O.G.J. Tegnestuen Aps ADA Associerede Danske Arkitekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O.G.J. Tegnestuen Aps ADA Associerede Danske Arkitekter"

Transkript

1 O.G.J. Tegnestuen Aps ADA Associerede Danske Arkitekter Struer kommune Teknisk Forvaltning Byggekontoret struer KO MLA C Østergade Struer Holstebro, den 29 januar 2012 Vedr.: Opførelse af tilbygning til sommerhus Beliggende Thagaard Bakke 5, Toftum Matr. nr. 2 s, Thagaard, Humlum Tilhørende Jakob Houe og Helle Bondesen Niels Bohrsvej 3, 7500 Holstebro På vegne af bygherren Jakob Houe og Helle Bondesen, Niels BolIrsvej 3, 7500 Holstebro, ansøges hermed om byggetilladelse til gennemførelse af en tilbygning af eksisterende sommerhus på ovennævnte ejendom og i henhold til vedlagte tegningsmateriale. For at skabe plads til udvidelsen vil bygherren tilkøbe del af naboejendomme med hvem der er truffet aftale herom, betinget af udstedelse af byggetilladelse Skulle der være spørgsmål er man velkommen til at kontakte undertegnede eller bygherren Med venlig hilsen Otu C t nsen O.G. j egnestuen Aps Ovennævnte tiltrædes såle es: Holstebro 2012 Jak9b Houe og Helle Bondesen Niels Bohrsvej Holstebro Sir Kirkevej 5, 7500 Holstebro Tlf: Mobil: Fax:

2 EKST. BYGNING GRUNDOPLYSNINGER: PRIVAT FÆLLESVEJ Del nr. 2 af matr. nr. 2 a ( 2s, Thagaard Hirnilum Beliggende Thagård Bakke 5, 7600 Struer Ekst. bygaingsareal Tilbygget areal 93,5 m2 56,5 m2 Samlet bebyggetareal 150,00 m2 I EKST. TRITANK Ekst. grundareal 1.000,00 55)2 Areal der tilkøbes 386,00 m2 Samlet grundareal 1.386,00 m2 Fremtidig bebyggelsesprocent 10,82 N TILBYGNING 719 AREAL TMKØBES SITUATIONSPLAN GENERELT; Bygherre : Jakob Houe & Helle Bondesen Sag Tilbygning til sommerhus Dato : Emne: Situationsplan Rev. clato: Mål: 1:200 Sign.: Sag. nr.: Tegning nr.: 0. Samtlige arbejder udfores i overeasstem melse med gældene normer og anvisninger fra leverandorer og offentlige forsyningsvirksomheder og myndigheder. Samtlige normer fra DIF er gaeldende ligesom ERFA bekendtgarelser er g-21deade. O.C.J. G \ - S \ SIR KIRKEVEJ 5, 7500 HOLSTEBRO TLF , FA

3 , 53 r~:~~ Iflf111(1 1~~r 41 cm isoleret hulmur med Blødstrøgne facadesten, alle false udføres med 50 mm polystyrol, bagmur 108 mm tegisten - vandskuret tr) 4=, Ltt (J1 Værelse Depot 6,1 m2 4,3 m2 Bad ,0 m2 J Hall 4,5 m2 C-S- Ekst dør ud,tåges og genbruges 14 Naturlig ventilation 200 cm2 ført over tag mm teglskillevægge, vandskuret til maler Mekanisk udsugning Væghængt toilet Alle Indvendige dørehuller er 91 x 210 Klinker Lh Trægulv som ekst. hus Alrum 17,7 m2 21 BR Bruser Murhulsmål for vinduer og døre i facaden Overliggere over vinduer og døre dimensioneres af elementleverandører Gulvvarme overalt Friskluftventiler i samtlige vinduer Carlsberoverligger over vinduesåbninger over 91 cm STUEPLAN 56,5 m2 Bygherre : Jakob Houe & HeHe Bondesen Sag Tilbygning til sommerhus Stueplan Mål: 1:50 Emne: g Dato : Rev. dato: Sign.: - G \ S T \ Sag. nr.: Tegning nr,: 1. 1 SIR KIRKEVEJ 5, 7500 HOLSTEBRO TLF , FA

4 Spildevand føres til ekst. trixtank 717 SIGNATURFORKLARING: 2 sk 390 lecathermblokke der monteres 20 mm polystyro1 mellem blok og betongulv CD N HV 2 sk 190 lecablokke der monteres 50 mm polystyrol mellem blok og betongulv A AA 150 mm lecablok Rionet under vægge indstøbes 1 gulvpladen i 50 cm bredde to BR Bruser Reg nvand fores t i l faskine og n edsivning ('4 GA HV WC Gulvafløb Håndvask med pungvandlås Væghængt toilet ø 110 MM PVC Spildevandsledning ø 110 MM PVC Regnvandsledning 1J) TV "\AARRAARAAAARA/V\A, NB: Gulv i brusenicher sænkes yderligere med 1 cm Tagankre af R 12 med gevind indstøbes min 40 cm betonfundamenter og placeres min pr, 2 m og således at de kan føes lodret op til spær FUNDAMENTS- OG AFLØB SPLAN Bygherre : Jakob Houe & Helle Bondesen GENERELT: Samtlige arbejder udfores i overensstemmelse med gr -eldene normer og anvisninger fra leverandorer og offentlige forsyningsvirksomheder og myndigbeder. Samtlige normer fra DIF er greldende ligesom ERFA bekendtgorelser er greldende. Sag : Tilbygning til sommerhus Emne: Fundaments og aflabsplan Mål: 1:50 g Dato : Rev. dato: Sign.: o.g., T- GN S I \ Sag. nr.: Tegning nr.: 1.2 SIR KIRKEVEJ 5, 7500 HOLSTEBRO TLF , FA

5 TAG - OG LOFTKONSTRUKTION: Tagpapdækning udført som listedækning med centerafstand på 700 mm Overpap PF 500 SBS Inddækningsoverpap PF 500 SBS trekantlister af trykimprægneret træ Underpap PF 2500 Fodblik af zink føres ud i halyrund zinktagrende 5 " 19 mm vandfast krydsfiner med fer og not og samlinger udført over spær Præfabrikeret bjælkespær pr. max 900 mm dimensioneret af spærfabrik 195 mm mineraluldbatts type A kl 39 mellem bjælkespær - ventilationsspalte min. 50 mm Dampspærre som plastfolie med tapede samlinger fuget tæt til omgivende konstruktioner/dampspærrer 50 x 50 mm regler på tværs af underside spærhoved pr. 60 cm med 50 mm mineraluldbatts type A kl mm profilerede trælister som ekst. lorcbeklædning Spær oplægges på fodrem af 32 x 100 mm trykimprægneret brædt oplagt på pap Hvert andet spær forankres til fundamenter med indstøbte gevindstærtger der indstøbes min. 400 mm i beton Udhængslister 16 x 115 mm profilerede brædder oplægges ud udskæring på spærene overside Der tages de fornødne kontrolmål på ekst. forhold inden spærproduktion og udformning af udhæng Hems: Gulvbelægning på hems laves af 25 mm profilerede fyrretræsgulvbrædder der ludbehandles på undersiden som loft "Der laves rækværk mod de frie sider mod opholdsrum Der laves adgangsstige som ribbe. Ventilationarygninger I kip med snefang TAGKONSTRUKTION OVER SAMMENBYGNING: Bjælkespær med plads til min. 250 mm mineraluldisolering, ventilationsspalte på min 50 mm og opkiling for dannelse af fald mod tagrender udhæng laves som ekst. udhæng - dog vandret isolering af sluttes på undersiden med plastfolie som dampspærre der tapes over alle samlinger og fuges tæt til omgivende vægge Loftbeklædning som øvrige lofter Vindbrædt til afskærmning sættes tæt til alle spær for beskyttelse af isolering VINDUESKONSTRUKTION: Maghoni - vinduer som Dana-Vinduet fra Granbjerg Vinduer leveres oliebehandlet Profiler m. soft karm og ramme Bundglaslister I maghonl. Glas I klar Climaplus N 12 - dog materet i badeværelse Alle vinduers opluk er topstyret ri fi ri fl fifln 1 YDERVÆGSKONSTRUKTION: 410 mm isoleret hulmur 110 mm håndstrøgne, sandbestrøgne tegisten som ekst. Papindlæg over og under vinduesåbninger og doråbninger samt i alle isolerede murfalse Murfalse isoleres med 30 mm polystyrol Rulleskifte af facadesten Indv. opmures med 110 mm blødstrøgne sten til vandskuring Værelse FUNDAMENTER: Fundamenter føres til intakte bæredygtige afiejringer - dog min til frostfri dybde 90 cm under terræn Fundamenter armeres I top og bund med min 3 T12 Fundamenter afsluttes for oven med 2 sk. lecathermblokke I funda menter indstøbes R 12 ankre pr 2,0 m til forankring af spær \/\/\/\ /\,-/\\/,\.\\7\vv.\\ '\AAAAAA GULVKONSTRUKTION: Parketgulv som ekst, udlagt på tørt underlag 12 cm beton med instøbte varmeslanger 300 mm polystyrol Sandopfyld. TILBYGNING EKST. B YGNING TVÆRSNIT Bygherre : Jakob Houe & Helle Bondesen Sag : Emne: Mål: Tilbygning til sommerhus Tversnit 1:50 0.G J. I-G SIR KIRKEVEJ 5, 7500 Dato : Rev. dato: Sign.: I-S Sao. nr.: Tegning nr.: 2.1 L1- \ HOLSTEBRO TLF , FA

6 TILBYGNENG EKST. BYGNIG FACADE MOD SYD EKST. BYGNENG TILBYGNEsIG FACADE MOD NORD TILBYGN1NG FACADE MODVES T Bygherre : Jokob Houe & Helle Bondesen GENERELT: Sam -dige arbejder udieres i overeasstemmelse med gældene normer og anvisainger fra leveranderer og offentlige forsyningsvirksernheder eg myndigbeder. Samdige normer fra DIF er gældende ligesom ERFA bekendtgorelser er gældende. Sag : Tilbygning til sommerhus Dato : Emne: Facader Rev. dato: Mål: 1:100 Sign.: g S1R 0.C.,. TFCNSTN Sag. nr.: Tegning nr.: 3.1 K1RKEVEJ 5, 7500 HOLSTEBRO TLF , FA

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 -

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Jordarbejde. Muldjord afrømmes og henlægges i depot på grunden. Når sokkel står færdigt, genudlægges mulden, og der afsluttes med en grovplanering.

Læs mere

Beskrivelse. VillaNordic ApS. Den. 02.05.2015 Tirsbækvej 13 a. 7120 Vejle Øst. Tlf:21354944.

Beskrivelse. VillaNordic ApS. Den. 02.05.2015 Tirsbækvej 13 a. 7120 Vejle Øst. Tlf:21354944. Beskrivelse. VillaNordic ApS. Den. 02.05.2015 Tirsbækvej 13 a. 7120 Vejle Øst. Tlf:21354944. opførelsen af ny Villa Nordic 166 m2 villa samt 25 m2 Carport, opføres på Rudolf Stiener Allé 2, 7000 Fredericia

Læs mere

Nord Byggeadr.: Bygherre: Emne: Matr.nr.:

Nord Byggeadr.: Bygherre: Emne: Matr.nr.: Grundareal...738 m² Beboelse...128, m² Carport...42, m² Overdækket terrasse... m² Bebygget areal...17, m² 1,1 2121 ist 1, 276 4916221 Beboelse...128, m² Carport / redskabs. over 3 m²...7, m² Bruttoetageareal...13,

Læs mere

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE interiør planløsning Plan forslag 1:100 MODEL 91 MODEL 91 9,7 m Overdækket indgang Entré/ teknik 6 m 2 Soveværelse 11 m 2 3 m 2 Bad 7,9 m VM

Læs mere

r 1 Matr.nr. Gebyrer Beløb kr. Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond

r 1 Matr.nr. Gebyrer Beløb kr. Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond r 1 Matrnr Ejer 124 ux Hirtshals Kommune Rådhuset 985o Hirtshals Parcel pr Ejerlav Beliggenhed Horne by, Hirtshals HJensensalle 63 Ansøger Bundgaard & Kassow Springvandspladsen 1, 2 98oo Hjørring Projekt

Læs mere

ENFAMILIEHUS 152 m². Lasse Larsen Byggefirma A/S

ENFAMILIEHUS 152 m². Lasse Larsen Byggefirma A/S ENFAMILIEHUS 152 m² Lavenergiklasse 1 Beskrivelse IDé/ interiør Beskrivelse idé. Vi har ønsket at skabe en bolig til den moderne familie, en bolig der opfylder alle familiemedlemmernes behov for fællesskab

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Vill. Boligdrømm start her

Vill. Boligdrømm start her a Vill r Boligdrømm e? start her Tak fordi du tager dig tid til, at kigge i vores katalog Jeg håber, at du vil tage dig rigtig god tid. For det er en både vigtig og spændende rejse som du skal ud på, når

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Glasværn UV. 07 UP. 04 UP. 05 UP. 06 UP. 07 UP. 08 O. 06 UV. 32

Glasværn UV. 07 UP. 04 UP. 05 UP. 06 UP. 07 UP. 08 O. 06 UV. 32 Kt..742 (ok. betonafdækning) O. 01 O. 02 O. 03 UV. 08 Kt. 46.155 (ok. murværk) UV. 01 UP. 01 UV. 02 UV. 03 UV. 04 UV. 05 UP. 02 UV. 06 UV. 09 acade mod nord Kt. 43.755 (ok. sokkel) Kt. 44.087 (ok. murværk)

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Linehus 130 m². Linehus er et 130 m² længehus med valmtag tegnet af Tetschner & Kjær Huse A/S og opført som lavenergihus.

Linehus 130 m². Linehus er et 130 m² længehus med valmtag tegnet af Tetschner & Kjær Huse A/S og opført som lavenergihus. Linehus 130 m² Linehus er et 130 m² længehus med valmtag tegnet af Tetschner & Kjær Huse A/S og opført som lavenergihus. Linehus opfylder kravene i bygningsreglement 2015 også kaldet BR. 15. Det er isoleret

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -4130 kwh Fjernvarme, 9638 kwh el. -1660 kwh Fjernvarme, 3504 kwh el SIDE 1 AF 18 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sdr Fælledvej 4 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113051 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

BK VIKING TRÆNINGSHAL OMFANGSBESKRIVELSE. Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund. 17. maj 2013. Lynghøj 14, Jordhøj 3550 Slangerup

BK VIKING TRÆNINGSHAL OMFANGSBESKRIVELSE. Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund. 17. maj 2013. Lynghøj 14, Jordhøj 3550 Slangerup 17. maj 2013 BK VIKING Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund TRÆNINGSHAL OMFANGSBESKRIVELSE Bygherre: Totalentreprenør: Brydeklubben Viking Lynghøj 14, Jordhøj 3550 Slangerup ATcon a/s Ringstedgade 147, 4700

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Færdigregulering af kloakdæksler i højde på grunden udføres af belægningsentreprenør.

Færdigregulering af kloakdæksler i højde på grunden udføres af belægningsentreprenør. Byggeareal Der afrømmes ca. 30 cm. muld på byggearealet til ca. 2 meter omkring hus. Det afrømmede muld samt jord fra udgravning af fundamentsrender og terrændæk bortkøres. Grunde afleveres grov planeret.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. marts 2013 J.nr.: NMK-31-00774 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Veldisponerede lejeboliger med flotte detaljer. FrugtParken er attraktiv for kvalitetsbevidste lejere... RIBEVEJ. FrugtParken

Veldisponerede lejeboliger med flotte detaljer. FrugtParken er attraktiv for kvalitetsbevidste lejere... RIBEVEJ. FrugtParken RIBEVEJ Veldisponerede lejeboliger med flotte detaljer FrugtParken er attraktiv for kvalitetsbevidste lejere... FrugtParken RIBEVEJ Velkommen som lejer i FrugtParken i Aalborg FrugtParken Vi byder dig

Læs mere