ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse"

Transkript

1 ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj Erstatter: Brochure fra marts 2006

2 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder en skærpelse af kravene til sommerhuses varmeisolering. er og linietab Reglerne for sommerhuse er stadig forholdsvis enkle idet der tages udgangspunkt i er, Ψ-værdier og maks. areal af vinduer/yderdøre. Sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse skal opfylde nedenstående krav til er og linietab. Vinduesareal Nedenstående er og linietab gælder, når arealet af vinduer og yderdøre ikke overstiger 30% af bruttoetagearealet. Arealet af en yderdør eller et vindue beregnes som arealet af hele muråbningen. Krav til vinduer For vinduer og glasydervægge må energitilskuddet ikke være mindre end -33 kwh/m² pr. år, og for ovenlysvinduer må energitilskuddet ikke være mindre end -10 kwh/m² pr. år. Varmetabsrammen Værdierne kan fraviges, hvis det dimensionerende varme tab gennem konstruktioner og vinduer ikke bliver større, end hvis kravene var opfyldt. Sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse skal opfylde følgende krav til er og linietab Bygningsdel Generelle krav Minimumskrav Ydervægge og kældervægge mod jord 0,25 W/m 2 K 0,30 W/m 2 K Skillevægge og etageadskillelser mod uopvarmede rum 0,40 W/m 2 K 0,40 W/m 2 K Terrændæk, krybekælderdæk og etageadskillelser over det fri 0,15 W/m 2 K 0,20 W/m 2 K Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede 0,50 W/m 2 K 0,50 W/m 2 K Loft og tagkonstruktioner herunder skunkvægge og built-up tage 0,15 W/m 2 K 0,20 W/m 2 K Vinduer, ovenlys og yderdøre 1,80 W/m 2 K 1,80 W/m 2 K ψ-værdi Linietab ved fundament uden gulvvarme 0,15 W/mK 0,40 W/mK Linietab ved fundament med gulvvarme 0,15 W/mK 0,20 W/mK Linietab omkring vinduer og yderdøre 0,03 W/mK 0,06 W/mK Linietab omkring ovenlys 0,10 W/mK 0,20 W/mK

3 3 ISOVERs anbefalinger til isoleringstykkelser for sommerhuse Paralleltag 0,15 l37/220 mm + Gitterspærloft 0,15 l37/ mm Vinduer/yderdør Areal maks. 30% 1,8 Samling omkring vinduer/yderdøre ψ-værdi 0,03 Ydervæg, hulmur 0,25 l37/150 mm Ydervæg, letvæg 0,25 l37/120 + l37/195 mm Fundament ψ-værdi 0,15 Krybekælderdæk 0,15 l37/120 + l37/170 mm Terrændæk 0,15 l41/220 mm

4 4 Sådan beregnes varmetabsrammen Overholder dele af bygningskonstruktionerne ikke kravene til de generelle U- og Ψ-værdier, eller ønskes der et større vinduesareal end de 30%, der er forudsat i bygningsreglementet, skal det eftervises, at husets dimensionerende varmetab ikke derved bliver større, end hvis kravene var opfyldt. Uanset hvad resultatet af eftervisningen viser, skal minimumskravene altid være overholdt. Eftervisningen kan udføres efter følgende retningslinjer: Eksempel Et sommerhus på 8 x 15 m ønskes udført med et samlet areal af vinduer og yderdøre på 42 m 2. Huset bruttoetageareal er 120 m % af det er 36 m 2. Altså skal det dimensioneres efter varmetabsrammen Huset er i første omgang designet med følgende konstruktioner: Træskeletvæg på 120x45 stolper pr. 600 mm med et krydslægtet lag. Altså isolering, hvilket giver en på 0,25 W/m 2 K. Taget er overalt krydsfiner med tagpap. Halvdelen af huset er med vandret loft og gitterspær. Isolering er planlagt til 95+1 ~ : 0,15 I den anden halvdel er der loft til kip, med en tagkonstruktion af 45x195 mm spær pr. 800 mm isoleret med 1 og et 50 mm ventileret hulrum. Derunder er der krydsforskalling med isolering. Det giver = 0,20 De øvrige konstruktioner: terrændæk, vinduer/yderdøre og fundamenter har værdier der svarer til kravet. Der er gulvvarme i hele huset. Først beregnes varmetabsrammen Arealet af henholdsvis bygningens tag/loft, terræn-/krybekælderdæk og facade/ydervæg beregnes. Ligeledes beregnes den udvendige længde af bygningens fundament, samt den samlede længde af samlingen mellem vægge og vinduer/yderdøre. 30% af bruttoarealet indgår som vindues- og yderdørsareal i beregningen. Er vinduesarealet i det projekterede hus over 30%, regnes det overskydende areal som ydervæg. Herefter beregnes varmetabet gennem konstruktionerne med de generelle krav for U- og Ψ-værdier til konstruktionerne. Det samlede varmetab udgør varmetabsrammen for huset. Varmetabsrammen beregnes som summen af tilladte varmetab for de eneklte konstruktioner Bygningsdel Areal m 2 W/m 2 K inde C ude C Varmetab W Ydervæg 111,0 0, ,0 Tag/loft 140,0 0, ,0 Terrændæk 120, 0 0, ,0 Vinduer/yderdøre (30%) 36,0 1, ,6 Længde m Ψ-værdi W/mK inde C ude C Varmetab W Fundamenter 46,0 0, ,8 Samling omkring vinduer/yderdøre 106,0 0, ,8 Aktuelt varmetab i alt 4.385,2

5 5 Det aktuelle varmetab for det projekterede hus bestemmes Varmetabet for bygningen beregnes nu med de aktuelle U- og Ψ-værdier for bygningens konstruktioner, og det faktiske areal for vinduer og yderdøre. Det aktuelle varmetab må ikke overstige varmetabsramme. Varmetabet for huset som det er designet Bygningsdel Areal m 2 W/m 2 K inde C ude C Varmetab W Ydervæg 105,0 0, ,0 Gitterspærloft 60,0 0, ,0 Tag (Loft til kip) 80,0 0,20 512,0 Terrændæk 120,0 0, ,0 Vinduer/yderdøre 42,0 1, ,2 Længde m Ψ-værdi W/mK inde C ude C Varmetab W Fundamenter 46,0 0, ,8 Samling omkring vinduer/yderdøre 120,00 0, ,2 Aktuelt varmetab i alt 4.824,2 Behov for forbedringer Det aktuelle varmetab på 4.824,2 W er større end varmetabsrammen på 4.385,2 W. Huset overholder derfor ikke bygningsreglementets krav til energiforbrug. Det er derfor nødvendigt, at fortage nogle forbedringer af konstruktionerne. På gitterspærsloftet prøver vi med 195 mm isolering over spærfoden i stedet for 1. Det giver en på 0,12 W/m 2 K I området med loft til kip, øges spærhøjden og isoleringstykkelsen med 50 mm. Det giver en ny på 0,16 W/m 2 K Vinduesarealet ønskes ikke ændret, men en for vinduerne kan ændres. Et større glasparti med fast ramme kan forbedres til en på 1,35 W/m 2 K og øvrige døre og vinduer til 1,55 W/m 2 K Varmetabet for huset med ændringerne Bygningsdel Areal m 2 W/m 2 K inde C ude C Varmetab W Ydervæg 105,0 0, ,0 Gitterspærloft 60,0 0, ,4 Loft til kip 80,0 0, ,6 Terrændæk 120,0 0, ,0 Vinduer/yderdøre 32,0 1, ,2 Glasparti med faste rammer 10,0 1, ,0 Længde m Ψ-værdi W/mK inde C ude C Varmetab W Fundamenter 46,0 0, ,8 Samling omkring vinduer/yderdøre 106,0 0, ,2 Aktuelt varmetab i alt 4.264,20 Nu er det aktuelle varmetab på 4.264,2 W mindre end varmetabsrammen på 4.385,2 W. Huset overholder nu varmetabsramme, og dermed kravene i bygningsreglementet.

6 6 Dampbremse i sommerhuse Dampbremsens opgave er at forhindre kondens i konstruktionen I sommerhuse er fugtforholdene lidt specielle. Derfor opstår der ofte usikkerhed om, hvorvidt der skal dampbremse i konstruk tionerne, og hvor den evt. skal placeres. Vi anbefaler, at man monterer en ISOVER Vario Duplex, eller en anden damp bremse, der kan udtørre konstruktionen. Dampbremsen anbringes, så mindst 2/3 af isoleringen s tykkelse er udvendig på dampbremsen. Konstruktione uden dampbremse Den varme og fugtige luft fra rummene trænger ud gennem konstruktionen, og efterhånden som den passerer isoleringslaget, bliver den kølet ned. På et tidspunkt bliver luften så kold, at fugten sætter sig som kondens. I nogle tilfælde forsvinder fugten igen i løbet af foråret, hvor der stadig er varme på inde i huset, der presser fugten udad, og hvor udeluften bliver varmere og derfor kan transportere fugten væk. Men i andre situationer er dette ikke tilstrækkeligt til at fjerne al fugten, og så får man en skadelig ophobning af fugt i konstruktionen år for år. Helårshus I helårshuse løses problemet ved, at der anbringes en dampbremse på den varme side af isoleringen. Den bremser indeluften, inden den når ud, hvor det giver kondens. Dampbremsen behøver ikke at være direkte bagved loftbeklædningen. Den kan placeres op til 1/3 inde i isoleringslaget, hvor den ligger godt beskyttet mod beskadigelse. Gammeldags sommerhus I et gammeldags sommerhus, hvor der ikke er opvarmning, følges temperaturen og luftfugtigheden indenfor og udenfor ad. Derfor sker der ingen transport gennem konstruktionerne og man kan helt undvære en dampbremse. Moderne sommerhus Mange nye sommerhuse ender imidlertid med at være beboet året rundt, når ejerne går på pension. Derfor er man nødt til at montere en dampbremse. I starten er sommerhuset måske kun opvarmet til 5-6 C det meste af tiden og med fuld varme i kortere perioder i løbet af året. Det gør sagen mere kompliceret. I forsommeren, når solen varmer taget op, og luften inde i huset stadig er kold, vil fugten i træværket presses indad. Hvis den så møder en dampbremse på det, der nu er den kolde side, vil der dannes kondens, som måske ikke når at tørre ud igen inden næste forår. Det kan løses ved at bruge en dampbremse, der kan udtørre denne såkaldte sommer kondens. F.eks. ISOVER Vario Duplex. Sådan virker ISOVER Vario Duplex ISOVER Vario Duplex har en unik egenskab til at reagere på luftens fugtighed. Ved lav luftfugtighed er den tæt og fungerer som dampbremse. Ved høj luftfugtighed åbner den og lader mere fugt passere. I de år hvor sommerhuset kun bruges i korte perioder, vil Vario Duplex åbne sig, når sommerkondensen får fugtig heden på oversiden til at stige. Varmen fra sol ind strålingen på taget presser fugten gennem kon struktionen og ind rummet, hvorfra den kan ven tileres bort. I de år hvor sommerhuset er opvarmet hele året, vil vin terens tørre indeluft få Vario Duplex til at lukke sig, så den fungerer som en almindelig dampbremse.

7 7 Lufttæthed i sommerhuse ISOVER Vario Duplex sikrer lufttæthed og regulerer fugtforholdene i sommerhuse Energibestemmelserne i BR10 stiller ikke krav til sommerhuses tæthed, men da en bygnings tæthed er en væsentlig faktor for energiforbruget til opvarmning af huset, er det vigtigt at der sikres en lufttæt konstruktion. En tæt konstruktion sikrer også mod: Fugtskader da indeluft, der passerer ud gennem en isoleret konstruktion, afsætter kondens undervejs. På sigt kan det føre til alvorlige fugt- og svampeskader. Dårlig boligkomfort da utætheder eksempelvis ved el-dåser, vinduer og fodrem giver trækgener og fornemmelse af kolde ydervægge, især når det blæser. Dårlig varmeøkonomi en utæt konstruktion øger energiforbruget med 20 30%. Vi anbefaler, at man anvender ISOVER Vario Duplex, som er en meget robust klimamembran, der sammen med et stort sortiment af tætningsprodukter sikrer, at både samlinger i klimamembranen og samlinger med andre bygningsdele kan laves lufttætte. Dog skal lufttætheden sikres hvis beklædningen og membranen gennembrydes af f.eks. installationer. Det sikreste, med hensyn til lufttætheden, er at placere klimamembranen et stykke inde i konstruktionen, således at installationer kan placeres mellem beklædning og membran. For at undgå kondens i isoleringen, må klimamembranen maksimalt placeres 1/3 inde regnet fra den varme side. Dermed kan installationer føres og monteres på den indvendige side af klimamembranen uden større risiko for at beskadige den. Alle samlinger af klimamembranen og tilslutninger til andre bygningsdele skal klæbes eller fuges for at sikre tæthed. Til ISOVER Vario Duplex findes et sortiment af fugemasser, fugebånd, tape og rørkraver, der gør systemet velegnet til næsten enhver form for sommerhusbyggeri. ISOVER Vario Duplex montagebrochure kan bestilles eller downloads på Klimamembranen placeres på den varme (indvendige) side af isoleringen umiddelbart bag beklædningen. ISOVER Vario monteres på den invendige side af isoleringen.

8 8 Ydervæg Let ydervæg bygget op på træskelet, med ventileret hulrum mellem isolering og regnskærm Isolans af ventileret hulrum Vægbeklædning af gips Stolpebredde Lægtebredde 0,13 m 2 K/W 0,13 m 2 K/W 2 13 mm λ 34 Stolpe afstand 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm Lægteafstand 450 mm 600 mm 450 mm 600 mm 450 mm 600 mm 450 mm 600 mm 120 mm 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 1 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0, mm 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0, mm 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 2 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0, mm 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0, mm 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, mm 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0, mm 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0, mm 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0, mm 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 λ 37 Stolpe afstand 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm Lægteafstand 450 mm 600 mm 450 mm 600 mm 450 mm 600 mm 450 mm 600 mm 120 mm 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 1 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0, mm 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0, mm 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 2 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0, mm 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0, mm 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0, mm 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0, mm 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0, mm 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0, mm 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08

9 9 Tag Skråtag, bjælkespær tag eller built up tag, med ventileret hulrum mellem isolering og regnskærm. Eventuelt et krydslægtet lag under bjælkerne Isolans af ventileret hulrum Tag Spærbredde Lægtebredde 0,10 m 2 K/W 0,10 m 2 K/W 19 mm λ 34 Spær afstand 800 mm 1000 mm 1200 mm Lægteafstand mm 600 mm mm 600 mm mm 600 mm 0 mm 0 mm 0 mm 1 0,26 0,20 0,20 0,25 0,20 0,20 0,25 0,20 0, mm 0,20 0,16 0,16 0,20 0,16 0,16 0,19 0,16 0, mm 0,18 0,15 0,15 0,18 0,14 0,14 0,17 0,14 0,14 2 0,16 0,13 0,13 0,16 0,13 0,13 0,16 0,13 0, mm 0,15 0,13 0,12 0,15 0,12 0,12 0,15 0,12 0, mm 0,13 0,11 0,11 0,13 0,10 0,10 0,12 0,10 0, mm 0,12 0,10 0,10 0,12 0,10 0,10 0,12 0,10 0, mm 0,11 0,09 0,09 0,11 0,09 0,09 0,10 0,09 0, mm 0,11 0,09 0,09 0,11 0,09 0,09 0,10 0,09 0, mm 0,10 0,09 0,09 0,10 0,08 0,08 0,10 0,08 0, mm 0,10 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 λ 37 Spær afstand 800 mm 1000 mm 1200 mm Lægteafstand mm 600 mm mm 600 mm mm 600 mm 0 mm 0 mm 0 mm 1 0,28 0,21 0,21 0,27 0,21 0,21 0,27 0,21 0, mm 0,21 0,17 0,17 0,21 0,17 0,17 0,20 0,16 0, mm 0,19 0,16 0,15 0,19 0,15 0,15 0,18 0,15 0,15 2 0,17 0,14 0,14 0,17 0,14 0,14 0,17 0,14 0, mm 0,16 0,13 0,13 0,16 0,13 0,13 0,16 0,13 0, mm 0,14 0,11 0,11 0,13 0,11 0,11 0,13 0,11 0, mm 0,13 0,11 0,11 0,13 0,11 0,10 0,12 0,10 0, mm 0,11 0,10 0,10 0,11 0,09 0,09 0,11 0,09 0, mm 0,11 0,10 0,10 0,11 0,09 0,09 0,11 0,09 0, mm 0,11 0,09 0,09 0,11 0,09 0,09 0,10 0,09 0, mm 0,10 0,09 0,09 0,10 0,08 0,08 0,10 0,08 0,08

10 10 Tag Isolering mod loftrum Isolans af loftrum Træloft Spærbredde 0,10 m 2 K/W 0,30 m 2 K/W 19 mm λ 37 Loftrum under tag af tagsten med vindtæt undertag, stråtag eller krydsfiner med tagpap. Spær afstand 800 mm 1000 mm 1200 mm 95 mm 120 mm 1 95 mm 120 mm 1 95 mm 120 mm 1 95 mm 0,19 0,17 0,15 0,19 0,17 0,15 0,18 0,17 0, mm 0,17 0,15 0,14 0,16 0,15 0,14 0,16 0,15 0,14 1 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0,13 0,15 0,14 0, mm 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,11 0, mm 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,10 2 0,11 0,10 0,09 0,11 0,10 0,09 0,11 0,10 0, mm 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0, mm 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0, mm 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0, mm 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 Isolans af loftrum Træloft Spærbredde Lægtebredde 0,10 m 2 K/W 0,30 m 2 K/W 19 mm T3 λ 37 Loftrum under tag af tagsten med vindtæt undertag, stråtag eller krydsfiner med tagpap. T3 = isolering i forskalling af 45 / 600 mm lægter Spær afstand 800 mm 1000 mm 1200 mm 95 mm 120 mm 1 95 mm 120 mm 1 95 mm 120 mm 1 95 mm 0,16 0,14 0,13 0,16 0,14 0,13 0,15 0,14 0, mm 0,14 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12 1 0,13 0,12 0,11 0,13 0,12 0,11 0,13 0,12 0, mm 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0, mm 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 2 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0, mm 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0, mm 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0, mm 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0, mm 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06

11 11 Dæk Krybekælderdæk med træbjælkelag, og eventuelt krydslægtet lag Isolans af krybekælderrum Trægulv Bjælkebredde Bjælkeafstand Lægtebredde Lægteafstand 0,17 m 2 K/W 0,17 m 2 K/W 22 mm 600 mm 600 mm λ mm 220 mm mm 290 mm 340 mm 0 mm 0,24 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,11 0,19 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 0,10 λ mm 220 mm mm 290 mm 340 mm 0 mm 0,25 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,12 0,20 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 Terrændæk Støbt betondæk Jordisolans Støbelag beton Trægulv 0,17 m 2 K/W 1,50 m 2 K/W 80 mm 9 mm Støbt betondæk uden gulvvarme, og med flydende gulv direkte på støbelaget 150 mm 0,20 S60: λ mm 0, mm 0,12 S80 λ mm 0, mm 0,12 Gulvvarme i betonpladen Jordisolans Støbelag beton 0,00 m 2 K/W 1,50 m 2 K/W 80 mm Støbt betondæk med gulvvarme, og med flydende gulv direkte på støbelaget 150 mm 0,21 S60: λ mm 0, mm 0,12 S80 λ mm 0, mm 0,12

12 Få svar på dine spørgsmål Har du brug for mere information om det nye bygningsreglement, kan du finde det på eller du kan kontakte en af vores tekniske konsulenter på telefon Saint-Gobain Isover a/s Østermarksvej Vamdrup Telefon Telefax isover-inhouse

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010

Kort og godt om ombygningsreglerne i BR2010 Her gælder ombygningskravene Bestemmelserne omfatter ikke Ombygning kombineret med ændret anvendelse. Sagen hører til under tilbygningsreglerne. Udvidelse af arealet, herunder udnyttelse af loftrum og

Læs mere

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR

Varmeisolering. Marts 2011. Projektering af tage med tagpap TOR 311. udgave Marts 2011 Projektering af tage med tagpap Varmeisolering TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd Anvisning 31, 1. udgave TOR har til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet

Manual 1. Beregningsprogrammet ISOVER Energi. U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet Manual 1 Beregningsprogrammet ISOVER Energi U-værdi transmissionstab varmetabsramme energibehov rentabilitet 3 udgave, april 2007 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kom godt i gang 3 U-værdi 5 Transmissiontab

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2 Beslutning 13 Etablering af gulvvarme terrændæk og kældergulve i opvarmede kældre NB Dæk 6, 7, 8 og 9 er samtidig revideret ud fra ændrede før u-værdier og krav til øgede isoleringstykkelser ud fra BR

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Nyt sommerhus Makrelvej 9 8400 Ebeltoft Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar 2023. Energimærkningsnummer 310021862 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse

Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 Erhvervs- og Byggestyrelsen 2 Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 3 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Brorsonsvej 13 7470 Karup J Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. juni 2014 Til den 3. juni 2024. Energimærkningsnummer 311057495 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle

Marts 2010. Forstå dit energimærke. Inspiration til energibesparelser, Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Hvem er vi? Bornholm: 2 medarbejdere Kontor i Gudhjem Mølle Jl Sparepotentiale for enfamiliehuse Gennemsnit af energimærker Der spares 31,4 % af det samlede varmebehov Der skal investeres 65.000 kr./hus.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

Tillæg 12 til Bygningsreglement

Tillæg 12 til Bygningsreglement 1 Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Byggestyrelsen Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 2 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995 med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Guide Guide til håndværksmæssig udførelse: Hvorfor tætne et eksisterende hus? UDGIVET NOVEMBER 2009 Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Når man vil spare på varmen i sit hus, er et

Læs mere

Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov

Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov Jesper Kragh Svend Svendsen Lavenergihus i Sisimiut Beregnet varmebehov DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport R-103 BYG DTU November 2004 ISBN=87-7877-169-2 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Beskrivelse

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hovedgaden 13 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-219646-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Rådgivende ingeniør Michael Due NYE TAGLEJLIGHEDER OMBYGNING AF TAGRUM TIL BEBOELSE Michael Due Baggrund Mangel på boliger i den indre

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ikast- Brande kommune Svalehaven 20 7430 Ikast Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. november 2012 Til den 15. november 2022.

Læs mere

Energibesparelse Prioriteringsfaktor Begrænsning i anvendelse 24 kwh/m fundament 1,0 for Fjernvarme, el og individuel biomasse

Energibesparelse Prioriteringsfaktor Begrænsning i anvendelse 24 kwh/m fundament 1,0 for Fjernvarme, el og individuel biomasse Læs let til Dæk 14 19 (2015 årsrevision) Ref.: Dæk 14 Beskrivelse Før/efter Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Terrændækket (belægning eller trægulv på strøer på beton med drænlæg

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Gammelbro 60 7190 Billund Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. marts 2013 Til den 4. marts 2023. Energimærkningsnummer 310027953 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg

XXXX 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg Ny ref. Ref Gl værdi Ny værdi Gammel benævnelse Ny benævnelse 1051 Vejrkompencering incl. motorventil på 2 strenget fjernvarmeanlæg 00 1503 0 3000 1232 0 3100 154 0 4000 1232 0 Fjernvarmeanlæg, afkølings

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

JACKON DE LETTE LØSNINGER

JACKON DE LETTE LØSNINGER JACKON DE LETTE LØSNINGER Ì BYGNINGSREGLEMENT 2010 OG LØSNINGER VED U-VÆRDIER NED TIL 0,06W/M 2 K 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø! Nybyggeri - Opvarmet til over 15ºC 280mm 60 350mm

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Holmebakken 14 8382 Hinnerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. maj 2014 Til den 14. maj 2024. Energimærkningsnummer 311054228

Læs mere

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype Tegningsnr. Titel Tegner ato fbildningstype Tegningsliste urrent Revision urrent Revision ate urrent Revision escription H_N0 eliggenhedsplan 6/0/ H - Planer H_N0 Stueplan 6/0/ H - Planer H_N0 Kloakplan

Læs mere

Nye energibestemmelser i det danske bygningsreglement. Indhold og erfaringer

Nye energibestemmelser i det danske bygningsreglement. Indhold og erfaringer Nye energibestemmelser i det danske bygningsreglement Indhold og erfaringer Olaf Bruun Jørgensen Esbensen A/S, København Sektionsleder, Energi & Indeklima, civilingeniør, M. FRI o.b.joergensen@esbensen.dk

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Berberisvej 10 Postnr./by: Resultat 9492 Blokhus BBR-nr.: 849-086074-001 Energikonsulent: Sten Rune Berg Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skærgårdsparken 10 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-924232 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere