REFERAT. Repræsentantskabsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Repræsentantskabsmøde"

Transkript

1 REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007

2 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming Knudsen bød velkommen til Repræsentantskabsmøde En særlig velkomst til sponsorer, æresmedlemmer og gæster. Ad. 1) Ad. 2) Ad. 3) Valg af dirigent. Foreslået og valgt: Willy Rasmussen, DIF. Willy Rasmussen konstaterede, at repræsentantskabet var lovligt indkaldt og at dagsordenen indeholdt de vedtægtsmæssigt bestemte punkter. Willy Rasmussen konstaterede endvidere at der ikke var indkommet forslag til vedtægtsændringer. Mødet ville blive refereret af DGF s sekretariat og alt ville blive optaget på bånd. Med mødets start var der 111 stemmeberettigende repræsentanter. Valg af stemmetællere. Forbundsledelsen foreslog Ordensudvalgets medlemmer, som blev valgt. Formandens beretning. Forbundsformand Flemming Knudsen aflagde sin mundtlige beretning. Beretningen gengives her efter manuskript (kursiv): Danmarks Gymnastik Forbund - et lille forbund med stor succes. Indledning Den skriftlige beretning for Danmarks Gymnastik Forbund indeholder et farvestrålende kalejdoskopisk billede af, hvad der er sket i DGF det seneste år. Min mundtlige beretning indeholder en række supplerende betragtninger over året i DGF, bl.a. på det sportslige område, men også visioner og overvejelser ift. de udfordringer og muligheder DGF står over for såvel internt som eksternt. Året der gik i DGF rummer både sportslige højdepunkter og store oplevelser for danske gymnaster. Kvalifikation til de olympiske lege i Beijing har været det helt afgørende fokus for nogle af vores gymnaster inden for idrætsgymnastik og trampolin. Idrætsgymnastikken Det lykkedes desværre ikke for de mandlige idrætsgymnaster at kvalificere sig til OL. Den positive side af historien er, at der ikke er så langt igen vores bedste mandlige gymnaster ligger i et felt, hvor dagen er afgørende, fordi marginalerne mellem tabere og vinder er så små. 2

3 Kvalifikationen eller mangel på samme lægger imidlertid også op til refleksion over hvor idrætsgymnastikken er på vej hen. Måske er det ikke kun et spørgsmål om vanskelighed, stil og udførelse. Det handler om at sælge varen med udstråling, karisma og selvsikkerhed. Heri ligger en udfordring for teamet omkring vores topgymnaster og måske for hele kulturen i idrætsgymnastikken et opgør med indforstået selvtilstrækkelighed og erkendelse af det potentiale idrætsgrenen rummer i forhold til ekspressivitet, æstetik, fascination og konkurrence! Det kræver bl.a., at man kommer ud over konkurrenceafvikling i træningsfaciliteter for en indforstået inderkreds. Det lykkedes ved VM i Århus, hvor den almindelige århusianer tog verdens bedste gymnaster til sig. Og det lykkedes i ekstrem grad ved VM i Stuttgart, hvor mere end mennesker så VM i idrætsgymnastik. Idrætsgymnastikken er ikke alene drenge og mænd. På kvindesiden er der en positiv udvikling i gang, bl.a. som følge af de økonomiske og personlige ressourcer, der er sat ind de seneste år. Udvalget for idrætsgymnastik har gennem det seneste år arbejdet målrettet på at udvikle de sportslige og organisatoriske rammer. Der ydes et stort, kompetent og målrettet arbejde, der fortjener støtte og opbakning fra miljø og klubber omkring den kvindelige idrætsgymnastik og idrætsgymnastikken generelt. Trampolin OL kvalifikation var det ultimative mål for trampolin i denne sæson og det lykkedes (som de fleste nok ved) for Peter Jensen at kvalificere sig ved VM i Canada. Men i begejstringens eufori må vi også huske, at Peter Jensen og Jacob Hansen ved flere af årets World Cups har opnået flotte placeringer med finalepladser i synkron og for Peter Jensen individuelt. Også de yngre trampolinspringere har høstet medaljer, så afløserne for de danske topspringere er på plads. Spring-rytme og Team Gym Succes var der i den grad også i Team Gym, eller Spring/rytme, som aktiviteten kendes under i DGF som sædvanlig fristes man til at sige. Både ved EM i Ostrava og NM i Stockholm blev positionen som førende nation inden for Team Gym markeret. Og det forpligter. Interessen for Team Gym vokser i de europæiske forbund. Den skærpede konkurrence kræver optimering og udvikling af træningsmetoder og struktur for spring/rytme i DGF. Dette er man opmærksom på i SPR-udvalget, hvor der arbejdes målrettet med at udvikle området, så placeringen i den europæiske top kan fastholdes. Når vi ser på Team Gym, sker der en koncentration af de bedste gymnaster, som vi kender den fra kraftcentermodellen, der er effektueret for mandlige idrætsgymnaster og trampolinspringere. Koncentrationen sker samtidigt med, at man oplever en eksplosiv udvikling i tilslutningen til Springe/rytme konkurrencerne. Måske er det et signal om, at kombinationen mellem en elitær satsning og konkurrencer på et bredt niveau er muligt. 3

4 Rytmisk gymnastik At udsigten til medaljer ikke nødvendigvis altid er en betingelse for at skabe motivation og engagement, finder vi et eksempel på i Greve IF. Med Helle Storm i spidsen har gruppen af rytmiske piger været fascineret af den æstetiske gymnastik og utrætteligt kæmpet med de udfordringer som konkurrenceformen rummer. Helle så tidligt udviklingsmulighederne i den æstetiske gymnastik. En udvikling som i dag er implementeret i den rytmiske gymnastiks regelsæt for Grand Prix konkurrencerne. Vi skal derfor rose Udvalget for Rytmisk Gymnastik for modet til at tænke visionært på trods af store udfordringer. Breddeaktiviteter Også på breddesiden har der været gang i aktiviteterne. Get Movin er Sundhedsstyrelsens motionskampagne, der sætter fokus på den manglende fysiske aktivitet blandt børn og unge. DGF har gennemført 73 workshops på 56 skoler fordelt over hele landet og har været en vigtig medspiller i kampagnen. Kampagnen forventes at køre videre næste år, hvor vi vil forsøge at involvere de lokale foreninger i det lokale skolesamarbejde og afvikling af workshops. Festival er et andet eksempel på et breddearrangement denne gang inden for stavgang og med det formål at fastholde medlemmerne. Knap personer har deltaget i en af de 35 festivaler i landet, som samtidig havde et velgørende formål og resulterede i næsten kr. til Børnecancerfonden. DGF s Gymnastikskoler oplevede desværre en kraftig tilbagegang i Kun 736 børn fordelt på 13 skoler deltog. Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe for at revurdere konceptet, så der kan skabes noget nyt og tidssvarende. Skandinavisk ungdomslejr og gym camp er eksempler på andre aktiviteter, som DGF har afholdt, hvor gymnasternes ønske om gymnastiske og sociale udfordringer på tværs af gymnastikaktivitet, køn, alder og nationalitet tilgodeses. DGF s kursuskonvent blev afholdt for anden gang og med knap 100 deltagere er der tale om en positiv udvikling af deltagerantallet. Som noget nyt tilbyder DGF i samarbejde med vores forbundssponsor Euro Gymnastics Equipment to redskabstrailere, som medlemsforeninger kan leje til meget fordelagtig pris. Trailerne er pakket med utallige skumredskaber, airtrack pro m.m. og er sammensat så de passer til enhver lejlighed. I kan finde flere informationer på hjemmesiden. Gymnastraeda Når vi siger gymnastik og 2007, kommer vi ikke uden om Gymnastraedaen. Man kan spørge sig selv, hvad der får gymnaster i alle aldre til at tilbringe 8 dage under enkle indkvarteringsforhold, hvor køkulturen sættes på prøve, og transportsystemet testes til det yderste? Gymnaestradaen er opvisninger, landeaftener med gymnastik og show præget af forskellige gymnastikkulturer og traditioner, FIG-Gala og åbnings og afslut- 4

5 ningsshow. Men det er også socialt samvær på tværs af delegationen, lande, kontinenter og kulturer. DGF rejste til Dornbirn med næsten 700 gymnaster med bl.a. et elevhold fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup, som repræsenterede DGF ved afslutningen med en opvisning af traditionelt gymnastik af høj kvalitet. Opvisningen gjorde et stort indtryk i internationale kredse. Også Nordisk Aften var en stor succes, hvor Helle Storm og Jakob Petersen havde ansvar for koreografien, der bandt indslagene fra de 4 nordiske lande sammen til en fornem helhed. Som et nyt initiativ havde DGF valgt at lade sig repræsentere i FIG-Gala ved et udtaget hold, som viste tumbling og trampet i verdens klasse ved 4 udsolgte FIG- Gala. En stor og varm tak til alle danske gymnaster, trænere og ledere, som endnu en gang fik vist dansk gymnastik, når det er bedst. En speciel tak til organisationskomiteen med Jytte Storm i spidsen, som med en velgennemført planlægning og utrættelig indsats i Dornbirn, gjorde den 13. World Gymnaestrada til en uforglemmelig oplevelse for alle danske deltagere. Udfordringer og muligheder for DGF Med en række små og store succes er i baghovedet vil jeg rette blikket fremad og koncentrere mig om de udfordringer og muligheder, som jeg ser DGF stå overfor og som vi kan eller bør sætte fokus på. Det gælder bl.a. Bedre betingelser for vores elitegymnaster Fokus på initiativer ift. medlemsafgang og usynlige foreninger. Samarbejder med individ, forening og øvrige samarbejdspartnere til udnyttelse af det gymnastikmæssige potentiale Optimering og udvikling af den organisatoriske og administrative struktur Mangfoldighed kulturforskel udfordring og et uudnyttet potentiale er begreber, som kan karakterisere Danmarks Gymnastik Forbund, som det ser ud i dag. Elitearbejdet Når det gælder eliten, så nyder mandlig idrætsgymnastik og trampolinområdet for tiden godt af forskellige former for støtte, inkl. økonomisk fra Team Danmark. Men forbundets elitearbejde går også målrettet efter at få andre af vore gymnastikgrene kvalificeret til støtte fra Team Danmark. Desuden er forbundets medvirken i ATK projektet af stor betydning for udviklingen af kommende talenter, ikke alene inden for de discipliner, som pt. er Team DK støttet, men også for andre af DGF s gymnastikformer. Arbejdet med den absolutte elite er strukturelt placeret i topeliteudvalget hvor også DGF s nyansatte sportschef, Henrik Bertelsen, er tilknyttet. At kvalificere topeliten inden for flere gymnastikgrene til Team Danmark støtte og implementering 5

6 af ATK projektet er nogle af de arbejdsopgaver, som DGF s sportschef har ansvaret for. Herudover ligger der en opgave i at koordinere og udvikle elitearbejdet, udnytte kompetencer og viden på tværs af gymnastikgrene, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt, og organiseringen bliver optimal. Alt sammen for at sikre vores elitegymnaster og talenter de bedst mulige vilkår. Medlemstilbagegang Går vi fra eliten til bredden, tegner der sig umiddelbart et mindre positivt billede, idet DGF gennem de seneste 2 år har mistet mere end medlemmer og ca. 50 foreninger. Det er en udvikling, som på sigt har betydelige konsekvenser også økonomisk. Mange forklaringer er fremført, men vi ved reelt ikke hvad medlemstilbagegangen skyldes. Vi har foretaget en analyse af de usynlige foreninger. Det viser sig, at 38 % af medlemsforeningerne ikke anvender DGF aktivt, 45 % af foreningerne anvender ikke kursustilbud og 65 % af foreningerne er ikke konkurrenceaktive. Og vi kender ikke svaret på den manglende aktivitet! Vores breddekonsulenter har i stigende grad rettet deres aktiviteter mod de usynlige foreninger, men andre konkrete initiativer mangler. Det må vi rette op på! Vejen mod flere medlemmer i de kommende år går formentlig flere veje dels gennem udvikling af eksisterende aktiviteter og ressourcer rundt om i vores foreninger dels gennem nye aktiviteter som vi f.eks. har set det med efterskolemesterskaberne i Spring-Rytme. Derudover er der behov for drøftelser med DIF om initiativer, som rækker ud over de muligheder der pt. ligger i breddekonsulentordningen. Første skridt er at skabe et forum, hvor disse ideer og konkrete projekter kan formidles til andre foreninger og klubber. I denne proces må DGF spille en central og formidlende rolle. Men hvordan og i hvilken form er jeg usikker på. Vi indbyder til en debat om dette! Samarbejder Ser man på DGF s samarbejdsrelationer, kommer vi ikke uden om Danmarks Idræts Forbund. Lederskiftet i DIF har medført en lederstil præget af åbenhed og dialog, som DGF hilser velkommen. Vi kunne dog ønske os, at DIF i forbindelse med de tungere opgaver indtænker de kompetencer, der ligger i specialforbundene. Vi ser med spænding frem til, hvordan SPF vil blive involveret i arbejdet i den breddekommission Kulturministeriet har nedsat, ligesom vi godt kunne have ønsket os, at Specialforbundene havde indgået i overvejelserne til DIF s 2 repræsentanter i Sport Event Danmarks bestyrelse. Det er i specialforbundene, at de konkrete erfaringer med mesterskaber og andre events ligger. I relation til sådanne kommende events er samarbejdet og støtten fra forskellige organisationer af helt afgørende betydning. Her tænkes Sport Event Denmark, Sport Århus Event og Sport Event Fyn, som er medspiller i forhold til de mester- 6

7 skaber og andre arrangementer, DGF har ansvaret for i de kommende år. DGF er vært for EM i Trampolin og Tumbling næste år til april i Odense, hvor planlægningen sker i samarbejde med Sport Event Fyn. UEG kongres 2009 og Euro Gym 2010 kunne være andre opgaver i rækken af kommende events i DGF. Sports Event Fyn og Sports Århus Event deltager desuden i en arbejdsgruppe, der har til opgave at udvikle konceptet for World Class Competition. Intentionen er at skabe et koncept, som er økonomisk bæredygtigt og som integrerer gymnastikkens sportslige og æstetiske dimensioner. Man kan muligvis ikke kalde DGI for en decideret samarbejdspartner på nuværende tidspunkt, men i Forretningsudvalget ser vi det som en positiv udvikling til gavn for gymnastikken, at DGF gennem det seneste år har afholdt flere møder med DGI s gymnastikudvalg. Gensidig orientering, koordinering og samarbejde til gavn for vore gymnaster og foreninger har været omdrejningspunktet for drøftelserne hidtil. Næste step kunne være at afsøge mulighederne for konkrete fælles projekter i relation til de berøringsflader, som findes i gymnastikken. Folkevalgte DGF rummer en bred palet af aktiviteter, som på en gang er både vores styrke og udfordring. De mange gymnastikdiscipliner medfører en stor variation mht. kultur samt en kompliceret og meget omfangsrig organisatorisk struktur med involvering af mange frivillige folkevalgte på de forskellige politiske niveauer. Der ydes en stor, engageret og passioneret indsats. Alligevel må vi erkende, at ikke alle vore politiske niveauer fungerer lige optimalt. Der er stor forskellighed i måden, man har valgt at organisere sig på inden for de forskellige udvalg, projekter og kredse i DGF. Måske skal problemerne findes i en manglende definition af rollen som politisk valgt i forbundet? Måske er tiden inde til at definere krav og forventninger til de respektive politiske positioner og roller, som findes i DGF. Dette ville måske give den enkelte bedre forudsætninger for at vurdere, hvilke forventninger og arbejdsopgaver der ligger i de forskellige funktioner, når man overvejer at stille op til valg. Forretningsudvalget og forbundsledelsen er meget opmærksomme på de udfordringer, der vil ligge i at optimere en organisation som DGF. Gennem det sidste år er der brugt en del ressourcer på at støtte udviklingen af struktur, organisering og arbejdsformer i flere udvalg. Denne proces har flere af vores udvalg gennemgået i løbet af de seneste 2-3 år med succes, så vi er på rette vej! Administrationen Vigtigt i den proces er samspillet med de ansatte i DGF. DGF s administration har gennem det seneste halvandet år gennemgået en kraftig forvandling, som har medført store udfordringer for den nuværende administration senest med det afbrudte samarbejde med tidligere generalsekretær Søren Büchmann Petersen. 7

8 Den dramatiske beslutning er truffet på baggrund af mange politiske overvejelser i DGF s forretningsudvalg og forbundsledelse. Det er aldrig let at træffe en så drastisk beslutning, men Forretningsudvalget har på baggrund af sin dialog med Søren Büchmann Petersen vurderet, at det ikke har været muligt at nå til enighed om opfattelsen af hvilke funktioner og arbejdsopgaver, der ligger i jobbet som generalsekretær i DGF. Med baggrund i dette valgte vi at afbryde samarbejdet og fritstille Søren Büchmann Petersen. Ansættelsesforhold og samarbejdet mellem generalsekretæren og de politiske beslutningstagere, Forretningsudvalg og Forbundsledelse, er i sagens natur et personligt og fortroligt anliggende. Jeg vil derfor anmode repræsentantskabet om at have forståelse og respekt for dette. TAK! Forretningsudvalget og forbundsledelsen har stor tiltro til den nuværende administration og de ansatte i DGF generelt. Vi er overbevidst om, at de matcher de udfordringer, som ligger foran, selvom de på det seneste har antaget en udsædvanlig karakter. Trivselsundersøgelsen med efterfølgende analyse og medarbejderseminar har skabt et solidt udgangspunkt for definering af ansvar, kompetence og rollefordeling mellem administration og ansatte og de folkevalgte i DGF. Dette vil blive drøftet og diskuteret gennem en proces, som involverer Forretningsudvalg, forbundsledelse, udvalg og projekter samt kredse. Processen vil blive effektueret inden for de nærmeste måneder. At tegne en skarpere DGF profil kunne være overskriften for den udfordring, som står øverste på arbejdssedlen for vores nye kommunikations- og PR chef, Anne Jørgensen Pøhl. Anne skal arbejde med den interne og eksterne kommunikation samt øge forbundets synlighed for herigennem at skabe et bedre grundlag for sponsoraftaler og samarbejder. DM stævne 2009 Som et sidste punkt i min beretning skal også DM-stævnet i 2009 for seniorer inden for DGF s 10 discipliner nævnes. DM-stævnet er et meget synligt og konkret eksempel på den forandring og udvikling, som DGF gennemgår, og på den vilje til nytænkning, der er i Forbundet. Intentionen med DM-stævnet er at samle toppen inden for hver disciplin til nogle alsidige, spændende og intense konkurrencer. DM-stævnet kan forhåbentlig tiltrække et stort publikum, skabe en større mediebevågenhed med øget interesse fra sponsorer til følge og på den måde bidrage til at synliggøre gymnastikken og forbundet. Vigtigt er også, at DM stævnet skal animere til samarbejde, inspiration og udvikling på tværs af forbundet og således støtte op om den udvikling, de er i gang. At nytænkning belønner sig, fik vi bevis for, da DGF på et pressemøde i Idrættens Hus fik tildelt en pris på kr kr. af idrættens medieudvalg. Tak for det 8

9 det understøtter både min, Forretningsudvalgets og administrationens fornemmelse af, at vi er på rette vej! TAK Gymnastikåret har således budt på gymnastiske højdepunkter, spændende udfordringer, nye initiativer og projekter. Men også på udfordringer, som vil stille krav til os alle i de kommende år, hvor initiativer forhåbentlig må lykkes og bringes endnu et stykke på vej for herved at skabe optimale betingelser for alle i og omkring gymnastikken i DGF. Tak for indsatsen, tak for samarbejdet til folkevalgte, samarbejdspartnere, Dansk Sports Consult og Euro Gymnastic Equipment og ansatte i DGF. Jeg ser frem til et 2008, hvor DGF bliver mere synlig og gymnastikkens potentiale udnyttes bedre både i DGF og blandt eksterne målgrupper. Vibeke Franzen, Sjællandskredsen, roste beretningerne og meddelte at Sjællandskredsen er klar til at leve op til alle forventninger og krav. Inger K. Nielsen, Silkeborg Gymnastikforening, roste beretningerne og takkede for at der var indledt samarbejde med DGI. Hun håbede at der i forbindelse med Danmarksmesterskaberne i 2008 og 2009 ville være en koordination af datoer. Inger meddelte at hun havde indtryk af at mange gymnaster ikke ønskede at deltage ved konkurrencer ligesom hun ønskede forslag til hvordan man kunne holde på de yngre gymnaster. Hun foreslog at der lægges optagelsesoptagelsespapirer og priser for medlemskab af DGF på Internettet sammen med de tilbud, DGF kan give foreningerne. Else Trangbæk, DIF-bestyrelse, takkede for invitationen og kunne meddele at man i DIF er glade for dialogen med DGI og var glad for at Birgitte Nielsen, DGI Gymnastikudvalg var til stede på DGF s repræsentantskabsmøde. Else oplyste, at der i januar 2008 ville være et fællesmøde DIF/DGI omkring samarbejdsfladen og meddelte at der var størst fokus på samarbejde på uddannelsesområdet. Hun påpegede vigtigheden af at inddrage foreningerne i dette samarbejde. Forbundsformand Flemming Knudsen takkede for roserne. Han påpegede vigtigheden af at forbundet lokaliserer projekter i foreningerne og henviste til fredagens temaaften. Flemming Knudsen meddelte at DGF har stor respekt for ikke konkurrenceforeningerne og fremhævede at det var DGF s styrke at alle kunne være med. Flemming Knudsen sagde at motivationen for samarbejdet med DGI blandt andet var at give medlemsforeningerne de bedst mulige tilbud og at man ville lade drøftelserne med DGI afklare hvordan samarbejdet skulle udmøntes. Han takkede Else Trangbæk for opbakningen omkring samarbejdet med DGI. 9

10 Per Håkansson, Herlev IF, mente at det kunne være et stort problem omkring deltidsansatte træneres forsikringsforhold og henviste til en aktuel sag, som han havde gjort Forbundet opmærksom på, dog uden at have fået svar. Erhardt Franzen, Tåstrup IK, havde været opmærksom på at satse på elitedelen og havde haft en dialog med kommunen omkring elitesatsningen. Han spurgte om DGF har overvejet samarbejde med kommunerne, og spurgte endvidere om DGF udnyttede de muligheder der var omkring udnyttelse af TD-centrene i satsningskommunerne. Bent Busk, Vestjysk Gymnastikforening, fremhævede positive oplevelser med DGI omkring kursussamarbejde. Willy Rasmussen, DIF, meddelte at han via DGF havde svaret på Per Håkansons forespørgsel og meddelte at han ville genfremsende svaret direkte til Herlev IF. Willy Rasmussen uddybede herefter den pågældende sag som drejede sig om Erstatningsansvarsloven. Flemming Knudsen meddelte at DGF var opmærksom på samarbejdet med elitesatsningskommunerne og potentialet i dette samarbejde og kunne meddele at DGF var i dialog med flere kommuner. Else Trangbæk, DIF meddelte at DIF overvejede hvordan samarbejdet omkring kommunesatsningerne kunne finde sted og pegede på det grundet DIF s struktur rummede udfordringer. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. Ad. 4) Ad. 5) Ordensudvalget aflægger beretning. Ingen sager. Forbundsledelsen fremlægger det reviderede regnskab for 2006 til godkendelse. Flemming Knudsen fremlagde ledelsesberetningen. Dan Østergaard fremlagde regnskab. Inger Nielsen, Silkeborg Gymnastikforening, fandt det bemærkelsesværdigt at gymnastikportalen (Alt Om Gymnastik) er så meget dyrere end tiltænkt, idet portalen blev etableret blandt andet fordi Forbundet skulle spare og spurgte om der fortsat ville være stigninger. Inger ville også vide hvad der dækkede sig bag tallene under debitorer, idet hun undrede sig over et tilgodehavende på 1,8 mio. kr.? Inger undrede sig endvidere over at der betalt forskelligt startgebyr afhængigt af hvor i landet man bor. Hun erkendte at hun måske ikke kendte reglerne men mente dog at det skulle være ens for alle. Inger Lind, Trampolinudvalget, var glad for at problematikken omkring Trampolins Materialefond var hørt og taget til referat, så den kunne blive afsluttet. 10

11 Dan Østergaard svarede at Gymnastikportalen var dyr, men mente ikke at der var der, man skulle spare, og at man gik den rigtige vej. Omkring Diverse debitorer, kendte Dan Østergaard ikke tallene bag posteringen, og kunne derfor ikke for nuværende give et uddybende svar. Omkring startgebyrer fastslog Dan at, alle der har indtægter, har også udgifter. Alle bevægelser styres af fordelingsnøglen. Sådan er systemet. Flemming Knudsen kunne supplere med at pengene DGF har til gode er i forbindelse med VM-regnskabet og at det var rent regnskabsteknisk, som han ikke kunne komme nærmere ind på. Det totale VM-regnskab var endnu ikke afsluttet, og det vil først blive afsluttet Flemming Knudsen kunne dog orientere om, at der formodentlig vil være et overskud på ,00 kr. Katja Thygesen, GF ØBRO samt Munkebjerg Gym og Hop, spurgte om hvordan hjemmesiden, Alt Om Gymnastik.dk var så dyr at administrere, når den ikke var blevet opdateret i 1½ måned, og mente ikke at det kunne være så dyrt når der ikke sker opdateringer. Flemming Knudsen svarede at opgaverne omkring redaktøren havde været prioriteret anderledes, og at opgaverne omkring opdatering af hjemmesiden ikke tidligere havde været samlet i den samme person. Flemming Knudsen kunne supplement med at der ved ansættelsen af vores nye kommunikationschef Anne Jørgensen Pøhl vil der komme en helt anden fokus på disse opgaver. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad. 6) Forbundsledelsen fremlægger langsigtet målsætning og budgetforslag til godkendelse, jf. vedlagte Målsætning og fokusområder og Budget for Jytte Storm fremlagde DGF s målsætning og fokusområder Dan Østergaard fremlagde budgetforslag for 2008 Bent Busk, Vestjysk Gymnastikforening startede sin forespørgsel med at der var nyheder fra verdensmesterskabet i Trampolin og Power Tumbling i Canada. Bent Busk kunne herefter meddele, at Holstebro var blevet udnævnt til sundhedsog elitekommune, som skulle samarbejde med Team Danmark. I den forbindelse havde alle uddannelsesinstitutioner i Holstebro indgået en aftale om eliteklasser, og det var Bent Busks holdning, at et sportscollege/kraftcenter for Power Tumbling i Holstebro ville være det eneste rigtige. Inger Nielsen, Silkeborg Gymnastikforening påpegede at hvis vi skulle have fat i de usynlige foreninger, så var det ikke eliten direkte, der skulle præges men at det var dem, der ligger lige under eliten. Forudsætningerne for at have en elite skulle findes i uddannelse af bredden, samt dem der ligger lige under. 11

12 Tony Gram, Haslev TT sagde at der samtidig tales om elitesatsning og udvalgte elitekommuner og ville vide om de to ting hang sammen og i givet fald, hvordan. Erik Lund, Sjællandskredsen, spurgte om Projekt flere klubber i Vestdanmark var stoppet eller gennemført med succes? Endvidere spurgte Erik Lund om der var budgetteret dobbelt løn i perioden fra en ny generalsekretær var ansat til lønudbetalingen til den forrige stopper. Jytte Storm, takkede Bent Busk for fornøjelsen at høre fra det Vestjyske, og svarede Inger Nielsen at tilbuddene og tankerne omkring de usynlige foreninger rækker videre end uddannelse. Foreningerne skal tilbydes en vifte af tilbud, som de kan vælge, og ikke kun til specielle områder. Jytte Storm meddelte endvidere at godt nok er der afsat lidt færre penge til uddannelse centralt, men at der derudover jo også var afsat kursusmidler i aktivitetsudvalg og projekter, og pointerede at uddannelsesområde ikke ville blive nedprioriteret. Dan Østergaard meddelte at Topliteudvalget har en strategi omkring satsningskommunerne, og at der bliver arbejdet på at finde velegnede muligheder. Dan Østergård orienterede om at ATK træningskoncept tager sig af toppen med udgangspunkt i Trampolin og Tumbling samt Idrætsgymnastik ligesom han gjorde klart at Topeliten udgør få, og det var samtidig vigtigt, at der var sammenhæng mellem bund og top. Erhardt Franzen påpegede at hvis der ikke var budgetteret med en ekstra lønomkostning, og med et budgetteret underskud, ville der blive et underskud på i alt kr kr. Set i forhold til egenkapitalen, som gerne må være af en størrelse der mindst kan dække lønudgifterne, fandt Erhardt Franzen det påfaldende at man straks efter et overskud, med henblik på opbygning af netop egenkapitalen, budgetterede med et underskud. Erik Lund spurgte om hvordan Topeliteudvalget kunne hjælpe Spring-Rytme gymnasterne i forhold til TD? Flemming Knudsen svarede at man vovede at fremlægge et budgetunderskud på kr. fordi der var en forventning om at der ville være større indtægter og færre udgifter en forventet. I forhold til lønforpligtelsen gjorde to forhold sig gældende, nemlig hvor længe forpligtigelsen løber og hvornår den nye person ville blive ansat. Dan Østergaard svarede at Spring-Rytme Udvalget også er repræsenteret i Topeliteudvalget og at man i forbindelse med ansøgninger om Team Danmark-støtte bliver spurgt om der er substans i ansøgningen og fremhævede at man ikke skal være kreativ men faktuel. Erik Lund mente at det kreative ligger i at få Topeliteudvalget og Team Danmark til at anerkende og støtte Spring-Rytme og ikke hvor dygtig man er. 12

13 Dan Østergaard afsluttede med at sige, at der anvendes samme koncept overfor Spring-Rytme som alle andre udvalg. Erik Mogensen, Sport Event Fyn meddelte, at han også er med i Odense Kommunes Eliteudvalg og at Odense har status som Team Danmark kommune og kunne oplyse, at Team Danmark ikke stiller ikke krav til, hvordan man støtter i den enkelte kommune. Der var et spørgsmål om politik, hvor også de lokale politikere er også involveret, hvad der vedtages for området. Målsætning og Fokusområder og Budgetforslag 2008 blev herefter enstemmigt godkendt. Repræsentantskabsmødet blev suspenderet kl grundet frokost samt uddeling af diverse æresbevisninger. Vejle Pokalen blev af Anni Overgaard, Nordjyllandskredsen tildelt Kirsti Riis Madsen, Gymnastikforeningen Vidar. Ralf Petersen, Udvalget for Idrætsgymnastik uddelte Idrætsgymnastikpokalen til Sportsschef Henrik Bertelsen. Bjarne Nielsen oplyste, at der desværre ikke var nogen tilstede fra Silkeborg Pigerne og Drengene, hvorfor Hansens Spring-Rytme Pokal først kunne overrækkes ved aktivitetsmødet søndag. Årets Forening blev Gladsaxe Idrætsforening ved Hanne-Jette Hinsch og Nina Bundgaard. Flemming Knudsen begrundede valget og sammen med Arne Andersen fra Forbundsponsor Dansk Sport Consult begavede han foreningen. Inger og Jørgen Lind, Trampolinudvalget/Greve IG, Gymnastik og Trampolin modtog DGF s ærestegn for deres store og utrættelige arbejde for Trampolinsporten. Jørgen Frederiksen gav en kort orientering om Foreningspakken og opfordrede foreningerne til at bruge denne i det daglige arbejde, da det ville lette administrationen i foreningerne. DGF s tidligere formand Niels Peter Nielsen modtog UEG s 25-års erindringsplakette. Plaketten blev tildelt de personer, der var med til at beslutte at UEG skulle oprettes. Herefter gav Gitte Refsgaard en orientering om EM Trampolin 2008 i Odense og opfordrede til komme som hjælper eller som tilskuer. Endvidere gav Jytte Storm en levende orientering om sommerens Gymnaestrada i Dornbirn og opfordrede allerede nu til at så mange som muligt til at få en lignende oplevelse i Lausanne, Schweiz i Repræsentantskabsmødet blev genoptaget kl

14 Ad. 7) Fastsættelse af kontingent til DGF. Forbundsledelsen foreslår uændret kontingentmodel. Forbundsformanden gennemgik nuværende kontingentmodel. Forbundsledelsen foreslog uændret kontingent samt uændret 8 kr. forsikringspræmie pr. medlem. Uændret kontingent og kontingentmodel blev enstemmigt godkendt. Ad. 8) Ad. 9) Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag indkommet. Valg til Forbundsledelsen: Ad. 9a) Ad. 9b) Valg af Forbundsformand. (sker i lige år). Valg af næstformand Dan Østergaard. Dan Østergaard blev genvalgt. Ad. 9c) Valg af ét medlem til Forretningsudvalget og Forbundsledelsen (sker i lige år). Ad. 9d) Valg af suppleant til Forretningsudvalget Erik Juhl Mogensen. Erik Juhl Mogensen blev genvalgt Ad. 10) Valg til Ordensudvalget: Ad. 10 a) Ole Kjærgaard Hans Christian Bjerg Jens Steensgaard Peter Lund Anni Christiansen (Sker i lige år) (Sker i lige år) Villig til genvalg Villig til genvalg Villig til genvalg Jens Stensgaard, Peter Lund og Anni Christiansen blev genvalgt. Ad. 10b) Valg af 2 suppleanter til Ordensudvalget: Jens Peder Jensen Erhardt Franzen Villig til genvalg Villig til genvalg Jens Peder Jensen blev valgt til 1. suppleant og Erhardt Franzen som 2. suppleant. Ad. 11) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. Repræsentantskabet besluttede i 2004, at DGF skulle gå over til den fælles revisionsordning under Danmarks Idræts-Forbund. DIF samarbejder med KPMG. Forslaget om at fortsætte nuværende ordning blev vedtaget. 14

15 Ad. 12) Eventuelt. Flemming Knudsen henviste til at det i vedtægterne er anført at man skulle varsle tid for næste års repræsentantskabsmøde, og kunne meddele at der er booket lokaler i Idrættens hus den oktober Datoen vil dog blive ændret, idet weekenden falder uhensigtsmæssigt i forbindelse med efterårsferien. Flemming Knudsen udtalte i øvrigt, at det er dejligt at være tilbage i Idrættens Hus og lykønskede DIF/Idrættens Hus med det nye look. Katja Thygesen, GF ØBRO & Munkebo Gym og Hop, havde deltaget i Sjællandskredsens repræsentantskabsmøde hvor der blandt andet var talt om problemer med holddeltagelse. 8 hold var tilmeldt sjællandsmesterskabet, men kun 7 hold dukkede op. Katja udtrykte en kraftig kritik af dette. Hun kom med forslag om et nyt tiltag i konkurrencebestemmelserne der kunne afhjælpe problemet, nemlig at klubberne skal have deltaget i sit eget kredsmesterskab for at kunne deltage i DM. På denne måde opnås der respekt for arrangøren, deltagerne og konkurrencen i helhed. Flemming Knudsen udtrykte sympati og forståelse for forslaget, men at reglerne for konkurrencerne ligger i udvalgene, så hvis det skal ændres skal det gøres der. Udtrykte at det var en god ide hvis det også kan være med til at give flere deltagere i de respektive konkurrencer. Flemming Knudsen nævnte også, at samme overvejelser gjorde sig gældende for nogle år siden da man lukkede op mht. hvilken type regionale konkurrencer man afholder. Der er udvalg i dag, som ikke kører så skarpt i kredsopdelingen men kører en mere geografisk opdeling. Flemming Knudsen takkede Forretningsudvalget for et godt samarbejde og sagde, at beslutninger der var blevet truffet har haft stor indflydelse på medlemmerne. Tak til Dan Østergaard og Jytte Storm. Flemming Knudsen meddelte at 3 af Forbundsledelsens 8 medlemmer ville gå af på søndagens aktivitetsmøder og takkede dem for et godt samarbejde der havde været intenst i en meget krævende periode. De tre afgående formænd: Gitte Refsgaard/Trampolin. Bjarne Nielsen/SPRU, og Jørgen Beck-Bang/UIG. Selvom de officielt først går af på aktivitetsmøderne, fandt Flemming Knudsen det passende, at tage afsked med dem ved repræsentantskabsmødet. Flemming Knudsen sagde til Gitte Refsgaard at det havde været et inspirerende samarbejde med en passende mængde seriøsitet og humor, og at han var ked af at Gitte træder af, men respekterer beslutningen. Takkede for samarbejdet og ønskede held og lykke fremover Flemming Knudsen sagde om Bjarne Nielsen at han havde valgt at forlade udvalget mens både han og udvalget var på toppen Udvalgets succes var resultatet af en målrettet indsats og Flemming Knudsen udtrykte stor respekt for det. Bjarne havde formået at flytte Spring-Rytme ind i den europæiske top, med helt andre krav i dag end da han tiltrådte. Bjarne havde set de nødvendige udviklingskrav og forstået at få 15

16 samlet de rigtige folk. Takkede for samarbejdet og ønskede og held og lykke fremover. Flemming Knudsen havde arbejdet sammen med Jørgen Beck-Bang både Forbundsledelsen og under VM i Idrætsgymnastik og udtrykte stor respekt for Jørgens kompetencer som blandt andet indebærer IT. Flemming udtrykte også stor respekt for beslutningen om at Jørgens ressourcer kunne blive anvendt bedre og mere optimalt i en anden position og dermed beslutningen som Jørgen sammen med UIG har truffet om at trække sig som formand. Takkede for samarbejdet og ønskede held og lykke fremover. Gaver og blomster blev uddelt til alle tre formænd Willy Rasmussen lukkede mødet da der ikke var flere kommentarer og takkede forsamlingen for fremmødet og for god ro og orden. Flemming Knudsen takkede dirigenten for et godt og kompetent dirigentjob. Flemming Knudsen takkede for et godt repræsentantskabsmøde og sluttede af med at sige, at vi står overfor store udfordringer i forbundet som vi også er parate til at løse. Men at det vigtigste er, at vi også står overfor nye muligheder og endnu vigtigere at udnytte de muligheder der er. Han udtrykte tak til foreningerne, de folkevalgte, sponsorer og gæster. Dirigent DGFs Sekretariat Referent 16

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 UIG: Anne-Mette Lund (formand) AML, Marianne Hulgaard MHU, Ralf Petersen RPE, Henning Johansen HJO, Camilla Møntegaard (CMA) og Ditte Vadsgaard (DVA). Dirigent:

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

DGF s eliteudvalg 1. september 2014

DGF s eliteudvalg 1. september 2014 DGF s eliteudvalg 1. september 2014 Odense Idrætscenter, kl. 17.30 20.30 Deltagere: Henrik B. Bertelsen, Marianne Hulgaard (MHU), Hanne Hede (HHE), Ralf Petersen (RPE), Bo Zierau (BOZ), Flemming Kaas (FKAA),

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Quality Hotel, Høje Taastrup Lørdag den 8. oktober 2005 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 8. oktober 2005 Forbundsformand Hans

Læs mere

Aktivitetsmøde i. Gymnastik for Alle. udvalget. Hotel Scandic. Hvidovre. Lørdag den 25. oktober 2014. Kl. 16.00

Aktivitetsmøde i. Gymnastik for Alle. udvalget. Hotel Scandic. Hvidovre. Lørdag den 25. oktober 2014. Kl. 16.00 Aktivitetsmøde i Gymnastik for Alle udvalget Hotel Scandic Hvidovre Lørdag den 25. oktober 2014 Kl. 16.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 25. oktober 2014 kl.

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar Referat fra: Forbundsbestyrelsesmøde 2 / 2013-2014 Tilstede: FKN, JST, HAJE, MAK, LRA, AML, MEM, UBL, HHE (øk), SHO (fordelingsnøglen) Fraværende: LMA, UCH, AJA Lørdag den 1. februar 2014 De bemærkes at

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Quality Hotel, Høje Taastrup Lørdag den 11. november 2006 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 11. november 2006 Forbundsformand Hans

Læs mere

Referat fra URG s aktivitetsmøde 27.10.13

Referat fra URG s aktivitetsmøde 27.10.13 Referat fra URG s aktivitetsmøde 27.10.13 Idrættens Hus Brøndby 1 URG s aktivitetsmøde 27.10.13 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Udvalgets beretning 3. Udvalgets regnskab for 2012 / regnskabsrapport 2013

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 4 / 13. Juni

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 4 / 13. Juni REFERAT Forbundsbestyrelsesmøde 4/ 2013-2014 Fredag den 13. Juni 2014 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Opfølgning på referat FBST 2/2013 2014 Ingen bemærkninger. 3. Gennemgang af

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Dagsorden: 1. Valg af dirigent Erik Juhl Mogensen blev valgt Mødet er rettidigt indkaldt

Dagsorden: 1. Valg af dirigent Erik Juhl Mogensen blev valgt Mødet er rettidigt indkaldt Referent: Espen Larsen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Erik Juhl Mogensen blev valgt Mødet er rettidigt indkaldt 2. Beretninger Marianne K: Der er godt gang i tumbling aktiviteterne og tumbling har deres

Læs mere

Indledning... 2 Definering af elite... 2 Organisering... 2

Indledning... 2 Definering af elite... 2 Organisering... 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Definering af elite... 2 Organisering... 2 Bestyrelsen... 2 Eliteudvalget... 3 Medlemmer... 3 Opgaver... 5 Formand for eliteudvalg... 5 Elitesektioner... 5 Opgaver...

Læs mere

1. Velkommen AML bød velkommen og oplyste om, at der var en fejl i den udsendte dagsorden, således at RPE ikke var på valg til posten som næstformand.

1. Velkommen AML bød velkommen og oplyste om, at der var en fejl i den udsendte dagsorden, således at RPE ikke var på valg til posten som næstformand. 1. Velkommen AML bød velkommen og oplyste om, at der var en fejl i den udsendte dagsorden, således at RPE ikke var på valg til posten som næstformand. 2. Valg af dirigent Udvalget foreslog Bjarne Mierzwa

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Sager til beslutning. Mødedato: 17. september Mødenavn: Forbundsbestyrelsesmøde nr. 6/2015. Idrættens Hus, Brøndby. Tidspunkt: Kl.

Sager til beslutning. Mødedato: 17. september Mødenavn: Forbundsbestyrelsesmøde nr. 6/2015. Idrættens Hus, Brøndby. Tidspunkt: Kl. Mødedato: 17. september 2015 Mødenavn: Forbundsbestyrelsesmøde nr. 6/2015 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Tidspunkt: Kl. 17:30-21:30 Deltagere: Afbud: Referat: Flemming Knudsen (FKN), Jytte Storm (JST), Marianne

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes:

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes: Referat fra generalforsamling i OCD den 20. maj 2006 i Horsens Forman den Jørgen Lokdam bød velkommen. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent Lars Peter Thomsen blev valgt. 2. Betyrelsens beretning

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Møde: Repræsentantskabsmøde 2016 Mødedato: 05.03.16 Referent: Kasper Darfelt Dato: 07.03.16 1. Konstatering af møderet og stemmetal

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00 2 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for Rope Skipping Søndag den 25. oktober 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Marianne Knudsgaard (MAK) & Erik Juhl Mogensen (EJM)

Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Marianne Knudsgaard (MAK) & Erik Juhl Mogensen (EJM) Mødedato: 9. november 2016 Mødetid: 21.00 Mødenavn: Bestyrelsesmøde 2 2016/2017 Sted: Deltagere: Afbud: Referat: Skype Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Bent Busk

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 22-05/08 Dato 18. september 2008 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Annie Nielsen, Mogens

Læs mere

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Skråplanet 18, Jonstrup, 3500 Værløse. Deltagere: Annette Calmar Simonsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret efter gældende vedtægter.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret efter gældende vedtægter. Generalforsamling SSK Den. 28. april 2010-05-10, Slagelse Svømmehal, Cafeteriaet. Dirigent: Jørgen Larsen Protokol: Bo Pathuel På den ordinære generalforsamling for Slagelse Svømmeklub er dagsordenen følgende:

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Vedtægter for FK Odsherred

Vedtægter for FK Odsherred Vedtægter for FK Odsherred Fælles Klub Odsherred Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FK Odsherred. Foreningen er hjemmehørende i Odsherred Kommune. Fodboldafdelingen registrerer deres hold under navnet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde Lerpøtvej 55 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 29. september 2015 kl. 20.00 Referat: Antal fremmødte: Der var 35 stemmeberettigede deltagere. Jørgen Nielbæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer og præsenterede

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN AF 1932 GYMNASTIKAFDELING

IDRÆTSFORENINGEN AF 1932 GYMNASTIKAFDELING IDRÆTSFORENINGEN AF 1932 GYMNASTIKAFDELING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 25. marts 2012 kl. 10.00 i Glostrup Hallen, mødelokalerne Referat Der var 16 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 Kastrup Gymnastikforening af 1966 Årsberetning 2013 Formandens beretning: Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence afdeling men også mht. medlemstal og trænere,

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere