Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2009/2010. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_120_ e40.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2009/2010. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_120_ e40."

Transkript

1 Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2009/2010 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_120_ e40.xlsx ]

2 Skolepræsentationer Dragør Skole Navn og adresse Dragør Skole Vestgrønningen Dragør Tlf: Skolens ledelse Skolens organisering Fokuspunkter i skoleåret 09/10 Hjemmeside: Konstitueret skoleleder: Dorte Rüssel, Konstitueret viceskoleleder: Birthe Rosendal, Skolen har 420 elever, som er fordelt på to spor. Skolen er opdelt i 3 faser Fase 1: kl. Fase 2: kl. Fase 3: kl. - Friluftsskolen - Active boards - "Bevægelse" i undervisningen Samarbejdsparter Dag- og fritidsinstitutioner mv. Nærmeste samarbejdspartnere Øvrige samarbejdspartnere fritidshjem og - klubber børnehaver og integrerede daginstitutioner Strandengens Fritidshjem Dragør Fritidshjem Jægervejens Fritidshjem Klub Dragør Dragør Meninghedsbørnehave Harevængets Børnee Høgevængets Børnehave Kornblomsten Vierdigets Børnehave Børneinstitutionen Køjevænget Hollænderhuset Rødtjørnen

3 Skolepræsentationer St. Magleby Skole Navn og adresse Store Magleby Skole Kirkevej Dragør Tlf: Skolens ledelse Skolens organisering Fokuspunkter i skoleåret 09/10 Hjemmeside: Skoleleder: Mogens Brink, Viceskoleleder: Lene Såby, Skolen har 443 elever, som er fordelt på to spor. Skolen er opdelt i 4 afdelinger A: kl. B: kl. C: kl. D: kl. - Friluftsskolen - Active boards - Demokratisering og medindflydelse Samarbejdsparter Dag- og fritidsinstitutioner mv. Nærmeste samarbejdspartnere Øvrige samarbejdspartnere fritidshjem og - klubber børnehaver og integrerede daginstitutioner Kirkevejens Fritidshjem Hovedgadens Fritidshjem Sølyst Fritidshjem - Fritidsklub Klub Dragør Børnehaven Sølyst Kornblomsten Hollænderhuset Harevængets Børnehave Rødtjørnens Børnehave

4 Skolepræsentationer Skolen ved Vierdiget Navn og adresse Skolen ved Vierdiget Vierdiget Dragør Tlf: Skolens ledelse Skolens organisering Fokuspunkter i skoleåret 09/10 Hjemmeside: Skoleleder: Kaj Borchert, Viceskoleleder: Pernille Remfeldt, Skolen har 420 elever, som er fordelt på to spor. Skolen er opdelt i 3 faser Indskoling: kl. Mellemtrin: kl. Udskoling: kl. - Friluftsskolen - Active boards - Trivsel Samarbejdsparter Dag- og fritidsinstitutioner mv. Nærmeste samarbejdspartnere Øvrige samarbejdspartnere fritidshjem og - klubber børnehaver og integrerede daginstitutioner Vierdigets Fritidshjem Strandengens Fritidshjem Rødtjørnens Fritidshjem Klub Dragør Vierdigets Børnehave Rødtjørnens Børnehave Harevængets Børnehave Høgevængets Børnehave

5 Skolepræsentationer Nordstrandskolen Navn og adresse Nordstrandskolen Hartkornsvej Dragør Tlf: Skolens ledelse Skolens organisering Fokuspunkter i skoleåret 09/10 Hjemmeside: Skoleleder: Carsten Dinesen Maass, Viceskoleleder: Annie Scheye, Skolen har 494 elever, som er fordelt på to spor. Skolen er opdelt i 3 faser Indskoling: kl. Mellemtrin: kl. Udskoling: kl. - Friluftsskolen - Active boards - Elevernes arbejdsmiljø Samarbejdsparter Dag- og fritidsinstitutioner mv. Nærmeste samarbejdspartnere Øvrige samarbejdspartnere fritidshjem og - klubber børnehaver og integrerede daginstitutioner Fritidshjemmet Nord Fritidshjemmet Hartkorn Klub Dragør Køjevænget Harevænget Kornblomsten Hollænderhuset Høgevænget Dragør Menighedsbørnehave Vierdigets Børnehave Rødtjørnens Børnehave

6 Elevtal 2009/2010 opgjort 5. september 2009 Skemaet indeholder følgende oplysninger: 7,stk.2, nr.1 Hvilke klassetrin den enkelte skole tilbyder 7,stk.2, nr.2 Antallet af spor pr. klassetrin på den enkelte skole 7,stk.2, nr.3 Antallet af elever på hvert klassetrin på hver skole 7,stk.2, nr.3 Antallet af elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog Al undervisning af elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, foregår på Skolen ved Vierdiget. Her er oprettet modtagerklasser, sprogstøtte i dansk, samt lektiehjælp til tosprogede elever. Bemærkninger: 7,stk.2, nr.3 Antal elever i specialklasser Der er ingen specialklasser i Dragør Kommune, da dette område er en del af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Specialklasserne er placeret i Tårnby. 7, stk.2, nr.4 Antal elever i skolefritidsordning Der er ingen skolefritidsordning i Dragør Kommune. Kommunen har fritidshjem

7 Elevtal 2009/10 5. september 2009 NORMALKLASSER Dragør St. Magleby Vierdiget Nordstrand Nordstrand 10. kl Dragør Skolevæsen 0. årgang antal klasser antal elever årgang antal klasser antal elever årgang antal klasser antal elever årgang antal klasser antal elever årgang antal klasser antal elever årgang antal klasser antal elever årgang antal klasser antal elever årgang antal klasser antal elever årgang antal klasser antal elever årgang antal klasser antal elever årgang antal klasser 2 2 antal elever I alt antal normalklasser antal elever Gennemsnitlige klassekvotienter 21,0 22,2 21,0 23,3 14,5 21,9 Antal tosprogede elever Dragør St. Magleby Vierdiget Nordstrand Dragør Skolevæsen antal elever SAMLET ELEVTAL Dragør St. Magleby Vierdiget Nordstrand Dragør Skolevæsen Normalklasser antal elever c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_120_ e40.xlsx

8 Elevsammensætning Skemaet indeholder følgende oplysninger: Skema 1 Elevtallet på de enkelte skoler opgjort 5. september 2009 Antal skolesøgende børn bosiddende i skoledistriktet og antal af disse, der har valgt distriktsskolen. Antal skolesøgende børn, for hvem undervisningen fra klasse varetages af en friskole, en privat grundskole eller en efterskole På lamdsplan går 14.1 % af eleverne i fri grundskole (2008/2009). I Dragør er tallet ca. 4 % Procentvis opgørelse af antallet af "egne" børn og Dragørbørn Antal elever bosiddende eller hjemmehørende uden for Dragør med skolegang i Dragør Kommune Opgørelse af antallet af elever, der enten er henvist til skolegang i Dragør eller har brugt muligheden for frit skolevalg til at søge en af kommunens folkeskoler, men som ikke har bopæl i kommunen.

9 Elevsammensætning opgjort 5. september 2009 Nordstrand St. Magleby Vierdiget Dragør Dragør Skolevæsen Elevtal på skolen (5. sep. 2009) heraf elever fra Dragør Kommune Elever klasse i skoledistriktet heraf elever på distriktsskolen heraf elever på friskoler mv heraf elever på efterskoler Andel af egne elever på distriktsskolen 84% 83% 69% 78% 78% Andel af Dragørelever 99% 97% 99% 99% 98% Nordstrand St. Magleby Vierdiget Dragør Dragør Skolevæsen Elever bosiddende eller hjemmehørende udenfor Dragør med skolegang i Dragør Kommune ( )

10 Elevfravær Skemaet indeholder følgende oplysninger: 7, stk.4, nr.3 Elevfraværet opgøres i henhold til gældende bekendtgørelse på tre forskellige typer fravær. 1. Fravær på grund af elevens sygdom eller lignende 2. Ulovligt fravær Ved ulovligt fravær er skolen forpligtet til straks at tage kontakt til elevens forældre med henblik på at afdække årsagen til fraværet. Hvis der er taget kontakt til forældrene, er der ikke længere tale om ulovligt fravær. 3. Fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed) Skolens leder kan med baggrund i særlige begivenheder i familien mv. give en elev tilladelse til at holde ekstraordinært fri fra skole uden for de almindelige ferier og fridage. Afgørelsen om ekstraordinær frihed skal træffes på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære. Bemærkning Selv om det er tænkt som tre tydeligt definerede fraværsgrunde, vil den vurdering, der lægges til grund i den enkelte klasse på den enkelte skole, være forskellig.

11 Elevfravær Opgjort for skoleåret Ved fraværslister føres der dagligt kontrol med, at eleverne er til stede under undervisningen. Nordstrand St. Magleby Vierdiget Dragør Dragør Skolevæsen S = Fravær på grund af elevens sygdom eller lignende antal fraværsdage pr. elev 6,12 8,94 8,0 7,84 7,73 antal fraværsdage i alt U = Ulovligt fravær antal fraværsdage pr. elev 0,00 0,00 0,00 0,00 0 antal fraværsdage i alt L = Fravær med skoleledelsens tilladelse (ekstraordinær frihed) antal fraværsdage pr. elev 3,7 3,79 2,60 4,7 3,7 antal fraværsdage i alt Samlet fravær S+U+L antal fraværsdage pr. elev 9,82 12,7 10,6 12,54 11,42 antal fraværsdage i alt Nordstrand St. Magleby Vierdiget Dragør Dragør Skolevæsen S = Fravær på grund af elevens sygdom eller lignende fraværsprocent 3,1% 4,5% 4,0% 3,9% 3,9% U = Ulovligt fravær fraværsprocent 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% L = Fravær med skoleledelsens tilladelse (ekstraordinær frihed) - fraværsprocent 1,9% 1,9% 1,3% 2,35% 1,85% Samlet fravær S+U+L Fraværsprocent 4,9% 6,4% 5,3% 6,3% 5,7%

12 Computere Skemaet indeholder følgende oplysninger: 7, stk.4, nr. 4 Skema 1: Computere Række 1: Antal elever pr. computer Række 2: Antal elever pr. nyere computer med internetopkobling Nyere computer er her defineret som 5 år eller yngre Række 3: Antal undervisningscomputere i alt på skolen Skema 2: Active boards og projektorer (Fælles fokusområde i kvalitetsrapporten 09/10) Række 1: Antal Active boards Tallene er opgjort både for skoleåret 08/09 og 09/10 Række 2: Antal projekter Tallene er opgjort både for skoleåret 08/09 og 09/10 Kommentar: Alle tallene er fra udgangen af skoleåret 09/10

13 Computere Antal af elever pr. nyere computer (under 5 år gamle) med internetopkobling. Nordstrand St. Magleby Vierdiget Dragør Dragør Skolevæsen Antal elever pr. undervisningscomputer 3,21 3,50 3,21 2,90 3,21 Antal elever pr. nyere computer 6,02 13,40 10,77 5,38 8,89 Antal undervisningscomputere i alt 154,00 126,00 131,00 145,00 556,00 Heraf yngre end 5 år 82,00 33,00 39,00 78,00 232,00 Active boards og projektorer Opgjort i slutningen af skoleåret 2009/10 Nordstrand St. Magleby Vierdiget Dragør Dragør Skolevæsen 8,00 11,00 10,00 5,00 34,00 Antal Active boards 09/10 08/09 4,00 5,00 8,00 5,00 22,00 Antal projektorer 10,00 13,00 14,00 8,00 45,00 09/10 08/09 6,00 7,00 14,00 7,00 34,00

14 Folkeskolens prøver Skemaerne indeholder følgende oplysninger: 9, stk.1 De første skemaer indeholder karaktererne for afgangsprøverne for skoleåret 09/10. Det første skema viser 9. klasse resultaterne. Det andet skema viser 10. klasse. Landstallene for skoleåret 09/10 er endnu ikke tilgængelige ved afslutningen af denne rapport, hvorfor de ikke er medtaget De efterfølgende skemaer viser karakterresultaterne for skoleåret 08/09. Af disse skemaer fremgår landstallene for gældende skoleår.

15 Folkeskolens prøver Afgangsprøve 9. klasse (FSA) 2010 Dansk Matematik Engelsk Tysk fransk Fysik/kemi Biologi Geografi Historie SamfundsfagKrist. Projektopg. Læsning Retskrivning Skr. Fremst. Orden Mundtlig Færdig-hed Problem Skriftlig Mundtlig Mundtlig Skriftlig Prakt/mundt Skriftlig Skriftlig Mundtlig Mundtlig Mundtlig Nordstrandskolen 6,8 7,3 7,4 7,5 9,3 9,6 8,8 7,8 8,0 9,6 7,4 10,8 10,0 8,4 8,8 St. Magleby Skole 7,1 8,2 7,0 7,2 9,3 8,7 8,3 6,3 8,3 7,0 9,3 10,4 7,7 6,5 Skolen ved Vierdiget 6,0 6,0 7,0 5,5 9,2 7,0 7,1 6,8 5,8 7,2 10,0 8,8 5,3 7,1 6,7 Dragør Skole 7,8 8,3 7,5 5,1 9,2 9,7 9,8 9,8 9,3 8,4 10,8 10,8 8,0 7,9 10. klasses prøven (FS10) 2010 Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fys/kemi Selvvalgt opgave Skriftlig Orden Mundtlig Skriftlig Mundtlig Skriftlig Mundtlig Skriftlig Mundtlig Skriftlig Mundtlig Prakt/ mundt Nordstrandskolen 6,7 4,9 5,6 7,3 5,8 7,2 7,0 9,8 9,0 7,2 Afgangsprøve 9. klasse (FSA) 2009 Dansk Matematik Engelsk Tysk fransk Fysik/kemi Biologi Geografi Historie SamfundsfagKristendom Læsning Retstavning Skr. Fremst. Orden Mundtlig Færdig-hed Problem Skriftlig Mundtlig Mundtlig Skriftlig Praktisk/mund tlig Skriftlig Skriftlig Mundtlig Mundtlig Mundtlig Projektopg. Bundne fag Landstal 5,0 5,4 5,5 5,3 7,0 7,7 6,9 6,9 5,8 7,4 Dragør Kommune 5,8 6,0 6,6 5,9 7,7 8,4 7,5 7,3 5,7 8,2 Udtræksfag Landstal 6,6 5,5 6,2 6,9 6,8 6,6 6,8 6,9 Dragør kommune 7,8 9,6 7,1 8,1 8,3 8,2 6,4 10. klasses prøven (FS10) 2009 Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fys/kemi Skriftlig Orden Mundtlig Skriftlig Mundtlig Skriftlig Mundtlig Skriftlig Mundtlig Skriftlig Mundtlig Pr/ mundtl. Obligatoriske fag Landstal 5,8 5,5 6,9 6,2 6,0 5,8 6,7 Dragør 5,7 4,2 6,5 5,5 7,6 5,9 7,2 Tilbudsfag Landstal 4,4 5,4 4,9 5,4 6,2 Dragør 3,1 5,7 7

16 Overgangsfrekvenser og elevernes valg pr. 15. marts 2010 Skemaet indeholder følgende oplysninger: 9, stk.2 Skemaet indeholder de valg, eleverne i 9. og 10. klasse gjorde den 15. marts 2010, men er ikke nødvendigvis et udtryk for, at eleverne starter og gennemfører de valgte uddannelser.

17 Elevernes valg af uddannelse mv. pr. 15. marts 2010 St. Magleby Vierdiget Dragør Nordstrand Nordstrand 10. kl Dragør Skolevæsen 9. klasse Afgangselever 9. klasse Afgangselever 10. klasse Overgang til 10. klasse 35% 44% 33% 35% 37% Overgang til gymnasial uddannelse 51% 47% 59% 61% 81% 55% Overgang til erhversfaglig uddannelse 12% 3% 0% 2% 15% 4% Andet uddannelsesophold 2% 6% 8% 2% 4% 5% Samlet overgang til uddannelse 100% 100% 100% 100% 100% 100% Eleverne kan gå videre i uddannelsessystemet ad andre kanaler end de nævnte.

18 Planlagte timer 7, stk.4 nr. 7 I de efterfølgende skemaer ses de enkelte skolers planlagte timetal for skoleåret 09/10. I skemaerne er angivet minimumstimetallene. Minimumstimetal for dansk i klasse: Minimumstimetal for matematik i klasse: 900 timer 450 timer Det samlede vejledende timetal for skoleåret 09/10: i alt 7470 timer

19 Dragør Skole Timefordeling normalklasser - skematimer KLASSETRIN Humanistiske Dansk fag Vejledende Engelsk Vejledende Tysk/fransk Vejledende Historie Vejledende Kristendomsk Vejledende Samfundsfag Vejledende I alt Dragør Skole Vejledende Minimum Naturfag Matematik Vejledende Natur/teknik Vejledende Geografi Vejledende Biologi Vejledende Fysik/kemi Vejledende I alt Dragør Skole Vejledende Minimum Praktisk/mu- Idræt siske fag Vejledende Musik Vejledende Billedkunst Vejledende Hå+slø+hjemk Vejledende Valgfag Vejledende Dragør Skole Vejledende Minimum Klassens tid Klassens tid Vejledende 30 22,5 22,5 22,5 22, I alt Dragør Skole Vejledende Minimum Skematimer Pr. klassetrin Børnehaveklasser 600

20 Nordstrandskolen Timefordeling normalklasser - skematimer KLASSETRIN Humanistiske Dansk fag Vejledende Engelsk Vejledende Tysk/fransk Vejledende Historie Vejledende Kristendomsk Vejledende Samfundsfag Vejledende I alt Nordstrandskolen Vejledende Minimum Naturfag Matematik Vejledende Natur/teknik Vejledende Geografi Vejledende Biologi Vejledende Fysik/kemi Vejledende I alt Nordstrandskolen Vejledende Minimum Praktisk/mu- Idræt siske fag Vejledende Musik Vejledende Billedkunst Vejledende Hå+slø+hjemk Vejledende Valgfag Vejledende Nordstrandskolen Vejledende Minimum Klassens tid Klassens tid Vejledende 30 22,5 22,5 22,5 22, I alt Nordstrandskolen Vejledende Minimum Skematimer Pr. klassetrin Børnehaveklasser klasse 840

21 Store Magleby Skole Timefordeling normalklasser - skematimer KLASSETRIN Humanistiske Dansk fag Vejledende Engelsk Vejledende Tysk/fransk Vejledende Historie Vejledende Kristendomsk Vejledende Samfundsfag Vejledende I alt Store Magleby Skole Vejledende Minimum Naturfag Matematik Vejledende Natur/teknik Vejledende Geografi Vejledende Biologi Vejledende Fysik/kemi Vejledende I alt Store Magleby Skole Vejledende Minimum Praktisk/mu- Idræt siske fag Vejledende Musik Vejledende Billedkunst Vejledende Hå+slø+hjemk Vejledende Valgfag 60 Vejledende Store Magleby Skole Vejledende Minimum Klassens tid Klassens tid Vejledende 30 22,5 22,5 22,5 22, I alt Store Magleby Skole Vejledende Minimum Skematimer Pr. klassetrin Børnehaveklasser 600

22 Skolen ved Vierdiget Skolen ved Vierdiget - Timefordeling normalklasser - skematimer KLASSETRIN Humanistiske Dansk fag Vejledende Engelsk Vejledende Tysk/fransk Vejledende Historie Vejledende Kristendomsk Vejledende Samfundsfag Vejledende I alt Skolen ved Vierdiget Vejledende Minimum Naturfag Matematik Vejledende Natur/teknik Vejledende Geografi Vejledende Biologi Vejledende Fysik/kemi Vejledende I alt Skolen ved Vierdiget Vejledende Minimum Praktisk/mu- Idræt siske fag Vejledende Musik Vejledende Billedkunst Vejledende Hå+slø+hjemk Vejledende Valgfag 60 Vejledende Skolen ved Vierdiget Vejledende Minimum Klassens tid Klassens tid Vejledende 30 22,5 22,5 22,5 22, I alt Skolen ved Vierdiget Vejledende Minimum Skematimer Pr. klassetrin Børnehaveklasser 600

23 Lærerfravær, elev-lærer ration og undervisningsandel af lærernes samlede arbejdstid. Skemaerne indeholder følgende oplysninger: Skema 1 Opgørelse af lærernes fravær fordelt på sygefravær og anden fravær Skema 2 7, stk.4, nr.2 Antal elever pr. lærer Tallene er gennemsnitlig pr. undervisningsmedarbejder. Skema 3 7, stk.4, nr.6 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til opgaver i relation til undervisningen. Det være sig forberedelse, skole-hjemsamarbejde, team- og fagsamarbejde, pauser mv. Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til andre opgaver. Det være sig prøver, lejrskoler, tilsyn af faglokaler, klasselærerfunktioner mv. OBS: Skema 3 er udarbejdet på baggrund af netto arbejdstid

24 Lærerfravær i % af samlede arbejdstimer Nordstrand St. Magleby Vierdiget Dragør Dragør Skolevæsen Sygdom 3,50% 2,30% 3,40% 3,92% 3,28% Sygdom excl langtidssygdom 1,90% 1,30% 3,13% 2,85% 2,30% Langtidssygdom 1,60% 1,00% 0,27% 1,07% 0,99% Andet fravær Barns 1. sygedag 0,40% 0,30% 0,51% 0,39% 0,40% Barns 2. sygedag 0,05% 0,00% 0,02% 0,08% 0,04% Omsorgsdage 0,18% 0,20% 0,27% 0,30% 0,24% Barsel 3,40% 1,80% 8,41% 4,42% 4,51% 28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Seniordage 0,00% 0,10% 0,00% 0,05% 0,04% Samlet fravær 7,53% 4,70% 12,61% 9,16% 8,50% Antal elever pr. lærer Nordstrand St. Magleby Vierdiget Dragør Dragør Skolevæsen Antal elever pr. undervisningsmedarbejder 12,90 12,60 12,21 12,66 12,59 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning Nordstrand St. Magleby Vierdiget Dragør Dragør Skolevæsen Undervisningstimer 40,40% 39,90% 40,00% 40,50% 40,20% Opgaver i relation til undervisningen 46,40% 45,20% 45,66% 46,60% 45,97% Andre opgaver 13,20% 14,90% 13,85% 12,90% 13,71%

25 Undervisningstimer 7, stk.5, nr.1 Skema 1: Angivelse af, hvor mange % af den planlagte undervisning, der gennemføres Gennemførelse af planlagt undervisning tolkes også at dække undervisningen, der gennemføres med en vikar, at andre lærer overtager undervisningen ved sygdom mv. Det er kun når børnene sendes hjemme eller har fritimer, at det tolkes som, at undervisningen ikke er gennemført. 7, stk.5, nr.3 og 7, stk.5, nr.4 Skema 2: Andel af undervisning varetaget af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer i skoleåret 2009/10 for henholdsvis specialpædagogik og dansk som andetsprog Da det kun er på Skolen ved Vierdiget, at der sker undervisning i dansk som 2. sprog, er der ikke opgivet nogen tal for undervisning i dansk som 2. sprog på de andre skoler i dette felt. 7, stk.5, nr.5 Skema 3: Angiver midler anvendt til efteruddannelse og kompetenceudvikling på skolerne i Tallene er de reelle udgifter, de enkelte skoler har afholdt til efteruddannelse og kompetenceudvikling. Tallene indeholder ikke evt. tilskud fra centrale puljer til indsatsområder fra statens side mv. 7, stk.5,nr.2 Skema 4: Undervisning, der varetages af linjefagsuddannede eller medarbejdere med tilsvarende kompetencer. Der er angivet ud for hvert fag på hver skole Opgørelsen angiver i pct. hvor stor en andel af en årgangs timer i de respektive fag som læses af lærere med linjefag, tilsvarende kompetencer eller ingen af delene. Med linje forstås den formelle uddannelse i faget Med tilsvarende kompetencer forstås mindst 5 års erfaring med undervisning i faget Til den sidste opgørelse (ingen af delene) gøres opmærksomt på, at dette oftest varetages af lærere, der i forvejen er tilknyttet klassen. Det kan f.eks. være dansklæreren, der også varetager kristensdomsundervisningen mv. I disse tilfælde er der tale om et organisatorisk valg.

26 Gennemførelse af planlagt undervisning Nordstrand St. Magleby Vierdiget Dragør Dragør Skolevæsen i % 99,13% 99,90% 99,54% 99,60% 99,54% Andel af undervisning varetaget af lærere med liniefag 2009/10 i % Nordstrand St. Magleby Vierdiget Dragør Dragør Skolevæsen Linjefag i specialpædagogik 100% 100% 100% 100% 100% Linjefag i dansk som andetsprog* 100% 100% *Tosprogede elever samles på Vierdiget Midler anvendt til efteruddannelse og kompetenceudvikling på skolerne Udgifter Nordstrand St. Magleby Vierdiget Dragør Dragør Skolevæsen Kursus: kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00

27 Andel af undervisningen, der varetages af lærere med linjefag, af lærere med tilsvarende kompetencer eller ingen af delene 2009/10 Dragør Skole Linjefag 100,00% 50,00% 100,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% Dansk 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Engelsk Linjefag 100,00% 50,00% Samfundsfag 50,00% Linjefag Tysk/Fransk 100,00% 100,00% 100,00% Linjefag 50,00% 100,00% 50,00% 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Idræt 50,00% 50,00% 50,00% Svømning Linjefag 100,00% 100,00% Linjefag 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% Musik 100,00% 100,00% 50,00% Linjefag 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Billedkunst 50,00% Sløjd Håndarbejde Linjefag 100,00% 100,00% Linjefag 100,00% 100,00%

28 Andel af undervisningen, der varetages af lærere med linjefag, af lærere med tilsvarende kompetencer eller ingen af delene 2009/10 Dragør Skole fortsat Linjefag 50,00% Hjemkundskab 100,00% 50,00% Linjefag 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% Matematik 50,00% 100,00% 50,00% 100,00% 50,00% 50,00% Linjefag 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% Natur og Teknik 50,00% 100,00% 100,00% 50,00% Linjefag 50,00% Geografi 50,00% 50,00% 100,00% 50,00% Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% Biologi Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% Fysik og Kemi Linjefag 50,00% 50,00% Kristendom 100,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% Linjefag 50,00% 50,00% 100,00% 50,00% 100,00% 50,00% Historie 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 50,00%

29 Andel af undervisningen, der varetages af lærere med linjefag, af lærere med tilsvarende kompetencer eller ingen af delene 2009/10 St. Magleby Skole Linjefag 50,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% 50,00% 50,00% 100,00% 50,00% Dansk 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Linjefag 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Engelsk 50,00% Linjefag 50,00% 50,00% Samfundsfag 50,00% 50,00% Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% Tysk/Fransk Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% 50,00% Idræt 50,00% 50,00% Svømning Linjefag 100,00% 100,00% Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Musik 100,00% 100,00% Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Billedkunst Sløjd Håndarbejde Linjefag 100,00% 100,00% Linjefag 100,00% 100,00%

30 Andel af undervisningen, der varetages af lærere med linjefag, af lærere med tilsvarende kompetencer eller ingen af delene 2009/10 St. Magleby Skole fortsat Linjefag 50,00% 50,00% Hjemkundskab 50,00% 50,00% Linjefag 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 50,00% 50,00% 100,00% 50,00% Matematik 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 100,00% Natur og Teknik 50,00% 50,00% Geografi Biologi Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% Fysik og Kemi Linjefag 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% Kristendom 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% Linjefag 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% Historie 100,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

31 Andel af undervisningen, der varetages af lærere med linjefag, af lærere med tilsvarende kompetencer eller ingen af delene 2009/10 Skolen ved Vierdiget Dansk Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% Engelsk 50,00% 50,00% Linjefag 100,00% 100,00% Samfundsfag Linjefag 100,00% 100,00% Tysk/Fransk 100,00% Linjefag 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 50,00% Idræt 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Svømning Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% Linjefag 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% Musik 50,00% 100,00% 100,00% Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Billedkunst Linjefag Sløjd 100,00% 100,00% Linjefag 100,00% Håndarbejde

32 Andel af undervisningen, der varetages af lærere med linjefag, af lærere med tilsvarende kompetencer eller ingen af delene 2009/10 Skolen ved Vierdiget fortsat Hjemkundskab Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% Linjefag 50,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Matematik 50,00% 50,00% Linjefag 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Natur og Teknik 50,00% 50,00% Geografi Biologi Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% Fysik og Kemi Linjefag 50,00% 100,00% 100,00% Kristendom 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 100,00% 50,00% Linjefag 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% Historie 100,00% 50,00% 100,00% 50,00%

33 Andel af undervisningen, der varetages af lærere med linjefag, af lærere med tilsvarende kompetencer eller ingen af delene 2009/10 Nordstrandskolen Dansk Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Linjefag 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Engelsk 50,00% Linjefag 100,00% 100,00% Samfundsfag Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% Tysk/Fransk Linjefag 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Idræt 50,00% 50,00% Svømning Linjefag 100,00% 100,00% Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Musik Linjefag 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% Billedkunst 50,00% Sløjd Håndarbejde Linjefag 100,00% 100,00% Linjefag 100,00% 100,00%

34 Andel af undervisningen, der varetages af lærere med linjefag, af lærere med tilsvarende kompetencer eller ingen af delene 2009/10 Nordstrandskolen fortsat Linjefag 50,00% 50,00% Hjemkundskab 50,00% 50,00% Matematik Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Linjefag 50,00% 100,00% 50,00% 100,00% Natur og Teknik 50,00% 100,00% 100,00% 50,00% Geografi Biologi Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% Linjefag 100,00% 100,00% 100,00% Fysik og Kemi Linjefag 50,00% 100,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% Kristendom 100,00% 50,00% 100,00% 50,00% 50,00% Linjefag 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Historie 50,00%

35 Undervisningsudgifter 7, stk.3 og 7, stk.4, nr.5 Skema 1 De gennemsnitlige udgifter pr. elev 7, stk.3, nr.1 Skema 2 Udgifter til specialpædagogisk bistand 7, stk.3, nr.2 Skema 3 Udgifter til dansk som andetsprog De gennesnitlige udgifter er beregnet på baggrund af de budgetterede udgifter fratrukket indtægterne, divideret med antallet af elever Afholdte undervisningsmidler pr. elev. Udgifterne til specialpædagogisk bistand omfatter kun de udgifter, der bruges i Dragørs skolevæsen og omfatter ikke de udgifter, kommune har for der er visiteret til Tårnby. Udgifterne er en del af de samlede budgetterede udgifter for området. Udgifterne er en del af de samlede budgetterede udgifter for området.

36 Gennemsnitlige udgifter pr. elev mv skoleåret 09/10 Nordstrand St. Magleby Vierdiget Dragør Dragør skolevæsen Samlede udgifter (kr.) kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Udgifter pr. elev (kr.) kr ,00 kr ,00 kr ,53 kr ,00 kr ,63 Undervisningsmidler (kr.) kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Undervisningsmidler pr elev (kr.) kr ,29 kr ,00 kr ,90 kr ,00 kr ,55 Udgifter til specialpædagogisk bistand Nordstrand St. Magleby Vierdiget Dragør Dragør skolevæsen Udgifter til almindelig specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (kr.) Midler der forvaltes af den enkelte skole kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Antal stillinger 6,99 6,81 5,60 5,50 24,90 Udgifter til anden specialpædagogisk bistand s.s. segregerede tilbud, specialklasserækker mv. Tilbud der kræver henvisning fra PPR Samlede udgifter til specialpædagogisk bistand kr ,00 Udgifter til dansk som 2. sprog Nordstrand St. Magleby Vierdiget Dragør Dragør skolevæsen Udgifter til dansk som 2. sprog (kr.) kr ,00 kr ,00 Antal stillinger 2,17 2,17

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2010/2011. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_ e23.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2010/2011. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_ e23. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2010/2011 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_14827629336e23.xlsx ] Skolepræsentationer Dragør Skole Navn og adresse Skolens ledelse

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2011/2012. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_ e14. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2011/2012 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_301_14822944541e14.xlsx ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2012/2013. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_ e6.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2012/2013. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_ e6. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2012/2013 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_517_14352672654e6.xls ] Skolepræsentationer skoleåret 2011/12 St. Magleby Skole www.stmaglebyskole.skoleintra.dk

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport 2009-2010 Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2009-2010. 1. Kommunens elev- og klassetal Skolens elev-og klassetal for henholdsvis normalklasseundervisning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2011-12 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2011-12. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune

Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2012-13 Dette er datadelen af skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2012-13. Data er trukket fra en lang række kilder, og hvor det er muligt, er

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen

Kvalitetsrapport. Sønderbroskolen Kvalitetsrapport Sønderbroskolen 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2

Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 Bilagsmateriale BILAG 1: RESULTATER 2 BILAG 1A 9. KLASSES AFGANGSPRØVE 2 BILAG 1B - 10.KLASSES AFGANGSPRØVE 3 BILAG 1C LÆSETEST I 3. KLASSE 4 BILAG 1D UDDANNELSESVALG 5 BILAG 2 NØGLETAL 6 BILAG 2A KLASSETRIN,

Læs mere

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013

Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Kvalitetsrapport Gistrup skole 2013 Ressourcer - skoledelen Timeopgørelse KMD-Matrix skoleåret 2012-2013 Samlet Samlet timeopgørelse timeopgørelse excl. tid til Periodeopgørelse - Matrix - specialklasser

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Skarrild skole 1 Indholdsfortegnelse 1 SKARRILD SKOLE 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Resultatrapport - Hvidebækskolen

Resultatrapport - Hvidebækskolen Resultatrapport - Hvidebækskolen Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Skolens analyse og vurdering af data... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 4 Undervisning...

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Lokal kvalitetsrapport

Lokal kvalitetsrapport Periode: 26-27 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Beskrivelse

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Præstemoseskolen 1. september 13 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side af 33 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1..1..3.4.5 3. 3.1 3. 3.3 3.4

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lynghøjskolen. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lynghøjskolen Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Absalons Skole. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Absalons Skole Sagsnr. 226314 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen 1. september 21 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-1 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 5 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2. 2.4 2.5..1.2..4.5

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne:

Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013. Lindebjergskolen. Indholdsfortegnelse. Sagsnr Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2012/2013 Lindebjergskolen Sagsnr. 226314 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De resterende

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

RAPPORT. Indhold. Resultatrapport Nyrup skolen

RAPPORT. Indhold. Resultatrapport Nyrup skolen Resultatrapport Nyrup skolen DATO 2. august 2012 SAGS NR. Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 3 MANGLER - udarbejdes i oktober...

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2016 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport

for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport Datamateriale for Greve Kommunes skoler vedr. Kvalitetsrapport 2012- September Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Antal elever i alt pr. skole 3 Elev-lærer ratio 3 Antal spor pr. klassetrin 4 Fraværsprocent

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapporten Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen

Kvalitetsrapporten Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Kvalitetsrapporten 2013 Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen Indholdsfortegnelse BAGGRUND, INDHOLD MV... 2 OPFØLGNING PÅ KVALITETSRAPPORT 2012 OG TILHØRENDE HANDLEPLANER... 3 HELHEDSVURDERING AF DET FAGLIGE

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Horsebækskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Horsebækskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Horsebækskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Klinteskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Klinteskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Klinteskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

FORÆLDREMØDE 11. marts marts marts 2013

FORÆLDREMØDE 11. marts marts marts 2013 FORÆLDREMØDE 11. marts 2013 12. marts 2013 13. marts 2013 BAGGRUND FOR STRUKTURÆNDRINGEN Økonomi nu og her- og fremadrettet Lave klassekvotienter, elevtal, mulighed for klassesammenlægninger nu og her

Læs mere

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74 Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Resen Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Resen Skole er en folkeskole med ca. 600 elever fra 0.-9. årgang inklusiv tilknyttet specialklasserække.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag AN AL YS E N O T AT 23. november 2012 Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag Megafon har netop foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger, i hvilket omfang lærere underviser i fag, som

Læs mere

17. Folkeskolen - Sektor 3

17. Folkeskolen - Sektor 3 17. Folkeskolen - Sektor 3 Folkeskolens opgaver Sektor 3 består af kommunens fire folkeskoler, PPR, specialundervisning, specialskoler, efterskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler og befordring af elever.

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Sct. Severin Skole Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2009/2010. Sct. Severin Skole Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2009/2010 Sct. Severin Skole Haderslev Kommune 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1...3 Resumé med konklusioner....3 Udfordringer og tiltag for skoleåret 10/11...4 Kapitel 2...5 Tal og tabeller...5

Læs mere

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14

Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadelen af folkeskolernes kvalitetsrapport 2013-14 Datadel kvalitetsrapport for skolerne i Furesø Kommune 2013-14 Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/14 er den første " Kvalitetsrapport 2.0" - dvs.

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Ulla tabel nr.: Britt Alstrøm tabel nr.: Lone tabel nr.: 5 Skolelederne tabel nr.:

Ulla tabel nr.: Britt Alstrøm tabel nr.: Lone tabel nr.: 5 Skolelederne tabel nr.: 74f70fb9-65e6-4875-b878-1ce071421698 Side 1 Ulla tabel nr.: 1+2+4+7+8+15+16+17 Britt Alstrøm tabel nr.: 11 + 25 Lone tabel nr.: 5 Skolelederne tabel nr.: 9+13+19+22+23+24 Elevtal Havdrup Jersie Uglegårdsskoleskolen

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2007/2008

EVALUERINGSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2007/2008 EVALUERINGSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2007/2008 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 2.0 Gennemgang af faste nøgletal 2.1 Karakterer 2.2 Elev- og læreromsætning 2.3 Sygefravær blandt personalet 2.4 Vikardækning

Læs mere

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen Datagrundlag

Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen Datagrundlag Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2010 Datagrundlag 1 Beregningsmetode Nøgletallene for skoledelen er beregnet med udgangspunkt i fem forskellige kilder. Det drejer sig om: KMD-Matrix for skoleåret

Læs mere