Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar Århus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C, påbygning af altaner. Bakkefaldet 14, Hasle, tilbygning til enfamiliehus. Bakkekammen 1, Risskov, opførelse af 8 rækkehuse. Fruenshøj 40, Skødstrup, opførelse af enfamiliehus. Gyvelvej 8, Egå, opførelse af sommerhus med udhus. Hjelmensgade 20, Århus C, etablering af altaner. Norsmindevej 213, Malling, tilbygning til enfamiliehus. Stationsgade 16, Risskov, indretning af tagterrasse. Sølystgade 36, Århus C, etablering af altan. Uraniavej 9, Viby, opførelse af carport/garage. 2. Tidligere beslutninger Den 29. august 1974 og den 18. september 1991 har Byrådet givet Magistratens 2. Afdeling bemyndigelse til at træffe afgørelse i visse enkeltsager. Bemyndigelsen er sidst forlænget den 8. september POB/Sekretariatet Kalkværksvej Århus C Sagsnr. JTK/04/ Journalnr A Sagsbeh. Annette Friis Raabjerg Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte 3. Beskrivelse af indstilling Med hjemmel i de nævnte bemyndigelser er der i april kvartal 2006 dispenseret i følgende sager: Absalonsgade 25, Århus C. Påbygning af altaner. Indsigelse fra Ejerforeningen Absalonsgade 27. Indbliksgener og formindskelse af lysindfald. Begrundelse for dispensation Det skønnes ikke, at lysindfald og ind-

2 bliksgener vil være anderledes end i dag. Altanerne ligger 2,5 meter fra skellet mod nr. 27. Vi har tidligere godkendt altaner i Absalonsgade 21 og 23. Bakkefaldet 14, Hasle. Opførelse af tilbygning til enfamiliehus. Dispensationsforhold Byplanvedtægt nr. 1, 6, idet det bebyggede areal vil udgøre 21 % af grundens areal mod tilladt 15. Indsigelse fra Ejerne af Højkolvej 33 og 35. Indsigelsernes indhold Fortætning af området og indbliksgener. Begrundelse for dispensation Bygningsreglementets bestemmelser om højde og afstand i forhold til naboskel overholdes, og der laves ikke vinduer i gavlen mod indsigerne. Dispensationsforhold Indsigelse fra Begrundelse for dispensation Bakkekammen 1, Risskov. Opførelse af 8 rækkehuse. Tinglyst bebyggelsesplan af den 28. november 1973, hvorefter fremtidig bebyggelse skal placeres jfr. tinglyst deklarationsrids. Bakkekammen 39, Toftefaldet 12 samt indsigelse med 5 underskrifter fra Bakkekammen 6, 33, 35, 37, 51. Ensartetheden brydes. Mener at byggeriet skal tilpasses den tinglyste bebyggelsesplan fra Der er lagt vægt på, at det nuværende projekt skønnes mere tidssvarende, og er mere tilpasset de nuværende krav til lysforhold m.m. Byarkitektur kan anbefale projektet og finder, at det er en positiv og afvekslende fornyelse i området. Dispensationsforhold Fruenshøj 40, Skødstrup. Opførelse af enfamiliehus. Lokalplan 239 7, om en vejbyggelinie på 4 meter fra vejskel. Bygningen ønskes placeret i en afstand på 3,63 meter fra den skrå hjørneafskæring ved vendeplads. Bygningsreglement for småhuse, afsnit 2. Side 2 af 5

3 8.1, idet den tilladelige bygningshøjde i forhold til modstående vejeside ved vendeplads overskrides med 1,56 meter. Indsigelse fra Ejerne af Fruenshøj 11, 38 og 48. Indsigelsernes indhold Forringede udsigtsforhold. Begrundelse for dispensation Det skønnes ikke, at udsigt fra indsigernes ejendomme berøres nævneværdigt, idet ejendommene ligger højere end ansøgers grund. Gyvelvej 8, Egå. Opførelse af sommerhus med udhus. (Forøgede bygningshøjder ved sommerhusets hjørner). Dispensationsforhold Bygningsreglement for småhuse, afsnit , idet facadehøjden ikke må overstige 3 meter og bygningshøjden ikke overstige 5 meter. Med en stuegulvskote på 9,90 meter overskrides den tilladelige højde med fra 0,14 til 0,60 meter. Indsigelse fra Ejeren af Gyvelvej 5. Mener at byggeriet afviger betydeligt fra de omkringliggende ejendomme. Begrundelse for dispensation Det er stillet som en betingelse, at gulvkoten bliver 9,50 hvorved højderne reduceres med 0,40 meter. Det kan i øvrigt oplyses at byggeriet ikke vil give hverken skygge- eller indbliksgener for indsiger. Hjelmensgade 20, Århus C. Etablering af altaner på gårdside. Indsigelse fra 3 indsigelser fra Hjelmensgade 22. Indsigelsernes indhold Indbliksgener, skyggevirkning og lysforhold. Begrundelse for dispensation Godkendelsen betinges af, at altanerne på enden af sidebygningen forsynes med en afskærmning med en højde på 1,5 meter mod nr. 22. Lyset skal kunne passere gennem afskærmningen. Altanerne ligger 2,5 3 meter fra skel og er 1,5 meter dybe. Side 3 af 5

4 Norsmindevej 213, Malling. Tilbygning til eksisterende enfamiliehus. Dispensationsforhold Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt der udlægger området til offentlige formål. Indsigelse fra En genbo Askvænget 11. Ændring af bybillede. Facade- og bagfacade passer ikke til omgivelserne. Begrundelse for dispensation Tilbygningen vil i vid udstrækning være skjult af beplantning. Området er i kommuneplanen udlagt til boligformål Stationsgade 16, 2. th. Risskov. Indretning af tagterrasse. Dispensationsforhold Lokalplan 470 7, hvorefter ingen bebyggelse må opføres med mere en 2 etager foruden kælder. Tagterrassen betragtes som en 3. etage. Indsigelse fra Ejerne af Stationsgade 14. Indbliksgener og et massivt udseende. Begrundelse for dispensation Det er vurderet, at altanen ikke vil medføre væsentlig indblik i naboens have. Sølystgade 36, Århus C. Etablering af altan over kvist. Indsigelse fra Lejeren af Sølystgade 34, 4. (Ejes af kommunen). Finder altanen skæmmende. Begrundelse for dispensation Altanen er kun på 7,5 m2. Der er i forvejen en del altaner af samme type i området. Uraniavej 9, Viby. Opførelse af carport/garagebygning på 52 m2. Dispensationsforhold Bygningsreglement for småhuse, afsnit 2.5.1, idet bygningen opføres nærmere skel en 2,5 meter. Bygningsreglement for småhuse, afsnit 2.8.1, idet bygningen overskrider det skrå højdegrænseplan mod naboskel med ca 2,20 meter. Side 4 af 5

5 Indsigelse fra Ejeren af Uraniavej 7. Ønsker at hæk bibeholdes og mener i øvrigt, at garagen bliver temmelig høj. Begrundelse for dispensation Projektets udformning og placering er tilpasset omgivelserne godt og skønnes ikke at være til gene for naboejendommen. Ansøger har nyplantet hækken fra fortov til garagens begyndelse. 4. Beslutningspunkter At 1) orienteringen tages til efterretning Peter Thyssen / Bjarne Knudsen Vedlagt til alle/+elektronisk: Oversigtskort Side 5 af 5

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere