Odenseskolens 8.kl. og overskoleorkester giver koncert på Audonicon torsdag 14. maj kl kl. skuespil lørdag 16. maj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odenseskolens 8.kl. og overskoleorkester giver koncert på Audonicon torsdag 14. maj kl.20.00 8.kl. skuespil lørdag 16. maj"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr.7 maj 2009 Redaktion og ansvar: Minna Bentzen, Lilli Kjeldsen. Indlæg til næste Nyhedsbrev modtages senest onsdag den 20.maj Adresse: Grønnedalsvej 16, 8660 Skanderborg, telefon og fax: dk Kalender mandag 11.maj kl tirsdag 12. maj kl Odenseskolens 8.kl. og overskoleorkester giver koncert på Audonicon torsdag 14. maj kl kl. skuespil lørdag 16. maj skolebus til skolen kl kl Børnene møder Majfest med folkedans, majmarked og Åbent hus. torsdag maj Kr. Himmelsfart ferie torsdag maj Overskoleelevstævne Uge 22 6., 7. og 9.kl. på lejr/klassetur lørdag 30. maj 1juni Pinseferie onsdag 3. juni kl Forældremøde i 3.vg. fredag 5. 7.juni Skolen lukket Grundlovsdag lørdag juni 8.kl. i Lapland torsdag fredag 12. juni kl kl. skuespil fredag 19. juni kl Sommerkoncert fredag 26. juni Kl Afslutningsfest for 3.vg. lørdag 27. juni kl Sommerafslutning søndag 28. juni Sommersol søndag 28. juni 16.august Sommerferie. mandag 17. august 1. skoledag bh.kl., 2.kl. 3.vg.

2 onsdag 19.august 1. skoledag for 1.kl. 2009/10 SKOLENS INTRANET Har du besøgt skolens intranet? Hvis ikke,så kontakt din klasserepræsentant og få oplyst adgangskode og brugernavn. På intranettet finder du bl.a.: Skolens adresse- og telefonliste. Oversigt over skolens ansatte og Skolens og Skoleforeningens bestyrelse. Ferieplan og nyhedsbreve. Masser af nyttig information. For hver klasse findes klassens manual til arrangementer, rengøringslister, skoleskema, telefonkæde og tilmeldingssystem. Adressen på intranettet: Klasserepræsentanternes Rettelser til intranettet (fx. rengøringslister) til Bjarne på: (eller Rettelser til mailinglisterne sendes til Gustav Kampp på: (eller Rettelser i elevoplysningerne sendes til skolens kontor på: SSP kontaktperson Lars Thetmark på tlf Instrumenter til salg: ½ cello med bue og etui til salg kr. 5400,00. Henv. til Inger Kjær tlf ¾ violin incl. kasse til salg. kr. 1000,-. Henv. til Anette G. Paulsen tlf eller ¾ violin med god bue, men defekt kasse til salg. Pris 1500,-kr. og ½ violin med god bue, men defekt kasse til salg. Pris 1000,00kr. Henv. til Esther Nielsen tlf eller

3 3/4 violin med bue og defekt kasse sælges 1500,-kr. Lene Sindesen tlf eller stk. ¾ violin med bue samt kasse til salg. Pris 1500,-kr. 1 stk. ¾ brugt trækbasun med kasse til salg. Pris 6.000,-kr. Nypris 7.600,-kr. Kan leveres efter sommerafslutningen. 1 stk. ¾ gulvbas med bue samt transportpose til salg. Pris ,-kr. Nypris ,-kr. Henv. Til Charlotte eller Benny ¼ violin med bue og kasse til salg. Pris 1500,-kr. Henv. Til Kristian Müller tlf eller GLEMMETØJ. Nu er glemmekassen igen fyldt godt op med elevernes tøj. Vi vil opfordre jer forældre til at kigge i kassen og evt. gense og hjemtage jeres barns tøj. Efter næste skolelørdag den 16.maj vil det tilbageværende tøj blive kørt til Genbrugsen i Skanderborg. Referat fra årsmøde den 29. april 2009 Stort fremmøde. Musiklokalet var fyldt. Ulrik N. Madsen blev valgt til ordstyrer og han kunne konstatere at mødet var lovligt indvarslet Formandens beretning v. Jakob Bønløkke: Siden sidst er Flemming Thostrup trådt tilbage og Jakob Bønløkke er tiltrådt som formand.tak til Flemming Thostrup. Bestyrelsens opgaver på det seneste: Økonomi. Ansættelser. Afskedigelser. Udarbejdelse af procedurer for restancer og moderationer (et værktøj til at drive skolen udfra dens værdier). Trivsel blandt eleverne. IT specielt hjemmesiden. Aktiv deltagelse i et projekt, som arbejder på at få anerkendt 11. og 12. klassetrin, så skolen på sigt kan få offentlig støtte til disse årgange. Udarbejdelse af mandatbeskrivelser.

4 Skolen har nærmest haft en kulturrevolution, hvor samarbejdsprocedurer, mm er ændret. Beretning fra skolens liv v. Helene Holt: Der har været ro og kontinuitet i lærerkollegiets arbejde i forhold til sidste år. Der er blevet plads til det hele, pga. pavilloner, osv. så det ikke længere er nødvendigt at leje bygninger. I SFO-en er Irene Baadsmand på barsel og Jess er barselsvikar. Man vil evt. udbygge samarbejdet med Babuska og Audonikon. Nu holder lærerne pædagogisk konference først og teknisk konference bagefter, så der bliver mere tid til det pædagogiske arbejde. Beretning fra den tilsynsførende, Christian Friis: Han har været tilsynsførende i fire år, så i år skal han vælges igen eller der skal vælges en ny. Christian Friis har overværet undervisningen i bl.a. dansk, engelsk, matematik, historie, biologi og geografi. Alle fag er tilstrækkelig tilgodeset og de lever op til folkeskolens krav om opdragelse, frihed og folkestyre. Regnskab: For to år siden var det svært at finde ud af hvad tallene i regnskabet betød. Derfor blev budgettet for 2008 ikke udarbejdet på det rette grundlag, hvorved det ikke holdt. Siden er skolens revisionsfirma blevet tættere tilknyttet skolen. De sidste måneder har der været en uddannelsesproces for bestyrelse, kontor, leder og souschef. Det betyder er man har fået et fælles sprog for regnskabet. For 2008 var der budgetteret med et underskud på , men det kom på Siden er hele kontoplanen lavet om. De seneste år har skolen brugt af egenkapitalen. Men skolen er ikke under administration! Hvis nogen skulle være i tvivl, så kan de spørge bestyrelsen, da denne er økonomisk ansvarlig. Skolen har en god dialog med Undervisningsministeriet. Skolen har ageret i god tid. Og i revisionsrapporten står at revisionen har ikke givet anledning til forbehold, hvilket er første gang i skolens historie. Der er lavet nyt budget frem til 2012, dvs. perspektiv på skolen. Bestyrelsen følger nu nøje skolens regnskab måned for måned. Underskuddet handler om for høj specialundervisningsgrad, langtidssygemeldinger og oprydning i strukturen, som vil give overskud på længere sigt. Skolens ejendomskapital udgøres rent teknisk af goodwill og materialer. Resten

5 ligger i Skoleforeningen. År 2007 var underskuddet på cirka Nu er det på ca Budget: Skolen har sparet fordi banken bad om det. Revisoren har været meget ind over og regnet efter og hun synes at skolen har gjort det virkelig godt. Der skal være en buffer. Hver lille detalje er gennemgået for at se om det er rigtigt. Der er skåret i undervisningen, men timetallet er kun berørt en lille smule. Hvis nogle skulle være interesserede, så kan de rekvirere en kopi af budget og regnskab. Indtægterne på kommer fra forældrebetalinger og statstilskud. Skolens udgifter går til lærerlønninger, husleje, materialer, pedel, rengøring, mm. Skolen får ikke tilskud til 11. og 12. klasse. Efterspørgslen efter efterskoler har toppet. Budgettal i 2008 var på 159 elever. I 2009 er det på 156,42 elev. Dertil kommer 19. elever i 11. og 12. klasse. Det er vigtigt at forældrene i alle klasser ved at en del af deres skolepenge går til 11. og 12. klasse. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Conny E. Andersen blev valgt som medlem for en toårsperiode. Per Ørskov og Bjarne Ravn for et år. Bente Foged Madsen blev valgt som første suppleant og Merete Bloch som anden suppleant. Til valg til bestyrelsen var der 46 afgivne stemmer og 48 afgivne stemmer til suppleantvalget. Ref. Bente Foged Madsen Referat af visionsmøde med forældre Følgende er ment som en kort beskrivelse af ovennævnte møde. Der ikke var en egentlig dagsorden med efterfølgende beslutninger, men mere en proces hvor forældrenes visioner kunne komme til orde. Som optakt til processen holdt Conny E. Andersen et kort og opildnende oplæg om visioner og den turbulens, som skolen har været ude i. Det sidste har medført, at nogle har følt, at det var svært at råbe skolen op og komme igennem med synspunkter og initiativer. Formålet med dette møde var netop at råde bod på dette og medinddrage forældrene i en proces om

6 visioner for skolen. I en sådan proces er det både rigtigt og gavnligt at tænke stort, - at virkeligheden derpå sætter sine begrænsninger er velkendt. Processen bestod derefter i, at alle fik udleveret sedler og kunne komme med deres bidrag. De indkomne forslag blev grupperet og vi endte med en hel tavle fuld af gode forslag og ideer. Disse blev nu læst op, og dermed var det meste af tiden gået. Der var enkelte, der meldte sig til opgaver allerede på aftenen hvor de kunne se en opgave, de umiddelbart kunne brænde for. Det var bl.a. direkte kontakt til børnehuset med henblik på at informere om skolen på forældre niveau, samt forslag om at arbejde med mobning et tiltag, som der i øvrigt allerede er nogle planer om i bestyrelsen. De mange sedler blev samlet sammen og overgivet til bestyrelsen. Der blev lovet en tilbagemelding, når der var skabt overblik over forslagene. Herefter vil der blive mulighed for, at man som forældre kan melde ind på de opgaver, man har interesse for. Hvordan dette næste skridt bliver helt konkret (hvordan tilbagemeldingen vil blive), blev ikke præciseret, men intranettet blev nævnt som et oplagt forum, hvor tingene kunne udvikles fremover. Fremfor alt skal den positive og optimistiske stemning på mødet fremhæves, og at man kunne mærke en vilje til at gøre noget godt for skolen. Ref. Jacob Bønløkke

Eleverne møder Michaelsfest Forældrearbejdsdag.

Eleverne møder Michaelsfest Forældrearbejdsdag. Nr.1 september 2009 Redaktion og ansvar: Minna Bentzen og Lilli Kjeldsen. Indlæg til næste Nyhedsbrev modtages senest torsdag den 24. september 2009. Adresse: Grønnedalsvej 16, 8660 Skanderborg, telefon

Læs mere

Kalender Onsdag 10. september

Kalender Onsdag 10. september Nyhedsbrev nr.1 september 2008 Redaktion og ansvar: Minna Bentzen, Irene Baadsmand og Lilli Kjeldsen. Indlæg til næste Nyhedsbrev modtages senest torsdag den 18.september 2008. Adresse: Grønnedalsvej 16,

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Indhold: mandag den 7. maj 2007 kl. 19.30

Indhold: mandag den 7. maj 2007 kl. 19.30 Side 16 Side 1 Støttekredsen for Odder lille Friskole afholder Generalforsamling mandag den 7. maj 2007 kl. 19.30 Generalforsamlingen foregår i skolens køkken. Bestyrelsen opfordre alle medlemmer med interesse

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE. SvaleNyt 2012-2. U-landsforeningen Svalernes medlemsblad U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2012-2 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Referat fra Generalforsamlingen 2012 SvaleNyt 2 2012 U-landsforeningen Svalernes adresser Indhold Nyt

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere