Sundhedsberedskabsplan Assens Kommune 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsberedskabsplan Assens Kommune 2012"

Transkript

1 Assens Kommune 2012

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 3 Planens præmisser... 5 Gyldighedsområde... 5 Ajourføring og afprøvning Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet Aktivering og drift af sundhedsberedskabet... 7 Alarmering af sundhedsberedskabet... 7 Akuttelefon:... 7 Modtagelse af alarmer og varsler... 7 Aktivering af sundhedsberedskabet... 7 Krisestabens samlingssted og udstyr Informationshåndtering Koordination og samarbejde Krisekommunikation Samarbejdsparter regionalt Actioncard: Ekstremt vejrlig Actioncard: Større færdselsuheld /togulykke Actioncard: Evakuering af plejecenter Actioncard: CBRNE - Kemikalieudslip fra virksomhed Actioncard: Pandemi Actioncard: Kriseterapeutisk beredskab Actioncard: Massevaccination Actioncard: Hedebølge Bilag 1 Lovgrundlag Bilag 2 Dagsorden for møder i krisestaben Bilag 3 Vejledning vedr. logføring Bilag 4 Kommunens samlede situationsbillede Bilag 5 Telefontavle...28 Side 2 af 29

3 1.0 Formål med sundhedsberedskabsplanen Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet for Social- og Sundhedsudvalget og er et værktøj til håndtering af større hændelse og kriser. Sundhedsberedskabet defineres som sundhedsvæsnets evne til at kunne udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. - udover det daglige sundhedsberedskab - såvel ved fredstidskatastrofer som under krise eller krig. Sundhedsberedskabet omfatter sygehusberedskabet, sundhedsberedskabet i den primære sundhedstjeneste og lægemiddelsundhedsberedskabet. Endvidere skal planen kunne anvendes af andre myndigheder og instanser, som i en beredskabssituation kan blive involveret i løsningen af de kommunale sundhedsberedskabsopgaver. Formålet er at skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsmæssig indsats i en ekstraordinær situation samt sikre en koordineret anvendelse af de sundhedsberedskabsmæssige ressourcer for hurtigst muligt at bringe Assens Kommune, og dens borgere, tilbage til en normaliseret situation. Formålet med sundhedsberedskabsplanlægningen er endvidere at sikre, at kommunen også vil være i stand til at løse sine almindelige sundhedsopgaver i en beredskabssituation. De overordnede operative sundhedsfaglige beredskabsopgaver for kommunen er: Modtage, pleje og behandle ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt andre syge og smittede i eget hjem (hjemmesygepleje), herunder samarbejde med de praktiserende læger. Behandling af lettere tilskadekomne som aflastning af sygehusene (hjemmesygepleje). Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske sygdomme. Plejeopgaver i relation til særlige situationer, fx ekstremt vejrlig (hjemmepleje og sundhedspleje), drikkevandsforurening eller andre CBRNE hændelser. Tilvejebringe ekstra hjælpemidler og andet relevant medicinsk udstyr. Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder krisestøtte. Bistå regionen ved massevaccination. Information om situationen og forholdsregler til institutioner i kommunen. Sende forbindelsesofficer til den lokale beredskabsstab, såfremt denne nedsættes og kommunen indkaldes. Sikre opretholdelse af kommunens øvrige kritiske funktioner på sundhedsområdet. Side 3 af 29

4 Sundhedsberedskabsplanen revideres i hver byrådsperiode. Sundhedsberedskabsplanen er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. november Henrik Hansen Formand Social- og Sundhedsudvalget Jim Staffensen Direktør Social, Sundhed og Arbejdsmarked Sundhedsberedskabsplanen er godkendt i Byrådet d Finn Brunse Borgmester Henning Qvick Kommunaldirektør Side 4 af 29

5 Planens præmisser De generelle principper for Assens Kommunes Sundhedsberedskabsarbejde er: Sektoransvarsprincippet: Den myndighed, der har ansvaret for et område til daglig, bevarer ansvaret i en krisesituation. Myndigheden er ansvarlig for at planlægge for videreførelse af de kritiske funktioner, den er sektoransvarlig for. Lighedsprincippet: Den organisation og de procedurer og ansvarsforhold, der anvendes til daglig, benyttes i videst muligt omfang også i en krisesituation. Nærhedsprincippet: Beredskabsopgaverne løses i videst muligt omfang på det organisatoriske niveau, som er tættest på borgeren Gyldighedsområde Sundhedsberedskabsplanen er ansvars- og ledelsesmæssigt forankret ved Sundhedschefen i kommunens Social, Sundhed og Arbejdsmarkedsområde. Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet med deltagelse af følgende fagområder i kommunen: Sundhed, Social og Beredskab. Det følger af BEK nr af 09/12/2011 7, stk. 2 at sundhedsberedskabsplanen skal koordineres med kommunens øvrige planlægning på beredskabsområdet. Mere specifikt med planer for redningsberedskabet, Regionsrådets plan for sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats samt med de omkringliggende kommuners sundhedsberedskabsplaner. Denne sundhedsberedskabsplan udgør således en delplan til kommunens overordnede beredskabsplan. Ajourføring og afprøvning Sundhedsberedskabsplanen ajourføres årligt. Ajourføringen sker ved at alle rettelser sendes til Sundhedschefen eller en person udpeget af denne. Mindst en gang i hver valgperiode skal sundhedsberedskabsplanen revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen. Ansvarlig for ajourføring: Sundhedschefen Sundhedsberedskabsplanen skal minimum afprøves 1 gang inden for den fireårige byrådsperiode. Sundhedsberedskabsplanen afprøves som dilemmaøvelse (papir). Skarpe hændelser, hvor planen aktiveres, kan træde i stedet for øvelser under forudsætning af behørig evaluering. Ansvarlig for afprøvning: Beredskabschefen Side 5 af 29

6 1.1 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet Planen beskriver kommunens målsætning for sundhedsberedskabet, herunder for: Indsats over for ekstraordinært udskrevne patienter samt andre syge, tilskadekomne og smittede, der opholder sig i eget hjem. Samarbejde med regionen og omkringliggende kommuner. Kommunikation mellem de personer, der deltager i sundhedsberedskabet, herunder regionens aktører. Aktivering af sundhedsberedskabet, herunder samarbejde med Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK). Kvalitet og kvalitetssikring. Uddannelses- og øvelsesvirksomhed på sundhedsberedskabsområdet, evt. i samarbejde med region og tilgrænsende kommuner. De overordnede opgaver for beredskabet i den primære sundhedstjeneste omfatter: Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt andre syge og smittede i eget hjem. Behandling af lettere tilskadekomne som aflastning af sygehusene. Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske sygdomme. Plejeopgaver i relation til en hedebølgesituation. Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede. Herunder evt. krisehjælp. Massevaccination Beredskabsplanen fungerer på baggrund af et antal udarbejdede Actioncard. 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet Krisestab Sundhedsberedskabet ledes af krisestaben. Krisestaben er, i forhold til håndtering af den udløsende hændelse, øverste myndighed når Sundhedsberedskabsplanen er trådt i kraft. Krisestaben træder sammen når Indsatslederen politi/kool vurderer at krisens omfang forudsætter et sådan behov. Sundhedschefen kan endvidere samle krisestaben i forbyggende øjemed. Krisestaben består af: Sundhedschefen, Direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked samt Beredskabschefen og Risikokoordinatoren. Side 6 af 29

7 1.3 Aktivering og drift af sundhedsberedskabet Alarmering af sundhedsberedskabet Alarmering af sundhedsberedskabet sker på akutberedskabstelefonen. Akuttelefon: Vagthavende sygeplejerske Assens Aarup, Vissenbjerg, Tommerup st., Tommerup Glamsbjerg, Haarby Følg instruktionerne på Actioncard Modtagelse af alarmer og varsler Planen skal aktiveres, når der indtræder ekstraordinære, varslede eller uvarslede hændelser, som kan sætte kommunens sundhedstjeneste under pres. Sådanne hændelser kan være svigt i forsyningssikkerheden (vand, varme, strøm), masseudskrivning fra regionens sygehuse, massevaccinationsbehov, aflastning af sygehusene med behandling af lettere tilskadekomne, plejeopgaver ved hedebølge m.m. når Sundhedsstyrelsen eller anden national myndighed erklærer Danmark for pandemisk ramt område. Planen kan aktiveres, når større, udefrakommende, varslede eller uvarslede sygdomsudløsende hændelser rammer kommunen. Sundhedsberedskabsplanen træder i kraft når opgaven i forbindelse med en krise eller andet ikke længere kan klares indenfor den daglige drift. Aktivering af sundhedsberedskabet Sundhedsberedskabet aktiveres af følgende instanser: Sundhedsstyrelsen, herunder embedslægerne eller Regionens AMK-funktion (Akut Medicinsk Koordinationscenter) Indsatsleder Politi/KOOL Sundhedschefen Beredskabschefen Eller en af ovenfor anførte funktioners stedfortrædere. Side 7 af 29

8 Krisestabens samlingssted og udstyr Krisestaben samles på Assens Rådhus Rådhus Allé Assens Mødelokale 1 I mødelokalet forefindes Fastnettelefon Computer med internetadgang uden om kommunens netværk Kommunens Sundhedsberedskabsplan samt områdets beredskabsplaner Kommunens beredskabsplan Alternativt samlingssted for krisestaben: Børnehuset Det gamle rådhus Møllebakken Tommerup I mødelokalet forefindes Fastnettelefon Computer med internetadgang uden om kommunens netværk Kommunens Sundhedsberedskabsplan samt områdets beredskabsplaner Kommunens beredskabsplan Mødelokale - Kantinen Alle medlemmer af krisestaben er udstyret med mobilt kommunikationsudstyr, der både kan modtage telefonopkald, sms og mails. Krisestabens opgave Krisestaben har til opgave at sikre at Sundhedsberedskab i Assens Kommune fungerer mest hensigtsmæssigt under krisen. 1.4 Informationshåndtering Krisestaben udarbejder situationsbillede på baggrund af de for krisestaben værende tilgængelige informationer. Skabelon til udfærdigelse af situationsbillede findes i bilag. Under krisen udarbejdes der logbog. Logbogen skal indeholde centrale ind- og udgående informationer, samt krisestabens beslutninger. Logbogen tjener endvidere som dokumentation og kan efterfølgende anvendes ved evalueringen. Skabelon til logbog findes i bilag 3. Side 8 af 29

9 1.5 Koordination og samarbejde Forholdsregler vedrørende handlinger og ressourceanvendelse Den enkelte institution iværksætter selv sine handlinger og ressourcer, indtil andet besluttes. Anmodning om bistand Anmodning om hjælp kan komme fra såvel eksterne som interne enheder. Alle anmodninger forelægges hurtigst mulig krisestaben, der tager stilling til videre behandling. Beslutning vedrørende handlinger og ressourceanvendelse Krisestaben er ansvarlig for kortlægning af kommunens ressourcer. Krisestaben indkalder relevant fagligt personale til løsning af opgaven. Krisestaben har kompetence til at træffe beslutninger vedrørende kommunens handlinger og anvendelse af egne ressourcer. Alle beslutninger udarbejdes i videst muligt omfang som skriftlige ordrer. Sundhedschefen eller dennes stedfortrædere, indkalder til møde og vurderer endvidere behovet for mødehyppighed. 1.6 Krisekommunikation Kommunikation I forbindelse med at krisestaben træder sammen, nedsættes der også en informationsgruppe, der enten indgår i krisestaben eller opererer parallelt med denne. Informationsgruppen består af repræsentanter fra topledelsen, det politiske niveau samt Kommunikation. Informationsgruppens formål er i samarbejde med krisestaben at håndtere den interne og eksterne kommunikation. Altså at sørge for at lægge en kommunikationsstrategi, der sikrer et højt og målrettet informationsniveau overfor de berørte parter, pressen, borgere, ansatte osv. Gruppen stiller desuden en talsmand/talsmænd til rådighed, som pressen og andre kan kontakte. Informationsgruppen består af: Kommunaldirektør, eller dennes stedfortræder Borgmester, eller dennes stedfortræder Medarbejder i kommunikation Side 9 af 29

10 Kommandoveje kommunikation Politi har den koordinerende funktion og forestår ekstern kommunikation. Krisestaben indkalder Assens Kommunes egen informationsgruppe. Informationsgruppen skal hurtigst muligt fastlægge følgende: Hvem der udtaler sig Foreløbige budskaber Eventuelle ændringer af procedurer for håndtering af henvendelse fra pressen Hvem der varetage kontakt til samarbejdspartnere og hvordan det skal ske Se Assens Kommunes Kriseguide der findes på Aksen (findes også på USB- Sundhedsberedskab.) 1.7 Samarbejdsparter regionalt AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) Ved ulykker øg større hændelser alarmeres foruden vagtcentralen også AMK. AMK alarmerer regionens øvrige sygehuse. Udveksling af information fra indsatsområdet til sundhedsvæsenet foregår mellem AMK og KOOL (Koordinerende læge). OBS - Ved større hændelser bemyndiger kommunen AMK til at koordinere kommunens sundhedsberedskab med regionen. Hjemmeværnet Eksempler på opgaveløsninger: Bevogtning af samfundsvigtige installationer Overvågning og trafik-/adgangskontrol Hjælp til redningsberedskabet Rednings/katastrofeindsats Brandbekæmpelse Miljøassistance Evakuering af civile KOOL Den koordinerende læge er øverste sundhedsfaglige kompetence i indsatsområdet. Kommunens Beredskabsteam skal sikre at KOOL har fuldt overblik over kommunens resurser samt kompetencer hos de personer der indgår i beredskabet. KOOL funktionen vil ofte varetages af ambulancelægen. Side 10 af 29

11 Lægemiddelberedskab I Region Syddanmarks sundhedsberedskabsplan afsnit 2.4 fremgår: Hvis der opstår en situation med udsigt til mangel på medicin eller medicinsk udstyr i regionen eller kommunerne på grund af en større hændelse, vil regionen søge at afhjælpe situationen eventuelt ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen. Patienter vil ved ekstraordinær udskrivelse fra sygehusene få medicin med til 48 timer, hvis der er behov for dette. Nabokommuner Der er et samarbejde med nabokommunerne Faaborg-Midtfyn, Odense, Middelfart og Nordfyn omkring lægemiddelberedskabet. Desuden findes beredskabsplaner for de enkelte nabokommuner og således et overblik over den enkelte kommunes kapacitet og ressourcer på USB-Sundhedsberedskab. Politidirektøren (Fyns Politi) Politiets fredsmæssige beredskabsplan beskriver politiets ansvarsområde. Politiet koordinerer den samlede indsats ved større skader. Region Syddanmark Regionen varetager den primære planlægning af sygehusberedskabet. AMK koordinerer den sundhedsmæssige indsats ved større skader. Som et af de vigtigste områder kan nævnes sundhedsberedskabet inden for den primære sundhedstjeneste, som omfatter alt sundhedspersonale uden for sygehusene. Her er det forudsat, at Region Syddanmark varetager den overordnede planlægning, og kommuner, herunder Assens Kommune, skal planlægge hvordan patienter, der ekstraordinært udskrives fra sygehusene, kan blive passet af det sundhedspersonale, som kommunen har til rådighed. Samarbejdsparter i Kommunen (inkl. kommunalt ansatte) Apoteker: Der er apotek i Assens, Aarup, Glamsbjerg, Haarby, Vissenbjerg og Tommerup. Se adresser og telefonnumre på telefontavlen. Fysioterapeuter/ergoterapeuter se telefontavle Hjælpemiddeldepot se telefontavle Læger Der er 32 læger i kommunen, fordelt på 6 lægehuse samt en række enkeltpraksisser. Der er lægehuse i Assens, Aarup, Ebberup, Glamsbjerg og Vissenbjerg. Hvis en sundhedsberedskabssituation gør det nødvendigt, så vil AMK iværksætte varsling/information til de praktiserende læger/vagtlægerne i regionen. Samarbejde med praksissektor Side 11 af 29

12 Praksissektoren/vagtlægerne løser de opgaver, som de normalt løser, f. eks. ved ekstraordinær udskrivelse fra sygehusene. Det forudsættes, at de praktiserende læger tager sig af opgaven med massevaccination. Psykologer Se under psykologisk kriseberedskab Sygeplejersker se telefontavle Sygeplejedepot Der er depoter på nedenstående adresser: Østergade 89 c, 5610 Assens Holmely, Indre Ringvej 8, 5560 Aarup Produkter som findes i mindre omfang: Sårprodukter Handsker Kanyler Kompressionsbind Side 12 af 29

13 2.1 Actioncard: Ekstremt vejrlig Situation: Ved orkan eller når snerydning er indstillet eller under ekstreme vejrforhold der gør vejene ufremkommelige for almindelige personbiler, eksempelvis voldsomt snefald, snefygning og isslag. Nødplan iværksættes hvis Politiet fraråder al ikke livsvigtig udkørsel. Der kan opstå behov for at nogle borgere midlertidigt evakueres. Opgave: Kontakt: At prioritere ressourcerne således at borgere med livsvigtige behov får den fornødne hjælp. Sundhedschefen 1. Lederen gennemgår borgerne i området og prioriterer indsatsen ud fra behov med henblik på eventuel evakuering. 2. Borgere, som vil kunne klare sig ved naboers eller andres hjælp det sikres, at denne potentielle hjælp er til rådighed og borgeren/personalet underrettes. 3. Vurder behov for indkaldelse af ekstra personale. 4. Biler checkes for så vidt angår udstyr (tæppe, baghjuls-sække og skovl, lommelygte samt fuld brændstoftank). 5. Evt. ekstra personale kaldes ind, så alle biler er bemandet med 2 personer 6. Personalet medbringer varmt tøj, støvler, hue, halstørklæde, varm drik, mobiltelefon. 7. Plejecentre, som er afhængige af udekørendes besøg til f.eks. forflytning, advares om, at det ikke vil blive prioriteret i den givne periode. Sundhedschefen har dialog med beredskabschefen og derigennem indsatslederen. Opgaver for kriseberedskabet 1. Skab overblik. Hvad er behovet for: At borgere, som ikke vil kunne klare sig uden hjælp, tilbydes ophold på et plejecenter i kommunen i den tid, vejen må formodes at være ufarbar. Entreprenørafdeling ved Miljø og Natur alarmeres. Decentrale beredskabplaner gennemgås. Dialog med indsatsleder og evt. KOOL Side 13 af 29

14 2.2 Actioncard: Større færdselsuheld /togulykke Situation: Færdselsulykke / togulykke hvor et større antal borgere er kommet til skade Politi, Falck og evt. det lokale beredskab vil være på stedet, og sundhedsberedskabet alarmeres af KOOL eller indsatsleder/politi. Opgave: Omsorg til kriseramte, eller midlertidigt ophold til tilskadekomne/evakuerede. Kontakt: Sundhedschefen Opgaver for kriseberedskabet 1. Skab overblik over ressourcer til biståelse med førstehjælp. 2. Afdæk ressourcer (se ressourceoversigt) i forhold til sygeplejedepot o. lign. 3. Overvej informationshåndtering. Side 14 af 29

15 2.3 Actioncard: Ekstraordinært udskrevne patienter Situation: Under særlige forhold udskriver et af regionens hospitaler syge patienter for at kunne opnå maksimumskapacitet i sygehusberedskabet. Udskrivningen har bevirket at et antal borgere (1-3) skal fordeles på såvel pleje i hjemmet som på plejecentrene. Opgave: Kontakt: Opretholde et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses. Vagthavende sygeplejerske. Se telefontavle. 1. Den vagthavende (sygeplejerske) modtager varsel om forestående ekstraordinære udskrivninger (forventet varsel på 2-4 timer). 2. Efterfølgende tager ledelsen af den afdeling, patienterne er indlagt på, kontakt til kommunen med henblik på nærmere aftaler, herunder tidspunkt for udskrivelserne. Endvidere meddeles: Patienternes navne, CPR numre, adresser, diagnoser, plejebehov, behov for hjælpemidler og transportform (liggende eller siddende) i relation til ovennævnte kriterier, samt nødvendig information om de(n) konkrete patient(er) og deres behov i relation til udskrivelsen: Til eget hjem med/uden hjælpemidler/medicin Til eget hjem med hjemmepleje Til plejeinstitution med døgnbemanding Sygehusafdelingen bestiller transporten. Sygehusafdelingen medgiver patienten fornøden medicin til 48 timer. 3. Ved behov for eventuelle hjælpemidler sikrer lederen af kommunens hjemmepleje, at disse leveres. 4. Vagthavende samt leder/souschef tilrettelægger i samarbejde med medarbejderne modtagelsen af de ekstraordinære udskrevne patienter, herunder kontakt til praktiserende læge, med henblik på at tilse de udskrevne patienter. Sundhedschefen kontaktes. Opgaver for kriseberedskabet 1. Aftaler vedrørende lægefaglig bistand kan rekvireres via AMK (se telefontavle). 2. Koordinering af hvor borgerne modtages under hensyntagen til den givne situation antal, behov, tidspunkt på døgnet, smittefare m.m. 3. Det fornødne personale indkaldes fra de respektive funktionsområder og medarbejderne oplyses om mødested. 4. Tilgængelige sygeplejeartikler rekvireres via sygeplejedepoterne og kan suppleres via apoteker og leverandører (se telefontavle). 5. Senge, rollatorer mm. rekvireres via Hjælpemiddeldepotet (se telefontavle). Side 15 af 29

16 2.4 Actioncard: Forurening af drikkevand Situation: Vand som ikke kan anvendes i husholdningen og/eller anvendes til personlig hygiejne Opgave: Kontakt: Opretholde en nødforsyning til specielt drikkevand. Evt. foranstaltning ved kogning i et bestemt tidsrum. Evakuering af særligt udsatte fra bl.a. handicap/ældrecenter og fra hjemmet. Sundhedschefen 1. Er der nogle der har indtaget farlige mængder og hvor stort er behovet for hjælp. Tilkald læge (se telefontavle) eller ambulance Skab overblik over situationen. Er der så akut behov for vand at der må indkøbes vand i små i flasker i detailhandel? Opgaver for kriseberedskabet 1. Afdæk behovet for ressourcer 2. Drikkevandsforsyningens (det enkelte vandværks) Beredskabsplan træder i kraft. 3. Etabler samarbejdsflade med vandforsyningen og det daglige beredskab. For at afhjælpe situationen kan følgende blive iværksat: Nødvandsforsyning fra transportable beholdere og tankvogne Nødvandsforsyning via permanente forbindelsesledninger Nødvandsforsyning via udlægning af midlertidige ledninger Nødvandsforsyning med tapsteder ved andre vandværker og private boringer. Kontaktperson omkring vandværker - Natur og Miljø Kommunikationsafdelingen kan kontaktes således en kommunikationsstrategi tilrettelægges i samarbejde med Kommunikationsafdelingen. Vurder behovet for inddragelse af politiet, pressen, embedslægen samt øvrige relevante parter. Beredskabsstyrelsen kan hjælpe med vandforsyning. Lokale planer gennemgås i områder, der kan blive berørt, og relationer til samarbejdspartnere som dagplejere, børne- og handicapinstitutioner, praktiserende læger og tandlæger, børnetandplejen, levnedsmiddelproducenter, kantiner, restauranter m.v. Side 16 af 29

17 2.5 Actioncard: Strømsvigt på handicap/ ældrecenter eller større område Situation: Når der er hel eller delvis strømafbrydelse så fx elektriske hjælpemidler og køkken er ude af drift, i en kort eller længerevarende periode. Opgave: Videreføre de vigtige funktioner under brug af strøm. Få etableret nødforsyning. Evakuering af særligt udsatte på f.eks. handicap/ældrecenter. Kontakt: Sundhedschefen Sundhedschefen vurderer, sammen med beredskabschef og indsatsleder, behovet for indkaldelse af krisestaben. 1. Skab overblik over hændelsens omfang (kontakt evt. el-forsyningen herfor). Se telefontavle. 2. Kontakt indsatsleder igennem beredskabschefen. 3. Giv udekørende grupper besked, så de kan tage vare om borgere, som befinder sig i eget hjem og er afhængige af elektrisk medicinsk udstyr. 4. Skab overblik over ressourcer, personelle, maskinelle fx nødgenerator. Opgaver for krisestaben Skab overblik over omfanget af hændelsen. Afdæk ressourcer herunder nødgeneratorer og lignende. kommunikationsafdelingen kan kontaktes således en kommunikationsstrategi tilrettelægges i samarbejde med Kommunikationsafdelingen. Side 17 af 29

18 2.7 Actioncard: Evakuering af plejecenter Situation: Brand på handicap/plejecenter med beboere, hvor der behov for midlertidig genhusning på andre adresser på kort/lang sigt. Opgave: Kontakt: Genhusning, idet det ikke er muligt at opholde sig på handicap/ældrecenter. Sundhedschefen 1. Kontakt beredskabschef og indsatsleder 2. Skab overblik. Opgaver for kriseberedskabet 1. Skab overblik: Hvad er behovet for genhusning Er der særlige behov der skal tilgodeses for de genhusede, herunder pleje, pasning, medicinering etc. krisehjælp til beboere/personale. Se instr. for krisehjælp side Afdæk behovet for ressourcer (se ressourcebilag) 1. Senge, rollatorer mm. rekvireres via Hjælpemiddeldepotet (se telefontavle). 2. Kommunikationsafdelingen kontaktes. Kommunikationsstrategi/ kommunikationstiltag tilrettelægges i samarbejde med Kommunikationsafdelingen. Side 18 af 29

19 2.8 Actioncard: CBRNE - Kemikalieudslip fra virksomhed Sundhedsberedskabet skal begrænse og afhjælpe hændelser med kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare stoffer samt eksplosivstoffer (CBRNE). Situation: Udslip som vil berøre borgere i nærområdet, så evt. udgang ikke er mulig. Beredskabet vil typisk afspærre det område, som er inficeret ved en CBNRE-hændelse. Der opsættes telte til afrensning af de mennesker, som er ramt. OBS! Det vil altid være AMK, der bestiller ydelser hos kommunens sundhedsberedskab ved CBRNE-hændelser. Opgave: Kontakt: Genhusning, idet det ikke er muligt at opholde sig på plejecenter/botilbud. Sundhedschefen Opgaver for kriseberedskabet 1. Skab overblik. - Er der borgere i det afspærrede område, som beredskabet skal have særlig opmærksomhed på, fordi de er afhængige af andres hjælp for at klare sig. 3. Vurder om Giftinformationscentralen kan kontaktes. 4. Gennemgå lokale planer i områder, der kan blive berørt, ved skiftende vindretning. Kontakt DMI. 6. Kommunikationsstrategi tilrettelægges i samarbejde med Kommunikationsafdelingen. Side 19 af 29

20 2.9 Actioncard: Pandemi Situation: Danmark er ramt af influenza i flere uger. Et større antal borgere, beboere og personale er ramt af sygdom (Ifølge Sundhedsstyrelsen: verdensomspændende epidemier forårsaget af undertyper af influenzavirus fx fra svin & fjerkræ) Opgave: Ældre og svage har det dårligt, og har brug for ekstra hjælp til pleje, medicingivning og mad. Det kan dreje sig om borgere der modtager hjælp fra Social og Sundhed. Det kan dreje sig om ekstraordinært udskrevne borgere. Kontakt: Sundhedschefen Opgaver for kriseberedskabet 1. Skab overblik. 2. Tak evt. kontakt til beredskabsstyrelsen og Seruminstituttet. 3. Afdæk ressourcer 4. Prioritering af opgaver 5. Kommunikationsafdelingen kontaktes. Kommunikationsstrategi tilrettelægges i samarbejde med Kommunikationsafdelingen 6. Aftal mødeforløb i kriseberedskabet. Obs! Sundhedsstyrelsen har udarbejdet beredskab for pandemisk influenza, hvori der findes en vejledning til kommuner. (findes også på USB- Sundhedsberedskab) Side 20 af 29

21 2.10 Actioncard: Kriseterapeutisk beredskab 1. Vurder behovets omfang, eventuelt i samråd med indsatslederen. 2. Indkald først fra primær gruppen. Hvis ikke antallet rækker indkald fra sekundær - gruppen. Telefonnumre findes på telefontavlen. Ressourcer på psykologområdet Primære: Kontaktperson: Sekundære: Psykologer ansat i kommunen. Leder PPR (Se telefontavle). Psykologhuset Odense (Se telefontavle). Om Psykologisk kriseberedskab Det er en del af regionens forpligtelse at stille et kriseterapeutisk beredskab til rådighed for mennesker, der har været udsat for en voldsom hændelse. Hjælpen kan bestå i omsorg, støtte, aflastning eller egentlig professionel intervention eller sågar terapi. Nedenfor gengives tekst fra Håndbog for sundhedsberedskabsplanlægning ud fra den betragtning, at uanset om sundhedsberedskabet er alarmeret eller ej, kan kommunens sundhedspersonale komme i situationer, hvor brandvæsen, politi eller andre myndigheder er i aktion i kommunen i forbindelse med ulykker. Omsorg består blandt andet i at hjælpe den berørte væk fra skadestedet og placere vedkommende i et sikkert, roligt område samt tilbyde tæppe, mad og drikke. Støtte ydes ved venligt og tålmodigt at lytte til den berørte, der ofte har brug for at gentage hændelsesforløbet mange gange. Hjælperen skal ikke være belærende, omklamrende, bebrejdende, bagatelliserende eller give urealistiske løfter, men lytte og indgive håb, samt løbende give korte beskeder om, hvad der faktuelt er sket, ex. huset er brændt og ambulancen er på vej. Aflastning ydes ved at give praktisk hjælp til den berørte f.eks. ved at hjælpe vedkommende med at komme hjem. Der kan være behov for at kontakte et familiemedlem eller en ven, som kan hjælpe den berørte hjem og efterfølgende aflaste denne ved at bistå med praktiske gøremål i hjemmet. Pårørende og/eller venner anbefales, alt efter behovet hos den berørte, at fortsætte krisestøtten i hjemmet. Side 21 af 29

22 2.11 Actioncard: Massevaccination Generelt: Scenarie 1: Scenarie 2: Opgave: Kontakt: Massevaccination kan omfatte hele eller dele af befolkningen, eller det kan være udvalgte grupper af ansatte f.eks. i en kommune. Beslutningen træffes af Sundhedsministeren og retningslinjer vil blive udmeldt af Sundhedsstyrelsen. Store dele af befolkningen skal vaccineres. Regionen koordinerer samarbejdet, der skal regnes med etablering af vaccinationscenter for hver ca borgere. Udvalgte grupper af ansatte f.eks. i kommunen skal vaccineres, kommunen iværksætter og gennemfører vaccinationen efter retningslinjer udmeldt fra Sundhedsstyrelsen. Ældre og svage har det dårligt, og har brug for ekstra hjælp til pleje, medicingivning og mad. Det kan dreje sig om borgere der modtager hjælp fra Social og Sundhed. Det kan være borgere, der efter hændelsen bliver indlagt på sygehuset og efterfølgende får brug for hjælp. Sundhedschefen Side 22 af 29

23 2.12 Actioncard: Hedebølge Generelt Hedebølge defineres meteorologisk som mindst 3 sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer overstiger 28 grader celsius. Under hedebølge er der risiko for at mennesker udvikler hedeslag. I løbet af relativ kort tid bliver kroppen overophedet, fordi kroppens temperaturregulering svigter. Kropstemperaturen stiger og evnen til at svede slår fejl. Hedeslag kan forårsage død eller kronisk handicap, hvis der ikke sker en hurtig behandling. De mest sårbare grupper under hedebølge vil være mennesker, der lider af hjerte- lungesygdomme, diabetes, psykisk sygdom desuden spædbørn og små børn op til 4 års alderen, ældre og svagelige, overvægtige og gravide. Opgaver for kriseberedskabet 1. Skab overblik. 2. Kontakt DMI for prognoser 3. Skab overblik over ressourcer, herunder mulighed for leje/indkøb af ventilatorer 4. Kommunikationsafdelingen kontaktes. Kommunikationsstrategi tilrettelægges i samarbejde med Kommunikationsafdelingen. 5. Aftal mødeforløb i kriseberedskabet Side 23 af 29

24 Bilag 1 Lovgrundlag Assens Kommune skal ifølge gældende lovgivning og bekendtgørelser udarbejde en sundhedsberedskabsplan. Regelgrundlaget for planlægningen er: Sundhedsloven (LBKG nr. 913 af 13/07/2010) Beredskabsloven (LBKG nr. 660 af 10/06/2009) Epidemiloven (LBKG nr. 814 af 28/08/2009) Lægemiddelloven (LOV nr af 12/12/2005) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale sundhedsberedskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. (BEK nr af 09/12/2011) Grundlaget for sundhedsberedskabsplanlægning består således af flere dele: Vejledninger og retningslinjer, der er udsendt fra centralt og regionalt niveau. Håndbog for sundhedsberedskab + bilag (findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside). Vejledning i kriseterapeutisk beredskab (findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside). Et grundigt kendskab til de lokale forhold, herunder skabelsen af synlighed over kontakttelefonnumre, indkvarteringsmuligheder og synliggørelse af sundhedspersonalets pligter og ansvar i en katastrofesituation. Kommunens overordnede Beredskabsplan og Akut Medicinsk Koordinationscenters (AMK) indsats i en katastrofesituation. Side 24 af 29

25 Bilag 2 Dagsorden for møder i krisestaben NB: Hvert medlem af krisestaben medbringer selv bærbar computer og mobiltelefon Dagsorden for 1. møde i krisestaben 1. Deltagere og referent herunder logfører. 2. Situationen og forventet udvikling: Hvad, hvor, hvornår? 3. Opgave: Hvad skal der gøres? 4. Bemanding af krisestabens støttefunktioner 5. Identifikation af relevante samarbejdspartnere 6. Krisekommunikation: Hvad meldes ud til henholdsvis personale, borgere og medier? Herunder udsendelse af forbindelsesofficer. 7. Eventuelt 8. Opsummering af væsentlige beslutninger 9. Tidspunkt for næste møde Dagsorden for efterfølgende møder i krisestaben 1. Deltagere og referent 2. Status på situationen og forventet udvikling: Opdatering siden sidste situationsstatus. 3. Opgave: Hvad er gjort siden sidste møde og hvad skal gøres? 4. Krisekommunikation: Hvad har været reaktioner hos henholdsvis personale, borgere og medier? Er der behov for nye udmeldinger? I så fald hvilke? Herunder nyt fra forbindelsesofficeren. 5. Eventuelt 6. Opsummering af væsentlige beslutninger 7. Tidspunkt for næste møde Side 25 af 29

26 Bilag 3 Vejledning vedr. logføring En log er en kronologisk optegnelse af de begivenheder, der vedrører krisestaben. Den skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til at fastslå og tidsbestemme vigtige begivenheder, således at en hurtig gennemlæsning af logen kan give et klart billede af, hvad der er sket. Logen skal derfor indeholde følgende oplysninger i en kort, klar præcis fremstilling og optaget i den form de fremkommer: Hovedpunkterne i betydende ind- og udgående skriftlige ekspeditioner Modtagne og udgivne mundtlige befalinger, meldinger, oplysninger og aftaler i fuld ordlyd, hvis de er korte eller som resume. Tidspunkter for møder med dagsorden og mødedeltagere Egne handlinger eller begivenheder, der ikke fremgår på anden måde, f.eks. afbrydelse af kommunikationslinjer. Lb.nr. (start med 1 for hvert døgn beredsakabet opretholdes) Kl. (tidspunkt angives) Fra/til Hvem kommer sagen fra eller sendes til Begivenhed/ Indhold af instruks samtale Hvad er foretaget (selve handlingen Logen tjener til at fastholdelse af enkeltheder, der er af betydning for den løbende og fremtidige læring, samt til orientering ved afløsning. Side 26 af 29

27 Bilag 4 Kommunens samlede situationsbillede Situationsbilledet er ikke nødvendigvis kun til internt brug, så indforståede fagtermer og forkortelser skal undgås, og fælles terminologi bør så vidt muligt anvendes. Situationsbilledet skal kunne deles med samarbejdspartnere og tværsektorielle krisestabe i forsøget på at nå frem til et fælles situationsbillede. Eksempelvis vil Sundhedsstyrelsen have ansvaret for at levere bidrag til situationsbilledet i den nationale operative stab (NOST) ved hændelser af national interesse. Udfærdiget: den / kl. 1. Situationen (kort beskrivelse): Godkendt af: 2. Hvad er der sket? (faktuelle oplysninger om situationen) Dræbte: Sårede: Berørte: Materielle skader: 3. Hvor er hændelsen/-erne sket? 4. Trusselsvurdering (fastsættes og vurderes af efterretningstjenesterne) 5. Det generelle beredskabsniveau (jf. National Beredskabsplan) Dagligt beredskab/let forhøjet beredskab/forhøjet beredskab/markant forhøjet beredskab/ fuldt etableret beredskab 6. Kommunens beredskabsniveau 7. Kommunens beredskabsforanstaltninger og tiltag 8. Kommunens ressourceanvendelse: Aktuelle ressourcer (personale og materiel) klar til umiddelbar indsættelse: Disponerede ressourcer (personale og materiel) indsat hvor: Reserver (personel og materiel) klargøringstid: 9. Hvordan kan situationen udvikle sig? (vurdering): 10. Mediebilledet og krisekommunikation: 11. Kort og illustrationer Side 27 af 29

28 Bilag 5 Telefontavle Krisestab Sundhedschef / Beredskabschef / Direktør Social, Sundhed og Arbejdsmarked / Ansatte i kommunen/kommunens institutioner Socialchef / Kommunikation / CUA (Pilebakken og Lindebjerg) / Funktionsledere ældreområdet Sygepleje Arbejdstelefon / Plejecentre Arbejdstelefon / / Hjemmepleje Arbejdstelefon / Leder af Madservice Arbejdstelefon / Hjælpemiddeldepotet Teamleder Arbejdstelefon / Træning og hjælpemidler Leder Arbejdstelefon Psykologer Leder PPR Arbejdstelefon / Psykologhuset Odense Side 28 af 29

29 Sygeplejersker Vagthavende sygeplejerske Assens Aarup, Vissenbjerg, Tommerup st., Tommerup Glamsbjerg, Haarby Vandværkerne Natur og Miljø, Assens Kommune Ikke-kommunale samarbejdspartnere AMK AMK Akut Medicinsk Koordinationscenter Apoteker Assens Apotek Østergade 35, 5610 Assens Aarup Apotek Bredgade 60, 5560 Aarup Glamsbjerg Apoteksuds. Søndergade 26, 5620 Glamsbjerg Haarby Apotek Algade 33, 5683 Haarby Vissenbjerg Apoteksuds. Østergade 11, 5492 Vissenbjerg Tommerup Apotek Tallerupvej 15, 5690 Tommerup Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen Vilstrupvej 55, 6100 Haderslev El-forsyningen Energi Fyn Giftinformationscentralen Giftlinien Bispebjerg Hospital Hjemmeværnet Vagthavende Assensafdelingen Jørgen B. Pedersen Højsholmvej 15, 5591 Gelsted Side 29 af 29

30 Læger Embedslægerne Embedslægeinstitutionen Sorsigvej 35, 6760 Ribe Lægevagten Region Syddanmark Damhaven 12, 7100 Vejle Aarup Årup Lægehus I/S Mørkmosehøj 2, 5560 Aarup Assens Lægehuset Skelvænget 2, 5610 Assens Lægehuset Kleif Østergade 1, 1. sal, 5610 Assens Lægerne På Odensevej Odensevej 29, 1. sal, 5610 Assens Ebberup Lægehuset Ebberup Ebberupvej 92, 5631 Ebberup Glamsbjerg Glamsbjerglægerne I/S Stensgårdsvej 20, 5620 Glamsbjerg Haarby Haarbylægerne Møllevej 2, 5683 Haarby Jordløselægerne Møllevej 2, 5683 Haarby Tommerup Lægehuset Lindeallé Lindeallé 18, 5690 Tommerup Vissenbjerg Vissenbjerg Lægehus Østergade 11, 5492 Vissenbjerg Side 30 af 29

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganisationen... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Overordnede opgaver... 5 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune 1. Forord:...2 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...2 2.1. Det kommunale ansvar:...3 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...4 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan Social og Sundhed August 2009 1 Indholdsfortegnelse Formål...................................................................................................... 3 Hvornår træder

Læs mere

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Del 1 Organisering af krisestyringen... 3 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 4 Ajourføring og afprøvning... 4 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 3 Ajourføring og afprøvning... 3 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Planlægning og implementering af sundhedsberedskab Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Torvehallerne i Vejle 21. september 2011 Beredskabsplan og sundhedsberedskab Omfattende krise

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland v/chefkonsulent Frede Dueholm Nørgaard 16.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Lov- og plangrundlaget Ansvaret for sundhedsberedskabet ligger

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune

Sundhedsberedskabsplan Ærø Kommune 1. Forord:...3 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...3 2.1. Det kommunale ansvar:...4 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...5 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan 1 - Høringssvar fra Sundhedsstyrelsen Hører til journalnummer: 29.30.10-P15-1-15 Herning Kommune Att: Mie Kaastrup Toft Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan 2018 2021 FORSLAG Indholdsfortegnelse Indhold Læsevejledning...4 Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 5 Kerneopgave 1: Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab...9 Kerneopgave

Læs mere

Krisestøttende beredskab

Krisestøttende beredskab Krisestøttende beredskab Opgave Aalborg kommunes sundhedspersonale skal kende til krisehåndtering og kunne identificere behandlingsbehov både når det gælder psykosocial omsorg og støtte for en kollega

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den xx. marts 2013 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...5 3.0 Organisering

Læs mere

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale 29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet sundhedspersonale i kommunerne. Formålet er at vejlede personalet i håndtering af

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 7. marts 2013 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...5 3.0 Organisering

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Dato for gennemgang: 7. april 2016 Planens dato: 2016 BRS sagsnr. 2016/039668 Anledning

Læs mere

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune

Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg Kommune Plan for Aktivering og Drift af Krisestaben - Silkeborg 2014-2017 Silkeborg Brand og Redning Indhold Indledning... 2 1. Alarmering... 2 2. Aktivering af krisestab... 2 3. Krisestabens sammensætning...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. xx/xx xxxx - Ajourført af Center for Kultur og Idræt d. 5/ Sundhedsberedskabsplan Glostrup Kommune 2014

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. xx/xx xxxx - Ajourført af Center for Kultur og Idræt d. 5/ Sundhedsberedskabsplan Glostrup Kommune 2014 Sundhedsberedskabsplan Glostrup Kommune 2014 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganisering... 4 1.0 Indledning... 4 Formål med sundhedsberedskabsplanen... 4 Planens præmisser... 4 Gyldighedsområde...

Læs mere

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Generel Beredskabsplan Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Beredskabsplanen er udarbejdet af Frederikssund Kommunes administration i efteråret 2014 og godkendt i Byrådet i vinteren

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag

Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag 1. Sundhedsstyrelsen Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på at indhente rådgivning

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12

Sundhedsberedskabsplan 2013, Varde Kommune 899983/12 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen...3 1.0 Indledning...3 1.1 Overordnede opgaver...4 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...5 1.3 Aktivering og drift af kommunens sundhedsberedskab...6

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX

Sundhedsberedskabsplan 2014-2017. Godkendt i byrådet den XX Sundhedsberedskabsplan 2014-2017 Godkendt i byrådet den XX Alarmering af Sundhedsberedskabet i Rebild Kommune Beredskabschefen på tlf. 7011 5511 (Beredskabscenter Aalborgs vagttelefon - døgnbemandet) Beredskabet

Læs mere

Hedensted Kommune 2013

Hedensted Kommune 2013 Beredskabsplan for Hedensted Kommune 2013 Sidst revideret den 18.09.2013 Side 1 af 21 Forord... 4 Beredskabsplanens opbygning... 5 1. Indledning... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Opgaver... 6 1.3. Ansvar... 6

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017

Sundhedsberedskabsplan. Silkeborg Kommune 2014-2017 Sundhedsberedskabsplan Silkeborg Kommune 2014-2017 Godkendt af Byrådet 16. december 2013 Birthe Krarup Juhl Johanne Helboe Nielsen Sagsnr.: 13/36622 Analyse & Udvikling Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600

Læs mere

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Til Ishøj Kommune Att: Heidi Jensen Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail af 27. august 2013, har Ishøj Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til

Læs mere

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013 Direktionssekretariatet Beredskabsplan Generel del Norddjurs Kommune 2013 Sidst opdateret den: 17-12-2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Forord og formål... 1 1.2 Planens opbygning... 1 1.3

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Nanna Grave Poulsen

Læs mere

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: Dato:14 februar 2014 Udarbejdet af: Maiken Klitgaard Høst E-mail: maiken.klitgaard.host@rsyd.dk Telefon: 21 58 99 64 Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen Sundhedsberedskab Hjemmeplejen 2013-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kontakt... 3 Ekstraordinære udskrivninger... 4 Personale... 5 Utensilier

Læs mere

Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune

Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune Ekstraordinær udskrivning fra sygehus til Aalborg Kommune Opgave Aalborg Kommune skal kunne modtage ekstraordinært 1 udskrevne patienter på alle tider af døgnet. Sygehusene skal ved behov for ekstraordinære

Læs mere

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Dato 24. maj 2006 Til Sundhedsforvaltning Københavns Kommune Sjællandsgade 40 22 København N Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Sundhedsfaglig Afdeling 3348 3814 3348 3829 fkl@hsd.hosp.dk Høringssvar

Læs mere

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle..

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle.. Samfundets beredskab - Og virksomhedernes egen rolle.. Dagsorden Samfundets beredskab principper og opbygning Redningsberedskabet Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Poli@et Beredskabsreformen,

Læs mere

BILAG 9 MASSEVACCINATION

BILAG 9 MASSEVACCINATION BILAG 9 December 2015 Beslutning om at vaccinere hele befolkningen eller større grupper heraf udmeldes af Sundhedsstyrelsen sammen med den overordnede handleplan. Sundhedsstyrelsen er endvidere ansvarlig

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland Sundheds- beredskabsplan - for Region Nordjylland Vedtaget af Regionsrådet d. 12. november 2013 Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 99324445 November

Læs mere

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION

PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION BILAG 1 PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION December 2015 Indhold SIDE 1. FORMÅL MED PLANEN 6 1.1 Sundhedsberedskab 6 1.1.1 Aktivering af sundhedsberedskabet 7 1.2 Akut Medicinsk Koordination 7 1.2.1

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Faxe Kommune Beredskabsplan

Faxe Kommune Beredskabsplan Faxe Kommune Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Information om Bredeskabsplan... 2 1.1 Formål.... 2 1.2 Planens opbygning... 2 1.3 Planen i relation til eksterne planer... 3 2. Beredskabsniveauer

Læs mere

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner Generel Generel Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 4 Planens gyldighedsområde... 4 Beredskabsplanens centrale præmisser... 4 Generelle bestemmelser

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. maj 2013

Sundhedsberedskabsplan. maj 2013 Sundhedsberedskabsplan 1. maj 2013 Indhold Side Forord Opdateringer Formål med sundhedsberedskabet Krisestaben Alarmering og aktivering af sundhedsberedskabsplanen Informationshåndtering Kommunens overordnede

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Region Nordjylland Præhospital og beredskabsenheden Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø E-mail: sundhedsberedskabsplan@rn.dk s rådgivning vedrørende Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan. Med brev af

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN December 2015 Indhold SIDE DEL 1: KRISESTYRINGSORGANISATIONEN 6 1.1 Indledning 7 1.1.1 Formål 7 1.1.2 Planens præmisser 8 1.1.3 Gyldighedsområde 8 1.1.4 Ajourføring

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Beredskabsplan for Assens Kommune

Beredskabsplan for Assens Kommune Beredskabsplan for Assens Kommune Indhold Forord...3 Information om beredskabsplanen...3 Formål...3 Beredskabsplanens opbygning...3 Beredskabsplanen i relation til eksterne instanser...4 Beredskabsniveauer

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune Generel del - januar 2014 Forord Velkommen til Beredskabsplan for Frederikshavn kommune Frederikshavn

Læs mere

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER December 2015 Indhold SIDE 1. FORORD 3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen 3 1.2 Beredskabspligt 3 1.3 Beredskabsplanens overordnede

Læs mere

SUNDHEDSBEREDSKABS- PLAN GULDBORGSUND KOMMUNE 2014-2018

SUNDHEDSBEREDSKABS- PLAN GULDBORGSUND KOMMUNE 2014-2018 SUNDHEDSBEREDSKABS- PLAN GULDBORGSUND KOMMUNE 2014-2018 DELPLAN TIL GULDBORGSUND KOMMUNES GENERELLE BEREDSKABSPLAN: PLAN FOR FORTSAT DRIFT UDARBEJDET AF SUNDHED OG OMSORG I KOORDINATION MED LOLLAND FALSTER

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan 28. november 2013 1 Aktivering af sundhedsberedskabet Syddjurs Kommune Beredskabschefen på tlf. 8959 4000 (døgnbemandet) Beredskabschefen aktiverer egen stab ved Brand og Redning

Læs mere

VEJLEDNING OM PLANLÆGNING AF SUNDHEDSBEREDSKAB

VEJLEDNING OM PLANLÆGNING AF SUNDHEDSBEREDSKAB VEJLEDNING OM PLANLÆGNING AF SUNDHEDSBEREDSKAB 2011 Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab Sundhedsstyrelsen, 2011 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan. For. Center for social og Sundhed. Furesø Kommune

Sundhedsberedskabsplan. For. Center for social og Sundhed. Furesø Kommune Sundhedsberedskabsplan For Center for social og Sundhed Furesø Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Generelt om sundhedsberedskabsplanen side 3 Sundhedsberedskabets menneskelige og faglige ressourcer side

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Generel Beredskabsplan Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Beredskabsplanen er udarbejdet af Frederikssund Kommunes administration i efteråret 2014 og godkendt i Byrådet d. 28. januar

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger Lokal beredskabsplan for Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 3 2. FLOWCHART VED KIRURGISK (+E) OG CBRN- BEREDSKAB 5 9. OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER 7 10. GENERELLE OPLYSNINGER 9 11.

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Til: Regionsrådet Dato: 3. marts 2011 Brevid: 1239846 Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Den store ulykke på Præstø Fjord og den tilhørende store

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Direktørområdet Afsnit : 2.3 Side : 1 / 48 for Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit : 2.3.0 Side : 2 / 48 2.3.0 INDHOLDSFORTEGNELSE for Beredskabsplanens afsnit 2.3, der samtidig er Svendborg Kommunes...

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere