Vold og trusler på arbejdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vold og trusler på arbejdspladsen"

Transkript

1 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen viser, at særligt medlemmer i Social- og Sundhedssektoren udsættes for vold og trusler. Desuden føler de, der har været udsat for vold, mindre arbejdsglæde, de har højere sygefravær og vurderer deres helbred dårligere end dem, som ikke har oplevet vold. Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 19. januar til 31. januar 2017, hvor i alt medlemmer svarede på spørgsmålene om vold og trusler på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner Mere end hver tredje har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen. 2 procent har oplevet det dagligt; 6 procent ugentligt; 7 procent månedligt og 19 procent sjældnere. Samlet set har 35 procent været udsat for trusler om vold inden for de seneste 12 måneder. Dette er på samme niveau som i en tilsvarende undersøgelse fra Store forskelle i sektorerne: I Social- og Sundhedssektoren har 48 procent oplevet trusler om vold, mens det tilsvarende gælder 18 procent i Teknik- og Servicesektoren; 15 procent i Pædagogisk Sektor og 10 procent i Kost- og Servicesektoren. Hver tredje har inden for det seneste år være udsat for fysisk vold på arbejdspladsen. I alt har 32 procent af medlemmerne i løbet af det seneste år været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen. Dette er flere end i 2015, hvor det var 26 procent, der svarede dette og markant flere end niveauet for danske lønmodtagere generelt, hvor andelen ifølge NFA 2016 lå på 6 procent. 3 ud af 4, som er blevet udsat for trusler om vold inden for det seneste år, har også oplevet fysisk vold. Til sammenligning har 9 procent af dem, der ikke har været udsat for trusler om vold, oplevet fysisk vold. Fysisk vold er mest udbredt i Social- og Sundhedssektoren: 43 procent i denne sektor har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen. Den tilsvarende andel er 17 procent i Pædagogisk Sektor, og 7 procent i både Kost- og Servicesektoren og Teknik- og Servicesektoren. KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Politik og Analyse Katrine Bonde Nielsen Tlf Tanja Aaby Toftlund Tlf

2 Vold og trusler på arbejdspladsen 2 Flere tilfælde af vold på hospitaler og i genoptræningstilbud: Særligt på hospitaler og genoptræningstilbud er der sket en markant udvikling i fysisk vold på arbejdspladsen. I 2015 var 17 procent af medlemmerne ansat på disse arbejdssteder udsat for fysisk vold, mens det i 2017 er steget til 30 procent. Medlemmer, der har oplevet fysisk vold, har mindre arbejdsglæde: Blandt dem, der har været udsat for fysisk vold, er 38 procent helt enige i, at de er glade for at gå på arbejde hver dag. Den tilsvarende andel for dem, der ikke har oplevet vold, er 48 procent. Jobskifte overvejes i højere grad blandt dem, der har oplevet fysisk vold: 45 procent af dem, som har været udsat for fysisk vold, overvejer helt eller delvist at søge væk fra deres arbejdsplads. Blandt dem, der ikke har oplevet vold, er den tilsvarende andel 32 procent. Sammenhæng mellem fysisk vold og dårligere helbred: Blandt dem, der har oplevet fysisk vold, vurderer 18 procent, at deres helbred er meget godt. Den tilsvarende andel for dem, der ikke har oplevet vold, er 22 procent. Sygefraværet er højere for dem, der udsættes for fysisk vold. 41 procent af dem, der har oplevet fysisk vold, har i løbet af 2016 haft 8 fraværsdage eller mere. Den tilsvarende andel for dem, der ikke har oplevet vold, er 33 procent. Sammenhæng mellem forebyggelse og fysisk vold: Færre udsættes for fysisk vold på de arbejdspladser, der prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt.

3 Vold og trusler på arbejdspladsen 3 Hver tredje udsættes for trusler om vold på arbejdspladsen Undersøgelsen viser, at 2 procent dagligt har oplevet trusler om vold på deres arbejdsplads inden for de seneste år. 6 procent har oplevet det ugentligt; 7 procent månedligt, mens 19 procent har oplevet det sjældnere. Samlet har 35 procent altså oplevet trusler om vold på arbejdspladsen. Dette er på samme niveau som i en tilsvarende undersøgelse fra Figur 1. Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? 70% 60% 63% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19% 6% 7% 2% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig Antal svar: Ved ikke udgør 3 procent, og er ikke medtaget i figuren. Grundet afrundinger summerer andelen, der har været udsat for trusler om vold, ikke til 35 procent i figuren.

4 Vold og trusler på arbejdspladsen 4 Særligt medlemmer i Social- og Sundhedssektoren udsættes for trusler om vold For at se om bestemte grupper udsættes for trusler om vold oftere end andre, er svarene i figur 2 opdelt på sektorer. I figuren er der desuden en sammenligning mellem FOAs medlemmer og lønmodtagerne generelt (NFA, 2016). Der er hele 48 procent i Social- og Sundhedssektoren, som har været udsat for trusler om vold inden for de seneste 12 måneder. Den tilsvarende andel er 18 procent i Teknik- og Servicesektoren; 15 procent i Pædagogisk Sektor, mens den i Kost- og Servicesektoren er 10 procent. Social- og Sundhedssektoren er dermed den sektor, hvor flest oplever trusler om vold. Det fremgår af figur 2 nedenfor. Sammenlignes FOAs medlemmer med lønmodtagerne generelt ses en markant forskel. Ifølge undersøgelsen fra NFA udsættes 9 procent af lønmodtagerne for trusler om vold, mens det som sagt sker for 35 af FOAs medlemmer. En langt større andel af FOAs medlemmer udsættes altså for trusler om vold på arbejdspladsen end lønmodtagere generelt. Figur 2. Andel, der inden for de seneste 12 måneder har været udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Fordelt på sektor. Sammenlignet med NFA. Kost- og Servicesektoren (228) 10% Pædagogisk Sektor (1.068) 15% Social- og Sundhedssektoren (3.099) 48% Teknik- og Servicesektoren (256) 18% I alt (4.651) 35% Danske lønmodtagere (NFA), % 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal svar: Andelen der har været udsat for trusler om vold, er konstrueret ud fra svarmulighederne Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt og Ja, sjældnere.

5 Vold og trusler på arbejdspladsen 5 Ansatte i psykiatrien udsættes oftest for trusler om vold Figur 3 viser omfanget af trusler på de forskellige arbejdssteder. Blandt medlemmer ansat i psykiatrien har 71 procent oplevet trusler om vold på arbejdspladsen. Det fremgår desuden, er andelen, der har modtaget trusler, også er høj for medlemmer ansat på plejecentre og på special- og handicapområdet. På disse områder har mere end halvdelen (hhv. 54 % og 53 %) oplevet det inden for det seneste år. De arbejdssteder hvor færrest oplever trusler om vold, er på skoler, daginstitutioner og i dagplejen. Dermed er de, som arbejder med børn, mindre udsat for trusler om vold end ansatte på øvrige arbejdssteder. Det fremgår af figur 3. Figur 3. Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? Fordelt på arbejdssted 1 Daginstitution (479) 11% 88% 2% Dagplejen (402) 99% Hjemmeplejen (879) 31% 66% 4% Plejecenter (1.396) 54% 44% 3% Hospital eller genoptræningstilbud (472) 35% 62% 3% Psykiatrien (373) 71% 26% 3% Special- og handicapområdet (205) 53% 46% 2% Skoler eller lign. (192) 11% 87% 2% Øvrige områder (255) 20% 74% 5% I alt (4.653) 35% 63% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke/husker ikke Antal svar: Kategorien Ja er konstrueret ud fra svarmulighederne Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt og Ja, sjældnere. 1 Kategorien Hjemmeplejen dækker også over medlemmer, der arbejder hos et vikarbureau. Psykiatrien dækker over medlemmer, der arbejder i behandlings- eller distriktspsykiatrien og i socialpsykiatrien, bostøtte, botilbud og lignende.

6 Vold og trusler på arbejdspladsen 6 Hvert tredje medlem udsættes for fysisk vold på arbejdspladsen Undersøgelsen viser, at 1 procent dagligt har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. 4 procent har oplevet det ugentligt; 7 procent månedligt, mens 20 procent har oplevet det sjældnere. Dermed har 32 procent samlet set været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads. Der ses i figur 4. Andelen, der har været udsat for fysisk vold (32 %), er derfor næsten på niveau med andelen, som har oplevet trusler om vold (35 %).

7 Vold og trusler på arbejdspladsen 7 Figur 4. Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? 70% 66% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 7% 4% 1% Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig Andel, der har oplevet fysisk vold. Fordelt på årstal % % % NFA, % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Antal svar i 2012, 2015 og 2017: Henholdsvis 1.533, og Procenterne summerer ikke til 100 grundet afrundinger. Sammenligning mellem 2012 og de øvrige år skal foretages med forbehold for, at spørgsmålets svarmuligheder ikke er de samme i 2012 som i 2015 og Svarmulighederne i 2012 var: Nej; Ja, fra kolleger; Ja, fra en leder; Ja, fra borgere/brugere/patienter/elever/pårørende og lignende; Ved ikke. NFA er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. NFAs undersøgelser er fra 2016, og ser generelt på lønmodtagere i Danmark. Figur 4 viser desuden, at fysisk vold er blevet mere udbredt de seneste år. I 2012 havde 14 procent oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, i 2015 var det 26 procent, mens det i 2017 er 32 procent. En sammenligning mellem 2012 og de øvrige år skal foretages med forbehold for, at spørgsmålets svarmuligheder ikke er de samme i 2012 som i 2015 og 2017.

8 Vold og trusler på arbejdspladsen 8 NFAs arbejdsmiljøundersøgelse fra 2016 viser, at 6 procent af lønmodtagerne har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen. Den tilsvarende andel blandt FOAs medlemmer er som nævnt 32 procent. FOAs medlemmer udsættes altså markant oftere or fysisk vold end lønmodtagere generelt set. Det fremgår af figur 4. De fleste tilfælde af vold udøves af et barn, en borger eller patient De, der har været udsat for fysisk vold, blev spurgt ind til, hvem der udsatte dem for vold. Af figur 5 nedenfor fremgår det, at hele 96 procent angiver, at en borger/barn/patient eller lignende udsatte dem for vold. 2 procent har oplevet vold fra en pårørende; 1 procent fra kolleger, mens 1 procent har oplevet, at andre udsatte dem for vold. Figur 5. Hvem udsatte dig for fysisk vold? En borger/barn/patient eller lignende 96% En pårørende 2% Kolleger/medarbejdere 1% Leder 0% Andre skriv gerne hvem: 1% Ved ikke 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Antal svar: Det har været muligt at sætte flere kryds, hvorfor procenterne ikke summerer til 100. Spørgsmålet er stillet til medlemmer, der har svaret, at de har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen.

9 Vold og trusler på arbejdspladsen 9 Størstedelen af dem, der modtager trusler om vold, oplever også fysisk vold Der ses en tydelig sammenhæng mellem dem, der er blevet udsat for trusler om vold, og dem, som har oplevet fysisk vold. 75 procent af dem, der har været udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads, har også oplevet fysisk vold. Blandt dem, der ikke har oplevet trusler om vold, har 9 procent været udsat for fysisk vold. Der er altså en stor andel, som udsættes for både trusler om vold og fysisk vold. Dette er vist i figur 6. Figur 6. Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? Fordelt på spørgsmålet: Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? Udsat for trusler om vold (1.655) 75% 24% 1% Ikke udsat for trusler om vold (2.875) 9% 91% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Udsat for fysisk vold Ikke udsat for fysisk vold Ved ikke Antal svar: Heraf svarede 123 Ved ikke, og disse er ikke vist i figuren. Grundet afrundinger summerer kategorien Ikke udsat for trusler om vold ikke til 100 procent. Kategorierne Udsat for trusler om vold og Udsat for fysisk vold er begge konstrueret ud fra svarmulighederne Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt og Ja, sjældnere.

10 Vold og trusler på arbejdspladsen 10 Medlemmer i Social- og Sundhedssektoren udsættes oftere for fysisk vold Figur 7 sammenligner dem, der har været udsat for fysisk vold, på tværs af sektorer og årstal. Det ses af figuren, at en større andel udsættes for fysisk vold i Social- og Sundhedssektoren sammenlignet med de øvrige sektorer. I Social- og Sundhedssektoren har hele 43 procent oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år. Det tilsvarende gælder 17 procent i Pædagogisk Sektor, og 7 procent i både Kost- og Servicesektoren og Teknik- og Servicesektoren. Figur 7. Andel, der inden for de seneste 12 måneder har været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads. Fordelt på sektor. Kost- og Servicesektoren 3% 4% 7% Pædagogisk Sektor 8% 14% 17% Social- og Sundhedssektoren 18% 35% 43% Teknik- og Servicesektoren 7% 7% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Antal svar i 2012, 2015 og 2017: Henholdsvis 1.533, og Andelen der har været udsat for trusler om vold, er konstrueret ud fra svarmulighederne Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt og Ja, sjældnere. Figur 7 viser desuden, at udviklingen i fysisk vold er mest fremtrædende i Social- og Sundhedssektoren. I denne sektor oplevede 18 procent fysisk vold i 2012, mens andelen er steget til 43 procent i I Pædagogisk Sektor er der ligeledes sket en stigning, da 8 procent var udsat for fysisk vold i 2012, mens det i 2017 er 17 procent. Udviklingen i de øvrige sektorer er ikke signifikant.

11 Vold og trusler på arbejdspladsen 11 Ansatte på special- og handicapområdet samt plejecentre udsættes oftest for vold Det er også blevet undersøgt, på hvilke arbejdssteder fysisk vold er mest udbredt. Figur 8 viser, at mindst halvdelen af dem, der arbejder på special- og handicapområdet (55 %), på plejecentre (54 %) og i psykiatrien (50 %), har været udsat for fysisk vold inden for det seneste år. Det er en markant større andel, end det gennemsnitlige niveau for FOAs medlemmer, som er 32 procent. De, som arbejder med børn, er mindst udsat for fysisk vold. Det fremgår ved, at dagplejen, daginstitutioner og skoler er blandt de arbejdssteder, hvor færrest udsættes for vold. Det ses i figur 8. Figur 8. Andel, der inden for de seneste 12 måneder har været udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads. Fordelt på arbejdssted. 60% 50% 40% 47% 54% 55% 50% 48% 45% 40% 30% 20% 10% 0% 17% 10% 9% 2% 2% 0% 8% 16% 26% 25% 30% 17% 18% 9% 4% 13% 9% 9% 10% 7% Antal svar i 2012, 2015 og 2017: Henholdsvis 1.533, og Andelen, der har været udsat for fysisk vold i 2015 og 2017 er konstrueret ud fra svarmulighederne Ja, dagligt, Ja, ugentligt, Ja, månedligt og Ja, sjældnere. Andelen, der har været udsat for fysisk vold i 2012 er konstrueret ud fra svarmulighederne Ja, fra kolleger, Ja, fra en leder og Ja, fra borgere/brugere/patienter/elever, pårørende og lign.. Figur 8 viser desuden udviklingen i fysisk vold fordelt på arbejdssteder. I sammenligningen skal der tages forbehold for, at spørgsmålets svarkategorier i 2012 ikke er de samme som i 2015 og Den mest markante udvikling fra 2015 til 2017 findes inden for hospitaler og genoptræningstilbud. Her var der i procent, som havde oplevet fysisk vold, mens andelen er steget til hele 30 procent i Ansatte i hjemmeplejen, daginstitutioner og på plejecentre oplever også i højere grad vold på arbejdspladsen end tidligere.

12 Vold og trusler på arbejdspladsen 12 Arbejdsglæden er mindre for dem, der har oplevet fysisk vold Blandt dem, der har været udsat for fysisk vold, er 68 procent helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet er godt på deres arbejdsplads. Den tilsvarende andel er 78 procent for dem, der ikke har været udsat for fysisk vold. Dermed vurderes arbejdsmiljøet bedre blandt dem, der ikke har været udsat for vold, end blandt dem, som har oplevet vold. Dette fremgår af figur 9 nedenfor. 38 procent af dem, der har været udsat for fysisk vold, er helt enige i, at de er glade for at gå på arbejde hver dag. For dem, der ikke har oplevet fysisk vold, er den tilsvarende andel 48 procent. Arbejdsglæden er dermed større for dem, der ikke har oplevet fysisk vold, end blandt dem, der har oplevet fysisk vold. Det fremgår af figur 9 nedenfor. Figur 9. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg synes generelt, at arbejdsmiljøet er godt på min arbejdsplads Udsat for fysisk vold (1.503) 14% 54% 19% 12% Ikke udsat for fysisk vold (3.039) 28% 50% 14% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Jeg er glad for at gå på arbejde hver dag Udsat for fysisk vold (1.503) 34% 47% 15% 4% Ikke udsat for fysisk vold (3.039) 48% 40% 8% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Antal svar: Heraf svarede 111 Ved ikke/husker ikke. De er ikke vist i figuren. Procenterne summerer ikke til 100 grundet afrundinger.

13 Vold og trusler på arbejdspladsen 13 Medlemmer, der har været udsat for fysisk vold, overvejer i højere grad at søge væk fra arbejdspladsen Blandt dem, der har været udsat for fysisk vold, overvejer 45 procent helt eller delvist, at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Den tilsvarende andel er 32 procent for dem, der ikke har oplevet fysisk vold. Det fremgår af figur 10 nedenfor. Undersøgelsen viser desuden, at 43 procent af dem, der har været udsat for fysisk vold, helt eller delvist forventer, at de kan arbejde, til de når folkepensionsalderen. Den tilsvarende andel for dem, der ikke har oplevet fysisk vold, er 51 procent. Figur 10. Hvor enige eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg overvejer at søge væk fra min nuværende arbejdsplads Udsat for fysisk vold (1.477) 18% 27% 15% 32% 8% Ikke udsat for fysisk vold (3.011) 11% 21% 12% 45% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Jeg forventer at kunne arbejde, til jeg når folkepensionsalderen Udsat for fysisk vold (1.477) 18% 25% 20% 31% 5% Ikke udsat for fysisk vold (3.011) 24% 27% 19% 25% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: Heraf svarede 109 Ved ikke/husker ikke. De er ikke vist i figuren. Procenterne summerer ikke til 100 grundet afrundinger.

14 Vold og trusler på arbejdspladsen 14 Helbredet vurderes dårligere blandt dem, der har oplevet fysisk vold Figur 11 nedenfor viser, hvordan medlemmerne vurderer deres helbred i forhold til, om de har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen eller ej. Det fremgår, at 18 procent af dem, der har oplevet fysisk vold, vurderer deres helbred til at være meget godt. For dem, der ikke har oplevet vold, er den tilsvarende andel 22 procent. Figur 11. Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred? Udsat for fysisk vold (1.500) 18% 45% 31% 5% Ikke udsat for fysisk vold (3.035) 22% 47% 27% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget godt Godt Nogenlunde godt Dårligt Meget dårligt Antal svar: Heraf svarede 111 Ved ikke/husker ikke. De er ikke vist i figuren. Grundet afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100.

15 Vold og trusler på arbejdspladsen 15 Sygefraværet er højere for dem, der har oplevet fysisk vold Der er forskelle i sygefraværet for dem, der har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen, og dem, der ikke har oplevet vold. 41 procent af dem, der har været udsat for fysisk vold, har haft 8 fraværsdage eller mere i løbet af Den tilsvarende andel er 33 procent blandt dem, som ikke har oplevet vold. Medlemmer, der udsættes for vold på arbejdspladsen, er dermed sygemeldt længere tid, end dem, der ikke udsættes for vold. Det fremgår af figur 12 nedenfor. Figur 12. Tænk tilbage på hele Hvor mange arbejdsdage var du da sygemeldt? Udsat for fysisk vold (1.492) 15% 42% 19% 12% 10% Ikke udsat for fysisk vold (3.019) 20% 44% 17% 8% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jeg havde ingen sygedage 1 til 7 dage 8 til 14 dage 15 til 30 dage 31 dage eller mere Husker ikke/ikke relevant Antal svar: Heraf svarede 111 Ved ikke/husker ikke. De er ikke vist i figuren. Procenterne summerer ikke til 100 grundet afrundinger. 3 procent ar svaret Ved ikke/husker ikke til spørgsmålet om sygefravær. Andelene er ikke vist i figuren man indgår i beregningerne.

16 I hvilken grad prioriterer din arbejdsplads forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer? Vold og trusler på arbejdspladsen 16 Færre udsættes for fysisk vold på de arbejdspladser, der prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt Det er blevet undersøgt, om der er en sammenhæng mellem forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer og tilfælde med fysisk vold. Det er vist i figur 13 nedenfor. Figur 13. Andel, der har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. Fordelt på arbejdspladsens grad af forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer. I høj grad (2.124) 3% 5% 18% 71% 2% I nogen grad (1.639) 5% 8% 21% 63% 2% I lav grad (621) 2% 6% 9% 25% 55% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Har du selv inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, sjældnere Nej, aldrig Ved ikke/husker ikke Antal svar: Heraf svarede 269 Ved ikke. De er ikke vist i figuren. Procenterne summerer ikke til 100 grundet afrundinger. Kategorien I høj grad er konstrueret af svarmulighederne I meget høj grad og I høj grad, mens svarkategorien I lav grad er konstrueret af svarmulighederne I ringe grad og Slet ikke. 1 procent af dem, der oplever, at arbejdspladsen i høj grad prioriterer forebyggelse, har oplevet fysisk vold dagligt. Andelen er ikke vist i figuren. Det tilsvarende gælder for mindre end en procent af dem, der mener, at arbejdspladsen i nogen grad prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer. Blandt dem, som angiver, at deres arbejdsplads i høj grad prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, har 27 procent oplevet fysisk vold inden for det seneste år. Til sammenligning har hele 42 procent af dem, der angiver, at arbejdspladsen i lav grad prioriterer forebyggelse, været udsat for fysisk vold. Det tyder altså på, at færre udsættes for fysisk vold, jo højere arbejdspladsen prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer.

17 Vold og trusler på arbejdspladsen 17 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden januar Indsamlingsmetode Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse via FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Undersøgelsen vedrørte også andre emner end vold og trusler på arbejdspladsen. Målgruppen Målgruppen for denne undersøgelse af medlemmer i job fra FOAs medlemspanel. Antal besvarelser og svarprocent medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. Det viste sig, at 106 adresser var uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således medlemmer, svarende til 44 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 41 procent svarede på alle spørgsmål, mens 3 procent afgav nogle svar I alt svarede medlemmer på spørgsmålene om vold og trusler på arbejdspladsen. Repræsentativitet Stikprøven er undersøgt for repræsentativitet på parametrene sektor, tillidshverv og alder. Repræsentativitetsanalysen viste, at Kost- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektor er lidt underrepræsenterede, mens Social- og Sundhedssektoren og Teknik- og Servicesektoren er lidt overrepræsenterede. Analysen viste desuden, at unge under 30 og medlemmer i alderen er underrepræsenterede, mens medlemmer i aldersgrupperne år og 60 år og deriver er overrepræsenterede. Stikprøven er repræsentativ på medlemmer i alderen år. Medlemmer med tillidshverv (dvs. tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-repræsentanter) er overrepræsenterede i stikprøven, mens medlemmer uden tillidshverv er underrepræsenterede. Vægtning af data På baggrund af repræsentativitetsundersøgelsen er data vægtet for sektor og alder. Vægtningen gør, at svarene fra underrepræsenterede grupper får en større vægt i stikprøven, mens svarene fra overrepræsenterede grupper får en mindre vægt. På denne mådes sikres, at stikprøven svarer til FOAs erhvervsaktive medlemmer fordelt på sektorer og alder.

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Syge børn i pasningstilbud

Syge børn i pasningstilbud 2. maj 2017 Syge børn i pasningstilbud Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden, at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene 13. maj 2019 Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene i dag sammenlignet med for to år siden. Det svarer 7 ud af 10 FOA-medlemmer ansatte på

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen 16. april 2019 Kørelister og visitationer i hjemmeplejen Hver tredje ansat i hjemmeplejen løser dagligt opgaver, borgerne egentlig ikke er visiterede til, fordi de vurderer, at det er fagligt nødvendigt.

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler 21. marts 2018 Tekniske hjælpemidler 3 ud af 10 (27 %) af FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som bruger tekniske hjælpemidler i deres arbejde, anvender ugentligt eller oftere et hjælpemiddel

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Uniformer i ældreplejen

Uniformer i ældreplejen 7. november 2016 Uniformer i ældreplejen Det er et krav at bære uniform for 87 procent af FOAs medlemmer ansat i ældreplejen. Af disse medlemmer er det kun få, der ikke overholder kravet. Det viser en

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid

FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid 13. januar 2017 FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid Hver femte deltidsansatte medlem af FOA ønsker at gå op i tid. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt medlemmer i job

Læs mere

Børns vilde og farlige lege

Børns vilde og farlige lege 1. oktober 2018 Børns vilde og farlige lege To tredjedele af de FOA-medlemmer, der arbejder som pædagogisk personale i dagtilbud eller SFO/fritidshjem/-klub, griber mindst en gang om ugen ind i børns leg,

Læs mere

Temaer op til OK december 2014

Temaer op til OK december 2014 11. december 2014 Temaer op til OK15 FOA har i perioden 21. november til 1. december 2014 gennemført en undersøgelse blandt de erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt yderligere 3.000 tilfældigt

Læs mere

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 5. oktober 2017 Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 Undersøgelsen er gennemført fra den 19. til 31. januar 2017. Alle privatansatte medlemmer med en kendt e-mailadresse blev inviteret

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Metoder på det specialiserede socialområde

Metoder på det specialiserede socialområde 12. februar 2018 Metoder på det specialiserede socialområde Manglende tid og krav til dokumentation er det vanskeligste at håndtere for de FOA-medlemmer, der arbejder på det specialiserede socialområde.

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen 7. november 2014 Velfærdsteknologi FOA har i perioden den 11. til 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen om velfærdsteknologi. Spørgsmålene blev

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere