. Version fra Side 1 af 10

2 Kehrt mit seinem Segen Ein in jedes Haus, Geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Steht auch mir zur Seite Still und unerkannt, Dass es treu mich leite An der lieben Hand. 3 At jeg i dag taler til Dem over lydbånd, er vor kære fru Thomsens ønske, eller rettere sagt tanke. Hun har inderligt bedt mig om, da jeg jo ikke personligt kan være blandt Dem på denne dag, i det mindste at stille en båndoptager og et lydbånd til rådighed for hende. Hendes hjertensønske gik ud på, at alle mine ord, som jeg altid har vidst at give hende med på vejen, også skulle gives til Dem her. Hvordan var jo snart besluttet. Fru Thomsen sagde, at hun ville være tilfreds, hvis jeg blot for denne gang, for denne dag, ville stille apparatet til rådighed for hende. Men jeg er senere gået over til, idet jeg sagde til mig selv: Det er en vældig god, en sund tanke, og jeg vil derfor altid stille dette apparat til fru Thomsens rådighed, så De over dette apparat også vil kunne få nogle ord fra min lille ringe personlighed. Ja, mine kære venner, vær ikke forbavset over det. Jeg vil ikke være den store; for Dem er jeg fortsat den lille Gröning. Jeg vil ikke andet, end at De alle nu blot vil slå ind på den gode vej, der ikke er bestemt sådan af mig, men af Gud. Men nu må jeg ikke komme bort fra det, jeg vil sige til Dem i dag. At De allerede i dag fejrer den hellige fest, og hvorfor vi fejrer den, må vel enhver, være kendt af ethvert menneske. Det er ikke kun mit, men mange, mange menneskers ønske at fejre festen sådan, som denne højtidelighed overhovedet bør fejres. Jeg ved, at De også nu endnu ikke vil forstå mig. For De har hidtil troet, at festen, sådan som De fejrer den, allerede var den rigtige fest. Nej, mine kære venner, denne forskudsfest, som De holder i dag, er udelukkende tiden, tiden for besindelse. Det vil sige, at mennesket først og fremmest skal besinde sig på sin egen tilværelse, og så på vor Frelsers tilværelse; hvorfor, hvorledes og til hvad Gud sendte sin søn, der jo har givet os så meget med på vor livsvej, som for os ikke kun er et eller andet, men alt, hvad vi har brug for i vort jordiske liv. Jeg ved, at mennesket kun har taget det til sig som en selvfølge. Det er nu engang julefesten, og så bliver de smukke julesange sunget, eller rettere sagt liret af, uden at nogen skænker det en tanke, at disse sange, som vi har fået fra vore forfædre, fra mennesker jeg må sige: fra store ånder der har givet, har efterladt os dem som gave. Men alligevel har hver sang sin egen betydning, når vi bliver klar over hvert Version fra Side 2 af 10

3 ord, og også tager dem til os. Men det er ikke kun det, jeg vil sige til Dem, mine kære venner. 4 Hidtil tænker De hele tiden, når den hellige fest som De siger, julefesten nærmer sig, så tænker De allerede måneder, tænker allerede uger i forvejen på, hvad De vil forære Deres nærmeste. De tænker også på deres nærmeste families gaver, og at De med bestemthed kan regne med at få gaver. Jeg ved, at De ser på Dem selv som heldig, at også De hører til giverne, der vil glæde Deres næste med jordiske gaver. Men, mine kære Venner, nu skal vi ikke undervurdere det hele, det store, det guddommelige. Gud har givet os mere end kun en jordisk gave. Og netop derfor må vi vide så meget om alt, hvad Gud er for os, og hvad vi er for ham. Ja, om gaven, som Gud giver os, kunne jeg godt sige, at det også er en ren jordisk gave, for Gud sendte os sin søn, der har vist os vejen, som vi skal gå i tiden for vort jordiske liv her. Jeg ved, at mennesket kun jeg understreger det igen altid kun siger, som de også finder det i disse mange sange: Os er i dag vor Frelser født, som er Vorherre Jesus Kristus. Og så videre og så videre. Ja, men at et menneske virkeligt havde optaget det, som han må optage, hvad han skulle tage til sit hjerte, skal ikke kun være vort ønske. Nej, venner! Mange har ikke tænkt over det, det var kun en selvfølge for dem, for julefesten har vi jo hvert år. Men der er også den smukke, vidunderlige sang, hvori der står: Hvert år kommer Kristusbarnet ned på jorden igen, hvor vi mennesker er. Har nogen vel tænkt over det? Har nogen vel taget det alvorligt? Har nogen vel kunnet tro, at det var sandt? Jeg tror det ikke. Det var kun så selvfølgeligt for mennesket, idet han affejede det med at sige: Det er jo kun en sang. Nå ja, og vi har jo hvert år den samme fest, det gentager sig jo. Mine kære venner, tænk nu over, hvad Gud har givet os her. Fordi mennesker aldrig har lyttet ind i sig selv, fordi mennesker var kommet ud af den sande, guddommelige føring, lægger de ikke mærke til sig selv, og heller ikke til deres krop. De lyttede ikke ind i sig selv, og fulgte heller ikke følelsen og levede heller ikke i viljen, i Guds vilje. Altså var de kommet helt ud af denne sande, guddommelige føring, og de troede blot: Det er godt nok, som vore forældre, vore forfædre har fejret disse fester meget kraftigt har fejret dem, uden at gøre sig en tanke ved det, uden overhovedet at blive eftertænksomme ved det. Intet, ikke det mindste spor af alt dette. De troede simpelthen, jeg siger det endnu engang: Sådan er det nu engang. Sådan har mine forældre fejret festerne, sådan fejrer vi dem, og sådan fejrer mine børn dem også. 5 Mine kære venner, da falder alt, kort sagt, til jorden. Der er overhovedet intet mere, man endnu kan kalde liv. Der er slet intet mere af det, som Gud har bestemt for os, som Gud har givet os, og der er ikke blevet mere tilbage af det, som Frelseren bety- Version fra Side 3 af 10

4 der for os. Der er intet sandt mere, intet troende mere hos mennesket. Han tager det kun sådan, at der var engang, Kristus var her engang, og tror ikke, at han altid er hos os. Og de tror heller ikke, at han kan bo i os, at vi virkelig bliver ført af ham, det vil sige, at Gud gennem sin søn fører os derhen, hvor vi hører til, til den vi tilhører. Jeg ved, at mennesker afviser det med en letfærdighed; de kan simpelthen, kort sagt, ikke mere tro. 6 Nu, mine kære venner, når De ikke mere følger Kristi liv, går vi helt tilbage, altså til Kristi fødsel. Den dag bliver De jo så ofte mindet om, det vil sige hvert år. Ja, naturligvis må vi vide, hvad Kristi fødsel betyder for os, hvad Kristus er for os. Jeg ved bestemt, hvordan mennesker tror, idet de siger: Mine kødelige forældre er toneangivende. Det de siger, er afgørende. Hvad Kristi lære siger dem, det kommer i anden række. Nå ja, og: Mine forældre lirer det kun sådan af. De siger: Vi må gå i kirke, vi må bede, uden at de har fortalt os, at vi må være med af hele vort hjerte, og at vi af hele vort hjerte må ønske at vi virkelig løser os fra alt ondt, og at vi her må modtage det gode, det sande guddommelige. Og nu, mine kære venner, følg nu fortsat Kristi liv, hvad Kristus har gjort for os. Hvad han har givet os med på vor livsvej, og hvordan han har forstået at føre os, alt hvad han har sagt fra Gud, sin far, der også samtidig er vores far. Og at vi kun skal følge ham, at han kun gør det, gør det sådan og giver os det sådan, som Gud giver ham det, som Gud venter det af ham. Kristus har selv givet os meget belærende. Blot må vi virkelig tage Kristi ord alvorligt. Vi må hjerteligt tage dem ind i os. Vi må tage alt det gode til os, som han har givet os med på vores livsvej, og vi må så også stå ved dette ord, ved dette ene ord ja. Jeg ved, at mennesker er overfladiske. De siger ja hundrede gange, og af disse hundrede gange er det sådan, at de én gang opfylder dette ja, og ni og halvfems gange ikke. Og desuden tror de ikke, at de skylder sig selv, og frem for alt Gud, regnskab for alt det. De siger altid, at ja de følger og de tror og ved endnu i dag ikke, hvad tro betyder. Og endnu i dag ved de ikke, hvad Kristus betyder for os. Og de ved stadig ikke, at vi fortsat ikke skal gøre andet end at følge ham. Han har givet os en stor livsopgave. Han har bragt så meget med ind i vort jordiske liv, som vi selv, også enkeltvis, skal omsætte i handling. Det er vores vej, mine kære venner, og ingen anden! 7 Jeg ved, at De nu vil sige: Ja, hvordan er alt dette muligt? Dette hvordan behøver jeg nu ikke at gentage i dag. Jeg har så ofte ladet Dem vide, hvilken vej vi skal gå, hvilken vej vi befinder os på. Så det må hver selv fornemme. For mange venner i vores vennekreds har den gode følelse, at de igen er blevet virkeligt livsglade og livsbekræftende mennesker. De er kommet til den overbevisning, at det liv de hidtil har ført, jo ikke var det rigtige, og at de aldrig har følt sig så veltilpasse som nu. Hvor de Version fra Side 4 af 10

5 hører sande ord, og hvor de tager disse sande ord til sig, optager dem i sig og gør alt det, som de føler, at de skylder sig selv, og også deres næste. Ja, mine kære venner, og dog må jeg stadig gentage: Lad os dog gøre alt det, som vi her fra Gud, gennem Kristus, vor Frelser, har fået med på vores livsvej. Og jeg sagde tidligere, at De glædes over, at De kan give Deres næste gaver, og at De også forventer at få gaver, det vil sige jordiske gaver. Men alt dette, mine kære venner, er jo for os intet. Vi kunne også blive ved dette, men det vigtigste herved har De glemt, og det vigtigste er, at Gud, vores far, også vil give os gaver. Og han har én gang givet os så rigeligt. Igen må jeg sige: Han sendte os sin søn. Og han virkede gennem ham. Og gennem Kristus viste han os vejen. Han har jo givet os mere end kun en jordisk gave. Det er en personlig gave. Naturligvis venter Gud ikke et eller andet af os, men virkelig det, at vi også optager denne, hans gave, i os. Og nu spørger jeg Dem: Har De ikke brug for den? Eller tror De endnu ikke på den guddommelige orden? Eller tror De måske, at der selv hos Gud hersker uorden? Nej, venner! Når De har brug for det gode, så kan De være ganske rolige, De behøver ikke at tilbede Gröning, og af den grund heller ikke at bede sværmerisk. Bed til Gud. Fremfør selv Deres hjertensønske for Gud, og tro på, at han også vil opfylde Deres hjertensønske. De skal ikke baldre op om det, tværtimod: De behøver ikke at sige det til Deres nærmeste, De skal simpelthen gøre det. Og så tro dog på det gode. Jeg siger så ofte, tro på det gode, det vil sige, tro på Gud, der kun har bestemt det gode for os. For det onde, der er om os, har også for størstedelen fået fodfæste i menneskene. Det vil sige, at det onde virker i den menneskelige krop, og at han, mennesket, selv må konstatere, at dette er blevet til en stor uorden. At De alle virkelig har brug for ordenen, sådan som Gud selv er det, kan ingen nægte. Og også her, mine kære venner: Når De har dette hjertensønske, har taget alt det gode til Dem og også tror på, at Deres hjertensønske bliver opfyldt, så vil det ske! Naturligvis må De søge fejlen i Dem selv, og ikke i Deres næste! Ikke altid affærdige det og sige: Ja, jeg er jo ikke skyldig; jeg er mig ingen skyld bevidst! Det har den og den eller den og den gjort! Åh nej, venner: Søg altid skylden i sig selv, og være åben og ærlig overfor sig selv. For hvis De er uærlig overfor Dem selv, tager imod ethvert ondt ord De hører og tager det onde ord til Dem, eller er bange for at sige sandheden til det menneske, der har sagt Dem det onde ord, i det hele taget for at møde ham med sandhed, det alene er allerede synd. 8 Så har De jo allerede optaget det onde, og herefter giver De kun ondt fra Dem. Jeg spørger Dem, kære venner: Vil De fortsat leve Deres jordiske liv sådan? Tror De, at De derigennem får ordenen tilbage igen? Disse onde tanker, disse onde ord, som De selv har hørt, kommer fra den onde side. Og netop derfor skal vi vogte os. Vi skal tøjle os selv, vi skal formane os selv til det gode, og vi skal altid stå ved det gode, eller rettere sagt, holde os til Gud. Version fra Side 5 af 10

6 Ja, min kære venner, det er mange ord, som jeg jo allerede ofte og altid har givet Dem med på vejen. Nu er det på tide, at De også virkelig tager dem til Dem. Og jeg siger også i dag: Det er ikke ubetinget, eller slet ikke nødvendigt, i første omgang kun at tro på Gröning. Det er nødvendigt, at mennesket tror på sig selv, og at mennesket tror på alt det gode, det guddommelige, tilmed da han jo for sig selv har meget, meget brug for det. Det er det vigtigste. Og når han altid tager imod det gode og altid holder sig til det gode og aldrig mere forlader det gode og aldrig mere forlader Gud, aldrig mere går fra denne gode vej, som jo dog kun fra Gud er bestemt for os, så vil det gå ham godt på denne guddommelige jord. Men den, der gang på gang forfalder til det onde, og som så tror, at han må følge det onde, han kunne jo ikke sige sandheden til nogen, for når han sådan anbringer sandheden på sin næste, når han siger det sande til ham, vil man grine af ham og forhåne ham. Mine kære venner, den der gør dette, er fej. Han er en bagvasker. Han bagtaler. Når han bagtaler sig selv, bagtaler han Gud. Når han ikke vover at tale om Gud, når han ikke tager det gode til sig, idet han siger det usande, vil det usande jo falde tilbage på ham selv. Jeg fatter mig i korthed, idet jeg siger: Hvad mennesket sår, vil han høste, og når De udstrør en god sæd, mine kære venner, vil De også få en god høst. Enhver er sin egen lykkes smed, det vil sige, at enhver smeder sin egen lykke. Omvendt: Hvis han føler sig tiltrukket af det onde, og slet ikke regner det for nødvendigt at tro på det gode, ja, så vil han jo erfare det onde, og derefter kommer han og siger: Jeg er et troende menneske. Han spotter Gud og siger: Jeg tror ikke mere. Jeg kan bede så længe jeg vil, Gud giv mig som han ville sige, som jeg også ofte har hørt giv mig min sundhed, giv mig ro, giv mig min orden igen! Det er din næste ikke skyld i, min kære ven, det er du selv! Og kald dig selv til orden, og gå du denne vej og tro du på dig selv! Tro på alt det gode! Tro også du, at du har brug for meget godt til din krop, og at du også vil modtage dette gode! 9 Nu, mine kære venner, for at fatte mig i korthed vil jeg sige Dem, at De, tror jeg, også vil forberede Dem til denne juleaften i år, at De selv vil fremføre Deres inderlige ønske for Gud, og at De indtil da har løst Dem fra alt ondt, og at De ofte og gerne beder til Gud, og tror på at han hører Deres bøn, og at De så, når det er Deres hjertensønske kun at modtage det gode, også vil få det. Og jeg siger også i dag endnu engang: Jeg vil trods alt, fordi jeg ved, at mennesket er for fejt til at bede Gud om det gode, om det som er hans, og fordi mennesket ikke længere kan bede, for han forstår ikke længere at tage bønnen til sit hjerte, derfor vil jeg bønfalde for ham og bede for ham. Og også i dag siger jeg endnu engang: Hvem der endnu i dag ikke kan tro på det gode, på det sande guddommelige, for denne vil jeg tro, og netop så længe, til han selv kan det. Jeg behøver ikke at udtrykke mig tydeligere i dag. Jeg ved, mine kære venner, at De forstår mig! Version fra Side 6 af 10

7 Og De vil også sige: Ja, det er mange ord, som jeg allerede har sagt, mange ord, som han ofte har sagt til os, og det er jo de samme ord. Ja, mine kære venner, det gode er altid det samme. Godt er godt, og vedbliver også at være godt. Men De, tror jeg, vil allerede i dag kunne skelne det onde fra det gode, eller omvendt, det gode fra det onde. Og netop derfor kan det ikke siges tit nok til Dem. For mig er Frelseren ikke kun et eller andet, men virkelig det, hvortil Gud har sendt ham her på denne jord, at han viser os vejen, vi skal gå, som jo virkeligt fører os alle tilbage til Gud. Ellers ville vi aldrig have fundet vejen. De er alle, det vil sige de fleste mennesker, kommet bort fra denne gode vej. De kom på afveje, det vil sige, De blev vildledt, og De måtte slå ind på den forkerte vej, og vidste nu ikke hverken ind eller ud, og kunne heller ikke mere tro, at når De var kommet så langt bort fra den gode vej, at De så endnu engang ville finde tilbage, at det ville lykkes endnu engang at finde tilbage dertil, hvorfra De var kommet bort. De kunne sige: Ja, for år siden gik det mig godt, jeg følte mig fri. Jeg havde næppe, eller slet ingen vanskeligheder. Jeg var altid et livsglad og et livsbekræftende menneske. Det er tegnet, mine kære venner, på at De stadig var på den gode vej. Men sådan lidt efter lidt er De jo kommet fra den, og De siger i dag: Jeg har det ikke godt mere. Jeg mærker forstyrrelser her og der på min krop, og jeg har forsøgt alt muligt for at blive fri for disse plager. Intet er lykkedes mig. Det blev ikke kun ved disse plager, men de bliver større og større. 10 Altså, mine kære venner, De konstaterer jo selv, og De ved jo også gennem alt dette, at tiden nu er kommet for Dem, til at måtte fremføre Deres eneste hjertensønske for Gud, som De jo måtte have, og at De bønfalder og beder og tror på, at Gud vil opfylde Deres hjertensønske. Men jeg har også endnu mere at sige Dem, mine kære venner. De fleste af Dem tror, at Gud skulle give Dem, De ville sige, Deres sundhed tilbage. Sundheden hedder jo her i vores vennekreds: den guddommelige orden. Altså må De selv gå den i møde, og De må selv gøre alt, for at De igen lever i denne guddommelige orden. Altså, mine kære venner, jeg tror nu med rette at kunne afslutte, idet jeg til denne indvielsesfest ønsker Dem alt kærligt og alt godt. Jeg ønsker Dem alle megen lykke og Guds rige velsignelse! Fru Thomsen vil bagefter give Dem er julehilsen fra mig, det vil sige en skriftlig julehilsen, hvor jeg også ønsker Dem megen lykke for år 1958, det vil sige i kærlighed og tjeneste. Jeg ved, at nogle venner heller ikke ved, hvad de skal stille op med dette. Kun den kan tjene Gud, som lever i Guds kærlighed, der tager alt det kærlighedsfulde fra Gud ind i sig, og gør alt det, som Gud i sin store kærlighed har givet til os, så han er besjælet af denne store, guddommelige kærlighed, og også gør alt det, som Gud for- Version fra Side 7 af 10

8 venter af os, og hvortil Gud har bestemt dette jordiske liv. Jeg ved, at mennesker i dag endnu ikke er bevidst om deres pligt, deres menneskepligt på jorden. De mente jo kun: Livet, ja det lever vi sådan, som vore forfædre levede det. Altså er det her igen det samme, mine kære venner, som jeg netop begyndte med. Og så må jeg slutte med det, idet jeg for Dem alle ønsker alt kærligt og godt. Og glem ikke Deres næste. Ret også mange kærlige, hjertelige ønsker til dem, til Deres allernærmeste, og Guds rige velsignelse! Altså, endnu engang til slut, mine kære venner. De konstaterer også i dag, at jeg ikke har så nemt ved at skilles fra Dem. Til slut vil jeg gerne give Dem noget med på vejen: Det gør mig meget, meget ondt, at jeg ikke personligt kan være hos Dem. Men pligten kalder mig et andet sted hen. Jeg kommer i dag netop tilbage fra vennerne i Østrig, og må straks igen til en vennekreds, et fællesskab, også på dette om, være ved denne festlighed, som netop gør nøjagtig det samme, og som også her kun har det ene ønske, som de selv har ladet mig vide, at jeg selv kan være iblandt dem. Men netop derfor, fordi jeg også må være blandt dem, vil jeg ganske bestemt i tankerne være hos Dem, og jeg vil aldrig glemme, mine kære venner, hvordan De altid vil stå ved det gode, ved det guddommelige! Endnu engang alt kærligt og godt! Jeg ønsker et sundt på gensyn! 11 Koral og scene fra operaen Evangelisten af Wilhelm Kienzl Salige er de, der lider forfølgelse Selig sind, die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen schmäh n und verfolgen und alles Böse mit Unrecht wider euch reden um meinetwillen. Freuet euch und frohlocket Denn euer Lohn ist groβ im Himmel. Selig sind, die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen, denn ihrer ist das Himmelreich, denn ihrer ist das Himmelreich. Lasset die Kleinen zu mir kommen! Ich will euch das Wort Gottes lehren. Also singt mir nach! Selig sind, die Verfolgung leiden Version fra Side 8 af 10

9 Børn: Børn: Selig sind, die Verfolgung Verfolgung! Verfolgung leiden So war s recht, nun weiter: Um der Gerechtigkeit willen. Børn: Børn: Um der Gerechtigkeit willen. Sehr gut! Nun wiederholt mir das Gesungene! Selig sind, die Verfolgung leiden Børn og M.: um der Gerechtigkeit willen. Dreng: Kann s einer von euch weiter? Ich kann es! Denn ihrer ist das Himmelreich. Jetzt alle! Børn og M.: Denn ihrer ist das Himmelreich. Magdalena: Da seh t, was euch der gute Herr gelehrt! Nun wiederholen wir! Magdalena: Ich helfe auch mit. Alle: Selig sind, die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen, denn ihrer ist das Himmelreich, denn ihrer ist das Himmelreich. 12 Mine kære venner, jeg har endnu et eneste ønske: Jeg beder Dem nu om sammen at synge den smukke julesang Stille Nacht, heilige Nacht. Når De tager indholdet, altså lægger mærke til teksten, så vil De konstatere, hvad denne Kristusfest betyder for Dem. Tro på, at alt det, der står i denne sang, også svarer til den rene sandhed! Og endnu engang, mine kære venner, ønsker jeg Dem alle alt kærligt og godt! Oplev denne julefest nøjagtigt sådan, som ethvert menneske skulle opleve den. Og jeg ønsker også det samme, hvad der også er Guds vilje, at det går ethvert menneske godt på denne jord! Version fra Side 9 af 10

10 13 Klokkeringning og sang: Stille Nacht! Heilige Nacht! Stille Nacht! Heilige Nacht! Alles schläft, einsam wacht Nur das traute, hochheilige Paar Holder Knabe im lockigen Haar. Schlaf in himmlicher Ruh, Schlaf in himmlicher Ruh. Stille Nacht! Heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht Durch der Engel Halleluja Tönt es laut von fern und nah Christ der Retter ist da Christ der Retter ist da. Stille Nacht! Heilige Nacht! Gottes Sohn, oh wie lacht Lieb aus deinem göttlichen Mund Da uns schlägt die rettende Stund Christ in deiner Geburt Christ in deiner Geburt. Version fra Side 10 af 10

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Pirmasens,

Foredrag af Bruno Gröning, Pirmasens, Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af det juleforedrag, som Bruno Gröning den 21.12.1956 indtalte på bånd i Pirmasens. De små tal, som står før hvert afsnit, henviser til de tilsvarende

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Plochingen, 4. december 1958

Foredrag af Bruno Gröning, Plochingen, 4. december 1958 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtig afskrift af det juleforedrag, som Bruno Gröning den 4. december 1958 i Plochingen indtalte på lydbånd til alle foreningerne. For at sikre kildens ægthed,

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Pirmasens, 1957

Foredrag af Bruno Gröning, Pirmasens, 1957 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af det originale lydbånd af et foredrag, som Bruno Gröning holdt i 1957 i Pirmacens. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

TYSK. Juleideer. til brug i begynderundervisningen. samlet eller udarbejdet af. Anne-Marie Meller

TYSK. Juleideer. til brug i begynderundervisningen. samlet eller udarbejdet af. Anne-Marie Meller Juleideer til brug i begynderundervisningen 2014 TYSK samlet eller udarbejdet af Anne-Marie Meller Nogle af ideerne er fundet på tyskkonferencen på skolekom - DH henviser til Deutsch mit Hansi. 1 Weihnachten

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

für fünfstimmigen gemischten Chor for 5-stemmigt kor Koralversene: Johann Franck: Jesu, meine Freude. Oversættelse: Magna Blanke

für fünfstimmigen gemischten Chor for 5-stemmigt kor Koralversene: Johann Franck: Jesu, meine Freude. Oversættelse: Magna Blanke Johann Sebastian Bach: Jesu, meine Freude, BWV 227 Johann Sebastian Bach: Jesus, du min glæde für fünfstimmigen gemischten Chor for 5-stemmigt kor Koralversene: Johann Franck: Jesu, meine Freude. Oversættelse:

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 78 - Blomster som en rosengård 86 - Hvorledes skal jeg møde 89 - Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge 80 - Tak og ære være Gud 439 O, du Guds lam

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 17. 0ktober 1949

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 17. 0ktober 1949 Henvisning: Dette er en afskrift af et stenografisk protokolleret foredrag af Bruno Gröning, som han holdt den 17. oktober 1949 i Plesskeller an der Innbrücke i Rosenheim. Optagelser af foredrag med Bruno

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Ein deutsches Requiem SANG

Ein deutsches Requiem SANG 15 16 Ein deutsches Requiem SANG Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem I Chor: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Koncerthuset Klassisk Sæson. Ein deutsches Requiem. Sang

Koncerthuset Klassisk Sæson. Ein deutsches Requiem. Sang 11 12 Koncerthuset Klassisk Sæson Ein deutsches Requiem Sang Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem I Chor: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Die mit Tränen säen, werden

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 1 2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Fastetiden fortsætter. Den lilla

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Krailling, 5. oktober 1950

Foredrag af Bruno Gröning, Krailling, 5. oktober 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af et stenografisk protokolleret foredrag af Bruno Gröning, som han holdt den 5. oktober 1950 i Krailling ved München. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Anny Pelz, november 1975. Hjertelig velkommen, mine kære venner!

Anny Pelz, november 1975. Hjertelig velkommen, mine kære venner! Nu nærmer vi os snart den dejlige adventstid Hjertelig velkommen, mine kære venner! Nu nærmer vi os snart den dejlige adventstid. Advent, det betyder forberedelse til årets største fest, til julen! I erindring

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Den barmhjertige samaritaner

Den barmhjertige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 9.søndag efter trinitatis 2013 lukas 16,1-9 salmer: 749, 750, 335, 283, 728 Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. april 2016 kl. 9.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh. 21,15-19, 2. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. Dåb: DDS 447 Herren strækker

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Kriterierne for at blive frelst eller fordømt er barmhjertighed og næstekærlighed. Har vi ydet næstekærlighed og barmhjertighed?

Kriterierne for at blive frelst eller fordømt er barmhjertighed og næstekærlighed. Har vi ydet næstekærlighed og barmhjertighed? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. november 2015 Kirkedag: Sidste søndag i kirkeåret/a Tekst: Matt 25,31-46 Salmer: SK: 568 * 276 * 370 * 278 * 277,4 * 431 LL: 568 * 276 * 278 * 277,4

Læs mere

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (Luk 7,36-50): En af farisæerne indbød

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 Juledag, Kristi fødsels dag I. Sct. Pauls kirke 25. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 100/gloria og 110/402, v.1-3/77//115/439/109/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /111. Åbningshilsen + I Faderens

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Wien, 1958

Foredrag af Bruno Gröning, Wien, 1958 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtig afskrift af det juleforedrag, som Bruno Gröning 1958 i Wien indtalte på lydbånd. For at sikre kildens ægthed, er der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 2.DECEMBER SIA VESTER AABY KL Tekster: Sl. 100; Rom.13,11-14; Matth.21,1-9 Salmer: 74,87,78,84,108

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 2.DECEMBER SIA VESTER AABY KL Tekster: Sl. 100; Rom.13,11-14; Matth.21,1-9 Salmer: 74,87,78,84,108 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 2.DECEMBER 2012 1.SIA VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl. 100; Rom.13,11-14; Matth.21,1-9 Salmer: 74,87,78,84,108 Kom, du ærens konge, kom! Hjertet er din ejendom; Rens det, dan det,

Læs mere