Bilag. Vedtægt for styrelsen af. Fredericia Kommunale Skolevæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Vedtægt for styrelsen af. Fredericia Kommunale Skolevæsen"

Transkript

1 Bilag til Vedtægt for styrelsen af Fredericia Kommunale Skolevæsen Fredericia Kommunale Skolevæsen Juni 2013 (13/3722) 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt side 4 Børne- og Ungepolitik Skoler og skoledistrikter side 14 Erritsø Fællesskole Fjordbakkeskolen Kirstinebjergskolen Ullerup Bæk Skolen Frederiksodde Skole Specialpædagogisk Videns- og Ressourcecenter 10 ende Ungdomsskolen Skoledistrikter Kommunale rammer for frit skolevalg Kommunale rammer for klassedannelse Befordring 3. Undervisningens ordning og organisering side 19 Overgangsordning vedrørende udlægning af budgetter gældende for skoleåret 2013/14: Model for normalområdet klassetrin Model for normalområdet 10. klassetrin 2

3 Model for normalområdet elever som inkluderes i normalskolen med særlig støtte Specialområdet Specialcentret og elever til Frederiksodde Skole Fremtidig model Timefordelingsplan Helhedsskolen Antal skoledage Skoledagens længde Læseplaner og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål for fagene Elevplaner 4. Skolefritidsordninger side 24 Helhedsskole Glidende overgang Budget Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO 8. Byrådets beslutning vedrørende eventuelt vederlag til side 26 forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen 3

4 1. Generelt Folkeskolernes virksomhed skal ske inden for rammerne i lov om folkeskolen med tilhørende regelsæt budget for Fredericia Kommune Børne- og Ungepolitik andre beslutninger truffet af Fredericia Byråd, Økonomiudvalget eller Børne- og Ungdomsudvalget. Styrelsen af kommunens skolevæsen er beskrevet i folkeskoleloven og i skolestyrelsesvedtægten. Vedtægten skal ifølge folkeskoleloven indeholde en beskrivelse af de beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen. Disse delegerede beføjelser er beskrevet i skolestyrelsesvedtægtens 15 og 16. Vedrørende Skolestyrelsesvedtægten/ forsøgsordning henvises der til 22, hvor det er beskrevet, at Ministeriet for Børn og Undervisning har godkendt Fredericia Kommunes ansøgning om, at der gives hver afdeling (matrikel) af en skole mulighed for at have forældre-, elev- og medarbejderrepræsentation i skolebestyrelsen. Godkendelsen er gældende for perioden til ved Erritsø Fællesskole, Fjordbakkeskolen, Frederiksodde Skole, Kirstinebjergskolen og Ullerup Bæk skolen. Det er en betingelse for godkendelse af forsøgsordningen, at kommunen udarbejder midtvejs- og slutevaluering. Ifølge folkeskoleloven skal dette bilag til skolestyrelsesvedtægten optage de beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen m.v. Disse beslutninger beskrives i det følgende. 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 2. Skoler og skoledistrikter Pr gennemføres en ny skolestruktur i Fredericia Kommune, hvor der oprettes fire distriktsskoler, en specialskole på flere afdelinger (matrikler) og et specialpædagogisk viden- og ressourcecenter. 10 ende og Ungdomsskolen ændres ikke i den nye skolestruktur. De nye skoler fra august 2013 Skolerne har flere afdelinger. Hver afdeling har fået navn efter den vej afdelingen ligger på undtagen ved Fjordbakkeskolen. Specialpædagogisk Videns - og Ressourcecenter Pr. 1. august 2013 oprettes Specialpædagogisk Videns og Ressourcecenter med følgende opgaver: Koordinering/styring af udvikling på det specialpædagogiske felt; herunder tage initiativer der vedrører kompetenceudvikling af kommunens (special- )pædagogiske personale. 15

16 Koordinere indsatsen på tværs af kommunens distriktsskoler for så vidt angår medarbejdere med særlig viden og særlige kompetencer i forhold til børn med særlige vanskeligheder. Koordinere udredning af enkeltbørn, som skolerne/skolernes ressourcecentre ikke kan klare alene (et barn fra en skole kan i en periode på fx tre måneder være tilknyttet det specialpædagogiske videns og ressourcecenter med henblik på at udrede barnets vanskeligheder samt pege på en løsning i forhold til barnets trivsel og videre skolegang). At være tovholder for familier med børn med særlige behov, på tværs af faggrupper, grupper af normalbørn og deres forældre, så børnene både bliver fysisk og socialt inkluderede. At formidle og koordinere barnets behov, i forhold til ændrede krav på de forskellige klassetrin. Styring af hele specialområdets økonomi for så vidt angår midler, der ikke er lagt ud til skolerne. Lede og koordinere kommunens inklusion. 10 ende 10 ende er Fredericia Kommunes 10. klasse, som er placeret ved Uddannelses Center Fredericia. Skolen tilbyder undervisning i henhold til den ny lov om 10. klasse, som afsluttes med folkeskolens afgangsprøver FS10 med mulighed for FSA. Indholdet i 10. klasse er opbygget med 4 linjer: Internationallinjen Kreativlinjen Erhvervslinjen Idrætslinjen Ekstra tilbud i skoleåret er: E-klasse 9. specialklasse 20/20 ordning Gymnasieforberedende undervisning Dansk for tosprogede Lektiehjælp 16

17 Særligt tilrettelagt undervisning Brobygning på ungdomsuddannelserne Skolen tilbyder udvidet vejledning i samarbejde med UU-Lillebælt. Ungdomsskolen Ungdomsskolen er et frivilligt tilbud til kommunens årige, der omfatter: Fritidsundervisning i mange forskellige fag Prøveforberedende undervisning i enkeltfag til folkeskolens afgangsprøve Specialundervisning for unge med særlige behov Undervisning for unge udlændinge i dansk sprog, dansk kultur og danske samfundsforhold Heltidsundervisning på klassetrin som alternativ til folkeskolen Uddannelsesforberedelse for årige ikke-uddannelsesparate Undervisning til kørekort til lille knallert samt afholdelse af og teori- og køreprøve Andre aktiviteter som kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik På nær undervisning til knallertkørekort er det normalt gratis at deltage i ungdomsskole. Skoledistrikter Skoledistriktet for Erritsø Fællesskole består af de tidligere skoler Bakkeskolen, Erritsø Centralskole og Lyng Skole. Skoledistriktet for Fjordbakkeskolen består af de tidligere skoler Herslev Centralskole, Skærbæk Skole og Taulov Skole. Skoledistriktet for Kirstinebjergskolen består af de tidligere skoler Bøgeskov Skole, Egumvejens Skole, Købmagergades Skole, Skansevejens Skole og Treldevejens Skole. Skoledistriktet for Ullerup Bæk Skolen består af de tidligere skoler Alléskolen, Bredstrup/Pjedsted Fællesskole og Skjoldborgvejens Skole. Der henvises til kommunens hjemmeside med nærmere beskrivelse af skoledistrikterne. Kommunale rammer for frit skolevalg Til hver distriktsskole hører et skoledistrikt. Forældrene har ret til at få barnet optaget i distriktsskolen. Forældrene har desuden ret til at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i Fredericia Kommune eller en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. 17

18 Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, sker optagelse efter nedenstående retningslinier vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget. Følgende kriterier i prioriteret rækkefølge er gældende: 1. Søskende til elever på skolen går forud for andre. 2. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner. 3. Optagelse fra en venteliste prioriteret efter tilmeldingsdato. 4. Hvis flere børn har samme prioritering på ventelisten, foretages lodtrækning. Den enkelte skole skal imødekomme forældrenes ønske om optagelse af elever fra anden skole end distriktsskolen ved ledige pladser til og med et elevtal på 23 pr. klasse. Skolen har således mulighed for at reservere fem pladser til eventuelle nye elever fra eget distrikt. Nedenstående særlige retningslinjer vil for de pågældende elever gå forud for ovenstående generelle retningslinjer. Der gælder særlige retningslinjer for udpegede elitetalenters optagelse på skoler med Team Danmark idrætslinjer. Det drejer sig pt. om Ullerup Bæk Skolen. Som konsekvens af aftale mellem Fredericia Kommune og Team Danmark vil alle udpegede elitetalenter have ret til optagelse på Ullerup Bæk Skolen. Kommunale rammer for klassedannelse Indførelse af ny skolestruktur fra den skal sikre bæredygtige skoler, der i gennemsnit har ca. 24 elever i hver klasse, således at distriktsskolerne økonomisk drives mere effektivt. Distriktsskolelederen danner klasser under hensyntagen hertil. Distriktsskolelederen danner klasserne ud fra eventuelle ønsker fra elever og forældre. Hvis alle ønsker ikke kan opfyldes, sker klassedannelsen inden for følgende kommunale rammer i prioriteret rækkefølge: 1. Elever med søskende på den ønskede afdeling optages før elever uden søskende på afdelingen. 2. Elever optages efter afstand fra hjem til ønskede afdeling (nærmest boende optages først). 3. Kommunens egne borgere optages forud for borgere fra andre kommuner. Inden for de kommunale rammer for klassedannelse fastlægger Skolebestyrelsen på distriktsskolen principper for klassedannelse. Det kan f.eks. 18

19 være forhold omkring, at klasserne så vidt muligt skal være lige store, eller at der så vidt muligt skal være lige mange piger og drenge i de enkelte klasser. Befordring Der vil normalt kun kunne bevilges befordring efter reglerne i folkeskoleloven til børn, som er optaget i distriktsskolen. 3. Undervisningens ordning og organisering Overgangsordning vedrørende udlægning af budgetter gældende for skoleåret 2013/14 Udlægning af budgetter i den nye skolestruktur vil som en overgangsordning for skoleåret 2013/14 ske med udgangspunkt i de nuværende modeller på henholdsvis normal- og specialområdet. I forbindelse med budgetudlægning fra skoleåret 2014/15 vil der blive udarbejdet en ny budgetmodel. I den forbindelse vil Skoleafdelingen sikre en politisk afklaring, om der er basis for at indføre en ny budgetmodel, som anvender socioøkonomiske parametre i fordelingen af midler til skolerne. Budgetudlægningen i skoleåret 2013/14 vil ske inden for følgende områder: 1. Normalområdet klassetrin 2. Normalområdet 10. klassetrin 3. Normalområdet - elever som inkluderes i normalskolen med særlig støtte 4. Specialområdet - specialcenteret og elever til Frederiksodde Skole I henhold til Byrådets beslutning vil tildeling af budget til distriktsskolerne ske på grundlag af en elevtalsbaseret budgetmodel, hvori der også indbygges budget til særlige forhold som f.eks. inklusion, tosprogede elever og idrætsskole. Nedenstående takster er baseret på budget 2013 og kan senere justeres. Model for normalområdet klassetrin Der tildeles budget til Erritsø Fællesskole, Fjordbakkeskolen, Kirstinebjergskolen og Ullerup Bæk Skolen med udgangspunkt i den nuværende budgetmodel, skolernes rammebudget, skolernes løn til skolesekretærer og tekniske serviceledere samt budget til bygninger og udendørs arealer: Ca kr. pr. elev i klasse, som er indskrevet i TEA pr Ca kr. pr. tosproget elev, som er indskrevet i TEA pr Særlig bevilling til enkeltintegrerede elever på skolen 19

20 Særlig bevilling til specifikke områder, som skolen varetager, f.eks. international linje, idrætsskole, modtageklasser mv. Budget til bygninger og udendørsarealer i henhold til det gennemsnitlige forbrug de seneste 3 år dog med fradrag for besparelsen på rengøringsområdet som vedtaget i budgetforliget Budget til indvendig vedligeholdelse på skolerne tildeles særskilt (anlæg). Byrådets vedtagne besparelser i forbindelse med indførelse af ny skolestruktur og besparelse vedrørende undervisning af tosprogede elever er indregnet i ovenstående takster. Model for normalområdet 10. klassetrin Der tildeles budget til 10 ende med udgangspunkt i den nuværende budgetmodel, skolens rammebudget, skolens løn til skolesekretær og teknisk serviceleder samt budget til bygninger og udendørs arealer: Ca kr. pr. elev, som er indskrevet i TEA pr , dog med fradrag for elever i 20/20 ordningen Ca kr. pr tosproget elev, som er indskrevet i TEA pr Særlig bevilling til enkeltintegrerede elever på skolen Budget til bygninger og udendørsarealer i henhold til det gennemsnitlige forbrug de seneste 3 år dog med fradrag for besparelsen på rengøringsområdet som vedtaget i budgetforliget Model for normalområdet - elever som inkluderes i normalskolen med særlig støtte Der tildeles budget til Erritsø Fællesskole, Fjordbakkeskolen, Kirstinebjergskolen og Ullerup Bæk Skolen til elever, som inkluderes i skolen med særlig støtte. Dette sker med udgangspunkt i budgetmodellen for det kommunale specialområde (specialklasser på KØB, strukturklasser på KØB, indskolingsklasse på BAK, tale/læse klasser på ALL, klasser på RYT): Til elever, som er visiteret til inklusion i normalskolen med særlig støtte bevilges ca kr. pr. elev, som er indskrevet i TEA pr Taksten er inklusiv taksten på ca kr. i model for normalområdet klasse Byrådets vedtagne besparelser i forbindelse med inklusion er indregnet i ovenstående takst. Det forudsættes, at budget til området i skoleår 2013/14 ikke forøges i forhold til skoleår 2012/13. Specialområdet - Specialcentret og elever til Frederiksodde Skole 20

21 Der tildeles budget til Frederiksodde Skole til elever i specialklasser. Dette sker med udgangspunkt i budgetmodellen benævnt Takstmodellen (ALL D, E, F klasser - SKA Autismeafdelingen og MØL). Til elever, som er visiteret til Frederiksodde Skole tildeles budget i henhold til takstmodellen. Specialcenteret etableres med personale svarende 3,5 stilling på fuld tid, som finansieres af Skoleafdelingen. Budget til skoleledelse, skolesekretærer og teknisk serviceleder finansieres inden for budgetrammen til Frederiksodde Skole. Byrådets vedtagne besparelser i forbindelse med inklusion er indregnet i ovenstående budget til løn til distriktsskoleleder på Frederiksodde Skole samt løn til sekretær og TS leder fra RYT. Det forudsættes, at budget til området i skoleår 2013/14 ikke forøges i forhold til skoleår 2012/13. Fremtidig model Skoleafdelingen vil fortsætte arbejdet med udarbejdelse af en ny budgettildelingsmodel for hele skoleområdet gældende fra skoleåret 2014/15. Timefordelingsplan Timefordelingsplanen for Fredericia Kommune angiver antal årlige undervisningstimer for eleverne opgjort Samlet for flere klassetrin Inden for fagblokke og klassens tid Inden for hvert af fagene dansk og matematik på klassetrin og historie på klassetrin. Ministeriets minimumstimetal og Fredericia Kommunes timefordelingsplan danner grundlag for skolernes anvendelse af undervisningstimer. Børne- og Ungdomsudvalget har godkendt, at skolerne fra skoleåret 2013/14 får frihed til selv at fordele de undervisningstimer, der ligger udover ministeriets minimumstimetal (495 årlige timer), og at skolerne fagligt og pædagogiskbegrunder deres timefordelingsplaner. 21

22 Timefordelingsplan - Fredericia Kommune - gældende fra 2013/14 Timefordelingsplan Klassetrin: Vejledende Årsnormer - klokketimer timetal Humanistiske Minimumstimetal fag Dansk Engelsk Vejledende timetal Tysk årlige klokketimer Historie Kristendomsk Samfundsfag Kl. Naturfag Minimumstimetal Matematik Natur/teknik Vejledende timetal Geografi årlige klokketimer Biologi Fysik/kemi Praktisk/musiske Minimumstimetal fag Idræt Musik Billedkunst Vejledende timetal Håndarbejde 0 årlige klokketimer Sløjd Hjemkundskab 0 Valgfag Klassens tid Minimumstimetal Klassens tid ,5 22, Ikke fagdelt undervisning Samlet minimumstimetal Basistimer pr. år ,5 802, Lektioner 26,00 26,00 26,00 26,75 26,75 27,00 28,00 31,00 31,00 Børnehaveklasse - ikke fagdelt 750 Lektioner 25,00 Vejledende timetal i alt kl Minimumtimetal dansk ( kl.) 900 Minimumtimetal matematik ( kl.) 450 Minimumtimetal historie ( kl.)

23 Helhedsskolen Fredericia Byråd har besluttet, at der fra 1. august 2002 skal være helhedsskole som minimum fra kl ved samtlige folkeskoler i Fredericia. Model og organisering kan være forskellig fra skole til skole, men der skal deltage både lærere og pædagoger i helhedsskolen. Helhedsskolen vil typisk omfatte elever fra børnehaveklasse til 2. klasse, men på enkelte skoler indgår 3.klasse også i helhedsskolen. I forbindelse med udlægning af ressourcer i SFO tildeles der særlige ressourcer til helhedsskolen. Antal skoledage Børne- og Ungdomsudvalget har truffet beslutning om, at skoleåret normalt omfatter 200 skoledage. Ved særlige arrangementer kan skolebestyrelsen inden for skolens egne rammer dog godkende, at antallet af skoledage forøges. Skoledagens længde Børne- og Ungdomsudvalget har truffet beslutning om, at skoledagens længde må normalt ikke overstige 7 timer fra klassetrin og 8 timer fra klassetrin. Ved særlige arrangementer kan skolebestyrelsen inden for skolens egne rammer dog godkende, at skoledagen forlænges. Skoledagens længde for klassetrin er fastlagt i folkeskoleloven og må ikke overstige 7 timer. Læseplaner og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål for fagene Undervisningsministeren har fastsat en række bestemmelser om formål og indhold i de enkelte fag: Formålet med undervisningen. Centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål). Mål for bestemte klassetrin (trinmål). Slutmål og trinmål angiver fælles nationale mål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder i faget henholdsvis ved afslutningen af undervisningen og ved afslutningen af bestemte klassetrin. Undervisningsministeren har desuden for alle fag udsendt følgende: Vejledende læseplaner med beskrivelse af indholdet i undervisningen. 23

24 Vejledende beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål. Efter forslag fra skolebestyrelserne godkender Børne- og Ungdomsudvalget skolernes læseplaner og beskrivelser for de enkelte fag. Samtlige skolebestyrelser har anbefalet, at undervisningsministerens vejledende læseplaner og beskrivelser af fagene gøres gældende for skolerne. Børne- og Ungdomsudvalget har herefter godkendt skolernes læseplaner og beskrivelser for dansk, matematik, engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, idræt, musik, billekunst, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab, natur/teknik, geografi, biologi, fysik/kemi, tysk, fransk, dansk som andetsprog og modersmålsundervisning. Elevplaner Elevplaner er beskrevet i Folkeskoleloven 13 stk. 2: Til brug for den løbende evaluering skal hver elev have en elevplan, som indeholder resultater af den besluttede opfølgning på evalueringen. Undervisningsministeren fastsætter regler om elevplanen. Undervisningsministeriet har udsendt Bekendtgørelse om elevplaner i folkeskolen, hvoraf det bl.a. fremgår, at Byrådet kan inden for rammerne af loven og bekendtgørelsen fastsætte mål og rammer for skolernes anvendelse af elevplaner. Børne- og Ungdomsudvalget har fastlagt følgende overordnede mål for elevplaner: Det overordnede mål er, at elevplanerne udvikles som et aktivt og dynamisk redskab, der kan være med til at styrke dialogen mellem elev, forældre og skole samt at fastholde eventuelle aftaler mellem parterne. bidrage til den differentierede undervisning, så alle elever udfordres. bidrage til faglig og social udvikling af hver enkelt elev. 4. Skolefritidsordninger (SFO) Skolefritidsordningerne (SFO) er et generelt tilbud til alle børn fra 0. klasse til 2. klasse og målet er, at SFO skal være en integreret del af børnenes skoledag. I SFO indgår tilbud om fritidsaktiviteter, legemuligheder og pasning. 24

25 Ved nogle skoler kan elever fra 3. klasse til 5. klasse optages i SFO. Ved Frederiksodde Skole er der oprettet SFO afdelinger for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, for elever med sociale og adfærdsmæssige forstyrrelser og for børn med autisme. SFO er åben fra kl til kl eksklusiv undervisningstiden. Enkelte SFO er har tilknyttet en SFO-klub med aftenåbning 1 eller 2 gange om ugen. Helhedsskole Byrådet har vedtaget, at alle skoler skal have helhedsskole med et tilbud fra minimum kl. 8 til 13 gældende for børnehaveklasse, 1. klasse og 2. klasse. Helhedsskolen skal sikre helhed og sammenhæng i børnenes hverdag, og der skal anvendes både undervisningstimer og pædagogtimer. Glidende overgang Ved indskrivningen til 0. klasse kan forældrene ønske at få deres barn i glidende overgang. På denne måde kan barnet begynde i SFO før skoleårets start. Denne mulighed er til stede på de fleste skoler. Der er ingen pladsgaranti for børn til SFO, men det tilstræbes, at alle interesserede kan optages. Budget Budgettet til SFO omfatter et lønbudget og et budget til den øvrige drift. Lønbudgettet udlægges i kroner på baggrund af en beregning af de samlede ressourcer i tilsynstimer til de enkelte SFO er. Tilsynstimerne beregnes i forhold til antallet af indskrevne børn pr. 1. august. Lønbudgettet er gældende for et skoleår dog således, at der er fastlagt en styring af normeringen. Hvis belægningsprocenten i SFO er større end 100, tilføres der efterfølgende tilsynstimer, og hvis belægningsprocenten er mindre end 99, fragår der efterfølgende tilsynstimer. Budgettet til den øvrige drift beregnes som nøgletal pr. barn. Antal indskrevne børn pr. 1.1 og 1.9 indgår i fastlæggelsen af budgettet. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Børne- og Ungdomsudvalget har godkendt Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO, som skal medvirke til, at det pædagogiske og faglige arbejde i SFO bliver mere synligt og konkretiseret samt danne et fælles fundament for, hvordan de pædagogiske indsatser kan udvikles, dokumenteres og evalueres. 25

26 5. Byrådets beslutning vedrørende eventuelt vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen Byrådet har den besluttet, at der ikke udbetales vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen jævnfør Folkeskoleloven 43 stk

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Ny skolestruktur - Information/Status

Ny skolestruktur - Information/Status Skoleafdelingen Ny skolestruktur - Information/Status Emne: Ny skolestyrelsesvedtægt Tovholder i Skoleafdelingen: Erik Jørgensen Evt. arbejdsgruppe: Status Byrådet har den 8.4. 2013 vedtaget ny skolestyrelsesvedtægt

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen. Direktørområdet for Børn og Kultur

Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen. Direktørområdet for Børn og Kultur Bilag til styrelsesvedtægt for Hørsholm kommunale skolevæsen Direktørområdet for Børn og Kultur Indholdsfortegnelse 1 Skolestruktur... 4 1.1 Antal skoler... 4 1.2 Skoledistrikter... 4 1.2.1 Optag i anden

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt Fredericia Kommunale Skolevæsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4 elevrepræsentanter.

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Vejledning om undervisningstimetal i folkeskolen

Vejledning om undervisningstimetal i folkeskolen Vejledning om undervisningstimetal i folkeskolen Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse: Nye fleksible regler 3 Nye regler 3 Antallet af skoledage og skoledagens længde 4 Minimumstimetal og vejledende

Læs mere

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012

Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Underbilag til styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommunes skolevæsen 2012 Klassedannelse... 3 Retningslinjer for friere skolevalg... 3 Skoledistrikter... 4 Henvisning til undervisning på en anden skole...

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

BilagSKU_130404_pkt.07.02. Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

BilagSKU_130404_pkt.07.02. Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2013/2014 1 Forord Bilaget til Styrelsesvedtægten beskriver: Hvidovre Kommunes skolestruktur Rammerne for og omfanget af undervisningstilbuddet på Hvidovre

Læs mere

Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/ /10 1

Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/ /10 1 Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/08-2009/10 1 Af Katja Behrens Skolerne planlægger med flere timer end minimumstimetallet Samlet set planlægger skolerne med langt flere timer til

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen 1. september 21 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-1 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 5 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2. 2.4 2.5..1.2..4.5

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling.

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Til: Børne og Skoleudvalget Skolernes ressourcefordeling 2011/12 Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Timefordeling normalklasser 2011/12 - skematimer Der tildeles

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt 2013-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommunalbestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsen...side 03 Skolebestyrelsens beføjelser...side 05 Pædagogisk Råd...side 06 Elevråd...side 07 Samråd...side

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

YDELSER 3 ORGANISERING 12

YDELSER 3 ORGANISERING 12 Lisbjergskolen INDHOLD YDELSER 3 95 % MÅLSÆTNINGEN 3 UDVIKLING AF UDSKOLINGEN 4 PÆDAGOGISK IT 5 FØRSTEHJÆLPSUNDERVISNING 6 MILJØLEDELSE 7 MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO 8 INKLUSION - FOLKESKOLENS

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen:

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen: Aftalen mellem Regeringen, Venstre og DF om folkeskolen Regeringen, Venstre og DF har indgået en aftale om folkeskolen. Hvis de konservative siger ok til forliget, hvilket de indtil videre ikke har været

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen ohc@nts centeret.dk Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/den nye folkeskole Tre overordnede mål 1)Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 22. februar 2017 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-17 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2017/18 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

Nyhedsbrev 2 2012-2013 November 2012 Distriktsskolelederen

Nyhedsbrev 2 2012-2013 November 2012 Distriktsskolelederen Afdelinger på: Høgevej, Indre Ringvej, Bøgeskovvej, Havepladsvej, Købmagergade Nyhedsbrev 2 2012-2013 November 2012 Distriktsskolelederen Det første møde. Det første møde er altid vigtigt. Det gælder for

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

YDELSER 3 ORGANISERING 12

YDELSER 3 ORGANISERING 12 KVALITETSRAPPORT Skåde Skole INDHOLD YDELSER 3 95 % MÅLSÆTNINGEN 3 RESPEKT FOR GRÆNSER 4 SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB 5 VÆRDIREGELSÆT OG ORDENSREGLER 6 MILJØLEDELSE 7 MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen Januar 2007 Indholdsfortegnelse side Vedtægten :... 3 Skolebestyrelse... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2014/2015

Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2014/2015 Bilag til styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen 2014/2015 Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Styrelsesvedtægten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 med de ændringer, der følger af lov nr. 360 af 19. maj 2004, lov nr. 477 af

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..!

NY HED SBREV. Første nyhedsbrev i den nye skole..! 2012 NUMMER 1 MAJ NY HED SBREV Første nyhedsbrev i den nye skole..! Den nye skoles ledelse har besluttet at udsende nyhedsbreve til elever, forældre og personale vedr. den ny skole. Vi håber, at de ERRITSØ

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Folkeskolens formål Kapitel 2 Folkeskolens struktur og indhold til og med 9. klasse Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold Kapitel 3 Skolevæsenets ordning

Læs mere