Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD"

Transkript

1 Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

2 1 INDLEDNING 4 2 OVERORDNET BESKRIVELSE AF SYSTEMET GRÆNSEVÆRDIER BESKRIVELSE AF DISPLAY INDSTILLING AF KONTRAST 6 3 BESKRIVELSE AF TASTER 7 4 BESKRIVELSE AF DISPLAY OG TASTEFUNKTIONER FOR OPSÆTNINGSMENU 8 5 BESKRIVELSE AF VIPPEKONTAKTER (KUN SP 7000CD) 8 6 BESKRIVELSE AF JOB STYRING 9 7 INDTASTNING AF PÅFYLDT MÆNGDE I TANK (FYLDE FLOWMÅLER) 11 8 INDTASTNING AF ØNSKET DOSERINGS MÆNGDE FOR AUTOMATISK DOSERING 11 9 DOSERING START AF DOSERING STOP DOSERING AUTOMATISK DOSERING MANUEL DOSERING GRADUERET DOSERING SKUMMARKØR VISNING AF JOB DATA 14 Lykketronic 2 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

3 12 TRYKTRANSDUCER VALG AF DYSE MÅLING AF VANDINDHOLD I OLIEN PÅ PUMPEN SEKTIONS VENTILER MED JUSTERBART RETUR LØB BRUGER OPSÆTNING MASKIN OPSÆTNING PRINTERTILSLUTNING ALARMER 25 Lykketronic 3 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

4 1 Indledning Nærverende brugervejledning indeholder en beskrivelse af de funktioner der anvendes ved den daglige brug af Lykketronic SP3500 / SP7000. For information vedrørende tilslutning og opsætning af systemet henvises til Installationsvejledning for Lykketronic SP3500 / SP7000. Brugervejledningen er udarbejdet til anvendelse af Lykketronic A/S's kunder, for indarbejdelse i en komplet brugervejledning for det samlede system. Brugervejledningen er udarbejdet med henblik på, at give brugeren mulighed for, at udnytte faciliteterne i styringen fuldt ud, ligesom der i vejledningen er beskrevet hvorledes styringen kan anvendes til fejlfinding på systemet. Det er hensigten med styringen, at assistere brugeren til, at have fuld kontrol over alle vognens hydrauliske og elektriske funktioner via styringen. Styringen giver detaljerede instruktioner, beskeder og advarsler via displayet. Brugeren kan betjene systemet ved enhver situation, også når systemet er i fuld brug. Styringen er opbygget med forskellige test programmer, advarsler, fejlmeddelelser og instruktioner til brugeren, hvilket gør styringen let anvendelig med hensyn til dens forskellige faciliteter, service og drift. Styringen er udarbejdet til anvendelse i forbindelse med den overfor Lykketronic A/S beskrevne funktion. Enhver anden anvendelse af styringen er forbundet med en betydelig risiko og fritager leverandøren af styringen for enhver form for ansvar. Styringer leveret fra Lykketronic A/S er i fuld overensstemmelse med gældende EU direktiver for elektroniske styringer også for anvendelse af disse i forbindelse med maskiner der er underlagt maskindirektivet. Opmærksomheden henledes dog på, at Lykketronic A/S alene er ansvarlig for den elektroniske styring og ikke for den samlede funktion af maskinen, herunder de sikkerhedsmæssige aspekter. 2 Overordnet beskrivelse af systemet Lykketronic SP 3500C består af en traktormonteret betjeningsenhed (kaldes Monitor). Lykketronic SP 7000CD består af en traktormonteret betjeningsenhed (kaldes Monitor) og en styreboks (kaldes Decentral). Monitoren består af: Display-enhed med taster og et RS232 stik for printer/gps tilslutning. Betjenings-panel med vippekontakter. Decentral enhed består af en computer (kun SP 7000CD) og tilslutnings terminaler til et antal indgange og udgange: Indgange modtager signal fra hjulføler, flowmåler, kontakter og andre følere. Udgange styrer elektriske ventiler, kontakter og andet, der kræver et elektrisk signal for at udføre en funktion. Lykketronic 4 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

5 2.1 Grænseværdier Beskrivelse Strømforsyning Strømforbrug (ekskl. ventiler) Arbejdstemperatur Arbejdstid (stopur) Aktuel RPM målt på RPM føler Batterispænding målt på styringen Værdi 12 Vdc 250 ma C 1 min timer RPM Vdc Information i display et kan vises med enten metriske enheder (meter, liter, m 3 ) eller med US enheder (feet, gallon, acres): Beskrivelse Enhed (metrisk) Enhed (US) Hjulkonstanten cm inches. Arbejds bredde meter feet Flow pulser pulser / liter pulser / Gallon Tryk bar PSI Kørt distance hvor der IKKE er doseret km miles Kørehastighed km/t miles/h Areal der er doseret på Ha acres Information om doseringsmængde i metriske enheder liter (l), milli-liter (ml) eller kubikmeter (m 3 ). Beskrivelse Værdi Doseringsmængde l/ha ml/m² m³/ha Mængde i tanken L l m³ Mængde der er doseret ud L l m³ Mængde pr. minut der løber gennem flowmåleren l/minut l/minut m³/minut Information om doseringsmængde i US enheder Beskrivelse Værdi Doseringsmængde G/acres Mængde i tanken G Mængde der er doseret ud G Mængde pr. minut der løber gennem flowmåleren G/minut Lykketronic 5 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

6 2.2 Beskrivelse af display Display et har baggrundsbelysning som slukker automatisk, hvis der ikke er registreret tastetryk på Monitoren eller elektrisk signal på Decentralen i 10 minutter. Baggrunds-belysningen kan desuden slukkes helt. Nedenstående figur forklarer hvilken type information der vises i display et sammen med de enkelte symboler. Antal procent autodosering er korrigeret Aktuel dosering Job nummer Alarm Kørt distance for aktuelt job Arbejdstid for aktuelt job (stopur) Areal for aktuelt job GPS <I/O> Auto Man Test Rpm ? Aktuel mængde i tank Batteri-spænding Udspredt mængde for aktuelt job Aktuel dosering mængde/min Manometer Rotationer per minut (Rpm) Printer Aktiv ISO dyse nr. Aktuel kørehastighed Automatisk dosering Manuel dosering Dosering startet. Skummarkør i venstre/højre side aktiv. Blinker hvis man kører for hurtigt Blinker hvis man kører for langsomt Arbejdsbredde Flowmåler Reguleringsventil Hjulføler Indstilling af kontrast Displayets kontrast justeres ved at holde tast 13 (OK) nedtrykket samtidig med at tast 10 (pil ned) eller tast 11 (pil op) trykkes ned for at dæmpe eller øge kontrasten. Lykketronic 6 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

7 3 Beskrivelse af taster Tasterne på monitoren har følgende funktioner: / Tast Tast 1 (F1) Tast 2 (F2) Funktion Visning af: doseringsmængde per arealenhed og antal procent auto-dosering er korrigeret. Skift mellem visning af: Distance for aktuelt job, arbejdstid (start/stop ur) for aktuelt job og areal for aktuelt job. Adgang til bruger opsætning. Skift mellem visning af: aktuel mængde i tank, batterispænding (Volt) og udspredt mængde. Ingen funktion Skift mellem visning af: doseret mængde/minut, tryk og RPM. Ingen funktion Skift mellem automatisk eller manuel dosering Aktiverer venstre skummarkør skift og ændringer af indtastningsværdier skift og ændringer af indtastningsværdier Skift til næste ciffer for indtastning af en værdi Tryk OK for at godkende en indtastning Tryk ESC for at fortryde en indtastning eller for at forlade en opsætning Tast 3 (F3) Tast 4 (F4) Tast 5 (F5) Tast 6 (F6) Tast 7 (F7) Tast 8 (Auto) Tast 9 Tast 10 Tast 11 Tast 12 Tast 13 Tast 14 Tast 15 Start/stop af udspredning. Kun SP Tast 16 Aktiverer højre skummarkør Lykketronic 7 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

8 4 Beskrivelse af display og tastefunktioner for opsætningsmenu Afhængig af opsætning skal tasten, eller tasterne, der aktiverer en given menu, trykkes ind i 1 til 5 sekunder. I hver opsætningsmenu vil det aktuelle menu-nummer blive vist øverst til venstre i displayet. Med tasterne 10 og 11 (pil op og pil ned) vælges menu nummer. For at vælge et tal eller tekst som skal ændres, trykkes på tasten ud for det der skal ændres, og tal eller tekst begynder at blinke. Tal eller tekst ændres med tasten ved siden af tallet/teksten eller med tasterne 10, 11 og 12. (pil op, pil ned og pil højre). Tryk OK for at godkende eller ESC for at fortryde en indtastning. Tryk ESC for at gå et skridt tilbage i menuen og for at forlade opsæt ning. -nummer 5 Beskrivelse af vippekontakter (kun SP 7000CD) Betjenings-panelet er monteret med 2- eller 3-stillings vippe-kontakter. Kontakterne er med lås i yderstillingerne eller med fjederretur til midterposition. Funktionen og placeringen af de enkelte vippekontakter er altid tilpasset den enkelte computer Figur 1 Tabel 1 herunder kan bruges til at notere hvilken type den enkelte vippekontakt er, samt hvilken funktion den har, når den vippes op, ned og er i midterposition. Vippekontakt typer: Op Midt Ned 1 2 stillinger med lås ON - ON 2 3 stillinger med lås ON OFF ON 3 3 stillinger: lås op / fjederretur ned ON OFF MOM 4 3 stillinger. fjederetur op / lås ned MOM OFF ON 5 3 stillinger. fjederretur op/ned MOM OFF MOM Lykketronic 8 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

9 Vippekontakt nr. type Hvilken funktion har kontakten når den er i position: ned midt op 1 1 Dosering start Dosering stop 2 1 Sektion 1 on Sektion 1 off 3 1 Sektion 2 on Sektion 2 off 4 1 Sektion 3 on Sektion 3 off 5 1 Sektion 4 on Sektion 4 off 6 1 Sektion 5 on Sektion 5 off 7 1 Sektion 6 on Sektion 6 off 8 1 Sektion 7 on Sektion 7 off Tabel 1 6 Beskrivelse af job styring Styringen giver mulighed for at opsamle data fra 19 forskellige job. Data for det enkelte job udskrives på en markrapport. (kræver at en printer er tilsluttet). På hvert job opsamles data for: Areal. Kørt distance. Arbejdstid (start / stop ur). Udspredt mængde. Kørt tid, -tid hvor der køres men ikke doseres (kan kun aflæses på markrapport). Doserings tid, -tid hvor der doseres (kan kun aflæses på markrapport). Bemærk: job nr. 0 er akkumuleret tæller for maskinen og kan ikke nulstilles. Når et nyt job påbegyndes, skal der først vælges job nr. Når et job nulstilles, starter arbejdstid (start / stop ur) automatisk. Lykketronic 9 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

10 6.1 Start / stop ur Arbejds tid (start / stop ur) startes og stoppes ved at trykke og holde tast 12 nedtrykket i 2 sekunder. Hvis symbolet blinker i displayets øverste højre hjørne er Arbejdstid startet. 6.2 Valg af job nummer Job nummer / For adgang til job menu holdes tast F2 nedtrykket i 1 sekund. Vælg job nr. med pil op/ned. Tryk OK for at starte job uden at nustille data først. 6.3 Nulstilling af alle job-data eller nulstilling af job-data enkeltvis (areal, distance, tid og udspredt mængde) Nulstilling af alle data for et job Tryk tast 6 del for at nulstille alle data for det valgte job (areal, distance, tid og udspredt mængde), arbejdstiden (start/stop ur) startes. Tryk tast OK for at godkende eller ESC for at fortryde. Nulstilling af job-data enkeltvis Tryk tast F2 for at se optalt areal på det valgte job. Tryk tast F6 del for at nulstille areal på det valgte job. Tryk tast OK for at godkende eller ESC for at fortryde. Tryk tast F2 for at se optalt distance på det valgte job. Tryk tast F6 del for at nulstille distance på det valgte job. Tryk tast OK for at godkende eller ESC for at fortryde. Tryk tast F2 for at se optalt arbejdstid på det valgte job. Tryk tast F6 del for at nulstille arbejdstid på det valgte job. Tryk tast OK for at godkende eller ESC for at fortryde. Tryk tast F2 for at se optalt mængde i m³ udspredt på det valgte job. Tryk tast F6 del for at nulstille mængde udspredt på det valgte job. Tryk tast OK for at godkende eller ESC for at fortryde. Tryk tast OK eller ESC for at forlade job menu. Lykketronic 10 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

11 7 Indtastning af påfyldt mængde i tank (fylde flowmåler) / For at indtaste påfyldt mængde holdes tast F4 nedtrykket i 1 sekund. Hvis der er installeret flowmåler til fyldefunktion vil mængde i tanken blive optalt automatisk. Tryk F2 for at sætte påfyldt mængde til tankkapaciteten (tanken er fyldt helt op). Tryk OK for at godkende, eller Esc for at fortryde. Tankkapaciteten er indtastet i Maskin opsætning Tryk F4 for at sætte påfyldt mængde til anden værdi end tankkapaciteten. Indtast den aktuelle påfyldte mængde ved hjælp af tasterne 10, 11 og 12. Tryk OK for at godkende, eller Esc for at fortryde. NB. Hvis der er installeret flowmåler til fyldefunktion skal dette display aktiveres før påfyldningen påbegyndes. 8 Indtastning af ønsket doserings mængde for automatisk dosering / For at indtaste ønsket doesrings-mængde holdes tast F1 nedtrykket i 1 sekund. Indtast ønsket dosering. Tryk OK for at godkende, eller Esc for at fortryde. 9 Dosering Før et nyt doserings-job påbegyndes, skal følgende valg foretages: Job nummer vælges og data for det valgte job nulstilles Lykketronic 11 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

12 Påfyldt mængde i tanken indtastes Ønsket doserings mængde indtastes (for automatisk dosering) 9.1 Start af dosering Når vippekontakt nr. 1 vippes ned startes doseringen. Masterventilen åbner og regulerings ventiler åbner hvis de i maskinopsætning menu 53.0 er sat til at åbne og lukke sammen med masterventilen. Med vippekontakt nr. 2 til 8 aktiveres de enkelte sektioner. Når vippekontakten vippes ned er den aktuelle sektion aktiv. 9.2 Stop dosering Når vippekontakt nr. 1 vippes op stopper doseringen. Masterventilen lukker og regulerings ventiler lukker, hvis de i maskinopsætning menu 53.0 er sat til at åbne og lukke sammen med masterventilen. I Kode 76 menu kan indtastes en minium hastighed der skal køres med. I Kode 76 menu vælges, om der skal komme alarm når hastigheden er for lav. I Kode 76 menu vælges, om doseringen skal stoppe når hastigheden er for lav, eller doseringen må fortsætte. 9.3 Automatisk dosering AUTO tasten: Systemet aktiveres for automatisk dosering ved tryk på tast 8 Auto'. Displayet viser Auto, og ved kørsel vil ventilen åbne til en position som svarer til den ønskede dosering. Efter doseringsventilen (eller masterventilen) er åbnet, starter den automatiske regulering efter den tid, der er programmeret i Kode 76 menu Ønskes der på et område i marken en større eller mindre dosering i forhold til den programmerede værdi, anvendes tasterne 10 og 11 (pil op og pil ned). Displayet vil da med intervaller vise værdien af den øgede eller formindskede mængde samt værdien af justeringen i procent. Ønskes det nu, at dosere med den oprindelige mængde nulstilles justeringen ved tryk på tasterne 10 og 11 (pil op og pil ned) på samme tid. 9.4 Manuel dosering Systemet aktiveres for manuel dosering ved tryk på tast 8 Auto' så displayet viser Man. Når systemet er i manuel tilstand kan doseringsventilens position justeres via tasterne 10 og 11 (pil op og pil ned) til den ønskede doseringsmængde er opnået. 9.5 Gradueret dosering I gradueret dosering er den ønskede doseringsmængde bestemt fra en computer (pc, PDA eller lign.) tilsluttet monitorens RS232-stik. Computeren er typisk udstyret med en GPS-modtager med det formål, at tilbyde positionsbestemt dosering. Når gradueret dosering er aktiveret, er det muligt at vælge, om dosering skal foretages som automatisk dosering med fast indtastet doseringsmængde, eller som automatisk dosering med doseringsmængden bestemt fra en computer. Lykketronic 12 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

13 GPS / For at skifte mellem normal og gradueret dosering holdes tast F1 nedtrykket i 1 sekund. Tryk på tast F3 for at skifte mellem JA/NEJ. JA er gradueret dosering. Tryk OK for at godkende, eller Esc for at fortryde. Når gradueret dosering er valgt, vil displayet vise den ønskede doseringsmængde der modtages fra computeren. Modtages der ingen doseringsmængde fra computeren, viser displayet Skummarkør (For SP 3500 C) For at anvende skummarkør, skal funktionen være aktiveret (se installations vejledning) I Maskinopsætning, 83.0, kan skummarkør funktionen vælges, så skummarkøren starter og stopper automatisk når doseringen startes og stoppes, og samtidig skifter skummarkøren side hver gang doseringen stoppes. Skummarkør automatisk start/stop og automatisk side skift Når doseringen er stoppet vælges, til hvilken side skummarkør skal starte, næste gang doseringen starter: Tryk på tast 9 (skummarkør venstre side) vælger skummarkør i venstre side. Tryk igen på tast 9 (skummarkør venstre side) stopper skummarkør funktion. Tryk på tast 16 (skummarkør højre side) vælger skummarkør i højre side. Tryk igen på tast 16 (skummarkør højre side) stopper skummarkør funktion. Display visning: Når doseringen er stoppet vil symbol for skummarkør blinke langsomt. Når doseringen er startet, og skummarkør er aktiveret, vil symbol for skummarkør blinke hurtigt. Hvis begge symbol for skummarkør (venstre og højre side) blinker langsom er skummarkør funktionen stoppet. Skummarkør manuel side skift Tryk på tast 9 (skummarkør venstre side) starter venstre skummarkør (højre skummarkør stoppes hvis denne er startet). Tryk igen på tast 9 (skummarkør venstre) stopper venstre skummarkør. Tryk på tast 16 (skummarkør højre side) starter højre skummarkør. (venstre skummarkør stoppes hvis denne er startet). Tryk igen på tast 16 (skummarkør højre) stopper højre skummarkør. Hver gang doseringen stoppes vil skummarkør også blive stoppet. Skummarkør skal altid startes manuelt igen efter at doseringen er stoppet. Display visning: Lykketronic 13 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

14 Hvis skummarkør er startet vil symbolet for skummarkør blinke i henholdsvis venstre eller højre side. 11 Visning af job data Efter endt dosering er det muligt at vise data for det aktuelle job. Følgende informationer er tilgængelige: Kørt distance Arbejdstid (start/stop ur) Areal Udspredt mængde [Km] eller [miles] [tt.mm] [hektar] eller [acres] [liter] eller [gallon] Informationerne vises på displayet ved tryk på tast F2 og F4. Bemærk: kørt distance bliver kun talt op når dosering af stoppet. Denne værdi viser derfor den distance der er kørt, når der IKKE doseres Udskrivning af markrapport på printer Med en printer tilsluttet Monitorens RS232-stik er det muligt at udskrive en markrapport for hver enkelt job. For adgang til job menu holdes tast F2 nedtrykket i 1 sekund. Vælg job nummer der skal udskrives rapport for. (Job nummer 0 er akkumuleret tæller for hele maskinen). Tyk på tast F3, og det valgte job udskrives. Lykketronic 14 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

15 Eksempel på udskrift af markrapport Mark rapport JOB NUMMER: 1 Dato: - - Mark: Operatør: Areal: 0.0 ha Udbragt mængde: 0 l Gennemsnitlig rate: 0.0 l/ha Kørt distance: 0.08 km Tidsforbrug,stopur: 0.00 t.min. Tidsforbrug,sprede: 0.00 t.min. Tidsforbrug,transp.: 0.00 t.min Underskrift: 12 Tryktransducer Hvis der ikke er installeret en flowmåler kan flow et og doseringen beregnes ud fra trykket. (Der skal vælges dyse og eventuelt foretages en kalibrering af dysen) se maskinopsætning, menu Hvis der er installeret både flowmåler og tryktransducer, vælges om auto-reguleringen skal dosere efter flowmåler eller efter tryktransducer (bruger opsætning menu 2.0 eller maskinopsætning menu 70.0) NB. Hvis der ikke en installeret en tryktransducer, vil den beregne det aktuelle tryk som der bør være. Hvis trykmållingen ikke viser 0.0 når det faktiske tryk er nul, kan tryktransducerens nul-punkt nulstilles. Fra hoved display et tryk på F6 i 1 sekund. Hvis sektions ventiler med justerbar retur løb er installeret skal der herefter trykkes tast 10 (pil ned) Tryk F6 for at nulstille nul punktet for flow. Inden nulstillingen sikres, at trykket er Valg af dyse Lykketronic 15 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

16 Hvis der ikke en installeret en tryktransducer, vil den beregne det aktuelle tryk som der bør være (Beregnet tryk vises i displayet udfor tast F6). Hvis tryktransduceren er installeret, vil det aktuelle målte tryk blive vist. Der er som standart indlagt ISO standard dyser. Tabel 2 viser flow et i en dyse ved et tryk på 3 bar Tabel 2 Dyse nr. Dyse farve ISO kode liter / minut 1 Orange ISO ,40 2 Mørkegrøn ISO ,60 3 Gul ISO ,80 4 Blå ISO ,20 5 Rød ISO ,60 6 Brun ISO ,00 7 Grå ISO ,40 8 Hvid ISO ,20 9 Lyseblå ISO ,00 10 Lysegrøn ISO ,00 11 Sort ISO ,00 12 NB. Alle dyser kan kalibreres eller der kan foretages manuel indtastning af dyse specifikation. Se bruger opsætning. For valg af dyse holdes tast F7 nedtrykket i 1 sekund. 3 Tryk på tast F7 for at skifte til anden dyse. Tryk på tast OK for at gemme valgt dyse nr. NB. For hver dyse nr. huskes den sidste doserings mængde der blev udspredt. For dyse nummer 12 kan der til enhver tid indtastes en dyse specifikation. 12 Tyk på tast F4 for at indtaste liter / minut som dysen giver ved et given tryk. Tryk på tast OK for at gemme. Tyk på tast F6 for at indtaste trykket for ovenstående. Tryk på tast OK for at gemme. 14 Måling af vandindhold i olien på pumpen Der kan installeres en føler der måler, om der er vand i olien på pumpen. Hvis føleren registrerer vand, vil der i display et ud for tast F4 blinke PunP og lydalarmen vil bippe. 15 Sektions ventiler med justerbart retur løb Er sektions ventilerne med justerbar returløb kan der laves en kalibrering af retur løbet. Kalibreringen foretages efter følgende procedure: Lykketronic 16 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

17 1. Alle sektions ventiler åbnes. 2. Doseringen stares i manuel 3. Trykket reguleres op til typisk arbejdstryk. 4. Tryk på F6 i 1 sekund (display for kalibrering af retur løb). 5. En sektions ventil af gangen lukkes, og retur løbet justeres på aktuel sektion. Display et viser hvad flow et var før sektion blev lukket og hvad aktuel flow er når en sektion er lukket. Displayet viser med streger i display et om der skal åbnes eller lukkes for justeringen samt lydalarmen vil pippe hurtig hvis der skal juseteres meget, og giver konstant tone når justeringen er korekt. 6. Dette gøres for hver sektion. Fra hoved display et tryk på F6 i 1 sekundt (display for kalibrering af retur løb) Nr. På sektion som er lukket Aktuel flow Luk en sektion Flow et som der var før sektion blev lukket. Aktuel flow Juster tryk på sektion er er lukket Flow et som der var før sektion blev lukket. Aktuel flow Lykketronic 17 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

18 16 Bruger opsætning Før et job påbegyndes, skal følgende indstilles: Hjulkonstant Vælg om auto reguleringen skal doseres efter flowmåler eller efter tryktransducer. Densiteten af det, der skal udspredes Dyse kalibrering. / For adgang til Bruger-opsætning holdes tasten F3 nedtrykket i 2 sekunder. nr. 1.0 Indtastning af hjulkonstant Hjulkonstanten er den afstand, der køres mellem hver puls der modtages fra hjulsensoren. Hjulkonstanten kan beregnes og indtastes manuelt, eller den kan udmåles automatisk. 1.0 Manuel indtastning af hjulkonstant Tryk F4 for manuel indtastning af hjulkonstant. Hjulkonstanten beregnes som hjulomkreds i cm delt med antal magneter 1.1 Automatisk udmåling og indstilling af hjulkonstant. Hjulkonstanten beregnes på grundlag af antal hjulpulser der modtages når der køres en kendt lige strækning, f.eks. 300m. Fremgangsmåde: 1. I menu 1.0 tryk F6 Auto for at gå til menu 1.1, automatisk udmåling af hjulkonstanten 2. Tryk F2 for at ændre længden af strækningen der køres 3. Kør hele strækningen. Antallet af hjulpulser der modtages vises ud for tast F4 4. Tryk F6 End når hele strækningen er kørt, og den nye hjul-konstant bliver beregnet Automatisk udmåling bør udføres på en lige strækning hvor jorden ikke er alt for hård, og med tanken fyldt halvt op. Lykketronic 18 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

19 nr. 2.0 Denne menu er kun aktiv hvis der er instaleret flowmåler og tryktransduser samtidig. Vælg om auto reguleringen skal doseres efter flowmåler eller efter tryktransduser. FLo# %& "# % 2.0 Vælg om auto reguleringen skal doseres efter flowmåler eller efter tryktransduser. Tryk F4 for at vælge. Vælg FLo# %& "# % for reguler efter flowmåler Vælg PrESS for reguler efter tryktransduser nr. 3.0 Indtastning af densiteten af det der udspredes 3.0 Manuel indtastning af densitet Tryk F4 for at indtaste densiteten. 3.1 Automatisk udregning af densitet I menu 3.0 tryk F6 CAL for at gå til menu 3.1, automatisk udregning af densitet. Den målte mængde der er udspredt vises i displayet ud for tast F4. Vises der ---- er der ikke udspredt nok til at der kan laves automatisk udregning. 3.2 Indtastning af den mængde der er blevet udspredt. I menu 3.1 tryk F6 real for at gå til menu 3.2, indtaste udspredt mængde. Ud for tast F6 indtastes den mængde der reelt er udspredt. Tryk tast OK for at udregne ny densitet eller Esc for at fortryde. nr. 4.0 Dyse kalibrering og indtastning af dyse specifikation Dyse specifikation. Tyk på tast F7 for at vælge den dyse der skal kalibreres Tyk på tast F2 for at indsætte til ISO standard værdier for aktuel dyse. Tryk på tast OK for at gemme. Tyk på tast F4 for at indtaste liter / minut som dysen giver ved et given tryk. Tryk på tast OK for at gemme. Tyk på tast F6 for at indtaste trykket for ovenstående. Tryk på tast OK for at gemme. Lykketronic 19 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

20 17 Maskin opsætning Før maskinen tages i brug, skal følgende indstilles: Valg af enheder. Antal sektioner på redskaber Arbejdsbredder på de enkelte sektioner. Afstanden mellem dyserne. Er sektions ventiler med justerbart retur løb. Skal sektionsventiler åbne og lukke sammen med masterventilen. (Kun for SP 7000CD) Flowtal for flowmåler Tryktransducer Vælg om auto reguleringen skal doseres efter flowmåler eller efter tryktransducer. Tank-kapacitet samt alarmgrænse for, hvornår tank er tom Skummarkør. Automatis k eller manuel Sprog på printerudskrift. Rpm føler installeret føler for måling af vandindhold i olien på pumpen. / For adgang til Maskin opsætning holdes tasterne F3 og OK nedtrykket i 5 sekunder. nr Valg af måle-enhed Information på displayet kan vises i metriske enheder eller US enheder. Beskrivelse EU EU t US EUn#/ Hjulkonstanten cm cm Inch cm Arbejds bredde meter meter Feet meter Flow pulser pulser / liter pulser / liter Pulser / gallon pulser / liter Tryk Bar Bar PSI Bar Kørt distance hvor der IKKE er doseret km km miles km Kørehastighed km/t km/t Miles / h km/t Areal der er doseret på Ha Ha Acres Ha Doseringsmængde Liter / Ha tons / Ha Gallon / Acres ml / m² Mængde I tanken. liter tons Gallon liter Mængde der er doseret ud liter tons Gallon liter Mængde pr. minut der løber gennem flowmåleren. liter / minut Liter / minut Gallon / minut Liter / minut Lykketronic 20 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

21 30.0 Valg af enheden. Tryk F6 for at ændre måleenhed. EU = metrisk (liter) EU t = metrisk (tons) US = US enheder EUn#/ = metrisk (ml / m²) Tryk tast Ok for at gemme eller Esc for at fortryde. nr Indtastning af antal sektioner på redskaber Antal sektioner på redskab 40.0 Antal sektioner på redskaber. Tryk F2 for at ændre antal sektioner på det valgte redskab. Tryk tast OK for at gemme eller Esc for at fortryde. Manu nr Indtastning af arbejdsbredden af de enkelte sektioner på redskaber Max 43.0 Arbejdsbredden af de enkelte sektioner på redskaber. Tryk F2 for at skifte sektions nr. Ud for tast F4 vises arbejdsbredden for den valgte sektion. Tryk F4 for at ændre arbejdsbredden. Tryk tast OK for at gemme eller Esc for at fortryde Manu nr Indtastning afstanden mellem dyserne 46.0 Indtastning afstanden mellem dyserne. Tryk F2 for at ændre afstanden. Tryk tast OK for at gemme eller Esc for at fortryde Manu nr Er sektionsventiler med justerbar retur løb monteret Co!"%&!"#& P 50.0 Er sektions ventiler med justerbar retur løb monteret. Tryk F6 for at ændre status. Ja ventiler med justerbar retur løb er monteret nej ventiler uden justerbar retur løb er monteret Lykketronic 21 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

22 Manu nr Skal sektionsventiler åbne og lukke sammen med masterventilen. %"!&!"#& 53.0 Skal sektionsventiler åbne og lukke sammen med masterventilen når doseringen startes og stoppes. Tryk F4 for at ændre status. OnLY %&!"!"#& ASt Kun masterventilen åbner og lukker ALL SECt Masterventilen og alle sektionsventiler åbner og lukker. nr. 60 Opsætning af flowmåler Flowtallet for en flowmåler er defineret som antallet af pulser, som flowmåleren sender for hver liter vand der strømmer gennem flowmåleren. Flowtallet skal normalt kun indstilles én gang så det passer til den monterede flowmåler. Som forholdstal for det der udspredes, anvendes densitet i Bruger opsætning, menu nr Flowtallet kan indtastes manuelt, eller det kan beregnes automatisk efter der er udspredt en kendt mængde. Fremgangsmåde for automatisk beregning: 1. Tanken fyldes med vand eller væske med meget lille tørstofindhold 2. I menu 60.1 nulstilles optalt mængde 3. Hele tanken udspredes 4. I menu 60.1 kontrolleres, om målt mængde svarer til udspredt mængde. Hvis ikke, indtastes udspredt mængde i menu 60.2 for beregning af nyt flowtal 5. Gentag evt. automatisk beregning Bemærk 1: strømmen må ikke fjernes fra styringen fra målt mængde er nulstillet til nyt flowtal er beregnet. Ellers skal der startes forfra med fuld tank. Bemærk 2: når der foretages automatisk beregning af flowtal bliver densitet sat til 1.00 (Densitet kan ændres i bruger opsætning, nr. 3.0) Manuel indtastning af flowtal Tryk F2 for at vælge om flowmåler er monteret. Tryk F4 for at indtaste flowtallet Automatisk udregning af flowtal I menu 60.0 tryk F6 AUto for at gå til menu 60.1, automatisk udregning af flowtal. Den målte mængde der er udspredt vises i display ud for tast F4. Vises der ---- har der ikke været nulstillet før start, eller der er ikke udspredt nok til at der kan laves automatisk udregning. Tryk F2 del for at nulstille optalt mængde Indtastning af den mængde der er blevet udspredt. I menu 60.1 tryk F6 real for at gå til menu 60.2, indtaste udspredt mængde. Ud for tast F6 indtastes den mængde der reelt er udspredt. Tryk tast OK for at udregne nyt flowtal eller Esc for at fortryde. Lykketronic 22 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

SAMSON AGRO A/S Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71

SAMSON AGRO A/S Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71 Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71 Gylledoseringscomputer Brugermanual version 3,0 = Montørmanual 1.22 Okt.2010 SlurryMaster 6000 V2 3B Ændringer i forhold til foregående revision er markeret med kursiv.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER TeeJet. No. 021-510-DK; Version 2.00a Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 GENERELT OM BRUG...5 GØDNINGSSPREDER...5

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5

Brugervejledning. Tega 4000S. 17.07.2015 Gavatec A/S Køgevej 204 4000 Roskilde Tlf: +45 70272715 Version 01.1 5 Brugervejledning Tega 4000S Teknisk data Netkabel 4m Svejsekabel 4m (4mm stik) Indgang 230V (186 290V) Udgang 8 48V max 110A effekt 2800W Frekvens 50 60Hz Temperaturområde 10 +50⁰ Beskyttelses klasse IP54

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 1) Installation af parabolen Saml parabolen i viste rækkefølge. 2 2) Find korrekt retning og hældning på hjemmesiden http://finder.tooway-instal.com og indtast monteringsadressen:

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold Smart stikkontakt Lyninstallationsguide CD med hurtig installationsvejledning I-2. Frontpanel Strømlysdioder

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Bøvlingbjerg Elautomatik A/S CARD1 KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Sys ID. Automat nr. Dato Program version 1.0.14 / 03042006 Forsyning Brørupvænget 10. DK7650 Bøvlingbjerg. Tlf.: 9788 5222. Fax: 9788 5434.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere