Plan- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode Andersen (F) Jens Hedegaard Kristensen (A) Erik Sørensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forslag til Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune Foroffentlighedsfase, vindmøller ved Kvissel Brænding, Frederikshavn Foroffentlighedsfase, vindmøller Tamholt, syd for Understed Forslag til lokalplan SAE.T og VVM redegørelse - Vindmøller ved Højstrup Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.CE Centerområde på Flade Engvej, Frederikshavn Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.H for Sæby Havn Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.O Døgninstitution, Suensonsvej samt kommuneplantillæg nr , Frederikshavn Projektforslag for fjernvarmeforsyning af område på Lindevej, Skagen Ændring af planbestemmelser for projekt Skagen Nordstrand, igangsætning af ny planlægning Forespørgsel om nedlæggelse af hotelpligten Niels Skiverens Gaard, Niels Skiverens Vej 1, Skiveren Ophævelse af hotelpligt Tuxenparken 1, Skagen - genoptagelse Forslag til Råstofplan 2012 i supplerende høring Høringssvar til Energistyrelsen vedr. kystnære havvindmøller nær Sæby Landzonetilladelse, tilbygning Frederikshavnsvej 149, Frederikshavn Benyttelse af området ved Stengrillens legeland, Jerup Ansøgning om jordvold, Bugten 58, Bratten Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige bygninger, Lendumvej 120, Frederikshavn Ansøgning om pølsevogn Kappelborgvej 23 A og B, Skagen Ansøgning om solcelleanlæg Sønderhede 16, Skagen Ansøgning om solcelleanlæg Sct. Laurentii Vej 143 B, Skagen Ansøgning om vintercampering. Råbjerg Mile Camping Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 2 af 98

3 22. Dispensation fra lokalplan på ejendommen Møllevej 1, Skagen Dispensation fra lokalplan på ejendommen Odinsvej 7, Skagen Tilbygning til bevaringsværdig bygning, Hans Ruths Vej 19, Skagen Lovliggørelse af tilbygning til carport, Koralbanke 58, Skagen Etablering af dagligvarebutik på ejendommen Skagensvej 2, Ålbæk - genoptagelse Opførelse af ny bebyggelse med 1 bolig Grønnegade 14, Sæby Tilbageflytning af sommerhus Solsbækvej 233, Sæby Tilbygning til beboelse samt nedrivning og genopførelse af udhus, Krøyersvej 3, Skagen Etablering af spillehal, Sæby Bowling, Ålborgvej 81 B, Sæby - genoptagelse Ansøgning om nyt tag og kviste m.v. på bevaringsværdigt hus på ejendommen Daphnesvej 4, Skagen Projekt for faunapassage ved Møllehuset i Bangsbo Å Kattehjem Frihedsvej 12, Frederikshavn Takster Renovationstakst, miljø- og genbrugsgebyr Budgetforslag Orienteringssag - Miljøvurdering af Landsplanredegørelse Orienteringssag - Status på vindmøller i Gårdbo Sø, Aalbæk Orienteringssag - Opstart af nyt LIFE projekt i Råbjerg Mose Orienteringssag - Politianmeldelser Orienteringssag - Offentliggørelse af indsats og resultater for kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet Orienteringssag - Efterforskning af skifergas i Nordjylland Orienteringssag - Detailprojekt for faunapassage ved Sæby Vandmølle Orienteringssag - Stiplanlægning, Gl. Skagen Orienteringssag - Meddelte påbud Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 3 af 98

4 45. Efterretningssag - Afgørelser fra klageinstanser Efterretningssag - Økonomisk status pr. 31. juli Underskrifter: Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 4 af 98

5 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /12 Åben Bilag 1: Forslag Spildevandsplan Frederikshavn juli /12 Åben Bilag 2 Miljøscreening af forslag til spildevandsplan /12 Åben Bilag 3: Referat fra bestyrelsesmøde 26. juni 2012 i Frederikshavn spildevand.pdf /12 Åben Bilag 4: Vedtægter for spildevandslaug Flade Centret /12 Åben Debatoplæg vindmølleprojekt Kvissel Brænding final.pdf /12 Åben Debatoplæg pdf /12 Åben Lokalplan_kommuneplantillæg_Højstrup_v2_ final small.pdf /12 Åben VVM_Højstrup_v2_ final small.pdf /12 Åben Lokalplan FRE.CE (PMU ).pdf /12 Åben Kommuneplantillæg 09.21(PMU ).pdf /12 Åben PMU pdf /12 Åben LP.SAE.H (PMU )indd.pdf /12 Åben KPT (PMU )indd.pdf /12 Åben Indsigelsesnotat lp SAE H pdf /12 Åben Indsigelsesnotat_døgninstitution.pdf /12 Åben LP_FRE_O_11_28_01_endelig.pdf /12 Åben KP_FRE_O_11_28_01_endelig.pdf /12 Åben Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Børnehaven Mattisborgen m. fl. - Projektforslag for fjernvarmeforsyning af børnehave og ældreboliger ved Lindevej.pdf /11 Åben Oversigtskort luftfoto.pdf /12 Åben Anmodning om ændret planlægning.pdf /12 Åben Oversigtskort, luftfoto 2010.pdf /12 Åben Ansøgning om ophævelse af hotelpligt for ferielejligheder /12 Åben Oversigtskort luftfoto 2010.pdf /12 Åben Ansøgning om ophævelse af hotelpligt /12 Åben Rev. situationsplan Tuxenparken marts 2012.pdf /12 Åben Illustrationsplan fra gældende lokalplan.pdf /12 Åben gærum_1.pdf /12 Åben Kort over udpeget havvindmølleområde ved Sæby.pdf /12 Åben Udpluk af visualiseringer.pdf /12 Åben Udkast til høringssvar v3.docx.pdf /12 Åben bilag.pdf /12 Åben Klage over benyttelse af omrdået indenfor Lokalplan Hjørnet Skagensvej/Bådhusvej i Jerup /12 Åben Oversigtskort.pdf /12 Åben Foto fra 12. juli 2012.pdf /12 Åben Jordfarveskala.pdf /12 Åben Ansøgning om dispensation fra højdebestemmelser.pdf /12 Åben Ansøgning om dispensation /12 Åben Nedrivningsanmeldelse /12 Åben Oversigtskort Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 5 af 98

6 /12 Åben Oversigtskort.pdf /12 Åben Oversigtskort.pdf /12 Åben Visualisering af solcelleanlæg.pdf /12 Åben Ansøgte placering af solcelleanlæg.pdf /12 Åben Oversigtskort.pdf /12 Åben Ansøgning om dispensation fra lokalplan til opsætning af solceller /12 Åben Oversigtskort.pdf /12 Åben Oversigtskort visende område for vintercampering som ansøgt.pdf /12 Åben Nabobemærkninger retur fra Kandestedvej 46.pdf /11 Åben Ansøgningsmateriale vedr. vintercampering pdf /12 Åben Protokol fra Plan- og miljøudvalgsmøde den 4. oktober 2011.pdf /12 Åben Byggeansøgning med tegninger /12 Åben Ændret disprensationsansøgning om bebyggelsesprocent og højde.pdf /12 Åben Svar på naboorientering m.v /12 Åben Ansøgning og tegninger + disp ansøgning /12 Åben Naboorientering /12 Åben Svar på naboorienteringen - 4 svar /12 Åben Bemærkninger fra ansøges arkitekt til nabohøringssvar /12 Åben Oversigtskort /12 Åben Bilag 1 Oversigtskort /12 Åben Bilag 2 Ansøgning med tegninger /12 Åben Bilag 1 - Oversigtskort /12 Åben Bilag 2 - Situationsplan /12 Åben Bilag 3 - Begrundet dispensationsansøgning og partshøring /11 Åben Luftfoto oversigt.pdf /12 Åben Projekt plan og facader.pdf /12 Åben Byggeprojekt visualisering.pdf /12 Åben Nabobemærkninger.pdf /12 Åben Bemærkninger fra Handels- og Håndværkerforeningen.pdf /12 Åben Udtalelse fra Vejcenter Nordjylland.pdf /12 Åben PMU protokollat pdf /12 Åben Oversigtskort, luftfoto.pdf /12 Åben Revideret byggeprojekt.pdf /12 Åben Nabobemærkning fra matr. nr. 73b, Sæby bygrunde /12 Åben Kommentarer fra ejer Grønnegade 14, Sæby, byggesagsnummer 12/121.pdt /12 Åben PMU-protokollat pdf /12 Åben Oversigtskort, flyfoto 2011.pdf /12 Åben Ansøgning Solsbækvej 233, Sæby - Til Plan og Miljø.pdf /12 Åben Oversigtskort luftfoto 2010.pdf /12 Åben Projekt tilbygning til beboelsen.pdf /12 Åben Projekt genopførelse af udhus.pdf /12 Åben Foto af udhus.pdf Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 6 af 98

7 /12 Åben Bemærkninger ved naboorientering.pdf /12 Åben Ansøgers kommentar.pdf /12 Åben Oversigtskort luftfoto 2010.pdf /12 Åben Tilladelse fra spillemyndigheden med følgebrev.pdf /12 Åben PMU-protokollat 12. juni 2012.pdf /12 Åben Henstilling om at Planlægning- og Miljøudvalget frafalder beslutning om at nedlægge 14 forbud mod etablering af spillehal /12 Åben Daphnesvej 4 i Skagen_ansøgning.pptx - Daphnesvej 4 i Skagen_ansøgning.pdf /12 Åben Supplerende ansøgning af 9. august /12 Åben Save registrering /12 Åben Bemærkninger fra By og Land /11 Åben Skitseprojekt faunapassage Møllehuset (pdf-filer) - Faunapassage Bangsbo.pdf /11 Åben Skitseprojekt faunapassage Møllehuset (pdf-filer) - Bilag bangsbo A4.pdf /12 Åben _v1_Screening for VVM pligt(1).pdf /12 Åben _v1_Bangsbo Å screeening - VVM screeningsskema biolgisk idealprojekt.docx(1).pdf /12 Åben budgetbemærkninger PMU B2013.pdf /12 Åben Kommunens brev af 6. august.pdf /12 Åben _v1_myndighedshøring.pdf /12 Åben _v1_Bilag synopsis.pdf /12 Åben Oversigtskort PMU pdf /12 Åben Redegørelse til offentliggørelse /12 Åben Stikort_august2012.pdf /12 Åben Stiføring i Gl Skagen - oplæg.pdf /12 Åben Økonomisk Status pr PMU.pdf Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 7 af 98

8 1. Forslag til Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling I henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 er der udarbejdet forslag til Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune. Udarbejdelsen af planen er sket i samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S. Åben sag Sagsnr: 08/794 Forvaltning: CTM Sbh: jecr Besl. komp: PMU/ØU/BR Spildevandsplanen er hovedsagelig en sammenskrivning af de tre eksisterende spildevandsplaner for henholdsvis de tidligere Frederikshavn, Skagen og Sæby Kommuner. Spildevandsplanen indeholder følgende elementer: Målsætninger for spildevandshåndteringen Gennemførelse af renseanlægsstrategi Udbygning og fornyelse af kloaksystemet Slamhåndtering Spildevandsrensning i det åbne land Administrative forhold Budget- og tidsplan for anlægsprojekter Målsætningerne for spildevandsplanen har været behandlet i Plan- og Miljøudvalget den 8. september Målsætninger for Lyngså sommerhusområde er udgået, idet nye undersøgelser har påvist, at forureningsproblemerne ikke skyldes udledninger fra sommerhusområdet, men blandt andet skyldes kreaturer i oplandet. Spildevandsplanen er opdateret med de planlagte tiltag frem til De vigtigste ændringer er ændringer i kloakeringsprincipper for dele af Frederikshavn, Sæby, Skagen, Ravnshøj og Skærum. De nærmere områder fremgår af bilag og elektroniske kort. Spildevandsplanen muliggør kloakering af ca ha nye kloakområder. Vandplan for det nordlige Kattegat og Skagerrak er indarbejdet i planen. Vandplanen har betydet, at der skal stilles krav om forbedret spildevandsrensning i yderligere tre vandløbsoplande i det åbne land. Desuden lægges der op til skærpede krav til etablering af bassiner i forbindelse med regnvandsudledninger. Der er kommet nye data for badevand i Frederikshavn Kommune. De nye data viser en forbedring af badevandskvaliteten i forhold til tidligere. Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 8 af 98

9 Således er der 18 badevandsstationer med udmærket kvalitet, to stationer med god kvalitet og en station med tilfredsstillende kvalitet. Der er ingen badevandsstationer med ringe kvalitet. Der vil være blå flag på alle 13 blå flag stationer i I indeværende spildevandsplan ønskes en række grøfter i Skagen nedklassificeret som offentlige kloakanlæg. Grøfterne har status som vandløb, men fungerer udelukkende som kloakgrøfter. Med offentlige kloakanlæg forstås kloakanlæg, som Frederikshavn Spildevand A/S ejer og forestår driften af. Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og har vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at der kun er foretaget mindre ændringer i forhold til de eksisterende spildevandsplaner, og at ændringerne ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt. Se bilag. Spildevandsplanen medfører samlede investeringer for godt 60 mio. kr. årligt. Forslaget til Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune skal forelægges byrådet inden det fremlægges i offentlig høring i minimum otte uger. Indtil offentlighedsfasens udløb vil der være mulighed for kommentering og indsigelse fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.fl. til forslaget. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det endelige indhold af Spildevandsplan Byrådets vedtagelse kan ikke ankes til anden administrativ myndighed. Forslaget til spildevandsplan har været forelagt bestyrelsen for Frederikshavn Spildevand A/S den 26. juni Bestyrelsen anbefaler, at forslaget sendes videre til behandling ved Frederikshavn Kommune. Se bilag. I forslag til spildevandsplanen er der på privat initiativ etableret et private spildevandslaug, som skal stå for vedligehold og drift af spildevandsanlæggene på de respektive ejendomme. Det drejer sig om et område ved Hjørringvej , 9900 Frederikshavn - Spildevandslaug Flade Centret. Forslag til vedtægter for spildevandslauget er vedlagt. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler økonomiudvalget og byrådet, at forslag til spildevandsplan Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 9 af 98

10 udsendes i offentlig høring i 8 uger. På grund af kort-bilagenes omfang sendes de kun elektronisk. Se link: Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen. Bilag Bilag 1: Forslag Spildevandsplan Frederikshavn juli 2012 (dok.nr.82122/12) Bilag 2 Miljøscreening af forslag til spildevandsplan (dok.nr.83328/12) Bilag 3: Referat fra bestyrelsesmøde 26. juni 2012 i Frederikshavn spildevand.pdf (dok.nr.81995/12) Bilag 4: Vedtægter for spildevandslaug Flade Centret (dok.nr.76066/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 10 af 98

11 2. Foroffentlighedsfase, vindmøller ved Kvissel Brænding, Frederikshavn Sagsfremstilling Forud for udarbejdelse af VVM, lokalplan og kommuneplantillæg for vindmøller ved Kvissel Brænding afholdes for-offentlighedsfase i perioden fra onsdag den 29.august 2012 til onsdag den 26.september Åben sag Sagsnr: 11/311 Forvaltning: CTM Sbh: akbt Besl. komp: PMU Center for Teknik og Miljø har i samarbejde med ansøger udarbejdet vedlagte debatoplæg til offentliggørelse på udsendelse samt udlevering i forbindelse med for-offentlighedsfasen. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 1. der afholdes for-offentlighedsfase i perioden fra onsdag den 29.august 2012 til onsdag den 26.september vedlagte debatoplæg udsendes direkte til udvalgte borgere, udleveres til interesserede i forbindelse med for-offentlighedsfasen samt gøres tilgængelig på Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Et flertal tiltræder indstillingen. Jens H. Kristensen kan ikke tiltræde at der opstilles vindmøller i området. Fraværende: Erik Sørensen. Bilag Debatoplæg vindmølleprojekt Kvissel Brænding final.pdf (dok.nr.75870/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 11 af 98

12 3. Foroffentlighedsfase, vindmøller Tamholt, syd for Understed Sagsfremstilling Flere borgere har henvendt sig til Center for Teknik og Miljø med bemærkning om, at stedbetegnelsen Tamholt er ukendt for de fleste. Derfor foreslår Center for Teknik og Miljø, at det konkrete vindmølleprojekt fremover betegnes Tamholt. syd for Understed. Området er identisk med det område, der i vindmølletemaplanen hedder Tamholt. Åben sag Sagsnr: 08/7327 Forvaltning: CTM Sbh: cakr Besl. komp: PMU Forud for udarbejdelse af VVM, lokalplan og kommuneplantillæg for vindmøller Tamholt, syd for Understed afholdes for-offentlighedsfase i perioden fra onsdag den 29. august 2012 til onsdag den 26. september Center for Teknik og Miljø har i samarbejde med ansøger udarbejdet vedlagte debatoplæg til offentliggørelse på udsendelse samt udlevering i forbindelse med for-offentlighedsfasen. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 1. der afholdes for-offentlighedsfase i perioden fra onsdag den 29.august 2012 til onsdag den 26.september vedlagte debatoplæg udsendes direkte til udvalgte borgere, udleveres til interesserede i forbindelse med for-offentlighedsfasen samt gøres tilgængelig på Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Et flertal tiltræder indstillingen. Jens H. Kristensen kan ikke tiltræde at der opstilles vindmøller i området. Fraværende: Erik Sørensen. Bilag Debatoplæg pdf (dok.nr.77383/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 12 af 98

13 4. Forslag til lokalplan SAE.T og VVM redegørelse - Vindmøller ved Højstrup Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget besluttede den 2. november 2010 at igangsætte planlægningen for udskiftningen af 4 eksisterende vindmøller med 3-4 nye større vindmøller i området Vangkær/Højstrup. Der blev efterfølgende afholdt foroffentlighedsfase i perioden 5.januar til 19.januar I foroffentlighedsfasen indkom blandt andet bemærkninger fra borgere i området omhandlende de visuelle indtryk, støj, skygge og værditab. Bemærkningerne blev taget til efterretning og det blev påpeget, at man i den videre planproces ville foretage nærmere beregninger og vurderinger. På den baggrund besluttede Plan- og Miljøudvalget den 1.februar 2011 at fortsætte planlægningen for vindmøller. Åben sag Sagsnr: 08/8940 Forvaltning: CTM Sbh: akbt Besl. komp: PMU/ØU/BR Sideløbende udarbejdedes vindmølletemaplanen for Frederikshavn Kommune, hvor området ved Højstrup indgik som rammeområde. Denne blev endeligt vedtaget af byrådet d. 21.december Der er nu udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt tilhørende VVM redegørelse og miljøvurdering for en konkret opstilling af vindmøller ved Højstrup. Dette materiale fremlægges til udvalgsbehandling med henblik på igangsættelse af offentlighedsfasen. Forslaget til lokalplanen muliggør, at der kan opføres min. 3 og maks 4 vindmøller med en totalhøjde på op til 130 m med tilhørende arbejdsarealer, vejanlæg, teknikbygning og koblingsstation. Vejadgang til lokalplanområdet sker via Lendumvej og Højstrupvej. Nedtagning af de fire eksisterende vindmøller i området er en forudsætning for det ønskede projekt. Lokalplanen og kommuneplantillægget sikrer at retningslinjerne for vindmølleplanlægning i Frederikshavn Kommune overholdes, herunder opstillingsmønster og møllernes udseende. VVM redegørelsen og miljøvurderingen belyser anlæggets virkninger på miljøet, herunder konsekvenserne for natur og landskab, de visuelle konsekvenser af møllernes opførelse samt støj og skyggepåvirkninger. Det vurderes, at etablering og drift kan ske uden påvirkning af det beskyttede naturområde, der gennemskærer vindmøllerækken. Det vurderes desuden, at projektet ikke medfører påvirkning af særligt beskyttede dyre og plantearter i området. Den visuelle påvirkning i området er belyst via visualiseringer fra nabobebyggelser samt offentligt befærdede arealer. Det vurderes, at projektet kan overholde bekendtgørelse om støj fra vindmøller i Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 13 af 98

14 forhold til det åbne land, støjfølsomme arealer samt lavfrekvent støj. Dette forhold sikres ved vilkår i den kommende VVM-tilladelse, der udarbejdes efter endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan. I VVM-tilladelsen stilles desuden vilkår om at ingen nabo ved driften af vindmøllerne må udsættes for mere end 10 timers skyggekast fra vindmøllevingerne om året. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SAE.T , forslag til Kommuneplantillæg nr samt tilhørende VVM redegørelse og miljøvurdering for vindmøller ved Højstrup udsendes i offentlighedsfase Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen. Bilag Lokalplan_kommuneplantillæg_Højstrup_v2_ final small.pdf (dok.nr.82564/12) VVM_Højstrup_v2_ final small.pdf (dok.nr.82563/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 14 af 98

15 5. Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.CE Centerområde på Flade Engvej, Frederikshavn Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. marts 2012, at en lokalplan for dette område skulle have som forudsætning, at der ikke var vejadgang mod Abildvej samt at der udlægges byggefelter mod vest med en maks. højde på 10,5 m. Åben sag Sagsnr: 10/10523 Forvaltning: CTM Sbh: SUOS Besl. komp: PMU/ØU/BR Teknik- og Miljøcenter har derpå fra bygherres rådgiver modtaget et revideret lokalplanforslag, som er overensstemmende med udvalgsbeslutningen. Et 35 m bredt areal mod boligområdet mod øst friholdes for bebyggelse. Baggrunden herfor et skabe luft mellem fremtidigt byggeri og naboer mod øst. Der skal desuden etableres en 5 m bred beplantet støjvold langs lokalplanområdets østgrænse. Volden skal gives en højde på 2-3 m. Den nordligste del af lokalplanområdet, som muliggjorde vejadgangen til Abildvej, er udtaget. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Lokalplan FRE.CE Centerområde ved Flade Engvej samt kommuneplantillæg nr vedtages endeligt i overensstemmelse med Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 6. marts 2012 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen. Bilag Lokalplan FRE.CE (PMU ).pdf (dok.nr.75564/12) Kommuneplantillæg 09.21(PMU ).pdf (dok.nr.75563/12) PMU pdf (dok.nr.75633/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 15 af 98

16 6. Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.H for Sæby Havn Sagsfremstilling Lokalplanforslag SAE.H samt kommuneplantillæg nr for Sæby Havn har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 14. marts til den 9. maj Åben sag Sagsnr: 11/5461 Forvaltning: CTM Sbh: SUOS Besl. komp: PMU/ØU/BR Lokalplanområdet omfatter havneområdet på Sæby Havn. Området afgrænses mod nord-øst af havet, mod nord-vest af Sæby Å, mod syd-vest af hhv. åben/lav boligbebyggelse og etageboliger samt mod syd-øst af havnens indsejlingsbassin mv. og parkeringsareal på den sydligste del af havnen. Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone. Lokalplanen omdanner hele området til havnerelaterede formål, herunder bl.a. serviceerhverv, butikker, liberale erhverv, samt oplevelsesrelaterede funktioner som udstilling, restaurant, café og torvemarked. Lokalplanen er ledsaget af kommuneplantillæg nr , som blandt andet udvider det eksisterende område til detailhandelsbutikker på havnen til at omfatte hele lokalplanområdet. Der er indsendt 19 indsigelser/bemærkninger til planforslaget, som er behandlet i indsigelsesnotat af juli Indsigelserne omhandler hovedsageligt bygningshøjde, bygningers udformning, bygningers placering, anvendelse af bygninger, vinteropbevaring af både samt trafik/parkering. Angående bygningshøjde samt etageantal indeholder lokalplanen stort set ingen ændringer i forhold til de nugældende lokalplaner for området. Værftsgrunden er i dag omfattet af lokalplan , som åbner mulighed for at bygge i op til 8,5 meters højde, ligesom den nye lokalplan for området. Området ved den tidl. DLGbygning (Havnen 12) er i dag omfattet af lokalplan , hvor der åbnes mulighed for at bygge i op til 10,5 meters højde, ligeledes som i den nye lokalplan. Den resterende del af lokalplanens område er i dag omfattet af lokalplan Her åbnes der i dag mulighed for at bygge i 2 etager og 8,5 meter for den del, som er omfattet af den nye lokalplan. I forhold til dette indeholder den nye lokalplan en mindre begrænsning, idet området ved Café Smeden og Klostergydens Fisk nu kun må bebygges i 1½ etage. Indsigelserne har givet anledning til enkelte mindre ændringer i forhold til det fremlagte planforslag. I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der indføjet en rettelse under afsnit om naturbeskyttelse, som oplyser om at realisering af den del af lokalplanens område, som ligger inden for åbeskyttelseslinien, forudsætter at der meddeles dispensation fra beskyttelseslinien. Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 16 af 98

17 Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.H for Sæby Havn og kommuneplantillæg nr vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i indsigelsesnotat af juli 2012 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen. Bilag LP.SAE.H (PMU )indd.pdf (dok.nr.75691/12) KPT (PMU )indd.pdf (dok.nr.75694/12) Indsigelsesnotat lp SAE H pdf (dok.nr.82540/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 17 af 98

18 7. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.O Døgninstitution, Suensonsvej samt kommuneplantillæg nr , Frederikshavn Åben sag Sagsnr: 11/9030 Forvaltning: CTM Sbh: lssc Besl. komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg har været udsendt til offentlig debat i perioden fra den 16. maj juli 2012, hvilket har givet anledning til indsigelser og bemærkninger, som det fremgår af vedlagte indsigelsesnotat af august Lokalplanområdet omfatter adressen Suensonsvej 1. Grundens areal er på m 2 og beliggende i et boligområde ret over for den nye Nordstjerneskolen. Arealet huser i dag vuggestuen Storkereden. Vuggestuen flytter til nyetableret institution på Peter Wessels Vej og arealet ligger således frit til ny anvendelse. I den offentlige høringsperiode har der været afholdt møde med Frederikshavn Boligforening afd. 7 og 11, som, hvis projektet gennemføres, vil blive den nye døgninstitutions nærmeste naboer. På mødet var der en indbyrdes forståelse mellem boligforening og Frederikshavn Kommune om, at man vil hinanden det bedste og at et tæt samarbejde mellem den nye døgninstitution og boligforeningen vil være gavnligt. Se endvidere indsigelsesnotat. Der er modtaget 2 indsigelser og bemærkninger. De indkomne synspunkter kan i hovedsagen rummes i følgende udsagn: Bekymring for hvilke børn og unge der skal bo på døgninstitutionen og hvad det vil betyde for trygheden i området Forbehold overfor misbrugere, kriminelle, adfærdsvanskelige og aggressive beboere På nuværende tidspunkt generelt positive overfor den påtænkte døgninstitution og dens beboere Der er ikke foretaget ændringer i forhold til lokalplanforslaget på baggrund af de indkomne bemærkninger. Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr , som sikrer områdets anvendelse til offentlige formål, såsom institutioner og lignende, herunder døgninstitution. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan FRE.O Døgninstitution, Suensonsvej samt Kommuneplantillæg nr vedtages endeligt Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Indstillingen tiltrædes. Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 18 af 98

19 Fraværende: Erik Sørensen. Bilag Indsigelsesnotat_døgninstitution.pdf (dok.nr.81045/12) LP_FRE_O_11_28_01_endelig.pdf (dok.nr.81011/12) KP_FRE_O_11_28_01_endelig.pdf (dok.nr.81010/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 19 af 98

20 8. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af område på Lindevej, Skagen Sagsfremstilling Skagen Varmeværk har udarbejdet projektforslag for fjernvarmeforsyning af børnehaven Mattisborgen og Skagen Ældreboligselskab afdeling 2 s ældreboliger på Lindevej, Skagen. Området er i dag udlagt til naturgas. Åben sag Sagsnr: 12/3660 Forvaltning: CTM Sbh: jast Besl. komp: PMU/ØU/BR I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr af 13. december 2005, 7, stk. 2 er det tilladt at ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed også konvertering fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning, såfremt det samfundsøkonomisk er mere fordelagtigt og gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr af 13. december 2005 og sendt i høring hos relevante grundejere og forsyningsselskaber, jf. 23 i nævnte bekendtgørelse. Der er ikke indkommet indsigelser mod projektforslaget Projektforslaget udviser en positiv samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi og der er en generel reduceret miljøbelastning ved gennemførelse af projektforslaget. Projektforslaget er derfor i overensstemmelse med Klima- og Energiministerens brev af 27. januar 2009, hvori kommunerne opfordres til undersøge mulighederne for konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme, idet der kan være samfundsøkonomiske, miljømæssige og bruger- og selskabsøkonomiske gevinster forbundet med at konvertere individuelle naturgaskunder til fjernvarme. Planmæssige konsekvenser I Frederikshavn Kommunes varmeplan skal området ændres fra individuelt naturgasområde til fjernvarmeområde. Eksisterende ejendomme i området tilsluttes på frivilligt basis, men eventuelt nybyggeri i området skal fjernvarmeforsynes. HMN Naturgas I/S vil fortsat have forsyningspligt over for de eksisterende naturgasforbrugere i området, d.v.s. de naturgaskunder, der ikke ønsker at konvertere til fjernvarme Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at projektforslaget godkendes Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen. Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 20 af 98

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere