Referat - Minutes of Meeting

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - Minutes of Meeting"

Transkript

1 Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede Referent Jens Rasmussen Antal sider 7 inkl. forside 1. april 2010 / JR

2 Generalforsamlingen blev afholdt i HornstrupCenteret, 1. sal lørdag, den 13. marts 2010 fra kl Mødet var varslet i Curioius 2009: 4 og indkaldt med dagsorden i Curious 2010:1 samt på hjemmesiden. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab Vedtægtsændringer 5. Budget 2010 og fastlæggelse af kontingent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 7. Valg af medlem til repræsentantskabet for World Association 8. Valg af revisor 9. Indkomne forslag 10. Eventuelt Punkt 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Svend Faarvang. Generalforsamlingen valgte Svend Faarvang til dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. Han konstaterede endvidere, at der var ti stemmeberettigede til stede. Punkt 2: Bestyrelsens beretning Formanden for CAFS, Jørgen Dieckmann Rasmussen, aflagde bestyrelsens beretning for 2009: Det er mange år siden, Canadisk Amerikansk Venskabsforening har holdt sin generalforsamling en lørdag eftermiddag, men denne placering er måske heldig i år, hvor en efter danske forhold usædvanlig lang vinter har fået mange til at blive hjemme, når mørket er faldet på. Ingen vidste dog noget om vintervejr eller vinterens varighed, da Venskabsforeningens bestyrelse planlagde generalforsamlingen og tidspunktet for dens afholdelse i efteråret 2009, men det var måske en smule praktisk, at I ikke skulle ud at køre på landevejene en mørk aften for at nå frem. Hvorom alting er, skal der nu kigges tilbage på året, der gik. Vi havde lovet et aktivt år, og der har også været mange tilbud til medlemmerne. F.eks. var vores næstformand Gunnar Kristensen af sted med en gruppe til det vestlige Canada en yderst vellykket tur. Der har været foredrag om amerikansk politik og samfundsforhold i anledning af 2

3 Barak Obamas tiltrædelse om amerikansk præsident, og vi har yderligere haft rejseforedrag om Canada og USA. Vi har dog også måttet opleve skuffelser f.eks. at der ikke var medlemsinteresse for et foredrag om Chicago og ølbrygning tilmed med smagsprøver og i en usædvanlig ramme, nemlig Nyborg Slot. Vi måtte aflyse arrangementet, fordi der var for få tilmeldte på det tidspunkt, hvor det var muligt at komme ud af det uden for store udgifter. Spørgsmålet hvorfor hænger dog stadig i luften. Vi har endvidere holdt kursus om planlægning/køb af rejser på nettet, vi har haft en højskoledag på Sjælland med fin tilslutning på generalforsamlingen sidste år indrømmede vi over for medlemmerne, at vi også skulle nå dem med medlemstilbud. Og det er blevet virkelighed. Bestyrelsen har altså lagt op til og gennemført et meget omfattende program aktiviteter med varieret indhold og til forskellige priser. Men også med stor forskel i antal deltagere med enkelte aflysninger til følge. Nok et emne at diskutere her efterfølgende: Hvad ønsker I som medlemmer, Venskabsforeningen skal tilbyder jer? I 2010 blev det atter muligt for Venskabsforeningen at etablere samarbejde med et rejsebureau. Venskabsforeningens overbygning, WA, stod for forhandlingerne, og der meldte sig fire interessenter. Efter intense forhandlinger faldt valget på Jysk Rejsebureau, som tilbyder Venskabsforeningens medlemmer 5% rabat på alle rejser, der købes gennem bureauet. Desuden tilbydes vi rejsegavekort til brug for bl.a. medlemsfornyelse og i forbindelse med arrangementer som her i dag. En fordel for Venskabsforeningerne har også været gratis adgang til mødelokaler, idet vi har kunnet bruge Rejsebureauets lokaler i Aalborg, Århus, Odense og København kvit og frit adgang til gratis lokaler er efterhånden en sjældenhed. Som I måske har hørt eller læst, har Jysk Rejsebureau med virkning pr. 1. januar 2010 indgået et teknisk samarbejde med Kilroy Travels Denmark. Fælles indkøb og bedre udnyttelse af IT-systemer skal sikre bedre priser for kunderne. Som led i dette samarbejde har de to parter aftalt at lukke kontorer, så man ikke konkurrerer indbyrdes. For Jysk Rejsebureau har det betydet lukning af kontorerne i Odense og København, mens Kilroy Travels har lukket deres kontorer i Aalborg og Århus. Aftalen med Jysk Rejsebureau bygger på, at vores medlemmer får god service og leveres kvalitetsrejser til konkurrencedygtige priser. Der er ingen garanti for, det er markedets laveste pris for hvad er det? Konkurrencen mellem flyselskaber, rejsebureauerne og salg på Internettet gør, at prisen på flyrejser ændrer sig hele tiden. Det kom tydeligt frem, da vi havde heldagskurset Vil du med på en Net-tur?. Først på dagen fandt flere deltagere gode tilbud på rejser til Canada og USA, men da de efter frokost ville prøve at finde de samme tilbud, var de pist væk. På Internettet konkurrerer man med hele verden om gode tilbud garantien for plads, som Rejsebureauet kan give, findes ikke der. Og så må man ikke glemme tiden, man investerer i planlægningen. Som én af deltagerne på kurset sagde efter møjsommeligt at have fundet en rejse til Australien: Det har jeg godt nok ikke tålmodighed til og så er jeg ikke engang sikker på at have fundet det bedste tilbud!. Ingen tvivl om, at det er lidt af en temperamentssag, hvordan man planlægger sin rejse. 3

4 Som bekendt er Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening med i World Association of Friendship Societies. Sidstnævnte sammenslutning sørger for den overordnede drift dvs. drift af sekretariat (dvs. holder hjemmesiden i luften, opkræver kontingent, sørger for udgivelsen af medlemsblad, holder kontakt med medlemmerne m.m.). For denne ydelse betaler hver tilsluttet forening et kontingent i kr. per medlem. Hvis I nyligt har sendt et brev i Danmark, vil I have en smule fornemmelse af, hvor meget alene porto til udsendelse af medlemsblad må beløbe sig til. 50 kr. dækker hverken helt eller halvt driftsudgifterne ved sekretariatet. Der er derfor behov for rigtig mange medlemmer for at kunne få WAs økonomi til at hænge sammen. Udviklingen i medlemstal er desværre snarere gået den modsatte vej, så derfor hænger indtægter og udgifter slet ikke sammen længere. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2010 har WA måttet erkende behovet for drastiske indgreb i økonomien. Der er to store klumper i WAs udgifter: Sekretariatet og medlemsbladet Curioius. Bladet har man overvejet at gøre rent digitalt det har vi været imod, da ikke alle vore medlemmer er PC-brugere. Desuden er det vores erfaring, at modtagelsen af et blad skærper nyhedsinteressen det kan rent faktisk aflæses af antal besøgende på hjemmesiden. Det kan dog ikke nægtes, at portoudgifterne er store, og at det vil være rart med en besparelse i denne størrelse. Et andet forslag med hensyn til bladet har været at tage et nummer ud altså kun udsende tre numre om året, og et tredje forslag har været alene at udgive bladet på engelsk. Vi synes dog ikke om disse forslag dels ved vi, bladet altid er længe ventet hos medlemmerne, dels at ikke alle medlemmer er lige stive i engelsk. Bl.a. på grund af usikkerheden om Curious s fremtid undlod vi at lave det julenummer om USA/Canada, vi ellers havde stillet i udsigt sidste år. Ved at undlade det havde vi penge i baghånd for det tilfælde, WA strøg et nummer så kunne vi selv sende ud til vore medlemmer. Til gengæld har vi gjort os til talsmænd for, at kontingentet hæves det ligger på samme niveau som for fem år siden, og hvor mange ting kan man i dag købe til de samme priser som dengang? Vi har endvidere foreslået WA at kigge på honorarer for deltagelse i bestyrelsesmøder såvel nationalt som i WA-sammenhæng, men heller ikke dette forslag om reduktion har vundet gehør. I det løbende budgetarbejde er det derfor blevet besluttet at reducere udgiften til sekretariatet med den kedelige konsekvens, at vi har måttet opsige Helle Rettig som sekretariatsleder med fratrædelse den 31. maj Der er tale om så ny en beslutning, at WA ingen løsning har at tilbyde endnu. Der er bestyrelsesmøde i WA på fredag, hvor sagen skal besluttes, og ellers er det hele til drøftelse på WA-repræsentantskabsmødet i Oslo den 17. april. Det er dog bestyrelsens mål, også i fremtiden at kunne give medlemmerne relevant information og gode tilbud, så i det videre forløb vil vores fokus ligge på et godt og alsidigt medlemsblad på dansk og en vifte af medlemsmøder for medlemmer og andre interesserede. Samarbejdet med Jysk Rejsebureau vil også blive opretholdt, og så håber Venskabsforeningens bestyrelse naturligvis på tilbagemelder fra jer her i dag. Dirigenten overlod beretningen til diskussion. Et medlem greb forslaget om Curious alene på nettet, for så ville hun læse det der. Et andet medlem afviste forslaget, for hvis han ville printe det ud, ville han blot få et blad i sort-hvidt. Et tredje medlem foreslog at 4

5 skære et nummer bort årligt, så der kun blev udgivet tre i stedet for fire som nu? Det var et forslag, som flere deltagende medlemmer støttede. Derimod var der et rungende nej til at blad alene på engelsk. Et femte medlem spurgte opklarende til sekretariatslederen funktion underforstået: Hvad er det, vi mister? Jørgen Dieckmann Rasmussen svarede, at sekretariatslederen styrer alt, hvad der har med medlemmer at gøre: Kontakt med medlemmer, post, kontingent, rykkere, filer til medlemsblade, opdatere hjemmeside, tilmelding til arrangementer o.s.v. Spørgeren spurgte uddybende, at afskedigelsen skyldtes utilfredshed eller økonomi? Hvortil Jørgen Dieckmann Rasmussen svarede, at det var alene økonomi. Det fik spørgeren til at sige, at det er et beskedent beløb, vi betaler. Det kan ikke være rigtigt, vi i 2010 skal sidde og diskutere 100 kronesedler. Hvilket fik et andet medlem til at sige, at hun som pensionist skulle tælle hver 100 kroneseddel. Spørgsmålet blev derfor rejst, om man kunne forestille sig et særligt kontingent for pensionister, hvortil Jørgen Dieckmann Rasmussen svarede, at det var svært at administrere med den nuværende opsætning af systemerne. Dirigenten foreslog, at pensionister måske kunne komme billigere ind til arrangementer, hvortil Jørgen Dieckmann Rasmussen sagde, at det ikke ville have nogen særlig stor effekt i 2009, hvor medlemmer som regel havde gratis adgang. Dernæst lød forslaget fra salen, at ægtepar skulle betale dobbelt pris hvilket dog heller ikke var uden problemer, for skulle de så have to blade? Måske var individuelle medlemskaber løsningen, rundede Jørgen Dieckmann Rasmussen diskussionen af. Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt. Punkt 3 Fremlæggelse af årsregnskab 2009 Det reviderede årsregnskab 2009 blev formfuldendt fremlagt af foreningens kasserer, Svend Aage Jensen. Årets overskud var kr. Et medlem spurgte til posten honorar til bestyrelse. Jørgen Dieckmann Rasmussen svarede, at WA har besluttet, at der skal ydes vederlag for deltagelse i møder i praksis har de fleste penge stående. Et andet medlem fulgte op ved at sige, at det er vel ikke rimeligt for jer? Dirigenten tog herpå ordet og sagde, at tankegangen er, at bestyrelsen skal være så engagerede i venskabslandene som overhovedet muligt. Derfor er der ikke tale om honorar i traditionel forstand, men om en mulighed for via betaling at foretage rejser. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Punkt 4 Vedtægtsændringer Bestyrelsen foreslog 3.3 omformuleret til følgende: Kontingentet, der fastsættes på generalforsamlingen, gælder for medlemskaber, der tegnes og/eller fornys i måneden efter generalforsamlingens afholdelse. De efterfølgende punkter omnummereres som konsekvens. 5

6 Forslaget var begrundet med, at man med rullende kontingent ikke bør vente indtil førstkommende januar for at effektuere kontingentstigninger. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Punkt 5: Budget 2010 og fastlæggelse af kontingent Foreningens kasserer Svend Aage Jensen fremlagde budget 2010 lige så formfuldendt som regnskab Forslaget byggede på et kontingent på 200 kr. Forsamlingen godkendte såvel budget som kontingentforhøjelsen til 200 kr. enstemmigt. Kontingentstigningen træder i kraft 1. april Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant På valg var foreningens formand, Jørgen Dieckmann Rasmussen, og foreningens næstformand, grand old man og stifter, Gunnar Kristensen. Jørgen Dieckmann Rasmussen modtog genvalg, hvorimod Gunnar Kristensen ønskede at træde tilbage i rækkerne. Bestyrelsen foreslog derpå den nuværende suppleant Anni Filt som nyt medlem af bestyrelsen. Begge blev enstemmigt valgt. Til suppleant foresloges Gunnar Kristensen, og han blev enstemmigt valgt. Punkt 7: Valg af medlem til repræsentantskabet for World Association Med et medlemstal mellem medlemmer skal CAFS ifølge vedtægterne for World Association vælge én repræsentant ud over den til enhver tid siddende formand. Bestyrelsen foreslog Gunnar Kristensen. Han blev (uden modkandidat) af generalforsamlingen valgt til at repræsentere foreningen (sammen med formanden) ved repræsentantskabet for World Association den 17. april 2010 i Oslo. Punkt 8: Valg af revisor Jørgen Dieckmann Rasmussen nævnte, at man i WA var i gang med at undersøge kravene til revisor m.m. Forsamlingen overlod det enstemmigt til bestyrelsen at finde en revisor, der kunne løse opgaven til en passende pris. Punkt 9: Indkomne forslag Ingen. Punkt 10: Eventuelt Intet. 6

7 Svend Faarvang afsluttede generalforsamlingen kl ved at takke forsamlingen for god ro og orden, og Jørgen Dieckmann Rasmussen takkede Svend Faarvang for veludført arbejde. Dato: 1. april (Svend Faarvang dirigent) Arrangementet blev afsluttet med et rejseforedrag ved Jørgen Dieckmann Rasmussen om Det østlige Canada. 7

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Fra Danmark til Denmark

Fra Danmark til Denmark # 01 APRIL 12 Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Fra Danmark til Denmark Udgivet af Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening CURIOUS Nr. 1 (April 2012) Oplag: 1 500 Redaktion (Ansv.) Jens Rasmussen

Læs mere