Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve."

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Havneudvalgets beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab for perioden 1/ til 31/ , samt budget for perioden 1/ / Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og indskud 6. Valg af formand og et bestyrelsesmedlem på lige år 7. Valg af kasserer på ulige år 8. Valg/konstituering af øvrig bestyrelse 9. Valg af suppleanter 10. Valg af revisorer og revisorsuppleant 11. Valg af havneudvalg vælges formand på ulige år og suppleant på lige år 12. Eventuelt Ad 1) Formand Jan Engel (JE) () Ad 2) Jan Engel (JE) Valg af dirigent JE bød velkommen til klubbens 12. generalforsamling. Ifølge vedtægterne skulle de fremmødte vælge en dirigent for generalforsamlingen, og bestyrelsen foreslog John Andresen. blev valgt. takkede for valget, og kunne som sin første opgave konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter gav han ordet til formanden. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Også år 2008 havde været et roligt år i Greve Sejlklub. Det eneste arrangement klubben havde haft, var 10-års jubilæet, der som bekendt var blevet afholdt på havnen den 20. april. Der var blevet serveret pølser m/brød, øl og vand m.m. JE anslog, at der havde været ca gæster i festteltet. Hundige Havn havde foræret klubben en dirigentklokke, som nu var taget i brug ved generalforsamlingen. Primus motor for jubilæumsarrangementet havde været Lis og Leo Mauer. De havde afholdt planlægningsmøder, skrevet indkøbslister og arrangeret musik sammen med Niels, som jo kendte en spillemand. JE opfordre forsamlingen til at give Lis og Leo en hånd og takkede for deres indsats. JE takkede ligeledes de øvrige hjælpere, som på dagen havde overtaget hans eget hverv, i og med at han befandt sig ombord på båden Ballerina. JE mindede om, at medlemmer, der ønskede at få fornyet deres klubstander kunne henvende sig til Vitus eller ham selv med oplysning om plads- og bronr. Senere ville man så uddele de nye standere. JE oplyste, at Rolf Madsen fortsat var web-bestyrer, og han opfordrede medlemmerne til at skrive indlæg til hjemmesende. Rolf Madsen ville sørge for at de blev lagt ind. Jan Engel Ønskede alle en god sejlsæson Forsamlingen godkendt bestyrelsens beretning. Ad 2a) Havneudvalgets beretning for det forløbne år Redegjorde for året, og oplyste, at 1

2 Miljø- og maskinhuset var gjort færdigt. Kanalhavnen var ved at være færdig. Der havde været et anlægsstop, hvilket skyldtes et spørgsmål om moms-afregning Grejhuse var nu udsolgt Masteskuret var brændt ned i efteråret. Endnu havde man ikke fundet årsagen, men politiet mente, at det kunne være en elektrisk fejl. Mindede i samme forbindelse om at bådejere med master i mastehuset skulle checke forsikringsdækning med deres forsikringsselskab. Ny lokalplan var udarbejdet. Den var p.t. til høring. Blev den vedtaget, ville det betyde, at havnen ville få flere muligheder, som f.eks. uddybning, P-pladser. Mindede om, at man skulle huske at tømme elstanderen, når den var på O. Ligeledes at man huskede at anvende affaldsgården og ikke papirkurvene, som var forbeholdt ishuset. Kunne oplyse, at der var planer om et nyt ishus/pølsemand på havnen På Mågen var 3 både ud af 4, som stod sammen, brændt ned, og ugen efter var den 4. også i fare. Oplyste, at der fra 1. februar 2009 ville være hundevagter med 2 runderinger om natten. Der ville komme en ekstra mastekran i næste sæson, og der ville komme et nyt asfaltslidlag på vejen. Det ville blive lagt i en periode, hvor det forventedes at skabe mindst mulig gene for bådejerne og havnens besøgende. Anbefalede i øvrigt, at man huske at checke havnens hjemmeside, hvor aktualiteter ville være opført. Henviste til kassen ved indgangen til havnekontoret. Ris/ros-kassen. Opfordrede til, at man gjorde brug af kassen, både til ris, men også gerne til ros. Spurgte forsamlingen, om der var spørgsmål til henholdsvis formandens og havnens indlæg. Knud Jensen Molehovedet og vandhullet ved bro 17? Begge dele vil blive udbedret. Marina Holst Spurgte til kranens løftegrænser. Den havde tidligere været 12T og var nu nede på 9,9 T, hvilket hun havde set på havnens hjemmeside. Vil følger op på dette. Konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål til beretningen, og forsamlingen godkendte herefter denne. Ad 3) Forelæggelse af regnskab for perioden og budget for perioden Vitus Schmidt Oplyste, at regnskabet havde været offentliggjort på klubbens hjemmeside i ca. 1 måned. () Henviste til fremlagte regnskaber på bordene, og gennemgik herefter tallene. Kunne oplyse, at medlemstallet var faldende, men at dette i øvrigt altid var tilfældet på denne tid af året. Når man nærmede sig sejlsæsonen, viste det sig næsten altid, at der igen kom en tilgang i medlemsantallet. Klubben havde et bankindestående på kr oplyste, at der desværre manglede afsender-id på nogle af indbetalingerne, og mindede derfor om, at man huskede dette. De største udgifter i året havde været generalforsamlingen samt kontingentet til Dansk Sejlunion Vitus Schmidt Spurgte om der var spørgsmål til regnskabsaflæggelsen. Dette var ikke tilfældet, og regnskabet blev godkendt af forsamlingen. Gennemgik budgettet for den kommende periode med uforandret kontingent på kr. 300,- samt indskud på kr. 100,-. Syntes det var flot med det konstante kontingent i hele klubbens historie/levetid. 2

3 Ad 4) Ad 5) Henrik Schmidt Kunne konstatere, at budgettet var vedtaget. Behandling af indkomne forslag Kunne konstatere, at bestyrelsen ikke havde modtaget forslag, hvorfor punkt 4 bortfaldt. Fastsættelse af kontingent og indskud Kontingentet for 2009 var foreslået fastsat til kr. 300,- og indskud til kr. 100,-. Rykkergebyr ved 2. rykker 50,- kr. Gjorde opmærksom på, at selv ved rykkerskrivelser og gebyrer var det ikke lykkedes at inddrive manglende betalinger. Mente, at det der efter hans opfattelse gjorde sig gældende var, at nye bådpladsejere blev mødt med kravet om at blive medlem af en sejlklub på havnen. Her skulle de så vælge enten SKB eller GS alt efter hvilke forventninger de havde til aktivitetsniveau. Nogen ville så nok skifte hen ad vejen. Var af den opfattelse, at Gitte på havnekontoret var vældig god til at informere nye bådpladsejere om forskellen på de sejlklubber, og dermed var hun med til at gøre det lettere for de nye at træffe det korrekte valg. Anbefalede, at man allerede fra rykker 2 satte gebyr på opkrævningen, og gerne forhøjede dette til kr. 100,-. Her udspandt sig en kort diskussion med forslag om nedsættelse af kontingent med henvisning til klubbens bankindestående. Knud Jensen Vitus Schmidt Spurgte hvad der skete, når vi evt. bortviste nogen fra klubben? Hvis vi bortviser medlemmer, så oplyses dette straks til havnekontoret. Hvad der derefter sker, er havnekontorets ansvar. Henrik Schmidt Spurgte, hvad klubben betalte i kontingent til Dansk Sejlunion? Vitus Schmidt Kr. 68,- pr. medlem. Konklusionen var, at kontingentet fortsat var sat til kr. 300,- og indskud til kr. 100,-. For at klargøre rykkerproceduren for forsamlingen, forklarede, at rykning foregik via PBS, og at der med 3. og dermed sidste rykker, blev oplyst, at betalte medlemmet ikke inden for den anførte frist, var medlemskabet at betragte som ophørt. Foreslog, at man på hjemmesiden fik gjort rykkerprocedure-reglerne mere klare. Leif Petersen Ad 6) Ad 7) Ad 8) Foreslog, at man hævede indskud til kr. 300,-. Men der var ikke stemning for dette. Kunne fastslå at konklusionen fortsat var, at man bibeholdt de nuværende procedurer og fremhævede disse på hjemmesiden. Valg af formand og et bestyrelsesmedlem på lige år. Vi er i et ulige år, hvorfor punktet udgår. Valg af kasserer på ulige år Oplyste at Vitus Schmidt var villig til genvalg. Vitus blev genvalgt. Valg/konstituering af øvrige bestyrelse Kunne oplyse at både og Rolf var villige til at fortsætte for endnu en 2-årig periode. De blev begge valgt. 3

4 Ad 9) Ad 10) Jan Engel Ad 11) Ad 12) JE JE Valg af suppleanter Oplyste, at Leo Mauer var villige til at fortsætte. Han blev genvalgt. Valg af revisorer og revisorsuppleant Oplyste, at der skulle vælges 2 revisorer, samt at han ikke selv stille op til næste periode, da han havde solgt sin bådplads. Spurgte om der var emner til revisorjobbet? Jan Fjord blev direkte forespurgt, og accepterede. Han blev valgt. Chresten Kock stillede sig til rådighed, og han blev valgt. Valg af havneudvalg vælges formand på ulige år og suppleant på lige år. var villig til genvalg. Han blev valgt. Eventuelt Gjorde opmærksom på, at der ikke under dette punkt kunne træffes beslutninger. Oplyste, at man havde fået en ny butik Netbåd. Ejerne havde henvendt sig til klubben med henblik på at få lov til at bruge klubbens adressekartotek til udsendelse af breve. Bestyrelsen havde accepteret dette, og som tak havde man modtaget 5 gavekort fra Netbåd. Henviste til de omdelte lodder, og der blev nu trukket lod om gavekortene. De heldige vindere blev: Lodnr. 8: Mads Kobberø Lodnr. 14: Erik Brinkhøj Lodnr. 4: Leif Mikkelsen Lodnr. 98: Peter Brandt Lodnr. 15: Tage Sørensen JE Oplyste, at hvert gavekort var på kr ,- Mogens Creutzberg Jan Engel Spurgte om der var andre, der havde noget til punktet eventuelt? Efterlyste en gast, der ville sejle med hjem fra St. Martin, via Aszorerne til Danmark. Han var selv på vej til Caribien, hvor han og Mona skulle feriere i deres båd i 3 måneder før hjemrejsen i maj Var interesseret. Vi må opfordre både Chresten og Mogens til at huske at komme med indlæg til hjemmesiden. Vi hører gerne om deres tur. Kunne konstatere, at der ikke var flere spørgsmål, samt at dagsordenen var blevet behandlet. Takkede for god ro og orden. Takke ligeledes for god ro og orden, samt gav udtryk for at han syntes det havde været en lidt livligere generalforsamling end tidligere år. Han ønskede alle en god sæson og behagelig vind! 4

5 Joa/01/02/09 5

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere