Forslag til ændringer i lokalplan nr for sommerhusområde ved Saksild

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til ændringer i lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde ved Saksild"

Transkript

1 Dorte Marcussen Skejbytoften Aarhus N T: E: Odder Kommune Plan Rådhusgade Odder Aarhus Indsendt via mail til Forslag til ændringer i lokalplan nr for sommerhusområde ved Saksild Først en anerkendelse af Odder Kommunes ønske om at sikre, at områdets præg af kystnært sommerhusområde fastholdes og at de faktorer, der er oplistet på side 8 i forslaget til lokalplan nr er væsentlige for, at det mål nås. De ændringer i lokalplanen jeg fremsætter nedenfor, sætter ikke spørgsmålstegn ved målet, men er forslag til forbedringer af indholdet, så lokalplanens bestemmelser i så høj grad som muligt tilpasses det unikke sommerhusområde, som Saksild Strand er. Ændringerne jeg foreslår, bygger på et kendskab til Saksild Strand, der er opbygget gennem tre generationer. Jeg er sammen med mine to søskende de lykkelige ejere af et sommerhus i "første række". Grunden er en naturgrund. Som et af de få steder i plantagen står der på grunden en del af de oprindelige grantræer fra Saxild Plantage. I skel mod nabogrundene vore grund har ikke skel mod sti står faste hegn af brædder i forskellige aldre dækket af grønt. Bemærkninger og argumenter I forbindelse med mine forslag til ændringer har jeg et par bemærkninger om Saksild Strands historie og om jordbunden øst for plantagevejen. Samtidig vil jeg sætte spørgsmålstegn ved et par punkter i lokalplanens indledende redegørelse og lade mine egne holdninger til, hvad der bør kendetegne det unikke sommerhusområde ved Saksild, komme til udtryk. Vores sommerhus er det oprindelige hus bygget i 1930 af vores mormor og morfar. Og et af de første 2-3 egentlige sommerhuse i området. På side 11 i forslag til lokalplan står der Området er fuldt udbygget med sommerhuse, og det bærer præg af at der siden 1950 erne og op til i dag er opført forskellige typer af sommerhuse. Dette er således ikke fuldt retvisende. Lokalplanen bør tage højde for den unikke historie tilbage fra slutningen af 1920 er og være opmærksom på dette i forhold til krav om bl.a. farvevalg og muligheder for bebyggelse. Saxild Plantages udvikling til nuværende Saksild Strand er således sket over mere end 80 år. Det betyder stor mangfoldighed i bygningsudtryk og stil samt størrelse på grundene. Den mangfoldighed er et unikt særkende for Saksild Strand og vil præge området i flere generationer fremover uanset regler i en lokalplan. 1

2 Mine forslag til ændringer udspringer af et ønske om, at mangfoldigheden i sommerhusområdet respekteres, og at fremtidens udvikling og tilpasning ikke bremses af en nutidig æstetik. En del af det unikke ved Saksild Strand kan forsvinde og området blive fattigere i udtrykket, såfremt det ikke er muligt at fastholde/tilbageføre de oprindelige sommerhuse i/til deres oprindelige farve. Områdets unikke mangfoldighed og helhed kan forsvinde, såfremt der sker en for kraftig begrænsning i de tillade farver på facader m.m. på nyopførte huse. At begrænse farverne til de gule, rød og brune nuancer i farveskalaen vil være at trække nutidens æstetisk ned over fremtidens huse og kan få som resultat, at området på længere sigt bliver mindre attraktivt. Tænk på, at vores sommerhus oprindeligt var lyserødt med grønne vinduer, og at der fra samme tid findes grå, lysegrønne og -gule sommerhus med vinduer i mangfoldige farver. Tænk på at det ofte vil det være æstetisk smukkere samt mere åbent og sommerhusagtigt at bygge en fritliggende tilbygningen i en arkitektonisk stil, der spiller op til et eksisterende hus, end at bygge en knop-skydning på det samme hus. Tænk også på, at det hus, der løb med titlen Danmarks skønneste hjem i DR s udsendelsesrække med samme navn, var et hjem, der bestod at flere harmoniske enheder og ikke var én samlet dominerende bygning. Stranden ved Saksild er unik. På Jyllands østkyst er det kun nord for Limfjorden, på nordkysten af Djursland og så ved Saksild Strand, at der findes flyvesand. Den sandtype som kendetegner mange af strandene på Jyllands vestkyst. Da plantagen blev etableret var det netop fordi bønderne fra Saksild-området ønskede at holde på sandet. Jeg husker fra min barndom i 50 erne, at der helt oppe ved huset var sand uden nævneværdig bevoksning. Grannåle og -kogler er formuldet igennem flere generationer og latriner er tømt til midt i 60 erne. Det har betydet, at jorden er blevet mere næringsrig og har fået et mere tæt dække af græsser og planter. Inden for de sidste 25 år er grunden ved at springe i løv eg og hæg specielt efter at flere af de ældste grantræer måtte falde for saven på grund af alder og der dermed kom mere lys på grunden. På side 13 i lokalplanen står der Flere sommerhusgrunde er afgrænset af faste hegn. Det betyder, at områdets grønne karakter nogle steder er gået mere eller mindre tabt. Det er ikke den oplevelse familien har haft gennem de 82 år. Området er trods flere hegn generelt blevet mere grønt og frodigt, men samtidigt mindre lig det oprindelige kystområde ved Saksild. Det der får området til at virke mindre grønt er fældningen af de store grantræer og vanskeligheden ved at etablere levende hegn og anden bevoksningen, hvor jordbunden er mest sandet. Mine forslag til ændringer er ønsket om at bevare/respektere det oprindelige ved Saksild Strand og ikke accelerere udviklingen mod et parcelhuslignende sommerhusområde med klippede hække, blomster og græsplæner. Der bør ikke trækkes et østjysk-normalsommerhus-område-grønt-udtryk ned over et Saksild Strand. Tænk på at kræve levende hegn i nogen områder ved Saksild Strand næsten svare til at kræve det samme ved stranden i Blokhus. 2

3 Forslag til ændringer På den baggrund har jeg ændringsforslag til pkt. 7.4, 8.1 og 9.4 i lokalplanen. Efter hvert forslag er der et eksempel, som gerne skal illustrere, at ændringerne betyder, at Odder Kommune opnår samme hensigt eller mere end i forslag til lokalplan, samtidig med ejerne til matriklerne i området får mere hensigtsmæssige regler at forholde sig til. De egentlige ændringer er fremhævet med kursiv På hver selvstændig matrikuleret ejendom må der maks. opføres én beboelse, én garage/carport og ét udhus. Beboelsen kan bestå af et hovedhus samt en række mindre hus, der kun må indeholde soveog/eller badefaciliteter. For hvert hus, der bygges ud over hovedhuset, nedsættes bebyggelsesprocent med 0,5 procentpoint. Eksempel: På en grund med en bebyggelsesprocent på 15 % må bygges et hus på 180 m 2. Ejeren ønsker i stedet at bygge et hus på 80 m 2 og 4 små huse med soverum. Det nedsætter bebyggelsesprocenten til 13 % og en bygningsmasse på 156 m 2. Altså et tab på 24 m 2. De fire soverum kan således i alt være 76 m 2 eller i snit maks. være 19 m 2. Fastholdes kravet i forslaget til lokalplan om ét samlet beboelseshus kan ejeren vælge at bygge et fordelingsrum/en forbindelsesgang på 24 m 2 sammen med de fire rum. Ændringsforslag betyder således, at områdets bebyggelsesprocent kan blive mindre end de 15 % samtidigt med, at ejerne af grundene får flere valgmuligheder, større handlefrihed og ikke bygger unødvendigt på grund af rigide regler. De 0,5 % procentpoint kan evt. skærpes Forslag A. For bebyggelse i området gælder, at bygningernes ydervægge skal beklædes med malet eller oliebehandlet træ. Mindre flader/felter af de udvendige bygningssider kan fremstå som murede/pudsede flader, dog ikke mere end 25 % af facaden. Tilbygning til eksisterende huse kan ske i samme materiale og arkitektonisk udformning som det eksisterende hus. Udvendige bygningssider skal fremstå i fremstå i sort eller okker (gul-rød), terra de sienna (rød-brun), umbra (brun), engelskrød, dodenkop (lys- eller mørkbrun), fyrrenålegrøn (mørkegrøn), samt nuancerne i de svenske slamfarver: Perlegrå (Varm grå), Umbra natur (lys gråbrun), Gul jernoxid (varm mat gul), Rød jernoxid (Svensk rød), Grøn jord (Olivengrøn) samt Hörle Blå (Dueblå) eller disse farvers blanding med sort eller hvid. Dog kan vinduesrammer, døre, skodder, vindskeder, stern, udhæng og lignende bygningsdele fremstå i hvid. 3

4 Forslag B. 2. prioritet For bebyggelse i området gælder, at bygningernes ydervægge skal beklædes med malet eller oliebehandlet træ. Mindre flader/felter af de udvendige bygningssider kan fremstå som murede/pudsede flader, dog ikke mere end 25 % af facaden. Tilbygning til eksisterende huse kan ske i samme materiale og arkitektonisk udformning som det eksisterende hus. På nyopførte hus skal udvendige bygningssider fremstå i sort eller okker (gulrød), terra de sienna (rød-brun), umbra (brun), engelskrød og dodenkop (lys- eller mørkbrun) eller disse sidst nævnte farvers blanding med sort. Dog kan vinduesrammer, døre, skodder, vindskeder, stern, udhæng og lignende bygningsdele fremstå i hvid eller anden farve, der er afstemt med facadens farve. Eksisterende hus skal ved farveskifte følge retningslinjerne for nyopførte huse eller fremstå i en farveskala, der er afstemt i forhold til huset arkitektur og god byggeskik på opførselstidspunktet. Eksempel: At begrænse farverne til de meste gængse i nutiden betyder, at vi og flere med os - ikke kan male vores hus i dets oprindelige farver uden at forbryde os mod lokalplanen det tager forslag B højde for. Forslag A udvider farveskalaen med farver, der fungerer og skaber æstetiske værdier i naturområder og som samtidigt dækker farveskalaen for nuværende huse. Forslag A er dermed med til fastholder områdets historie og helhed samt mulighed for nye arkitektoniske udtryk i fremtiden. Bemærkning i øvrigt: Specielt at begrænse farverne på vinduerne m.m. til den samme varme ende af farveskalaen som på facaden samt hvid er uheldigt og meget begrænsende i forhold til at lege med arkitektoniske detaljer i fremtiden. En afstemt kontrastfarve inden for den forslåede udvidede farveskala vil ofte give husene et mere venligt udtryk og et smukkere æstetisk udtryk end den de nuværende farver i lokalplanen stiller til rådighed. 9.4 Hegn mod skel skal være levende hegn. Bag det levende hegn kan der suppleres med et trådhegn (ikke pigtråd eller elhegn) i en højde på maks. 1,2 m. Eksisterende lovligt etablerede faste hegn kan bibeholdes og vedligeholdes, men skal ved udskiftning erstattes af levende hegn. I skel mellem nabogrunde, på grunde med skel mod Kystvejen, og på grunde, der ligger øst for plantagevejen kan der opsættes faste hegn, der skal begrønnes. 4

5 Eksempel: På vores grund skal træer fældes og gødning tilføres, såfremt der skal etableres levende hegn. Ellers er det på grund af jordbundens beskaffenhed og skyggen fra den nuværende bevoksning umuligt at etablere levende hegn. Den vurdering underbygges af eksempler fra andre grunde i området, hvor ellers anbefalede hækplanter i sommerhusområder efter fem år ikke er kommet i vækst. Til gengæld viser egne erfaringer, at faste hegn, der er etableret med respekt for den eksisterende bevoksning, i løbet af få år er forsvundet i det grønne, herunder selvsåede caprifolier og lignende planter, der trives i skyggen og på jordtypen. At fastholdelse forslaget i lokalplanen om at udskiftning af faste hegn skal ske til levende hegn, vil som konsekvens flere steder betyde mindre grønne områder, åbne områder med direkte kig ind i husene og en belastning af miljøet. Og så bør det vel være op til to naboer selv at bestemme, om de vil have et levende hegn eller et fast begrønnet hegn i fælles skel. Jeg håber, at mine forslag til ændringer er et bidrag som kan gøre lokalplanen for Saksild Strand endnu mere hensigtsmæssigt til gavn for såvel Odder Kommune som for grundejerne og ikke mindst for Saksild Strand. Venlig hilsen Dorte Marcussen 5

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland

Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Lokalplan 2012 07, Sommerhusområde ved Horne Sommerland Indsiger nr. Navn Side 1 Henrik Uhd Markussen 1 2 Bent Sørensen 2 3 Ole Olsen 3 4 Poul Erik Christensen 5 5 Aase Nielsen 7 6 Gitte Madsen og Torben

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper Naturgrunde Skærby strand Grundejerforening Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper 1 Indhold Hvordan hjælper vi hinanden med at bevare den smukke og mangfoldige natur i vores sommerhusområde?

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte

www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte www.danskcarport.dk Alt i Design Carporte Alt i Design Carporte I alle størrelser og farver Brabrand PRISER Vi har prisgaranti på alle modeller i carporte. For at holde priserne nede, samarbejder vi med

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere