En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold"

Transkript

1 1

2 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold Åbn Paint Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve Tegn et billede Ny, fortryd og gentag Andre tegneredskaber Figurer Udfyld et areal med farver Markering af et område, der skal flyttes, klippes eller kopieres Anvendelse af dit kunstværk Oversigt over værktøjer og valg...7 Filer...7 Rediger...7 Vis...7 Billede...8 Farver...8 Hjælp...8 2

3 1. Åbn Paint. Gå til Start -> Alle programmer -> Tilbehør og klik med venstre museknap på Paint. Hvis hele skærmen ikke fyldes ud, så klik på den midterste knap øverst i højre hjørne. Billedet her vil blive vist. Det er ikke sikkert, at det hvide tegneareal fylder hele skærmen ud. Ønsker du dette, kan du med musen tage fat i den lille blå plet, hvor du kan ændre på størrelsen. NB! Du kan også ændre tegnearealets størrelse under menupunktet: Billede, hvor du aktiverer Attributter. Her kan du angive billedets nøjagtige størrelse. Hvis du vælger en bredde på mere end 17 cm. vil dit billede blive udskrevet på 2 sider. Jo større tegneareal du benytter, jo flere sider fylder din tegning, hvis du udskriver den. Se evt. under punkt 9 senere i denne vejledning. 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve Flyt markøren til farvepaletten i bunden af skærmen. Vælg en baggrundsfarve ved at placere markøren over den farve, du ønsker at bruge. Højreklik een gang. Flyt derpå markøren til den farve, du ønsker at bruge som forgrund og venstreklik een gang. Bemærk, hvordan de to kasser yderst til venstre i farvepaletten viser hvilke farver, du har valgt. Flyt nu markøren hen over malerbøtten i malerværktøjerne. Venstreklik een gang på malerbøtten og flyt markøren over i tegneområdet. Markøren bliver nu ændret til en malerbøtte. Højreklik een gang og hele tegneområdet bliver fyldt med den baggundsfarve, du har valgt. Venstreklikker du een gang, bliver området fyldt med den valgte forgrundsfarve. TIP: Læg mærke til beskrivelsen af værktøjet nederst i vinduet. 3

4 3. Tegn et billede Placer markøren over blyanten og venstreklik een gang. Flyt derpå markøren ud i tegnearealet og læg mærke til, hvordan den ændrer sig til en blyant. Tegn ved at holde venstre musetast nede, mens du flytter rundt med musen. Det kan være lidt vanskeligt at styre musen i begyndelsen, men øvelse gør mester Ny, fortryd og gentag Hvis du ønsker at begynde på en frisk, vælg da Filer menuen øverst og derpå Ny for at lave en ny tegning. Du bliver spurgt, om du vil gemme det aktuelle billede. Hvis du ikke har nået at tegne så meget, så prøv med Fortryd, som ligger i menuen under Rediger. Bliv ved med at venstreklikke på Fortryd indtil alle de linier, du ønsker at fjerne, er væk. Man kan dog kun fortryde et fåtal af sine handlinger. Hvis du kommer til at fjerne for meget, så venstreklik på Gentag, og det sidst fjernede vil blive vist igen. TIP: Hvis du ønsker at slette et lille område i din tegning, så brug viskelæderet i værktøjskassen (det ligger ved siden af malerbøtten). Venstreklik een gang på viskelæderet og flyt markøren ud i tegneområdet. Læg mærke til, at markøren ændrer sig til et viskelæder. Du kan nu bruge det ved at holde venstre museknap nede, mens du flytter med musen. Du kan endda bestemme størrelsen på viskelæderet ved at vælge en figur i den kasse, der vises under værktøjskassen. Venstreklik een gang på den ønskede størrelse. NB! Du visker altid med baggrundsfarven. Tegner du på f. eks. et hvidt ark, skal baggrundsfarven altså være hvid. 5. Andre tegneredskaber Paint indeholder fire andre tegneredskaber til streger: Airbrush (sprøjteflaske) pensel streger kurver Når du venstreklikker på en af dem, får du yderligere nogle valgmuligheder: I en kasse lige under værktøjskassen kan du vælge stregtykkelse eller, hvis du bruger sprøjteflasken, et sprøjtemønster. Venstreklik een gang på det, du ønsker. Du kan vælge en farve i farvepaletten. Også her skal du klikke een gang på den ønskede farve. Når du har gjort dine valg, så flyt markøren ind i tegneområdet og hold venstre museknap nede, medens du tegner med det valgte redskab. Eksperimenter lidt med fx kurveknappen og lær, hvordan den virker. Når en kurve er fastlagt, klik da på kurveknappen igen, så fastgøres den. 4

5 Hvis du vil skrive en tekst i dit billede, så skal du aktivere værktøjet med det store A. Tegn så et rektangel, hvor teksten skal stå. Du ser en skrivemarkør i rektangelet, her skal du skrive teksten. Hvis du ikke kan se den tilhørende værktøjslinje, så klik på Vis på menulinien og sæt et flueben ved værktøjslinjen. Når du markerer teksten kan den ændres. Har rektanglet ikke de rette mål, så kan det ændres ved at gribe fat i hjørnerne eller midten af siderne, her trækker du med musen, så rektangler får den rette form. NB! Hvis du klikker udenfor rektanglet, så kan du ikke længere ændre på teksten. 6. Figurer Lad os prøve nogle tegneredskaber, der gør det nemt at tegne figurer. Venstreklik på rektangel-knappen og flyt markøren ud i tegnearealet. Hold venstre museknap (forgrundsfarve) nede, medens du kører lidt rundt med musen. Når du har en figur, du vil bruge, så slip museknappen, og figuren er nu på skærmen. Hvis du holder højre musetast nede, vil der blive tegnet med den valgte baggrundsfarve. Du kan også vælge, om du vil tegne rektanglet som en ramme, som en ramme med farveudfyldning eller en farvet rektangel uden ramme. Hvilken farve rammen/udfyldningen får, afhænger som sagt af hvilken museknap, du holder nede. Ovalen, polygonen og rektangel med runde hjørner arbejder på samme måde. 7. Udfyld et areal med farver Ethvert indrammet areal kan udfyldes med farver. Vælg malerbøtten og enkeltklik på den farve, du ønsker at bruge. Flyt derpå markøren over til det område, der skal udfyldes, og klik med venstreeller højre musetast. TIP: Pas på med udfyldningen, hvis der er et hul et eller andet sted i det areal, du vil fylde med farve. Farven vil løbe ud gennem hullet og farvelægge de omgivende områder. 8. Markering af et område, der skal flyttes, klippes eller kopieres Hvis du vil markere et rektangulært område, skal du venstreklikke på knappen med en stiplet firkant. Klik dernæst på det sted ude i tegneområdet, du ønsker at markere. Hold venstre museknap nede mens du trækker musen diagonalt over emnet indtil det er markeret med en stiplet firkant. Det kan nu flyttes, klippes eller kopieres. For at flytte emnet skal du trykke på venstre museknap og holde den nede et eller andet sted inden for det markerede område. Musen får form som et kompas. Brug musen til at flytte det markerede, og slip museknappen, når det befinder sig på det sted, du ønsker. For at klippe eller kopiere emnet skal du bruge menupunkterne under Rediger. TIP: Hvis du vil markere et uregelmæssigt område, skal du klikke på den stjerneformede polygon ved siden af knappen omtalt ovenfor. Den bruges på samme måde som rektanglet, bortset fra at du kan markere et uregelmæssigt område. Du kan således skære din tegning ud i mindre uregelmæssige bidder, så den kan bruges som et puslespil. 5

6 9. Anvendelse af dit kunstværk Efter at du har afsluttet din tegning, så prøv at udskrive (Udskriv) og gemme (Gem) den. Du finder begge disse muligheder under Filer i menuen øverst. Gem som... anvendes, hvis du ønsker at gemme en tegning på en ny enhed, med et nyt navn eller i et andet billedformat. Hvilket billedformat, du bruger, afhænger af, hvad tegningen skal bruges til. Som standard er valgt et 24-bit bitmap, som langt de fleste programmer kan bruge. Hvis tegningen skal bruges i en mail eller på en hjemmeside, vil man vælge JPEG-filer eller GIF-Filer, som fylder noget mindre. Før du udskriver, kan det være en god ide først at se, hvordan det vil blive printet på papir. Har du f. eks. bearbejdet til fotografi, der er taget med et moderne digitalkamera, så risikerer du, at det bliver udskrevet på 16 A4-sider. Disse 3 menupunkter er nyttige hjælpemidler. Vis udskrift viser billedets placering på papir. Sideopsætning giver mulighed for at vælge papirets retning. Du kan ændre margener, og vær særlig opmærksom på Skalering. Her i eksemplet er vist sideopsætningen for et billede taget med digitalkamera. Det vil fylde 4 x 4 A4-sider med den valgte opsætning. Det vil kunne udskrives, udklippes og samles til en plakat på næsten en meters bredde. Ønsker man, at det kun må fylde 1 ark, så må de to firtaller rettes til to ettaller, Hvis du vil bruge dit kunstværk i et dokument, så tillader de fleste tekstbehandlingsprogrammer (også andre programmer), at man klipper og klistrer billeder ind i dokumenter. Brug et af markeringsværktøjerne i værktøjskassen (se punkt 8). Vælg derpå Klip eller Kopier i Rediger-menuen, og det markerede vil blive placeret i Windows udklipsholder. Åbn det dokument, hvori du ønsker at placere det markerede, placer markøren, hvor tegningen ønskes anbragt og brug dernæst programmets Sæt ind-kommando under Rediger. TIP: Det er altid en god ide at klikke på Gem engang imellem. Paint har nemlig ikke en automatisk backup, som du er vant til fra tekstbehandlingen. 6

7 10 Oversigt over værktøjer og valg Afmærkning af områder, der skal flytte, klippes elle kopieres. Viskelæder og udfyldning af farver. Pipette til valg af farve og forstørrelsesglas. Blyant til fri tegning og pensel også til tegning. Spraydåse og indlæggelse af tekst Rette og krumme linjer. Rektangler og mangekanter. Ovaler og firkanter med runde hjørner. Filer Ny: Åben: Gem: Gem som: Åbner et nyt tegneark. Abner er gemt billede. Gemmer et åbnet billede. Gemmer et nyt billede. Vis udskrift: Viser placeringen på et A4-ark. Sideopsætning: Ændring af margener, papirretning m. m. Udskriv: Udskriver billedet på printer Rediger Fortryd: Fortryd de sidste handlinger. Gentag: Fortryd, at du fortrød. Klip: Klip det markerede med en kopi i Udklipsholderen. Kopier: Lav en kopi ud i Udklipsholderen. Sæt ind: En kopi i Udklipsholderen indsættes i billedet. Slet markering: Markering fjernes. Marker alt: Alt på billedet markeres. Benyttes, når man vil kopiere hele billedet over i f. eks. Word. Vis De 4 første tænder og slukker værktøjer. Zoom: Bruges til at forstørre/formindske billedet på skærmen. Vis bitmap: Billedet vises i fuld skærm. 7

8 Billede Spejlvend/roter: Billedet kan spejlvendes i en lodret eller vandret akse, eller det kan roteres. Stræk/vrid Her kan billedets størrelse ændres og det kan vrides. Negative farver: Sort bliver hvidt, gult bliver blåt m. m. Attributter: Her kan laves forskellige indstillinger. ( se tidligere) Ryd billede: Sletter det aktuelle billede. Tegn uigennemsigtigt: Der kan skiftes mellem disse to: Farver Er der brug for andre farver end de 28, der findes i farvepaletten, så går man ind her og vælger en ny farve. Hjælp Emner i Hjælp: Her finder du den indbyggede hjælp til programmet. Om Paint: Viser, hvilken udgave af programmet, du bruger december 2007 Karl Johan Jørgensen 8

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV

PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV MICHAEL B. KARBO PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV Bliv bedre til Photoshop Arbejd med lag og masker Retouchér og justér billeder M I C H A E L B. K A R B O PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION

MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION MIT FØRSTE PROJEKT HUSINSTALLATION Sådan laver du et simpelt projekt med en husinstallation, hvor du anvender de mest almindelige funktioner i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Sidst

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere