FaF generalforsamling d. 11. marts 2011 kl. 18 på Odense Bys museer -----

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FaF generalforsamling d. 11. marts 2011 kl. 18 på Odense Bys museer -----"

Transkript

1 FaF generalforsamling d. 11. marts 2011 kl. 18 på Odense Bys museer Tilstede: 13 stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. 1. Valg af dirigent: Kamma Poulsen-Hansen 2. Referent: Anna Beck 3. Formandens beretning v/ Trine Borake Vi har i det forgangne år afholdt fem bestyrelsesmøder, en ekstraordinær generalforsamling, et seminar, en ekskursion, været repræsenteret ved to faglige møder og realiseret en masse andre spændende ting. Et ganske flot og tilfredsstillende engagement. Bestyrelsesmøder Møderne har haft to overordnede temaer: Visioner og vedtægter Bestyrelses visioner kan sammenfattes i tre kategorier, der er indbyrdes forbundet: - Legeplads, socialt og kollegialt forum og netværk. - Uformel vidensdeling og dialog, metodediskussion og debat. - Fingeraftryk i den offentlige debat, legitimere vores fag samt varetage faget interesser. For at kunne leve op til visionerne og for at ajourføre vedtægterne generelt, blev der nedsat et underudvalg til revision af vedtægter. Udvalget bestod af nogle bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer udefra. Generelle retningslinjer og skabeloner blev brugt som inspiration. Det viste sig at være en svær proces, men arbejdet mundede ud i en ekstraordinær generalforsamling d. 22. nov. 2010, hvor de nye vedtægter blev vedtaget. Der er dog stadig fejl og mangler og processen er således pågående. Seminar I juni 2010 afholdte FaF er miniseminar på Købehavns universitet: Sådan gør man i Sverige.. Myter og metoder i svensk arkæologi med oplæg af fem svenske arkæologer Stefan Larsson, Karin Lund og Håkan Thorén fra UV-Syd samt Charlotte Fabech og Nils Johansson fra Sydsvensk arkeologi AB. Ekskursion I sensommeren arrangerede FaF en tur til Tanum for at se og diskutere helleristninger i deres kontekst. Faglig Repræsentation Derudover havde FaF en repræsentant ved Fuglsø-mødet 2010, hvor der også, gennem poster, foldere og eksemplarer af Arkæologisk Forum, blev gjort opmærksom på foreningen og dens arbejde. Også ved Det Arkæologiske Råds årsmøde i vinteren 2011 havde foreningen et par repræsentanter. Øvrigt Endeligt har vi fået lagt specialer ud på hjemmesiden. Her er vi dog stødt ind i ophavsretlige problemer, der dog er blevet løst nu. Dermed kan vi udbygge dette tiltag i det kommende år. Vi har også fået oprettet en medlemsdatabase til internt brug, der skaber muligheder for at holde

2 bedre styr på vores medlemsskare. Det skaber mulighed for, at vi på sigt vil kunne målrette tilbud og tiltag mere præcist. Vi har fået oprettet en Facebook-profil som skal bruges som informationskanal og lede opmærksomheden hen på hjemmesiden og bruges som reminder til arrangementer. Også har vi arbejdet på at skabe en mere sammenhængende kontakt til redaktionen af Arkæologisk Forum så vi i højere grad kan samarbejde om temaer og arrangementer. Alt i alt et godt og udbytterigt år med masser af nye og gode tiltag. Beretningen findes også her: 4. Kassererens fremlæggelse af regnskab v/ Ulla Odgaard Årsregnskabet for 2010 blev rundsendt. Årets indtægter er på ,59, primært i form af kontingent og abonnementer. Udgifterne er i alt på ,15. Den største post på udgiftssiden er trykning og udsendelse af Arkæologisk Forum til medlemmerne. Hjemmesiden er også en udgiftspost. Derudover er der en post til arrangementer, hvorunder hører gaver, tryk af poster mv. Endelig er der en post med deltagergebyr til diverse møder fx. Fuglsømødet. I alt er der et overskud på regnskabet på: 993,44. Regnskabet er efterset og godkendt af revisor Gerd Bindesbøl Ravnholt og regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen 5. Redaktionens beretning v/ Jette Rostock Redaktionen har i et par år bestået af de samme 8 redaktionsmedlemmer. Den forløbne periode er der, som planlagt/forventet, udkommet 2 numre: numrene af Arkæologisk Forum: nr. 22 og 23 og forårets nummer 24 er nu godt på vej: artiklerne er ved at blive fagfællebedømt og korrekturlæst og så småt på vej tilbage til forfatterne til den endelige afpudsning. Og redaktionen forventer at bladet som sædvanlig udkommer i maj måned. NYHED: Arkæologisk Forum på autoritetslisten!! I foråret 2010 fik redaktionen at vide at Arkæologisk Forum var blevet placeret på autoritetslisten og placeret som niveau 1 i den bibliometriske forskningsindikator. Baggrund På foranledning af Forsknings- og Innovationsstyrelsen nedsatte Danske Universiteters Rektorkollegies Forretningsudvalg (januar 2008) en række faggruppe som indenfor skulle niveauinddele tidsskrifterne indenfor deres fagområde og placere disse på den såkaldte autoritetsliste som niveau 1 eller 2 tidsskrifter efter den bibliometriske forskningsindikator. Niveau 1 rangerer lavere end niveau 2 en forfatter der er alene om at skrive en artikel i et niveau 1 tidsskrift får 1 point, er der flere forfattere om artiklen skal pointet deles. Den bibliometriske forskningsindikator er i et politisk forlig i juni 2009 blevet en del af den nye finansieringsmodel som man vil fordele en del af universiteternes basismidler efter nu flere points en institutions forskere har fået i den bibliometriske forskningsindikator nu flere penge til denne institution. I 2009 foretog de 67 faggrupper den første niveauinddeling af tidsskrifterne inden for deres

3 fagområde. Og faggruppen for arkæologi, arkæometri og konserveringsvidenskab tog beslutning om bl.a. de arkæologiske tidsskrifter. Fagfællebedømmelse af artikler og indlæg i Arkæologisk Forum I foråret 2010 fik redaktionen at vide at Arkæologisk Forum var kommet på autioritetslisten som niveau 1. Af et medlem i faggruppen fik vi dog ved samme lejlighed at vide at hvis Arkæologisk Forum i fremtiden skulle beholde placeringen i autoritetslisten så skulle vi have indført mindst en ekstern (uafhængig af redaktionen) fagfællebedømmelse (peer review) på artikler og indlæg i Arkæologisk Forum. I december 2010 beslutter vi redaktionen efter at have summet lidt på det at arbejde på at fastholde Arkæologisk Forums placering på autoritetslisten. Hvilket betyder af vi er i gang med at indføre fagfællebedømmelse på artikler og indlæg og det går efter planen her med nr. 24 hvor de fleste artikler og indlæg er ved at blive fagfællebedømt. Andre krav der stilles for at være på autoritetslisten som et niveau 1 tidsskrift opfylder Arkæologisk Forum allerede, eks. har tidsskriftet altid haft et ISSN-nummer, og det har også en hjemmeside. Nogle overvejelser redaktionen har gjort sig Arkæologisk Forum profilerer sig jo ved at være ret anderledes end de øvrige arkæologiske tidsskrifter i dansk arkæologi. Ord som debatterende, åbent og eksperimenterende er på banen og folk tænker først og fremme på tidsskriftet som et arkæologisk debatforum. Hvordan vil det kunne harmonere med at være et anerkendt videnskabeligt tidsskrift? Vil en sådan blåstempling, og den krævede fagfællebedømmelse, ikke betyde døden for det debatterende, eksperimenterende og skæve? Vi har naturligvis overvejet dette i redaktionen. Det at artikler nu skal fagfællebedømmes betyder ikke at vi skal tilnærme os de andre tidsskrifter, Arkæologisk Forum skal fortsat være Arkæologisk Forum og det er jo også med den profil/baggrund at tidsskriftet er blevet placeret på autoritetslisten. Det er redaktionens opgave at sikre (sammen med fagfællebedømmerne) at tidsskriftets profil også i fremtiden opretholdes. De debatter der bliver ført og de emner/problematikker der bliver behandlet i tidsskriftet (fx metaarkæologiske problemstillinger eks: teoretiske og overordnede videnskabelige problemstillinger; arkæologi set i politisk og samfundsmæssig sammenhæng) er nemlig nogle der er af betydning for videnskaben arkæologi og dennes udvikling hvorfor sådanne emner/problematikker også er genstand for videnskabelig udforskning, hvilket de ikke i samme grad blev før der fandtes et Arkæologisk Forum, og publikationsmulighederne for sådanne var der heller ikke. I dansk arkæologi er det Arkæologisk Forum der kan det. Autoritetslisten er et vilkår (kommet ovenfra) vi ikke kan ændre på. Og man kan jo håbe på at det at dansk arkæologi har fået et autoriseret arkæologisk tidsskrift hvor sådanne problematikker bliver behandlet og analyseret, vil virke styrkende / opstøttende / motiverende for sådan forskning i fremtiden det er der brug for! Forkortet udgave af redaktionens beretning - den fulde version finder her: 6. Vedtægtsændringer I henhold til de rundsendte forslag til ændringer i foreningens vedtægter blev følgende vedtaget:

4 2, stk 1: Formål Jette og Ullas forslag godkendt 4, stk 2: Bestyrelse Gerds forslag godkendt 6, stk 2: Generalforsamling Jette og Ullas forslag nedstemt, Bestyrelsens forslag godkendt 6, stk 3: Generalforsamling Jette og Ullas forslag godkendt, Gerds forslag nedstemt 6, stk 4: Generalforsamling Jette og Ullas forslag nedstemt 6, stk 5: Generalforsamling Jette og Ullas forslag nedstemt, Bestyrelsen godkendt Tilføjelse til 6, stk 7 Gerds forslag - godkendt 7, stk 1: Ekstraordinær generalforsamling Jette og Ullas forslag godkendt 7, stk 2: Ekstraordinær generalforsamling Jette og Ullas forslag - godkendt Se nedenfor for den reviderede udgave af vedtægterne. 7. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag er indkommet 8. Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår Forslag om at sætte kontingentet op i 2012 på baggrund af markante stigninger i porto, således at kontingent for 2012 skal være: 160,- for medlemmer 220,- for parmedlemmer 155,- for abonnement Forslaget blev godkendt 9. Valg af formand Trine Borake genopstillede og blev genvalgt 10. Valg af bestyrelse - 6 øvrige bestyrelsesmedlemmer

5 Der skal vælges op til 6 yderligere bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter Den nye bestyrelse blev valgt ved fredsvalg og består af: Tina Villumsen Anna S. Beck Claus Børre Petersen Camilla Haarby Hansen Susan Pallesen Gerd Bindesbøl Ravnholt Anette Frölich (suppleant) Kjartan Langsted (suppleant) 11. Valg af revisor Gerd Bindesbøl-Ravnholt fratræder posten som revisor Kamma Poulsen-Hansen stillede op og blev valgt. 12. Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder Forslag om samarbejde med ODM (Kamma). Kamma vil gerne arbejde videre med emnet Forslag om at man kunne bruge noget af den opsparede kapital på en reklamekampagne bl.a. målrettet de jyske museer (Kamma). Forslag om at tilføje RSS til hjemmesiden (Christian). Forslag om at oprette et metodenetværk (Kamma). Forslag om at lave en event omkring, at Arkæologisk Forum faktisk er kommet på niveau 1 (Jette, Kamma). 13. Eventuelt Der var ingen punkter under eventuelt.

6 Vedtægter for Foreningen af Fagarkæologer FaF Revideret d l Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen af Fagarkæologer (FaF). a. Foreningen, som oprindelig hed Foreningen Yngre Forhistorikere (FYF), blev stiftet i I 1997 tog foreningen navneforandring til Foreningen af Fagarkæologer (FaF). Foreningens hjemsted er Danmark. 2 Formål Foreningens formål er at skabe et kollegialt fællesskab, der fremmer sociale og faglige netværk for fagarkæologer samt danner rammen for faglige og fagpolitiske diskussioner. Målet er herigennem at udvikle faget og styrke arkæologiens rolle i samfundet. Formålet søges opfyldt ved at: a. Orientere foreningens medlemmer om aktuelle kongresser/symposier/seminarer, nye specialer, igangværende forskningsprojekter, ideer til nye forskningsområder, udgravninger, nye metoder, udstillinger, museumsvirksomhed, arbejds- og uddannelsesforhold og andet for arkæologi relevant. b. Skabe kontakt til og mellem institutioner, foreninger og andre, der arbejder med, eller i fremtiden kunne tænkes at arbejde inden for fagrelevante områder. c. Afholde ekskursioner for foreningens medlemmer til igangværende udgravninger, relevante lokaliteter eller udstillinger. d. Tage initiativ til og facilitere tema/arbejds-grupper (f.eks. defineret på periode, teori, temaer på tværs af tid) blandt foreningens medlemmer. e. Afholde seminarer, symposium og workshops f. Udgive tidsskriftet Arkæologisk Forum. 3 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle, der har gennemført mindst første del (dvs. bifag, første del af cand.phil. eller bachelor) af studiet i forhistorisk-, middelalder-, klassisk- og nærorientalsk arkæologi. Bestyrelsen kan foreslå optagelse af personer udenfor denne kreds. Disse personers optagelse skal bekræftes ved 2/3-dels tilslutning fra de fremmødte ved den nærmest efterfølgende generalforsamling. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Medlemskontingent fastsættes årligt efter forslag fra bestyrelsen på generalforsamlingen, gældende for det efterfølgende regnskabsår. Medlemmer, der ikke i 1 år har betalt kontingent, betragtes som udtrådt af foreningen. Stk. 3 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

7 Stk. 4 Medlemmer, der modarbejder foreningens formål og interesser, kan efter bestyrelsens indstilling ekskluderes af foreningen ved afstemning på en generalforsamling. Disse personers eksklusion skal bekræftes ved 2/3-dels tilslutning fra de fremmødte ved den nærmest efterfølgende generalforsamling. Stk. 5 Personer, der har ydet en langvarig og særlig indsats for at udvikle vores fag, kan udnævnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen. 4 Bestyrelse Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer, bestående af en formand, en kasserer og 3-6 andre bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter For at kunne opstille til bestyrelsen, skal man have været medlem af foreningen i mindst 3 måneder. Ligeledes skal man være til stede ved bestyrelsesvalget eller have underskrevet skriftlig erklæring om, at man ønsker at opstille. Stk. 3 Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer på generalforsamlingen for et år af gangen, formand og kasserer dog for 2 år. Alle kan genvælges. Udtræder et bestyrelsesmedlem før valgperiodens udløb, indtræder i stedet en suppleant. Formand og kasserer vælges særskilt på generalforsamlingen. Bestyrelsen fordeler øvrige poster på et bestyrelsesmøde. Stk. 4 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Stk. 5 Bestyrelsen afholder efter behov bestyrelsesmøder, hvor retningslinjerne for og detaljerne i foreningens virksomhed drøftes og fastlægges. På bestyrelsesmøderne, der ledes af formanden, træffes afgørelser ved simpel flertalsafstemning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller har afgivet underskrevet fuldmagt. l tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og sørger efter aftale for indkaldelse af møder, samt administration af medlemsregister. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper, med mulighed for deltagelse af foreningens øvrige medlemmer, til varetagelse af afgrænsede opgaver. Stk. 7 Bestyrelsen er ulønnet. 5 Økonomi og tegningsregler Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

8 Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren, og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren vælges blandt foreningens menige medlemmer. Stk. 4 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Stk. 5 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 6 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. En gang om året afholdes ordinær generalforsamling. Den skal varsles 6 uger før. Udsendelsen af en skriftlig indkaldelse skal ske minimum 3 uger før. Den foreløbige dagsorden vedlægges indkaldelsen. Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt underskrevet af fuldmagtsgiver, som foreligger senest på generalforsamlingen. Stk. 4 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: l. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens fremlæggelse af regnskab. 5. Redaktionens beretning 6. Behandling af indkomne forslag 7. Fastlæggelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår. 8. Valg af formand (i ulige år) / Valg af kasserer (lige år) 9. Valg af 3-6 øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter. 10. Valg af revisor. 11. Forslag til foreningens fremtidige arrangementer og fokusområder. 12. Eventuelt. Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Stk. 6 En generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. For en ændring af foreningens vedtægter kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 7 Valg af bestyrelsen og andre personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges,

9 foretages altid ved skriftlig afstemning. Sådanne personvalg foregår ved at hver stemmeberettiget har én stemme per person der skal vælges. Er der fem poster i bestyrelsen, kan man stemme på fem personer. 7 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 3 uger. Stk. 3 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme betingelser som anført i 6, stk 6. 8 Opløsning Beslutning om foreningens opløsning sker ved mindst 3/4 af de afgivne stemmer på en generalforsamling. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Hendes Majestæt Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond eller et andet arkæologi-fremmende formål, efter generalforsamlingens beslutning.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter for Reality Bites Oktober 2016 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Reality Bites. Stk. 2. Foreningens hjemsted følger kassererens hjemadresse. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening 1. Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening forkortet HVIF. Foreningen har hjemsted i Hjørring Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft 1. Foreningens navn er Grobund, Ebeltoft 2. Foreningens formål 1. At oprette, Fonden Grobund, der en almennyttig fond, hvis formål er at erhverve og eje jord

Læs mere

VEDTÆGTER. 21. November 2015 SHINWONHWA TAEKWON-DO ACADEMY. Dansk Shin Won Hwa Skole

VEDTÆGTER. 21. November 2015 SHINWONHWA TAEKWON-DO ACADEMY. Dansk Shin Won Hwa Skole 21. November 2015-1 - 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Shinwonhwa Taekwon-Do Academy, forkortet STA. Stk. 2. Shinwonhwa Taekwon-Do Academy har hjemsted i Ballerup Kommune. Stk. 3. STA er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister

Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Foreningen for Borgerlige Jurister på Aarhus Universitet, i daglig tale forkortet FBJ. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring Ændret 10-10-2016 Vedtægter for LILLE SKOLE for VOKSNE i HJØRRING. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Lille Skole for Voksne i Hjørring, forkortet

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vallensbæk Senior Park

Vallensbæk Senior Park Vallensbæk Senior Park Vedtægter for Vallensbæk Senior Park 1 Foreningens navn er Vallensbæk Senior Park. 2 Foreningen er knyttet til Vallensbæk Boligselskabs afdeling 4904 Stationstorvet. 3 Stk. 1 Foreningens

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

1.2 Foreningens internationale navn er Danish Crowdfunding Association.

1.2 Foreningens internationale navn er Danish Crowdfunding Association. København April 2015 Sagsnr. 059513-0001 ekh/ekh/cma Vedtægter for Dansk Crowdfunding Forening (CVR-nr. 35366032) 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Crowdfunding Forening. 1.2 Foreningens internationale

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Judoklubben Mitani. Klubvedtægter. 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989.

Judoklubben Mitani. Klubvedtægter. 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989. Judoklubben Mitani Klubvedtægter 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989. 1.2 Klubbens hjemsted er Københavns Kommune. 1.3 Klubben er medlem

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune.

Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. VEDTÆGTER FOR LMCK 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Lindknud Motocross Klub (LMCK) og dens hjemsted er i Vejen Kommune. 2. FORENINGENS FORMÅL: Foreningens formål er drive motocross-klubben

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d.

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d. VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Side 2 til 5: De nuværende vedtægter Side 6 til 8: Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen ønsker at fremsætte forsag om nye vedtægter som beskrevet

Læs mere