10. klasse i Kolding Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. klasse i Kolding Kommune"

Transkript

1 10. klasse i Kolding Kommune

2

3 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding klasse på Brændkjærskolen klasse på Hansenberg klasse på IBC... 27

4 Til elever i 9. klasse og deres forældre 9. klasse og hvad så? Dette spørgsmål er efterhånden ved at være aktuelt for dig. Der er mange muligheder: At forlade folkeskolen for at fortsætte på én af ungdomsuddannelserne At forlade folkeskolen for at gå på efterskole At gå i 10. klasse i Kolding på enten Brændkjærskolen, Hansenberg eller IBC På de følgende sider kan du læse om, hvad indholdet er i undervisningen i 10.kl. Udover at 10. klasse har som mål og krav, at dine faglige standpunkter forbedres, er der andre forhold, som et 10. klasse skoleår vil sætte megen fokus på: 4

5 At forberede dig til dit kommende uddannelsesvalg, hvorfor vejledning i 10. klasse er et centralt område At du får mulighed for personlig udfoldelse At du udvikler sider af ungdomslivet i overgangen til voksenlivet At give dig indflydelse på skoleårets indhold og rammer 10. klasse er et frivilligt skoleår. Det giver både forpligtelser og muligheder. Der er en helt klar forventning om, at du i 10. klasse går ind i det forpligtende fælleskab med kammerater og lærere, som er en afgørende forudsætning for, at du kommer til at opleve 10. skoleår som et godt skoleår, hvor det faglige niveau har været højt, men hvor der også har været mulighed for at opleve et positivt socialt samvær. Du opfordres til at sætte dig godt ind i de enkelte tilbud, inden du træffer dit valg om, hvad der skal ske efter 9. klasse. Der afholdes informationsaftener, hvor der vil være mulighed for yderligere information om tilbuddene. Befordring Du kan få buskort, hvis du har mere end 9 km. mellem dit hjem og skolen uanset om du vælger at gå i 10. klasse på Brændkjærskolen, Hansenberg eller IBC. Morten Kirk Jensen, skolechef 5

6 6

7 UU-center Kolding UU-vejledning i 10. klasse Uddannelsesvejledningen er central i 10. klasse, og målet er, at du i løbet af året bliver klar til at vælge ungdomsuddannelse. Vejledningen vil bestå af samtaler med din UU-vejleder, forskellige vejledningsaktiviteter samt hjælp omkring tilmeldingen til ungdomsuddannelserne. Mentorordning Du har mulighed for at få en mentor via UU, hvis du har udfordringer i forhold til at gennemføre 10. klasse. Tal med din UU-vejleder, hvis du vil høre mere om mentorordningen. UU-vejledning efter 10. klasse Når du er gået ud af skolen, er du stadig tilknyttet en vejleder hos UU. Du er altid velkommen til at kontakte din UU-vejleder hvis: Du er gået i stå i dit uddannelsesvalg Du er stoppet på en ungdomsuddannelse Du ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse Du har spørgsmål i forbindelse med uddannelse Send en SMS, mail eller ring til din UU-vejleder, som du finder på ung.unoung.dk du kan enten logge ind med NemID eller UNI-Login eller benytte Find vejleder funktionen. Du kan også henvende dig direkte til UU-centeret. Bjarne Juhl Olesen Leder af UU-center Kolding UU-center Kolding Tvedvej Kolding Telefon

8 10. klasse på Brændkjærskolen Brændkjærskolen er beliggende i den sydlige bydel i dejlige, grønne omgivelser. Skolen har gennemgået en omfattende renovering og tilbygning. Skolen har nu rigtig gode lokaler for de forskellige årgange. Skolens 10. klasser er placeret i den nyeste del af skolen. Her har skolens ældste elever rigtig gode forhold. Store fællesarealer til ophold i pauser og til mere selvstændige arbejdsformer. Eget lokale til elevrådet og en skolebod alene for de ældste elever. Alle elever i afdelingen kan få eget aflåseligt skab til opbevaring af f.eks. tøj og andre personlige ejendele. Skolens 10. klasser har egen afdeling i denne bygning. I denne afdeling er der, udover ovennævnte faciliteter, også et te-køkken. Brændkjærskolens 10. klasse er et anderledes og spændende skoleår, hvor vi tilbyder dig både oplevelsesfag indenfor netop dine personlige interesser og en undervisning med et højt fagligt indhold. Du kan vælge mellem fire linjer: Erhvervslinjen, idrætslinjen, international sproglinje samt en almen studieforberedende linje. På alle linjer har du otte ugentlige linjetimer. Selve skoleåret er bygget op omkring uger, hvor der undervises efter normalt skema. Derudover vil du opleve en række dage, hvor det normale skema er brudt op. Dagene bruges til fagtemaer, hvor du arbejder med de prøveforberedende fag. Der vil også være fordybelsesuger, hvor du udelukkende har linjefag, typisk i form af rejseaktivitet. Vi mener på denne måde at kunne tilbyde dig et skoleår, der gør dig klar til at modtage de udfordringer, som en ungdomsuddannelse kræver af dig. Du vil i foråret blive indkaldt til en introsamtale med vores 10. klasses afdelingsleder og en UU vejleder. Hvis du har behov for det, kan du få tilknyttet en mentor, som kan støtte dig i at gennemføre 10. klasse. Skolen har desuden en Eliteidrætslinje i samarbejde med TeamDanmark. Optagelse til denne linje kræver dog en speciel godkendelse, se 8

9 Til gengæld stiller vi også krav til dig! Vi forventer naturligvis, at du: Deltager engageret i undervisningen Vil bestille noget og møder velforberedt til undervisningen Møder til tiden - og hele tiden Udviser god opførsel Ønsker at være en del af det sociale miljø i klassen Deltager i fælles arrangementer som ekskursioner og rejser Erhvervslinjen Formålet med erhvervslinjen er, at elever der er uafklaret om deres uddannelsesvalg med hensyn til gymnasiel-, erhvervs- eller anden ungdomsuddannelse her får mulighed for at: Stifte bekendtskab med uddannelsessystemet og erhvervslivet Lære at begå sig på arbejdsmarkedet Opnår en vis indsigt i det danske samfunds opbygning Erfarer vigtigheden af at træffe valg og forstå konsekvenserne af disse Opnår en afklaring af deres videre uddannelses- og arbejsforløb Linjeaktiviteter: Aktiv praktiksøgning Tre praktikperioder á fem hele arbejdsdage (i alt 15 praktikdage) Ugepraktik (1 uge) Besøg på ungdomsuddannelser, fx SOSU - TEKO og Landbrugsskole Virksomhedsbesøg på mindre og større arbejdspladser lokalt såvel som det øvrige Danmark og udlandet Undervisning af gæstelærere med tilknytning til arbejdsmarkedet Undervisning i aktuelle samfundsrelaterede emner To studieture, hvor virksomhedsbesøg er hovedindholdet. Den ene tur går til udlandet. 9

10 Obligatoriske fag på Erhvervslinjen: Dansk 8 timer Matematik 6 timer Engelsk 4 timer Erhvervslinjetimer 8 timer Obligatorisk tilbudsfag 2 timer Frivillig: Tilbudsfag 2 timer Idrætslinjen På idrætslinjen skal du brænde for at være aktiv og have lyst til både at bruge kroppen og hovedet. I idrætslinjetimerne vil du blive udfordret ud fra en alsidig og social tilgang til idræt. Linjen sigter ikke mod, at du bliver verdensmester, men at dine idrætsfaglige og sociale kvaliteter og kompetencer forbedres og fremmes via forskellige idrætsrelaterede forløb og aktiviteter. Otte ugentlige idrætslinjetimer sikrer dig, at du via en masse sjove og anderledes aktiviteter kan udvikle dig såvel idrætsfagligt, fysisk og mentalt. Dine idrætstimer vil foregå på skolens område, i lokalområdet og i nogle af Koldings spændende idrætsforeninger. Du vil opleve aktiviteter, hvor der er inddragelse af en gæstelærer, men du skal også selv udvikle og præsentere idrætsfaglige aktiviteter for andre. Udover linjetimer skal du også deltage i de traditionelle 10.klasse-fag. Du har dansk, matematik og engelsk, og skal vælge valgfag. 10

11 Linjeaktiviteter: Overlevelsestur Skitur Alternative og sjove idrætsfaglige aktiviteter på og uden for skolens område Kendskab til og afprøvning af nye idrætsgrene Opleve gæstelærere og prøve kræfter med at undervise andre i idræt og idrættens værdier Vejledning til udarbejdelse af uddannelsesplan Vi forventer af dig At du er nysgerrig og positiv over for alle former for idræt og motionsformer. At du brænder for at skabe positive relationer via idræt og motion. At du fagligt engagerer dig i de obligatoriske fag. Obligatoriske fag på Idrætslinjen: Dansk 8 timer Matematik 6 timer Engelsk 4 timer Idrætslinjetimer 8 timer Obligatorisk tilbudsfag 2 timer Frivillig: Tilbudsfag 2-4 timer 11

12 Studieforberedende / boglige linjeklasser International sproglinje Formålet med linjen er at give den enkelte elev mulighed for at forbedre sine kundskaber i de enkelte fag, afklare uddannelsesvalget samt i linjetimerne kvalificere den enkelte elevs faglige viden, sprog og erfaring på det europæiske og globale plan, således at eleven får mulighed for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Linjeaktivitet: Undervisning i de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk. Tysk er obligatorisk på denne linje. Linjetimerne indeholder kulturorientering, hvor der undervises i de europæiske landes kultur og samfundsforhold. Der ses blandt andet på traditioner og familiemønstre samt internationale forhold. Eleverne får et kort kursus i spansk for at give dem mulighed for at have et reelt valg mellem fransk og spansk på deres kommende ungdomsuddannelse. Da skolen har mange internationale samarbejdspartnere får eleverne mulighed for direkte kontakt til udlandet via , video med videre. Der arbejdes med målrettet informationssøgning på nettet samt udbygning af elevernes IT kundskaber som fx brug af Power point til præsentation af deres projekter. Der benyttes endvidere gæstelærere fra såvel erhvervslivet som fra udlandet. Der gennemføres to udlandsrejser, hvor eleven i en uge af gangen får mulighed for at gå på en af vore samarbejdsskoler i udlandet. Eleven er privat indkvarteret, hvilket udfordrer eleven og øger selvværdet. Eleven modtager ligeledes genbesøg og står for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af et sådant besøgsprogram. Derfor trænes eleven i guidning på tysk såvel som engelsk. 12

13 For at støtte og give eleven mulighed for selvudvikling får eleven et kursus i grundlæggende kommunikation samt notatteknik. Disse teknikker vil også kunne bruges i forbindelse med eksamen. Det forventes at eleverne på denne linje går til 10. klasses prøven i alle fag. Obligatoriske fag på Sproglinjen: Dansk 7 timer Matematik 5 timer Engelsk 4 timer Tysk 4 timer Sproglinjetimer 8 timer Frivillig: Tilbudsfag 2 timer Almen studieforberedende linje På den studieforberedende linje møder du en undervisning målrettet elever, der vil fortsætte efter 10. skoleår på en gymnasial uddannelse, fx STX, HHX, HTX eller HF. Undervisningen bliver varieret eksempelvis med individuelt arbejde, gruppearbejde og projektorienteret undervisning på tværs af fag, fx engelsk og dansk. Linjen er bogligt orienteret og det forventes, at du ønsker at dygtiggøre dig til at gå på en gymnasial uddannelse. Udover dansk, engelsk og matematik skal du have fysik og tysk på denne linje. 13

14 Linjeaktiviteter: En ugentlig fordybelsesdag Mulighed for faglig fordybelse Indlæring af latinske termer Sprogpsykologi Notatteknik Retorik Fremlæggelsesmetoder Kildekritik Museumsbesøg Gæstelærere Studierejser Det forventes at eleverne på denne linje går til 10. klasses prøven i alle fag. Obligatoriske fag på Studieforberedende linje: Dansk 8 timer Engelsk 4 timer Matematik 6 timer Fysik og kemi 2 timer Tysk 4 timer Fordybelsesdag/timer 4 timer Frivillig: Tilbudsfag 2 timer 14

15 Eliteidrætslinjen i samarbejde med TeamDanmark For at blive optaget på Brændkjærskolens eliteidrætslinje skal du dyrke din sport på et højt niveau, være motiveret til at prioritere både sport og skole samt være villig til at søge sportslig udvikling. Der udbydes idrætsspecifik træning indenfor bowling, pigefodbold, håndbold, tennis, svømning og badminton såfremt der er tilstrækkeligt med talenter. Derudover udbydes der basistræning (fysisk træning) til store talenter indenfor andre idrætsgrene, som skal søge via udtalelse fra specialforbund. Som elev i eliteidrætsklassen vil du være sammen med andre eliteidrætsudøvere, der alle er interesseret i at optimere deres talent. Din skoledag vil blive tilrettelagt, så planlægningen mellem skole og træning bliver struktureret og styrket, så du får en større helhed i din hverdag. Du har 3 morgentræningspas i dit skoleskema, derudover undervises du i de obligatoriske fag og har mulighed for at vælge tilbudsfagene Tysk og Fysik. Der vil på denne linje også blive tilbudt en studietur, som planlægges sammen med andre af skolens 10. klasser. Obligatoriske fag på Eliteidræts linje: Dansk 8 timer Engelsk 4 timer Matematik 6 timer Morgentræningspas 6 timer Frivillig: Fysik og kemi 2 timer Tysk 4 timer Krav for optagelse: For at blive optaget skal du gennemgå prøvetræning og optagelsessamtale. Der er informationsmøde om eliteidrætslinjen på Brændkjærskolen torsdag den 8. januar 2015 kl Du skal søge om optagelse senest onsdag den 21. januar 2015 på når du der er optaget skal du sammen med din UU vejleder søge via Optagelse.dk 15

16 Forældresamarbejde: For alle linjer afholdes der et fælles forældremøde og der tilbydes to samtaler mellem lærerne og elever/forældre. Samtidig opretholdes en tæt forældrekontakt via ForældreIntra og sms. Studieturens pris Ifølge beslutning i skolebestyrelsen må der opkræves et beløb for rejserne på de enkelte linjer. Følgende beløb: Idrætslinje kr Erhvervslinje kr Sproglinje kr Almen studieforberedende linje kr Eliteidrætslinje kr Beløbet betales ved skoleårets start. Alle linjer omfatter bl.a. følgende: Obligatoriske fag (dansk, matematik og engelsk) med de under hver linje angivne timetal. Tilbudsfag (f.eks. tilbudsdansk, tilbudsmatematik, tilbudsengelsk, hjemkundskab, musik, sløjd, samfundsfag, fysik/kemi ). Brobygning og eller Praktik. Udarbejdelse af OSO Obligatorisk selvvalgt opgave. Fordybelsesdage/perioder. 16

17 Brændkjærskolen Skoleinspektør: Niels Erik Danielsen Afdelingsleder for 10. klasserne: Nicolaj Forsberg Nielsen Brændkjærgade 92, 6000 Kolding Telefon: Webadresse: UU-vejleder: Alice Kristensen Telefon: Mail: UU-vejleder: Yrsa Høyer Telefon: Mail: Informationsmøde Informationsmøde om 10. klasse på Brændkjærskolen afholdes torsdag den 29. januar 2015 kl (ved hovedindgangen (A) i skolegården). 17

18 10. klasse på HANSENBERG Vælg 10. klasse på HANSENBERG og bliv afklaret i dit valg af ungdomsuddannelse. Ud fra interesse og ønske vælger du en af linjerne Konstruktion, håndværk og teknik eller Medier, mennesker og service og prøver kræfter med fagene. Du får mulighed for at finde dit talent og blive klar til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller gymnasiet. På HANSENBERG tilbydes 2 linjer: Konstruktion, håndværk og teknik Medier, mennesker og service På begge linjer får du: Dansk, matematik og engelsk Iværksætter samt Produktudvikling og formgivning Tværgående projekter Temadage Studietur Praktik Brobygning 18

19 Den gode opstart på HANSENBERG Op til sommerferien bliver du inviteret til en samtale med en af dine kommende lærere, hvor I taler om dine forventninger og skolens forventninger til dig. Samtidig afklares dit standpunkt i dansk og matematik og specielle behov, som er relevante for dit uddannelsesforløb. Læringsmiljøet på HANSENBERG 10. klasse er placeret i et område, hvor du har let adgang til skolens værksteder. Du får fast base i området du drager ud fra basen i kortere eller længere tid og vender så tilbage. Dette er med til at give dig en tryg overgang til dagligdagen på en stor skole. 19

20 Rundt om dig og din læring Et centralt element i undervisningen er, at du eksperimenterer og derigennem kobler teori og praksis. Målet med undervisningen er, at du bliver inspireret til at arbejde ud fra høje standarder og bidrager til at skabe et motiverende læringsmiljø både i de traditionelle skolefag, når du arbejder ude i værkstederne, og når du deltager i praktik/brobygningsforløb. En gang om ugen er der lektiecafe, hvor der er fokus på opgaveløsning og opgaveaflevering. Udgangspunktet er, at det skal være sjovt at lære, men læring kræver også gode vaner, og at man bliver ved. I lektiecafeen lærer du hvordan. I lektiecafeen har du også mulighed for at lave en individuel aftale med en lærer, hvis du står med en speciel udfordring eller er blevet fanget af et emne og ønsker at blive udfordret ekstra. Lærerne, du møder på HANSENBERG Lærerne tilknyttet 10. klasse på HANSENBERG er vant til at koble teori og praksis, og flere har både en erhvervsuddannelse og en læreruddannelse. Du vil møde lærere, som vil dig! Det vil du opleve ved, at de er engagerede og stiller krav til dig, så du udvikler dig mest muligt. Lærerteamet fokuserer på: Faglig inspiration og den enkeltes potentialer Dine individuelle læringsmål Et udfordrende læringsmiljø, hvor tætte relationer er centrale Klasselærerordning, der sikrer din og klassens trivsel Forældre-/livlinesamarbejde, som sikrer eleven et netværk, der støtter, når det går rigtig godt, og når det er svært. Livline En voksen med overskud til at involvere sig i din uddannelse. Det vil typisk være dine forældre, men kan også være andre personer, 20

21 som du og din familie har tillid til. Livlinen kan deltage i alle møder og arrangementer sammen med dig. HANSENBERG 10. klasse Uddannelsesleder Carsten Schmidt Telefon: C.F. Tietgens Vej Kolding Informationsmøde Vi inviterer til informationsmøde om 10. klasse på HANSENBERG tirsdag den 27. januar 2015 kl , hvor vi glæder os til at fortælle mere om uddannelsen og svare på spørgsmål. Informationsmødet holdes i vores nyindrettede XHOUSE på C.F. Tietgens Vej 11. Du kan vælge mellem 2 linjer Konstruktion, håndværk og teknik På linjen Konstruktion, håndværk og teknik får du mulighed for at udvikle dine faglige færdigheder, samtidig med at du får indsigt i de håndværksfag, som linjen indeholder. Hos os får du mulighed for at få indblik i, hvad det vil sige at være vvs er, smed, tømrer, elektriker eller mekaniker, samtidig med at du bliver bedre til dansk, matematik og engelsk. På Konstruktion, håndværk og teknik veksler dagen mellem undervisning i almenfagene og projekttimer, hvor arbejdet typisk foregår i værkstederne, og udvidet brobygning. I projekttimerne udforsker vi de forskellige fagområder, og du får indblik i, hvad der skal til for at starte 21

22 din egen virksomhed. Hvad er vigtigt, når man arbejder med forskellige materialer? Hvad skal man have fokus på, når man arbejder innovativt med nye produkter? Fag Iværksætter (2 timer) Produktudvikling og formgivning (2 timer) Byggeværksted (2 timer) Metal- og motorværksted (2 timer) Dansk (6 timer) Engelsk (4 timer) Matematik (4 timer) Valgfag (0-8 timer) Praktik og længere brobygningsforløb Du bliver tilbudt udvidet brobygning, hvor du bliver præsenteret for forskellige erhverv (6 timer i 17 uger). Her vil vores dygtige faglærere give dig et indblik i, hvad de forskellige fag indeholder. Gennem praktik og brobygning vil du få mulighed for at afdække dine evner og lyst til at blive håndværker. Linjen peger på følgende uddannelser: Tømrer Mekaniker Smed VVS er Elektriker og datatekniker Formål Formålet med håndværkslinjen er at præsentere dig for kulturen og miljøet inden for håndværksuddannelserne, så du kan finde ud af, om det er noget for dig. Du vil få tilbagemelding på dine evner og muligheder gennem de opgaver og projekter, du løser under forløbet. 22

23 Mål Du får mulighed for at forbedre dine færdigheder inden for dansk, engelsk og matematik. Du får kendskab til de kvalifikationer, de enkelte uddannelser kræver. Du får lejlighed til at løse praktiske opgaver inden for alle 5 uddannelser. Du vil have mulighed for at komme i kortere praktikforløb og længere varende brobygningsforløb inden for en af de nævnte uddannelser. Du vil have mulighed for at vælge, om du vil gå til folkeskolens afgang sprøve for 9. klasse eller 10. klasse. Studieture Aktiviteter ud af huset er en vigtig del af undervisningen og er en god mulighed for at søge inspiration. Året igennem planlægges et antal besøg i virksomheder. I foråret 2016 planlægges der også en studietur med 2 overnatninger et sted i Danmark som afslutning på en projektperiode. Egenbetaling er maks. 200 kr. Medier, mennesker og service Linjen har en kreativ tilgang til håndværksfagenes faglige indhold. Du får lejlighed til at afprøve dine kreative evner gennem de håndværksfag, linjen indeholder. Undervisningen vil være bygget op om faglige discipliner (øvelser) og kortere projekter, hvor du får indflydelse på udformningen af det færdige produkt. På Medier, mennesker og service har du mulighed for at komme i praktik og længere brobygningsforløb, hvor du kan få afdækket dine evner og muligheder. På Medier, mennesker og service veksler dagen mellem undervisning i almenfagene og projekttimer, hvor arbejdet typisk foregår i køkkenet/ restauranten eller IT-området, samt udvidet brobygning. I projekttimerne udforsker vi de forskellige fagområder, og du får indblik i, hvad der skal til 23

24 for at starte din egen virksomhed. Hvad er vigtigt, når man arbejder med forskellige materialer? Hvad skal man have fokus på, når man arbejder innovativt med nye produkter? Fag Iværksætter (2 timer) Produktudvikling og formgivning (2 timer) Sundhed og sociale forhold (2 timer) Teknologi og kommunikation (2 timer) Dansk (6 timer) Engelsk (4 timer) Matematik (4 timer) Valgfag (0-8 timer) Praktik og længere brobygningsforløb Du bliver tilbudt udvidet brobygning, hvor du bliver præsenteret for forskellige erhverv (6 timer i 17 uger). Her vil vores dygtige faglærere give dig et indblik i, hvad de forskellige fag indeholder. Gennem praktik og brobygning vil du få mulighed for at afdække dine evner og lyst til at blive håndværker. Linjen peger på følgende uddannelser: Frisør Mediegrafiker Gastronom Tjener Formål Formålet med den kreative linje er at præsentere dig for kulturen og miljøet inden for fag, hvor kreativitet er en del af fagligheden, så du kan finde ud af, om det er noget for dig. Du vil få tilbagemelding på dine evner og muligheder gennem de opgaver og projekter, du løser under forløbet. 24

25 Mål Du får mulighed for at forbedre dine færdigheder inden for dansk, engelsk og matematik. Du får kendskab til de kvalifikationer, de enkelte uddannelser kræver. Du får lejlighed til at løse praktiske opgaver inden for alle 4 uddannelser. Du vil have mulighed for at komme i kortere praktikforløb og længerevarende brobygningsforløb inden for en af ovennævnte uddannelser. Du vil have mulighed for at vælge, om du vil gå til folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse eller 10. klasse. Studieture Aktiviteter ud af huset er en vigtig del af undervisningen og er en god mulighed for at søge inspiration. Året igennem planlægges et antal besøg i virksomheder. I foråret 2016 planlægges også en studietur med 2 overnatninger et sted i Danmark som afslutning på en projektperiode. Egenbetaling er maks. 200 kr. 25

26 10. klasse på IBC Udbyg din 9. klasse med en 10. klasse inden for design og innovation eller salg og event. På IBC får du chancen for endnu et år, inden du skal træffe det endelig valg om en erhvervs- eller gymnasial uddannelse. Vælg mellem 2 linjer Design og innovation Business 10 Begge linjer indeholder blandt andet: Obligatoriske 10. klasse fag som dansk, matematik, engelsk og tysk Handelsskolefagene erhvervsøkonomi, afsætning, samfundsfag og it Studierejser I både ind- og udland Projektperioder Praktik Brobygning, besøg på de andre ungdomsuddannelser i Kolding 26

27 Kom godt i gang på IBC I løbet af maj/juni måned indkaldes du til en introduktionssamtale sammen med en lærer fra IBC. Formålet med samtalen er at sikre, at fundamentet for et godt skoleår på IBC er tilstede, og at du får så god en start på din uddannelse som muligt. Vores forventninger til dig er klare, og med dette, samt retning og gennemførsel af 10. klasse for øje, skaber vi et konstruktivt læringsrum, der tager dig godt igennem dit 10. klasses år. Som en del af starten i 10. klasse skal du på Camp, et introforløb hvor der er fokus på de sociale relationer og dig selv. Campen foregår i Kolding (uden overnatning) og her skal du blandt andet arbejde med motivation, personlig ledelse, styrker og svagheder, kommunikation, selvtillid og selvværd, personlig målsætning, Public Speaking, prioriteringer, tidsstyring og meget mere. 27

28 IBC - et bedre sted at lære IBCs mission er at være et bedre sted at lære. Derfor er der stor fokus på din trivsel og motivation samt på studiemiljøet, hvor du tilbringer en stor del af din tid. Elevråd og andre elevudvalg spiller også en stor rolle i dagligdagen på IBC. De står blandt andet for arrangementer af fester, fredagscaféer, events og andre spontane aktiviteter. Alle er forskellige alle lærer forskelligt. For at give dig den bedst mulige læring, er det vigtigt for os at kortlægge din læringsstil. Derfor testes du i starten af skoleåret med henblik på at tilgodese din måde at lære på. For at sikre trivsel og motivation tilbydes alle, der tidligere har haft udfordringer med skolegangen en ungesupporter, en mentor eller lignende. Denne supporter/mentor er der for dig, hvad enten det drejer sig om at komme op til tiden, personlige problemer eller noget helt tredje. Lektiehjælp er en naturlig del af din skolegang på IBC. Samarbejde mellem forældre og IBC Samarbejdet med forældre er en helt naturlig del af hverdagen på IBC. Umiddelbart efter skolestart inviterer IBC til det første forældremøde. Derudover er der tilbud om to skole-hjem-samtaler, tilbud om besøg på messer (for at se elevernes arbejde) og andet. Via ForældreNews sikrer vi en løbende information. ForældreNews findes på vores hjemmeside www. ibc.dk, og udkommer 4-5 gange i løbet af skoleåret. Kontaktoplysninger IBC International Business College Uddannelseschef Michael Lauridsen Tvedvej Kolding Telefon: /Gitte Urup Webadresse: Informationsmøde Der er informationsmøde om 10. klasse på IBC onsdag den 21. januar 2015 kl Benyt indgangen ved glas-svingdøren på den store parkeringsplads (parkeringshus) ved Tvedvej. 28

29 Design og innovation Formålet med linjen design og innovation er, at opleve, hvordan du kan arbejde med nye it-værktøjer og it-teknikker til idéudvikling og efterfølgende benytte det i forhold til erhvervslivet/uddannelsen lære at kommunikere og præsentere idéer overfor erhvervslivet få kendskab til erhvervslivet i særdeleshed det lokale erhvervsliv i Kolding få kendskab til at arbejde med kreative problemstillinger for erhvervslivet blive afklaret i forbindelse med evt. videre forløb på IBC EUD/EUX Fag Design og innovation...4 timer Salg og service/ Erhvervsøkonomi...4 timer Præsentationsteknik/IT...2 timer Dansk...8 timer Matematik...5 timer Engelsk...4 timer Tysk...3 timer Samfundsfag... 1 time To linjeprojekter Når vi arbejder med projekter, brydes dit ugentlige skoleskema op, og du kommer til at arbejde med et overordnet emne. Efterårsprojekt: Design og innovation i samarbejde med en lokal virksomhed Forårsprojekt: Design- og innovationsmesse Praktik To praktikperioder: Én dag om ugen i fem uger i efteråret, og én dag om ugen i fem uger i foråret. Vi forventer at du er aktiv i arbejdet med at skaffe en praktikplads. Har du brug for hjælp, så står din klasselærer og IBC s elevpladskonsulent klar til at hjælpe dig. 29

30 Aktiviteter: Virksomhedsbesøg Museumsbesøg Gæstelærere Studierejser til europæiske storbyer Projekter i FAB LAB på Innovationsfabrikken Studieture Når vi tager på studietur, er virksomhedsbesøg i højsæde. På både turen til København og til en anden europæisk storby, der begge varer flere dage, er der tid til netop virksomhedsbesøg samt besøg, hvis overskrift er design og innovation. Prisen for disse to studieture udgør maks. kr ,- Vi forventer af dig At du er positiv indstillet og brænder for et fantastisk år i 10. klasse på IBC Du deltager i alle de obligatoriske aktiviteter såsom introforløb, studieture og andre ture ud af huset Du har lyst til at eksperimentere og tænke innovativt og engagere dig i undervisningen Business 10 Formålet med linjen Business 10 er, at: blive klædt fagligt og personligt på til efterfølgende at påbegynde fx den merkantile EUX, HHX eller en anden gymnasiel uddannelse få viden om og indblik i erhvervslivet få udviklet gode studievaner og teknikker løse konkrete og praktiske opgaver og udvikle forskellige præsentationer og kommunikationsopgaver i relation til det lokale erhvervsliv 30

31 Fag Afsætning... 4 timer Erhvervsøkonomi... 4 timer Præsentationsteknik/IT... 2 timer Studieteknik/Faglig fordybelse...1 time Dansk... 8 timer Matematik... 5 timer Engelsk... 4 timer Tysk... 3 timer Samfundsfag...1 time To linjeprojekter Når vi arbejder med projekter, brydes dit ugentlige skoleskema op, og du kommer til at arbejde med et overordnet emne. Der vil ligge et projekt i efteråret og et i foråret. Aktiviteter: Virksomhedsbesøg Museumsbesøg Gæstelærere Studierejser til europæiske storbyer Mulighed for faglig fordybelse Studieture Når vi tager på studietur, er virksomhedsbesøg i højsæde. På både turen til København og til en anden europæisk storby, der begge varer flere dage, er der tid til netop virksomhedsbesøg samt besøg, der indeholder oplevelser og events. Prisen for disse to studieture udgør maks. kr ,- Vi forventer af dig At du er positiv indstillet og brænder for et fantastisk år i 10. klasse på IBC Du deltager i alle de obligatoriske aktiviteter såsom introforløb, studieture og andre ture ud af huset Du har lyst til at udfordre dig selv fagligt og engagere dig i undervisningen 31

32 9. klasse og hvad så?

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen VELKOMMEN til A10 10. klasse - Engholmskolen 10. KLASSE HVAD ER DET? Et uddannelsestilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10 klasse 2011-2012 HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Side 2 Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. Hvilke planer har du så? I hæftet Ungdomsuddannelser 2011 kan du læse om de mange

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 2009-2010 10 gode grunde til at vælge 10. klasse Mulighed for et anderledes skoleår Mulighed for at møde nye venner Fortsæt med dit fritidsjob

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE

10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE VENNER / UNG / PULS / UDDANNELSE 10MEDPULS 10MEDPULS.DK SILKEBORG UNGDOMSSKOLE TRÆF ET VALG, START ET NYT KAPITEL OG BLIV UDFORDRET! 10MEDPULS 10MEDPULS.DK 2 ER DU KLAR TIL AT TRÆFFE ET VALG OG STARTE

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere