Ingen ændring % 39% 37% 40% 12% 11,5% 11% 10,5% Ingen ændring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingen ændring % 39% 37% 40% 12% 11,5% 11% 10,5% Ingen ændring"

Transkript

1 Levende by i vækst Flere virksomheder Antallet af virksomheder i Gladsaxe med over en ansat Ingen ændring skal stige. I 2012 var der virksomheder. Flere arbejdspladser Antallet af arbejdspladser i Gladsaxe skal stige. I 2013 var der arbejdspladser. Flere nye boliger Antallet af nye boliger i Gladsaxe skal stige. I 2013 var der boliger Ingen ændring Der var i boliger i Gladsaxe Kommune, og ikke I 2014 var der boliger. Indikatorerne foreslås derfor øget. Alle børn skal lære mere Andelen af elever med gode resultater skal stige Andelen af karakterer på 10 og 12 ved 9. klasses afgangsprøve skal stige. I 2013 var den gennemsnitlige andel på 34%. 35% 38% 36% 39% 37% 40% 38% 41% I 2014 var den gennemsnitlige andel 37 %. Indikatorerne foreslås derfor øget. Andelen af elever med dårlige resultater skal falde Andelen af karakterer, der ligger mellem -03 og 2 ved 9. klasses afgangsprøve skal falde. I 2013 var den gennemsnitlige andel 13%. 12% 11,5% 11% 10,5% Ingen ændring Øget trivsel i folkeskolen Trivslen i folkeskolen skal stige. Måling udvikles ultimo Indikatorer afventer udmelding bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet i foråret Effektmål og indikatorer skal være i overensstemmelse med de parametre, der vil indgå i den nationale måling af elevers trivsel. Undervisningsministeriet foretager en spørgeskemaundersøgelse januar-marts Den vil danne baggrund for en bekendtgørelse i foråret 2015 med de endelige parametre. Indikatorer til effektmålet kan først opgøres herefter. De 0-6 åriges sproglige kompetencer skal styrkes Andelen af børn i kategorierne 'sikker' og 'på vej' skal stige. I skoleåret 2013/2014 var andelen 88,5%. 89% 89,5% 90% 90,5% Ingen ændring Unge i uddannelse og job Flere unge skal være uddannelsesparate efter grundskolen Andelen af unge, der afslutter grundskolen med en gennemsnitlig karakter på minimum 4 i dansk og matematik skal stige. I 2013 var andelen 83%. 87% 87% 88% I 2014 var den gennemsnitlige andel 84 %. Indikatorerne foreslås derfor øget. Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Andelen af unge (18-24 årige) der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige. I 2013 var niveauet 52,7% Flere unge skal være selvforsørgede Andelen af unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse (ikke SU) skal falde. I 2013 var andelen 10,9%. 53,5% 54% 54,5% 55% Ingen ændring 10% 9% 8% 7% Ingen ændring

2 Bydele i social balance Den sociale balance skal styrkes. Målt på en enhedsscore baseret på 5 specifikke identifikatorer udarbejdet af Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter ses der en stor spredning i den sociale balance i kommunens 10 byområder. En enhedsscore på 100 og derover indikerer, at et byområde kan karakteriseres som et ghettoområde. Der skal ske en forbedring af scoren for de socialt set mest udsatte byområder. Værdi i 2012 er angivet herunder. Bagsværd 30 Bagsværd Hovedgade 44 Bagsværd Sø og Hareskoven 27 Gladsaxe 35 Gyngemosen 36 Høje Gladsaxe Mørkhøj 37 Søborg 33 Søborg Hovedgade 45 Værebro Park Gladsaxe Kommune i alt 38 Ledighedsniveauet skal nærme sig niveauet for kommunen Forskellen mellem bruttoledighedsprocenten i Værebro Park og Høje Gladsaxe og den gennemsnitlige bruttoledighedsprocent i hele Gladsaxe Kommune skal falde. I januar 2014 var forskellen på 10,2 procentpoint. I perioden fra august til december 2014 var forskellen i gennemsnit 9,9 procentpoint. 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% Ingen ændring Flere elever skal opnå gode resultater Andelen af unge fra Grønnemose Skole, Skovbrynet Skole og Enghavegård Skole, der afslutter grundskolen med mindst karakteren 4 i dansk og matematik skal stige. I 2013 var andelen hhv. 89%, 64% og 82%. Andelen i 2014 var gennemsnitligt for de sidste fire år på hhv. 83%, 77% og 82%. Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Andelen af unge fra Skovbrynet Skole, Grønnemose Skole og Enghavegård Skole, der har gennemført en ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse skal stige. For afgangsårgang 2009 var andelen hhv. 72,2%, 78,3% og 77,6 % 90%, 65%, 83%, 78%, 83% 91%, 66%,, 79%, 92%, 67%,, 80%, Måling udvikles ultimo Måling udvikles primo %, 68%, 87%, 81%, Der kan være store udsving mellem årene, da der er tale om et forholdsvis lille datagrundlag. Det foreslås derfor, at der tages udgangspunkt i et gennemsnit for de seneste fire år, og at der skal ske en stigning på et procentpoint pr år herfra. Pga. usikkerhed omkring betydningen af den nye EUD-reform på udviklingen i andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, opstilles der pt. ikke effektmål for indikatoren.

3 Flere borgere skal leve sundere Bedre mental sundhed Andelen af borgere (fra 16+ årige) med et dårligt mentalt helbred skal falde. I 2013 var andelen 13%. (Opgøres kun hvert 4. år) % Ingen ændring Alkoholdebuten skal udskydes blandt unge Andelen af 9. klasseselever, der har været fulde før de fylder 15 år, skal reduceres. I 2013/2014 var andelen 38 %. 37% 36% 34% 33% Ingen ændring Færre daglige rygere Andelen af daglig rygere (fra 16+ årige) skal falde. I 2013 var andelen 16%. (Opgøres kun hvert 4. år) % Ingen ændring Flere skal leve sundere Andelen af børn og unge med normalvægt skal stige. I 2013 var andelen ved 9. klasseundersøgelse 75%. Opgørelsen af målet baserer sig på BMI. I byrådsperioden vil kommunen desuden undersøge og afprøve, hvilke andre typer af anbefalede og valide målemetoder, som kan supplere det samlede sundhedsbillede hos børn og unge mht. vægt. 76% 77% 78% 79% Ingen ændring Alder ingen hindring Færre forebyggelige indlæggelser Andelen af forebyggelige indlæggelser 7,2% 7,1% 7,1% 7,0% Ingen ændring skal falde for borgere over 65 år. I 2013 var andelen 7,2%. Færre indlæggelser med knoglebrud Andelen af borgere over 65 år, der bliver indlagt med knoglebrud skal falde, som følge af forbedret funktionsniveau ved faldscreening. 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% Forslag til effektmål er opstillet. Færre borgere har behov for varig hjælp Andelen af borgere over 65 år, der modtager varig hjemmehjælp (praktisk hjælp og personlig pleje) skal falde hvert år, selvom antallet af ældre stiger. Primo 2014 var andelen 11,3 % 11,2% 11,0% 10,9% 10,7% Ingen ændring Flere borgere har et socialt netværk Andelen af borgere over 65 år der har kontakt med andre (familie, venner, naboer) skal stige. (Opgøres kun hvert 4. år) Måling udvikles ultimo Måling udvikes i ultimo Udarbejdelse af baseline og effektmål afventer spørgsmålsbesvarelserne til Region Hovedstadens "Sundhedsprofil 2013 for kommuner og regioner".

4 Klimabevidste valg Lavere energiforbrug i de kommunale ejendomme Energiforbruget i de kommunale ejendomme skal reduceres med 11,2 % i 2020 svarende til MWh jf. Energihandlingsplan I 2012 var forbruget MWh. 4,3% 5,7% 7,1% 8,5% Ingen ændring Nedbringe CO 2 udledning Niveauet skal nedsættes med 40% i 2020 set i forhold til niveauet i Målet gælder for Gladsaxe Kommunes fysiske areal som helhed. - 30% - 35% Ingen ændring Nedbringe CO 2 udledning Andelen af cykelture, som Gladsaxes borgere foretager sig skal øges med 15% over en femårig periode. 1% 3,75% 7,50% 11,25% Ingen ændring Nedbringe CO 2 udledning Passagerantallet i den samlede kollektive trafik skal stige med 25% over en tiårige periode i forhold til niveauet i ,5% 10% 12,5% 15% Ingen ændring Mindre belastning på kloaksystemet, så der opleves færre oversvømmelser Antal husstande som helt eller delvist er koblet af det fælleskloakerede system i forhold til regnvandsbehandling skal stige. I 2013 var antallet 750 husstande Ingen ændring Husholdningsaffald skal genanvendes 50% af husholdningsaffaldet i 2022 skal genanvendes. I 2012 var andelen 22% 28% 30% 35% 40% Ingen ændring

5 Økonomisk råderum Solid likviditet Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i 2015, 2016,2017 og 2018 være mindst kroner pr. indbygger, svarende til ca 160 millioner kroner. Den gennemsnitlige likviditet i 2013 var 253 mio. kr. 160 mio. kr. 160 mio. kr. 170 mio. kr. 170 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet foreslås øget til i perioden, med henblik på at opspare likviditet til de kommende investeringer i vækst og velfærd i Gladsaxe Kommune. Det er nødvendigt, da lånemulighederne er begrænsede de næste par år. Overskud på den strukturelle balance Det strukturelle overskud skal være mindst 200 mio. kr. for at kommunens infrastruktur kan opretholdes og kommunens gæld kan afdrages. Den strukturelle balance var 300 mio. kr. i mio. kr. 220 mio. kr. 220 mio. kr. 220 mio. kr. Ingen ændring Faldende sygefravær blandt kommunens ansatte Gladsaxe Kommune skal ved periodens udløb have et sygefravær, der ligger på det gennemsnitlige niveau af regionens kommuner. I 2013 var det gennemsnitlige sygefravær i hovedstadsregionen på 5,6% og i Gladsaxe 5,8%. Effektiv opgaveløsning Medarbejdernes trivsel skal fastholdes på et højt niveau i perioden. Ved kommunens interne trivselsmåling i 2012 var 87,6% af medarbejderne tilfredse Gladsaxe Kommunes sygefravær ligger på det gennemsnitlige niveau af regionens kommuner Ingen ændring Ingen ændring

Levende by i vækst Effektmål

Levende by i vækst Effektmål Levende by i vækst Flere virksomheder Antallet af virksomheder i 1.425 1.439 1.454 1.468 Gladsaxe over en ansat skal stige. I 2012 var der 1.408. Flere arbejdspladser Antallet af arbejdspladser i Gladsaxe

Læs mere

Bilag 2: Justerede og nye effektmål Målsætning 1: Levende by i vækst Effektmål 2015 Resultat Begrundelse for ændring

Bilag 2: Justerede og nye effektmål Målsætning 1: Levende by i vækst Effektmål 2015 Resultat Begrundelse for ændring Bilag 2: Justerede og nye effektmål 2016 Justeringer, nye effektmål samt indikatorer for årene 2016-2018 er angivet med fed. Målsætning 1: Levende by i vækst Flere virksomheder Antallet af virksomheder

Læs mere

Bilag 1: Opfølgningsredegørelsen 2015 - Opfølgning på Kommunestrategien 2014-2018

Bilag 1: Opfølgningsredegørelsen 2015 - Opfølgning på Kommunestrategien 2014-2018 Bilag 1: Opfølgningsredegørelsen 2015 - Opfølgning på Kommunestrategien 2014-2018 Forslag til justering eller nye effektmål og indikatorer for årene 2016-2018 er angivet med fed. Levende by i vækst Flere

Læs mere

gladsaxe.dk Kommunestrategi

gladsaxe.dk Kommunestrategi gladsaxe.dk Kommunestrategi 2014-18 Indhold Forord 4 Otte målsætninger 5 Levende by i vækst 6 Alle børn skal lære mere 9 Unge i uddannelse og job 13 Bydele i social balance 16 Flere borgere skal leve

Læs mere

gladsaxe.dk Kommunestrategi

gladsaxe.dk Kommunestrategi gladsaxe.dk Kommunestrategi 2014-18 Indhold Forord 4 Otte målsætninger 5 Levende by i vækst 6 Alle børn skal lære mere 9 Unge i uddannelse og job 13 Bydele i social balance 16 Flere borgere skal leve sundere

Læs mere

Bæredygtighed. Sammenhæng for borgerne

Bæredygtighed. Sammenhæng for borgerne Bæredygtighed Vi ønsker en miljømæssig, økonomisk og faglig bæredygtig udvikling. Oplevelser & Fællesskaber Vi ønsker, at alle borgere i Viborg Kommune har mulighed for at indgå i sunde fællesskaber og

Læs mere

Bæredygtighed. Sammenhæng for borgerne

Bæredygtighed. Sammenhæng for borgerne Bæredygtighed Vi ønsker en miljømæssig, økonomisk og faglig bæredygtig udvikling. Oplevelser & Fællesskaber Vi ønsker, at alle borgere i Viborg Kommune har mulighed for at indgå i sunde fællesskaber og

Læs mere

Strategi og styring med effekt i Gladsaxe. v. Tine Vedel Kruse og Charlotte Baungaard

Strategi og styring med effekt i Gladsaxe. v. Tine Vedel Kruse og Charlotte Baungaard Strategi og styring med effekt i Gladsaxe v. Tine Vedel Kruse og Charlotte Baungaard Gladsaxe Kommunes vision Gladsaxe Kommune skal medvirke til, at kommunens borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt,

Læs mere

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen

Statusrapport. Gladsaxe Kommunes skolevæsen Statusrapport Gladsaxe Kommunes skolevæsen 1 Indhold Indledning... 3 Helhedsvurdering... 3 Nationale målsætninger... 4 Lokale målsætninger... 6 Beskrivelse af større indsatser på skoleområdet... 6 Faglighed

Læs mere

Kilde: Sundhedspolitik , Frederiksberg Kommune

Kilde: Sundhedspolitik , Frederiksberg Kommune Bilag 3 Status på sigtelinjer for sundhedspolitik 2015-2018 Marts 2017. Justeret november 2017. Denne statusopfølgning giver en status på sigtelinjerne for de mål, der er sat i Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik

Læs mere

Politikområdemål 2018

Politikområdemål 2018 Mål på politikområde Undervisning, Børne- og Skoleudvalg Mål 1: Alle skoler præsterer positiv undervisningseffekt korrigeret for sociale faktorer senest fra skoleåret 2017/2018 og har senest fra skoleåret

Læs mere

Evaluering af den Sundhedspolitiske Strategi år

Evaluering af den Sundhedspolitiske Strategi år Evaluering af den Sundhedspolitiske Strategi år 2016-2019 Den Sundhedspolitiske strategi har nedenstående 5 fokusområder: 1. Flere borgere er fysisk aktive 2. Flere børn og unge spiser sundt 3. Flere borgere

Læs mere

NOTAT: Forslag til Resultater i Roskilde 2017

NOTAT: Forslag til Resultater i Roskilde 2017 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 239364 Brevid. 2621468 Ref. JALC Dir. tlf. 4631 3068 jantg@roskilde.dk NOTAT: Forslag til Resultater i Roskilde 2017 4. august 2017 Forvaltningens forslag til Resultater i

Læs mere

Under kerneopgaven Fællesskab er der tre politiske målsætninger beskrevet som tre tværgående temaer:

Under kerneopgaven Fællesskab er der tre politiske målsætninger beskrevet som tre tværgående temaer: Politiske effektmål Holbæk Kommune ønsker at tilbyde bedst mulig service til borgere og virksomheder, for de penge vi har. Byrådet har besluttet 27 overordnede politiske effektmål, som dækker kommunens

Læs mere

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt

Status ved udgangen af 2014 Andelen af. Kendskabet til områderne skal undersøges ved spørgeskemaun dersøgelse. områderne er ikke kendt Mål og progressionsplan -17 Børne og Familie Bedre tværfagligt samarbejde Områderne skal være omdrejningspun ktet for det tværfaglige samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. 60 % pædagoger, lærere

Læs mere

Bilag 3 Sigtelinjer for Sundhedspolitik

Bilag 3 Sigtelinjer for Sundhedspolitik Bilag 3 Sigtelinjer for Sundhedspolitik 2019-2022 1 MÅL Alle skal have adgang til at bruge byens rum og faciliteter til motion, leg, rekreation og dyrkelse af fællesskaber DE ENKETE SIGTELINJER 1.1: Andelen,

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

NOTAT: Forslag til Resultater i Roskilde 2016

NOTAT: Forslag til Resultater i Roskilde 2016 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 239364 Brevid. 2381287 Ref. JALC Dir. tlf. 4631 3068 jantg@roskilde.dk NOTAT: Forslag til Resultater i Roskilde 2016 9. august 2016 Forvaltningens forslag til resultater i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

1 Glostrups skoleelever opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen

1 Glostrups skoleelever opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen Kommunale skolemål 15-11-2016 På en workshop den 7. november 2016 udarbejdede repræsentanter for Glostrup Skoles MED, skolebestyrelse og ledelse følgende kommunale skolemål med udgangspunkt i det 1. behandlede

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Politiske effektmål

Politiske effektmål Byrådets Politiske effektmål 2016-2019 Holbæk Kommune Politiske effektmål Effektmål handler om at skabe synlighed for, at de aktiviteter, vi sætter i gang, gør en forskel for borgere og virksomheder. Byrådet

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. By og boligpolitik. Byplanafdelingen. Dato: 13. marts 2014 Af: Astrid Viskum

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. By og boligpolitik. Byplanafdelingen. Dato: 13. marts 2014 Af: Astrid Viskum GLADSAXE KOMMUNE Byplanafdelingen By og boligpolitik NOTAT Dato: 13. marts 2014 Af: Astrid Viskum Følgende notat gennemgår data og kort for Gladsaxes byudvikling og status for de almene boliger. Notatet

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Uændret mål Ambitionsniveau Uændret: 80 % af endelige V1- og V2- kortlægninger sendes indenfor 3 uger.

Uændret mål Ambitionsniveau Uændret: 80 % af endelige V1- og V2- kortlægninger sendes indenfor 3 uger. Bilag 8: Opdaterede driftsmål, Det Regionale Udviklingsområde Driftsmål Måling af tilfredshed i forbindelse med V1 kortlægning Tilfredshed og V2 undersøgelser af jordforurening. forslag til ændring i mål

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet

Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Den nationale trivselsmåling 2016/2017 Fra Undervisningsministeriet Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse 1 Om rapporten...3 1.1 Indikatorer for trivsel... 3 1.2 Rapportens indhold... 3 1.3 Læsning af figurer...4

Læs mere

Bilag 2 Sigtelinjer for Sundhedspolitik

Bilag 2 Sigtelinjer for Sundhedspolitik Bilag 2 Sigtelinjer for Sundhedspolitik 2019-2022 MÅL 1 Alle skal have adgang til at bruge byens rum og faciliteter til motion, leg, rekreation og dyrkelse af fællesskaber 1.1 Andelen, som er tilfredse

Læs mere

Status på kvalitetsaftalen med Step 10

Status på kvalitetsaftalen med Step 10 Side 1 af 12 Status på kvalitetsaftalen med Step 10 1. Indledning Nogle unge har brug for et år i 10. klasse, før de starter på en ungdomsuddannelse. Med 10. klassecenteret Step 10 varetager Learnmark

Læs mere

Skolenavn: Nymarkskolen Elever på skolen: 715. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Nymarkskolen Elever på skolen: 715. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Nymarkskolen Elever på skolen: 715 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for Dansk og

Læs mere

Sagsnr. Xx Sagsbehandler Mette Thiim Dato Revideret

Sagsnr. Xx Sagsbehandler Mette Thiim Dato Revideret Sagsnr. Xx Sagsbehandler Mette Thiim Dato 03-05-2016 Revideret Opfølgning på Strategiplan 2016 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet i de relevante resultataftaler for centrene i Næstved Kommune. Hvert

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Vildbjerg Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Vildbjerg Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Kibæk skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Kibæk skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

Årsrapport J. nr K07 1. Sag: 2018/

Årsrapport J. nr K07 1. Sag: 2018/ Årsrapport 2017 J. nr. 00.01.00K07 1 2 Forord Gladsaxe er en veldrevet kommune med en robust økonomi. Det viser resultaterne i denne årsrapport for 2017. Det økonomiske resultat er meget tilfredsstillende.

Læs mere

Retning og rammesætning for omstillingsarbejdet

Retning og rammesætning for omstillingsarbejdet Retning og rammesætning for omstillingsarbejdet Sagsid: 00.15.25-G01-1-17 www.ballerup.dk Blok 1: Hvorfor omstillingskatalog? BLOK 1: Hvorfor omstillingskatalog? Kommunens økonomi. 2 Hvorfor er omstillingsarbejdet

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gjellerupskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gjellerupskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

INTEGRATIONS- BAROMETER 2015

INTEGRATIONS- BAROMETER 2015 INTEGRATIONS- BAROMETER 2015 Forklaring af farvesystem Hvert mål kan opnå 4 forskellige farver: Grøn betyder, at udviklingen mellem 2014 og 2015 viser, at målopfyldelsen er på rette spor. Gul betyder,

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017.

Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017. Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1.2017 31.12.2017 - godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017. Denne resultatlønskontrakt er indgået mellem Erhvervsskolens bestyrelse og direktør

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Skolenavn: Issø-skolen Elever på skolen: 409. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Issø-skolen Elever på skolen: 409. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Issø-skolen Elever på skolen: 409 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for Dansk og

Læs mere

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling

Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling For skoleåret 2016/2017 Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet

Læs mere

August Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen for 95 %- målsætningen på ungdomsuddannelserne

August Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen for 95 %- målsætningen på ungdomsuddannelserne August 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen for 95 %- målsætningen på ungdomsuddannelserne Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for 95 %-målsætningen på

Læs mere

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2017, der er i den laveste 1/3 blandt landets kommuner. Status: Det vil kræve et markant fald i sygefraværet, hvis

Læs mere

1: Oversigt over effektmål

1: Oversigt over effektmål 1: Oversigt over effektmål Effektmål (udvalg) Sundhed og trivsel Deltagelse i samfundsliv og fælleskaber Indikator Sundhed og trivsel Fællesskaber Understøtter effektmål (Ny-Ny) Børn lærer mere og er mere

Læs mere

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune Indhold 1. Resultatet af den nationale trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune... 1 1.1. Kommunalt og nationalt trivselsmål... 2 1.2.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅLSKEMA FOR BUDGET 2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅLSKEMA FOR BUDGET 2020 BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅLSKEMA FOR BUDGET 2020 Udvikling, april 2018, revideret i 2019 1 MÅL FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Langsigtede mål Oversigt over udvalgets langsigtede mål 1. BSU vil i samarbejde

Læs mere

NOTAT. Notatets opbygning:

NOTAT. Notatets opbygning: NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om resultaterne af de nationale trivselsmålinger for folkeskolerne

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

1. Opfølgning på de brændende platforme foråret 2017.

1. Opfølgning på de brændende platforme foråret 2017. Sagsnr.: 2017/0003005 Dato: 21. februar 2017 Titel: Opfølgning på de brændende platforme - Foråret 2017 Sagsbehandler: Imad Belkacem Praktikant 1. Opfølgning på de brændende platforme foråret 2017. I dette

Læs mere

Svendborg Kommunes Progressionsrapport. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Svendborg Kommunes Progressionsrapport. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Svendborg Kommunes Progressionsrapport Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Svendborg Kommune 17/13745 Progressionsmål for skolerne 2014/15 2015/16

Læs mere

10 De otte Odensemål DE OTTE ODENSEMÅL

10 De otte Odensemål DE OTTE ODENSEMÅL DE OTTE ODENSEMÅL Odense Byråd arbejder efter otte ambitiøse effektmål som langsigtede pejlemærker for Odenses udvikling. Målene handler både om at udvikle og forbedre den nære velfærd, og også om den

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Oversigt over faglige resultater i folkeskolen i perioden 2008-2016 Baggrund På BUU-mødet den 7.12.2016

Læs mere

Status på erhvervslivets udvikling i Ballerup Kommune

Status på erhvervslivets udvikling i Ballerup Kommune 15. august 218 SagsID: 2.-G1-16-18 Status på erhvervslivets udvikling i Ballerup Erhvervs- og Vækstpolitik Ballerup s Erhvervs- og Vækstpolitik har fire mål: nye private arbejdspladser 75 flere Ballerupborgere

Læs mere

Målsætninger for Børne og ungeområdet i Frederikssund Kommune

Målsætninger for Børne og ungeområdet i Frederikssund Kommune Målsætninger for Børne og ungeområdet i Frederikssund Kommune Den 21. juni 17 godkendte Byrådet i Frederikssund Kommune en revideret Børne- og ungepolitik. Børneog ungepolitikken er gældende fra 17-21

Læs mere

Overblik og indblik i. v. Morten Mandøe, KL

Overblik og indblik i. v. Morten Mandøe, KL Overblik og indblik i økonomistyringen v. Morten Mandøe, KL Dagsorden Lidt om brutto/netto Budget 2014 Forventningerne til regnskab 2013 Kendetegn for økonomistyringen nu og i den kommende valgperiode

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016.

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Karaktergennemsnit i grundskolen (bundne prøver) 2015/16 Det samlede karaktergennemsnit for de bundne

Læs mere

målsætninger og tegn på

målsætninger og tegn på De vigtigste politiske målsætninger og tegn på succes Baggrund Processen startede med at Kommunalbestyrelsen interviewede hinanden på temamødet den 27. februar. Resultaterne heraf dannede afsæt for drøftelser

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

NOTAT. Trivselsmålingen består af fire profilområder: støtte og inspiration, social trivsel, ro og orden samt faglig trivsel.

NOTAT. Trivselsmålingen består af fire profilområder: støtte og inspiration, social trivsel, ro og orden samt faglig trivsel. SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Trivselsanalyse 2016/17 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 14-09-2017 Sagsbeh.: Søren Dissing Jensen Sagsnr.:17.01.0 0-A00-9-17 Alle folkeskoler skal

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Målstyrings- og kvalitetssikringsmodel. for Vejle kommunes skolevæsen

Målstyrings- og kvalitetssikringsmodel. for Vejle kommunes skolevæsen Målstyrings- og kvalitetssikringsmodel for Vejle kommunes skolevæsen Den Nationale baggrund Med folkeskolereformen følger ændringer i hele skolens målstyringsmodel og tilhørende kvalitetssikring. Folkeskolen

Læs mere

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole STATUSRAPPORT 2017/201 Rødovre Skole INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RAMMEBETINGELSER... 2 1.1 Kompetencedækning... 2 1.2 Elever... 3 1.3 Undervisning... 3 2 ELEVERNES TRIVSEL... 4 2.1 Trivsel i 0.-3. klasse...

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående 1 of 6 Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: Sygefraværet i Syddjurs Kommune skal være lavere end landsgennemsnittet. Bevilling: Tværgående Mål: Tilflytningen til Syddjurs Kommune skal være stigende.

Læs mere

8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,2 1,0 1,0 2,0 1,5 1,0 0,5

8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,2 1,0 1,0 2,0 1,5 1,0 0,5 Nøgletal vedr. forsøg med socialrådgivere i dagtilbud og skoler Med henblik på at belyse hvilken effekt det har haft på de involverede dagtilbud og skoler, er der genereret en række nøgletal, der dels

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 31. juli Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 31. juli Bevilling: Tværgående Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2017, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner. Det svarer til en fraværsprocent på cirka 4 opgjort i det

Læs mere

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel Nøgletal for folkeskoleområdet 2016 Kommunernes Landsforening udarbejder udvalgte nøgletal for folkeskoleområdet. Første gang kommunerne fik tilsendt de centrale nøgletal var i december 2015. Nøgletallene

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2015/2016

Evaluering af skoleåret 2015/2016 NOTAT/sammenfatning vedr.: Evaluering af skoleåret 2015/2016 Der har for skoleåret 2015/2016 været opstillet fire klare målkrav: 1) Eleverne skal have et karakterløft på mellem 1 til 2 karakterniveauer

Læs mere

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 I dette bilag anvendes en række af skolevæsnets eksisterende data til at undersøge, hvilken betydning andelen af tosprogede

Læs mere

Notat vedrørende prioritering af områder i Klimatilpasningsplan 2014

Notat vedrørende prioritering af områder i Klimatilpasningsplan 2014 Notat vedrørende prioritering af områder i Klimatilpasningsplan 2014 I risikokortlægningen der har været udført i forbindelse med den kommende klimatilpasningsplan er der udpeget 13 områder, hvor en del

Læs mere

Skolenavn: Rantzausminde Skole Elever på skolen: 543. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Rantzausminde Skole Elever på skolen: 543. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Rantzausminde Skole Elever på skolen: 543 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for

Læs mere

Tværfagligt samarbejde i et forebyggelsesperspektiv. Årsmøde 16. marts 2017

Tværfagligt samarbejde i et forebyggelsesperspektiv. Årsmøde 16. marts 2017 Tværfagligt samarbejde i et forebyggelsesperspektiv Årsmøde 16. marts 2017 Mette Elsig, cand.scient.soc. Afdelingsleder for børnesundhedsområdet: tandplejen, sundhedsplejen og sundhedskonsulenter som samarbejder

Læs mere

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 30. september Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 30. september Bevilling: Tværgående Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2018, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner. Det svarer til en fraværsprocent på cirka 4 opgjort i det

Læs mere

De supplerende nøgletal

De supplerende nøgletal De supplerende nøgletal På de følgende sider præsenteres skoletrivslen og -fraværet i de supplerende nøgletal for skoleåret 2017/18 for kommunerne Gentofte, Brønderslev, Favrskov, Syddjurs og Vesthimmerland.

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Højgårdskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Højgårdskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Højgårdskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39 Side 1 af 39 Indhold Indledende bemærkninger...3 1. Indledning...3 Kvalitetsrapportens fortrolighed...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Center Børn og Unge Journalnr: 17.01.00-A00-3-16 Ref.: Helle Grynderup Dato: 03-11-2016 Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget godkendte

Læs mere

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år NOTAT Hvad er sundhed? I Frederikssund Kommune arbejdes der ud fra det positive og brede sundhedsbegreb, hvor sundhed dels handler om forebyggelse af sygdom

Læs mere