10. klasse i Kolding Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. klasse i Kolding Kommune"

Transkript

1 10. klasse i Kolding Kommune

2

3 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding klasse på Brændkjærskolen klasse på Hansenberg klasse på IBC... 27

4 Til elever i 9. klasse og deres forældre 9. klasse og hvad så? Dette spørgsmål er efterhånden ved at være aktuelt for dig. Der er mange muligheder: At forlade folkeskolen for at fortsætte på én af ungdomsuddannelserne At forlade folkeskolen for at gå på efterskole At gå i 10. klasse i Kolding på enten Brændkjærskolen, Hansenberg eller IBC På de følgende sider kan du læse om, hvad indholdet er i undervisningen i 10.kl. Udover at 10. klasse har som mål og krav, at dine faglige standpunkter forbedres, er der andre forhold, som et 10. klasse skoleår vil sætte megen fokus på: 4

5 At forberede dig til dit kommende uddannelsesvalg, hvorfor vejledning i 10. klasse er et centralt område At du får mulighed for personlig udfoldelse At du udvikler sider af ungdomslivet i overgangen til voksenlivet At give dig indflydelse på skoleårets indhold og rammer 10. klasse er et frivilligt skoleår. Det giver både forpligtelser og muligheder. Der er en helt klar forventning om, at du i 10. klasse går ind i det forpligtende fælleskab med kammerater og lærere, som er en afgørende forudsætning for, at du kommer til at opleve 10. skoleår som et godt skoleår, hvor det faglige niveau har været højt, men hvor der også har været mulighed for at opleve et positivt socialt samvær. Du opfordres til at sætte dig godt ind i de enkelte tilbud, inden du træffer dit valg om, hvad der skal ske efter 9. klasse. Der afholdes informationsaftener, hvor der vil være mulighed for yderligere information om tilbuddene. Befordring Du kan få buskort, hvis du har mere end 9 km. mellem dit hjem og skolen uanset om du vælger at gå i 10. klasse på Brændkjærskolen, Hansenberg eller IBC. Morten Kirk Jensen, skolechef 5

6 6

7 UU-center Kolding UU-vejledning i 10. klasse Uddannelsesvejledningen er central i 10. klasse, og målet er, at du i løbet af året bliver klar til at vælge ungdomsuddannelse. Vejledningen vil bestå af samtaler med din UU-vejleder, forskellige vejledningsaktiviteter samt hjælp omkring tilmeldingen til ungdomsuddannelserne. Mentorordning Du har mulighed for at få en mentor via UU, hvis du har udfordringer i forhold til at gennemføre 10. klasse. Tal med din UU-vejleder, hvis du vil høre mere om mentorordningen. UU-vejledning efter 10. klasse Når du er gået ud af skolen, er du stadig tilknyttet en vejleder hos UU. Du er altid velkommen til at kontakte din UU-vejleder hvis: Du er gået i stå i dit uddannelsesvalg Du er stoppet på en ungdomsuddannelse Du ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse Du har spørgsmål i forbindelse med uddannelse Send en SMS, mail eller ring til din UU-vejleder, som du finder på ung.unoung.dk du kan enten logge ind med NemID eller UNI-Login eller benytte Find vejleder funktionen. Du kan også henvende dig direkte til UU-centeret. Bjarne Juhl Olesen Leder af UU-center Kolding UU-center Kolding Tvedvej Kolding Telefon

8 10. klasse på Brændkjærskolen Brændkjærskolen er beliggende i den sydlige bydel i dejlige, grønne omgivelser. Skolen har gennemgået en omfattende renovering og tilbygning. Skolen har nu rigtig gode lokaler for de forskellige årgange. Skolens 10. klasser er placeret i den nyeste del af skolen. Her har skolens ældste elever rigtig gode forhold. Store fællesarealer til ophold i pauser og til mere selvstændige arbejdsformer. Eget lokale til elevrådet og en skolebod alene for de ældste elever. Alle elever i afdelingen kan få eget aflåseligt skab til opbevaring af f.eks. tøj og andre personlige ejendele. Skolens 10. klasser har egen afdeling i denne bygning. I denne afdeling er der, udover ovennævnte faciliteter, også et te-køkken. Brændkjærskolens 10. klasse er et anderledes og spændende skoleår, hvor vi tilbyder dig både oplevelsesfag indenfor netop dine personlige interesser og en undervisning med et højt fagligt indhold. Du kan vælge mellem fire linjer: Erhvervslinjen, idrætslinjen, international sproglinje samt en almen studieforberedende linje. På alle linjer har du otte ugentlige linjetimer. Selve skoleåret er bygget op omkring uger, hvor der undervises efter normalt skema. Derudover vil du opleve en række dage, hvor det normale skema er brudt op. Dagene bruges til fagtemaer, hvor du arbejder med de prøveforberedende fag. Der vil også være fordybelsesuger, hvor du udelukkende har linjefag, typisk i form af rejseaktivitet. Vi mener på denne måde at kunne tilbyde dig et skoleår, der gør dig klar til at modtage de udfordringer, som en ungdomsuddannelse kræver af dig. Du vil i foråret blive indkaldt til en introsamtale med vores 10. klasses afdelingsleder og en UU vejleder. Hvis du har behov for det, kan du få tilknyttet en mentor, som kan støtte dig i at gennemføre 10. klasse. Skolen har desuden en Eliteidrætslinje i samarbejde med TeamDanmark. Optagelse til denne linje kræver dog en speciel godkendelse, se 8

9 Til gengæld stiller vi også krav til dig! Vi forventer naturligvis, at du: Deltager engageret i undervisningen Vil bestille noget og møder velforberedt til undervisningen Møder til tiden - og hele tiden Udviser god opførsel Ønsker at være en del af det sociale miljø i klassen Deltager i fælles arrangementer som ekskursioner og rejser Erhvervslinjen Formålet med erhvervslinjen er, at elever der er uafklaret om deres uddannelsesvalg med hensyn til gymnasiel-, erhvervs- eller anden ungdomsuddannelse her får mulighed for at: Stifte bekendtskab med uddannelsessystemet og erhvervslivet Lære at begå sig på arbejdsmarkedet Opnår en vis indsigt i det danske samfunds opbygning Erfarer vigtigheden af at træffe valg og forstå konsekvenserne af disse Opnår en afklaring af deres videre uddannelses- og arbejsforløb Linjeaktiviteter: Aktiv praktiksøgning Tre praktikperioder á fem hele arbejdsdage (i alt 15 praktikdage) Ugepraktik (1 uge) Besøg på ungdomsuddannelser, fx SOSU - TEKO og Landbrugsskole Virksomhedsbesøg på mindre og større arbejdspladser lokalt såvel som det øvrige Danmark og udlandet Undervisning af gæstelærere med tilknytning til arbejdsmarkedet Undervisning i aktuelle samfundsrelaterede emner To studieture, hvor virksomhedsbesøg er hovedindholdet. Den ene tur går til udlandet. 9

10 Obligatoriske fag på Erhvervslinjen: Dansk 8 timer Matematik 6 timer Engelsk 4 timer Erhvervslinjetimer 8 timer Obligatorisk tilbudsfag 2 timer Frivillig: Tilbudsfag 2 timer Idrætslinjen På idrætslinjen skal du brænde for at være aktiv og have lyst til både at bruge kroppen og hovedet. I idrætslinjetimerne vil du blive udfordret ud fra en alsidig og social tilgang til idræt. Linjen sigter ikke mod, at du bliver verdensmester, men at dine idrætsfaglige og sociale kvaliteter og kompetencer forbedres og fremmes via forskellige idrætsrelaterede forløb og aktiviteter. Otte ugentlige idrætslinjetimer sikrer dig, at du via en masse sjove og anderledes aktiviteter kan udvikle dig såvel idrætsfagligt, fysisk og mentalt. Dine idrætstimer vil foregå på skolens område, i lokalområdet og i nogle af Koldings spændende idrætsforeninger. Du vil opleve aktiviteter, hvor der er inddragelse af en gæstelærer, men du skal også selv udvikle og præsentere idrætsfaglige aktiviteter for andre. Udover linjetimer skal du også deltage i de traditionelle 10.klasse-fag. Du har dansk, matematik og engelsk, og skal vælge valgfag. 10

11 Linjeaktiviteter: Overlevelsestur Skitur Alternative og sjove idrætsfaglige aktiviteter på og uden for skolens område Kendskab til og afprøvning af nye idrætsgrene Opleve gæstelærere og prøve kræfter med at undervise andre i idræt og idrættens værdier Vejledning til udarbejdelse af uddannelsesplan Vi forventer af dig At du er nysgerrig og positiv over for alle former for idræt og motionsformer. At du brænder for at skabe positive relationer via idræt og motion. At du fagligt engagerer dig i de obligatoriske fag. Obligatoriske fag på Idrætslinjen: Dansk 8 timer Matematik 6 timer Engelsk 4 timer Idrætslinjetimer 8 timer Obligatorisk tilbudsfag 2 timer Frivillig: Tilbudsfag 2-4 timer 11

12 Studieforberedende / boglige linjeklasser International sproglinje Formålet med linjen er at give den enkelte elev mulighed for at forbedre sine kundskaber i de enkelte fag, afklare uddannelsesvalget samt i linjetimerne kvalificere den enkelte elevs faglige viden, sprog og erfaring på det europæiske og globale plan, således at eleven får mulighed for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Linjeaktivitet: Undervisning i de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk. Tysk er obligatorisk på denne linje. Linjetimerne indeholder kulturorientering, hvor der undervises i de europæiske landes kultur og samfundsforhold. Der ses blandt andet på traditioner og familiemønstre samt internationale forhold. Eleverne får et kort kursus i spansk for at give dem mulighed for at have et reelt valg mellem fransk og spansk på deres kommende ungdomsuddannelse. Da skolen har mange internationale samarbejdspartnere får eleverne mulighed for direkte kontakt til udlandet via , video med videre. Der arbejdes med målrettet informationssøgning på nettet samt udbygning af elevernes IT kundskaber som fx brug af Power point til præsentation af deres projekter. Der benyttes endvidere gæstelærere fra såvel erhvervslivet som fra udlandet. Der gennemføres to udlandsrejser, hvor eleven i en uge af gangen får mulighed for at gå på en af vore samarbejdsskoler i udlandet. Eleven er privat indkvarteret, hvilket udfordrer eleven og øger selvværdet. Eleven modtager ligeledes genbesøg og står for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af et sådant besøgsprogram. Derfor trænes eleven i guidning på tysk såvel som engelsk. 12

13 For at støtte og give eleven mulighed for selvudvikling får eleven et kursus i grundlæggende kommunikation samt notatteknik. Disse teknikker vil også kunne bruges i forbindelse med eksamen. Det forventes at eleverne på denne linje går til 10. klasses prøven i alle fag. Obligatoriske fag på Sproglinjen: Dansk 7 timer Matematik 5 timer Engelsk 4 timer Tysk 4 timer Sproglinjetimer 8 timer Frivillig: Tilbudsfag 2 timer Almen studieforberedende linje På den studieforberedende linje møder du en undervisning målrettet elever, der vil fortsætte efter 10. skoleår på en gymnasial uddannelse, fx STX, HHX, HTX eller HF. Undervisningen bliver varieret eksempelvis med individuelt arbejde, gruppearbejde og projektorienteret undervisning på tværs af fag, fx engelsk og dansk. Linjen er bogligt orienteret og det forventes, at du ønsker at dygtiggøre dig til at gå på en gymnasial uddannelse. Udover dansk, engelsk og matematik skal du have fysik og tysk på denne linje. 13

14 Linjeaktiviteter: En ugentlig fordybelsesdag Mulighed for faglig fordybelse Indlæring af latinske termer Sprogpsykologi Notatteknik Retorik Fremlæggelsesmetoder Kildekritik Museumsbesøg Gæstelærere Studierejser Det forventes at eleverne på denne linje går til 10. klasses prøven i alle fag. Obligatoriske fag på Studieforberedende linje: Dansk 8 timer Engelsk 4 timer Matematik 6 timer Fysik og kemi 2 timer Tysk 4 timer Fordybelsesdag/timer 4 timer Frivillig: Tilbudsfag 2 timer 14

15 Eliteidrætslinjen i samarbejde med TeamDanmark For at blive optaget på Brændkjærskolens eliteidrætslinje skal du dyrke din sport på et højt niveau, være motiveret til at prioritere både sport og skole samt være villig til at søge sportslig udvikling. Der udbydes idrætsspecifik træning indenfor bowling, pigefodbold, håndbold, tennis, svømning og badminton såfremt der er tilstrækkeligt med talenter. Derudover udbydes der basistræning (fysisk træning) til store talenter indenfor andre idrætsgrene, som skal søge via udtalelse fra specialforbund. Som elev i eliteidrætsklassen vil du være sammen med andre eliteidrætsudøvere, der alle er interesseret i at optimere deres talent. Din skoledag vil blive tilrettelagt, så planlægningen mellem skole og træning bliver struktureret og styrket, så du får en større helhed i din hverdag. Du har 3 morgentræningspas i dit skoleskema, derudover undervises du i de obligatoriske fag og har mulighed for at vælge tilbudsfagene Tysk og Fysik. Der vil på denne linje også blive tilbudt en studietur, som planlægges sammen med andre af skolens 10. klasser. Obligatoriske fag på Eliteidræts linje: Dansk 8 timer Engelsk 4 timer Matematik 6 timer Morgentræningspas 6 timer Frivillig: Fysik og kemi 2 timer Tysk 4 timer Krav for optagelse: For at blive optaget skal du gennemgå prøvetræning og optagelsessamtale. Der er informationsmøde om eliteidrætslinjen på Brændkjærskolen torsdag den 8. januar 2015 kl Du skal søge om optagelse senest onsdag den 21. januar 2015 på når du der er optaget skal du sammen med din UU vejleder søge via Optagelse.dk 15

16 Forældresamarbejde: For alle linjer afholdes der et fælles forældremøde og der tilbydes to samtaler mellem lærerne og elever/forældre. Samtidig opretholdes en tæt forældrekontakt via ForældreIntra og sms. Studieturens pris Ifølge beslutning i skolebestyrelsen må der opkræves et beløb for rejserne på de enkelte linjer. Følgende beløb: Idrætslinje kr Erhvervslinje kr Sproglinje kr Almen studieforberedende linje kr Eliteidrætslinje kr Beløbet betales ved skoleårets start. Alle linjer omfatter bl.a. følgende: Obligatoriske fag (dansk, matematik og engelsk) med de under hver linje angivne timetal. Tilbudsfag (f.eks. tilbudsdansk, tilbudsmatematik, tilbudsengelsk, hjemkundskab, musik, sløjd, samfundsfag, fysik/kemi ). Brobygning og eller Praktik. Udarbejdelse af OSO Obligatorisk selvvalgt opgave. Fordybelsesdage/perioder. 16

17 Brændkjærskolen Skoleinspektør: Niels Erik Danielsen Afdelingsleder for 10. klasserne: Nicolaj Forsberg Nielsen Brændkjærgade 92, 6000 Kolding Telefon: Webadresse: UU-vejleder: Alice Kristensen Telefon: Mail: UU-vejleder: Yrsa Høyer Telefon: Mail: Informationsmøde Informationsmøde om 10. klasse på Brændkjærskolen afholdes torsdag den 29. januar 2015 kl (ved hovedindgangen (A) i skolegården). 17

18 10. klasse på HANSENBERG Vælg 10. klasse på HANSENBERG og bliv afklaret i dit valg af ungdomsuddannelse. Ud fra interesse og ønske vælger du en af linjerne Konstruktion, håndværk og teknik eller Medier, mennesker og service og prøver kræfter med fagene. Du får mulighed for at finde dit talent og blive klar til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller gymnasiet. På HANSENBERG tilbydes 2 linjer: Konstruktion, håndværk og teknik Medier, mennesker og service På begge linjer får du: Dansk, matematik og engelsk Iværksætter samt Produktudvikling og formgivning Tværgående projekter Temadage Studietur Praktik Brobygning 18

19 Den gode opstart på HANSENBERG Op til sommerferien bliver du inviteret til en samtale med en af dine kommende lærere, hvor I taler om dine forventninger og skolens forventninger til dig. Samtidig afklares dit standpunkt i dansk og matematik og specielle behov, som er relevante for dit uddannelsesforløb. Læringsmiljøet på HANSENBERG 10. klasse er placeret i et område, hvor du har let adgang til skolens værksteder. Du får fast base i området du drager ud fra basen i kortere eller længere tid og vender så tilbage. Dette er med til at give dig en tryg overgang til dagligdagen på en stor skole. 19

20 Rundt om dig og din læring Et centralt element i undervisningen er, at du eksperimenterer og derigennem kobler teori og praksis. Målet med undervisningen er, at du bliver inspireret til at arbejde ud fra høje standarder og bidrager til at skabe et motiverende læringsmiljø både i de traditionelle skolefag, når du arbejder ude i værkstederne, og når du deltager i praktik/brobygningsforløb. En gang om ugen er der lektiecafe, hvor der er fokus på opgaveløsning og opgaveaflevering. Udgangspunktet er, at det skal være sjovt at lære, men læring kræver også gode vaner, og at man bliver ved. I lektiecafeen lærer du hvordan. I lektiecafeen har du også mulighed for at lave en individuel aftale med en lærer, hvis du står med en speciel udfordring eller er blevet fanget af et emne og ønsker at blive udfordret ekstra. Lærerne, du møder på HANSENBERG Lærerne tilknyttet 10. klasse på HANSENBERG er vant til at koble teori og praksis, og flere har både en erhvervsuddannelse og en læreruddannelse. Du vil møde lærere, som vil dig! Det vil du opleve ved, at de er engagerede og stiller krav til dig, så du udvikler dig mest muligt. Lærerteamet fokuserer på: Faglig inspiration og den enkeltes potentialer Dine individuelle læringsmål Et udfordrende læringsmiljø, hvor tætte relationer er centrale Klasselærerordning, der sikrer din og klassens trivsel Forældre-/livlinesamarbejde, som sikrer eleven et netværk, der støtter, når det går rigtig godt, og når det er svært. Livline En voksen med overskud til at involvere sig i din uddannelse. Det vil typisk være dine forældre, men kan også være andre personer, 20

21 som du og din familie har tillid til. Livlinen kan deltage i alle møder og arrangementer sammen med dig. HANSENBERG 10. klasse Uddannelsesleder Carsten Schmidt Telefon: C.F. Tietgens Vej Kolding Informationsmøde Vi inviterer til informationsmøde om 10. klasse på HANSENBERG tirsdag den 27. januar 2015 kl , hvor vi glæder os til at fortælle mere om uddannelsen og svare på spørgsmål. Informationsmødet holdes i vores nyindrettede XHOUSE på C.F. Tietgens Vej 11. Du kan vælge mellem 2 linjer Konstruktion, håndværk og teknik På linjen Konstruktion, håndværk og teknik får du mulighed for at udvikle dine faglige færdigheder, samtidig med at du får indsigt i de håndværksfag, som linjen indeholder. Hos os får du mulighed for at få indblik i, hvad det vil sige at være vvs er, smed, tømrer, elektriker eller mekaniker, samtidig med at du bliver bedre til dansk, matematik og engelsk. På Konstruktion, håndværk og teknik veksler dagen mellem undervisning i almenfagene og projekttimer, hvor arbejdet typisk foregår i værkstederne, og udvidet brobygning. I projekttimerne udforsker vi de forskellige fagområder, og du får indblik i, hvad der skal til for at starte 21

22 din egen virksomhed. Hvad er vigtigt, når man arbejder med forskellige materialer? Hvad skal man have fokus på, når man arbejder innovativt med nye produkter? Fag Iværksætter (2 timer) Produktudvikling og formgivning (2 timer) Byggeværksted (2 timer) Metal- og motorværksted (2 timer) Dansk (6 timer) Engelsk (4 timer) Matematik (4 timer) Valgfag (0-8 timer) Praktik og længere brobygningsforløb Du bliver tilbudt udvidet brobygning, hvor du bliver præsenteret for forskellige erhverv (6 timer i 17 uger). Her vil vores dygtige faglærere give dig et indblik i, hvad de forskellige fag indeholder. Gennem praktik og brobygning vil du få mulighed for at afdække dine evner og lyst til at blive håndværker. Linjen peger på følgende uddannelser: Tømrer Mekaniker Smed VVS er Elektriker og datatekniker Formål Formålet med håndværkslinjen er at præsentere dig for kulturen og miljøet inden for håndværksuddannelserne, så du kan finde ud af, om det er noget for dig. Du vil få tilbagemelding på dine evner og muligheder gennem de opgaver og projekter, du løser under forløbet. 22

23 Mål Du får mulighed for at forbedre dine færdigheder inden for dansk, engelsk og matematik. Du får kendskab til de kvalifikationer, de enkelte uddannelser kræver. Du får lejlighed til at løse praktiske opgaver inden for alle 5 uddannelser. Du vil have mulighed for at komme i kortere praktikforløb og længere varende brobygningsforløb inden for en af de nævnte uddannelser. Du vil have mulighed for at vælge, om du vil gå til folkeskolens afgang sprøve for 9. klasse eller 10. klasse. Studieture Aktiviteter ud af huset er en vigtig del af undervisningen og er en god mulighed for at søge inspiration. Året igennem planlægges et antal besøg i virksomheder. I foråret 2016 planlægges der også en studietur med 2 overnatninger et sted i Danmark som afslutning på en projektperiode. Egenbetaling er maks. 200 kr. Medier, mennesker og service Linjen har en kreativ tilgang til håndværksfagenes faglige indhold. Du får lejlighed til at afprøve dine kreative evner gennem de håndværksfag, linjen indeholder. Undervisningen vil være bygget op om faglige discipliner (øvelser) og kortere projekter, hvor du får indflydelse på udformningen af det færdige produkt. På Medier, mennesker og service har du mulighed for at komme i praktik og længere brobygningsforløb, hvor du kan få afdækket dine evner og muligheder. På Medier, mennesker og service veksler dagen mellem undervisning i almenfagene og projekttimer, hvor arbejdet typisk foregår i køkkenet/ restauranten eller IT-området, samt udvidet brobygning. I projekttimerne udforsker vi de forskellige fagområder, og du får indblik i, hvad der skal til 23

24 for at starte din egen virksomhed. Hvad er vigtigt, når man arbejder med forskellige materialer? Hvad skal man have fokus på, når man arbejder innovativt med nye produkter? Fag Iværksætter (2 timer) Produktudvikling og formgivning (2 timer) Sundhed og sociale forhold (2 timer) Teknologi og kommunikation (2 timer) Dansk (6 timer) Engelsk (4 timer) Matematik (4 timer) Valgfag (0-8 timer) Praktik og længere brobygningsforløb Du bliver tilbudt udvidet brobygning, hvor du bliver præsenteret for forskellige erhverv (6 timer i 17 uger). Her vil vores dygtige faglærere give dig et indblik i, hvad de forskellige fag indeholder. Gennem praktik og brobygning vil du få mulighed for at afdække dine evner og lyst til at blive håndværker. Linjen peger på følgende uddannelser: Frisør Mediegrafiker Gastronom Tjener Formål Formålet med den kreative linje er at præsentere dig for kulturen og miljøet inden for fag, hvor kreativitet er en del af fagligheden, så du kan finde ud af, om det er noget for dig. Du vil få tilbagemelding på dine evner og muligheder gennem de opgaver og projekter, du løser under forløbet. 24

25 Mål Du får mulighed for at forbedre dine færdigheder inden for dansk, engelsk og matematik. Du får kendskab til de kvalifikationer, de enkelte uddannelser kræver. Du får lejlighed til at løse praktiske opgaver inden for alle 4 uddannelser. Du vil have mulighed for at komme i kortere praktikforløb og længerevarende brobygningsforløb inden for en af ovennævnte uddannelser. Du vil have mulighed for at vælge, om du vil gå til folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse eller 10. klasse. Studieture Aktiviteter ud af huset er en vigtig del af undervisningen og er en god mulighed for at søge inspiration. Året igennem planlægges et antal besøg i virksomheder. I foråret 2016 planlægges også en studietur med 2 overnatninger et sted i Danmark som afslutning på en projektperiode. Egenbetaling er maks. 200 kr. 25

26 10. klasse på IBC Udbyg din 9. klasse med en 10. klasse inden for design og innovation eller salg og event. På IBC får du chancen for endnu et år, inden du skal træffe det endelig valg om en erhvervs- eller gymnasial uddannelse. Vælg mellem 2 linjer Design og innovation Business 10 Begge linjer indeholder blandt andet: Obligatoriske 10. klasse fag som dansk, matematik, engelsk og tysk Handelsskolefagene erhvervsøkonomi, afsætning, samfundsfag og it Studierejser I både ind- og udland Projektperioder Praktik Brobygning, besøg på de andre ungdomsuddannelser i Kolding 26

27 Kom godt i gang på IBC I løbet af maj/juni måned indkaldes du til en introduktionssamtale sammen med en lærer fra IBC. Formålet med samtalen er at sikre, at fundamentet for et godt skoleår på IBC er tilstede, og at du får så god en start på din uddannelse som muligt. Vores forventninger til dig er klare, og med dette, samt retning og gennemførsel af 10. klasse for øje, skaber vi et konstruktivt læringsrum, der tager dig godt igennem dit 10. klasses år. Som en del af starten i 10. klasse skal du på Camp, et introforløb hvor der er fokus på de sociale relationer og dig selv. Campen foregår i Kolding (uden overnatning) og her skal du blandt andet arbejde med motivation, personlig ledelse, styrker og svagheder, kommunikation, selvtillid og selvværd, personlig målsætning, Public Speaking, prioriteringer, tidsstyring og meget mere. 27

28 IBC - et bedre sted at lære IBCs mission er at være et bedre sted at lære. Derfor er der stor fokus på din trivsel og motivation samt på studiemiljøet, hvor du tilbringer en stor del af din tid. Elevråd og andre elevudvalg spiller også en stor rolle i dagligdagen på IBC. De står blandt andet for arrangementer af fester, fredagscaféer, events og andre spontane aktiviteter. Alle er forskellige alle lærer forskelligt. For at give dig den bedst mulige læring, er det vigtigt for os at kortlægge din læringsstil. Derfor testes du i starten af skoleåret med henblik på at tilgodese din måde at lære på. For at sikre trivsel og motivation tilbydes alle, der tidligere har haft udfordringer med skolegangen en ungesupporter, en mentor eller lignende. Denne supporter/mentor er der for dig, hvad enten det drejer sig om at komme op til tiden, personlige problemer eller noget helt tredje. Lektiehjælp er en naturlig del af din skolegang på IBC. Samarbejde mellem forældre og IBC Samarbejdet med forældre er en helt naturlig del af hverdagen på IBC. Umiddelbart efter skolestart inviterer IBC til det første forældremøde. Derudover er der tilbud om to skole-hjem-samtaler, tilbud om besøg på messer (for at se elevernes arbejde) og andet. Via ForældreNews sikrer vi en løbende information. ForældreNews findes på vores hjemmeside www. ibc.dk, og udkommer 4-5 gange i løbet af skoleåret. Kontaktoplysninger IBC International Business College Uddannelseschef Michael Lauridsen Tvedvej Kolding Telefon: /Gitte Urup Webadresse: Informationsmøde Der er informationsmøde om 10. klasse på IBC onsdag den 21. januar 2015 kl Benyt indgangen ved glas-svingdøren på den store parkeringsplads (parkeringshus) ved Tvedvej. 28

29 Design og innovation Formålet med linjen design og innovation er, at opleve, hvordan du kan arbejde med nye it-værktøjer og it-teknikker til idéudvikling og efterfølgende benytte det i forhold til erhvervslivet/uddannelsen lære at kommunikere og præsentere idéer overfor erhvervslivet få kendskab til erhvervslivet i særdeleshed det lokale erhvervsliv i Kolding få kendskab til at arbejde med kreative problemstillinger for erhvervslivet blive afklaret i forbindelse med evt. videre forløb på IBC EUD/EUX Fag Design og innovation...4 timer Salg og service/ Erhvervsøkonomi...4 timer Præsentationsteknik/IT...2 timer Dansk...8 timer Matematik...5 timer Engelsk...4 timer Tysk...3 timer Samfundsfag... 1 time To linjeprojekter Når vi arbejder med projekter, brydes dit ugentlige skoleskema op, og du kommer til at arbejde med et overordnet emne. Efterårsprojekt: Design og innovation i samarbejde med en lokal virksomhed Forårsprojekt: Design- og innovationsmesse Praktik To praktikperioder: Én dag om ugen i fem uger i efteråret, og én dag om ugen i fem uger i foråret. Vi forventer at du er aktiv i arbejdet med at skaffe en praktikplads. Har du brug for hjælp, så står din klasselærer og IBC s elevpladskonsulent klar til at hjælpe dig. 29

30 Aktiviteter: Virksomhedsbesøg Museumsbesøg Gæstelærere Studierejser til europæiske storbyer Projekter i FAB LAB på Innovationsfabrikken Studieture Når vi tager på studietur, er virksomhedsbesøg i højsæde. På både turen til København og til en anden europæisk storby, der begge varer flere dage, er der tid til netop virksomhedsbesøg samt besøg, hvis overskrift er design og innovation. Prisen for disse to studieture udgør maks. kr ,- Vi forventer af dig At du er positiv indstillet og brænder for et fantastisk år i 10. klasse på IBC Du deltager i alle de obligatoriske aktiviteter såsom introforløb, studieture og andre ture ud af huset Du har lyst til at eksperimentere og tænke innovativt og engagere dig i undervisningen Business 10 Formålet med linjen Business 10 er, at: blive klædt fagligt og personligt på til efterfølgende at påbegynde fx den merkantile EUX, HHX eller en anden gymnasiel uddannelse få viden om og indblik i erhvervslivet få udviklet gode studievaner og teknikker løse konkrete og praktiske opgaver og udvikle forskellige præsentationer og kommunikationsopgaver i relation til det lokale erhvervsliv 30

31 Fag Afsætning... 4 timer Erhvervsøkonomi... 4 timer Præsentationsteknik/IT... 2 timer Studieteknik/Faglig fordybelse...1 time Dansk... 8 timer Matematik... 5 timer Engelsk... 4 timer Tysk... 3 timer Samfundsfag...1 time To linjeprojekter Når vi arbejder med projekter, brydes dit ugentlige skoleskema op, og du kommer til at arbejde med et overordnet emne. Der vil ligge et projekt i efteråret og et i foråret. Aktiviteter: Virksomhedsbesøg Museumsbesøg Gæstelærere Studierejser til europæiske storbyer Mulighed for faglig fordybelse Studieture Når vi tager på studietur, er virksomhedsbesøg i højsæde. På både turen til København og til en anden europæisk storby, der begge varer flere dage, er der tid til netop virksomhedsbesøg samt besøg, der indeholder oplevelser og events. Prisen for disse to studieture udgør maks. kr ,- Vi forventer af dig At du er positiv indstillet og brænder for et fantastisk år i 10. klasse på IBC Du deltager i alle de obligatoriske aktiviteter såsom introforløb, studieture og andre ture ud af huset Du har lyst til at udfordre dig selv fagligt og engagere dig i undervisningen 31

32 9. klasse og hvad så?

10. KLASSE I KOLDING KOMMUNE

10. KLASSE I KOLDING KOMMUNE 10. KLASSE I KOLDING KOMMUNE 2016-2017 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 7 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på HANSENBERG... 20 10. klasse på IBC... 24 Til elever i

Læs mere

10. klasse skoleår klasse i Kolding Kommune

10. klasse skoleår klasse i Kolding Kommune 10. klasse skoleår 2017-2018 10. klasse i Kolding Kommune Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune Indhold 9. klasse og hvad så?...6...7 10. klasse på Brændkjærskolen...9

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10. klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10. klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

2010-2011. klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

2010-2011. klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10 2010-2011 klasse HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Side 2 Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. Hvilke planer har du så? I hæftet Ungdomsuddannelser 2010 kan du læse om de mange

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10

STEP 10. Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 STEP 10 Det første skridt på vejen LEARNMARK.DK/STEP10 På Step 10 kan du udvikle dig personligt og fagligt i et fedt ungdomsmiljø. STEP 10 Begynd din ungdomsuddannelse i 10. klasse på Step 10. Du bliver

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start med 10. klasse - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start på din ungdomsuddannelse Aalborg Kommunes 10. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen

Læs mere

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø

En stærk start med 10. klasse. - Høj faglighed og fedt studiemiljø En stærk start med 10. klasse - Høj faglighed og fedt studiemiljø Aalborg Kommunes 10. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Tech College tilbyder vi dig

Læs mere

10. Klasse Centret Årgang 2014/15

10. Klasse Centret Årgang 2014/15 10. Klasse Centret Årgang 2014/15 Dette lille hæfte har til formål at fortælle dig lidt om, hvilke linjer vi udbyder i skoleåret 2014/15. Otte forskellige linjer er meldt ud, og med disse har vi forsøgt

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 16/17 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN INTROTUR Efter skolestart afholdes introdage og en introtur med overnatning, så I kan lære hinanden at kende. SKOLEREJSER Alle elever har mulighed for at deltage

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter

Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter Ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter Nedenstående er et oplæg til en ny struktur for Mariagerfjord 10. klassecenter. Igangsættelse af strukturen tænkes fra august 2014. (Dog kunne Mariagerfjord

Læs mere

Springbræt til fremtiden

Springbræt til fremtiden Springbræt til fremtiden fordi forskellen tæller 10. klasse 2014-15 Velkommen i 10. klasse fordi forskellen tæller Hvorfor gå i 10. klasse? for at blive afklaret med hensyn til valg af ungdomsuddannelse

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 FORORD 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske. Mulighederne er mange. Én af

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS 10. klassehæftet for skoleåret 2016/2017 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune,

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter Efter sommerferien 22 samler Aalborg Kommune sine undervisningstilbud til. årgang i et nyt. Klassecenter med adresse på Seminarieskolen og Løvvangskolen.

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

10. klassecenter Frederikshavn. Et skoleår hvor der er fokus på DIG. Giv mig tilpas med udfordringer

10. klassecenter Frederikshavn. Et skoleår hvor der er fokus på DIG. Giv mig tilpas med udfordringer Et skoleår hvor der er fokus på DIG Giv mig tilpas med udfordringer Et anderledes skoleår for DIG En god start på din ungdomsuddannelse Se mig som den Jeg er 10. klassecenter Frederikshavn 2016/2017 1

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed En helt ny slags 10. klasse EUD10 En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud Erhverv og Sundhed Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse - som håndværker, som ansat i butik eller kontor, som

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen.

Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen. Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen. Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen. Skoleåret 2015/16 bliver igen et skoleår, hvor mange elever også fra byens øvrige skoler har valgt at gå i 10.

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07

10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 10. Klassecenter Struer Skolegade 5a 7600 Struer Tlf. 97 85 02 07 2008-2009 1 10 gode grunde til at vælge 10. kl. 1. Mulighed for et anderledes skoleår 2. Mulighed for at møde mange nye venner 3. Fortsæt

Læs mere

INFORMATIONSMØDE STEP 10. Onsdag den 18. januar 2017

INFORMATIONSMØDE STEP 10. Onsdag den 18. januar 2017 INFORMATIONSMØDE STEP 10 Onsdag den 18. januar 2017 Dagsorden 1. Politiske proces omkring udliciteringen 2. Formålet med 10.klasse generelt 3. Fælles for profilerne på Step 10 4. Profiler på Step 10 5.

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

EUD 10 Erhverv og Sundhed

EUD 10 Erhverv og Sundhed EUD 10 Erhverv og Sundhed Indhold Formål og hensigt... 3 Elevens udbytte... 4 Tilrettelæggelse af EUD10 - Erhverv og Sundhed... 5 Undervisningsforløbets organisering... 5 Linjer på EUD 10 Erhverv og Sundhed...

Læs mere

10. klasse. på Nyborg Gymnasium. et godt bindeled til ungdomsuddannelserne

10. klasse. på Nyborg Gymnasium. et godt bindeled til ungdomsuddannelserne 10. klasse på Nyborg Gymnasium et godt bindeled til ungdomsuddannelserne Hvis du vælger 10. klasse på Nyborg Gymnasium, får du kan du forvente Fællesskab og nye kammerater Attraktivt ungdomsmiljø En engageret

Læs mere

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse 10. klassecentret Esbjerg Kommune Ribe Bramming Esbjerg En ny start på din videre uddannelse 10. klassetilbuddet i Esbjerg Kommune i skoleåret 2014/2015 Nyt miljø Nye fag Nye Lærere Nye kammerater Nye

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

MEDARBEJDERNE INFORMATION. Informationsaften for alle kommende elever er onsdag den 24. januar 2018 kl

MEDARBEJDERNE INFORMATION. Informationsaften for alle kommende elever er onsdag den 24. januar 2018 kl HVEM ER VI? Et energisk team engagerede lærere, som har en helt speciel interesse i at arbejde med og undervise unge mennesker Et personale der udfordrer dig fagligt og personligt En undervisning præget

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Før-gymnasial 10. klasse på Dyhrs Skole

Før-gymnasial 10. klasse på Dyhrs Skole Før-gymnasial 10. klasse på Dyhrs Skole Styrk din faglighed med 10. klasse på Dyhrs Skole Dyhrs Skole er en privat skole, som lægger vægt på høj faglighed og solid kvalitet i undervisningen. Vi tilbyder

Læs mere

...10.klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C

...10.klasse. Vinderup Realskole. 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C ...10.klasse Vinderup Realskole 10. klasse på Vinderup Realskole - et godt valg, fordi: De vildeste lærere. Martin 10.C Man får et godt sammenhold og venner for livet. Undervisningen er i top og lærerne

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Det handler om dig...

Det handler om dig... Det handler om dig... Et stærkt tilbud med fokus på 10. klasse Åbent hus 16. januar 2017 www.fredensborgskole.dk fællesskab og faglighed Klar parat til start Kære studerende August 2017 åbner vi dørene

Læs mere

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen VELKOMMEN til A10 10. klasse - Engholmskolen 10. KLASSE HVAD ER DET? Et uddannelsestilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Vejen videre? 10. klassecenter Frederikshavn

Vejen videre? 10. klassecenter Frederikshavn Vejen videre? 10. klassecenter Frederikshavn 2018/2019 10. klassecenter Frederikshavn 10. klassecenter Frederikshavn er Frederikshavn Kommunes tilbud til alle elever, der har lyst til at starte deres ungdomsuddannelse

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

FLEX10 Hvis du har svært ved at bestemme dig og er uafklaret omkring dit valg af ungdomsuddannelse, kan FLEX10 være det rigtige for dig.

FLEX10 Hvis du har svært ved at bestemme dig og er uafklaret omkring dit valg af ungdomsuddannelse, kan FLEX10 være det rigtige for dig. Aalborg Kommunes 10. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Tech College tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de planer,

Læs mere

10.klasse. Vinderup Realskole. bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse. Side 1

10.klasse. Vinderup Realskole. bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse. Side 1 10.klasse Vinderup Realskole bindeleddet mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse Jeg har valgt denne skole, fordi jeg synes lærerne er gode, og at man fokuserer meget på trivsel. Emma 10.E Jeg valgte

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere