April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April-juni 2015 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk"

Transkript

1 April-juni 215 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1

2 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT Ledelsesrapporten udgives hvert kvartal med data for de tre foregående måneder. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...4 Værdi af udskrevne kontrolafgifter (bybusser i Aarhus)...5 Indtægter i Aarhus Kommune...6 Besøg på midttrafik.dk og Ekstranettet...7 Kortsalg via Midttrafik...9 Omsætning af klippekortsalg...1 Antal telefonopkald...11 Antal kundehenvendelser...12 Rejsegaranti antal ansøgninger...13 Udgåede ture...14 Rettidighed, Aarhus bybusser...15 Brændstofforbrug og Euro-norm...17 Gennemsnitlig Euronorm for Midttrafiks A-busser...18 Flextrafik...19 Billetkontrol...2 Kvalitetskontrol Sygefravær Nedetid IT

3 DRIFTSINDTÆGTER Indtægter busdrift 215 Periodens budget og realiseret måned 1-6 Indtægter øvrigt Priodens budget og realiseret måned Driftsindtægter Busdrift Realiseret Periodebudget * Ovenstående tal afspejler det bogførte i første halvår, men er ikke et udtryk for de reelle indtægter i de første 6 måneder. På grund af periodeforskydninger er indtægterne for 1. halvår overvurderet i forhold til budgettet Realiseret 2.. PeriodeBudget Driftsindtægter Handicap Driftsindtægter Tog Note: Bemærk, at togindtægter sammenlignes med indtægterne for samme periode sidste år. Busindtægter (53%) På grund af indførelse af Rejsekort og deraf følgende omfordeling af indtægter mellem forskellige salgskanaler, er det særdeles vanskeligt at lave en realistisk vurdering af indtægtsudviklingen efter første halvår 215. Indtægtsvurderingen er derfor meget usikker. Handicapindtægter (5%) Handicapindtægter ligger på niveau med periodens budget, og det forventes, at årets budget holder. Togindtægter (111%) Togindtægter fra salg i automater og stationer ligger,3 mio. kr. over 214-niveau. Rejser på Odderbanen i 1. halvår viser fremgang på 12% ift

4 DRIFTSUDGIFTER Udgifter busdrift og KAN-kørsel 215 Periodens budget og forbrug Udgifter øvrige områder 215 Periodens budget og forbrug måned Realiseret PeriodeBudget Realiseret PeriodeBudget Driftsudgifter Bus Driftsudgifter KAN 1.. Driftsudgifter Handicap Driftsudgifter Tog Driftsudgifter Trafikselskabet Note: Søjlerne viser forbruget åtd sammenlignet med et periodiseret budget. Busudgifter De nuværende lave oliepriser var allerede indregnet i det reviderede budget, hvorfor det deraf lavere forbrug allerede var indberegnet. Forbruget følger periodens budget. Der forventes ikke store afvigelser i forhold til periodens budget. Kan-kørsel Udgifterne til Kan-kørsel er lavere en periodens budget, hvilket også forventes at afspejle sig i årets resultat. Årsagen til mindreforbruget skyldes, at der er kørt færre ture hos Fynbus end forventet. Handicapudgifter Handicapudgifter ligger på niveau med periodens budget, og det forventes, at årets budget holder. Togudgifter Udgifter til togdrift ligger over periodens budget fordi Midtjyske Jernbaner, ifølge den aftalte betalingsmodel, får udbetalt en højere underskudsdækning i starten af året (januar måned). Det udlignes over de resterende udbetalinger. Trafikselskabet Budgettet for Trafikselskabet ligger en anelse over periodens budget på 121,3 mio. kr. Udover periodens budget er mindreforbruget fra 214 på 14,4 mio. kr. tilført, hvorfor der reelt set er et samlet budget på 135,7 mio. kr. Udgifterne til Trafikselskabet ligger dermed under en liniær udgiftsfordeling, og budgettet forventes samlet set overholdt. 4

5 VÆRDI AF UDSKREVNE KONTROLAFGIFTER (BYBUSSER I AARHUS) Januar 214 Februar 214 Marts 214 April 214 Maj 214 Juni 214 Juli 214 August 214 September 214 Oktober 214 November 214 December 214 Januar 215 Februar 215 Marts 215 April 215 Maj 215 Juni 215 Udskrevne Kontrolafgifter Forbrug Graf Mål Ingen kommentarer, pågående drøftelser om definition af KPI. 5

6 INDTÆGTER I AARHUS KOMMUNE Omsætning i Aarhus området Periodens omsætning måned 1 12 fordelt på måneder Omsætning i Aarhus området Periodens omsætning måned 1 12 år til dato sammenlignet med 213 og Juni Note: Opgørelserne viser omsætning for periodekort og klippekort i Aarhus området, samt salg af billetter i bybusser. Opgørelserne omhandler således såvel regional- som bybuskørsel i Aarhus. Ved Rejsekortets indførelse i Aarhus-området i marts 215 er en væsentlig del af klippekortomsætningen overflyttet fra regionalbusser til kortsalgssteder i Aarhus. Det gør det vanskeligt at sammenligne omsætning i Aarhus-området i 1. halvår med 1. halvår de tidligere år. Vurderet ud fra omsætningstallene i Aarhus, antages den samlede omsætning i Aarhus dog at være nogenlunde på niveau med omsætningen på samme tidspunkt i

7 BESØG PÅ MIDTTRAFIK.DK OG EKSTRANETTET Besøg på midttrafik.dk Besøgstallene har fundet et stabilt leje omkring de 4. pr. måned med en stigning i juni. Besøgstallene for første og andet kvartal vil danne baggrund for en vurdering af fremtidige mål for hjemmesiden Apr 14 Maj 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sept 14 Okt 14 Nov 14 Dec 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 Maj 15 Jun 15 Antal besøg Mål 7

8 BESØG PÅ MIDTTRAFIK.DK OG EKSTRANETTET Besøg ekstranet - leverandører Besøg på ekstranet - bestillere Apr 14 Maj 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sept 14 Okt 14 Nov 14 Apr 14 Dec 14 Maj 14 Jan 15 Jun 14 Feb 15 Jul 14 Mar 15 Aug 14 Apr 15 Sept 14 Maj 15 Okt 14 Jun 15 Nov 14 Dec 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 Maj 15 Jun 15 Antal besøg Mål Antal besøg Mål Besøgstallene for leverandørerne ligger forholdsvis højt ift. målet, og besøgstallene for bestillerne har i en længere periode ikke nået de opsatte mål. Tallene vil danne baggrund for en generel vurdering af fremtidige mål for extranettet. 8

9 KORTSALG VIA MIDTTRAFIK Antal solgte kort skolekort Jan juni 13 Jan juni 14 Jan juni Antal solgte kort ungdomsuddannelse Jan juni 13 Jan juni 14 Jan juni Antal solgte kort videregående uddannelse Jan juni 13 Jan juni 14 Jan juni 15 Omsætning skolekort Jan juni 13 Jan juni 14 Jan juni Omsætning kort ungdomsuddannelse Jan juni 13 Jan juni 14 Jan juni Omsætning kort videregående uddannelse Jan juni 13 Jan juni 14 Jan juni 15 Skolekort Salget af skolekort er steget lidt i første halvår, men afspejler ikke den forventede udvikling på årsplan. De senere år er der indført gratis skolebuskørsel i Hedensted, Herning og Holstebro Kommune, hvilket påvirker skolekortindtægterne i negativ retning. Samlet forventes årets skolekortindtægter at lande ca. 2,2 mio. kr. under budgettet. Ungdomsuddannelse Tilbagegangen er stoppet, og det er nu stort set status quo. Det samlede salg på ungdomskort i 1. kvartal inkl årige er steget fra 31,2 mio. til 33,1 mio.kr. Det forventes, at budgettet for salg af kort til ungdomsuddannelser overholdes. Videregående uddannelse Der er fremgang i salget af kort til unge på Videregående uddannelser. Salget af ungdomskort til videregående uddannelser er steget med ca. 1,2 mio. kr. i første halvår af

10 OMSÆTNING AF KLIPPEKORTSALG Omsætning Klippekort Periodens omsætning måned 1 12 fordelt på måneder Omsætning Klippekort Periodens omsætning måned 1 6 år til dato sammenlignet med 213 og 214 Juni Bemærk Ved Rejsekortets indførelse i Aarhus-området i marts 215 er en væsentlig del af klippekort-omsætningen overflyttet fra busser til kortsalgssteder. Dermed stiger klippekortomsætningen på salgssteder, og kan ikke sammenlignes med de tidligere år. Kommentar Efter at omsætningen i 1. kvartal lå højt ift. de foregående år (kan skyldes medieskabt usikkerhed om udfasning af klippekort ifm. indførelse af rejsekort), er niveauet nu faldet og ligger i 2. kvartal på ca. samme niveau som de foregående år. 1

11 ANTAL TELEFONOPKALD undecenter April Maj Juni Juli August September Oktober Januar November Februar December Marts Januar Februar Marts Kundecenter April April Maj Juni Juli August September Flextrafik Maj Juni Juli August September Oktober November December Oktober Januar November Februar December Marts April Reception Mål 8 % af alle opkald besvares indenfor 6 sekunder. 7% af alle opkald i Flextrafik skal besvares inden for 6 sekunder. Reception 213 Serviceniveau for reception ligger stabilt højt og var således hhv. 91%, 92% og 91% inden 6 sekunder i andet kvartal Flextrafik Kundecenter 214 Serviceniveau for kundecentret 215 lå i andet kvartal mellem 7% & 78 % i de 3 måneder. Afvigelserne på serviceniveau kan 215 i nogen grad henledes til flere kald end forventet, i forbindelse med helligdage mv. hvor specielt bybusserne i Aarhus har kørt efter reducerede køreplaner. Samtidig kræver kald vedr. Rejekort øgede behandlingstider. Der arbejdes med Kundecenterets planlægning. Maj Juni Juli August September Oktober November December 213 Reception Flextrafik I 2. kvartal havde Flextrafik målopfyldelse på kald besvaret indenfor 6 sekunder alle måneder. I servicecentret blev 75% af samtlige kald besvaret indenfor 6 sekunder i 2. kvartal, I driftscentret var servicemålet 77% i samme periode

12 ANTAL KUNDEHENVENDELSER Bus Januar Flex Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Billetkontrol Maj Juni Juli August September Oktober November December Mål Kunde- og Driftscenteret er ansvarlig for besvarelse af alle kundehenvendelser. Alle kundehenvendelser besvares inden for 5 dage. Resultater for 2. kvartal 215 Busdrift og flextrafik: Antal kundehenvendelser ligger generelt på niveau med de foregående år. Gennemsnitlig svartid for 2. kvartal på bushenvendelser ligger på 3,69 (samme niveau som 1. kvartal), og gennemsnitlig svartid for flextrafik henvendelser er faldet fra 5,89 dage i 1. kvartal til 4,21 dage i 2. kvartal. Der arbejdes på en løsning for at få henvendelser vedrørende Rejsekort og Billetkontrol med i rapporten. Disse registreres i øjeblikket i andre systemer og efter anden definition. Rejsekortsager opgøres efter arbejdsdage, ved øvrige medregnes alle dage. 12

13 REJSEGARANTI ANTAL ANSØGNINGER Kundeservice Bus Flex Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Rejsegaranti Antal rejsegaranti ansøgninger ligger nogenlunde på niveau med foregående år, dog med en mindre stigning i maj og juni i forhold til

14 UDGÅEDE TURE udgået delvist udgået udgået Bybusser Aarhus delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået Øvrige ruter udgået delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået udgået delvist udgået Januar Februar Marts April Maj Juni Januar Februar Marts April Maj Juni 99,94% 99,93% 99,92% 99,91% 99,9% 99,89% 99,88% 99,87% 99,86% 99,85% 99,84% 99,83% Kørte ture ift udgåede Udgåede ture Andelen af udgåede/delvis udgåede ture i og uden for Aarhus er forholdsvis stabil. Niveau ligger som de foregående måneder, lidt lavere en de forgående år. Kørte ture ifht. planlagte er i april og maj på det andet højeste niveau i den det der har været målt på forholdet. 14

15 RETTIDIGHED, AARHUS BYBUSSER Rettidighed Aarhus bybusser Rettidige afgange 215 (højest sek for tidligt og 24 sek for sent) Linje Januar Februar Marts April Maj Juni Sommer August September Oktober November December Total 1A 66% 65% 65% 67% 67% 68% 66% 2A 61% 66% 66% 67% 63% 63% 64% 3A 59% 64% 66% 69% 7% 69% 66% 4A 69% 69% 74% 74% 72% 72% 72% 5A 7% 69% 74% 74% 76% 72% 73% 6A 6% 64% 66% 66% 65% 68% 65% 11 67% 68% 69% 66% 67% 67% 67% 12 65% 71% 67% 74% 66% 71% 69% 13 62% 64% 73% 68% 7% 67% 67% 14 67% 68% 73% 72% 7% 67% 7% 15 62% 66% 7% 68% 66% 66% 66% 16 64% 71% 7% 63% 7% 66% 67% 17 64% 64% 74% 7% 69% 69% 68% 18 63% 63% 68% 66% 68% 62% 65% 19 66% 71% 7% 71% 72% 69% 7% 2 64% 67% 71% 71% 69% 67% 68% 33 81% 83% 81% 87% 81% 82% Total 65% 67% 69% 69% 69% 68% 68% 15

16 RETTIDIGHED, AARHUS BYBUSSER Note: I december 214 vedtog bestyrelsen Midttra rettidighedsmålet. I 214 er 65% af busserne afgåe Busselskabet og Aarhus Kommune arbejder målre realtidsskærme Brændstofforbrug i brug, så de under kørslen og EURO kan føl kørsler, der i 214 har været mange af (23% af alle Kørt mindst sek for tidligt 215 Linje Januar Februar Marts April Maj Juni Sommer August September Oktober November December Total 1A 15% 19% 21% 16% 17% 17% 2A 21% 19% 21% 16% 18% 16% 3A 36% 28% 26% 2% 21% 22% 4A 24% 25% 21% 19% 19% 2% 5A 24% 2% 21% 22% 18% 18% 6A 26% 22% 22% 2% 18% 19% 11 16% 14% 13% 14% 9% 1% 12 2% 16% 16% 15% 16% 12% 13 32% 28% 22% 21% 18% 2% 14 2% 21% 17% 15% 18% 2% 15 27% 25% 21% 23% 17% 18% 16 33% 25% 27% 3% 2% 24% 17 25% 22% 16% 2% 19% 19% 18 2% 19% 13% 11% 1% 11% 19 26% 21% 23% 17% 11% 12% 2 2% 25% 22% 16% 7% 16% 33 16% 14% 15% % 9% 12% Total 23% 22% 21% 19% 17% 18% Note: I december 214 vedtog bestyrelsen Midttrafiks nye mål for rettidighed på -4 minutter. I Aarhus er det målet at 75% af bybusserne afgår indenfor rettidighedsmålet. I 214 er 65% af busserne afgået rettidigt fra stoppestederne. Busselskabet og Aarhus Kommune arbejder målrettet på at optimere, både de samlede køretider og mellemtiderne. I efteråret 215 tager chaufførerne realtidsskærme i brug, så de under kørslen kan følge med i, om de afgår rettidigt. Det forventes at realtidsskærmene kan forhindre en stor del af de for tidlig kørsler, der i 214 har været mange af (23% af alle afgange). Farvekriterier: For tidligt Fra Til Godt % 5% OK 5% 1% Skidt 1% 15% Meget skidt 15% 1% For sent Fra Til Godt % 1% OK 1% 2% Skidt 2% 3% Meget skidt 3% 1% Samlet rettidighed Fra Til Godt 1% 85% OK 85% 75% Skidt 75% 65% Meget skidt 65% % Rettidighed Rettidigheden i Aarhus er øget fra 65% til forbedring i antal rettidige afgange i takt m Rettidighed Rettidigheden i Aarhus er øget fra 65% til 68% i perioden januar til juni 215. Realtidssystem er under implementering. Der forventes yderligere forbedring i antal rettidige afgange i takt med idriftsættelse af systemet. Brændstofforbrug og Euronorm 16

17 BRÆNDSTOFFORBRUG OG EURO-NORM 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Brændstofforbrug 2. kvartal, Km/l km/m3 Herning Horsens Skive Randers Skanderborg Holstebro (GAS) 2. kvartal: I Horsens, Randers og Skive er niveauet næsten identisk med 214. Højere brændstofforbrug i Herning skyldes dels koldere vejr i perioden marts-juni, samt at minibusserne ikke har været anvendt siden november 214 på grund af skift til Rejsekortudstyr. Note Der mangler indberetninger for Skanderborg for april, maj, juni 214 pga. udskiftning af busselskab. Midttrafik udbetaler bonus for sparet brændstof i følgende byer: Horsens, Herning, Randers, Skive, Skanderborg og Holstebro 17

18 GENNEMSNITLIG EURONORM FOR MIDTTRAFIKS A-BUSSER 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 2. kvartal Nobina har udskiftet tre busser. Note Euronormen fastlægger grænseværdierne for, hvor meget kulilte, nitrogenoxider, kulbrinte og partikler en bus udleder. 18

19 FLEXTRAFIK 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% Antal ture bestilt via internettet 98,% 97,5% 97,% 96,5% 96,% 95,5% 95,% 94,5% 94,% 93,5% Rettidig aflevering af kunder 2,%,% Rettidig Aflevering Måltal Internet Bestillinger Mål Antal ture bestilt via internettet Der er tale om et samlet mål for selvbetjening for Flextur og handicapbestillinger. Ved udgangen af juni måned ligger andelen af Flexture bestilt via selvbetjening på 11,4 %. Det forventes at andelen af Flexture bestilt online fortsat vil stige. Der forventes ikke stigning i antallet af online handicapbestillinger. Rettidig aflevering af kunder Der er målopfyldelse for 2. kvt. 19

20 BILLETKONTROL Bybusser i Aarhus Bybusser i Aarhus Mål Billetkontrol i Aarhus Mål om antal kontroller indfries. Der arbejdes i samarbejde med leverandøren på optimering af kontrol i rutenettet og særlige indsatskontroller Regionale og kommunale Regionale og kommunale busser Antal Regionale og kommunale busser Mål Billetkontrol uden for Aarhus Det samlede mål for 2. kvartal og år til dato er opnået. 2

21 KVALITETSKONTROL Kvalitetskontrol Antal Mål Kvalitetskontrol Antallet af kvalitetskontroller er under mål i april og maj, grundet allokering af ressourcer til Rejekort installation. Fra juni antallet af kontroller er over mål. Den fremadrettede kontrol planlægges, således at årsindsatsen for kvalitetskontroller indfries. 21

22 SYGEFRAVÆR 6% Sygefravær April 14 Juni 15 Ukorrigeret 3,5% Sygefravær April 14 Juni 15 Korrigeret 5% 3,% 4% 3% 2% 2,5% 2,% 1,5% 1,% 1%,5% % April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun,% April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Serie1 Serie2 Serie1 Serie2 Ukorrigeret fravær Sygefraværet i Midttrafik er på 3,5 % målt i juni måned 215. Der er således tale om en tendens til et fald i sygefraværet set i forhold til resten af året, idet det akkumulerede ukorrigerede sygefravær år til dato udgør 4,18 % Korrigeret fravær Det korrigerede sygefravær er på 1, %, målt i juni måned 215. Hvilket ligger under Midttrafiks målsætning om at opnå et tilstedevær hos medarbejderne på 98 %. Der er således tale om en tendens til et fald i sygefraværet, set i forhold til resten af året, idet det akkumulerede korrigerede sygefravær år til dato udgør 1,9 %. 22

23 SYGEFRAVÆR 9% 8% 7% Sygefravær akkumleret (ÅTD) Ukorrigeret 3,% 2,5% 2,% Sygefravær akkumuleret (ÅTD) Korrigeret 6% 5% 1,5% 4% 3% 2% 1,%,5% 1% % Sygefravær Mål,% Sygefravær Mål Ukorrigeret fravær - Akkumuleret ÅTD Det totale sygefravær i Midttrafik, år til dato ligger på 4,1%, hvilket er lige over Midttrafiks målsætning på 4 %. I forhold til samme måned i 214 er antallet af langtidssyge faldet fra 4,2 % til 4,1 %. Korrigeret fravær Det totale korrigerede og akkumulerede sygefravær er på 1,9 %, hvilket er under Midttrafiks målsætning om at opnå et tilstedevær hos medarbejderne på 98 %. I forhold til samme måned i 214 er der sket en mindre stigning i fraværet fra 1,4 % til 1,9 %. 23

24 NEDETID IT Ingen registreringer af nedetid i 2. kvartal

August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

August 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk August 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT AUGUST 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

September 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

September 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk September 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT SEPTEMBER- 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Februar-Marts 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT FEBRUAR-MARTS 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Jenny Kanth 05.2 Trafiktalsrapport juni 2015 Resume: Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Ringkøbing-Skjern Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE 20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE 3 DEN SAMLEDE REJSE 4 5 DEN SAMLEDE REJSE, TEST DATA Test på data I Ringkøbing Skjern kommune 2 test, 1 med få skiftesteder, 1 mange skift.

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Forventet regnskab 2. kvartal 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 4. september 2014 1-22-1-14 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 2. kvartal 2014 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Forbikørsler; 1. kvartal 2009

Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Højbjerg d. 19. maj 2009 /mic Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Nedenfor følger en oversigt over klager over forbikørsler i 1. kvartal 2009. Oversigten er fordelt på rutetype og rutenr. Klager over udgåede

Læs mere

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Dato: 14-10-2014 Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter I det følgende fremgår nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter,

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Fortsat god og stabil drift

Fortsat god og stabil drift Fortsat god og stabil drift Busserne kører til tiden og få klager Fortsat fremgang i indtægterne: 2% over i forhold til 10 (hvor der var 10 % fremgang) Fly Highog God tur skal løfte servicen -fokus fra

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Bestyrelsen tager evalueringen af rejsegarantiordningen til efterretning,

Bestyrelsen tager evalueringen af rejsegarantiordningen til efterretning, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. marts 2011 Stine Bay Michelsen 10 Evaluering af rejsegaranti Indstilling: Det indstilles at, Bestyrelsen tager evalueringen af rejsegarantiordningen

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

VestTur TØF-konferencen oktober 2003

VestTur TØF-konferencen oktober 2003 Status og planerne for de næste par år:! Baggrunden! Hvad er VestTur?! Status! Hvorfor er VestTur den rigtige løsning?! VestTur de kommende år Baggrunden for VestTur:! Ønsket om ændret trafiksystem! Hvad

Læs mere

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 289 Offentligt Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget 1 Dagsorden, Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget DAGSORDEN 1. Status

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2010

Forventet regnskab 3. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. oktober 2010 1-22-1-10 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

RESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014

RESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014 Side 1 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. I første del af resultatstatus (figur 1-3) følges

Læs mere

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Rejsekortet Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Hvad og hvorfor rejsekort? Elektronisk billet og betalingskort til busser og tog i hele landet. Rabatkort billigst for de

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

Bestillerundersøgelse

Bestillerundersøgelse Bestillerundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse blandt bestillere af buskørsel og handicapkørsel hos Midttrafik Oktober 2009 DMA/Research A/S 1 Indhold Om undersøgelsen... 3 Resultater... 4 Tabel 1 Økonomi

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. 1. Baggrund. Evaluering af investeringsmodellen. tal for 2010 og 2011

Notat. Aarhus Kommune. 1. Baggrund. Evaluering af investeringsmodellen. tal for 2010 og 2011 Notat Emne Til Kopi til Evaluering af investeringsmodellen. tal for 2010 og 2011 Vibeke Jensen Marianne Pedersen, Mogens Kjær, Lene Frost, Mette Skou Sejersen, Merete Morell, Søren Munkedal Aarhus Kommune

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Finansiel politik 1. Forslag til finansiel politik 2 Optagelse af lån til finansiering af rejsekortet 3 Driftsregnskab

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Forventet regnskab 2. kvartal 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. august 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Entreprenørs månedsrapport

Entreprenørs månedsrapport Entreprenørs månedsrapport Måned: April År: 214 Udarbejdet af: Jørn Madsen Kvalitet Egen kontrol 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec godkendte projekter 213 godkendte projekter

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30.

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T 2 3 Kortpris Forudbetaling lokal /national rejse (kundetypen 'Voksen') Kan købes online Adgang til online selvbetjening Giver mulighed for størst rabat ift.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK

GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 03-10-2012 GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Kristiana Stoyanova Kontrakter og miljø 03-10-2012 Grønne busser i den kollektive trafik 2 TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK Varetager planlægning, udbud, kundeservice,

Læs mere

Ledelsesrapport SkanKomp

Ledelsesrapport SkanKomp Ledelsesrapport SkanKomp Pr. ultimo juli 2012 udarbejdet af Projektledelsessekretariatet SAMMENFATNING Indholdsfortegnelse Tabel Side SAMMENFATNING 1 Samlet forbrugsoversigt 1 2 Akkumuleret forbrug pr.

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14-11-2014 06.31.00 1-00-3-10 Per Elbæk pel@midttrafik.dk 87 40 83 28 Referat fra Fagligt Forum Mødetids punkt Sted Mødedel tagere Afbud Dagsorden 29. oktober

Læs mere

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Frank Sjøgreen Kyhnauv fky@moviatrafik.dk Dok.nr. 2614655 14.06.2013 / Køge Dagsorden 1. Baggrund for den nye budget og regnskabsproces Fremrykning

Læs mere

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000

Læs mere