REFERAT. Repræsentantskabsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Repræsentantskabsmøde"

Transkript

1 REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007

2 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming Knudsen bød velkommen til Repræsentantskabsmøde En særlig velkomst til sponsorer, æresmedlemmer og gæster. Ad. 1) Ad. 2) Ad. 3) Valg af dirigent. Foreslået og valgt: Willy Rasmussen, DIF. Willy Rasmussen konstaterede, at repræsentantskabet var lovligt indkaldt og at dagsordenen indeholdt de vedtægtsmæssigt bestemte punkter. Willy Rasmussen konstaterede endvidere at der ikke var indkommet forslag til vedtægtsændringer. Mødet ville blive refereret af DGF s sekretariat og alt ville blive optaget på bånd. Med mødets start var der 111 stemmeberettigende repræsentanter. Valg af stemmetællere. Forbundsledelsen foreslog Ordensudvalgets medlemmer, som blev valgt. Formandens beretning. Forbundsformand Flemming Knudsen aflagde sin mundtlige beretning. Beretningen gengives her efter manuskript (kursiv): Danmarks Gymnastik Forbund - et lille forbund med stor succes. Indledning Den skriftlige beretning for Danmarks Gymnastik Forbund indeholder et farvestrålende kalejdoskopisk billede af, hvad der er sket i DGF det seneste år. Min mundtlige beretning indeholder en række supplerende betragtninger over året i DGF, bl.a. på det sportslige område, men også visioner og overvejelser ift. de udfordringer og muligheder DGF står over for såvel internt som eksternt. Året der gik i DGF rummer både sportslige højdepunkter og store oplevelser for danske gymnaster. Kvalifikation til de olympiske lege i Beijing har været det helt afgørende fokus for nogle af vores gymnaster inden for idrætsgymnastik og trampolin. Idrætsgymnastikken Det lykkedes desværre ikke for de mandlige idrætsgymnaster at kvalificere sig til OL. Den positive side af historien er, at der ikke er så langt igen vores bedste mandlige gymnaster ligger i et felt, hvor dagen er afgørende, fordi marginalerne mellem tabere og vinder er så små. 2

3 Kvalifikationen eller mangel på samme lægger imidlertid også op til refleksion over hvor idrætsgymnastikken er på vej hen. Måske er det ikke kun et spørgsmål om vanskelighed, stil og udførelse. Det handler om at sælge varen med udstråling, karisma og selvsikkerhed. Heri ligger en udfordring for teamet omkring vores topgymnaster og måske for hele kulturen i idrætsgymnastikken et opgør med indforstået selvtilstrækkelighed og erkendelse af det potentiale idrætsgrenen rummer i forhold til ekspressivitet, æstetik, fascination og konkurrence! Det kræver bl.a., at man kommer ud over konkurrenceafvikling i træningsfaciliteter for en indforstået inderkreds. Det lykkedes ved VM i Århus, hvor den almindelige århusianer tog verdens bedste gymnaster til sig. Og det lykkedes i ekstrem grad ved VM i Stuttgart, hvor mere end mennesker så VM i idrætsgymnastik. Idrætsgymnastikken er ikke alene drenge og mænd. På kvindesiden er der en positiv udvikling i gang, bl.a. som følge af de økonomiske og personlige ressourcer, der er sat ind de seneste år. Udvalget for idrætsgymnastik har gennem det seneste år arbejdet målrettet på at udvikle de sportslige og organisatoriske rammer. Der ydes et stort, kompetent og målrettet arbejde, der fortjener støtte og opbakning fra miljø og klubber omkring den kvindelige idrætsgymnastik og idrætsgymnastikken generelt. Trampolin OL kvalifikation var det ultimative mål for trampolin i denne sæson og det lykkedes (som de fleste nok ved) for Peter Jensen at kvalificere sig ved VM i Canada. Men i begejstringens eufori må vi også huske, at Peter Jensen og Jacob Hansen ved flere af årets World Cups har opnået flotte placeringer med finalepladser i synkron og for Peter Jensen individuelt. Også de yngre trampolinspringere har høstet medaljer, så afløserne for de danske topspringere er på plads. Spring-rytme og Team Gym Succes var der i den grad også i Team Gym, eller Spring/rytme, som aktiviteten kendes under i DGF som sædvanlig fristes man til at sige. Både ved EM i Ostrava og NM i Stockholm blev positionen som førende nation inden for Team Gym markeret. Og det forpligter. Interessen for Team Gym vokser i de europæiske forbund. Den skærpede konkurrence kræver optimering og udvikling af træningsmetoder og struktur for spring/rytme i DGF. Dette er man opmærksom på i SPR-udvalget, hvor der arbejdes målrettet med at udvikle området, så placeringen i den europæiske top kan fastholdes. Når vi ser på Team Gym, sker der en koncentration af de bedste gymnaster, som vi kender den fra kraftcentermodellen, der er effektueret for mandlige idrætsgymnaster og trampolinspringere. Koncentrationen sker samtidigt med, at man oplever en eksplosiv udvikling i tilslutningen til Springe/rytme konkurrencerne. Måske er det et signal om, at kombinationen mellem en elitær satsning og konkurrencer på et bredt niveau er muligt. 3

4 Rytmisk gymnastik At udsigten til medaljer ikke nødvendigvis altid er en betingelse for at skabe motivation og engagement, finder vi et eksempel på i Greve IF. Med Helle Storm i spidsen har gruppen af rytmiske piger været fascineret af den æstetiske gymnastik og utrætteligt kæmpet med de udfordringer som konkurrenceformen rummer. Helle så tidligt udviklingsmulighederne i den æstetiske gymnastik. En udvikling som i dag er implementeret i den rytmiske gymnastiks regelsæt for Grand Prix konkurrencerne. Vi skal derfor rose Udvalget for Rytmisk Gymnastik for modet til at tænke visionært på trods af store udfordringer. Breddeaktiviteter Også på breddesiden har der været gang i aktiviteterne. Get Movin er Sundhedsstyrelsens motionskampagne, der sætter fokus på den manglende fysiske aktivitet blandt børn og unge. DGF har gennemført 73 workshops på 56 skoler fordelt over hele landet og har været en vigtig medspiller i kampagnen. Kampagnen forventes at køre videre næste år, hvor vi vil forsøge at involvere de lokale foreninger i det lokale skolesamarbejde og afvikling af workshops. Festival er et andet eksempel på et breddearrangement denne gang inden for stavgang og med det formål at fastholde medlemmerne. Knap personer har deltaget i en af de 35 festivaler i landet, som samtidig havde et velgørende formål og resulterede i næsten kr. til Børnecancerfonden. DGF s Gymnastikskoler oplevede desværre en kraftig tilbagegang i Kun 736 børn fordelt på 13 skoler deltog. Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe for at revurdere konceptet, så der kan skabes noget nyt og tidssvarende. Skandinavisk ungdomslejr og gym camp er eksempler på andre aktiviteter, som DGF har afholdt, hvor gymnasternes ønske om gymnastiske og sociale udfordringer på tværs af gymnastikaktivitet, køn, alder og nationalitet tilgodeses. DGF s kursuskonvent blev afholdt for anden gang og med knap 100 deltagere er der tale om en positiv udvikling af deltagerantallet. Som noget nyt tilbyder DGF i samarbejde med vores forbundssponsor Euro Gymnastics Equipment to redskabstrailere, som medlemsforeninger kan leje til meget fordelagtig pris. Trailerne er pakket med utallige skumredskaber, airtrack pro m.m. og er sammensat så de passer til enhver lejlighed. I kan finde flere informationer på hjemmesiden. Gymnastraeda Når vi siger gymnastik og 2007, kommer vi ikke uden om Gymnastraedaen. Man kan spørge sig selv, hvad der får gymnaster i alle aldre til at tilbringe 8 dage under enkle indkvarteringsforhold, hvor køkulturen sættes på prøve, og transportsystemet testes til det yderste? Gymnaestradaen er opvisninger, landeaftener med gymnastik og show præget af forskellige gymnastikkulturer og traditioner, FIG-Gala og åbnings og afslut- 4

5 ningsshow. Men det er også socialt samvær på tværs af delegationen, lande, kontinenter og kulturer. DGF rejste til Dornbirn med næsten 700 gymnaster med bl.a. et elevhold fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup, som repræsenterede DGF ved afslutningen med en opvisning af traditionelt gymnastik af høj kvalitet. Opvisningen gjorde et stort indtryk i internationale kredse. Også Nordisk Aften var en stor succes, hvor Helle Storm og Jakob Petersen havde ansvar for koreografien, der bandt indslagene fra de 4 nordiske lande sammen til en fornem helhed. Som et nyt initiativ havde DGF valgt at lade sig repræsentere i FIG-Gala ved et udtaget hold, som viste tumbling og trampet i verdens klasse ved 4 udsolgte FIG- Gala. En stor og varm tak til alle danske gymnaster, trænere og ledere, som endnu en gang fik vist dansk gymnastik, når det er bedst. En speciel tak til organisationskomiteen med Jytte Storm i spidsen, som med en velgennemført planlægning og utrættelig indsats i Dornbirn, gjorde den 13. World Gymnaestrada til en uforglemmelig oplevelse for alle danske deltagere. Udfordringer og muligheder for DGF Med en række små og store succes er i baghovedet vil jeg rette blikket fremad og koncentrere mig om de udfordringer og muligheder, som jeg ser DGF stå overfor og som vi kan eller bør sætte fokus på. Det gælder bl.a. Bedre betingelser for vores elitegymnaster Fokus på initiativer ift. medlemsafgang og usynlige foreninger. Samarbejder med individ, forening og øvrige samarbejdspartnere til udnyttelse af det gymnastikmæssige potentiale Optimering og udvikling af den organisatoriske og administrative struktur Mangfoldighed kulturforskel udfordring og et uudnyttet potentiale er begreber, som kan karakterisere Danmarks Gymnastik Forbund, som det ser ud i dag. Elitearbejdet Når det gælder eliten, så nyder mandlig idrætsgymnastik og trampolinområdet for tiden godt af forskellige former for støtte, inkl. økonomisk fra Team Danmark. Men forbundets elitearbejde går også målrettet efter at få andre af vore gymnastikgrene kvalificeret til støtte fra Team Danmark. Desuden er forbundets medvirken i ATK projektet af stor betydning for udviklingen af kommende talenter, ikke alene inden for de discipliner, som pt. er Team DK støttet, men også for andre af DGF s gymnastikformer. Arbejdet med den absolutte elite er strukturelt placeret i topeliteudvalget hvor også DGF s nyansatte sportschef, Henrik Bertelsen, er tilknyttet. At kvalificere topeliten inden for flere gymnastikgrene til Team Danmark støtte og implementering 5

6 af ATK projektet er nogle af de arbejdsopgaver, som DGF s sportschef har ansvaret for. Herudover ligger der en opgave i at koordinere og udvikle elitearbejdet, udnytte kompetencer og viden på tværs af gymnastikgrene, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt, og organiseringen bliver optimal. Alt sammen for at sikre vores elitegymnaster og talenter de bedst mulige vilkår. Medlemstilbagegang Går vi fra eliten til bredden, tegner der sig umiddelbart et mindre positivt billede, idet DGF gennem de seneste 2 år har mistet mere end medlemmer og ca. 50 foreninger. Det er en udvikling, som på sigt har betydelige konsekvenser også økonomisk. Mange forklaringer er fremført, men vi ved reelt ikke hvad medlemstilbagegangen skyldes. Vi har foretaget en analyse af de usynlige foreninger. Det viser sig, at 38 % af medlemsforeningerne ikke anvender DGF aktivt, 45 % af foreningerne anvender ikke kursustilbud og 65 % af foreningerne er ikke konkurrenceaktive. Og vi kender ikke svaret på den manglende aktivitet! Vores breddekonsulenter har i stigende grad rettet deres aktiviteter mod de usynlige foreninger, men andre konkrete initiativer mangler. Det må vi rette op på! Vejen mod flere medlemmer i de kommende år går formentlig flere veje dels gennem udvikling af eksisterende aktiviteter og ressourcer rundt om i vores foreninger dels gennem nye aktiviteter som vi f.eks. har set det med efterskolemesterskaberne i Spring-Rytme. Derudover er der behov for drøftelser med DIF om initiativer, som rækker ud over de muligheder der pt. ligger i breddekonsulentordningen. Første skridt er at skabe et forum, hvor disse ideer og konkrete projekter kan formidles til andre foreninger og klubber. I denne proces må DGF spille en central og formidlende rolle. Men hvordan og i hvilken form er jeg usikker på. Vi indbyder til en debat om dette! Samarbejder Ser man på DGF s samarbejdsrelationer, kommer vi ikke uden om Danmarks Idræts Forbund. Lederskiftet i DIF har medført en lederstil præget af åbenhed og dialog, som DGF hilser velkommen. Vi kunne dog ønske os, at DIF i forbindelse med de tungere opgaver indtænker de kompetencer, der ligger i specialforbundene. Vi ser med spænding frem til, hvordan SPF vil blive involveret i arbejdet i den breddekommission Kulturministeriet har nedsat, ligesom vi godt kunne have ønsket os, at Specialforbundene havde indgået i overvejelserne til DIF s 2 repræsentanter i Sport Event Danmarks bestyrelse. Det er i specialforbundene, at de konkrete erfaringer med mesterskaber og andre events ligger. I relation til sådanne kommende events er samarbejdet og støtten fra forskellige organisationer af helt afgørende betydning. Her tænkes Sport Event Denmark, Sport Århus Event og Sport Event Fyn, som er medspiller i forhold til de mester- 6

7 skaber og andre arrangementer, DGF har ansvaret for i de kommende år. DGF er vært for EM i Trampolin og Tumbling næste år til april i Odense, hvor planlægningen sker i samarbejde med Sport Event Fyn. UEG kongres 2009 og Euro Gym 2010 kunne være andre opgaver i rækken af kommende events i DGF. Sports Event Fyn og Sports Århus Event deltager desuden i en arbejdsgruppe, der har til opgave at udvikle konceptet for World Class Competition. Intentionen er at skabe et koncept, som er økonomisk bæredygtigt og som integrerer gymnastikkens sportslige og æstetiske dimensioner. Man kan muligvis ikke kalde DGI for en decideret samarbejdspartner på nuværende tidspunkt, men i Forretningsudvalget ser vi det som en positiv udvikling til gavn for gymnastikken, at DGF gennem det seneste år har afholdt flere møder med DGI s gymnastikudvalg. Gensidig orientering, koordinering og samarbejde til gavn for vore gymnaster og foreninger har været omdrejningspunktet for drøftelserne hidtil. Næste step kunne være at afsøge mulighederne for konkrete fælles projekter i relation til de berøringsflader, som findes i gymnastikken. Folkevalgte DGF rummer en bred palet af aktiviteter, som på en gang er både vores styrke og udfordring. De mange gymnastikdiscipliner medfører en stor variation mht. kultur samt en kompliceret og meget omfangsrig organisatorisk struktur med involvering af mange frivillige folkevalgte på de forskellige politiske niveauer. Der ydes en stor, engageret og passioneret indsats. Alligevel må vi erkende, at ikke alle vore politiske niveauer fungerer lige optimalt. Der er stor forskellighed i måden, man har valgt at organisere sig på inden for de forskellige udvalg, projekter og kredse i DGF. Måske skal problemerne findes i en manglende definition af rollen som politisk valgt i forbundet? Måske er tiden inde til at definere krav og forventninger til de respektive politiske positioner og roller, som findes i DGF. Dette ville måske give den enkelte bedre forudsætninger for at vurdere, hvilke forventninger og arbejdsopgaver der ligger i de forskellige funktioner, når man overvejer at stille op til valg. Forretningsudvalget og forbundsledelsen er meget opmærksomme på de udfordringer, der vil ligge i at optimere en organisation som DGF. Gennem det sidste år er der brugt en del ressourcer på at støtte udviklingen af struktur, organisering og arbejdsformer i flere udvalg. Denne proces har flere af vores udvalg gennemgået i løbet af de seneste 2-3 år med succes, så vi er på rette vej! Administrationen Vigtigt i den proces er samspillet med de ansatte i DGF. DGF s administration har gennem det seneste halvandet år gennemgået en kraftig forvandling, som har medført store udfordringer for den nuværende administration senest med det afbrudte samarbejde med tidligere generalsekretær Søren Büchmann Petersen. 7

8 Den dramatiske beslutning er truffet på baggrund af mange politiske overvejelser i DGF s forretningsudvalg og forbundsledelse. Det er aldrig let at træffe en så drastisk beslutning, men Forretningsudvalget har på baggrund af sin dialog med Søren Büchmann Petersen vurderet, at det ikke har været muligt at nå til enighed om opfattelsen af hvilke funktioner og arbejdsopgaver, der ligger i jobbet som generalsekretær i DGF. Med baggrund i dette valgte vi at afbryde samarbejdet og fritstille Søren Büchmann Petersen. Ansættelsesforhold og samarbejdet mellem generalsekretæren og de politiske beslutningstagere, Forretningsudvalg og Forbundsledelse, er i sagens natur et personligt og fortroligt anliggende. Jeg vil derfor anmode repræsentantskabet om at have forståelse og respekt for dette. TAK! Forretningsudvalget og forbundsledelsen har stor tiltro til den nuværende administration og de ansatte i DGF generelt. Vi er overbevidst om, at de matcher de udfordringer, som ligger foran, selvom de på det seneste har antaget en udsædvanlig karakter. Trivselsundersøgelsen med efterfølgende analyse og medarbejderseminar har skabt et solidt udgangspunkt for definering af ansvar, kompetence og rollefordeling mellem administration og ansatte og de folkevalgte i DGF. Dette vil blive drøftet og diskuteret gennem en proces, som involverer Forretningsudvalg, forbundsledelse, udvalg og projekter samt kredse. Processen vil blive effektueret inden for de nærmeste måneder. At tegne en skarpere DGF profil kunne være overskriften for den udfordring, som står øverste på arbejdssedlen for vores nye kommunikations- og PR chef, Anne Jørgensen Pøhl. Anne skal arbejde med den interne og eksterne kommunikation samt øge forbundets synlighed for herigennem at skabe et bedre grundlag for sponsoraftaler og samarbejder. DM stævne 2009 Som et sidste punkt i min beretning skal også DM-stævnet i 2009 for seniorer inden for DGF s 10 discipliner nævnes. DM-stævnet er et meget synligt og konkret eksempel på den forandring og udvikling, som DGF gennemgår, og på den vilje til nytænkning, der er i Forbundet. Intentionen med DM-stævnet er at samle toppen inden for hver disciplin til nogle alsidige, spændende og intense konkurrencer. DM-stævnet kan forhåbentlig tiltrække et stort publikum, skabe en større mediebevågenhed med øget interesse fra sponsorer til følge og på den måde bidrage til at synliggøre gymnastikken og forbundet. Vigtigt er også, at DM stævnet skal animere til samarbejde, inspiration og udvikling på tværs af forbundet og således støtte op om den udvikling, de er i gang. At nytænkning belønner sig, fik vi bevis for, da DGF på et pressemøde i Idrættens Hus fik tildelt en pris på kr kr. af idrættens medieudvalg. Tak for det 8

9 det understøtter både min, Forretningsudvalgets og administrationens fornemmelse af, at vi er på rette vej! TAK Gymnastikåret har således budt på gymnastiske højdepunkter, spændende udfordringer, nye initiativer og projekter. Men også på udfordringer, som vil stille krav til os alle i de kommende år, hvor initiativer forhåbentlig må lykkes og bringes endnu et stykke på vej for herved at skabe optimale betingelser for alle i og omkring gymnastikken i DGF. Tak for indsatsen, tak for samarbejdet til folkevalgte, samarbejdspartnere, Dansk Sports Consult og Euro Gymnastic Equipment og ansatte i DGF. Jeg ser frem til et 2008, hvor DGF bliver mere synlig og gymnastikkens potentiale udnyttes bedre både i DGF og blandt eksterne målgrupper. Vibeke Franzen, Sjællandskredsen, roste beretningerne og meddelte at Sjællandskredsen er klar til at leve op til alle forventninger og krav. Inger K. Nielsen, Silkeborg Gymnastikforening, roste beretningerne og takkede for at der var indledt samarbejde med DGI. Hun håbede at der i forbindelse med Danmarksmesterskaberne i 2008 og 2009 ville være en koordination af datoer. Inger meddelte at hun havde indtryk af at mange gymnaster ikke ønskede at deltage ved konkurrencer ligesom hun ønskede forslag til hvordan man kunne holde på de yngre gymnaster. Hun foreslog at der lægges optagelsesoptagelsespapirer og priser for medlemskab af DGF på Internettet sammen med de tilbud, DGF kan give foreningerne. Else Trangbæk, DIF-bestyrelse, takkede for invitationen og kunne meddele at man i DIF er glade for dialogen med DGI og var glad for at Birgitte Nielsen, DGI Gymnastikudvalg var til stede på DGF s repræsentantskabsmøde. Else oplyste, at der i januar 2008 ville være et fællesmøde DIF/DGI omkring samarbejdsfladen og meddelte at der var størst fokus på samarbejde på uddannelsesområdet. Hun påpegede vigtigheden af at inddrage foreningerne i dette samarbejde. Forbundsformand Flemming Knudsen takkede for roserne. Han påpegede vigtigheden af at forbundet lokaliserer projekter i foreningerne og henviste til fredagens temaaften. Flemming Knudsen meddelte at DGF har stor respekt for ikke konkurrenceforeningerne og fremhævede at det var DGF s styrke at alle kunne være med. Flemming Knudsen sagde at motivationen for samarbejdet med DGI blandt andet var at give medlemsforeningerne de bedst mulige tilbud og at man ville lade drøftelserne med DGI afklare hvordan samarbejdet skulle udmøntes. Han takkede Else Trangbæk for opbakningen omkring samarbejdet med DGI. 9

10 Per Håkansson, Herlev IF, mente at det kunne være et stort problem omkring deltidsansatte træneres forsikringsforhold og henviste til en aktuel sag, som han havde gjort Forbundet opmærksom på, dog uden at have fået svar. Erhardt Franzen, Tåstrup IK, havde været opmærksom på at satse på elitedelen og havde haft en dialog med kommunen omkring elitesatsningen. Han spurgte om DGF har overvejet samarbejde med kommunerne, og spurgte endvidere om DGF udnyttede de muligheder der var omkring udnyttelse af TD-centrene i satsningskommunerne. Bent Busk, Vestjysk Gymnastikforening, fremhævede positive oplevelser med DGI omkring kursussamarbejde. Willy Rasmussen, DIF, meddelte at han via DGF havde svaret på Per Håkansons forespørgsel og meddelte at han ville genfremsende svaret direkte til Herlev IF. Willy Rasmussen uddybede herefter den pågældende sag som drejede sig om Erstatningsansvarsloven. Flemming Knudsen meddelte at DGF var opmærksom på samarbejdet med elitesatsningskommunerne og potentialet i dette samarbejde og kunne meddele at DGF var i dialog med flere kommuner. Else Trangbæk, DIF meddelte at DIF overvejede hvordan samarbejdet omkring kommunesatsningerne kunne finde sted og pegede på det grundet DIF s struktur rummede udfordringer. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. Ad. 4) Ad. 5) Ordensudvalget aflægger beretning. Ingen sager. Forbundsledelsen fremlægger det reviderede regnskab for 2006 til godkendelse. Flemming Knudsen fremlagde ledelsesberetningen. Dan Østergaard fremlagde regnskab. Inger Nielsen, Silkeborg Gymnastikforening, fandt det bemærkelsesværdigt at gymnastikportalen (Alt Om Gymnastik) er så meget dyrere end tiltænkt, idet portalen blev etableret blandt andet fordi Forbundet skulle spare og spurgte om der fortsat ville være stigninger. Inger ville også vide hvad der dækkede sig bag tallene under debitorer, idet hun undrede sig over et tilgodehavende på 1,8 mio. kr.? Inger undrede sig endvidere over at der betalt forskelligt startgebyr afhængigt af hvor i landet man bor. Hun erkendte at hun måske ikke kendte reglerne men mente dog at det skulle være ens for alle. Inger Lind, Trampolinudvalget, var glad for at problematikken omkring Trampolins Materialefond var hørt og taget til referat, så den kunne blive afsluttet. 10

11 Dan Østergaard svarede at Gymnastikportalen var dyr, men mente ikke at der var der, man skulle spare, og at man gik den rigtige vej. Omkring Diverse debitorer, kendte Dan Østergaard ikke tallene bag posteringen, og kunne derfor ikke for nuværende give et uddybende svar. Omkring startgebyrer fastslog Dan at, alle der har indtægter, har også udgifter. Alle bevægelser styres af fordelingsnøglen. Sådan er systemet. Flemming Knudsen kunne supplere med at pengene DGF har til gode er i forbindelse med VM-regnskabet og at det var rent regnskabsteknisk, som han ikke kunne komme nærmere ind på. Det totale VM-regnskab var endnu ikke afsluttet, og det vil først blive afsluttet Flemming Knudsen kunne dog orientere om, at der formodentlig vil være et overskud på ,00 kr. Katja Thygesen, GF ØBRO samt Munkebjerg Gym og Hop, spurgte om hvordan hjemmesiden, Alt Om Gymnastik.dk var så dyr at administrere, når den ikke var blevet opdateret i 1½ måned, og mente ikke at det kunne være så dyrt når der ikke sker opdateringer. Flemming Knudsen svarede at opgaverne omkring redaktøren havde været prioriteret anderledes, og at opgaverne omkring opdatering af hjemmesiden ikke tidligere havde været samlet i den samme person. Flemming Knudsen kunne supplement med at der ved ansættelsen af vores nye kommunikationschef Anne Jørgensen Pøhl vil der komme en helt anden fokus på disse opgaver. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad. 6) Forbundsledelsen fremlægger langsigtet målsætning og budgetforslag til godkendelse, jf. vedlagte Målsætning og fokusområder og Budget for Jytte Storm fremlagde DGF s målsætning og fokusområder Dan Østergaard fremlagde budgetforslag for 2008 Bent Busk, Vestjysk Gymnastikforening startede sin forespørgsel med at der var nyheder fra verdensmesterskabet i Trampolin og Power Tumbling i Canada. Bent Busk kunne herefter meddele, at Holstebro var blevet udnævnt til sundhedsog elitekommune, som skulle samarbejde med Team Danmark. I den forbindelse havde alle uddannelsesinstitutioner i Holstebro indgået en aftale om eliteklasser, og det var Bent Busks holdning, at et sportscollege/kraftcenter for Power Tumbling i Holstebro ville være det eneste rigtige. Inger Nielsen, Silkeborg Gymnastikforening påpegede at hvis vi skulle have fat i de usynlige foreninger, så var det ikke eliten direkte, der skulle præges men at det var dem, der ligger lige under eliten. Forudsætningerne for at have en elite skulle findes i uddannelse af bredden, samt dem der ligger lige under. 11

12 Tony Gram, Haslev TT sagde at der samtidig tales om elitesatsning og udvalgte elitekommuner og ville vide om de to ting hang sammen og i givet fald, hvordan. Erik Lund, Sjællandskredsen, spurgte om Projekt flere klubber i Vestdanmark var stoppet eller gennemført med succes? Endvidere spurgte Erik Lund om der var budgetteret dobbelt løn i perioden fra en ny generalsekretær var ansat til lønudbetalingen til den forrige stopper. Jytte Storm, takkede Bent Busk for fornøjelsen at høre fra det Vestjyske, og svarede Inger Nielsen at tilbuddene og tankerne omkring de usynlige foreninger rækker videre end uddannelse. Foreningerne skal tilbydes en vifte af tilbud, som de kan vælge, og ikke kun til specielle områder. Jytte Storm meddelte endvidere at godt nok er der afsat lidt færre penge til uddannelse centralt, men at der derudover jo også var afsat kursusmidler i aktivitetsudvalg og projekter, og pointerede at uddannelsesområde ikke ville blive nedprioriteret. Dan Østergaard meddelte at Topliteudvalget har en strategi omkring satsningskommunerne, og at der bliver arbejdet på at finde velegnede muligheder. Dan Østergård orienterede om at ATK træningskoncept tager sig af toppen med udgangspunkt i Trampolin og Tumbling samt Idrætsgymnastik ligesom han gjorde klart at Topeliten udgør få, og det var samtidig vigtigt, at der var sammenhæng mellem bund og top. Erhardt Franzen påpegede at hvis der ikke var budgetteret med en ekstra lønomkostning, og med et budgetteret underskud, ville der blive et underskud på i alt kr kr. Set i forhold til egenkapitalen, som gerne må være af en størrelse der mindst kan dække lønudgifterne, fandt Erhardt Franzen det påfaldende at man straks efter et overskud, med henblik på opbygning af netop egenkapitalen, budgetterede med et underskud. Erik Lund spurgte om hvordan Topeliteudvalget kunne hjælpe Spring-Rytme gymnasterne i forhold til TD? Flemming Knudsen svarede at man vovede at fremlægge et budgetunderskud på kr. fordi der var en forventning om at der ville være større indtægter og færre udgifter en forventet. I forhold til lønforpligtelsen gjorde to forhold sig gældende, nemlig hvor længe forpligtigelsen løber og hvornår den nye person ville blive ansat. Dan Østergaard svarede at Spring-Rytme Udvalget også er repræsenteret i Topeliteudvalget og at man i forbindelse med ansøgninger om Team Danmark-støtte bliver spurgt om der er substans i ansøgningen og fremhævede at man ikke skal være kreativ men faktuel. Erik Lund mente at det kreative ligger i at få Topeliteudvalget og Team Danmark til at anerkende og støtte Spring-Rytme og ikke hvor dygtig man er. 12

13 Dan Østergaard afsluttede med at sige, at der anvendes samme koncept overfor Spring-Rytme som alle andre udvalg. Erik Mogensen, Sport Event Fyn meddelte, at han også er med i Odense Kommunes Eliteudvalg og at Odense har status som Team Danmark kommune og kunne oplyse, at Team Danmark ikke stiller ikke krav til, hvordan man støtter i den enkelte kommune. Der var et spørgsmål om politik, hvor også de lokale politikere er også involveret, hvad der vedtages for området. Målsætning og Fokusområder og Budgetforslag 2008 blev herefter enstemmigt godkendt. Repræsentantskabsmødet blev suspenderet kl grundet frokost samt uddeling af diverse æresbevisninger. Vejle Pokalen blev af Anni Overgaard, Nordjyllandskredsen tildelt Kirsti Riis Madsen, Gymnastikforeningen Vidar. Ralf Petersen, Udvalget for Idrætsgymnastik uddelte Idrætsgymnastikpokalen til Sportsschef Henrik Bertelsen. Bjarne Nielsen oplyste, at der desværre ikke var nogen tilstede fra Silkeborg Pigerne og Drengene, hvorfor Hansens Spring-Rytme Pokal først kunne overrækkes ved aktivitetsmødet søndag. Årets Forening blev Gladsaxe Idrætsforening ved Hanne-Jette Hinsch og Nina Bundgaard. Flemming Knudsen begrundede valget og sammen med Arne Andersen fra Forbundsponsor Dansk Sport Consult begavede han foreningen. Inger og Jørgen Lind, Trampolinudvalget/Greve IG, Gymnastik og Trampolin modtog DGF s ærestegn for deres store og utrættelige arbejde for Trampolinsporten. Jørgen Frederiksen gav en kort orientering om Foreningspakken og opfordrede foreningerne til at bruge denne i det daglige arbejde, da det ville lette administrationen i foreningerne. DGF s tidligere formand Niels Peter Nielsen modtog UEG s 25-års erindringsplakette. Plaketten blev tildelt de personer, der var med til at beslutte at UEG skulle oprettes. Herefter gav Gitte Refsgaard en orientering om EM Trampolin 2008 i Odense og opfordrede til komme som hjælper eller som tilskuer. Endvidere gav Jytte Storm en levende orientering om sommerens Gymnaestrada i Dornbirn og opfordrede allerede nu til at så mange som muligt til at få en lignende oplevelse i Lausanne, Schweiz i Repræsentantskabsmødet blev genoptaget kl

14 Ad. 7) Fastsættelse af kontingent til DGF. Forbundsledelsen foreslår uændret kontingentmodel. Forbundsformanden gennemgik nuværende kontingentmodel. Forbundsledelsen foreslog uændret kontingent samt uændret 8 kr. forsikringspræmie pr. medlem. Uændret kontingent og kontingentmodel blev enstemmigt godkendt. Ad. 8) Ad. 9) Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag indkommet. Valg til Forbundsledelsen: Ad. 9a) Ad. 9b) Valg af Forbundsformand. (sker i lige år). Valg af næstformand Dan Østergaard. Dan Østergaard blev genvalgt. Ad. 9c) Valg af ét medlem til Forretningsudvalget og Forbundsledelsen (sker i lige år). Ad. 9d) Valg af suppleant til Forretningsudvalget Erik Juhl Mogensen. Erik Juhl Mogensen blev genvalgt Ad. 10) Valg til Ordensudvalget: Ad. 10 a) Ole Kjærgaard Hans Christian Bjerg Jens Steensgaard Peter Lund Anni Christiansen (Sker i lige år) (Sker i lige år) Villig til genvalg Villig til genvalg Villig til genvalg Jens Stensgaard, Peter Lund og Anni Christiansen blev genvalgt. Ad. 10b) Valg af 2 suppleanter til Ordensudvalget: Jens Peder Jensen Erhardt Franzen Villig til genvalg Villig til genvalg Jens Peder Jensen blev valgt til 1. suppleant og Erhardt Franzen som 2. suppleant. Ad. 11) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. Repræsentantskabet besluttede i 2004, at DGF skulle gå over til den fælles revisionsordning under Danmarks Idræts-Forbund. DIF samarbejder med KPMG. Forslaget om at fortsætte nuværende ordning blev vedtaget. 14

15 Ad. 12) Eventuelt. Flemming Knudsen henviste til at det i vedtægterne er anført at man skulle varsle tid for næste års repræsentantskabsmøde, og kunne meddele at der er booket lokaler i Idrættens hus den oktober Datoen vil dog blive ændret, idet weekenden falder uhensigtsmæssigt i forbindelse med efterårsferien. Flemming Knudsen udtalte i øvrigt, at det er dejligt at være tilbage i Idrættens Hus og lykønskede DIF/Idrættens Hus med det nye look. Katja Thygesen, GF ØBRO & Munkebo Gym og Hop, havde deltaget i Sjællandskredsens repræsentantskabsmøde hvor der blandt andet var talt om problemer med holddeltagelse. 8 hold var tilmeldt sjællandsmesterskabet, men kun 7 hold dukkede op. Katja udtrykte en kraftig kritik af dette. Hun kom med forslag om et nyt tiltag i konkurrencebestemmelserne der kunne afhjælpe problemet, nemlig at klubberne skal have deltaget i sit eget kredsmesterskab for at kunne deltage i DM. På denne måde opnås der respekt for arrangøren, deltagerne og konkurrencen i helhed. Flemming Knudsen udtrykte sympati og forståelse for forslaget, men at reglerne for konkurrencerne ligger i udvalgene, så hvis det skal ændres skal det gøres der. Udtrykte at det var en god ide hvis det også kan være med til at give flere deltagere i de respektive konkurrencer. Flemming Knudsen nævnte også, at samme overvejelser gjorde sig gældende for nogle år siden da man lukkede op mht. hvilken type regionale konkurrencer man afholder. Der er udvalg i dag, som ikke kører så skarpt i kredsopdelingen men kører en mere geografisk opdeling. Flemming Knudsen takkede Forretningsudvalget for et godt samarbejde og sagde, at beslutninger der var blevet truffet har haft stor indflydelse på medlemmerne. Tak til Dan Østergaard og Jytte Storm. Flemming Knudsen meddelte at 3 af Forbundsledelsens 8 medlemmer ville gå af på søndagens aktivitetsmøder og takkede dem for et godt samarbejde der havde været intenst i en meget krævende periode. De tre afgående formænd: Gitte Refsgaard/Trampolin. Bjarne Nielsen/SPRU, og Jørgen Beck-Bang/UIG. Selvom de officielt først går af på aktivitetsmøderne, fandt Flemming Knudsen det passende, at tage afsked med dem ved repræsentantskabsmødet. Flemming Knudsen sagde til Gitte Refsgaard at det havde været et inspirerende samarbejde med en passende mængde seriøsitet og humor, og at han var ked af at Gitte træder af, men respekterer beslutningen. Takkede for samarbejdet og ønskede held og lykke fremover Flemming Knudsen sagde om Bjarne Nielsen at han havde valgt at forlade udvalget mens både han og udvalget var på toppen Udvalgets succes var resultatet af en målrettet indsats og Flemming Knudsen udtrykte stor respekt for det. Bjarne havde formået at flytte Spring-Rytme ind i den europæiske top, med helt andre krav i dag end da han tiltrådte. Bjarne havde set de nødvendige udviklingskrav og forstået at få 15

16 samlet de rigtige folk. Takkede for samarbejdet og ønskede og held og lykke fremover. Flemming Knudsen havde arbejdet sammen med Jørgen Beck-Bang både Forbundsledelsen og under VM i Idrætsgymnastik og udtrykte stor respekt for Jørgens kompetencer som blandt andet indebærer IT. Flemming udtrykte også stor respekt for beslutningen om at Jørgens ressourcer kunne blive anvendt bedre og mere optimalt i en anden position og dermed beslutningen som Jørgen sammen med UIG har truffet om at trække sig som formand. Takkede for samarbejdet og ønskede held og lykke fremover. Gaver og blomster blev uddelt til alle tre formænd Willy Rasmussen lukkede mødet da der ikke var flere kommentarer og takkede forsamlingen for fremmødet og for god ro og orden. Flemming Knudsen takkede dirigenten for et godt og kompetent dirigentjob. Flemming Knudsen takkede for et godt repræsentantskabsmøde og sluttede af med at sige, at vi står overfor store udfordringer i forbundet som vi også er parate til at løse. Men at det vigtigste er, at vi også står overfor nye muligheder og endnu vigtigere at udnytte de muligheder der er. Han udtrykte tak til foreningerne, de folkevalgte, sponsorer og gæster. Dirigent DGFs Sekretariat Referent 16

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Quality Hotel, Høje Taastrup Lørdag den 8. oktober 2005 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 8. oktober 2005 Forbundsformand Hans

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

REFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 1/ 11. december 2014 2015

REFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 1/ 11. december 2014 2015 Tilstede: Afbud fra: FKN, UCH, LCH, AJA, LRA, MAK, TBX, UBL, HAJE, JST, BBU, BKR FVJ Velkommen til de nye medlemmer Der er blevet afholdt introduktionsmøde d.d. for nye medlemmer. Præsentation blev givet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

REFERAT AF. Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle. Lørdag den 25. oktober 2014 kl. 16.00

REFERAT AF. Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle. Lørdag den 25. oktober 2014 kl. 16.00 REFERAT AF Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 25. oktober 2014 kl. 16.00 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation af deltagere Lene byder velkommen til alle og til GFA: Anja Astrup Larsen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Deltagere: Referent: Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3: Punkt 4: Til sted var klubber svarende til 37 stemmer ud af i alt 63 mulige stemmer Ole

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Fyns Håndbold Forbund

Fyns Håndbold Forbund Fyns Håndbold Forbund Referat fra Repræsentantskabsmøde 2014 Mandag den 5.maj 2014 kl. 19.00 i Pucken v. Odense Isstadion Møllemarksvej 75, 5200 Odense V. Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref)

GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref) GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref) Orientering Karina Vestermark Jensen er stoppet som formand for GymHovedstaden og stoppet i GFA,

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere