ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse"

Transkript

1 ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj Erstatter: Brochure fra marts 2006

2 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder en skærpelse af kravene til sommerhuses varmeisolering. er og linietab Reglerne for sommerhuse er stadig forholdsvis enkle idet der tages udgangspunkt i er, Ψ-værdier og maks. areal af vinduer/yderdøre. Sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse skal opfylde nedenstående krav til er og linietab. Vinduesareal Nedenstående er og linietab gælder, når arealet af vinduer og yderdøre ikke overstiger 30% af bruttoetagearealet. Arealet af en yderdør eller et vindue beregnes som arealet af hele muråbningen. Krav til vinduer For vinduer og glasydervægge må energitilskuddet ikke være mindre end -33 kwh/m² pr. år, og for ovenlysvinduer må energitilskuddet ikke være mindre end -10 kwh/m² pr. år. Varmetabsrammen Værdierne kan fraviges, hvis det dimensionerende varme tab gennem konstruktioner og vinduer ikke bliver større, end hvis kravene var opfyldt. Sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse skal opfylde følgende krav til er og linietab Bygningsdel Generelle krav Minimumskrav Ydervægge og kældervægge mod jord 0,25 W/m 2 K 0,30 W/m 2 K Skillevægge og etageadskillelser mod uopvarmede rum 0,40 W/m 2 K 0,40 W/m 2 K Terrændæk, krybekælderdæk og etageadskillelser over det fri 0,15 W/m 2 K 0,20 W/m 2 K Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede 0,50 W/m 2 K 0,50 W/m 2 K Loft og tagkonstruktioner herunder skunkvægge og built-up tage 0,15 W/m 2 K 0,20 W/m 2 K Vinduer, ovenlys og yderdøre 1,80 W/m 2 K 1,80 W/m 2 K ψ-værdi Linietab ved fundament uden gulvvarme 0,15 W/mK 0,40 W/mK Linietab ved fundament med gulvvarme 0,15 W/mK 0,20 W/mK Linietab omkring vinduer og yderdøre 0,03 W/mK 0,06 W/mK Linietab omkring ovenlys 0,10 W/mK 0,20 W/mK

3 3 ISOVERs anbefalinger til isoleringstykkelser for sommerhuse Paralleltag 0,15 l37/220 mm + Gitterspærloft 0,15 l37/ mm Vinduer/yderdør Areal maks. 30% 1,8 Samling omkring vinduer/yderdøre ψ-værdi 0,03 Ydervæg, hulmur 0,25 l37/150 mm Ydervæg, letvæg 0,25 l37/120 + l37/195 mm Fundament ψ-værdi 0,15 Krybekælderdæk 0,15 l37/120 + l37/170 mm Terrændæk 0,15 l41/220 mm

4 4 Sådan beregnes varmetabsrammen Overholder dele af bygningskonstruktionerne ikke kravene til de generelle U- og Ψ-værdier, eller ønskes der et større vinduesareal end de 30%, der er forudsat i bygningsreglementet, skal det eftervises, at husets dimensionerende varmetab ikke derved bliver større, end hvis kravene var opfyldt. Uanset hvad resultatet af eftervisningen viser, skal minimumskravene altid være overholdt. Eftervisningen kan udføres efter følgende retningslinjer: Eksempel Et sommerhus på 8 x 15 m ønskes udført med et samlet areal af vinduer og yderdøre på 42 m 2. Huset bruttoetageareal er 120 m % af det er 36 m 2. Altså skal det dimensioneres efter varmetabsrammen Huset er i første omgang designet med følgende konstruktioner: Træskeletvæg på 120x45 stolper pr. 600 mm med et krydslægtet lag. Altså isolering, hvilket giver en på 0,25 W/m 2 K. Taget er overalt krydsfiner med tagpap. Halvdelen af huset er med vandret loft og gitterspær. Isolering er planlagt til 95+1 ~ : 0,15 I den anden halvdel er der loft til kip, med en tagkonstruktion af 45x195 mm spær pr. 800 mm isoleret med 1 og et 50 mm ventileret hulrum. Derunder er der krydsforskalling med isolering. Det giver = 0,20 De øvrige konstruktioner: terrændæk, vinduer/yderdøre og fundamenter har værdier der svarer til kravet. Der er gulvvarme i hele huset. Først beregnes varmetabsrammen Arealet af henholdsvis bygningens tag/loft, terræn-/krybekælderdæk og facade/ydervæg beregnes. Ligeledes beregnes den udvendige længde af bygningens fundament, samt den samlede længde af samlingen mellem vægge og vinduer/yderdøre. 30% af bruttoarealet indgår som vindues- og yderdørsareal i beregningen. Er vinduesarealet i det projekterede hus over 30%, regnes det overskydende areal som ydervæg. Herefter beregnes varmetabet gennem konstruktionerne med de generelle krav for U- og Ψ-værdier til konstruktionerne. Det samlede varmetab udgør varmetabsrammen for huset. Varmetabsrammen beregnes som summen af tilladte varmetab for de eneklte konstruktioner Bygningsdel Areal m 2 W/m 2 K inde C ude C Varmetab W Ydervæg 111,0 0, ,0 Tag/loft 140,0 0, ,0 Terrændæk 120, 0 0, ,0 Vinduer/yderdøre (30%) 36,0 1, ,6 Længde m Ψ-værdi W/mK inde C ude C Varmetab W Fundamenter 46,0 0, ,8 Samling omkring vinduer/yderdøre 106,0 0, ,8 Aktuelt varmetab i alt 4.385,2

5 5 Det aktuelle varmetab for det projekterede hus bestemmes Varmetabet for bygningen beregnes nu med de aktuelle U- og Ψ-værdier for bygningens konstruktioner, og det faktiske areal for vinduer og yderdøre. Det aktuelle varmetab må ikke overstige varmetabsramme. Varmetabet for huset som det er designet Bygningsdel Areal m 2 W/m 2 K inde C ude C Varmetab W Ydervæg 105,0 0, ,0 Gitterspærloft 60,0 0, ,0 Tag (Loft til kip) 80,0 0,20 512,0 Terrændæk 120,0 0, ,0 Vinduer/yderdøre 42,0 1, ,2 Længde m Ψ-værdi W/mK inde C ude C Varmetab W Fundamenter 46,0 0, ,8 Samling omkring vinduer/yderdøre 120,00 0, ,2 Aktuelt varmetab i alt 4.824,2 Behov for forbedringer Det aktuelle varmetab på 4.824,2 W er større end varmetabsrammen på 4.385,2 W. Huset overholder derfor ikke bygningsreglementets krav til energiforbrug. Det er derfor nødvendigt, at fortage nogle forbedringer af konstruktionerne. På gitterspærsloftet prøver vi med 195 mm isolering over spærfoden i stedet for 1. Det giver en på 0,12 W/m 2 K I området med loft til kip, øges spærhøjden og isoleringstykkelsen med 50 mm. Det giver en ny på 0,16 W/m 2 K Vinduesarealet ønskes ikke ændret, men en for vinduerne kan ændres. Et større glasparti med fast ramme kan forbedres til en på 1,35 W/m 2 K og øvrige døre og vinduer til 1,55 W/m 2 K Varmetabet for huset med ændringerne Bygningsdel Areal m 2 W/m 2 K inde C ude C Varmetab W Ydervæg 105,0 0, ,0 Gitterspærloft 60,0 0, ,4 Loft til kip 80,0 0, ,6 Terrændæk 120,0 0, ,0 Vinduer/yderdøre 32,0 1, ,2 Glasparti med faste rammer 10,0 1, ,0 Længde m Ψ-værdi W/mK inde C ude C Varmetab W Fundamenter 46,0 0, ,8 Samling omkring vinduer/yderdøre 106,0 0, ,2 Aktuelt varmetab i alt 4.264,20 Nu er det aktuelle varmetab på 4.264,2 W mindre end varmetabsrammen på 4.385,2 W. Huset overholder nu varmetabsramme, og dermed kravene i bygningsreglementet.

6 6 Dampbremse i sommerhuse Dampbremsens opgave er at forhindre kondens i konstruktionen I sommerhuse er fugtforholdene lidt specielle. Derfor opstår der ofte usikkerhed om, hvorvidt der skal dampbremse i konstruk tionerne, og hvor den evt. skal placeres. Vi anbefaler, at man monterer en ISOVER Vario Duplex, eller en anden damp bremse, der kan udtørre konstruktionen. Dampbremsen anbringes, så mindst 2/3 af isoleringen s tykkelse er udvendig på dampbremsen. Konstruktione uden dampbremse Den varme og fugtige luft fra rummene trænger ud gennem konstruktionen, og efterhånden som den passerer isoleringslaget, bliver den kølet ned. På et tidspunkt bliver luften så kold, at fugten sætter sig som kondens. I nogle tilfælde forsvinder fugten igen i løbet af foråret, hvor der stadig er varme på inde i huset, der presser fugten udad, og hvor udeluften bliver varmere og derfor kan transportere fugten væk. Men i andre situationer er dette ikke tilstrækkeligt til at fjerne al fugten, og så får man en skadelig ophobning af fugt i konstruktionen år for år. Helårshus I helårshuse løses problemet ved, at der anbringes en dampbremse på den varme side af isoleringen. Den bremser indeluften, inden den når ud, hvor det giver kondens. Dampbremsen behøver ikke at være direkte bagved loftbeklædningen. Den kan placeres op til 1/3 inde i isoleringslaget, hvor den ligger godt beskyttet mod beskadigelse. Gammeldags sommerhus I et gammeldags sommerhus, hvor der ikke er opvarmning, følges temperaturen og luftfugtigheden indenfor og udenfor ad. Derfor sker der ingen transport gennem konstruktionerne og man kan helt undvære en dampbremse. Moderne sommerhus Mange nye sommerhuse ender imidlertid med at være beboet året rundt, når ejerne går på pension. Derfor er man nødt til at montere en dampbremse. I starten er sommerhuset måske kun opvarmet til 5-6 C det meste af tiden og med fuld varme i kortere perioder i løbet af året. Det gør sagen mere kompliceret. I forsommeren, når solen varmer taget op, og luften inde i huset stadig er kold, vil fugten i træværket presses indad. Hvis den så møder en dampbremse på det, der nu er den kolde side, vil der dannes kondens, som måske ikke når at tørre ud igen inden næste forår. Det kan løses ved at bruge en dampbremse, der kan udtørre denne såkaldte sommer kondens. F.eks. ISOVER Vario Duplex. Sådan virker ISOVER Vario Duplex ISOVER Vario Duplex har en unik egenskab til at reagere på luftens fugtighed. Ved lav luftfugtighed er den tæt og fungerer som dampbremse. Ved høj luftfugtighed åbner den og lader mere fugt passere. I de år hvor sommerhuset kun bruges i korte perioder, vil Vario Duplex åbne sig, når sommerkondensen får fugtig heden på oversiden til at stige. Varmen fra sol ind strålingen på taget presser fugten gennem kon struktionen og ind rummet, hvorfra den kan ven tileres bort. I de år hvor sommerhuset er opvarmet hele året, vil vin terens tørre indeluft få Vario Duplex til at lukke sig, så den fungerer som en almindelig dampbremse.

7 7 Lufttæthed i sommerhuse ISOVER Vario Duplex sikrer lufttæthed og regulerer fugtforholdene i sommerhuse Energibestemmelserne i BR10 stiller ikke krav til sommerhuses tæthed, men da en bygnings tæthed er en væsentlig faktor for energiforbruget til opvarmning af huset, er det vigtigt at der sikres en lufttæt konstruktion. En tæt konstruktion sikrer også mod: Fugtskader da indeluft, der passerer ud gennem en isoleret konstruktion, afsætter kondens undervejs. På sigt kan det føre til alvorlige fugt- og svampeskader. Dårlig boligkomfort da utætheder eksempelvis ved el-dåser, vinduer og fodrem giver trækgener og fornemmelse af kolde ydervægge, især når det blæser. Dårlig varmeøkonomi en utæt konstruktion øger energiforbruget med 20 30%. Vi anbefaler, at man anvender ISOVER Vario Duplex, som er en meget robust klimamembran, der sammen med et stort sortiment af tætningsprodukter sikrer, at både samlinger i klimamembranen og samlinger med andre bygningsdele kan laves lufttætte. Dog skal lufttætheden sikres hvis beklædningen og membranen gennembrydes af f.eks. installationer. Det sikreste, med hensyn til lufttætheden, er at placere klimamembranen et stykke inde i konstruktionen, således at installationer kan placeres mellem beklædning og membran. For at undgå kondens i isoleringen, må klimamembranen maksimalt placeres 1/3 inde regnet fra den varme side. Dermed kan installationer føres og monteres på den indvendige side af klimamembranen uden større risiko for at beskadige den. Alle samlinger af klimamembranen og tilslutninger til andre bygningsdele skal klæbes eller fuges for at sikre tæthed. Til ISOVER Vario Duplex findes et sortiment af fugemasser, fugebånd, tape og rørkraver, der gør systemet velegnet til næsten enhver form for sommerhusbyggeri. ISOVER Vario Duplex montagebrochure kan bestilles eller downloads på Klimamembranen placeres på den varme (indvendige) side af isoleringen umiddelbart bag beklædningen. ISOVER Vario monteres på den invendige side af isoleringen.

8 8 Ydervæg Let ydervæg bygget op på træskelet, med ventileret hulrum mellem isolering og regnskærm Isolans af ventileret hulrum Vægbeklædning af gips Stolpebredde Lægtebredde 0,13 m 2 K/W 0,13 m 2 K/W 2 13 mm λ 34 Stolpe afstand 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm Lægteafstand 450 mm 600 mm 450 mm 600 mm 450 mm 600 mm 450 mm 600 mm 120 mm 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 1 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0, mm 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0, mm 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 2 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0, mm 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0, mm 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, mm 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0, mm 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0, mm 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0, mm 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 λ 37 Stolpe afstand 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm Lægteafstand 450 mm 600 mm 450 mm 600 mm 450 mm 600 mm 450 mm 600 mm 120 mm 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 1 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0, mm 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0, mm 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 2 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0, mm 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0, mm 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0, mm 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, mm 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0, mm 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0, mm 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08

9 9 Tag Skråtag, bjælkespær tag eller built up tag, med ventileret hulrum mellem isolering og regnskærm. Eventuelt et krydslægtet lag under bjælkerne Isolans af ventileret hulrum Tag Spærbredde Lægtebredde 0,10 m 2 K/W 0,10 m 2 K/W 19 mm λ 34 Spær afstand 800 mm 1000 mm 1200 mm Lægteafstand mm 600 mm mm 600 mm mm 600 mm 0 mm 0 mm 0 mm 1 0,26 0,20 0,20 0,25 0,20 0,20 0,25 0,20 0, mm 0,20 0,16 0,16 0,20 0,16 0,16 0,19 0,16 0, mm 0,18 0,15 0,15 0,18 0,14 0,14 0,17 0,14 0,14 2 0,16 0,13 0,13 0,16 0,13 0,13 0,16 0,13 0, mm 0,15 0,13 0,12 0,15 0,12 0,12 0,15 0,12 0, mm 0,13 0,11 0,11 0,13 0,10 0,10 0,12 0,10 0, mm 0,12 0,10 0,10 0,12 0,10 0,10 0,12 0,10 0, mm 0,11 0,09 0,09 0,11 0,09 0,09 0,10 0,09 0, mm 0,11 0,09 0,09 0,11 0,09 0,09 0,10 0,09 0, mm 0,10 0,09 0,09 0,10 0,08 0,08 0,10 0,08 0, mm 0,10 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 λ 37 Spær afstand 800 mm 1000 mm 1200 mm Lægteafstand mm 600 mm mm 600 mm mm 600 mm 0 mm 0 mm 0 mm 1 0,28 0,21 0,21 0,27 0,21 0,21 0,27 0,21 0, mm 0,21 0,17 0,17 0,21 0,17 0,17 0,20 0,16 0, mm 0,19 0,16 0,15 0,19 0,15 0,15 0,18 0,15 0,15 2 0,17 0,14 0,14 0,17 0,14 0,14 0,17 0,14 0, mm 0,16 0,13 0,13 0,16 0,13 0,13 0,16 0,13 0, mm 0,14 0,11 0,11 0,13 0,11 0,11 0,13 0,11 0, mm 0,13 0,11 0,11 0,13 0,11 0,10 0,12 0,10 0, mm 0,11 0,10 0,10 0,11 0,09 0,09 0,11 0,09 0, mm 0,11 0,10 0,10 0,11 0,09 0,09 0,11 0,09 0, mm 0,11 0,09 0,09 0,11 0,09 0,09 0,10 0,09 0, mm 0,10 0,09 0,09 0,10 0,08 0,08 0,10 0,08 0,08

10 10 Tag Isolering mod loftrum Isolans af loftrum Træloft Spærbredde 0,10 m 2 K/W 0,30 m 2 K/W 19 mm λ 37 Loftrum under tag af tagsten med vindtæt undertag, stråtag eller krydsfiner med tagpap. Spær afstand 800 mm 1000 mm 1200 mm 95 mm 120 mm 1 95 mm 120 mm 1 95 mm 120 mm 1 95 mm 0,19 0,17 0,15 0,19 0,17 0,15 0,18 0,17 0, mm 0,17 0,15 0,14 0,16 0,15 0,14 0,16 0,15 0,14 1 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0, mm 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0, mm 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 2 0,11 0,10 0,09 0,11 0,10 0,09 0,11 0,10 0, mm 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0, mm 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0, mm 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0, mm 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Isolans af loftrum Træloft Spærbredde Lægtebredde 0,10 m 2 K/W 0,30 m 2 K/W 19 mm T3 λ 37 Loftrum under tag af tagsten med vindtæt undertag, stråtag eller krydsfiner med tagpap. T3 = isolering i forskalling af 45 / 600 mm lægter Spær afstand 800 mm 1000 mm 1200 mm 95 mm 120 mm 1 95 mm 120 mm 1 95 mm 120 mm 1 95 mm 0,16 0,14 0,13 0,16 0,14 0,13 0,15 0,14 0, mm 0,14 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12 1 0,13 0,12 0,11 0,13 0,12 0,11 0,13 0,12 0, mm 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0, mm 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 2 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0, mm 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0, mm 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0, mm 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0, mm 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06

11 11 Dæk Krybekælderdæk med træbjælkelag, og eventuelt krydslægtet lag Isolans af krybekælderrum Trægulv Bjælkebredde Bjælkeafstand Lægtebredde Lægteafstand 0,17 m 2 K/W 0,17 m 2 K/W 22 mm 600 mm 600 mm λ mm 220 mm mm 290 mm 340 mm 0 mm 0,24 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,11 0,19 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 0,10 λ mm 220 mm mm 290 mm 340 mm 0 mm 0,25 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,12 0,20 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 Terrændæk Støbt betondæk Jordisolans Støbelag beton Trægulv 0,17 m 2 K/W 1,50 m 2 K/W 80 mm 9 mm Støbt betondæk uden gulvvarme, og med flydende gulv direkte på støbelaget 150 mm 0,20 S60: λ mm 0, mm 0,12 S80 λ mm 0, mm 0,12 Gulvvarme i betonpladen Jordisolans Støbelag beton 0,00 m 2 K/W 1,50 m 2 K/W 80 mm Støbt betondæk med gulvvarme, og med flydende gulv direkte på støbelaget 150 mm 0,21 S60: λ mm 0, mm 0,12 S80 λ mm 0, mm 0,12

12 Få svar på dine spørgsmål Har du brug for mere information om det nye bygningsreglement, kan du finde det på eller du kan kontakte en af vores tekniske konsulenter på telefon Saint-Gobain Isover a/s Østermarksvej Vamdrup Telefon Telefax isover-inhouse

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Varmetabsrammeberegning

Varmetabsrammeberegning Varmetabsrammeberegning Varmetabsrammeberegning Ændret anvendelse / tilbygning Tilbygninger Nørbæk Efterskole Fårupvej 12, 8990 Fårup Sag nr. 17.06.134 Beregningen indeholder data for en bygning som opvarmes

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse Niels Hørby, EnergiTjenesten Tilbygning og ændret anvendelse Reglerne gælder for: Tilbygning Fx en ny tagetage eller udvidelse af en bygning

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Torvegade København K Tlf Fax

Torvegade København K Tlf Fax BANG & BEENFELDT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk Varmetabsberegninger Ny tilbygning Liden Kirstens

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden.

BYGNINGSREGLEMENT. Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige forhold er i orden. BYGNINGSREGLEMENT 2015 Leca løsninger, der kan anvendes til at hjælpe med at opfylde kravene i bygningsreglement 2015 Bygninger skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, samtidig med at sundhedsmæssige

Læs mere

Dokumentation for energikrav

Dokumentation for energikrav Dokumentation for energikrav Udarbejdet af: LNi Rådgivende ingeniørfirma Rønvangen 77 8382 Hinnerup Mobil: 20254494 Mail: ln@lni-ing.dk Indhold: Dokumentation for energiforbrug Side 2 Bilag 1 - Varmetabsramme...

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø

Vejledning 5. Energikrav jf. BR10. Enfamiliehuse. Rækkehuse. Tilbygninger. Sommerhuse m.m. Teknik og Miljø Teknik og Miljø Vejledning 5 Energikrav jf. BR10 Enfamiliehuse Rækkehuse Tilbygninger Sommerhuse m.m. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

CHP Consult ApS. Varmetabsberegning. Til- /ombygning. Elbo Hallen. Tingvejen Fredericia. Udført af: Civilingeniør Carsten Højer Pedersen

CHP Consult ApS. Varmetabsberegning. Til- /ombygning. Elbo Hallen. Tingvejen Fredericia. Udført af: Civilingeniør Carsten Højer Pedersen 1 CHP Consult ApS Rådgivende civilingeniør Varmetabsberegning. Til- /ombygning. Elbo Hallen. Tingvejen 24 Udført af: Civilingeniør Carsten Højer Pedersen Sag nr. 2017-043 Dato 2017-06-29 Indhold Side Forudsætninger

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Håndværkernes Energiforum Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk - indsatsen er

Læs mere

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U

Indholds fortegnelse. Isoleringens CO₂ regnskab i et enfamiliehus Bachelorspeciale af Kenneth Korsholm Hansen BKAR 73U BILAG 1 energikravene fra BR 1995 Kenneth Korsholm Hansen 178630 Energikravene fra BR 2015 39 Indholds fortegnelse 1.0 Indledning med problemformulering...... 7 1.1. Baggrundsinformation og præsentation

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI

Skal du bygge nyt? NYBYGGERI NYBYGGERI Skal du bygge nyt? Så vær opmærksom på, at nye regler er trådt i kraft fra 1. april 2006. Det kan varmt anbefales, at du allierer dig med en professionel såsom en rådgiver, arkitekt, energikonsulent

Læs mere

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum

Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev fra Byggeriets Energiforum Så blev det igen tid til at udsende et nyhedsbrev fra Energitjenestens særlige indsats rettet imod byggeriets parter. Indsatsen har fået nyt navn: Byggeriets Energiforum.

Læs mere

ENERGIREDEGØRELSE. -Status og mulige tiltag for energioptimeringer. Odensevej Svendborg

ENERGIREDEGØRELSE. -Status og mulige tiltag for energioptimeringer. Odensevej Svendborg ENERGIREDEGØRELSE -Status og mulige tiltag for energioptimeringer Odensevej 79 5700 Svendborg Indholdsfortegnelse Grundlæggende oplysninger... 2 Energimærke... 2 Placering ved nuværende tilstand... 2 Forudsætninger...

Læs mere

Projektnavn: Rosenholm - Ny studestald Dato: 10-3-2015, side 1 af 8 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Rosenholm - Ny studestald Projektnummer 1352 Projekttype Tilbygning Vej By Bygherre

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010 Her gælder ombygningskravene Bestemmelserne omfatter ikke Ombygning kombineret med ændret anvendelse. Sagen hører til under tilbygningsreglerne. Udvidelse af arealet, herunder udnyttelse af loftrum og

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab

Læs mere

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning BR 10, kap. 7.4 Klimaperspektivet udskiftning BR 10, kap. 7.4 Stk. 1: Energibesparelser skal gennemføres, hvis ombygning eller ændringer vedrører klimaskærmen. Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Nyt sommerhus Makrelvej 9 8400 Ebeltoft Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar 2023. Energimærkningsnummer 310021862 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W Varmetabsberegning af: Pavillion Sag: Rødby Camping Sag nr.: 2007-001 Ydervæg Højde i Længde i Antal i stk. Ydervæg 1 2,100 m 19,098 m 2 Stk Ydervæg 2 2,100 m 8,050 m 2 Stk Areal i m² 114,022m² Vindues

Læs mere

BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSGENNEMGANGEN. 1. Er der bygningsdele som er gjort utilgængelige? 2. Er der normalt tilgængelige bygningsdele som ikke har del

BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSGENNEMGANGEN. 1. Er der bygningsdele som er gjort utilgængelige? 2. Er der normalt tilgængelige bygningsdele som ikke har del BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSGENNEMGANGEN Bygn Bygn. 1. Er der bygningsdele som er gjort utilgængelige? del JA: NEJ: Bygn Bygn. 2. Er der normalt tilgængelige bygningsdele som ikke har del JA: NEJ: kunnet

Læs mere

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav

Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Optimerede konstruktioner til nye isoleringskrav Skræddersyede konstruktioner og produkter fra A/S til - samlinger ved vinduer - fundamenter - terrændæk Værktøj til de nye varmetabskrav A/S har gjort det

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Generelle projektinformationer

Generelle projektinformationer Dato: 3-10-2014, side 1 af 15 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Tornhøjvej 7, Koed Projektnummer 07-14 Projekttype Tilbygning Vej Tornhøjvej 7, Koed By 8560 Kolind Bygherre Firma Navn

Læs mere

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2 Beslutning 13 Etablering af gulvvarme terrændæk og kældergulve i opvarmede kældre NB Dæk 6, 7, 8 og 9 er samtidig revideret ud fra ændrede før u-værdier og krav til øgede isoleringstykkelser ud fra BR

Læs mere

Emne: Varmetabsramme Dato: Byggesag: Nuuk, Forbrænding, Nybyggeri af personalerum

Emne: Varmetabsramme Dato: Byggesag: Nuuk, Forbrænding, Nybyggeri af personalerum Emne: Varmetabsramme Dato: 07.02.2014 Emne: Indholdsbetegnelse Dato: 07.02.2014 Emne: Forside Side 1 Emne: Indholdsbetegnelse Side 2 Emne: Resumé/ konklusion Side 3 Emne: Mængdeberegning Side 4-18 Emne:

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Temperaturfaktor "b faktor" 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Temperaturfaktor b faktor 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Temperaturfaktor "b faktor" 0 1 BYGNINGSDELE TEMPERATURFAKTOR "B FAKTOR" Generelt Dele af klimaskærmen, som ikke vender mod det fri (for eksempel terrændæk mod jord),

Læs mere

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato 2.00.0. Træhuse - pladsbyggeri Dato: 2015-07-01 100 Ydervæg - 195 mm massive stolper - vandret vægbeklædning - principsnit 2009-09-01 1:5 MBS Træinfo 110 Ydervæg - 195 mm massive stolper - lodret vægbeklædning

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

tria og pure montagevejledning BetaPack A/S Agerskovvej 9 DK-8362 Hørning CVR Tlf

tria og pure montagevejledning BetaPack A/S Agerskovvej 9 DK-8362 Hørning CVR Tlf Vindspærre Dampspærre Placering i væg, tag og loft Dampspærren skal placeres på den varme side af isoleringen i boliger så tæt som muligt på de opvarmede rum. Erfaringsmæssigt er den mest sikre placering

Læs mere

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn)

U-værdiberegning i henhold til DS 418 Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) Konstruktion: Terrændæk kælder Konstruktionstype: Gulv mod jord ( > 0.5m under terræn) UDE si 0,17 1 Generisk materiale Beton, medium densitet 1800 kg/m3 0,100 1,200 A 0,08 2 Generisk materiale Polystyren,

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Hvis du overvejer

Læs mere

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Indhold Version 4, december 2015 Energikravene i Bygningsreglementet... 3 Hvilke energikrav stiller BR15?... 4 Tænk altid i energi og indeklima...

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Vindspærre Dampspærre Placering i væg, tag og loft Dampspærren skal placeres på den varme side af isoleringen i boliger så tæt som muligt på de opvarmede rum. Erfaringsmæssigt

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015

Energikravene i BR15. En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Energikravene i BR15 En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015 Energikravene i BR15 Indhold Version 4, december 2015 Energikravene i Bygningsreglementet... 3 Hvilke energikrav stiller BR15?...

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Marts Projektering af tage med tagpap. Varmeisolering. Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 2. udgave TOR

Marts Projektering af tage med tagpap. Varmeisolering. Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 2. udgave TOR 312. UDGAVE Marts 2017 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 2. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Tilbygning Mørke Renseanlæg. Varmetabsramme

Tilbygning Mørke Renseanlæg. Varmetabsramme Tilbygning Mørke Renseanlæg Udført af: Mads Køhler Pedersen VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 vm@vming.dk Udført af: MKP Side 1 af 6 er tilbygning Terrændæk Terrændæk, omklædningsrum

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Vejlby Klit 85 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Vejlby Klit 85 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Vejlby Klit 85 Postnr./by: Resultat 7673 Harboøre BBR-nr.: 665-980745-001 Energikonsulent: Claus Pedersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Stormosevej 4A 8400 Ebeltoft Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. oktober 2016 Til den 17. oktober 2026. Energimærkningsnummer 311207025

Læs mere

Generelle projektinformationer

Generelle projektinformationer Dato: 18-4-2012, side 1 af 14 Generelle projektinformationer Projektdata Projektnavn Michelle - Horstved Skov 2 Projektnummer 001 Projekttype Tilbygning Vej Horstved Skov 2 By 8560 Kolind Bygherre Firma

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen.

Læs mere

Kondens i moderne byggeri

Kondens i moderne byggeri Kondens i moderne byggeri Kondens er et naturligt fænomen og ikke et produktproblem. Det er tegn på høj luftfugtighed, hvilket betyder, at øget ventilation er nødvendig. En gennemsnitlig familie på fire

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Emne Spørgsmål Svar. Inhomogene lag

Emne Spørgsmål Svar. Inhomogene lag Emne Spørgsmål Svar Inhomogene lag Hvordan beregner man et inhomogent materialelag, som indeholder et "Ikke ventileret hulrum" hvor 20 % er bjælke og 80 % et ikke ventileret hulrum. Beregningen af R-værdien

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Emne: Varmetabsramme Dato: Byggesag: Forbrænding Ombygning B-2371 Uren Zone

Emne: Varmetabsramme Dato: Byggesag: Forbrænding Ombygning B-2371 Uren Zone Emne: Varmetabsramme Dato: 22.11.2013 Emne: Indholdsbetegnelse Dato: 22.11.2013 Emne: Forside Side 1 Emne: Indholdsbetegnelse Side 2 Emne: Resumé/ konklusion Side 3 Emne: U-værdier m. fugtberegning Side

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 til byggeri med særlige krav til fugtadaptiv dampspærre DAFA

Læs mere

Energibestemmelser i bygningsreglementet. Fyraftensmøde Ærø Energi- og Miljøkontor d. 18. marts 2010

Energibestemmelser i bygningsreglementet. Fyraftensmøde Ærø Energi- og Miljøkontor d. 18. marts 2010 Energibestemmelser i bygningsreglementet Fyraftensmøde Ærø Energi- og Miljøkontor d. 18. marts 2010 Program Energibestemmelserne i BR08 (BR10) Ansvar for overholdelse af energikrav i bygningsreglementet

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gyldenrisdalen 6 8930 Randers NØ Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2014 Til den 5. marts 2024. Energimærkningsnummer 311041245

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Fasanstien 35 4220 Korsør Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. februar 2015 Til den 16. februar 2025. Energimærkningsnummer 311095695

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 Et komplet sortiment af intelligente produkter 7 3 6 4 6 1 5

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Cortinavej 18 8660 Skanderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. januar 2018 Til den 22. januar 2028. Energimærkningsnummer 311293747

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus.

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus. SIDE 1 AF 6 Adresse: Nymarks Alle 96 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-981031-010 Energikonsulent: Lucas Vindbæk Madsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Placering i væg, tag og loft Dampspærren skal placeres på den varme side af isoleringen i boliger så tæt som muligt på de opvarmede rum. Erfaringsmæssigt er den mest

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Erhvervs- og Byggestyrelsen 2 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 3 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Strandvænget 6 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-000000-001 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Eksisterende isoleringstykkelse. 0 mm 50 mm 100 mm 125 mm 150 mm 175 mm 200 mm. Afstandsliste min. 25 mm høj. Tæt undertag. Eksisterende isolering

Eksisterende isoleringstykkelse. 0 mm 50 mm 100 mm 125 mm 150 mm 175 mm 200 mm. Afstandsliste min. 25 mm høj. Tæt undertag. Eksisterende isolering Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET JUNI 2018 Efter af loft Denne energiløsning vedrører efter af loft i tilgængeligt ikke udnyttet tagrum fx med gitterspær eller på hanebåndsloft. Hvis loftets

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR

MONTAGEVEJLEDNING FOR MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD RAW PRO ULTRA RAW PRO HIGHTACK RAW PRO STANDARD RAW PRO HIGHTACK RAW PRO ULTRA Placering i væg, tag og loft Dampspærren skal placeres på den varme side af isoleringen

Læs mere