FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1"

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje i ægteskabet. Mads var fastansat i en chefstilling i det offentlige, og Hjerte, der tidligere havde været frisør, havde en forretning med børnetøj. I september 2004 arvede Mads et idyllisk sommerhus på Mols efter sine forældre, der gyldigt havde bestemt, at arven efter dem skulle være fuldstændigt særeje. Hjerte var ikke glad for at være i sommerhuset. Hun var bange for hvepse og flåter, og hun synes ikke, at badefaciliteterne var i orden. Mads fik derfor i 2005 af hensyn til Hjerte opført en tilbygning til sommerhuset med særskilt soveværelse, badeværelse og stor tagterrasse. Tilbygningen kostede kr., men forøgede kun husets værdi med kr. Tilbygningen blev finansieret med midler, som Mads havde opsparet af sin indtægt samt ved optagelse af en kassekredit på kr. Hjerte ville stadig ikke være i sommerhuset, så Mads valgte foreløbig at leje det ud. Udlejningen finansierede alle udgifter til sommerhuset og til kassekreditten. Da kassekreditten var betalt, blev overskuddet fra sommerhusudlejningen løbende blot indsat på kassekreditten, der i øvrigt ikke blev brugt. I 2009 blev Hjertes økonomi forringet på grund af krisen. Mads lånte hende derfor de kr., der nu stod på kassekreditten. I maj 2012 kom det til et brud mellem ægtefællerne, og Hjerte flyttede. For at hjælpe Hjerte indvilgede Mads i at betale hende kr. månedligt i bidrag, og Statsforvaltningen udfærdigede straks bidragsresolution i overensstemmelse med deres aftale. Da Mads den 29. september konstaterede, at Hjerte havde fået vellønnet arbejde og en ny kæreste, ville han ikke betale bidraget, der forfaldt den 1. oktober Efter nogle skænderier indsendte Mads en ansøgning om skilsmisse til Statsforvaltningen, som blev modtaget den 31. oktober Skilsmissebevilling blev udfærdiget den 15. november 1

2 2012, med det aftalte vilkår, at Mads alene skulle betale kr. pr. måned i bidrag til og med november På skiftet, der havde opgørelsesdag den 1. januar 2013, blev det konstateret, at Hjerte i august 2012 havde afviklet sin forretning. På såvel ophørs- som opgørelsesdagen havde Hjerte et bankindestående på kr. Hun havde også en kapitalpensionsordning til en værdi af kr., som hun løbende havde indbetalt på. Den blev oprettet, allerede da hun var frisør. Mads havde på såvel ophørs- som opgørelsesdagen ejerlejligheden med en friværdi på kr., en friværdi på kr. i sommerhuset, hvis værdi ikke var steget bortset fra i forbindelse med ombygningen, et indestående på kr. på kassekreditten, en pensionsordning som led i sin ansættelse til en værdi af kr. samt indbo til en værdi af kr., som han ejede allerede, da de blev gift. Mads havde desuden en opsparings-konto, hvorpå der på opgørelsesdagen stod kr. Han havde i december 2012 brugt kr. fra denne opsparingskonto, der i øvrigt ikke var brugt, til istandsættelse af sommerhuset på grund af udlejningen. Hjerte havde ikke betalt noget af lånet på de kr. Det blev endeligt oplyst, at Mads kun havde betalt bidrag til og med september Hvordan skal boet deles kvantitativt, og parternes mellemværende afregnes, når begge ønsker mest muligt, herunder eventuelle kompensationskrav? 2

3 Løsningsvejledning til opgave 1 1. Formueordningen Der er fælleseje i ægteskabet bortset fra det tredjemandsbestemte fuldstændige særeje, jf. RVL 28 a. Ophørstidspunktet for formuefællesskabet er 31. oktober 2012 kl , jf. ÆSKL 51, stk. 1. Særejet omfatter sommerhuset samt indtægter og surrogater fra sommerhuset, jf. RVL 28, stk. 3. Det betyder, at de kr. på kassekreditkontoen og de kr., som Mads lånte Hjerte fra kassekreditten, er Mads særeje, jf. RVL 28, stk. 3, og nedenfor. Familieret 2012 s. 145, 148, 151 og Tilbygningen på sommerhuset Mads anvender fællesejemidler til forbedring af sit sommerhus. Udgifterne er kr., men de kr., der lånes i banken, er særejegæld, da gælden knytter sig til sommerhuset. Denne gæld er betalt med indtægterne fra sommerhuset. Der er derfor kun brugt kr. af fællesejet til forbedring af sommerhuset. Selv om sommerhuset kun er steget kr. i værdi, må det være Mads risiko, at det er en dårlig investering. Da Mads bodel er positiv, er vederlagskravet kr., jf. RVL 23, stk. 2. Familieret 2012 s. 147, 148, , 266 og 276 f. 3. Lånet De kr., som Hjerte har lånt, er et passiv i hendes bodel, og et aktiv i Mads særeje, jf. ovenfor i pkt. 1. Familieret 2012 s Pensionsordningerne Begge pensionsordninger er rimelige. Mads er led i hans ansættelsesforhold i det offentlige, og Hjertes er indbetalt jævnligt over mange år, og den er mindre end Mads. Ingen af ordningerne indgår i ligedelingen, jf. RVL 16 b, stk. 1. Ordningerne udtages forlods. Familieret 2012 s Opsparingskontoen - de kr. fra fællesejet, der anvendes efter ophørsdagen til sommerhuset De kr. har været på kontoen på ophørstidspunktet, så kontoen skal med i boopgørelsen med yderligere kr., dvs. med kr. (Det er altså ikke et vederlagskravsproblem). Familieret 2012 s. 260 m. note 10. 3

4 6. Ægtefællebidrag Mads har ikke betalt bidrag for oktober 2012 med kr. og heller ikke søgt om at få det ændret, jf. RVL 9. Dette bidrag er et passiv i Mads bodel, men ikke et aktiv i Hjertes bodel, jf. ÆSKL 53, stk. 2, 2. pkt. Bidrag for november er ikke en del af boopgørelsen, da det er forfaldent efter ophørsdagen, men Hjerte har naturligvis krav på beløbet. Det må inddrives efter de almindelige regler. Familieret 2012 s. 260 og Ejerlejligheden og indbo er Mads fælleseje. 8. Boopgørelsen Da Hjertes kapitalpension og hendes krav på bidrag ikke skal medregnes, er hendes øvrige bodel negativ. Kun Mads bodelsoverskud skal deles, jf. ÆSKL 58, stk. 1. Familieret 2012 s. 271, og 300. Bodelingen: Hjertes bodel Mads bodel Mads særeje Bankindestående kr. Lån fra Mads kr. Lån til Hjerte kr. Ejerlejlighed kr. Sommerhuset kr. Indbo kr. Kassekreditten kr. Opsparingskonto kr. I alt særeje kr. Ægtefællebidrag kr. Nettobodele kr. = kr. Boslodsberegning Hjerte Mads Forlods H, RVL 23, stk kr. Ligedeling af kr kr kr. Boslodder kr kr. Mads skal derfor som boslodstilsvar aflevere kr. til Hjerte. Dertil kr. i bidrag, som Hjerte har krav på bliver dækket som led i bodelingen, jf. ÆSKL 57. Hun skal i alt have kr., men Mads kan modregne med sit krav på kr. Han skal derfor aflevere kr. til Hjerte. Hjerte kan ikke få medhold i et krav efter RVL 16 e eller ÆSKL 67. Allerede fordi RVL 16 e fordrer, at ægteskabet har været langvarigt, hvilket i relation til reglen i RVL 16 e vil sige 15 år, kan Hjerte ikke få kompensation. Parterne har kun været gift i godt 8 år uden forudgående samliv. 4

5 ÆSKL 67 kan ikke anvendes, da det ikke kan antages, at Hjerte bliver urimeligt stillet. Mads har efter skiftet i alt kr. samt sin pensionsordning til kr., og Hjerte har kr kr. = kr. og sin pensionsordning til kr. Begge har nu vellønnede job kr. af Mads særeje er reelt arven fra forældrene friværdien på kr. minus værdistigningen på kr. pga. tilbygningen. Mads særeje har alene båret tabet, ved at tilbygningen ikke var økonomisk hensigtsmæssig. Hjerte har heller ikke bidraget til Mads særeje. Heller ikke omstændighederne taler derfor i særlig grad for kompensation. Familieret 2012 s , 270, 271, 276 f., 301 og 314 ff. 5

6 Opgave 2 Mads og Helle blev gift den 30. oktober Da begge havde særbørn, oprettede de ved ægteskabets indgåelse en formgyldig ægtepagt, hvori de bestemte, at der skulle være fuldstændigt særeje i ægteskabet. Halvdelen af hver ægtefælles særeje skulle dog bortfalde efter 10 års ægteskab, og den anden halvdel bortfalde efter yderligere 10 års ægteskab. I 2009 døde Helle. Hun efterlod sig særbarnet Sif samt sit og Mads fællesbarn Finn, som var Mads et og alt. Mads havde særbarnet Knud, der var narkoman, og som havde voldt Mads mange sorger. Mads ønskede at være i uskiftet bo, hvilket han fik Sifs samtykke til. Helles formue var 1,2 mio. kr., og Mads formue var på 2,1 mio. kr. Hvor stort et beløb skal skiftes ved Helles død, og hvordan skal beløbet fordeles? I 2011 mødte Mads Henriette, og i august 2012 anmodede han skifteretten om, at det uskiftede bo blev skiftet. Inden det uskiftede bo var blevet skiftet, blev Finn i oktober 2012 dræbt ved en trafikulykke. Han efterlod sig sin ægtefælle, Fiona, samt deres to børn, Fabian og Frits. Ved samme ulykke blev Mads hårdt kvæstet og døde 2 uger efter. Mads havde i juli 2012 oprettet et formgyldigt testamente, hvorefter Henriette skulle arve halvdelen af, hvad Mads efterlod sig, og Knud skulle arve mindst muligt. I august 2012 var det uskiftede bo og Mads formue bortset fra arven efter Helle, der fuldt ud var i behold tilsammen 3,5 mio. kr. Den bestod af Mads formue, som den var, da Helle døde, dvs. 2,1 mio. kr., et beløb på kr. fra en livsforsikring, som var blevet udbetalt Mads i anledning af Helles død i 2009, og resten af Helles formue, der nu var steget i værdi til 1,2 mio. kr. Dertil kom Mads arv efter Helle. Hvordan skal værdierne efter Helle og Mads fordeles, når alle ønsker mest muligt? 6

7 Løsningsvejledning til opgave 2 1. Fordelingen af arven efter Helle ved Helles død Ægtefællerne har ved Helles død været gift i ca. 19 år. De har derfor i henhold til den gyldige ægtepagt, jf. RVL 28, stk. 1 og stk. 2, brøkdelssæreje, således at ½ af hver ægtefælles formue er fuldstændigt særeje, ½ er fælleseje. Helles særeje er derfor ½ af 1,2 mio. kr. = kr., og det beløb skal skiftes straks ved Helles død, da man ikke kan være i uskiftet bo med førstafdødes særeje. Mads arver ½ = kr., jf. AL 9, stk. 1, og Helles børn tilsammen den anden ½ = kr., dvs. at Sif og Finn hver arver kr., jf. AL 1, stk. 1. Familieret 2012 s. 136 og 141. Arveret 2008 s. 39, 55, 83 og Det uskiftede bo Værdien af fællesejedelen af Mads brøkdelssæreje indgår i delingen af det uskiftede bo. Mads arv på kr. indgår som udgangspunkt i det uskiftede bo, jf. AL 23, stk. 1. Det gælder dog ikke beløb, der er gjort til særeje. I henhold til ægtepagten er arven efter Helle Mads brøkdelssæreje, idet Mads formue i det hele er brøkdelssæreje fra Helles død, da ægteskabet kun varede i 19 år. Dvs. ½ af (2,1 mio. kr kr.) = 1,2 mio. kr. er fællesejedelen og dermed en del af det uskiftede bos formue. Livsforsikringen på kr. kan Mads udtage uden deling, jf. AL 23, stk. 2, da den er udbetalt i anledning af Helles død, og da skiftet er begæret, mens Mads lever. Helles nu større fællesejeformue på 1,2 mio. kr. er fællesejedelen af Helles brøkdelsformue, og det beløb indgår fuldt ud. Det uskiftede bo, der skal deles, udgør således ved skifteanmodningen 1,2 mio. kr. + 1,2 mio. kr. = 2,4 mio. kr. I alt er der værdier for 2,4 mio. kr. (det uskiftede bo) + 0,2 mio. kr. (livsforsikringen) + 1,2 mio. kr. (Mads særeje) = i alt 3,8 mio. kr., der skal fordeles. Arveret 2008 s. 84 og 85 f. 3. Delingen af Helles del af det uskiftede bos 2,4 mio. kr. Arvinger efter Helle er ægtefællen Mads, fællesbarnet Finn og Helles særbarn Sif, der alle levede på tidspunktet for skifteanmodningen, jf. AL 28, stk. 1. Mads skal have boslod af det uskiftede bos 2,4 mio. kr. med 1,2 mio. kr. I arv efter Helle falder hendes boslod på 1,2 mio. kr. Heraf arver Mads ½, dvs kr., jf. AL 9, stk. 1, og Helles to børn deler resten med kr. til Sif og kr. til Finn, jf. AL 1. Mads får desuden de kr. fra livsforsikringen. Arveret 2008 s. 39, 55, 90, 95, 98, 112, 113 og

8 4. Hvad falder i arv efter Mads? I arv efter Mads falder hans særeje, 1,2 mio. kr., livsforsikringen på kr., hans boslod af det uskiftede bo, 1,2 mio. kr., og hans arv, kr., af Helles del af det uskiftede bo, dvs. i alt falder der 3,2 mio. kr. i arv efter Mads. Arveret 2008 s Hvordan skal arven efter Mads fordeles? Tvangsarvinger efter Mads er sønnen Knud, børnebørnene Fabian og Frits, der træder i Finns sted, jf. AL 1, stk. 2. Henriette er testamentsarving. Mads kan testere over ¾ af, hvad han efterlader sig, dvs. over 2,4 mio. kr., jf. AL 5, stk. 1, og AL 24, stk. 2, 1. pkt. Han har testeret ½ af sin formue til Henriette, dvs. 1,6 mio. kr. Knud skal alene have sin tvangsarv på ¼ af ½ = 1/8 af Mads formue på 3,2 mio. kr. = kr., jf. AL 1, stk. 1, og 5, stk. 1. Resten tilfalder de øvrige legale arvinger, dvs. Fabian og Frits. De skal tilsammen arve 3,2 mio. kr. 1,6 mio. kr kr. = 1,2 mio. kr. De arver hver kr., jf. AL 1, stk. 1. Arveret 2008 s. 39, 95, 214 ff., 227, 230 og Boopgørelse, det uskiftede bo, forsikringen og Mads særeje: Sif Finns bo Henriette Knud Fabian Frits I alt kr kr kr kr kr kr kr. 8

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter Juridisk Kandidatuddannelse Juni 2014 Speciale Aarhus Universitet Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter The legal position of personal injury damages in the administration

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere