REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:"

Transkript

1 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund, Erik Pold, Anders Ahnfelt-Rønne, Lene Vestergård og Niels Andersen Afbud fra udvalget: - Til stede fra Kunststyrelsen: Kirsten Sylvest (punkt 5-7), Randi Svendsen (punkt 5-6), Mads Nyholm Hovmand (punkt 3), Henrik Wenzel Andreasen (punkt 1-7 og 9-15) og Christina Fich Jensen (ref.) DAGSORDEN Sagsfremstilling nr.: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Internationale aktiviteter Behandling af ansøgninger fra puljen International teaterudveksling Ansøgning fra Dansk ITI fra mødet den 1. maj Henvendelse fra TIO vedr. Taastrup Teater Egnsteaterområdet Ansøgning om optagelse i Turnénetværket Status på internt seminar Forberedelse af udvalgets ansøgningsbehandling vedr. fristen 1. juni Vedlagt til generel orientering Meddelelser 12. Kommunikation og formidling 13. Eventuelt 14. Næste møde 15. Mødets gang CVR-nr:

2 Side 2 REFERAT 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Internationale aktiviteter Kulturstyrelsen ved Kontorchef Lone Ravn orienterede Statens Kunstråds Scenekunstudvalg om Det Internationale Kulturpanel. Kulturstyrelsen orienterede om status for samarbejdet i det nordiske netværk (Kulturstyrelsen, Performing Arts Hub Norway, Performings Arts Iceland, Dance info Finland og LocoWorld fra Sverige) og om evaluering af APAP Udvalget tog orienteringerne til efterretning og besluttede, at udvalget skal have Det internationale Kulturpanels dagsordner til orientering inden panelets 2 årlige møder med henblik på, at udvalget skal have mulighed for at komme med input til panelet. 3. Behandling af ansøgninger fra puljen International teaterudveksling Statens Kunstråds Scenekunstudvalg behandlede 28 ansøgninger fra puljen International Teaterudveksling modtaget fra den 23. april og frem til den 14. juni. Der blev ansøgt for i alt kr. Udvalget besluttede at give tilsagn til 15 ansøgninger for i alt kr. Inden behandlingen spurgte Kulturstyrelsen udvalget om der forelå inhabilitet i forhold til ansøgningerne, der skulle behandles på dagens møde. Erik Pold forlod lokalet under behandlingen af ansøgning nr. KTF på grund af inhabilitet i forhold til personlig relation til Henrik Friis. Niels Andersen forlod lokalet under behandlingen af ansøgning nr. KTF på grund af inhabilitet i forhold til arbejdsmæssig relation til ILT. Rikke Juellund forlod lokalet under behandlingen af ansøgning nr. KTF på grund af inhabilitet i forhold til arbejdsmæssig relation til projektet. Udvalget besluttede, at det skal fremgå af puljebeskrivelsen til International Teaterudveksling, at den behandles fem gange om året. 4. Ansøgning fra Dansk ITI fra mødet den 1. maj Udvalget havde modtaget en ansøgning fra Dansk ITI indsendt til puljen Festivaler og andre tilbagevendende begivenheder med internationalt indhold ved fristen 15. marts. (KTF ). Udvalget behandlede ansøgningen Et nyt Dansk ITI med international taskforce og gav afslag. 5. Henvendelse fra TIO vedr. Taastrup Teater

3 Side 3 Teatrenes Interesse Organisation, TIO, havde henvendt sig til Statens Kunstråds Scenekunstudvalg og Kulturstyrelsen for at gøre opmærksom på, at Høje-Taastrup Kommune efter TIOs vurdering i strid med egnsteaterbekendtgørelsen gennemfører kommunale besparelser ved at pålægge Taastrup Teater en række ekstra omkostninger. Det er Kulturstyrelsen, der påser, at indgåede egnsteateraftaler overholdes. Høje-Taastrup Kommune havde henvendt sig til Kulturstyrelsen i anledning af at teatrets regnskab for 2011 ikke har kunnet godkendes af revisor. Kulturstyrelsen orienterede udvalget om status for sagen. Udvalget drøftede henvendelsen fra TIO om Taastrup Teater og bad Kulturstyrelsen sikre overvågning af om Høje-Taastrup Kommune overholder egnsteaterbekendtgørelsen og egnsteateraftalen for Taastrup Teater. Udvalget godkendte udkast til svarbrev til TIO. Udvalget tog orienteringen om status for Taastrup Teater til efterretning. 6. Egnsteaterområdet Udvalget drøftede dets opgaveportefølje på egnsteaterområdet i forbindelse med vedtagelse af ny lov om scenekunst, som træder i kraft 1. juli Udvalget besluttede en definition af, hvorvidt et egnsteater kan karakteriseres som et professionelt producerende teater og besluttede samtidig at revidere den nuværende beskrivelse af udvalgets definition af begrebet professionel scenekunst. Udvalget drøftede hvorledes det vil følge egnsteaterområdet generelt og drøftede procedure for iværksættelse af evaluering af konkrete egnsteatre. Anders Ahnfelt-Rønne forlod lokalet under behandling af HamletScenen på grund af inhabilitet i forhold til en personlig relation til Lars Romann Engel. Niels Andersen forlod lokalet under behandling af Odsherred Teater på grund af inhabilitet i forhold til en arbejdsmæssig relation til Odsherred Teater. Udvalget besluttede, at det ønsker at fortsætte drøftelserne på augustmødet med henblik på struktur og arbejdsmetode for evalueringer af egnsteatre. Udvalget godkendte udkast til puljebeskrivelse for puljen til kvalitetsudvikling på egnsteatre og besluttede, at puljen skal offentliggøres inden sommerferien. Udvalget besluttede at rette henvendelse til Kulturministeriets departement vedr. godkendelse af, at udvalget må anvende midler fra kvalitetsudviklingspuljen til udvalgets rejseudgifter i forbindelse med udvalgets øgede arbejdsbyrde omkring egnsteaterområdet. Udvalget ønsker samtidig at gøre opmærksom på, at udvalgets driftsbudget ikke er forhøjet med den kommende øgede arbejdsbyrde omkring egnsteaterområdet. 7. Ansøgning om optagelse i Turnénetværket Kulturmaskinen i Odense ansøgte om optagelse i Turnénetværket.

4 Side 4 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg besluttede at optage Kulturmaskinen i turnénetværket. 8. Status på internt seminar Den 1. og 2. april afholdt Statens Kunstråd Scenekunstudvalg et internt seminar, hvor strategi og indsatsområder blev drøftet. Udvalget drøftede på dagens møde status for arbejdet og besluttede at sætte seminarets temaer på dagsorden på efterårets udvalgsmøder herunder kommunikation, dialogmøder, videndeling/pris, company in residence, turnénetværket og det internationale område. 9. Forberedelse af udvalgets ansøgningsbehandling vedr. fristen 1. juni Den 1. juni var der ansøgningsfrist til Statens Kunstråds Scenekunstudvalgs puljer Scenekunst voksne, Scenekunst børn, Garantiordningen og Sceneteknik og biler. Udvalget besluttede, hvorledes det vil planlægge forarbejdet i forbindelse med prioritering af ansøgningerne. 10. Vedlagt til generel orientering Statens Kunstråds Scenekunstudvalg har via sin forretningsorden og vedtagne principbeslutninger givet formanden mandat til at træffe afgørelser i konkrete sager. Udvalget blev orienteret om, hvilke projektændringer formanden havde godkendt siden sidste møde. Udvalget tog den generelle orientering til efterretning. 11. Meddelelser Lene Vestergård orienterede om arbejdet i Statens Kunstråds arbejdsgruppe om børn/ungeområdet. Kontorchef Henrik Wenzel Andreasen orienterede om, at Kulturstyrelsen har modtaget henvendelser af den 7., 15. og 20. juni fra Jens Bjerregaard, Mancopy. Kontorchefen redegjorde over for udvalget for Jens Bjerregaards synspunkter. Hele udvalget modtager mailkorrespondancen. 12. Kommunikation og formidling Udvalget besluttede, at Kulturstyrelsen udarbejder en nyhed om kvalitetsudviklingspuljen for egnsteatre se endvidere punkt Eventuelt Statens Kunstråds Scenekunstudvalg drøftede status på en åben scene i København. Kulturstyrelsen oplyste om, at TIO har inviteret udvalget til deres årlige generalforsamling i den 25. september.

5 Side 5 Udvalget besluttede, at udvalget deltager på TIOs generalforsamling i Næste møde Statens Kunstråds Scenekunstudvalgs kommende møde er den 14. august. 15. Mødets gang Intet til dette punkt.

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft Jakobsen,

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock 13. juni 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 6 Mødedato: 26. maj 2014 Tidspunkt: kl. 8.30 16.30 (mødet blev forlænget til kl. 18.00) Sted alle dage: Lokale 4 Kl. 11.00:

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere