Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD"

Transkript

1 Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

2 1 INDLEDNING 4 2 OVERORDNET BESKRIVELSE AF SYSTEMET GRÆNSEVÆRDIER BESKRIVELSE AF DISPLAY INDSTILLING AF KONTRAST 6 3 BESKRIVELSE AF TASTER 7 4 BESKRIVELSE AF DISPLAY OG TASTEFUNKTIONER FOR OPSÆTNINGSMENU 8 5 BESKRIVELSE AF VIPPEKONTAKTER (KUN SP 7000CD) 8 6 BESKRIVELSE AF JOB STYRING 9 7 INDTASTNING AF PÅFYLDT MÆNGDE I TANK (FYLDE FLOWMÅLER) 11 8 INDTASTNING AF ØNSKET DOSERINGS MÆNGDE FOR AUTOMATISK DOSERING 11 9 DOSERING START AF DOSERING STOP DOSERING AUTOMATISK DOSERING MANUEL DOSERING GRADUERET DOSERING SKUMMARKØR VISNING AF JOB DATA 14 Lykketronic 2 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

3 12 TRYKTRANSDUCER VALG AF DYSE MÅLING AF VANDINDHOLD I OLIEN PÅ PUMPEN SEKTIONS VENTILER MED JUSTERBART RETUR LØB BRUGER OPSÆTNING MASKIN OPSÆTNING PRINTERTILSLUTNING ALARMER 25 Lykketronic 3 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

4 1 Indledning Nærverende brugervejledning indeholder en beskrivelse af de funktioner der anvendes ved den daglige brug af Lykketronic SP3500 / SP7000. For information vedrørende tilslutning og opsætning af systemet henvises til Installationsvejledning for Lykketronic SP3500 / SP7000. Brugervejledningen er udarbejdet til anvendelse af Lykketronic A/S's kunder, for indarbejdelse i en komplet brugervejledning for det samlede system. Brugervejledningen er udarbejdet med henblik på, at give brugeren mulighed for, at udnytte faciliteterne i styringen fuldt ud, ligesom der i vejledningen er beskrevet hvorledes styringen kan anvendes til fejlfinding på systemet. Det er hensigten med styringen, at assistere brugeren til, at have fuld kontrol over alle vognens hydrauliske og elektriske funktioner via styringen. Styringen giver detaljerede instruktioner, beskeder og advarsler via displayet. Brugeren kan betjene systemet ved enhver situation, også når systemet er i fuld brug. Styringen er opbygget med forskellige test programmer, advarsler, fejlmeddelelser og instruktioner til brugeren, hvilket gør styringen let anvendelig med hensyn til dens forskellige faciliteter, service og drift. Styringen er udarbejdet til anvendelse i forbindelse med den overfor Lykketronic A/S beskrevne funktion. Enhver anden anvendelse af styringen er forbundet med en betydelig risiko og fritager leverandøren af styringen for enhver form for ansvar. Styringer leveret fra Lykketronic A/S er i fuld overensstemmelse med gældende EU direktiver for elektroniske styringer også for anvendelse af disse i forbindelse med maskiner der er underlagt maskindirektivet. Opmærksomheden henledes dog på, at Lykketronic A/S alene er ansvarlig for den elektroniske styring og ikke for den samlede funktion af maskinen, herunder de sikkerhedsmæssige aspekter. 2 Overordnet beskrivelse af systemet Lykketronic SP 3500C består af en traktormonteret betjeningsenhed (kaldes Monitor). Lykketronic SP 7000CD består af en traktormonteret betjeningsenhed (kaldes Monitor) og en styreboks (kaldes Decentral). Monitoren består af: Display-enhed med taster og et RS232 stik for printer/gps tilslutning. Betjenings-panel med vippekontakter. Decentral enhed består af en computer (kun SP 7000CD) og tilslutnings terminaler til et antal indgange og udgange: Indgange modtager signal fra hjulføler, flowmåler, kontakter og andre følere. Udgange styrer elektriske ventiler, kontakter og andet, der kræver et elektrisk signal for at udføre en funktion. Lykketronic 4 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

5 2.1 Grænseværdier Beskrivelse Strømforsyning Strømforbrug (ekskl. ventiler) Arbejdstemperatur Arbejdstid (stopur) Aktuel RPM målt på RPM føler Batterispænding målt på styringen Værdi 12 Vdc 250 ma C 1 min timer RPM Vdc Information i display et kan vises med enten metriske enheder (meter, liter, m 3 ) eller med US enheder (feet, gallon, acres): Beskrivelse Enhed (metrisk) Enhed (US) Hjulkonstanten cm inches. Arbejds bredde meter feet Flow pulser pulser / liter pulser / Gallon Tryk bar PSI Kørt distance hvor der IKKE er doseret km miles Kørehastighed km/t miles/h Areal der er doseret på Ha acres Information om doseringsmængde i metriske enheder liter (l), milli-liter (ml) eller kubikmeter (m 3 ). Beskrivelse Værdi Doseringsmængde l/ha ml/m² m³/ha Mængde i tanken L l m³ Mængde der er doseret ud L l m³ Mængde pr. minut der løber gennem flowmåleren l/minut l/minut m³/minut Information om doseringsmængde i US enheder Beskrivelse Værdi Doseringsmængde G/acres Mængde i tanken G Mængde der er doseret ud G Mængde pr. minut der løber gennem flowmåleren G/minut Lykketronic 5 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

6 2.2 Beskrivelse af display Display et har baggrundsbelysning som slukker automatisk, hvis der ikke er registreret tastetryk på Monitoren eller elektrisk signal på Decentralen i 10 minutter. Baggrunds-belysningen kan desuden slukkes helt. Nedenstående figur forklarer hvilken type information der vises i display et sammen med de enkelte symboler. Antal procent autodosering er korrigeret Aktuel dosering Job nummer Alarm Kørt distance for aktuelt job Arbejdstid for aktuelt job (stopur) Areal for aktuelt job GPS <I/O> Auto Man Test Rpm ? Aktuel mængde i tank Batteri-spænding Udspredt mængde for aktuelt job Aktuel dosering mængde/min Manometer Rotationer per minut (Rpm) Printer Aktiv ISO dyse nr. Aktuel kørehastighed Automatisk dosering Manuel dosering Dosering startet. Skummarkør i venstre/højre side aktiv. Blinker hvis man kører for hurtigt Blinker hvis man kører for langsomt Arbejdsbredde Flowmåler Reguleringsventil Hjulføler Indstilling af kontrast Displayets kontrast justeres ved at holde tast 13 (OK) nedtrykket samtidig med at tast 10 (pil ned) eller tast 11 (pil op) trykkes ned for at dæmpe eller øge kontrasten. Lykketronic 6 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

7 3 Beskrivelse af taster Tasterne på monitoren har følgende funktioner: / Tast Tast 1 (F1) Tast 2 (F2) Funktion Visning af: doseringsmængde per arealenhed og antal procent auto-dosering er korrigeret. Skift mellem visning af: Distance for aktuelt job, arbejdstid (start/stop ur) for aktuelt job og areal for aktuelt job. Adgang til bruger opsætning. Skift mellem visning af: aktuel mængde i tank, batterispænding (Volt) og udspredt mængde. Ingen funktion Skift mellem visning af: doseret mængde/minut, tryk og RPM. Ingen funktion Skift mellem automatisk eller manuel dosering Aktiverer venstre skummarkør skift og ændringer af indtastningsværdier skift og ændringer af indtastningsværdier Skift til næste ciffer for indtastning af en værdi Tryk OK for at godkende en indtastning Tryk ESC for at fortryde en indtastning eller for at forlade en opsætning Tast 3 (F3) Tast 4 (F4) Tast 5 (F5) Tast 6 (F6) Tast 7 (F7) Tast 8 (Auto) Tast 9 Tast 10 Tast 11 Tast 12 Tast 13 Tast 14 Tast 15 Start/stop af udspredning. Kun SP Tast 16 Aktiverer højre skummarkør Lykketronic 7 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

8 4 Beskrivelse af display og tastefunktioner for opsætningsmenu Afhængig af opsætning skal tasten, eller tasterne, der aktiverer en given menu, trykkes ind i 1 til 5 sekunder. I hver opsætningsmenu vil det aktuelle menu-nummer blive vist øverst til venstre i displayet. Med tasterne 10 og 11 (pil op og pil ned) vælges menu nummer. For at vælge et tal eller tekst som skal ændres, trykkes på tasten ud for det der skal ændres, og tal eller tekst begynder at blinke. Tal eller tekst ændres med tasten ved siden af tallet/teksten eller med tasterne 10, 11 og 12. (pil op, pil ned og pil højre). Tryk OK for at godkende eller ESC for at fortryde en indtastning. Tryk ESC for at gå et skridt tilbage i menuen og for at forlade opsæt ning. -nummer 5 Beskrivelse af vippekontakter (kun SP 7000CD) Betjenings-panelet er monteret med 2- eller 3-stillings vippe-kontakter. Kontakterne er med lås i yderstillingerne eller med fjederretur til midterposition. Funktionen og placeringen af de enkelte vippekontakter er altid tilpasset den enkelte computer Figur 1 Tabel 1 herunder kan bruges til at notere hvilken type den enkelte vippekontakt er, samt hvilken funktion den har, når den vippes op, ned og er i midterposition. Vippekontakt typer: Op Midt Ned 1 2 stillinger med lås ON - ON 2 3 stillinger med lås ON OFF ON 3 3 stillinger: lås op / fjederretur ned ON OFF MOM 4 3 stillinger. fjederetur op / lås ned MOM OFF ON 5 3 stillinger. fjederretur op/ned MOM OFF MOM Lykketronic 8 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

9 Vippekontakt nr. type Hvilken funktion har kontakten når den er i position: ned midt op 1 1 Dosering start Dosering stop 2 1 Sektion 1 on Sektion 1 off 3 1 Sektion 2 on Sektion 2 off 4 1 Sektion 3 on Sektion 3 off 5 1 Sektion 4 on Sektion 4 off 6 1 Sektion 5 on Sektion 5 off 7 1 Sektion 6 on Sektion 6 off 8 1 Sektion 7 on Sektion 7 off Tabel 1 6 Beskrivelse af job styring Styringen giver mulighed for at opsamle data fra 19 forskellige job. Data for det enkelte job udskrives på en markrapport. (kræver at en printer er tilsluttet). På hvert job opsamles data for: Areal. Kørt distance. Arbejdstid (start / stop ur). Udspredt mængde. Kørt tid, -tid hvor der køres men ikke doseres (kan kun aflæses på markrapport). Doserings tid, -tid hvor der doseres (kan kun aflæses på markrapport). Bemærk: job nr. 0 er akkumuleret tæller for maskinen og kan ikke nulstilles. Når et nyt job påbegyndes, skal der først vælges job nr. Når et job nulstilles, starter arbejdstid (start / stop ur) automatisk. Lykketronic 9 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

10 6.1 Start / stop ur Arbejds tid (start / stop ur) startes og stoppes ved at trykke og holde tast 12 nedtrykket i 2 sekunder. Hvis symbolet blinker i displayets øverste højre hjørne er Arbejdstid startet. 6.2 Valg af job nummer Job nummer / For adgang til job menu holdes tast F2 nedtrykket i 1 sekund. Vælg job nr. med pil op/ned. Tryk OK for at starte job uden at nustille data først. 6.3 Nulstilling af alle job-data eller nulstilling af job-data enkeltvis (areal, distance, tid og udspredt mængde) Nulstilling af alle data for et job Tryk tast 6 del for at nulstille alle data for det valgte job (areal, distance, tid og udspredt mængde), arbejdstiden (start/stop ur) startes. Tryk tast OK for at godkende eller ESC for at fortryde. Nulstilling af job-data enkeltvis Tryk tast F2 for at se optalt areal på det valgte job. Tryk tast F6 del for at nulstille areal på det valgte job. Tryk tast OK for at godkende eller ESC for at fortryde. Tryk tast F2 for at se optalt distance på det valgte job. Tryk tast F6 del for at nulstille distance på det valgte job. Tryk tast OK for at godkende eller ESC for at fortryde. Tryk tast F2 for at se optalt arbejdstid på det valgte job. Tryk tast F6 del for at nulstille arbejdstid på det valgte job. Tryk tast OK for at godkende eller ESC for at fortryde. Tryk tast F2 for at se optalt mængde i m³ udspredt på det valgte job. Tryk tast F6 del for at nulstille mængde udspredt på det valgte job. Tryk tast OK for at godkende eller ESC for at fortryde. Tryk tast OK eller ESC for at forlade job menu. Lykketronic 10 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

11 7 Indtastning af påfyldt mængde i tank (fylde flowmåler) / For at indtaste påfyldt mængde holdes tast F4 nedtrykket i 1 sekund. Hvis der er installeret flowmåler til fyldefunktion vil mængde i tanken blive optalt automatisk. Tryk F2 for at sætte påfyldt mængde til tankkapaciteten (tanken er fyldt helt op). Tryk OK for at godkende, eller Esc for at fortryde. Tankkapaciteten er indtastet i Maskin opsætning Tryk F4 for at sætte påfyldt mængde til anden værdi end tankkapaciteten. Indtast den aktuelle påfyldte mængde ved hjælp af tasterne 10, 11 og 12. Tryk OK for at godkende, eller Esc for at fortryde. NB. Hvis der er installeret flowmåler til fyldefunktion skal dette display aktiveres før påfyldningen påbegyndes. 8 Indtastning af ønsket doserings mængde for automatisk dosering / For at indtaste ønsket doesrings-mængde holdes tast F1 nedtrykket i 1 sekund. Indtast ønsket dosering. Tryk OK for at godkende, eller Esc for at fortryde. 9 Dosering Før et nyt doserings-job påbegyndes, skal følgende valg foretages: Job nummer vælges og data for det valgte job nulstilles Lykketronic 11 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

12 Påfyldt mængde i tanken indtastes Ønsket doserings mængde indtastes (for automatisk dosering) 9.1 Start af dosering Når vippekontakt nr. 1 vippes ned startes doseringen. Masterventilen åbner og regulerings ventiler åbner hvis de i maskinopsætning menu 53.0 er sat til at åbne og lukke sammen med masterventilen. Med vippekontakt nr. 2 til 8 aktiveres de enkelte sektioner. Når vippekontakten vippes ned er den aktuelle sektion aktiv. 9.2 Stop dosering Når vippekontakt nr. 1 vippes op stopper doseringen. Masterventilen lukker og regulerings ventiler lukker, hvis de i maskinopsætning menu 53.0 er sat til at åbne og lukke sammen med masterventilen. I Kode 76 menu kan indtastes en minium hastighed der skal køres med. I Kode 76 menu vælges, om der skal komme alarm når hastigheden er for lav. I Kode 76 menu vælges, om doseringen skal stoppe når hastigheden er for lav, eller doseringen må fortsætte. 9.3 Automatisk dosering AUTO tasten: Systemet aktiveres for automatisk dosering ved tryk på tast 8 Auto'. Displayet viser Auto, og ved kørsel vil ventilen åbne til en position som svarer til den ønskede dosering. Efter doseringsventilen (eller masterventilen) er åbnet, starter den automatiske regulering efter den tid, der er programmeret i Kode 76 menu Ønskes der på et område i marken en større eller mindre dosering i forhold til den programmerede værdi, anvendes tasterne 10 og 11 (pil op og pil ned). Displayet vil da med intervaller vise værdien af den øgede eller formindskede mængde samt værdien af justeringen i procent. Ønskes det nu, at dosere med den oprindelige mængde nulstilles justeringen ved tryk på tasterne 10 og 11 (pil op og pil ned) på samme tid. 9.4 Manuel dosering Systemet aktiveres for manuel dosering ved tryk på tast 8 Auto' så displayet viser Man. Når systemet er i manuel tilstand kan doseringsventilens position justeres via tasterne 10 og 11 (pil op og pil ned) til den ønskede doseringsmængde er opnået. 9.5 Gradueret dosering I gradueret dosering er den ønskede doseringsmængde bestemt fra en computer (pc, PDA eller lign.) tilsluttet monitorens RS232-stik. Computeren er typisk udstyret med en GPS-modtager med det formål, at tilbyde positionsbestemt dosering. Når gradueret dosering er aktiveret, er det muligt at vælge, om dosering skal foretages som automatisk dosering med fast indtastet doseringsmængde, eller som automatisk dosering med doseringsmængden bestemt fra en computer. Lykketronic 12 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

13 GPS / For at skifte mellem normal og gradueret dosering holdes tast F1 nedtrykket i 1 sekund. Tryk på tast F3 for at skifte mellem JA/NEJ. JA er gradueret dosering. Tryk OK for at godkende, eller Esc for at fortryde. Når gradueret dosering er valgt, vil displayet vise den ønskede doseringsmængde der modtages fra computeren. Modtages der ingen doseringsmængde fra computeren, viser displayet Skummarkør (For SP 3500 C) For at anvende skummarkør, skal funktionen være aktiveret (se installations vejledning) I Maskinopsætning, 83.0, kan skummarkør funktionen vælges, så skummarkøren starter og stopper automatisk når doseringen startes og stoppes, og samtidig skifter skummarkøren side hver gang doseringen stoppes. Skummarkør automatisk start/stop og automatisk side skift Når doseringen er stoppet vælges, til hvilken side skummarkør skal starte, næste gang doseringen starter: Tryk på tast 9 (skummarkør venstre side) vælger skummarkør i venstre side. Tryk igen på tast 9 (skummarkør venstre side) stopper skummarkør funktion. Tryk på tast 16 (skummarkør højre side) vælger skummarkør i højre side. Tryk igen på tast 16 (skummarkør højre side) stopper skummarkør funktion. Display visning: Når doseringen er stoppet vil symbol for skummarkør blinke langsomt. Når doseringen er startet, og skummarkør er aktiveret, vil symbol for skummarkør blinke hurtigt. Hvis begge symbol for skummarkør (venstre og højre side) blinker langsom er skummarkør funktionen stoppet. Skummarkør manuel side skift Tryk på tast 9 (skummarkør venstre side) starter venstre skummarkør (højre skummarkør stoppes hvis denne er startet). Tryk igen på tast 9 (skummarkør venstre) stopper venstre skummarkør. Tryk på tast 16 (skummarkør højre side) starter højre skummarkør. (venstre skummarkør stoppes hvis denne er startet). Tryk igen på tast 16 (skummarkør højre) stopper højre skummarkør. Hver gang doseringen stoppes vil skummarkør også blive stoppet. Skummarkør skal altid startes manuelt igen efter at doseringen er stoppet. Display visning: Lykketronic 13 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

14 Hvis skummarkør er startet vil symbolet for skummarkør blinke i henholdsvis venstre eller højre side. 11 Visning af job data Efter endt dosering er det muligt at vise data for det aktuelle job. Følgende informationer er tilgængelige: Kørt distance Arbejdstid (start/stop ur) Areal Udspredt mængde [Km] eller [miles] [tt.mm] [hektar] eller [acres] [liter] eller [gallon] Informationerne vises på displayet ved tryk på tast F2 og F4. Bemærk: kørt distance bliver kun talt op når dosering af stoppet. Denne værdi viser derfor den distance der er kørt, når der IKKE doseres Udskrivning af markrapport på printer Med en printer tilsluttet Monitorens RS232-stik er det muligt at udskrive en markrapport for hver enkelt job. For adgang til job menu holdes tast F2 nedtrykket i 1 sekund. Vælg job nummer der skal udskrives rapport for. (Job nummer 0 er akkumuleret tæller for hele maskinen). Tyk på tast F3, og det valgte job udskrives. Lykketronic 14 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

15 Eksempel på udskrift af markrapport Mark rapport JOB NUMMER: 1 Dato: - - Mark: Operatør: Areal: 0.0 ha Udbragt mængde: 0 l Gennemsnitlig rate: 0.0 l/ha Kørt distance: 0.08 km Tidsforbrug,stopur: 0.00 t.min. Tidsforbrug,sprede: 0.00 t.min. Tidsforbrug,transp.: 0.00 t.min Underskrift: 12 Tryktransducer Hvis der ikke er installeret en flowmåler kan flow et og doseringen beregnes ud fra trykket. (Der skal vælges dyse og eventuelt foretages en kalibrering af dysen) se maskinopsætning, menu Hvis der er installeret både flowmåler og tryktransducer, vælges om auto-reguleringen skal dosere efter flowmåler eller efter tryktransducer (bruger opsætning menu 2.0 eller maskinopsætning menu 70.0) NB. Hvis der ikke en installeret en tryktransducer, vil den beregne det aktuelle tryk som der bør være. Hvis trykmållingen ikke viser 0.0 når det faktiske tryk er nul, kan tryktransducerens nul-punkt nulstilles. Fra hoved display et tryk på F6 i 1 sekund. Hvis sektions ventiler med justerbar retur løb er installeret skal der herefter trykkes tast 10 (pil ned) Tryk F6 for at nulstille nul punktet for flow. Inden nulstillingen sikres, at trykket er Valg af dyse Lykketronic 15 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

16 Hvis der ikke en installeret en tryktransducer, vil den beregne det aktuelle tryk som der bør være (Beregnet tryk vises i displayet udfor tast F6). Hvis tryktransduceren er installeret, vil det aktuelle målte tryk blive vist. Der er som standart indlagt ISO standard dyser. Tabel 2 viser flow et i en dyse ved et tryk på 3 bar Tabel 2 Dyse nr. Dyse farve ISO kode liter / minut 1 Orange ISO ,40 2 Mørkegrøn ISO ,60 3 Gul ISO ,80 4 Blå ISO ,20 5 Rød ISO ,60 6 Brun ISO ,00 7 Grå ISO ,40 8 Hvid ISO ,20 9 Lyseblå ISO ,00 10 Lysegrøn ISO ,00 11 Sort ISO ,00 12 NB. Alle dyser kan kalibreres eller der kan foretages manuel indtastning af dyse specifikation. Se bruger opsætning. For valg af dyse holdes tast F7 nedtrykket i 1 sekund. 3 Tryk på tast F7 for at skifte til anden dyse. Tryk på tast OK for at gemme valgt dyse nr. NB. For hver dyse nr. huskes den sidste doserings mængde der blev udspredt. For dyse nummer 12 kan der til enhver tid indtastes en dyse specifikation. 12 Tyk på tast F4 for at indtaste liter / minut som dysen giver ved et given tryk. Tryk på tast OK for at gemme. Tyk på tast F6 for at indtaste trykket for ovenstående. Tryk på tast OK for at gemme. 14 Måling af vandindhold i olien på pumpen Der kan installeres en føler der måler, om der er vand i olien på pumpen. Hvis føleren registrerer vand, vil der i display et ud for tast F4 blinke PunP og lydalarmen vil bippe. 15 Sektions ventiler med justerbart retur løb Er sektions ventilerne med justerbar returløb kan der laves en kalibrering af retur løbet. Kalibreringen foretages efter følgende procedure: Lykketronic 16 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

17 1. Alle sektions ventiler åbnes. 2. Doseringen stares i manuel 3. Trykket reguleres op til typisk arbejdstryk. 4. Tryk på F6 i 1 sekund (display for kalibrering af retur løb). 5. En sektions ventil af gangen lukkes, og retur løbet justeres på aktuel sektion. Display et viser hvad flow et var før sektion blev lukket og hvad aktuel flow er når en sektion er lukket. Displayet viser med streger i display et om der skal åbnes eller lukkes for justeringen samt lydalarmen vil pippe hurtig hvis der skal juseteres meget, og giver konstant tone når justeringen er korekt. 6. Dette gøres for hver sektion. Fra hoved display et tryk på F6 i 1 sekundt (display for kalibrering af retur løb) Nr. På sektion som er lukket Aktuel flow Luk en sektion Flow et som der var før sektion blev lukket. Aktuel flow Juster tryk på sektion er er lukket Flow et som der var før sektion blev lukket. Aktuel flow Lykketronic 17 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

18 16 Bruger opsætning Før et job påbegyndes, skal følgende indstilles: Hjulkonstant Vælg om auto reguleringen skal doseres efter flowmåler eller efter tryktransducer. Densiteten af det, der skal udspredes Dyse kalibrering. / For adgang til Bruger-opsætning holdes tasten F3 nedtrykket i 2 sekunder. nr. 1.0 Indtastning af hjulkonstant Hjulkonstanten er den afstand, der køres mellem hver puls der modtages fra hjulsensoren. Hjulkonstanten kan beregnes og indtastes manuelt, eller den kan udmåles automatisk. 1.0 Manuel indtastning af hjulkonstant Tryk F4 for manuel indtastning af hjulkonstant. Hjulkonstanten beregnes som hjulomkreds i cm delt med antal magneter 1.1 Automatisk udmåling og indstilling af hjulkonstant. Hjulkonstanten beregnes på grundlag af antal hjulpulser der modtages når der køres en kendt lige strækning, f.eks. 300m. Fremgangsmåde: 1. I menu 1.0 tryk F6 Auto for at gå til menu 1.1, automatisk udmåling af hjulkonstanten 2. Tryk F2 for at ændre længden af strækningen der køres 3. Kør hele strækningen. Antallet af hjulpulser der modtages vises ud for tast F4 4. Tryk F6 End når hele strækningen er kørt, og den nye hjul-konstant bliver beregnet Automatisk udmåling bør udføres på en lige strækning hvor jorden ikke er alt for hård, og med tanken fyldt halvt op. Lykketronic 18 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

19 nr. 2.0 Denne menu er kun aktiv hvis der er instaleret flowmåler og tryktransduser samtidig. Vælg om auto reguleringen skal doseres efter flowmåler eller efter tryktransduser. FLo# %& "# % 2.0 Vælg om auto reguleringen skal doseres efter flowmåler eller efter tryktransduser. Tryk F4 for at vælge. Vælg FLo# %& "# % for reguler efter flowmåler Vælg PrESS for reguler efter tryktransduser nr. 3.0 Indtastning af densiteten af det der udspredes 3.0 Manuel indtastning af densitet Tryk F4 for at indtaste densiteten. 3.1 Automatisk udregning af densitet I menu 3.0 tryk F6 CAL for at gå til menu 3.1, automatisk udregning af densitet. Den målte mængde der er udspredt vises i displayet ud for tast F4. Vises der ---- er der ikke udspredt nok til at der kan laves automatisk udregning. 3.2 Indtastning af den mængde der er blevet udspredt. I menu 3.1 tryk F6 real for at gå til menu 3.2, indtaste udspredt mængde. Ud for tast F6 indtastes den mængde der reelt er udspredt. Tryk tast OK for at udregne ny densitet eller Esc for at fortryde. nr. 4.0 Dyse kalibrering og indtastning af dyse specifikation Dyse specifikation. Tyk på tast F7 for at vælge den dyse der skal kalibreres Tyk på tast F2 for at indsætte til ISO standard værdier for aktuel dyse. Tryk på tast OK for at gemme. Tyk på tast F4 for at indtaste liter / minut som dysen giver ved et given tryk. Tryk på tast OK for at gemme. Tyk på tast F6 for at indtaste trykket for ovenstående. Tryk på tast OK for at gemme. Lykketronic 19 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

20 17 Maskin opsætning Før maskinen tages i brug, skal følgende indstilles: Valg af enheder. Antal sektioner på redskaber Arbejdsbredder på de enkelte sektioner. Afstanden mellem dyserne. Er sektions ventiler med justerbart retur løb. Skal sektionsventiler åbne og lukke sammen med masterventilen. (Kun for SP 7000CD) Flowtal for flowmåler Tryktransducer Vælg om auto reguleringen skal doseres efter flowmåler eller efter tryktransducer. Tank-kapacitet samt alarmgrænse for, hvornår tank er tom Skummarkør. Automatis k eller manuel Sprog på printerudskrift. Rpm føler installeret føler for måling af vandindhold i olien på pumpen. / For adgang til Maskin opsætning holdes tasterne F3 og OK nedtrykket i 5 sekunder. nr Valg af måle-enhed Information på displayet kan vises i metriske enheder eller US enheder. Beskrivelse EU EU t US EUn#/ Hjulkonstanten cm cm Inch cm Arbejds bredde meter meter Feet meter Flow pulser pulser / liter pulser / liter Pulser / gallon pulser / liter Tryk Bar Bar PSI Bar Kørt distance hvor der IKKE er doseret km km miles km Kørehastighed km/t km/t Miles / h km/t Areal der er doseret på Ha Ha Acres Ha Doseringsmængde Liter / Ha tons / Ha Gallon / Acres ml / m² Mængde I tanken. liter tons Gallon liter Mængde der er doseret ud liter tons Gallon liter Mængde pr. minut der løber gennem flowmåleren. liter / minut Liter / minut Gallon / minut Liter / minut Lykketronic 20 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

21 30.0 Valg af enheden. Tryk F6 for at ændre måleenhed. EU = metrisk (liter) EU t = metrisk (tons) US = US enheder EUn#/ = metrisk (ml / m²) Tryk tast Ok for at gemme eller Esc for at fortryde. nr Indtastning af antal sektioner på redskaber Antal sektioner på redskab 40.0 Antal sektioner på redskaber. Tryk F2 for at ændre antal sektioner på det valgte redskab. Tryk tast OK for at gemme eller Esc for at fortryde. Manu nr Indtastning af arbejdsbredden af de enkelte sektioner på redskaber Max 43.0 Arbejdsbredden af de enkelte sektioner på redskaber. Tryk F2 for at skifte sektions nr. Ud for tast F4 vises arbejdsbredden for den valgte sektion. Tryk F4 for at ændre arbejdsbredden. Tryk tast OK for at gemme eller Esc for at fortryde Manu nr Indtastning afstanden mellem dyserne 46.0 Indtastning afstanden mellem dyserne. Tryk F2 for at ændre afstanden. Tryk tast OK for at gemme eller Esc for at fortryde Manu nr Er sektionsventiler med justerbar retur løb monteret Co!"%&!"#& P 50.0 Er sektions ventiler med justerbar retur løb monteret. Tryk F6 for at ændre status. Ja ventiler med justerbar retur løb er monteret nej ventiler uden justerbar retur løb er monteret Lykketronic 21 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

22 Manu nr Skal sektionsventiler åbne og lukke sammen med masterventilen. %"!&!"#& 53.0 Skal sektionsventiler åbne og lukke sammen med masterventilen når doseringen startes og stoppes. Tryk F4 for at ændre status. OnLY %&!"!"#& ASt Kun masterventilen åbner og lukker ALL SECt Masterventilen og alle sektionsventiler åbner og lukker. nr. 60 Opsætning af flowmåler Flowtallet for en flowmåler er defineret som antallet af pulser, som flowmåleren sender for hver liter vand der strømmer gennem flowmåleren. Flowtallet skal normalt kun indstilles én gang så det passer til den monterede flowmåler. Som forholdstal for det der udspredes, anvendes densitet i Bruger opsætning, menu nr Flowtallet kan indtastes manuelt, eller det kan beregnes automatisk efter der er udspredt en kendt mængde. Fremgangsmåde for automatisk beregning: 1. Tanken fyldes med vand eller væske med meget lille tørstofindhold 2. I menu 60.1 nulstilles optalt mængde 3. Hele tanken udspredes 4. I menu 60.1 kontrolleres, om målt mængde svarer til udspredt mængde. Hvis ikke, indtastes udspredt mængde i menu 60.2 for beregning af nyt flowtal 5. Gentag evt. automatisk beregning Bemærk 1: strømmen må ikke fjernes fra styringen fra målt mængde er nulstillet til nyt flowtal er beregnet. Ellers skal der startes forfra med fuld tank. Bemærk 2: når der foretages automatisk beregning af flowtal bliver densitet sat til 1.00 (Densitet kan ændres i bruger opsætning, nr. 3.0) Manuel indtastning af flowtal Tryk F2 for at vælge om flowmåler er monteret. Tryk F4 for at indtaste flowtallet Automatisk udregning af flowtal I menu 60.0 tryk F6 AUto for at gå til menu 60.1, automatisk udregning af flowtal. Den målte mængde der er udspredt vises i display ud for tast F4. Vises der ---- har der ikke været nulstillet før start, eller der er ikke udspredt nok til at der kan laves automatisk udregning. Tryk F2 del for at nulstille optalt mængde Indtastning af den mængde der er blevet udspredt. I menu 60.1 tryk F6 real for at gå til menu 60.2, indtaste udspredt mængde. Ud for tast F6 indtastes den mængde der reelt er udspredt. Tryk tast OK for at udregne nyt flowtal eller Esc for at fortryde. Lykketronic 22 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning

SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning SPS-300 Programmerings- & Betjeningsvejledning Drosselvej 4, DK-8870 Langå Meterbuen 15, DK - 2740 Skovlunde Telefon: +45 8646 7572 - Fax: +45 8646 7574 www.cashcomdata.dk - info@cashcomdata.dk ii Indhold

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

OXYGEN TRACE ANALYSER

OXYGEN TRACE ANALYSER OXYGEN TRACE ANALYSER BRUGERMANUAL Vigtige Informationer a) Udstyret bør ikke udsættes for frost b) Leverancen omfatter: -analysator -prøveslange -batterilader -forbindelseskabel til PC INDHOLD 1. BESKRIVELSE...

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Brugervejledning til betalingsterminaler fra

Brugervejledning til betalingsterminaler fra Brugervejledning til betalingsterminaler fra Med VIKING platform (v.04.12) Countertop ict220eg Countertop ict250e Integration ipp350 Mobile iwl220g Mobile iwl250b Mobile iwl250g Varenummer: R336-0105 2014-07-23.

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 NewPOS 4 Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises i

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere