arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 2

3 Alle virksomheder skal arbejde aktivt og positivt med at forbedre arbejdsmiljøet. Denne pjece handler om arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte, der ikke skal have en arbejdsmiljøorganisation. Virksomheder med mere end 10 ansatte skal opbygge en arbejdsmiljøorganisation efter reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Disse regler er beskrevet i pjecen En nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø fra branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Hvem tager initiativet? Det er altid arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdsmiljøet er i orden. Arbejdsgiver skal samarbejde konstruktivt sammen med de ansatte om arbejdsmiljøet. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får alle nødvendige oplysninger af betydning for sikkerhed og sundhed og sikre, at de ansatte får adgang til at fremsætte forslag vedrørende sikkerhed og sundhed. Hvad skal de ansatte gøre? De ansatte skal medvirke til at forbedre sikkerhed og sundhold på deres arbejdsplads. De ansatte skal derfor være opmærksomme på arbejdsmiljømæssige forhold, der kan sikres og forbedres og nævne det for arbejdsgiveren ved førstkommende lejlighed. Virksomhedens arbejdsmiljøopgaver I virksomheden skal arbejdsgiveren derfor i samarbejde med de ansatte: Være løbende opmærksom på arbejdsmiljøet Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse med de ansatte Gennemføre arbejdspladsvurdering (APV) Inddrage arbejdsmiljø i planlægningen Undersøge eventuelle arbejdsskader. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte høres ved planlægning og indførelse af ny teknologi, herunder om konsekvenser for sikkerhed og sundhed ved valg af udstyr, personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler m.v. Arbejdsmiljøarbejde er det arbejde, virksomheden udfører for at undgå ulykker, sygdom og nedslidning. 3

4 Løbende opmærksomhed på arbejdsmiljøet I virksomheden skal der føres kontrol med, at arbejdsmiljøet er i orden. Det indebærer, at I skal være løbende opmærksomme på arbejdsmiljøet, herunder om arbejdsmiljøloven bliver overholdt, og om der er ved at opstå eller opstået arbejdsmiljøproblemer inden for følgende områder: Fysiske forhold, f.eks. oprydning, varme/kulde, træk, fugt, støv, støj og gulvbelægning Ergonomiske forhold, f.eks. gentagne løft, tunge løft, skub/træk og arbejdsstillinger Psykiske forhold, f.eks. voldsrisiko, alenearbejde og chikane/mobning Kemiske og biologiske forhold, f.eks. stoffer og materialer, rengøring og hudgener Ulykkesfarer, f.eks. sikkerhed ved brug af maskiner, tekniske hjælpemidler, intern transport og færdsel Sygefravær, er der sygefravær, der skyldes forholdene på arbejdspladsen? Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Arbejdsgiveren skal hvert år i samarbejde med de ansatte og eventuelle arbejdsledere gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse, hvor de blandt andet tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå. Der skal også fastlægges mål for arbejdsmiljøarbejdet det kommende år og vurderes, om det foregående års mål er nået. Det skal også drøftes, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden. Arbejdstilsynet har udarbejdet forskellige guides til brug for drøftelserne. Det skal kunne dokumenteres skriftligt, at drøftelsen har været afholdt. Det er en god idé at lave et skriftligt referat af drøftelsen. Arbejdspladsvurdering (APV) Alle virksomheder skal lave en arbejdspladsvurdering, uanset virksomhedens størrelse. Det er et lovkrav. Kort fortalt laves en arbejdspladsvurdering af arbejdsgiver/leder og de ansatte i fællesskab. Der er metodefrihed. Det vil sige, at loven ikke stiller krav om, hvordan virksomheden skal gennemføre sin APV. En APV skal dog indeholde: 1. Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforholdene har vi nogle arbejdsmiljøproblemer? 2. Beskrivelse og vurdering af problemerne hvad er årsagen til problemerne, og hvordan kan vi løse dem? 3. Sygefravær er der sygefravær, der skyldes forholdene på arbejdspladsen? 4. Prioritering og opstilling af handlingsplan for løsning hvordan, hvornår og af hvem skal problemerne løses? 5. Retningslinier for hvordan der skal følges op på handlingsplanen, opfølgning på løsningerne er problemerne blevet løst? 4

5 APV skal ses og bruges som et simpelt værktøj, der giver overblik over, hvordan det står til med virksomhedens arbejdsmiljø hvad fungerer godt, og hvor er der eventuelle problemer. Et sådan overblik gør det nemmere at planlægge og prioritere arbejdsmiljøtiltag i sammenhæng med virksomhedens øvrige aktiviteter, drift og udvikling. Arbejdspladsvurdering kan laves med udgangspunkt i BAR transport og engros materialer eller Arbejdstilsynets tilsvarende materiale. Materialerne findes på www. bartransport.dk og På disse hjemmesider findes der også mere udførligt vejledningsmateriale om, hvad en arbejdspladsvurdering er, hvordan og hvor ofte den skal laves. Inddragelse af arbejdsmiljø i planlægningen Virksomheden sikrer nemmere et godt arbejdsmiljø, hvis arbejdsmiljøaspekter inddrages i planlægning af ændringer i arbejdet eller i den måde, arbejdet udføres på, hvis det har betydning for arbejdsmiljøet. Derudover vil APV en heller ikke blive så omfattende. Man vil ganske enkelt ikke finde så mange problemer, der skal løses efterfølgende. Ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet, kan f.eks. være: Udvidelse og ombygning af virksomheden Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler Indkøb af stoffer og materialer Ændringer i arbejdsgange og metoder. Når virksomheden skal i gang med ændringer, er det derfor en god idé at drøfte arbejdsmiljøhensyn så tidligt som muligt i planlægningsfasen, f.eks. ved at bruge den viden de berørte medarbejdere har. Det er deres hverdag, det drejer sig om, og de kan ofte bidrage med viden om arbejdsmiljøet, og derved undgår virksomheden fejlindkøb. Ifølge arbejdsmiljøloven har leverandører af stoffer og materialer pligt til at udarbejde letforståelig brugsanvisning på dansk. Arbejdsgiveren skal så på baggrund af denne udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning, som omhandler den korrekte brug af de pågældende stoffer og materialer i arbejdssituationen. Undersøgelse af eventuelle arbejdsskader Er uheldet ude, og sker der en arbejdsskade, skal årsagen til uheldet findes. Ved en undersøgelse af årsagerne er det ofte muligt at finde de forhold, som skal ændres for at undgå, at den samme situation opstår igen. Det er en god idé at sætte fokus på nærved ulykker, så der kan blive rettet op på eventuelle forhold, inden skaden sker. Hvis der sker en ulykke, skal denne hvis den tilskadekomne er væk fra arbejdet i mere end én dag udover den dag, hvor vedkommende kom til skade anmeldes elektronisk til Arbejdstilsynet. 5

6 Uddannelse Der er ingen lovkrav om arbejdsmiljøuddannelse på virksomheder med under 10 ansatte. På den anden side er det fornuftigt at skaffe sig viden om arbejdsmiljøarbejdet. Denne viden kan man få ved at deltage i kurser om arbejdsmiljø, som bl.a. udbydes af organisationerne og de autoriserede arbejdsmiljørådgivere. Konsulentvirksomheder I nogle virksomheder kan der være arbejdsmiljøproblemer, som kan være svære at løse, enten fordi de stiller krav om en særlig ekspertise, eller fordi der mangler nye synsvinkler på problemstillingen. Arbejdsgiver skal hvert år drøfte med de ansatte, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden. Er det ikke tilfældet, kan det være relevant at hente hjælp udefra. Det er muligt mod betaling, at rekvirere sagkyndig bistand hos forskellige konsulentvirksomheder, f.eks. de autoriserede arbejdsmiljørådgivere (liste over godkendte rådgivere findes på www. at.dk). Når virksomheden vokser Når virksomheden beskæftiger mere end 10 ansatte, skal arbejdsmiljøarbejdet organiseres efter reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Pjecen En nem og direkte vej til bedre arbejdsmiljø, som findes på fortæller om, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skal organiseres. 6

7 7

8 Pjecen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem deres organisation. Fællessekretariatet Hannemanns Allé København S. Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet Hannemanns Allé København S. Tlf.: Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S Tlf.: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V. Tlf.: Pjecen kan købes gennem: Videncenter for Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbutikken Lersø Parkallé København Ø eller via Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision 2. udgave, 1. oplag år 2012 ISBN nr Vare nr

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere