- Er studerende på forskellige cand.merc. linier motiveret væsensforskelligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Er studerende på forskellige cand.merc. linier motiveret væsensforskelligt"

Transkript

1 Revisionsforskningsseminar 2000 Lars Kiertzner: studerendes valg af speciale A Mit afsæt færre cand.merc.aud med HA-baggrund bliver SR Gennemsnitlige andele af cand.merc.aud. årgange fra HHÅ, der opnår statsautorisation Andel der er blevet statsautoriseret efter.. Op til 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år aud. Årgangene N/A B Formålene med undersøgelsen er at analysere - Er studerende på forskellige cand.merc. linier motiveret væsensforskelligt - Er cand.merc. linierne synlige for de studerende i 1

2 forskellige grader - Adskiller kandidater i revision med HA baggrund sig væsentligt fra kandidater med HD baggrund behandles ikke her, men i et andet paper Revisionsforskningsseminar 2000 Lars Kiertzner: studerendes valg af speciale C Variabler A) Motivvariabler bag linievalget Studiekvalitet Faglig studiekvalitet 1 Et spændende studium 2 Undervisningskvalitet 3 Valgfagsudbud Social studiekvalitet 4 At følges ad fra HA-studiet 5 Studiemiljøet Indtjening 6 Løn på kort sigt 7 Løn på lang sigt Jobkvalitet 2

3 8 Muligheden for at få ansættelse 9 Muligheden for at gøre karriere 10 Det fremtidige arbejdes indhold 11 Muligheden for at kunne kombinere arbejde, familie og fritid 12 Job status Revisionsforskningsseminar 2000 Lars Kiertzner: studerendes valg af speciale B) Forventninger a Relativ løn på kort sigt (jf. motivvariabel 6) (7-trins, symmetrisk) b Relativ løn på lang sigt (jf. motivvariabel 7) (7- trins, symmetrisk) c Nødvendigt arbejdsomfang (2-trins, øvre grænse herfor/efter jobbets krav) d Nødvendigt efteruddannelsesomfang i forhold til andre cand.merc. kandidater (7-trins, symmetrisk) e Overvejes ansættelse inden for det private? (Ja/nej/ved ikke) f Overvejes ansættelse inden for det offentlige? (Ja/nej/ved ikke) g Forventes der et lederjob (ja/nej/ved ikke) h Overvejes det at blive selvstændig? (Ja/nej/ved ikke) i Holdningen til erhvervet i offentligheden? (7-trins) 3

4 Revisionsforskningsseminar 2000 Lars Kiertzner: studerendes valg af speciale D De væsentligste resultater - To linier primært fagligt motiverede. Finansiering/Strategi & ledelse - Fire linier er primært indtjeningsdominerede Stærkt: aud./datalogi Mindre stærkt: økonomistyring/logistik - To linier er sikkerheds-/beskæftigelsesdominerede Stærkt: Kvalitetsledelse Mindre stærkt: Jura - To linier er præget af selvstændighedsønsker Stærkt: Markedsøkonomi Mindre stærkt: Udenrigshandel - De mest synlige studieretninger er finansiering, strategi & ledelse samt på et lidt lavere niveau markedsøkonomi - Der findes to udtalte klustre med stærk indbyrdes affinitet i konkurrencen om de studerende. 4

5 Strategi & ledelse, markedsøkonomi og udenrigshandel udgør det stærkeste kluster, mens økonomistyring, finansiering og cand.merc.aud. udgør det andet og lidt svagere kluster. - De mest isolerede studieretninger er datalogi og jura. Revisionsforskningsseminar 2000 Lars Kiertzner: studerendes valg af speciale E Respondenter i undersøgelsen Studerende Tabel 1: Studieretning, respondenter og responsfrekvenser ved spørgeskemaundersøgelsen (p. 7) Speciale. Gennemførelses Dato Antal Respondenter Antal Studerende Respondenter/ Studerende i % Logistik Finansiering Datalogi Økonomistyring Strategi & ledelse Markedsøkonomi Kvalitetsledelse Udenrigshandel Jura Cand. merc. aud I alt (Kandidater - behandles i et andet paper) Tabel 29: Respondenter i undersøgelsen af cand.merc.aud. kandidater i praktikperioden (p. 35) Kursusdato Fonde og Foreninger, P4 Antal respondenter Søndag, den 30. august Mandag, den 31. august Mandag, den. 28. september Torsdag, den 8. oktober

6 Respondenter i alt 120 Revisionsforskningsseminar 2000 Lars Kiertzner: studerendes valg af speciale F1 Betydningen af forventninger om studiekvalitet f1a) Faglig studiekvalitet Tabel 2: Betydningen af forventninger til et spændende studieindhold (9 frihedsgrader) (p. 8) Speciale 1-4 (ingen til ret stor betydning) 5 (stor betydning) I alt Antal Forventet Chi² Antal Forventet Chi² Antal Chi² α Strategi & ledelse Økonomistyring/ aud Øvrige linier I alt Tabel 3: Betydningen af forventninger til undervisningens kvalitet (9 frihedsgrader) (p. 8) Speciale 1-3 (ingen til nogen betydning) 4-5 (ret stor til stor betydning) I alt Antal Forv. Chi² Antal Forv. Chi² Antal Chi² α Finansiering Logistik/ Økonomistyring/ Jura/ Kvalitetsledelse

7 Øvrige linier I alt Tabel 4: Betydningen af valgfagudbuddet (9 frihedsgrader) (p. 9) Speciale Udenrigshandel/Jura/ Logistik/Strategi & ledelse 1-3 (ingen til nogen 4-5 (ret stor til stor betydning betydning) I alt Antal Forventet Chi² Antal Forventet Chi² Antal Chi² α aud Øvrige linier I alt Revisionsforskningsseminar 2000 Lars Kiertzner: studerendes valg af speciale f1b) Social studiekvalitet Tabel 5: Betydningen af at følges ad fra bachelor studiet (9 frihedsgrader) (p. 10) Speciale 1 (= uden betydning) 2-5 (ringe til stor betydning) I alt Antal Forventet Chi² Antal Forventet Chi² Antal Chi² α Udenrigshandel/ Datalogi Strategi & ledelse/ Økonomistyring Øvrige linier I alt Tabel 6: Betydningen af studiemiljøet (9 frihedsgrader) (p. 11) Speciale 1-3 (ingen til nogen betydning) 4-5 (ret stor til stor betydning) I alt Antal Forventet Chi² Antal Forventet Chi² Antal Chi² α Strategi & ledelse Økonomistyring/ Finansiering/ aud. Øvrige linier I alt

8 Revisionsforskningsseminar 2000 Lars Kiertzner: studerendes valg af speciale F2 Indtjeningsforventninger f2a) Betydningen af indtjeningsforventninger Tabel 7: Betydningen af lønniveauet på kort sigt (9 frihedsgrader) (p. 12) Speciale 1-3 (ingen til nogen betydning 4-5 (ret stor til stor betydning I alt Antal Forventet Chi² Antal Forventet Chi² Antal Chi² α Datalogi Finansiering/ Jura/Kvalitetsledelse Øvrige linier I alt Tabel 8: Betydningen af lønniveauet på lang sigt (9 frihedsgrader) (p. 13) Speciale 1-3 (ingen til nogen betydning) 4-5 (ret stor til stor betydning) I alt aud./ Økonomistyring/ Datalogi Antal Forventet Chi² Antal Forventet Chi² Antal Chi² α

9 Markedsøkonomi/ Strategi & ledelse Øvrige linier I alt For lav Revisionsforskningsseminar 2000 Lars Kiertzner: studerendes valg af speciale f2b) Relative indtjeningsforventninger Tabel 9: Opfattelsen af det relative lønniveau i forhold til andre liniers kandidater. Kort sigt (9 frihedsgrader) (p. 14) Speciale 1-4 (meget lavere til på niveau) 5-7 (lidt højere til meget højere) I alt Antal Forventet Chi² Antal Forventet Chi² Antal Chi² α Logistik/Datalogi Udenrigshandel/ Markedsøkonomi aud Øvrige linier I alt Tabel 10: Opfattelsen af det relative lønniveau i forhold til andre liniers kandidater. Lang sigt (9 frihedsgrader) (p. 15) Speciale 1-4 (meget lavere til på niveau) 5-7 (lidt højere til meget højere) I alt Antal Forventet Chi² Antal Forventet Chi² Antal Chi² α aud Markedsøkonomi/ Udenrigshandel Logistik/datalogi Øvrige linier I alt

10 Tabel 11: Udviklingen i opfattelsen af det relative lønniveau til i forhold andre liniers kandidater fra kort til lang sigt (9 frihedsgrader) (p. 15) Speciale Fra relativt fald til Ingen udvikling Relativ stigning I alt Antal Forventet Chi² Antal Forventet Chi² Antal Chi² α aud Datalogi/Logistik Øvrige linier I alt Revisionsforskningsseminar 2000 Lars Kiertzner: studerendes valg af speciale F3 Jobvariabler f3a) Betydningen af jobkvalitet Muligheden for at gøre karriere + Det fremtidige arbejdes indhold + Betydningen af jobbets status ingen forskelle Tabel 12: Betydningen af, hvor let det er at opnå ansættelse (9 frihedsgrader) (p. 16) Speciale 1-3 (ingen til nogen betydning) 4-5 (ret stor til stor betydning) I alt Antal Forventet Chi² Antal Forventet Chi² Antal Chi² α Datalogi/ Kvalitetsledelse Strategi & ledelse Øvrige linier I alt Tabel 13: Betydningen af muligheden for at kombinere karriere, familie og fritid (social balance) (9 frihedsgrader) (p. 17) 1-3 (ingen til nogen 4-5 (ret stor til stor 10

11 Speciale betydning) betydning) I alt Antal Forventet Chi² Antal Forventet Chi² Antal Chi² α Strategi & ledelse/ Økonomistyring/ Markedsøkonomi/ Datalogi Finansiering Øvrige linier I alt Revisionsforskningsseminar 2000 Lars Kiertzner: studerendes valg af speciale f3b) Andre jobrelaterede forventninger Tabel 14: Vurdering af fremtidigt arbejdsomfang (9 frihedsgrader) (p. 18) Speciale Øvre grænse for det Nødvendige omfang Jobbets krav Bestemmer omfang I alt Antal Forventet Chi² Antal Forventet Chi² Antal Chi² α aud Markedsøkonomi/ Kvalitetsledelse Øvrige linier I alt Tabel 16: Vurdering af efteruddannelseskravene i forhold til kandidater fra andre linier (9 frihedsgrader) (p. 20) Speciale 1-3 (meget mindre til de samme) 4-5 (lidt større til meget større) I alt Antal Forventet Chi² Antal Forventet Chi² Antal Chi² α aud Udenrigshandel/ Kvalitetsledelse/ Økonomistyring Øvrige linier I alt

12 Holdninger til en karriere som selvstændig - ingen forskelle Tabel 19: Holdninger til offentlig ansættelse (9 frihedsgrader) (p. 22) speciale Afviser offentlig Ansættelse Afviser ikke Offentlig ansættelse I alt Antal Forventet Chi² Antal Forventet Chi² Antal Chi² α Kvalitetsledelse/Jura Markedsøkonomi Øvrige linier I alt Revisionsforskningsseminar 2000 Lars Kiertzner: studerendes valg af speciale Tabel 15: Forventes der en fremtidig position som leder (9 frihedsgrader) (p. 19) Speciale Nej/ved ikke Ja I alt Antal Forventet Chi² Antal Forventet Chi² Antal Chi² α Markedsøkonomi aud./ Kvalitetsledelse Øvrige linier I alt For lav Tabel 18: Opfattelser af offentlighedens vurdering af jobbets status (9 frihedsgrader) (p. 21) Speciale 1-5 (stærkt negativt til lidt positivt) 6-7 (ret positivt til meget positivt) I alt Antal Forventet Chi² Antal Forventet Chi² Antal Chi² α Datalogi/Jura/ Strategi & ledelse Økonomistyring Øvrige linier I alt

13 Revisionsforskningsseminar 2000 Lars Kiertzner: studerendes valg af speciale f3c) Opsummering job Tabel 17: Opsummering af jobindholds variabler i hårdere og blødere forventninger (p. 22) speciale Hårdere side af jobindhold Blødere side af jobindhold Logistik - - Finansiering 1 (kombi) - Datalogi - 1 (kombi) Økonomistyring - 2 (kombi./eftudd.) Strategi & ledelse - 1 (kombi) Markedsøkonomi 1 (leder) 2 (kombi/arb.omf.) Kvalitetsledelse - 3 (arb.omf./leder/ eftudd.) Udenrigshandel - 1 (eftudd.) Jura - - aud. 2 (arb.omf./eftudd.) 1 (leder) 13

14 Revisionsforskningsseminar 2000 Lars Kiertzner: studerendes valg af speciale F 4 Liniernes synlighed og affiniteter Tabel 20: Overvejelser af specialet på andre linier i forhold til respondenter på andre linier (p. 23) Speciale Antal overvejelser på Andre linier Antal respondenter på Andre linier Strategi & ledelse Finansiering Markedsøkonomi Udenrigshandel Økonomistyring aud Kvalitetsledelse Logistik Jura Datalogi Overvejelser i forhold Til respondenter Tabel 21: Klusteret bestående af strategi & ledelse, markedsøkonomi og udenrigshandel. Pools af fælles interesserede studerende (p. 24) Strategi & ledelse Markedsøkonomi Udenrigshandel Andet Strategi & ledelse X Kval: 0.31 Markedsøkonomi - X 0.36 Kval:

15 Tabel 22: Klusteret bestående af økonomistyring, cand.merc.aud. og finansiering. Pools af fælles interesserede studerende (p. 25) Økonomistyring aud. Finansiering Andet Økonomistyring X Log: 0.28 aud. - X 0.24 Jura: 0.25 Revisionsforskningsseminar 2000 Lars Kiertzner: studerendes valg af speciale F5 Opsummerende klassifikation af specialerne Tabel 23: Klassifikationer af de forskellige cand.merc. specialer (p. 27) Linie Logistik Faglig Dominans Indtjenings Dominans X Svag Kort sigt Sikkerhed & Beskæftigelses Dominans Selvstændigheds Dominans Finansiering Datalogi Økonomistyring X Stærk Hård X Stærk Kort sigt (X) Svag - Lang sigt (X) Svag Strategi & ledelse X Stærk Blød Markedsøkonomi X - Stærk Kvalitetsledelse X - Stærk Udenrigshandel (X) Svag Jura aud. X Stærk Lang sigt (X) - Svag 15

16 Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Revisorer under uddannelse - Motiver bag valg af karriere og indfrielse af forventninger i den efterfølgende praksis i revision 16

17 Lars Kiertzner Januar 2000 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 3 2 HA contra HD baggrund 6 3 Studiested, køn og karaktergennemsnit 10 4 Konklusion 11 Litteratur Bilag 1 Praktisk del. Spørgeskema om job og uddannelse 17

18 1 Introduktion Nærværende paper er udarbejdet på basis af en spørgeskemaundersøgelse blandt færdige cand. merc.aud. kandidater i den obligatoriske praktikperiode frem mod revisoreksamen. Undersøgelsen er inspireret af, at færre cand.merc.aud. kandidater bliver statsautoriserede nu, end det var tilfældet tidligere. Det bør give anledning til bekymring i branchen, mens der ikke er tale om et problem set fra kandidaternes synsvinkel. Alt tyder på, at de uden problemer kommer ud i anden beskæftigelse på et niveau, der giver pay off for den praktiske erfaring og uddannelse fra deres tid i revisionsbranchen. Set fra dette synspunkt er der således stadig tale om en god uddannelse og karriere. Fornemmelsen af et større frafald end tidligere underbyggedes af Århus tal. Ved at sammenholde INSPIs årlige opgørelser over nye autoriserede revisorer med oplistninger af cand.merc.aud.ere fra Handelshøjskolen i Århus (HHÅ) i årsberetningerne fremstod problemet direkte. En analyse af, hvor stor en andel af Århus-kandidaterne der rent faktisk blev autoriseret, viste et fald fra ca. 45% til ca. 20%, eller mere end en halvering fra til , jf. nedenstående tabel 1. Tabel 1: Gennemsnitlige andele af cand.merc.aud. årgange fra HHÅ, der opnår statsautorisation Andel der er blevet statsautoriseret efter.. Op til 4 år 5 år 6 år 7/8 år aud. årgangene Det store fald fremgår klart af tabellen, der således understreger problemet for revisionsbranchen. Dataene om kandidaterne i praktikperioden blev indsamlet på et i praksis næsten obligatorisk KSR kursus om Fonde og Foreninger i efteråret 1998, jf. tabel KSR er en forkortelse af Kursusselskabet for statsautoriserede revisorer og deres medarbejdere, der er et joint venture mellem FSR (foreningen af statsautoriserede revisorer) med 75% og Revifora (forening, der hovedsageligt organiser medarbejdere i revisionsbranchen) med 25%. Kursusselskabet arrangerer bl.a. en kursusrække for cand.merc.aud.ere under praktisk del. 18

19 Tabel 2: Respondenter i undersøgelsen af cand.merc.aud.-kandidater i praktikperioden Kursusdato Fonde og Foreninger, P4 Antal respondenter Søndag, den 30. august Mandag, den 31. august Mandag, den. 28. september Torsdag, den 8. oktober Respondenter i alt 120 Det anvendte spørgeskema fremgår af bilag 1. Spørgsmålene 1-4 heri er personlige variabler, mens spørgsmål 5 omfatter i alt 11 motivvariabler omkring karrierevalg. Disse variabler er analysens kernepunkt. Variabler vedrører følgende Studie-kvalitet Faglige studiekvalitets variabler er således: - Forventninger om, at studiet er spændende fagligt set (5c) - Forventninger til undervisningens kvalitet (5d) - Forventninger om, at studiet er fleksibelt, idet det indeholder valgmuligheder, der tilgodeser den studerendes ønsker (5f) Sociale studiekvalitets variabler er: - Ønske om at følges med dem, den studerende har taget bachelor-uddannelsen med (5e) - Forventninger om et godt socialt studiemiljø (5j) Indtjeningsforventninger - Forventninger til lønniveauet i årene umiddelbart efter cand.merc.aud. (5g) - Forventninger til lønniveauet på længere sigt (5h) Jobindholds relaterede motiver - Betydning af, hvor nemt det er at få ansættelse efter eksamen (5a) - Betydningen af gode karrieremuligheder efter eksamen (5b) - Betydningen af forventningerne til det fremtidige arbejde (5k) - Betydningen af at kunne få et arbejde i fremtiden, der muliggør en kombination mellem karriere, fritid og familie (5i). Der spørges dels til betydningen for studievalget og dels til indfrielsen af forventningerne i praksis. 2 Ved analyserne af studievalgs-motiverne er det derfor muligt at behandle, hvorvidt kandidaterne har fået deres forventninger til studiet, indtjeningen og jobbet indfriet. Disse analyser af indfrielsen af forventningerne er det primære formål i dette paper. Hertil kommer til sidst i spørgeskemaet en række variabler, der skal belyse forventningerne til jobbet yderligere, uden betydningen for karrierevalget efterlyses direkte. Disse variabler omfatter: Alternative karriereovervejelser under studiet og efter (6) Det nuværende og det fremtidige arbejdsomfang (7) 2 Sidstnævnte dog ikke for så vidt angår følges ad fra bachelor-variablen, 5e, idet forventningsindfrielse ikke giver mening her. 19

20 Erhvervets omdømme i offentligheden (8) Forventninger til krav om videreuddannelse i forhold til andre liniers kandidater før og efter autorisationseksamen (9) Holdning til specialisering inden for branchen (10). Kandidaternes svarprocent var stort set på 100. KSR-kurset er nr. 4 i rækken. Deltagerne forventes efter anbefalingerne netop at være påbegyndt deres fjerde år i revision. Den praktiske erfaring varierer dog meget, helt fra to år (to respondenter) og op til seksten år (en respondent) med et gennemsnit på lidt over otte år. De store koncentrationer på denne erfaringsskala ligger dog på tre/fire år (i alt 38 respondenter), men også helt oppe på ti/elleve/tolv år (i alt 40 respondenter). Årsagen til denne store spredning med koncentrationer i yderpunkterne skyldes, at der findes kandidater med HA og HD baggrund. Sidstnævnte har typisk været deltidsstuderende i et meget langt praksisforløb. Kvalitative analysevariabler, der inddrages fra spørgsmålene 1-4, er primært HA contra HD baggrund, jf. afsnit 2 nedenfor. Dette ud fra en forhåndsformodning om, at fastholdelsesproblemerne er størst for HA kandidaterne. Hertil kommer de uddannelsesinstitutioner, som kandidaterne tog deres teoretiske uddannelse på, samt respondenternes køn og karaktergennemsnit, jf. afsnit 3 nedenfor. Alder og erfaring som revisor blev derimod udeladt som analysevariabler, fordi de viste sig at være meget tæt korrelerede med HD/HA-baggrunden. Fordelingen af de 120 respondenter på kandidatbagggrund og på studiesteder er vist nedenfor. Hertil er der vist subtotaler for HHK/ÅU og HHS/OU/HHÅ, idet analyserne efter studiested opdeles i disse to grupper, der ifølge de efterfølgende analyser viser sig at være homogene. HA HD I alt Handelshøjskolen i København Ålborg Universitet HHK/ÅU i alt Handelshøjskole Syd Odense Universitet Handelshøjskolen i Århus HHS/OU/HHÅ i alt I alt Kønsmæssigt fordelte respondenterne sig på 32 kvinder og 88 mænd. Endelig blev der opdelt efter karaktergennemsnit i to grupper højest 7.9 i gennemsnit (52 respondenter) og mindst 8.0 i gennemsnit (50 respondenter). Det ses, at 18 respondenter ikke oplyste deres karaktergennemsnit. At der er så uventet få respondenter fra Århus understøtter, at revisorer med HA baggrund i højere grad forlader branchen i utide end kandidater med HD baggrund. Århus er speciel ved en stor HA andel, hvilket også fremstår af ovenstående tal. Dette understøtter hovedformålet med undersøgelsen at vurdere, om kandidater i revision med HA baggrund adskiller sig væsentligt fra kandidater 20

21 med HD baggrund. En sådan analyse kan medvirke til at hæve forståelsesniveauet i revisionsbranchen for årsagerne til affolkningen og dermed måske inspirere til at finde veje til i større omfang at kunne fastholde medarbejderne. Skaleringen af svarmuligheder er gennemgående fem- eller (sjældent) syvtrinsopdelt, med det neutrale niveau i midten og to, henholdsvis tre negative og positive niveauer ned- og opad. 3 Analyserne, der præsenteres, er t-tests, hvor det er muligt, samt supplerende simple chi²-analyser. 2. HA contra HD-baggrund Sigtet med dette afsnit er at analysere dels motiverne til studievalg og dels den efterfølgende indfrielse i branchen for at belyse den i afsnit 1 nævnte forhåndsantagelse om, at fastholdelsesproblemerne i branchen er særligt udtalte for HA-kandidater. Det totale gennemsnit af de 11 motivvariabler tyder umiddelbart ikke på, at der er divergerende semantiske fortolkninger af svarmulighederne i HA og HD grupperne, ligesom de udvalgte motivvariabler tilsyneladende rammer rimeligt godt. Det samme gælder for det totale gennemsnitlige niveau for indfrielsen af forventningerne. 4 Gennemsnittene fremgår af tabel 3 sammen med angivelser af, om der ved t-test kan konstateres signifikante forskelle mellem de to grupper på de enkelte variabler. Der erindres om, at maksimalscoren på alle variabler i tabellen er 5. Tabel 3: Gennemsnit af motivvariabler i grupperne kandidater med HA baggrund og kandidater med HD baggrund betydning og indfrielse Betydning Indfrielse Motivvariabel HA HD T-test HA HD T-test Studiekvalitet Spændende studium * * Undervisningskvalitet Valgfagudbud Skæv Følges ad bachelor Skæv N/A Studiemiljø ** Gennemsnit studiekvalitet Exclusive følges ad Indtjening Løn kort sigt * * Løn lang sigt * Gennemsnit indtjening Eksempelvis: Fem trin: De 11 motivvariabler har skaleringen Ingen, Ringe, Nogen, Ret stor, Stor betydning for valg af speciale. Indfrielsen af forventningerne er ligeledes 5-trinsopdelt: 1=nej, 2=i ringe grad, 3=i nogen grad, 4=stort set, 5=ja. Syv trin: Opfattelsen af revisorbranchens omdømme har strukturen Stærkt negativt, Ret negativt, Lidt negativt, Neutralt, Lidt positivt, Ret positivt, Meget positivt. 4 Indfrielsesgraden er kun relevant for respondenter, der tillægger den pågældende motivvariabel en eller anden betydning. Derfor giver den kun mening ved værdier fra 2 til 5. Respondenter, der ikke tillægger motivet betydning ved studievalget (=anfører 1 som værdi), har i enkelte tilfælde anført en indfrielsesgrad typisk for fuldt ud indfriede forventninger. Denne type svar er betragtet som ugyldige og er ikke medtaget i analyserne. 21

22 Jobindhold Ansættelsesmulighed Skæv Karrieremulighed Skæv Fremtidigt arbejde Skæv Kombination arbejde/fritid ** ** Gennemsnit jobkvalitet Totalt gennemsnit * Signifikant ved 0.01 ** Signifikant ved Insignifikans ved t-test Skæv: T-tests kan ikke gennemføres, fordi respondenternes svar sammenholdt med antallet af respondenter er for skævt fordelte ud fra almindelige statistiske regler Det er umiddelbart iøjnefaldende, at indfrielsesgraden er relativt større for HA kandidater end for HD kandidaterne på de studiekvalitets relaterede dimensioner, men at de derimod ligger lidt under på jobkvalitet - og meget under på lønforventninger. 5 Især de skuffede lønforventninger for HA erne indikerer branchens særlige fastholdelsesproblem. I samme retning trækker det, at HA kandidaterne ikke anser deres forventninger om at kunne kombinere arbejde og fritid for indfriet i samme omfang som HD kandidaterne. Alvoren i disse resultater accentueres af, at HA respondenterne i undersøgelsen har været i branchen 3-4 år. Derfor er det rimeligt at antage, at der allerede har været et vist aftræk, og at det formentlig er de mest kritiske, der har søgt væk, og de mindst kritiske, der er tilbage. De nævnte resultater kan understøttes af chi 2 -analyser af antalstabeller, undtagen ved betydningen af studiemiljøet. Generelt blev der ved disse analyser opdelt i to niveauer 1-3 som niveauet mindre betydning/mindre tilfredshed og 4-5 som større betydning/større tilfredshed. Hertil understøtter andre chi 2 -analyser yderligere forskelle, der trækker i samme retning. Dette gælder således for en analyse af indfrielsen af forventninger om undervisningskvalitet, hvor HA kandidaterne er mest tilfredse i overensstemmelse med de øvrige resultater. Tabel 4: Respondenternes tilfredshed med undervisningskvalitet, opdelt efter de to typer af kandidater (1 frihedsgrad) Gruppe Mindre tilfredshed Større tilfredshed I alt Antal Forventet Antal Forventet Antal Chi 2 p HA HD I alt I tabel 4 bemærkes det generelt, at gruppen af mindre tilfredse er i overtal. Bagved dette for- 5 I tabel 3 ses der en tendens på, at respondentgruppen med de største forventninger også opnåede den største indfrielse. Dette kunne give anledning til at frygte en mekanisk afhængighed mellem angivelsen af betydningen og indfrielsen af forventningen. Herimod taler dog, at paralleliteten ikke gælder systematisk. Således er det modsat ved undervisningskvalitet og valgfagudbud, hvor HA kandidaterne tillægger motivet mindre betydning end HD kandidaterne, men anfører en højere indfrielsesgrad. Og ligeledes ved ansættelsesmuligheden, hvor HA kandidaterne ligger højest på motivet og lavest ved indfrielsen. Endvidere kan det anføres, at t-tests af indfrielsesgennemsnittene opdelt efter betydningsangivelsen ikke tyder på nogen systematisk, mekanisk afhængighed. Betydningsangivelsen blev ved disse tests opdelt i to niveauer 1-3 for mindre betydning og 4-5 for større betydning. Kun ved de jobkvalitets relaterede variabler var der signifikant sammenhæng mellem indfrielsen og forventningsniveauerne: 22

23 hold ligger der dog en klar forskel mellem uddannelsesstederne, jf. nærmere nedenfor i afsnit 3. Det er især HHK og ÅU, der trækker ned. Modsat er HA-kandidaterne mindre tilfredse med indfrielsen af deres ansættelses- og karriereforventninger, end HD kandidaterne er. Dette er ligeledes konsistent med t-test resultaterne i tabel 3. Det skal dog understreges, at ansættelsesvariablen af naturlige årsager har mange respondentudfald, da mange især HD-kandidater var i arbejde i studietiden. For disse respondenter har variablen selvfølgelig ingen betydning, og indfrielsen heraf giver derfor ingen mening. Tabel 5: Respondenternes indfrielse af forventninger om ansættelse og karriere, opdelt efter de to typer af kandidater (1 frihedsgrad) Gruppe Mindre tilfredshed Større tilfredshed I alt Antal Forventet Antal Forventet Antal Chi 2 p Ansættelse HA HD I alt Karriere HA HD I alt Analyserne af de øvrige variabler, jf. spørgsmålene 6-10 i spørgeskemaet, accentuerer problematikken. Således forestiller 67% af HA kandidaterne sig alternative karrierer uden for revision, mens dette kun gælder for 53% af HD kandidaterne (spørgsmål 6). De alternative beskæftigelser, der overvejes, er især de traditionelle som økonomi-/regnskabsmedarbejder. Forskellen understøttes i dette tilfælde ikke af en chi 2 -analyse af en todelt antalstabel, idet p- værdien kun er Opdelingen er foretaget efter, om respondenten imødeser beskæftigelse uden for revision på et tidspunkt eller ej. Tabel 6: Respondenter, der imødeser beskæftigelse uden for revision, opdelt efter de to typer af kandidater (1 frihedsgrad) Gruppe Imødeser beskæftigelse uden for revision Imødeser ikke beskæftigelse uden for revision I alt Antal Forventet Antal Forventet Antal Chi 2 p HA HD I alt Udover, at HA erne nok imødeser dette lidt hyppigere, fremgår det, at ønsket helt generelt er meget udbredt. I lyset af, at respondenterne allerede er langt henne i praktikperioden, og at der har været et stort aftræk, ser branchens fastholdelsesproblem ganske voldsomt ud. For HD kandidaterne har socialiseringen ligefrem varet 8-10 år, og det må vække stor bekymring, at 23

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Struktur 1 2 3 4 5 6 7 Indledning og hovedresultater

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE ETISKE REGNSKABER ØKONOMISTYRING ÅRSREGNSKABER REVISION SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER LEDELSESRÅDGIVNING ASSURANCE-SERVICE Revisorkandidat Uddannelsen på Aalborg Universitet 1 Cand.merc.aud. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Struktur 1 2 3 4 5 6 7 Indledning og hovedresultater

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere