Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde"

Transkript

1 Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Ejendommen Postnr. Matrikelnummer 1bm Ejerlav ggeriets type Garage eller carport Under 50 m 2 Over 50 m 2 Drivhus Under 50 m 2 Over 50 m 2 Udhus Under 50 m 2 Over 50 m 2 Udestue (uopvarmet) Anneks, udestue (opvarmet) Overdækket terasse og andre overdækninger Altaner Ombygning uden arealudvidelse Enfamiliehus eller tilbygning hertil Sommerhus eller tilbygning hertil Rækkehus eller tilbygning hertil Tofamiliehuse (vandret lejlighedsskel) Etageboligbyggeri Industri- eller lagerbygning (ukompliceret byggeri) Industri-, erhvervs- eller institutionsbyggeri (kompliceret byggeri) Avls- og driftsbygninger Gylletanke, plansiloer, kornsiloer ol. Vindmøller Telemaster/antenner Nedrivning Hvis ændret anvendelse, beskriv nærmere Ændret anvendelse Hvis andet, beskriv nærmere Andet Evt. nærmere beskrivelse af det arbejde, der ønskes udført Nr Dafolo - ISO ISO Side 1 af 6 01/2011

2 Dispensation Kræver byggeriet dispensation/tilladelse Nej Ja Ved ikke Hvis ja Tinglyste deklarationer gningsreglement ggelov Servitutter Andet (fx fredninger, bygge- og beskyttelseslinier) Lokalplan planvedtægt Hvis andet, beskriv nærmere Afstand til skel til offentlig sti Kræver byggeriet landzonetilladelse Nej Ja Ved ikke Bilag Markér de bilag du har vedlagt/vedhæftet ansøgningen Situationsplan Plantegning Koteplan ved nybyggeri Facadetegning Snittegning ved nybyggeri/større tilbygninger Brandforhold ved avlsbygninger Afløbsplan ved kompliceret byggeri Varmetabsberegning ved kompliceret byggeri Statiske beregninger ggepladsplan Miljøgodkendelse Fuldmagt, hvis ansøger ikke er ejer Begrundet dispensationsansøgning Landzone ansøgning Andre bilag Evt. bemærkninger til bilag ggeskadeforsikring- kun ved ny bebyggelse hovedsagelig til beboelse Vedlagt dokumentation for, at et forsikningsselskab har afgivet tilbud på byggeskadeforsikring Vedlagt erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Opvarmningsform Fjernvarme Centralvarme Ovne (kakkelovn, kamin, brændeovne ol.) Varmepumpe (jordvarme, luft til luft) Centralvarme (2 fyringsenheder) Elovne, elpaneler Ingen opvarming Andet Hvis andet, anfør opvarmningsform Gasradiator Nr Dafolo - ISO ISO Side 2 af 6 01/2011

3 Supplerende opvarmningsform Varmepumpeanlæg Ovne til fast brændsel (brændeovn o.lign.) Ovne til flydende brændsel Solpaneler Pejs Gasradiator Elovne, elpaneler Biogasanlæg Ingen supplerende opvarming Beskrivelse Andet Ejer (privatperson) Susanne Rasmussen og Jens Engstrøm Virksomhed (udfyldes kun hvis ansøger ikke er privatperson) Mobilnummer CVR-nummer Kontaktperson Mobilnummer Ansøger (skal udfyldes, også selvom ansøger er samme som ejer) Susanne Rasmussen og Jens Engstrøm Kontaktperson CVR-nummer (kun ved virksomhed) Mobilnummer Hvis der er tale om en ejerforening Ejerforeningens navn Formandens navn Mobilnummer Nr Dafolo - ISO ISO Side 3 af 6 01/2011

4 Dato og underskrift (ansøger) Dato Underskrift Digitalt signeret af: Susanne Rasmussen og Jens Engstrøm Dato og underskrift (ejer) Dato Underskrift Nr Dafolo - ISO ISO Side 4 af 6 01/2011

5 Modtaget dato Kommunens navn og adresse Udfyldes af kommunen Kommune Rådhus Allé 5 Ejendomsnummer gn.nr. Vejkode Husnr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. ggesagsnummer Dispensationsansøgning B Etage Ejendommen Se vejledningen Vejnavn og husnummer Matrikelbetegnelse 1bm Postdistrikt Arbejdets art Opsætning af altaner på villa s gavle Der søges om dispensation fra Bestemmelser i lov om planlægning, byggeloven, bygningsreglementet, servitutter og andre byggeforskrifter mv., som projektet måtte være i strid med. Angiv bestemmelse, hvordan projektet afviger herfra og begrundelse for dispensationsansøgningen. Yderligere begrundelser kan vedlægges dispensationsansøgningen Afstandskrav på 2 m til skel. Ejendommen er hjørneejendom, der mod nord grænser op til Nordstien Afstanden fra altanen til Nordstien vil være 150 cm. Ansøger (arkitekt, ingeniør eller lignende) Jens Engstrøm Postdistrikt CVR-nummer Dato Underskrift Ejer af ejendommen ifølge tingbogen Ejers underskrift kræves, medmindre ansøgeren på anden måde dokumenterer sin ret til at udføre byggearbejdet Postdistrikt Dato Underskrift CVR-nummer Nr Dafolo - ISO 9001: ISO Side 1 af 2 KLE P25 04/2011

6 , Land og Kultur Jens Engstrøm Vi mangler supplerende oplysninger Tak for din byggeansøgning, som vi har modtaget den på, om: Opføre 2 alatener Du bedes tjekke om din byggeansøgning er registreret rigtigt Vi har gennemgået, det du har sendt, og kan desværre først behandle din sag, når vi har modtaget: - Målsat situationsplan i 1:100/1:200 med afstande til skel og andre bygninger på grunden, og afstand fra altan til skel. Dato: Sags id: Ejendomsnr.: 446 Kontakt: : Teamnr.: Fax nr. : : Rådhus Allé 5 Åbnings- & telefontider Man-ons : 10:00-15:00 Tors : 10:00-17:00 Fre : 10:00-13:00 Vi skal bruge tegningerne elektronisk. Din ansøgning kan først blive behandlet, når vi har modtaget alle relevante oplysninger. Dog vil sagsbehandlingstiden være ca. 2-4 uger. Ved spørgsmål kan byggeafdelingen kontaktes på telefon eller mail. Venlig hilsen Frank Skytte gningskonstruktør Beregning af etageareal

7 Etageareal beregnes ved sammenlægning af bruttoarealerne af samtlige etager, herunder kældre og udnyttelige tagetager samt altanlukninger, udestuer, forbindelsesgange og lignende. Rum, der går gennem flere etager, medregnes kun til den etage, i hvilken gulvet er beliggende. Både udvendige og indvendige trapper, trapperum, altangange og elevatorskakter medregnes dog for hver etage. Generelt regnes med udvendige mål. Hvis du skal bygge en carport eller overdækning, skal du regne med tagfladens areal, hvis der ikke er afgrænsende ydervægge. På 1. salen medregnes det areal, der i et vandret plan 1,5 m over færdigt gulv ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side. Beregning af bebyggelsesprocent etageareal *100 Bebyggelsesprocent grunden Nogle lokalplaner/byplanvedtægter regner med en udnyttelsesgrad i stedet for bebyggelsesprocent. Kontakt din byggesagsbehandler ved tvivl om beregning af udnyttelsesgrad. Du skal være opmærksom, at hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt eller lignende, skal bebyggelsesprocenten og etageareal beregnes efter det reglement, der var gældende, da lokalplanen blev vedtaget.

8

9

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) I bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) foretages

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Mariagerfjord Kommune -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne Byggeguiden fra vision til virkelighed Byggeproces Herunder en kort intro, hvad der kommer i teksten nedenunder. Dette må gerne fylde over et par linjer eller tre. Måke to en halv linje vil være det allerbedste.

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til

Anfordringsgaranti. uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Anfordringsgaranti På foranledning af (navn) (adresse) (postnummer) (CVR / CPR nr.) garantirekvirenten erklærer (navn) (adresse) (postnummer) (CVR nr.) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte Alt i Design Carporte I alle størrelser og farver Brabrand PRISER Vi har prisgaranti på alle modeller i carporte. For at holde priserne nede, samarbejder vi med

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary

Table Report. 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd. Database summary Table Report 07 Datamodel bilag 1 v.8.0.vsd Target DBMS: Microsoft SQL Server Number of tables: 28 Number of views: 0 Number of columns: 682 Number of indexes: 73 Number of foreign keys: 89 Last build

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere