Bestyrelsens beretning for året 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for året 2016"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for året 2016 Året er forløbet ud over al forventning. Svømmeklubben takker alle trænere, instruktører og medarbejdere for en altid prisværdig indsats. Sommerperioden blev for enkelte hold forlænget med maj måned. Afslutningen af sæson 15/16 og opstart af nuværende sæson er forløbet godt og med stor tilslutning af svømmere. Juleafslutninger blev afholdt på tværs med sociale arrangementer. Ved generalforsamling i februar blev der valgt ny formand, nye medlemmer til K-afdelingen, sekretær og suppleanter. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende. Der er blevet afholdt 7 bestyrelsesmøder i Som sædvanlig har det været en meget stor hjælp, Jørgen Essendrop vedligeholder fortsat svømmeklubbens hjemmeside og holder den løbende opdateret. Hjemmesiden har fået et nyt layout, siden er mere brugervenlig. Det sociale medie FaceBook er i stigende grad også i brug til general information, flere af afdelingerne har deres egne grupper. Stor tak til Jørgen for arbejdet med det IT administrative arbejde for klubben. Gennemgang af medlemsregister. Alder Køn Antal 2015 Antal 2016 Mellem 0-12 år Mand Mellem år Mand Mellem år Mand 0 1 Mellem år Mand år og derover Mand Mellem 0-12 år Kvinde Mellem år Kvinde Mellem år Kvinde 4 3 Mellem år Kvinde år og derover Kvinde I alt medlemmer i Træner/instruktør/bestyrelsen Under 25 år 23 Over eller 25 år 37 Bestyrelsens beretning Side 1 af 8 7 februar 2017

2 Sidst på året var der 25 på venteliste, fordelt således: 6 på leg og plask, 4 på leg og svøm, 12 på begynder, 2 på lidt øvet og en på crawl. Der er i alt 67 hold. Vi har 973 medlemmer, en mindre nedgang i medlemstallet i forhold til året før. Svømmeskolen har 200 ledige pladser, desværre på de dårlige tider. Igen må nævnes at skolereformen og dens indvirkning på svømmeskolen har fundet et leje, men stadig præget af at de sene eftermiddagshold er fuldt booket og generelt kan siges at svømmeklubben kunne tilbyde yderligere 4 hold tidlig eftermiddag hvis skoleundervisning blev tilpasset mulighed for tilbud af svømmeundervisning. Økonomi Svømmeklubben kommer ud af regnskabsåret 2016 med et pænt overskud i forhold til budgetteret. Bestyrelsen har vedtaget at kontingentet i kommende sæson forventes at blive status quo, eventuel ændring vil være baseret på kommunens beslutning omkring svømmehallens fremtid. Regnskabet og budget fremlægges særskilt. Haslev Svømmeklub er en af de billigste svømmeklubber i vores region. Gode samarbejdspartnere Svømmeklubben har som altid haft et godt samarbejde med svømmehalsledelsen i det forløbne år. I efteråret forlod svømmehallens leder sin position, opgaver blev overdraget til de øvrige medarbejdere, dette har fungeret tilfredsstillende, Livredder Mia L. Møller er kontaktperson ved svømmehallen. I december 2016 blev det meddelt fra Faxe Kommunes Forvaltning at man ønsker svømmehallen lagt over til Haslev Hallerne som selvejende, for at dette kan blive aktuelt havde Haslev Hallerne forskellige betingelser, disse betingelser var ikke svømmeklubben bekendt før slut januar Forslaget blev behandlet i Erhvervs- og Kulturudvalget i januar og indstillingen endte med at Haslev Svømmehal forbliver kommunal. Igen i år er der blevet investeret i forskellige brugsdele. Til cafeen er der blevet indkøbt ny kaffeautomat til fri afbenyttelse, herudover er der blevet opsat 2 ribber i svømmehallen samt andre mindre behov. Indgangspartiet til hallen er blevet lukket af med dør og varmesystem efterset således arealet kan benyttes også i kolde perioder af året. Bestyrelsens beretning Side 2 af 8 7 februar 2017

3 Svømmehallen har i samarbejde med svømmeskolen foretaget oprydning i remedier samt placering i hallen, dette har givet mere overskueligt areal og opbevaring optimeret. Kælder er også blevet ryddet op i løbet af året. Det er hensigten i starten af 2017 at investere i kravlegårde og bænke med mulighed for ophængning af håndklæder m.m. til omklædningsrummenes badeafdeling. Klubben har søgt kommunen om tilskud hertil. Vandsystemet i omklædningsrummenes brusere har voldt problemer i en længere periode. Forskellige eksperter har vurderet fejlene og ny løsning er fundet, i starten af 2017 skulle problemerne være udbedret. Svømmeklubben har indgået en ny 2-årig sponsoraftale med EDC Haslev, overordnet er aftalen uændret, banetove og vendeflag tidligere sponsoreret benyttes. Aftalen har en ca. værdi på kr. per år. Svømmeklubben takker EDC Haslev for den fortsatte aftale. Derudover takkes klubbens øvrige større sponsorer, Alm. Brand Bank, Rema 1000 Haslev, Bager Brian, m.fl. Stafet for livet blev afholdt i Haslev den 10. og 11. september. Haslev Svømmeklub var repræsenteret med egen stand i lejet telt, til lejligheden blev der investeret i bannere. Der blev gået og løbet 1215 runder. En god oplevelse for de deltagende, og stor forventning til bred tilslutning til arrangementet i Til de mange arrangementer i løbet af året skal også lyde en stor tak til klubbens Aktivitetsudvalg for deres store engagement. Bestyrelsens beretning Side 3 af 8 7 februar 2017

4 Svømmeskolen De tidlige eftermiddagshold er en udfordring at få besat. I år er et enkelt hold helt nedlagt og øvrige tidlige hold er lidt tyndt besat. Det nye crawlhold onsdag er rimelig besat, tidspunktet er sent, men der var behov for udvidelsen da torsdagsholdet er fyldt og en del på venteliste. Med hensyn til vores vandtid mandag til vandaerobic, så har vi gjort forsøg med at fange en anden aldersgruppe, dette lykkedes ikke, trods reklame mange steder, holdet er ikke blevet etableret. Enkelte hold fik muligheden for at svømme videre i maj, dette fastholdes videst muligt i kommende år. Der har været uheldige hændelser i drengenes sauna i svømmeskolens undervisningstid om eftermiddagen. Smeltede plastikposer på ovnen og andre små forkerte opførsler der gjorde, at svømmeklubben ikke kunne stå inde for det, ej heller over for svømmehallen. Konsekvensen blev at saunaen blev lukket af en måned i undervisningstiden. Alle medlemmer i svømmeklubben har modtaget besked og hændelsen og vi må opfordre forældre til at snakke med deres børn om god opførsel og om at passe på tingene. Livredning Der har i maj og august måned været afviklet træningsforløb og livredderprøver for klubbens instruktører og enkelte andre, der mod betaling har ønsket at deltage i et kursusforløb og tage en livredderprøve. 37 af klubbens instruktører har aflagt bassinlivredderprøven eller den lidt mindre krævende underviserprøve, som er for personer under 17 år. I juni blev der afholdt livredderkursus for Faxe kommunes svømmelærere, 35 deltog. Vi har haft prøve-tager fra Valdemarsbo efterskole, Haslev efterskole, instruktører fra kommunens triatlon klubber og Braaby-Svalebæk svømmeklub. Et travlt år for klubbens 4 aktive livredder dommere. Klubben har 5 tilknyttede livredderdommere og Sven Erik Gade, som er tidligere dommer, og på meget kvalificeret vis har varetaget undervisningen op til prøverne. Klubbens dommere har også udøvet dommerarbejde i Faxe Svømmehal, hvor de har haft alle svømmehallens livredere op til bassinlivredderprøve. I 2017 tilbydes der ligeledes kursus og prøveforløb i maj og august måned, samt et kursus for kommunens folkeskolelærere i juni måned. Man kan læse mere på vores hjemmeside. Bestyrelsens beretning Side 4 af 8 7 februar 2017

5 Instruktører Vi har 47 super gode instruktører, alle giver undervisning af god kvalitet og med godt humør, nogle fantastiske mennesker. Klubben har haft nye instruktører på uddannelse og nogle andre på efteruddannelse. Vores nye hjælpeinstruktører var på kursus i november i Haslev. Instruktørsamling Instruktørsamling foregik den 20. august, fremmødet var fint. I år var der ikke inviteret underviser ude fra, John, Knud, Jørgen og Allan havde sammensat programmet. 2 instruktører har i 2016 taget træner-uddannelsen og tre nye tager uddannelse i starten af 2017, ikke mange benytter sig af efteruddannelse og svømmeskolen vil øge indsatsen fremadrettet for at få instruktører på kursus eller op følgende seminarer. Vi indhenter børneattester på vores instruktører over 15 år. Det er blevet elektronisk og kræver ofte en hjælpende hånd fra de helt unges forældre. Den Store Svømmedag Den store svømmedag den 2. oktober forløb igen i år godt. 142 personer svømmede meter tilsammen. Haslev blev nr. 21 ud af 43 deltagende klubber. Stor ros til svømmehallens personale som deltog aktivt. Mikrostævne Sidste dag i efterårsferien blev der afholdt Mikrostævne. En stor succes med mange deltagende fra klubben og andre klubber. Som altid mange frivillige hjælpere, ført an af Tom Christensen. Der deltog op imod 100 svømmere i stævnet. Succesen vil blive gentaget på samme tidspunkt i Konkurrenceafdelingen 2016 har været et år med rigtigt mange flotte tider og bunkevis af personlige rekorder. Det er en fornøjelse at se hvordan svømmerne udvikler sig både sportsligt og personligt. Gennemsnitsalderen på holdene er i 2016 igen blevet lidt yngre, idet nogle af de "gamle" er stoppet og nye yngre er kommet til. Vi har nogle gode hold med dejlige svømmere og højt humør. Svømmerne arbejder seriøst med deres sport i et miljø som understøttes af et super velfungerende og seriøst arbejde træner team plus ikke mindst med stor opbakning fra forældrene. K-holdet er pt. 22 og T-holdet er 13 svømmere. Bestyrelsens beretning Side 5 af 8 7 februar 2017

6 Træningslejr K- holdet var 25 (svømmer og ledere) af sted til Hjørring i efterårsferien, og havde en fantastisk tur med hård træning, socialt samvær. Træningen foregik i år på langbane (50m) hvilket var en god og lærerig oplevelse. Transporten var med tog en lang men hyggelig tur, hvor holdet bestod sin prøve da vi kun havde 5 minutter til togskifte inkl. sporskifte dette i kombination med fuld oppakning blev klaret i fin stil. T holdet har mellem jul og nytår været 16 af sted til Nykøbing Falster, en tur hvor der blev flyttet grænser og hygget i badeland. Regions Årgangsmesterskaber (RÅM) grp. 1 og 2 Klubben havde svømmere med i begge haller og havde samlet set over 50 starter. Stævnet blev afviklet i 2 svømmehaller. Det blev ikke til medaljer i år men mange top 10 placeringer. Østdanske Mesterskaber (ØM), Danske Årgangs Mesterskaber (DÅM), Danske Junior Mesterskaber Klubben har i 2016 haft både drenge og piger kvalificeret til disse stævner hvilket er super. Det vidner om en klub i sportslig store fremgang når vi nu flere år i træk kan udvikle svømmere der kvalificere sig til at kæmpe mod landets allerbedste ved nationale mesterskaber. Klubmesterskab Klubmesterskaberne blev igen i år afsluttet med en fest for K-afdelingen med stor deltagelse, hvor der blev uddelt præmier, holdt lodtrækninger, spist fra en kæmpe fælles buffet og ikke mindst hygget. Sponsorsvømning Sponsorstævnet gav i år lidt over kr. Det er noget bedre end sidste år, et super godt resultat. Jo større indtægten er fra sponsorsvømningen des mindre egenbetaling fra svømmerne til træningslejre og stævner. En stor tak til svømmerne og deres forældre for arbejdet med sponsorsvømningen og ikke mindst til vores sponsorer. Svømmecamp Årets svømmecamp foregik i den første uge af skolernes sommerferie. 29 svømmere deltog, der var svømmere fra svømmeklubben og svømmere ude fra. I samarbejde med Susanne, Lene, Kristian, samt svømmeskole hjælpere og livreddere, blev campen afviklet i en god ånd. Feedback fra de deltagende og forældre var - stor tilfredshed. Koncept består af læring af svømning og med fokus på de 4 stilarter. Børnene udviklede sig hen over ugens forløb, de var motiverede og i højt humør. Frokosterne og andre aktiviteter blev i år afholdt indendørs pga. vejret. Med hjælp fra forskellige sponsorer fik alle udleveret en goodie bag. Det forventes at gentage succesen i 2017, bestyrelsen vil afgøre om DSU koncept skal genoptages da det bla. vil kunne bringe ny inspiration. Bestyrelsens beretning Side 6 af 8 7 februar 2017

7 Nåle Igen i år er der uddelt nåle til svømmerne lige fra Flippernål til Sølvnål med sløjfe. Det er en god tradition som svømmerne sætter pris på. PR status Året har budt på en pr. procent på tæt på de 80% i gennemsnitligt til årets stævner. Det har været endnu et år med en kæmpe fremgang i svømmernes niveau. Mange har opnået tider som vi først forventede skulle komme i den kommen sæson. Den store fremgang skyldes svømmernes store træningsindsats og at flere svømmere i samarbejde med træner teamet har haft stor fokus på deres tekniske færdigheder. Stævner I år er der deltaget i mange stævner Haslev vinter cup, LM, A6 cup, Ringsted Cup, Microstævne, Julestævne i Slagelse, sommer stævne i Brøndby og ud over disse kommer de ovenfor nævnte Regions årgangsmesterskaber, Øst årgangsmesterskaber, Danske årgangs mesterskaber, Danske Junior mesterskaber på både langbane og kortbane. Samlet set et år med mange aktiviteter og igen i år er det lykkedes at høste en stor bunke medaljer ved mange af disse stævner. Sociale arrangementer Året blev afsluttet med en fælles "julemorgenmad, sjov og ballede i svømmehallen på tværs af K og T, alt dette blev naturligvis afsluttet med æbleskiver. Både K og T svømmerne havde i december nissevenner, hvilket er en rigtig hyggelig og sjov ting for svømmerne. Disse sociale aktiviteter bliver afholdt i samarbejde med vores aktivitetsudvalg. Et udvalg der gang på gang stiller op med hjælp til K afdelingen samt boder til stævner. Officials Haslev Svømmeklub råder over 40 dommere og tidtagere. Blandt forældrene i K-AFD er der ved udgangen af år dommere og 24 tidtagere. Klubben råder over 2 overdommere og en række personer med forskellige modul uddannelser. I 2016 har der været fokus på uddannelse af forældre specielt til modul 2, men der udestår også uddannelse af enkelte specielt udvalgte til gennemførsel af modul 3, 4 og 6, hvor modul 1 og 2 er forudsætningen for optagelse arbejdet pågår fortsat i 2017 Information omkring uddannelserne kan findes på Dansk Svømmeunion s hjemmeside Bestyrelsens beretning Side 7 af 8 7 februar 2017

8 Aktivitetsudvalg Aktivitetsudvalget består fortsat af forældre fra K-afdelingen. Aktivitetsudvalget afholder møder i løbet af året, hvor der planlægges indkøb og praktiske ting op til et arrangement i svømmehallen. Aktivitetsudvalget har stået for boden til stævner som Den Store Svømmedag, Sponsorstævnet, Vintercup samt under Microstævnet. Forældre fra K-AFD havde bagt kager, lavet toasts og pølsehorn mm, som blev solgt sammen med kaffe, hvilket igen i år har givet et pænt overskud til glæde for K-afdelingens svømmere. Openwater Sæsonen har varet usædvanligt længe på pga. vejret. Aktiviteten har foregået i små grupper i Karrebæksminde, Faxe Ladeplads og Sø Torup sø. Det største stævne mht. Haslev deltagelse har igen været det lokale Præstø Fjordsvømning, også ved Christiansborg Rundt har 7 haslevsvømmere med. Enkelte deltog i Vidösternsimmet og Nadja Joy deltog ved is-svømning i Sibirien. Visioner for fremtiden Med en stabil medlemsskare og et af de laveste kontingenter i regionen, er der fokus på at forbedre de initiativer der er sat i gang de seneste år. Der har været et godt samarbejde mht. fælles stævner for alle typer svømmere samt et fortsat godt samarbejde med kommunen og halledelserne. Det er vort ønske fortsat at styrker disse samarbejder. Svømmeklubben vil udtrykke stor tak til hele vores instruktørkorps, der yder en uvurderlig indsats. Svømmeklubben anerkender dog at det er en udfordring at besætte alle instruktørjob, derfor er der høj fokus på at uddanne de unge og egnede hjælpetrænere. Opretholdelse af et højt niveau af trænere opretholdes ved at tiltrække nye til som løbende efteruddannelse. Det forventes at vi kan bevare det lave kontingent og fortsat tilbyde en klub med et stærkt sammenhold og en dedikeret gruppe instruktører og frivillige. Konkurrenceafdelingen er inde i en god udvikling, en del nye unge svømmere er kommet til, for at bruge ressourcer rigtigt vil der være en øget indsats på at alle forældre bidrager i afdelingens aktiviteter. Bestyrelsens beretning Side 8 af 8 7 februar 2017

Bestyrelsens beretning for året 2015

Bestyrelsens beretning for året 2015 Bestyrelsens beretning for året 2015 I 2015 har arbejdet i bestyrelsen været præget af formandens fravær og næstformandens sygdomsforløb sidst på året. Afslutningen af sidste sæson og opstart af nuværende

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014

Bestyrelsens beretning for året 2014 Bestyrelsens beretning for året 2014 Ifølge klubbens vedtægter 5, stk. 8, pkt. 2 fremlægges bestyrelsens beretning på Haslevs Svømmeklubs årlige generalforsamling, og status for år 2014 er således: Medlemstal,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2018

Bestyrelsens beretning for året 2018 Bestyrelsens beretning for året 2018 20 års jubilæum. blev stiftet i februar 1999 og har dermed eksisteret i 20 år. 2018 i Haslev Svømmeklub er endnu engang forløbet til stor tilfredshed for svømmere,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2017

Bestyrelsens beretning for året 2017 Bestyrelsens beretning for året 2017 Året i Haslev Svømmeklub er endnu engang forløbet til stor tilfredshed for svømmere, trænere, andre tilknyttede og Haslev Svømmeklubs bestyrelse. Siddende bestyrelse

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 4. MARTS 2019

BESTYRELSESMØDE 4. MARTS 2019 1 BESTYRELSESMØDE 4. MARTS 2019 TILSTEDE: Kalle, Flemming, Morten, Anders M., Bo Rasmussen, Tine, Anders K., Tina, Sandra, Bo Røse AFBUD Isa Referent Tine 1. Godkendelse af referat Godkendt fra sidste

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 22. oktober 2018

BESTYRELSESMØDE 22. oktober 2018 1 BESTYRELSESMØDE 22. oktober 2018 TILSTEDE: Anders M., Kalle, Anders K., Morten, Bo Rasmussen, Gitte Jürs, Flemming, Bo Røse, Sandra, Heidi Slente, Tine AFBUD Tina, Isa Referent Tine 1. Godkendelse af

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger. Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2015. 1 Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 10. september 2018

BESTYRELSESMØDE 10. september 2018 1 BESTYRELSESMØDE 10. september 2018 TILSTEDE: Anders M., Anders K., Tina, Flemming, Bo Rasmussen, Morten, Bo Røse, Sandra AFBUD Kalle Referent Tine 1. Godkendelse af referat Godkendt fra sidste møde 2.

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Nyhedsbrev november 2015

Nyhedsbrev november 2015 Nyhedsbrev november 2015 Sådan sikrer du dig dit medlemskab efter jul Vi nærmer os juleferien - og dermed 1. halvår af sæsonen 2015/2016. Vi har tilrettelagt undervisningsprogrammerne, så svømmerne bliver

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 21. januar 2019

BESTYRELSESMØDE 21. januar 2019 1 BESTYRELSESMØDE 21. januar 2019 TILSTEDE: Kalle, Flemming, Morten, Anders M., Bo Rasmussen, Tine, Anders K. AFBUD Isa, Sandra, Bo Røse, Tina Referent Tine 1. Godkendelse af referat fra Godkendt sidste

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 3. december 2018

BESTYRELSESMØDE 3. december 2018 1 BESTYRELSESMØDE 3. december 2018 TILSTEDE: Bo Røse, Sandra, Tina, Anders K, Anders M, Kalle, Morten, Flemming og Tine AFBUD Bo Rasmussen, Isa Referent Tine 1. Godkendelse af referat Godkendt fra sidste

Læs mere

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM 26/8-2012 Velkommen Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM Aktivitetskalender for efterår 2012 / forår 2013. Hvorfor ser den sådan ud? Hvor ser jeg om mit barn har kravtider til mesterskabsstævnerne? Officials

Læs mere

Sådan rykker vi svømmere op. - konkurrenceafdelingen -

Sådan rykker vi svømmere op. - konkurrenceafdelingen - Sådan rykker vi svømmere op - konkurrenceafdelingen - Oprykninger i Hovedstadens Svømmeklubs konkurrenceafdeling I Hovedstadens Svømmeklub arbejder vi struktureret med en langsigtet udvikling af vores

Læs mere

Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016

Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 Generalforsamling 2016 Onsdag den 30. marts 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlige indvarsling og afholdelse 3. Valg af referent 4. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november Kl.17.00-20.00 Fraværende: Pia 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger 2. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

Bestyrelses beretning for året 2012

Bestyrelses beretning for året 2012 Bestyrelses beretning for året 2012 Ifølge klubbens vedtægter 5, stk. 8, pkt. 2 fremlægges bestyrelsens beretning på aslevs vømmeklubs årlige generalforsamling, og status for år 2012 er således: Medlemstal,

Læs mere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Introduktion I Hovedstadens Svømmeklub har vi nordens bedste potentiale for at skabe konkurrencesvømmere på højt internationalt

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

Bestyrelsesmøde kl.19 Referat

Bestyrelsesmøde kl.19 Referat Bestyrelsesmøde 15-08-16 kl.19 Referat Referat: Steen Isdahl 1. Breddeansvarlig (15 min) 1052 tilmeldte dags dato, med 42 på venteliste og der er manglende tilmelding torsdag og især fredag. De nye hold,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.25 sep.kl.18-21

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.25 sep.kl.18-21 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.25 sep.kl.18-21 1. Godkendelse af referat fra sidste møde - Referatet er godkendt 2. Bemærkninger til dagsordenen - Punktet økonomi rykkes frem 3. Nyt fra formanden

Læs mere

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Herlev Svømning har en stor og bred svømmeskole, hvis formål er at lære børn, unge og voksne at svømme. Du har måske selv lært at svømme her. En anden

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

REGIONSMESTERSKAB - KORT

REGIONSMESTERSKAB - KORT REGIONSMESTERSKAB - KORT 2017-2018 REGIONSMESTERSKAB PÅ KORTBANE FOR DEN ÆLDSTE BØRNEÅRGANGSGRUPPE OG GRUPPEN ÅRGANGSSVØMMERE OM REGIONSMESTERSKABERNE Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub Torsdag, den 23. november Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til

Generalforsamling i Henne golfklub Torsdag, den 23. november Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Generalforsamling i Henne golfklub Torsdag, den 23. november 2017. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til bestyrelsen for Henne golfbane a/s Først det sportslige. Vi har

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år BEGYNDERSTÆVNER 2017-2018 Lokale stævner for børn i alderen 6-12 år OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år, og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt

Læs mere

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling 2016 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2016 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2016 i Team Viborg Onsdag, den 29. marts 2016, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : MS blev foreslået og valgt som dirigent. MS kunne konstaterer,

Læs mere

Velkommen til Konkurrencesvømning i Haslev Svømmeklub

Velkommen til Konkurrencesvømning i Haslev Svømmeklub Velkommen til Konkurrencesvømning i Haslev Svømmeklub Bestyrelsen i Haslev Svømmeklub vil gerne byde dig og dine forældre velkommen til vores konkurrenceafdeling. For at alle bedre kan forstå hvad konkurrencesvømning

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykøbing Sj. Tennisklub, lørdag d. 31. oktober 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykøbing Sj. Tennisklub, lørdag d. 31. oktober 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykøbing Sj. Tennisklub, lørdag d. 31. oktober 2015 Kl. 14.00 på 1. Salen i klubhuset 19 mødt Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Torben Olsen den er lovlig indvarslet.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Sådan rykker vi svømmere op. - konkurrenceafdelingen -

Sådan rykker vi svømmere op. - konkurrenceafdelingen - Sådan rykker vi svømmere op - konkurrenceafdelingen - Opdateret: januar 2019 Oprykninger i Hovedstadens Svømmeklubs konkurrenceafdeling I Hovedstadens Svømmeklub arbejder vi struktureret med en langsigtet

Læs mere

Marts Kære medlemmer,

Marts Kære medlemmer, 2017 Marts 2018 Kære medlemmer, Så gik endnu et år i svømmeafdelingen på hæld og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for et super spændende år i Tune IF, Svømmeafdeling. Det har på

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

SIGMA SWIM ALLERØD Vedtægter

SIGMA SWIM ALLERØD Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2. Foreningens vision, målsætning og værdigrundlag. Vision: At bibeholde sin position i Svømme Danmark som førende både hvad angår bredden

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Herreklubben. Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 27. oktober Dagsorden:

Herreklubben. Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 27. oktober Dagsorden: Herreklubben Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 27. oktober 2018. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Finn Aagaard Andersen valgt 2. Bestyrelsens beretning Se bilag 1. Beretning godkendt 3. Fremlæggelse

Læs mere

30. januar 2014, kl. 19:30

30. januar 2014, kl. 19:30 30. januar 2014, kl. 19:30 På valg er Jan Clausen som ønsker genvalg og Rikke Nielsen der ønsker genvalg. Formandens beretning 1/5: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til at

Læs mere

Generalforsamling i Rødekro svømmeklub d Referat til generalforsamling d Generalforsamling i Rødekro svømmeklub:

Generalforsamling i Rødekro svømmeklub d Referat til generalforsamling d Generalforsamling i Rødekro svømmeklub: Generalforsamling i svømmeklub d. 11.03. 2014 Referat til generalforsamling d. 11.03.2014 Generalforsamling i svømmeklub: 1. Valg af dirigent: Benny Andersen er valgt. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning:

Læs mere

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK.

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK. 6920 VIDEBÆK. Formandens beretning ved generalforsamlingen i Videbæk Svømme Club Den 19. september 2013 Videbæk Svømme Club Træner/leder 2012/2013 Vi har i Videbæk Svømme Club afsluttet vores 65. års sæson

Læs mere

Bobler december 2015

Bobler december 2015 Bobler december 2015 Årets sidste Bobler fra AGF er fyldt med medaljer og rekorder til AGF-svømmere, der har været til både nordiske, danske og vestdanske mesterskaber. Og lige inden jul rykkede klubben

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE INFORMATION TIL FORÆLDRE NY SVØMMER PÅ E3 (ELITEHOLD 3) UDGIVET: AUGUST 2016 NY SVØMMER PÅ E3 (ELITEHOLD 3) OM E3 Henvender sig primært til årgangsgruppe 2 svømmere (piger 10-12 år og drenge 10-14 år).

Læs mere

Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011

Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011 Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011 www.nord-als.dk Formand (Kontakt til off. myndigheder) Lise Mikkelsen Email: formand@nord-als.dk Næstformand (Personaleansvarlig) Anne Dorthe Berendtz 61 683 683

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.25 april. Kl

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.25 april. Kl Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.25 april Kl.17.00-20.00 Afbud: Heidi 1. Velkommen til den nye bestyrelse Kort velkomst ved formanden til de to nye bestyrelsesmedlemmer. 2. Bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

April Monsi Nyt

April Monsi Nyt April 2017 Monsi Nyt Tak for en god sæson Svømmesæsonen 2016/2017 sluttede lige op til skolernes påskeferie. Jeg håber meget, at i alle har haft en masse gode oplevelser og har været tilfredse med vores

Læs mere

Generalforsamling Svømmeklubben NORD

Generalforsamling Svømmeklubben NORD Generalforsamling Svømmeklubben NORD Referat af generalforsamlingen tirsdag den 19. marts kl. 19.00 2014 1. Valg af dirigent Kurt Nørgaard blev valgt som dirigent 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Deltagere: Claus- Lena Michael Palle og Bo Fraværende: Søren 1. Godkendelse af referat Nr. 7 2. Orientering Meddelelser Referat Af 25. august 2015 Ingen

Læs mere

VEJLE HÅNDBOLD KLUB BESTYRELSENS BERETNING 2016/2017

VEJLE HÅNDBOLD KLUB BESTYRELSENS BERETNING 2016/2017 VEJLE HÅNDBOLD KLUB BESTYRELSENS BERETNING 2016/2017 Vi er godt på vej 2 år, ja det er faktisk kun, hvad der er gået siden vi gav Vejle Håndbold Klub en ny begyndelse. For mange af os, er denne tid gået

Læs mere

Forældremøde K-afdelingen. 17. Januar 2019

Forældremøde K-afdelingen. 17. Januar 2019 Forældremøde K-afdelingen 17. Januar 2019 Dagsorden 1. Information om K-afdelingen 2. Økonomi 3. K-udvalget: medlemmer og opgaver 4. Forventninger til svømmere og forældre 5. Sponsorsvøm 1. Information

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE INFORMATION TIL FORÆLDRE NY SVØMMER PÅ TALENTHOLDET REV. OKTOBER 2018 NY SVØMMER PÅ TALENTHOLDET GENERELT OM HOLDET Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen og samtidig forsøge at give jer et indtryk

Læs mere

Generalforsamling i Mejrup Badminton og Squash. d. 20/2-2018, Mejrup Fritidscenter kl

Generalforsamling i Mejrup Badminton og Squash. d. 20/2-2018, Mejrup Fritidscenter kl Generalforsamling i Mejrup Badminton og Squash d. 20/2-2018, Mejrup Fritidscenter kl. 19.30 Deltagere: Jacob Birkelund, Thomas Liboriussen, Lars Holm, Søren Larsen Brødbæk (ingen deltagere udenfor bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den

Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den 11.09.2017 Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold Tid: Mandag d. 11/9-2017 kl. 19.15-21.30 Sted: Klubhuset Mødeleder: Lars Hoppe Søe Referent: Jens-Erik

Læs mere

Nyhedsarkiv 2011. 51 medaljer til Struer 2011-12-19

Nyhedsarkiv 2011. 51 medaljer til Struer 2011-12-19 Nyhedsarkiv 2011 51 medaljer til Struer 2011-12-19 Ved det 2. stævne i Midt Vest Cuppen i svømning, som blev afholdt i Struer Svømmehal, havde Struer Svømmeklub i alt 29 svømmere tilmeldt. Med ikke mindre

Læs mere

Vejle Svømmeklub Elite Swim Vejle afdeling

Vejle Svømmeklub Elite Swim Vejle afdeling Vejle Svømmeklub Elite Swim Vejle afdeling 2019-2020 Hold Grupper Årgange Objektive krav ESV Junior/senior Senior 3. Års junior 2. Års junior 1. Års junior Piger: 17 år og ældre Drenge: 18 år og ældre

Læs mere

MARTS DRONNING DOROTHEA CUP. Vi glæder os til 3 spændende dage med masser af underholdende svømning, god mad og optimale forhold.

MARTS DRONNING DOROTHEA CUP. Vi glæder os til 3 spændende dage med masser af underholdende svømning, god mad og optimale forhold. Vi glæder os til 3 spændende dage med masser af underholdende svømning, god mad og optimale forhold. Under hele stævnet har Watery.dk en bod i hallen 1. - 3. MARTS DRONNING DOROTHEA CUP Stævnet giver årgang/junior/

Læs mere

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner

BEGYNDERSTÆVNER Lokale stævner BEGYNDERSTÆVNER 2018-2019 Lokale stævner OM BEGYNDERSTÆVNE-KONCEPTET Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år (alderen er vejledende), og henvender sig til svømmere i Svømmeskolen, samt helt nye

Læs mere

SVØMMEKLUBBEN SYD BESTYRELSESMØDE 29. MAJ 2017

SVØMMEKLUBBEN SYD BESTYRELSESMØDE 29. MAJ 2017 SVØMMEKLUBBEN SYD BESTYRELSESMØDE 29. MAJ 2017 TILSTEDE: AFBUD Referent Tina, Jakob, Bo, Anders, Lars, Bo, Anders, Tine Sandra, Flemming Tine 1. Nyt fra Bo 4. afsnit af klubmesterskab er afviklet med mange

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Horsens Svømmeklub har i den forgangne weekend deltaget i DM for hold 4 division vest. Vi vandt 4. Division vest og blev samlet nr. 3 på landsplan klubben er

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE INFORMATION TIL FORÆLDRE NY SVØMMER PÅ E2 (ELITEHOLD 2) UDGIVET: AUGUST 2016 NY SVØMMER PÅ E2 (ELITEHOLD 2) OM E2 GENERELT Henvender sig primært til årgangssvømmere (piger 12-14 år og drenge 14-16 år).

Læs mere

Hvem er vi Træning Stævner/kalender Stævne regler. 26-02-2013 Dan Nielsen ASK forældremøde

Hvem er vi Træning Stævner/kalender Stævne regler. 26-02-2013 Dan Nielsen ASK forældremøde Hvem er vi Stævner/kalender Stævne regler 26-02-2013 Dan Nielsen ASK forældremøde 1 Michael Nielsen 48 år Ansat som håndværker på Erhvervsskolerne Aars Har tidligere været K-svømmer, K- og talenttræner,

Læs mere

VELKOMMEN TIL HERLEV SVØMNING

VELKOMMEN TIL HERLEV SVØMNING VELKOMMEN TIL HERLEV SVØMNING SÆSON 2018-2019 Vores Teams af trænere og hjælpetrænere glæder sig rigtig meget til at komme i gang med sæsonen. Vi ser frem til rigtig mange gode timer med sjov, læring og

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 23 marts. 2017, Frederikssund Svømmeklub.

Referat af Generalforsamling d. 23 marts. 2017, Frederikssund Svømmeklub. Referat af Generalforsamling d. 23 marts. 2017,. 1. Valg af dirigent. Jan Wentort blev valgt som dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Formand Teddy Bjørklund fremlagde bestyrelsens beretning. Se vedhæfte

Læs mere

Nyhedsbrev september 2017

Nyhedsbrev september 2017 Et spændende år er i gang Nyhedsbrev september 2017 En ny svømmesæson er godt i gang, med mange spændende ting i horisonten. I K-afdelingen debuterer Horsens Svømmeklub i Svømmeligaen, og vi skal være

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

ELITE SVØM VEJLE OPSTARTSMØDE D. 21/

ELITE SVØM VEJLE OPSTARTSMØDE D. 21/ ELITE SVØM VEJLE OPSTARTSMØDE D. 21/08 2018 PLAN FOR I AFTEN 17.30-18.30 - Velkomst - Sportslig setup I Vejle Svømmeklub - Trænerholdet - Point system - Spørgsmål. 18.30-19.00 (ESV1+ESV2+ESV3) Mød uddannelserne.

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Ledøje-Smørum Tennisklub

Ledøje-Smørum Tennisklub Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Søren Pedersen Referent: Lone Lindholm 2. Formandens beretning 2018 blev året hvor LST blev Årets Tennisklub Ud over den fornemme

Læs mere

Generalforsamling OH 77 d kl

Generalforsamling OH 77 d kl Generalforsamling OH 77 d. 27.04.17 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent: Palle 2. Beretninger - Ungdomsafdelingen o Der har været hold fra U6 til U16. o De mindste, drenge og piger: Pia, Matilde, Cecilie.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Infofolder Talent Begynder (TB)

Infofolder Talent Begynder (TB) Infofolder Talent Begynder (TB) Side 1 GENERELT Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen og samtidig forsøge at give jer et indtryk af konkurrenceafdelingen i Kolding Svømmeklub og dermed give

Læs mere

BERETNING. Vi arbejder stadig inden for rammerne af nogle tanker som generelt er:

BERETNING. Vi arbejder stadig inden for rammerne af nogle tanker som generelt er: Generalforsamling Søndag den 29. januar 2016 kl. 16.30 BERETNING Indledning Vi har i 2016 arbejdet videre i den retning, som vi har gjort de seneste par år. Vi har også fortsat lagt vægt på at balancere

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Begynderstævnerne er for børn og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende).

Begynderstævnerne er for børn og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Begynderstævnerne er for børn og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Stævnekonceptet er nemt at tilgå og kan afvikles en formiddag i weekenden

Læs mere

Deltagere: Bent, Torben, Gitte, Lars, Thomas, Jesper, Andy, Casper, Susanne, Jan og Lisa

Deltagere: Bent, Torben, Gitte, Lars, Thomas, Jesper, Andy, Casper, Susanne, Jan og Lisa Referat, Bestyrelsesmøde 6. april kl. 17.30 i FIC Deltagere: Bent, Torben, Gitte, Lars, Thomas, Jesper, Andy, Casper, Susanne, Jan og Lisa 1) Ref. fra sidste bestyrelsesmøde: Siden sidste møde har Lars

Læs mere

BERETNING. Ved en målrettet indsats er vi ved årets udløb landet dér, hvor vi har haft fokus på følgende:

BERETNING. Ved en målrettet indsats er vi ved årets udløb landet dér, hvor vi har haft fokus på følgende: Generalforsamling Søndag den 8. februar 2015 kl. 14.00 BERETNING Bestyrelsens fokuspunkter i 2014 Bestyrelsen har i årets løb arbejdet i retning af, at der skal være plads til både udvikling, og drift

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Oprykningskriterier i Vejle Svømmeklub

Oprykningskriterier i Vejle Svømmeklub Svømmerne i Vejle Svømmeklub vil blive vurderet på nedenstående parametre, for at sikre de rigtige oprykninger og et konstant flow i konkurrenceafdelingen. OBJEKTIVE KRITERIER Konkurrence niveau Trænings

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Stævnet giver årgang/junior/senior svømmere mulighed for at opnå kravtider til VÅM/DJM/DM/Danish Open i vores fantastiske bassin.

Stævnet giver årgang/junior/senior svømmere mulighed for at opnå kravtider til VÅM/DJM/DM/Danish Open i vores fantastiske bassin. har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne i et 8 baners stort konkurrencebassin! For 5. år i træk gentager vi denne kæmpe succes Dronning Dorothea Cup. Endnu en gang vil Slotssøbadet

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Beretning 2016/17 Ry Tennis Klub. Generalforsamling 2. november 2017

Beretning 2016/17 Ry Tennis Klub. Generalforsamling 2. november 2017 Beretning 2016/17 Ry Tennis Klub Generalforsamling 2. november 2017 Året i overskrifter Mange nye medlemmer Kæmpe frivillig indsats Økonomi forbedret Økonomi fortsat presset Atmosfære og engagement Flot

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Nærum Tennisklub den 10. september Sæsonen startede med standerhejsning den 23. april.

GENERALFORSAMLING i Nærum Tennisklub den 10. september Sæsonen startede med standerhejsning den 23. april. GENERALFORSAMLING i Nærum Tennisklub den 10. september 2016. Formandens beretning Sæsonen startede med standerhejsning den 23. april. Det har været en meget aktiv tennissæson. Der har især været flere

Læs mere

SVØMMEKLUBBEN SYD BESTYRELSESMØDE 23. april Tine

SVØMMEKLUBBEN SYD BESTYRELSESMØDE 23. april Tine SVØMMEKLUBBEN SYD BESTYRELSESMØDE 23. april 2018 Til stede Afbud Referent Anders K., Kalle, Flemming, Morten, Bo Rasmussen, Tina, Sandra, Bo Røse, Anders M., Tine Isa Tine 1. Godkendelse af referat Godkendt

Læs mere

Jule tam tam 3 december Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden. Generalforsamling 5 Feb Husk tilmelding

Jule tam tam 3 december Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden. Generalforsamling 5 Feb Husk tilmelding Auktions aften kl 19.00 7 Jan Generalforsamling 5 Feb Husk tilmelding Havfiskeri 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 Jule tam tam 3 december Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Nu står

Læs mere

GS Home Hold Klubben Kontakt

GS Home Hold Klubben Kontakt GS Home Hold Klubben Kontakt Svømmehaller: Vestre skole 16m bassin dybde fra 90 cm til 120 cm Det vil være en rigtig god ide at medbringe svømmebriller Ydesvej Svømmehal 25m baner dybde fra 120 cm til

Læs mere

HF Mors. Bestyrelsens beretning 2014:

HF Mors. Bestyrelsens beretning 2014: HF Mors Bestyrelsens beretning 2014: Så er det igen blevet tid til generalforsamling i HF Mors. Tak til alle jer, der mødt op. Det er dejligt at se, at der er interesse for vores forening. 2014 var endnu

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING Den 8. marts 2018 kl i Lyngbowl (spisning først). Referatnotater:

Referat fra GENERALFORSAMLING Den 8. marts 2018 kl i Lyngbowl (spisning først). Referatnotater: GRINDSTED BADMINTONKLUB 7200 GRINDSTED Punkter på dagsordenen: Deltagere: Referat fra GENERALFORSAMLING Den 8. marts 2018 kl. 19.00 i Lyngbowl (spisning først). Referatnotater: Antal: 20 til stede Formand

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 13. august 2018

BESTYRELSESMØDE 13. august 2018 1 BESTYRELSESMØDE 13. august 2018 TILSTEDE: Anders M., Morten, Sandra, Kalle, Tina, Flemming, Bo Røse, Tine AFBUD Isa, Anders K., Bo Rasmussen Referent Tine 1. Godkendelse af referat Godkendt fra sidste

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere