Nr. 2, April 2007 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2, April 2007 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling"

Transkript

1 Nr. 2, April 2007 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR s Old Timer Træf 4. februar 2007

2 2 OZ6HR nyt, April 2007 OZ6HR nyt Nr. 2, April 2007 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Kildegade 8 (1. sal bagfra), 8700 Horsens Hjemmeside: Bestyrelse OZ3VB Viggo Berland, formand Telefon: OZ6JI Jørn Isaksen, næstformand Telefon: OZ1GRL Arne Lund, kasserer Telefon: Mads Pedersen, sekretær Telefon: Flemming Lassen, bestyrelsesmedlem Telefon: Indhold Uddrag fra generalforsamlingen...3 VHS-bånd digitalt?...5 Klubmøder og arrangementer...6 Programændringer...7 Byggeaften: Microcontrollerprojekter...8 Rævejagt på 2 m...8 Fremtidens weekendmøder...8 Sommerudfl ugt...9 Old Timer Træf Stemningsbilleder fra årets Old Timer Træf 11 Efterlysning af ejere Medlems- & -WWW Aktivitetsudvalg Poul-Henning Hemberg Telefon: Viggo Berland Telefon: Bent Toksvig Telefon: Jørn Isaksen Telefon: Mads Pedersen Telefon: Redaktion Mads Pedersen Viggo Berland Oplag 200 styk, udkommer fi re gange årligt i januar - april - juli - oktober Bestyrelsen uændret efter generalforsamlingen Her fi nder du os! Grafisk produktion Eget tryk Deadline For næste blad: Mandag den Forsidebillede: Fra årets traditionelle Old Timer Træf i Kilden

3 Uddrag fra generalforsamlingen torsdag den 15. marts 2007 I alt kun 14 medlemmer var mødt til generalforsamlingen. Formanden, OZ3VB Viggo, bød velkommen og udbad sig forslag til dirigent. OZ5WT Bent blev valgt til dirigent. Fastslog generalforsamlingens lovlige indvarsling, idet indkaldelsen stod i bladet, der var udsendt i begyndelsen af januar. Formanden, OZ3VB Viggo, indledte beretningen med at sige, at de fl este allerede ved, hvad der er foregået siden sidste generalforsamling. Kom derefter med en kortfattet oversigt. Af kurser kan nævnes: PC-kursus startede efter sommerferien og kører hver 14. dag. D-licens kursus planlagt, men ingen tilmeldinger. Print på den nemme måde måtte afl yses pga. afbud fra Max. Kursus i billedbehandling over 3 aftener havde fi n tilslutning. Mandag den 3. marts begyndte Mads et kursus i programmering i C. Rigtig mange aktiviteter i det forløbne år: Agerskovmødet, hvor vi fi k solgt en del og købte lidt ind. Besøg på Hedenstedsenderen, meget interessant. Fin sommerudfl ugt til Danfoss Universe med 17 deltagere. Besøg på SOK i Århus. Juleafslutning med 20 deltagere, som sædvanlig meget hyggeligt og denne gang med pølser og brød. Old Timer Træf med 29 deltagere som denne gang holdtes i den store Sal i Kilden. Maden fi k vi udefra. Kun 2 byggeprojekter i gang. Antenner til rævejagt på 2 m og en elektronisk dørklokke. Der har været foredrag om SSTV, Rævejagt, Ultra-low processorer, FTP- og webserver. Introduktion til RF-Sim99, Omdrejningstæller med kredsen 8085B og fi lm med foredrag om en ekspedition til Heard Island. 3 Afdelingen har indkøbt ny HF-station, en FT 840. Dertil en strømforsyning og en antennetuner til langtrådsantenner. Desuden indkøbt 40 kopper med underkopper og 40 glas samt 4 sæt salt-

4 4 OZ6HR nyt, April 2007 og peberbøsser. Ny switch med 8 porte også købt. I PC-gruppen har der været afholdt 11 weekendmøder. Halvdelen fortsatte til om søndagen. Desuden en spillekonkurrence. Nogle fra gruppen deltager i byggeprojekter og 2 m rævejagt. Aktivitetsudvalget har igen udført et fi nt stykke arbejde. Det vidner jo hele aktivitetsplanen om. Deres arbejde har afl astet bestyrelsen for en masse tid og besvær, og det er vi glade for. Der er fl ere gange blevet foretaget oprydning og ordning af blade, et arbejde som stadig fortsætter. OZ1GRL Arne har lavet 3 nye skuffer til vort værktøj. Løbende er der købt lidt nyt værktøj. Forstyrrelserne, vi lavede i bankoforeningernes forstærkeranlæg, er helt væk. Årsagen er, at bankoforeningerne i december blev opløst. Anlægget fi ndes stadig oppe på scenen. Der har været 2 rengøringsdage, ma 26/1 og to 1/3, hvor de to store rum fi k en omgang, både inventar og faste genstande. På Old Timer Træf forærede OZ9ER Erling afdelingen et nyt multimeter. Vi takker endnu en gang derfor. Desværre har nogle aktiviteter måttet afl yses, men de forsøges bragt på et senere tidspunkt. Alle er sikkert klar over, at kommunen har planer om at sælge Kilden. Vi har god kontakt til kommunens kulturdirektør Hanne Damgaard, men endnu foreligger der intet konkret. Jeg havde en samtale med hende, hvor jeg fortalte om vore ønsker og behov ved en eventuel fl ytning til et nyt sted men også, at vi gerne vil blive her, hvis det kan lade sig gøre. Til slut rettede formanden en stor tak til alle de medlemmer, der på den ene eller anden måde har gjort eller lavet noget for afdelingen. Uden denne indsats ville afdelingen ikke bestå. Tak Beretningen blev énstemmigt godkendt. Kassereren OZ1GRL Arne forelagde det reviderede regnskab og gennemgik det punkt for punkt. Regnskabet udviser et driftsunderskud på 6.380,08 kr. Villy spurgte, hvorfor vi havde købt et Norton Antivirus program. Mads svarede, det var det bedste på det tidspunkt. Efter udløbet køres videre med et gratis program. OZ1RT Reiner oplyste, at betalings-antivirus programmer på markedet ofte er bedre end de gratis.

5 5 OZ2JN John spurgte, om der ikke var nogen ændring under antenner og radioer, nu hvor der er indkøbt ny transceiver. OZ1GRL Arne svarede, at der var foretaget en vurdering mellem gammelt og nyt, og det gik lige op. Herefter blev regnskabet godkendt. Der blev vedtaget uændret indskud på 25 kr. og uændret kontingent på 360 kr. for regnskabsåret Formanden oplyste, at der ikke er overført noget til byggefonden pga. driftsunderskuddet. Der var ikke indkommet nogen skriftlige forslag. Mads Pedersen og Flemming Lassen blev énstemmigt genvalgt til bestyrelsen. OZ5GI Aage og Martin Lund blev valgt som henholdsvis 1. og 2. bestyrelsessuppleant. Som revisor blev OZ5WT Bent genvalgt og OZ2JN John valgt som revisorsuppleant. Formanden oplyste, at der umiddelbart efter generalforsamlingen er lejlighed til at komme med forslag til aktivitetsudvalget. OZ5GI Aage mente, at bankerne er ude med snøren, så man skulle se sig om efter gode renter. OZ1GRL Arne svarede, at det havde han i tankerne. Generalforsamlingen sluttede kl med formandens tak til dirigenten og tak for god ro og orden. OZ3VB VHS-bånd digitalt? I årsplanen var der planlagt 3 aftener omkring videoredigering. Disse 3 aftener afl øses nu af en enkelt aften (16. april), hvor vi skal snakke om, hvordan man kan indspille sine gamle VHS-bånd til et digitalt medie, f.eks. CD eller DVD. Herunder ser vi på, hvad man skal have af udstyr og programmer for at indspille VHS til computeren. Mads Pedersen

6 6 OZ6HR nyt, April 2007 Klubmøder og arrangementer Åbningstid: Aktiviteter starter kl Der tages forbehold for ændringer. Evt. ændringer bliver oplyst på

7 7 Programændringer Som følge af at videoredigering er udgået, er der er sket følgende ændringer i programmet for april kvartal i forhold til det tidligere udsendte årsprogram: 1) Mandag den 16. april: VHS-bånd til CD/DVD ved Mads. 2) Mandag den 30. april og mandag den 14. maj: Forberedelser til rævejagt. 3) Torsdag den 10. maj: Print på den nemme måde ved OZ7AFF Max. Programmet her i bladet er rettet i overensstemmelse med ovenstående. Sommerlukning Afdelingen holder lukket i tidsrummet fra søndag den 1. juli til søndag den 12. august 2007, begge dage inklusive. Weekendmøder: Fredag kl til lørdag kl hjemmesiden og via Amatørnyt over repeateren.

8 8 OZ6HR nyt, April 2007 Byggeaften: Microcontrollerprojekter 4 aftener i april, maj og juni afsættes til medlemmernes microcontroller-projekter. Hvis du ligger inde med et byggeprojekt, som indeholder en microcontroller, kan vi sammen eksperimentere med projektet. Vi har i klubben fl ere gange arbejdet med PIC, AVR, 8051 og senest MSP430. Disse aftener vil vi så i praksis arbejde med vores egne projekter. Mads Pedersen Rævejagt på 2 m Nu nærmer foråret sig, så det er på høje tid, vi kommer i gang med at få gjort vort grej færdigt. Læg mærke til, at der afsat 2 torsdage i programmet hertil (30/4 og 14/5). Vi skal have grejet justeret, dvs. fundet ud af hvilken fejlvisning der er på pejlingen for hver enkelt antenne. Det skal gøres i marken, og vi skal have et område med fri sigt på ca. 1 km. Justeringen må nødvendigvis foregå om dagen, så deltagerne skal snarest fi nde en lørdag eller søndag eftermiddag til dette. Der skal også træffes bestemmelse over hvilket kortformat, vi skal benytte. Der er 2 muligheder, enten 1:50000 eller 1: Kortet i 1:50000 giver et noget større område at arbejde på, så det vil undertegnede anbefale. OZ3VB Viggo Fremtidens weekendmøder På weekendmødet i maj indkalder vi hermed til en snak om fremtiden for weekendmøderne. Kom og vær med! Vi skal have en snak om, hvad vi vil med weekendmøderne og om vi kan uddelegere mere ansvar til andre end kun undertegnede. Mødet vil foregå om lørdagen (den 12. maj) kl i lokalerne. Mads Pedersen

9 9 Sommerudflugt Lørdag den 16. juni 2007 kl starter vor traditionelle sommerudfl ugt, der i år går til: Egeskov Slot på Fyn. Egeskov Slot er et af vore gamle fl otte slotte. Det blev bygget for ca. 450 år siden. Dengang var det nødvendigt at tænke på forsvar, hvorfor slottet blev anlagt som en borg midt i en sø. Fundamentet består af pæle og en stensætning. Man må beundre dette arbejde, når man tager i betragtning, at de på det tidspunkt, hvor slottet blev opført, ingen maskiner havde til hjælp. Det er nu ikke selve slottet vi skal bese, men bygningerne udenom, hvor der er indrettet museer. Her kan man se veteranbiler, motorcykler, fl y, hestevogne mv. Et nybygget garageanlæg viser f. eks. en tro kopi af en Falck-station. Også parken er værd at se på og gå rundt i. Bortset fra de skønne blomster og træer fi ndes der her 3 labyrinter, en stor legeplads for de barnlige sjæle og for dem, der gerne vil have styrket deres ego og lege Tarzan, fi ndes der mulighed for at komme op og gå i trætoppene sådan cirka i normal antennehøjde. Der er altså mere end rigeligt for os at se. I parken er der mulighed for at spise vor medbragte mad, men der fi ndes også en café. Entreprisen er 95 kr. for en voksen, børn under 12 år 52 kr. Dette gælder parken og de 9 museer her. Vil man også se slottet, skal der betales ekstra 55 kr. for en voksen og 25 kr. for et barn. Helt ærligt tror jeg ikke, vi får tid til at se slottet. På tilbageturen har vi tænkt os at gøre ophold i Middelfart og få eftermiddagskaffen eller en is i restauranten i skoven lige før den gamle Lillebæltsbro. Bagefter ned til havnen for at se og nyde havnefronten og den dejlige udsigt. Vi håber på en dejlig tur, og at vejrguderne er med os. Fremgangsmåden bliver som sædvanlig således, at vi samlet kører fra klubben i egne biler kl Forplejning sørger hver enkelt selv for, men de våde varer til hjælp på vejen og til frokosten har klubben med. På udturen gør vi ophold på Kildebrønde Rasteplads vest for Odense for at strække benene og få en forfriskning. Når vi kommer til Egeskov, må vi lige planlægge rigtigt, så vi ikke glemmer frokosten. I klubben vil der være ophængt en brochure over Egeskov, som man er velkommen til at læse. Af hensyn til hele arrangementet er det nødvendigt med tilmelding på liste ophængt i klubben. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 14. juni. OZ3VB

10 10 OZ6HR nyt, April 2007 Old Timer Træf Hvad bliver det næste - Forum Horsens?! Nå - men lad det nu ligge. Vi var samlet i den store sal i Kilden. Vi har jo været samlet til Old Timer i Kilden i tre år nu, hvoraf de to år har været medens værten stadig havde restauranten og stod for bespisningen. Datoen var søndag den 4. februar, der var 29 med til arrangementet. Maden blev leveret fra Stjerne Gastro i Torsted. Røde og hvide sild, æg og rejer, rødspættefi leter, fl ere slags pålæg, leverpostej samt osteanretning. Ingen med almindelig appetit behøvede at gå sulten fra bordet. En særlig hilsen til OZ1QZ, for at huske mig på småkager til kaffen. Jeg ved ikke, om nogen bemærkede det, men jeg var tæt ved at fryse samtlige indkøbte øl og sodavand, idet jeg skulle være smart at skaffe kolde øl og vand, hvorfor jeg fandt et køleskab i serveringskøknet, fi k den læsset på en vogn ved hjælp fra Mads og kørte den ind i salen, så vi havde kolde pilsnere lige ved hånden. Dette var om lørdagen og kun i sidste øjeblik, før vi forlod salen for at tage hjem, fi k jeg den fornemmelse, om det nu også var et køleskab, jeg havde fået fat på. Nej! - Det var faktisk en skabsfryser af den slags, der bare køler/ fryser i en fart, så kun fordi vi fi k den slukket til sent søndag formiddag, havde vi kolde pilsnere og altså ikke dybfrosne pilsnere. Det er vores fornemmelse, at vi alle havde en udbytterig og hyggelig eftermiddag. Der var gang i samtalerne fra kl , hvor vi mødtes og til en gang mellem kl og 17.00, hvor vi brød op. Hvis ingen har indsigelser, vil vi i foreningen notere arrangementet bestået. Jeg skal nu have plads til at fortælle om den af OZ9ER Jemco multimeter anno 2007, som han skænkede til fordel for OZ6HR til et amerikansk lotteri ved selskabet. Det gik faktisk ganske udmærket med salget af lodder, hvoraf vi havde 100 stk. i første omgang rationeret til 3 stk. pr. mand. Dog var der omsider 2 til 3 lodder tilbage og OZ1QZ havde hele tiden fastholdt, at han havde en Jemco og skulle ikke købe lodder, men så købte han så den sidste lod og vandt sig et Jemco multimeter. OZ1GRL Arne

11 Stemningsbilleder fra årets Old Timer Træf i Kilden 11

12 bagsiden Efterlysning af ejere Efter et weekendmøde har vi fundet følgende effekter efterladt i klubben: Sovepose Liggeunderlagen Dyne og pude Hvis du er den rette ejermand af en af delene, så mød op i klubben, så du kan få dine ting med hjem igen :-) Hvis ikke vedkommende melder sig lige efter sommerferien, vil sagerne gå i skraldebøtten... - OG NU MENER VI DET!!! :-) Medlems- & -WWW Tommy Pallesen Mads Pedersen Flemming Lassen hfl Carsten Lassen Thomas Nielsen Ændringer og tilføjelser: Kontakt Mads Pedersen på

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

SeniorNyt. Årets udlandstur går til Kroatien. Forårets arrangementer: Tøjhusmuseet M/S Museet for Søfart

SeniorNyt. Årets udlandstur går til Kroatien. Forårets arrangementer: Tøjhusmuseet M/S Museet for Søfart SeniorNyt Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 49 Feb. 2015 Årets udlandstur går til Kroatien Forårets arrangementer: Tøjhusmuseet M/S Museet for Søfart Læs referatet fra generalforsamlingen

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Billeder fra 60 års jubilæet i 1995

Billeder fra 60 års jubilæet i 1995 Billeder fra 60 års jubilæet i 1995 Redaktionelt Jubilæum tidsskriftet er udgivet af EDR Odense Afdeling, det meste af teksten er skrevet af siddende formand OZ1LQH, billeder og andet er fundet og udvalgt

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening

Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening Fuglene Medlemsblad for Randers fugleforening 40. Årgang 2015 Juni. Nr. 3 24 Randers Fugleforening Stiftet 22 marts 1950 Formand: Søren Søgaard Ting parken 97, 8950 Ørsted TLF: 2034 9815 Mail: stenaltvej29@hotmail.com

Læs mere

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 MEDLEMSBLAD Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så er det ved at være efterår, og der er kommet gang i fritidssyslerne efter sommerferien. Nogle af foreningens medlemmer har atter vækket

Læs mere

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub VeteranNyt Nr. 96-2014 Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub Henrik Eg, Errindlev. Mens vi venter på foråret 2 Hurtigt i gang af: Carsten Andersen Vi skal have fundet arbejdstøjet frem allesammen.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Asra nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 27. Årgang Nr. 1 2010

Asra nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 27. Årgang Nr. 1 2010 Asra nyt Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 27. Årgang Nr. 1 2010 Grethe Andersen - fhv. Fagforeningsformand, byrådsmedlem m.m. kommer til fortælleaften i ASRA hvor hun vil fortælle om sit organisationsarbejde

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere