Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen"

Transkript

1 Referat Mødedato og tid 11. november Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning herunder fremlæggelse og godkendelse af regnskab 5. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Eventuelt Deltagere Fraværende Referat sendes i øvrigt til

2 2 Ad 1. Valg af Dirigent Hans Lydiksen bød velkommen og foreslog Frode Holm og Poul Juul som dirigenter, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Ad 2. Valg af referent Frode Holm foreslog Ditte Løgager som referent, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Ad 3. Formandens Beretning Hans bød velkommen til den 25. generalforsamling. Årets Tunø Festival gik forrygende på alle måder, vejret var perfekt, musikprogrammet fantastisk, der var god pressedækning, især ros til Århus Stiftstidende, der bragte mange gode artikler. Hans takkede alle frivillige for et flot stykke arbejde. Der var ros til Merchandise, Musikindkvartering og Tunø Færgen for et fantastisk samarbejde. Også en speciel tak til Lilian og Svend for at stille deres bolig til rådighed som en Musikerherberg. Den eneste økonomiske støtte Festivalen får kommer fra annoncesponsorerne i programmet. Tunø Festivalen er heller ikke momsfri som mange andre festivaler. Hans skønner, at festivalen får brug for en saltvandsindsprøjtning i nær fremtid, men det er en stor tilfredsstillelse, at der er styr på økonomien og Bestyrelsen føler sig trygge og i gode hænder med Helle som ansvarlig for pengekassen. Salget af billetter via BilletNet fungerer godt forsalget i år gik lidt sløvt, men efterhånden som programmet blev offentliggjort og vejret viste sig fra sin bedste side, gik der hul på bylden. Vi har desværre ikke fået underskuddet fra 2008 hentet hjem, men dog noget af det. De nye tiltag med armbånd ved campering på den offentlige campingplads og hegnet har vist deres berettigelse og er efterhånden ved at bundfælde sig ved de fleste. Hans oplyste, at man allerede er i gang med at planlægge jubilæumsfestivalen, det bliver et program med formentlig mange gensyn startende med et brag af en fest, når Lars Lilholt træder på scenen og åbner torsdagsballet. Sluttelig takkede Hans Tunboerne for deres gæstfrihed og håber at alle glæder sig til næste år. Året har desværre også budt på et farvel til nogle af vores kære loyale og trofaste medarbejdere for at mindes dem, bad Hans forsamlingen holde et minuts stilhed. Ad 4. Kopi af regnskabet var uddelt sammen med dagsorden for mødet.

3 3 Kassererens beretning - herunder fremlæggelse og godkendelse af regnskab Helle kunne oplyse, at vi kommer ud med et lille overskud på kr hun havde ellers været lidt bekymret på øen under festivalen, for der blev ikke solgt så meget som vi plejer, men heldigvis var også forbruget mindre. Indtjeningen i barerne var ca kr. større end budgetteret. Camping var kr. større end budgetteret (det skyldtes at vi måtte følge med prisniveauet for den offentlige campingplads) Teepee og pølsevogn som budgetteret Brunch lidt mindre end budgetteret VVS mindre forbrug end budgetteret Tjek ind og Festival Info her er nogle tal blevet slået sammen, således at man skal se det samlet. Kontrollørerne lidt mindre end budgetteret Der er renteindtægter for ca. kr mindre end vi plejer, hvilket skyldes at vi måtte have en kassekredit, fordi vi ikke fik billetindtægterne fra BilletNet med det samme det vil Helle sørge for sker næste år. Resultatet er tilfredsstillende og Helle takkede for at alle har gjort en stor indsat og virkeligt tænkt sig godt om, før der er blevet brugt penge. Kommentar: Jens Lassen savnede sidste års tal i budgettet for at kunne lave en sammenligning. Derudover foreslår han at budgettet sendes ud et par dage før generalforsamlingen evt. at lægge det ud på hjemmesiden. Helle forstår ikke hvorfor det er mere interessant med regnskabstal frem for budgettal synes det mest interessante er om vi har overholdt budgetterne, men vil overveje at sætte en ekstra kolonne ind med sidste års regnskabstal. Mht. udsendelse af regnskab det vil blive taget op med Bestyrelsen. Ad 5. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastsættelse af kontingent Helle fremlagde næste års budget, som er lagt an på samme antal solgte billetter som i år. Kontingentet sættes op med kr. 100,-. Indtjeningen vil formentlig ligge på samme niveau som i år, dog forventes P- baren at skulle skæppe lidt mere i kassen, da prisen på personale-øl/sprit sættes op med 5,- kr.

4 4 Musikudvalget har fået bevilliget kr. til ekstra musikindkøb. Børneudvalget får lidt flere penge, bl.a. til indkøb af et bordtennisbord. Festival Info får brug for en ny computer, så der skal der afsættes lidt midler til dette indkøb. Der kommer også en ekstra udgift på ca til El qua det lille uheld i år med et kabel der skal på en arbejdsweekend graves et nyt kabel ned for at sikre at det ikke sker igen. Ellers ligger budgetterne på samme niveau som sidste år. Driften i administrationen forventes at blive mindre, da abonnement på telefon, internet og antenne opsiges på Risdalsvej. Der vil også i højere grad blive brugt mail til medlemmerne i stedet for Post Danmark og dermed en besparelse på porto. Renteindtægterne forventes at blive som tidligere Helle vil sikre, at vi får pengene fra BilletNet med det samme, så der ikke skal trækkes på en kassekredit. Kommentar: Holger savner at Teleholdet og Havneudvalget blev nævnt. Svar: Helle oplyste til det første spørgsmål, at udvalgene ikke bruger penge så det er derfor de ikke er nævnt. Ellen fra Renholdet spurgte om saltvandstanken vil blive repareret? Helle oplyste at Celle har en plan klar. Der vil også blive kigget på vandforsyning til toiletvognen øverst på marken. Grethe fra Sekretariatet oplyste at der står 2 bærbare PC er på Risdalsvej der kunne bruge i Øko. Svar: Helle mener ikke de PC er noget værd. Jens fra Renholdet spurgte hvor stor en andel af budgettet Lars Lilholt andrager? Svar: Hans Lars Lilholt fylder teltet og vi har fået en god pris. Hans Friis kan ikke se at der figurerer indtægter fra Havneudvalget, Odder Kommune tjener gode penge på festivalen, så hvorfor har festivalen ingen indtægter herfra. Svar: Vi får god støtte fra Odder Kommune især ved færgefarten, men det er rigtigt, at der er andre kommuner der støtter meget mere. Gerhard som et supplement til Helles svar Odder Kommune giver havneplads til samtlige sejlende medarbejdere.

5 5 Budgettet blev enstemmigt godkendt. Ad 6. Indkomne forslag Der var ingen forslag. Ad 7. Valg af formand Hans Lydiksen modtager genvalg og blev enstemmigt genvalgt. Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesmedlem Jørn Nielsen modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Susanne Brøchner modtager ikke genvalg. I stedet for Susanne indstiller bestyrelsen Jannie Nielsen. Jannie og Jørn blev enstemmigt valgt. Valg af suppleanter til Bestyrelsen: Lene Stougaard modtager genvalg Bestyrelsen indstillede Niels Christian Aagaard som suppleant. Begge blev enstemmigt valgt. Valg af revisor: John blev genvalgt. Valg af revisorsuppleant: Gerhard og Hans blev valgt. Ad 9. Eventuelt Der var i alt 85 stemmeberettigede fordelt på 83 fremmødte og 2 fuldmagter. Ellen fra Renholdet: - roste hjemmesiden, hvor det er muligt at se resultatet af evalueringen, herunder problematikken med vandmangel på campingpladsen et forslag til VVS folkene er, om det er muligt at få nogle transportable tanke så der kunne komme mere tryk på toiletterne. Ole Germandsen, plakatkunstner: - Vedr. personale T-shirt / farvevalg han synes at man som medhjælper skal have noget specielt - noget der ikke kan købes, desuden var hans logo blevet fjernet hvilket ikke er ok.

6 6 Jens fra Renholdet: - Ros til hjemmesiden med resultat fra evalueringsmødet. Jens mener at der efterhånden er behov for tilstrømning af nye frivillige til holdet, mange har været med i adskillige år og overvejer at trække sig tilbage. Svar: Der er heldigvis stadig mange der gerne vil arbejde som frivillige på festivalen, hvorfor der er oprettet en jobbank som Jørn bestyrer og alle udvalgsformænd kontakter blot ham, hvis de har behov for at tilføre frivillig arbejdskraft. Hans Friis: - Efterlyste aktiviteter i forbindelse med jubilæet. Svar: Hans Lydiksen, der vil blive nedsat et lille udvalg der skal se nærmere på den del, eksempelvis et jubilæumstræf, en udstilling og en styrkelse af musikprogrammet. Vi håber også at vi får nogle gaver/overraskelser. Hans Friis: - Har Bestyrelsen tænkt på hvordan vi kunne forny os? eksempelvis trænger barerne til en ansigtsløftning. Svar: Hans Lydiksen, tror fornyelsen kommer senere nu skal vi fejre jubilæet og så kan det være der skal ske noget helt nyt. Revisor John: - Hjemmesiden tror efterhånden vi er oppe på en stykker Svar: Jørn Kildahl, mener nu kun vi har én hjemmeside, men der er flere grupper der peger ned på hjemmesiden. Bent Sundgård: - Opfordrede til at udnytte medarbejderne mere, der kunne godt være et bedre samarbejde på tværs af udvalgene. Sponsorudvalget arbejder hårdt på at skaffe penge til festivalen, men sponsorerne vil gerne have noget mere end et navn i et musikprogram der skal være nogle event herunder billeder og oplevelser. Bent nævnte også at et evt. formandsskift kunne komme på tale indenfor den nærmeste fremtid det er vigtigt at finde den rigtige og give vedkommende mulighed for at være føl i en periode. Frode takkede for god ro og orden.

7 7

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Beretning for 2011 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Aldrig har vi haft større omsætning end i år. Den slog sidste års rekord med næsten 1 million. Det vil Henning i sin aflæggelses

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere