10. klasse i Kolding Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. klasse i Kolding Kommune"

Transkript

1 10. klasse i Kolding Kommune

2

3 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding klasse på Brændkjærskolen klasse på Hansenberg klasse på IBC... 27

4 Til elever i 9. klasse og deres forældre 9. klasse og hvad så? Dette spørgsmål er efterhånden ved at være aktuelt for dig. Der er mange muligheder: At forlade folkeskolen for at fortsætte på én af ungdomsuddannelserne At forlade folkeskolen for at gå på efterskole At gå i 10. klasse i Kolding på enten Brændkjærskolen, Hansenberg eller IBC På de følgende sider kan du læse om, hvad indholdet er i undervisningen i 10.kl. Udover at 10. klasse har som mål og krav, at dine faglige standpunkter forbedres, er der andre forhold, som et 10. klasse skoleår vil sætte megen fokus på: 4

5 At forberede dig til dit kommende uddannelsesvalg, hvorfor vejledning i 10. klasse er et centralt område At du får mulighed for personlig udfoldelse At du udvikler sider af ungdomslivet i overgangen til voksenlivet At give dig indflydelse på skoleårets indhold og rammer 10. klasse er et frivilligt skoleår. Det giver både forpligtelser og muligheder. Der er en helt klar forventning om, at du i 10. klasse går ind i det forpligtende fælleskab med kammerater og lærere, som er en afgørende forudsætning for, at du kommer til at opleve 10. skoleår som et godt skoleår, hvor det faglige niveau har været højt, men hvor der også har været mulighed for at opleve et positivt socialt samvær. Du opfordres til at sætte dig godt ind i de enkelte tilbud, inden du træffer dit valg om, hvad der skal ske efter 9. klasse. Der afholdes informationsaftener, hvor der vil være mulighed for yderligere information om tilbuddene. Befordring Du kan få buskort, hvis du har mere end 9 km. mellem dit hjem og skolen uanset om du vælger at gå i 10. klasse på Brændkjærskolen, Hansenberg eller IBC. Morten Kirk Jensen, skolechef 5

6 6

7 UU-center Kolding UU-vejledning i 10. klasse Uddannelsesvejledningen er central i 10. klasse, og målet er, at du i løbet af året bliver klar til at vælge ungdomsuddannelse. Vejledningen vil bestå af samtaler med din UU-vejleder, forskellige vejledningsaktiviteter samt hjælp omkring tilmeldingen til ungdomsuddannelserne. Mentorordning Du har mulighed for at få en mentor via UU, hvis du har udfordringer i forhold til at gennemføre 10. klasse. Tal med din UU-vejleder, hvis du vil høre mere om mentorordningen. UU-vejledning efter 10. klasse Når du er gået ud af skolen, er du stadig tilknyttet en vejleder hos UU. Du er altid velkommen til at kontakte din UU-vejleder hvis: Du er gået i stå i dit uddannelsesvalg Du er stoppet på en ungdomsuddannelse Du ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse Du har spørgsmål i forbindelse med uddannelse Send en SMS, mail eller ring til din UU-vejleder, som du finder på ung.unoung.dk du kan enten logge ind med NemID eller UNI-Login eller benytte Find vejleder funktionen. Du kan også henvende dig direkte til UU-centeret. Bjarne Juhl Olesen Leder af UU-center Kolding UU-center Kolding Tvedvej Kolding Telefon

8 10. klasse på Brændkjærskolen Brændkjærskolen er beliggende i den sydlige bydel i dejlige, grønne omgivelser. Skolen har gennemgået en omfattende renovering og tilbygning. Skolen har nu rigtig gode lokaler for de forskellige årgange. Skolens 10. klasser er placeret i den nyeste del af skolen. Her har skolens ældste elever rigtig gode forhold. Store fællesarealer til ophold i pauser og til mere selvstændige arbejdsformer. Eget lokale til elevrådet og en skolebod alene for de ældste elever. Alle elever i afdelingen kan få eget aflåseligt skab til opbevaring af f.eks. tøj og andre personlige ejendele. Skolens 10. klasser har egen afdeling i denne bygning. I denne afdeling er der, udover ovennævnte faciliteter, også et te-køkken. Brændkjærskolens 10. klasse er et anderledes og spændende skoleår, hvor vi tilbyder dig både oplevelsesfag indenfor netop dine personlige interesser og en undervisning med et højt fagligt indhold. Du kan vælge mellem fire linjer: Erhvervslinjen, idrætslinjen, international sproglinje samt en almen studieforberedende linje. På alle linjer har du otte ugentlige linjetimer. Selve skoleåret er bygget op omkring uger, hvor der undervises efter normalt skema. Derudover vil du opleve en række dage, hvor det normale skema er brudt op. Dagene bruges til fagtemaer, hvor du arbejder med de prøveforberedende fag. Der vil også være fordybelsesuger, hvor du udelukkende har linjefag, typisk i form af rejseaktivitet. Vi mener på denne måde at kunne tilbyde dig et skoleår, der gør dig klar til at modtage de udfordringer, som en ungdomsuddannelse kræver af dig. Du vil i foråret blive indkaldt til en introsamtale med vores 10. klasses afdelingsleder og en UU vejleder. Hvis du har behov for det, kan du få tilknyttet en mentor, som kan støtte dig i at gennemføre 10. klasse. Skolen har desuden en Eliteidrætslinje i samarbejde med TeamDanmark. Optagelse til denne linje kræver dog en speciel godkendelse, se 8

9 Til gengæld stiller vi også krav til dig! Vi forventer naturligvis, at du: Deltager engageret i undervisningen Vil bestille noget og møder velforberedt til undervisningen Møder til tiden - og hele tiden Udviser god opførsel Ønsker at være en del af det sociale miljø i klassen Deltager i fælles arrangementer som ekskursioner og rejser Erhvervslinjen Formålet med erhvervslinjen er, at elever der er uafklaret om deres uddannelsesvalg med hensyn til gymnasiel-, erhvervs- eller anden ungdomsuddannelse her får mulighed for at: Stifte bekendtskab med uddannelsessystemet og erhvervslivet Lære at begå sig på arbejdsmarkedet Opnår en vis indsigt i det danske samfunds opbygning Erfarer vigtigheden af at træffe valg og forstå konsekvenserne af disse Opnår en afklaring af deres videre uddannelses- og arbejsforløb Linjeaktiviteter: Aktiv praktiksøgning Tre praktikperioder á fem hele arbejdsdage (i alt 15 praktikdage) Ugepraktik (1 uge) Besøg på ungdomsuddannelser, fx SOSU - TEKO og Landbrugsskole Virksomhedsbesøg på mindre og større arbejdspladser lokalt såvel som det øvrige Danmark og udlandet Undervisning af gæstelærere med tilknytning til arbejdsmarkedet Undervisning i aktuelle samfundsrelaterede emner To studieture, hvor virksomhedsbesøg er hovedindholdet. Den ene tur går til udlandet. 9

10 Obligatoriske fag på Erhvervslinjen: Dansk 8 timer Matematik 6 timer Engelsk 4 timer Erhvervslinjetimer 8 timer Obligatorisk tilbudsfag 2 timer Frivillig: Tilbudsfag 2 timer Idrætslinjen På idrætslinjen skal du brænde for at være aktiv og have lyst til både at bruge kroppen og hovedet. I idrætslinjetimerne vil du blive udfordret ud fra en alsidig og social tilgang til idræt. Linjen sigter ikke mod, at du bliver verdensmester, men at dine idrætsfaglige og sociale kvaliteter og kompetencer forbedres og fremmes via forskellige idrætsrelaterede forløb og aktiviteter. Otte ugentlige idrætslinjetimer sikrer dig, at du via en masse sjove og anderledes aktiviteter kan udvikle dig såvel idrætsfagligt, fysisk og mentalt. Dine idrætstimer vil foregå på skolens område, i lokalområdet og i nogle af Koldings spændende idrætsforeninger. Du vil opleve aktiviteter, hvor der er inddragelse af en gæstelærer, men du skal også selv udvikle og præsentere idrætsfaglige aktiviteter for andre. Udover linjetimer skal du også deltage i de traditionelle 10.klasse-fag. Du har dansk, matematik og engelsk, og skal vælge valgfag. 10

11 Linjeaktiviteter: Overlevelsestur Skitur Alternative og sjove idrætsfaglige aktiviteter på og uden for skolens område Kendskab til og afprøvning af nye idrætsgrene Opleve gæstelærere og prøve kræfter med at undervise andre i idræt og idrættens værdier Vejledning til udarbejdelse af uddannelsesplan Vi forventer af dig At du er nysgerrig og positiv over for alle former for idræt og motionsformer. At du brænder for at skabe positive relationer via idræt og motion. At du fagligt engagerer dig i de obligatoriske fag. Obligatoriske fag på Idrætslinjen: Dansk 8 timer Matematik 6 timer Engelsk 4 timer Idrætslinjetimer 8 timer Obligatorisk tilbudsfag 2 timer Frivillig: Tilbudsfag 2-4 timer 11

12 Studieforberedende / boglige linjeklasser International sproglinje Formålet med linjen er at give den enkelte elev mulighed for at forbedre sine kundskaber i de enkelte fag, afklare uddannelsesvalget samt i linjetimerne kvalificere den enkelte elevs faglige viden, sprog og erfaring på det europæiske og globale plan, således at eleven får mulighed for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Linjeaktivitet: Undervisning i de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk. Tysk er obligatorisk på denne linje. Linjetimerne indeholder kulturorientering, hvor der undervises i de europæiske landes kultur og samfundsforhold. Der ses blandt andet på traditioner og familiemønstre samt internationale forhold. Eleverne får et kort kursus i spansk for at give dem mulighed for at have et reelt valg mellem fransk og spansk på deres kommende ungdomsuddannelse. Da skolen har mange internationale samarbejdspartnere får eleverne mulighed for direkte kontakt til udlandet via , video med videre. Der arbejdes med målrettet informationssøgning på nettet samt udbygning af elevernes IT kundskaber som fx brug af Power point til præsentation af deres projekter. Der benyttes endvidere gæstelærere fra såvel erhvervslivet som fra udlandet. Der gennemføres to udlandsrejser, hvor eleven i en uge af gangen får mulighed for at gå på en af vore samarbejdsskoler i udlandet. Eleven er privat indkvarteret, hvilket udfordrer eleven og øger selvværdet. Eleven modtager ligeledes genbesøg og står for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af et sådant besøgsprogram. Derfor trænes eleven i guidning på tysk såvel som engelsk. 12

13 For at støtte og give eleven mulighed for selvudvikling får eleven et kursus i grundlæggende kommunikation samt notatteknik. Disse teknikker vil også kunne bruges i forbindelse med eksamen. Det forventes at eleverne på denne linje går til 10. klasses prøven i alle fag. Obligatoriske fag på Sproglinjen: Dansk 7 timer Matematik 5 timer Engelsk 4 timer Tysk 4 timer Sproglinjetimer 8 timer Frivillig: Tilbudsfag 2 timer Almen studieforberedende linje På den studieforberedende linje møder du en undervisning målrettet elever, der vil fortsætte efter 10. skoleår på en gymnasial uddannelse, fx STX, HHX, HTX eller HF. Undervisningen bliver varieret eksempelvis med individuelt arbejde, gruppearbejde og projektorienteret undervisning på tværs af fag, fx engelsk og dansk. Linjen er bogligt orienteret og det forventes, at du ønsker at dygtiggøre dig til at gå på en gymnasial uddannelse. Udover dansk, engelsk og matematik skal du have fysik og tysk på denne linje. 13

14 Linjeaktiviteter: En ugentlig fordybelsesdag Mulighed for faglig fordybelse Indlæring af latinske termer Sprogpsykologi Notatteknik Retorik Fremlæggelsesmetoder Kildekritik Museumsbesøg Gæstelærere Studierejser Det forventes at eleverne på denne linje går til 10. klasses prøven i alle fag. Obligatoriske fag på Studieforberedende linje: Dansk 8 timer Engelsk 4 timer Matematik 6 timer Fysik og kemi 2 timer Tysk 4 timer Fordybelsesdag/timer 4 timer Frivillig: Tilbudsfag 2 timer 14

15 Eliteidrætslinjen i samarbejde med TeamDanmark For at blive optaget på Brændkjærskolens eliteidrætslinje skal du dyrke din sport på et højt niveau, være motiveret til at prioritere både sport og skole samt være villig til at søge sportslig udvikling. Der udbydes idrætsspecifik træning indenfor bowling, pigefodbold, håndbold, tennis, svømning og badminton såfremt der er tilstrækkeligt med talenter. Derudover udbydes der basistræning (fysisk træning) til store talenter indenfor andre idrætsgrene, som skal søge via udtalelse fra specialforbund. Som elev i eliteidrætsklassen vil du være sammen med andre eliteidrætsudøvere, der alle er interesseret i at optimere deres talent. Din skoledag vil blive tilrettelagt, så planlægningen mellem skole og træning bliver struktureret og styrket, så du får en større helhed i din hverdag. Du har 3 morgentræningspas i dit skoleskema, derudover undervises du i de obligatoriske fag og har mulighed for at vælge tilbudsfagene Tysk og Fysik. Der vil på denne linje også blive tilbudt en studietur, som planlægges sammen med andre af skolens 10. klasser. Obligatoriske fag på Eliteidræts linje: Dansk 8 timer Engelsk 4 timer Matematik 6 timer Morgentræningspas 6 timer Frivillig: Fysik og kemi 2 timer Tysk 4 timer Krav for optagelse: For at blive optaget skal du gennemgå prøvetræning og optagelsessamtale. Der er informationsmøde om eliteidrætslinjen på Brændkjærskolen torsdag den 8. januar 2015 kl Du skal søge om optagelse senest onsdag den 21. januar 2015 på når du der er optaget skal du sammen med din UU vejleder søge via Optagelse.dk 15

16 Forældresamarbejde: For alle linjer afholdes der et fælles forældremøde og der tilbydes to samtaler mellem lærerne og elever/forældre. Samtidig opretholdes en tæt forældrekontakt via ForældreIntra og sms. Studieturens pris Ifølge beslutning i skolebestyrelsen må der opkræves et beløb for rejserne på de enkelte linjer. Følgende beløb: Idrætslinje kr Erhvervslinje kr Sproglinje kr Almen studieforberedende linje kr Eliteidrætslinje kr Beløbet betales ved skoleårets start. Alle linjer omfatter bl.a. følgende: Obligatoriske fag (dansk, matematik og engelsk) med de under hver linje angivne timetal. Tilbudsfag (f.eks. tilbudsdansk, tilbudsmatematik, tilbudsengelsk, hjemkundskab, musik, sløjd, samfundsfag, fysik/kemi ). Brobygning og eller Praktik. Udarbejdelse af OSO Obligatorisk selvvalgt opgave. Fordybelsesdage/perioder. 16

17 Brændkjærskolen Skoleinspektør: Niels Erik Danielsen Afdelingsleder for 10. klasserne: Nicolaj Forsberg Nielsen Brændkjærgade 92, 6000 Kolding Telefon: Webadresse: UU-vejleder: Alice Kristensen Telefon: Mail: UU-vejleder: Yrsa Høyer Telefon: Mail: Informationsmøde Informationsmøde om 10. klasse på Brændkjærskolen afholdes torsdag den 29. januar 2015 kl (ved hovedindgangen (A) i skolegården). 17

18 10. klasse på HANSENBERG Vælg 10. klasse på HANSENBERG og bliv afklaret i dit valg af ungdomsuddannelse. Ud fra interesse og ønske vælger du en af linjerne Konstruktion, håndværk og teknik eller Medier, mennesker og service og prøver kræfter med fagene. Du får mulighed for at finde dit talent og blive klar til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller gymnasiet. På HANSENBERG tilbydes 2 linjer: Konstruktion, håndværk og teknik Medier, mennesker og service På begge linjer får du: Dansk, matematik og engelsk Iværksætter samt Produktudvikling og formgivning Tværgående projekter Temadage Studietur Praktik Brobygning 18

19 Den gode opstart på HANSENBERG Op til sommerferien bliver du inviteret til en samtale med en af dine kommende lærere, hvor I taler om dine forventninger og skolens forventninger til dig. Samtidig afklares dit standpunkt i dansk og matematik og specielle behov, som er relevante for dit uddannelsesforløb. Læringsmiljøet på HANSENBERG 10. klasse er placeret i et område, hvor du har let adgang til skolens værksteder. Du får fast base i området du drager ud fra basen i kortere eller længere tid og vender så tilbage. Dette er med til at give dig en tryg overgang til dagligdagen på en stor skole. 19

20 Rundt om dig og din læring Et centralt element i undervisningen er, at du eksperimenterer og derigennem kobler teori og praksis. Målet med undervisningen er, at du bliver inspireret til at arbejde ud fra høje standarder og bidrager til at skabe et motiverende læringsmiljø både i de traditionelle skolefag, når du arbejder ude i værkstederne, og når du deltager i praktik/brobygningsforløb. En gang om ugen er der lektiecafe, hvor der er fokus på opgaveløsning og opgaveaflevering. Udgangspunktet er, at det skal være sjovt at lære, men læring kræver også gode vaner, og at man bliver ved. I lektiecafeen lærer du hvordan. I lektiecafeen har du også mulighed for at lave en individuel aftale med en lærer, hvis du står med en speciel udfordring eller er blevet fanget af et emne og ønsker at blive udfordret ekstra. Lærerne, du møder på HANSENBERG Lærerne tilknyttet 10. klasse på HANSENBERG er vant til at koble teori og praksis, og flere har både en erhvervsuddannelse og en læreruddannelse. Du vil møde lærere, som vil dig! Det vil du opleve ved, at de er engagerede og stiller krav til dig, så du udvikler dig mest muligt. Lærerteamet fokuserer på: Faglig inspiration og den enkeltes potentialer Dine individuelle læringsmål Et udfordrende læringsmiljø, hvor tætte relationer er centrale Klasselærerordning, der sikrer din og klassens trivsel Forældre-/livlinesamarbejde, som sikrer eleven et netværk, der støtter, når det går rigtig godt, og når det er svært. Livline En voksen med overskud til at involvere sig i din uddannelse. Det vil typisk være dine forældre, men kan også være andre personer, 20

21 som du og din familie har tillid til. Livlinen kan deltage i alle møder og arrangementer sammen med dig. HANSENBERG 10. klasse Uddannelsesleder Carsten Schmidt Telefon: C.F. Tietgens Vej Kolding Informationsmøde Vi inviterer til informationsmøde om 10. klasse på HANSENBERG tirsdag den 27. januar 2015 kl , hvor vi glæder os til at fortælle mere om uddannelsen og svare på spørgsmål. Informationsmødet holdes i vores nyindrettede XHOUSE på C.F. Tietgens Vej 11. Du kan vælge mellem 2 linjer Konstruktion, håndværk og teknik På linjen Konstruktion, håndværk og teknik får du mulighed for at udvikle dine faglige færdigheder, samtidig med at du får indsigt i de håndværksfag, som linjen indeholder. Hos os får du mulighed for at få indblik i, hvad det vil sige at være vvs er, smed, tømrer, elektriker eller mekaniker, samtidig med at du bliver bedre til dansk, matematik og engelsk. På Konstruktion, håndværk og teknik veksler dagen mellem undervisning i almenfagene og projekttimer, hvor arbejdet typisk foregår i værkstederne, og udvidet brobygning. I projekttimerne udforsker vi de forskellige fagområder, og du får indblik i, hvad der skal til for at starte 21

22 din egen virksomhed. Hvad er vigtigt, når man arbejder med forskellige materialer? Hvad skal man have fokus på, når man arbejder innovativt med nye produkter? Fag Iværksætter (2 timer) Produktudvikling og formgivning (2 timer) Byggeværksted (2 timer) Metal- og motorværksted (2 timer) Dansk (6 timer) Engelsk (4 timer) Matematik (4 timer) Valgfag (0-8 timer) Praktik og længere brobygningsforløb Du bliver tilbudt udvidet brobygning, hvor du bliver præsenteret for forskellige erhverv (6 timer i 17 uger). Her vil vores dygtige faglærere give dig et indblik i, hvad de forskellige fag indeholder. Gennem praktik og brobygning vil du få mulighed for at afdække dine evner og lyst til at blive håndværker. Linjen peger på følgende uddannelser: Tømrer Mekaniker Smed VVS er Elektriker og datatekniker Formål Formålet med håndværkslinjen er at præsentere dig for kulturen og miljøet inden for håndværksuddannelserne, så du kan finde ud af, om det er noget for dig. Du vil få tilbagemelding på dine evner og muligheder gennem de opgaver og projekter, du løser under forløbet. 22

23 Mål Du får mulighed for at forbedre dine færdigheder inden for dansk, engelsk og matematik. Du får kendskab til de kvalifikationer, de enkelte uddannelser kræver. Du får lejlighed til at løse praktiske opgaver inden for alle 5 uddannelser. Du vil have mulighed for at komme i kortere praktikforløb og længere varende brobygningsforløb inden for en af de nævnte uddannelser. Du vil have mulighed for at vælge, om du vil gå til folkeskolens afgang sprøve for 9. klasse eller 10. klasse. Studieture Aktiviteter ud af huset er en vigtig del af undervisningen og er en god mulighed for at søge inspiration. Året igennem planlægges et antal besøg i virksomheder. I foråret 2016 planlægges der også en studietur med 2 overnatninger et sted i Danmark som afslutning på en projektperiode. Egenbetaling er maks. 200 kr. Medier, mennesker og service Linjen har en kreativ tilgang til håndværksfagenes faglige indhold. Du får lejlighed til at afprøve dine kreative evner gennem de håndværksfag, linjen indeholder. Undervisningen vil være bygget op om faglige discipliner (øvelser) og kortere projekter, hvor du får indflydelse på udformningen af det færdige produkt. På Medier, mennesker og service har du mulighed for at komme i praktik og længere brobygningsforløb, hvor du kan få afdækket dine evner og muligheder. På Medier, mennesker og service veksler dagen mellem undervisning i almenfagene og projekttimer, hvor arbejdet typisk foregår i køkkenet/ restauranten eller IT-området, samt udvidet brobygning. I projekttimerne udforsker vi de forskellige fagområder, og du får indblik i, hvad der skal til 23

24 for at starte din egen virksomhed. Hvad er vigtigt, når man arbejder med forskellige materialer? Hvad skal man have fokus på, når man arbejder innovativt med nye produkter? Fag Iværksætter (2 timer) Produktudvikling og formgivning (2 timer) Sundhed og sociale forhold (2 timer) Teknologi og kommunikation (2 timer) Dansk (6 timer) Engelsk (4 timer) Matematik (4 timer) Valgfag (0-8 timer) Praktik og længere brobygningsforløb Du bliver tilbudt udvidet brobygning, hvor du bliver præsenteret for forskellige erhverv (6 timer i 17 uger). Her vil vores dygtige faglærere give dig et indblik i, hvad de forskellige fag indeholder. Gennem praktik og brobygning vil du få mulighed for at afdække dine evner og lyst til at blive håndværker. Linjen peger på følgende uddannelser: Frisør Mediegrafiker Gastronom Tjener Formål Formålet med den kreative linje er at præsentere dig for kulturen og miljøet inden for fag, hvor kreativitet er en del af fagligheden, så du kan finde ud af, om det er noget for dig. Du vil få tilbagemelding på dine evner og muligheder gennem de opgaver og projekter, du løser under forløbet. 24

25 Mål Du får mulighed for at forbedre dine færdigheder inden for dansk, engelsk og matematik. Du får kendskab til de kvalifikationer, de enkelte uddannelser kræver. Du får lejlighed til at løse praktiske opgaver inden for alle 4 uddannelser. Du vil have mulighed for at komme i kortere praktikforløb og længerevarende brobygningsforløb inden for en af ovennævnte uddannelser. Du vil have mulighed for at vælge, om du vil gå til folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse eller 10. klasse. Studieture Aktiviteter ud af huset er en vigtig del af undervisningen og er en god mulighed for at søge inspiration. Året igennem planlægges et antal besøg i virksomheder. I foråret 2016 planlægges også en studietur med 2 overnatninger et sted i Danmark som afslutning på en projektperiode. Egenbetaling er maks. 200 kr. 25

26 10. klasse på IBC Udbyg din 9. klasse med en 10. klasse inden for design og innovation eller salg og event. På IBC får du chancen for endnu et år, inden du skal træffe det endelig valg om en erhvervs- eller gymnasial uddannelse. Vælg mellem 2 linjer Design og innovation Business 10 Begge linjer indeholder blandt andet: Obligatoriske 10. klasse fag som dansk, matematik, engelsk og tysk Handelsskolefagene erhvervsøkonomi, afsætning, samfundsfag og it Studierejser I både ind- og udland Projektperioder Praktik Brobygning, besøg på de andre ungdomsuddannelser i Kolding 26

27 Kom godt i gang på IBC I løbet af maj/juni måned indkaldes du til en introduktionssamtale sammen med en lærer fra IBC. Formålet med samtalen er at sikre, at fundamentet for et godt skoleår på IBC er tilstede, og at du får så god en start på din uddannelse som muligt. Vores forventninger til dig er klare, og med dette, samt retning og gennemførsel af 10. klasse for øje, skaber vi et konstruktivt læringsrum, der tager dig godt igennem dit 10. klasses år. Som en del af starten i 10. klasse skal du på Camp, et introforløb hvor der er fokus på de sociale relationer og dig selv. Campen foregår i Kolding (uden overnatning) og her skal du blandt andet arbejde med motivation, personlig ledelse, styrker og svagheder, kommunikation, selvtillid og selvværd, personlig målsætning, Public Speaking, prioriteringer, tidsstyring og meget mere. 27

28 IBC - et bedre sted at lære IBCs mission er at være et bedre sted at lære. Derfor er der stor fokus på din trivsel og motivation samt på studiemiljøet, hvor du tilbringer en stor del af din tid. Elevråd og andre elevudvalg spiller også en stor rolle i dagligdagen på IBC. De står blandt andet for arrangementer af fester, fredagscaféer, events og andre spontane aktiviteter. Alle er forskellige alle lærer forskelligt. For at give dig den bedst mulige læring, er det vigtigt for os at kortlægge din læringsstil. Derfor testes du i starten af skoleåret med henblik på at tilgodese din måde at lære på. For at sikre trivsel og motivation tilbydes alle, der tidligere har haft udfordringer med skolegangen en ungesupporter, en mentor eller lignende. Denne supporter/mentor er der for dig, hvad enten det drejer sig om at komme op til tiden, personlige problemer eller noget helt tredje. Lektiehjælp er en naturlig del af din skolegang på IBC. Samarbejde mellem forældre og IBC Samarbejdet med forældre er en helt naturlig del af hverdagen på IBC. Umiddelbart efter skolestart inviterer IBC til det første forældremøde. Derudover er der tilbud om to skole-hjem-samtaler, tilbud om besøg på messer (for at se elevernes arbejde) og andet. Via ForældreNews sikrer vi en løbende information. ForældreNews findes på vores hjemmeside www. ibc.dk, og udkommer 4-5 gange i løbet af skoleåret. Kontaktoplysninger IBC International Business College Uddannelseschef Michael Lauridsen Tvedvej Kolding Telefon: /Gitte Urup Webadresse: Informationsmøde Der er informationsmøde om 10. klasse på IBC onsdag den 21. januar 2015 kl Benyt indgangen ved glas-svingdøren på den store parkeringsplads (parkeringshus) ved Tvedvej. 28

29 Design og innovation Formålet med linjen design og innovation er, at opleve, hvordan du kan arbejde med nye it-værktøjer og it-teknikker til idéudvikling og efterfølgende benytte det i forhold til erhvervslivet/uddannelsen lære at kommunikere og præsentere idéer overfor erhvervslivet få kendskab til erhvervslivet i særdeleshed det lokale erhvervsliv i Kolding få kendskab til at arbejde med kreative problemstillinger for erhvervslivet blive afklaret i forbindelse med evt. videre forløb på IBC EUD/EUX Fag Design og innovation...4 timer Salg og service/ Erhvervsøkonomi...4 timer Præsentationsteknik/IT...2 timer Dansk...8 timer Matematik...5 timer Engelsk...4 timer Tysk...3 timer Samfundsfag... 1 time To linjeprojekter Når vi arbejder med projekter, brydes dit ugentlige skoleskema op, og du kommer til at arbejde med et overordnet emne. Efterårsprojekt: Design og innovation i samarbejde med en lokal virksomhed Forårsprojekt: Design- og innovationsmesse Praktik To praktikperioder: Én dag om ugen i fem uger i efteråret, og én dag om ugen i fem uger i foråret. Vi forventer at du er aktiv i arbejdet med at skaffe en praktikplads. Har du brug for hjælp, så står din klasselærer og IBC s elevpladskonsulent klar til at hjælpe dig. 29

30 Aktiviteter: Virksomhedsbesøg Museumsbesøg Gæstelærere Studierejser til europæiske storbyer Projekter i FAB LAB på Innovationsfabrikken Studieture Når vi tager på studietur, er virksomhedsbesøg i højsæde. På både turen til København og til en anden europæisk storby, der begge varer flere dage, er der tid til netop virksomhedsbesøg samt besøg, hvis overskrift er design og innovation. Prisen for disse to studieture udgør maks. kr ,- Vi forventer af dig At du er positiv indstillet og brænder for et fantastisk år i 10. klasse på IBC Du deltager i alle de obligatoriske aktiviteter såsom introforløb, studieture og andre ture ud af huset Du har lyst til at eksperimentere og tænke innovativt og engagere dig i undervisningen Business 10 Formålet med linjen Business 10 er, at: blive klædt fagligt og personligt på til efterfølgende at påbegynde fx den merkantile EUX, HHX eller en anden gymnasiel uddannelse få viden om og indblik i erhvervslivet få udviklet gode studievaner og teknikker løse konkrete og praktiske opgaver og udvikle forskellige præsentationer og kommunikationsopgaver i relation til det lokale erhvervsliv 30

31 Fag Afsætning... 4 timer Erhvervsøkonomi... 4 timer Præsentationsteknik/IT... 2 timer Studieteknik/Faglig fordybelse...1 time Dansk... 8 timer Matematik... 5 timer Engelsk... 4 timer Tysk... 3 timer Samfundsfag...1 time To linjeprojekter Når vi arbejder med projekter, brydes dit ugentlige skoleskema op, og du kommer til at arbejde med et overordnet emne. Der vil ligge et projekt i efteråret og et i foråret. Aktiviteter: Virksomhedsbesøg Museumsbesøg Gæstelærere Studierejser til europæiske storbyer Mulighed for faglig fordybelse Studieture Når vi tager på studietur, er virksomhedsbesøg i højsæde. På både turen til København og til en anden europæisk storby, der begge varer flere dage, er der tid til netop virksomhedsbesøg samt besøg, der indeholder oplevelser og events. Prisen for disse to studieture udgør maks. kr ,- Vi forventer af dig At du er positiv indstillet og brænder for et fantastisk år i 10. klasse på IBC Du deltager i alle de obligatoriske aktiviteter såsom introforløb, studieture og andre ture ud af huset Du har lyst til at udfordre dig selv fagligt og engagere dig i undervisningen 31

32 9. klasse og hvad så?

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

klasse skoleåret 2014/2015

klasse skoleåret 2014/2015 klasse skoleåret 2014/2015 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus 10. klassehæftet for skoleåret 2014/2015 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse FUTU innovations bureau UNGE TA R ORDET Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse unge ta r ordet FUTU FUTU innovations bureau

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere