Plan- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode Andersen (F) Jens Hedegaard Kristensen (A) Erik Sørensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forslag til Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune Foroffentlighedsfase, vindmøller ved Kvissel Brænding, Frederikshavn Foroffentlighedsfase, vindmøller Tamholt, syd for Understed Forslag til lokalplan SAE.T og VVM redegørelse - Vindmøller ved Højstrup Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.CE Centerområde på Flade Engvej, Frederikshavn Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.H for Sæby Havn Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.O Døgninstitution, Suensonsvej samt kommuneplantillæg nr , Frederikshavn Projektforslag for fjernvarmeforsyning af område på Lindevej, Skagen Ændring af planbestemmelser for projekt Skagen Nordstrand, igangsætning af ny planlægning Forespørgsel om nedlæggelse af hotelpligten Niels Skiverens Gaard, Niels Skiverens Vej 1, Skiveren Ophævelse af hotelpligt Tuxenparken 1, Skagen - genoptagelse Forslag til Råstofplan 2012 i supplerende høring Høringssvar til Energistyrelsen vedr. kystnære havvindmøller nær Sæby Landzonetilladelse, tilbygning Frederikshavnsvej 149, Frederikshavn Benyttelse af området ved Stengrillens legeland, Jerup Ansøgning om jordvold, Bugten 58, Bratten Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige bygninger, Lendumvej 120, Frederikshavn Ansøgning om pølsevogn Kappelborgvej 23 A og B, Skagen Ansøgning om solcelleanlæg Sønderhede 16, Skagen Ansøgning om solcelleanlæg Sct. Laurentii Vej 143 B, Skagen Ansøgning om vintercampering. Råbjerg Mile Camping Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 2 af 98

3 22. Dispensation fra lokalplan på ejendommen Møllevej 1, Skagen Dispensation fra lokalplan på ejendommen Odinsvej 7, Skagen Tilbygning til bevaringsværdig bygning, Hans Ruths Vej 19, Skagen Lovliggørelse af tilbygning til carport, Koralbanke 58, Skagen Etablering af dagligvarebutik på ejendommen Skagensvej 2, Ålbæk - genoptagelse Opførelse af ny bebyggelse med 1 bolig Grønnegade 14, Sæby Tilbageflytning af sommerhus Solsbækvej 233, Sæby Tilbygning til beboelse samt nedrivning og genopførelse af udhus, Krøyersvej 3, Skagen Etablering af spillehal, Sæby Bowling, Ålborgvej 81 B, Sæby - genoptagelse Ansøgning om nyt tag og kviste m.v. på bevaringsværdigt hus på ejendommen Daphnesvej 4, Skagen Projekt for faunapassage ved Møllehuset i Bangsbo Å Kattehjem Frihedsvej 12, Frederikshavn Takster Renovationstakst, miljø- og genbrugsgebyr Budgetforslag Orienteringssag - Miljøvurdering af Landsplanredegørelse Orienteringssag - Status på vindmøller i Gårdbo Sø, Aalbæk Orienteringssag - Opstart af nyt LIFE projekt i Råbjerg Mose Orienteringssag - Politianmeldelser Orienteringssag - Offentliggørelse af indsats og resultater for kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet Orienteringssag - Efterforskning af skifergas i Nordjylland Orienteringssag - Detailprojekt for faunapassage ved Sæby Vandmølle Orienteringssag - Stiplanlægning, Gl. Skagen Orienteringssag - Meddelte påbud Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 3 af 98

4 45. Efterretningssag - Afgørelser fra klageinstanser Efterretningssag - Økonomisk status pr. 31. juli Underskrifter: Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 4 af 98

5 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /12 Åben Bilag 1: Forslag Spildevandsplan Frederikshavn juli /12 Åben Bilag 2 Miljøscreening af forslag til spildevandsplan /12 Åben Bilag 3: Referat fra bestyrelsesmøde 26. juni 2012 i Frederikshavn spildevand.pdf /12 Åben Bilag 4: Vedtægter for spildevandslaug Flade Centret /12 Åben Debatoplæg vindmølleprojekt Kvissel Brænding final.pdf /12 Åben Debatoplæg pdf /12 Åben Lokalplan_kommuneplantillæg_Højstrup_v2_ final small.pdf /12 Åben VVM_Højstrup_v2_ final small.pdf /12 Åben Lokalplan FRE.CE (PMU ).pdf /12 Åben Kommuneplantillæg 09.21(PMU ).pdf /12 Åben PMU pdf /12 Åben LP.SAE.H (PMU )indd.pdf /12 Åben KPT (PMU )indd.pdf /12 Åben Indsigelsesnotat lp SAE H pdf /12 Åben Indsigelsesnotat_døgninstitution.pdf /12 Åben LP_FRE_O_11_28_01_endelig.pdf /12 Åben KP_FRE_O_11_28_01_endelig.pdf /12 Åben Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Børnehaven Mattisborgen m. fl. - Projektforslag for fjernvarmeforsyning af børnehave og ældreboliger ved Lindevej.pdf /11 Åben Oversigtskort luftfoto.pdf /12 Åben Anmodning om ændret planlægning.pdf /12 Åben Oversigtskort, luftfoto 2010.pdf /12 Åben Ansøgning om ophævelse af hotelpligt for ferielejligheder /12 Åben Oversigtskort luftfoto 2010.pdf /12 Åben Ansøgning om ophævelse af hotelpligt /12 Åben Rev. situationsplan Tuxenparken marts 2012.pdf /12 Åben Illustrationsplan fra gældende lokalplan.pdf /12 Åben gærum_1.pdf /12 Åben Kort over udpeget havvindmølleområde ved Sæby.pdf /12 Åben Udpluk af visualiseringer.pdf /12 Åben Udkast til høringssvar v3.docx.pdf /12 Åben bilag.pdf /12 Åben Klage over benyttelse af omrdået indenfor Lokalplan Hjørnet Skagensvej/Bådhusvej i Jerup /12 Åben Oversigtskort.pdf /12 Åben Foto fra 12. juli 2012.pdf /12 Åben Jordfarveskala.pdf /12 Åben Ansøgning om dispensation fra højdebestemmelser.pdf /12 Åben Ansøgning om dispensation /12 Åben Nedrivningsanmeldelse /12 Åben Oversigtskort Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 5 af 98

6 /12 Åben Oversigtskort.pdf /12 Åben Oversigtskort.pdf /12 Åben Visualisering af solcelleanlæg.pdf /12 Åben Ansøgte placering af solcelleanlæg.pdf /12 Åben Oversigtskort.pdf /12 Åben Ansøgning om dispensation fra lokalplan til opsætning af solceller /12 Åben Oversigtskort.pdf /12 Åben Oversigtskort visende område for vintercampering som ansøgt.pdf /12 Åben Nabobemærkninger retur fra Kandestedvej 46.pdf /11 Åben Ansøgningsmateriale vedr. vintercampering pdf /12 Åben Protokol fra Plan- og miljøudvalgsmøde den 4. oktober 2011.pdf /12 Åben Byggeansøgning med tegninger /12 Åben Ændret disprensationsansøgning om bebyggelsesprocent og højde.pdf /12 Åben Svar på naboorientering m.v /12 Åben Ansøgning og tegninger + disp ansøgning /12 Åben Naboorientering /12 Åben Svar på naboorienteringen - 4 svar /12 Åben Bemærkninger fra ansøges arkitekt til nabohøringssvar /12 Åben Oversigtskort /12 Åben Bilag 1 Oversigtskort /12 Åben Bilag 2 Ansøgning med tegninger /12 Åben Bilag 1 - Oversigtskort /12 Åben Bilag 2 - Situationsplan /12 Åben Bilag 3 - Begrundet dispensationsansøgning og partshøring /11 Åben Luftfoto oversigt.pdf /12 Åben Projekt plan og facader.pdf /12 Åben Byggeprojekt visualisering.pdf /12 Åben Nabobemærkninger.pdf /12 Åben Bemærkninger fra Handels- og Håndværkerforeningen.pdf /12 Åben Udtalelse fra Vejcenter Nordjylland.pdf /12 Åben PMU protokollat pdf /12 Åben Oversigtskort, luftfoto.pdf /12 Åben Revideret byggeprojekt.pdf /12 Åben Nabobemærkning fra matr. nr. 73b, Sæby bygrunde /12 Åben Kommentarer fra ejer Grønnegade 14, Sæby, byggesagsnummer 12/121.pdt /12 Åben PMU-protokollat pdf /12 Åben Oversigtskort, flyfoto 2011.pdf /12 Åben Ansøgning Solsbækvej 233, Sæby - Til Plan og Miljø.pdf /12 Åben Oversigtskort luftfoto 2010.pdf /12 Åben Projekt tilbygning til beboelsen.pdf /12 Åben Projekt genopførelse af udhus.pdf /12 Åben Foto af udhus.pdf Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 6 af 98

7 /12 Åben Bemærkninger ved naboorientering.pdf /12 Åben Ansøgers kommentar.pdf /12 Åben Oversigtskort luftfoto 2010.pdf /12 Åben Tilladelse fra spillemyndigheden med følgebrev.pdf /12 Åben PMU-protokollat 12. juni 2012.pdf /12 Åben Henstilling om at Planlægning- og Miljøudvalget frafalder beslutning om at nedlægge 14 forbud mod etablering af spillehal /12 Åben Daphnesvej 4 i Skagen_ansøgning.pptx - Daphnesvej 4 i Skagen_ansøgning.pdf /12 Åben Supplerende ansøgning af 9. august /12 Åben Save registrering /12 Åben Bemærkninger fra By og Land /11 Åben Skitseprojekt faunapassage Møllehuset (pdf-filer) - Faunapassage Bangsbo.pdf /11 Åben Skitseprojekt faunapassage Møllehuset (pdf-filer) - Bilag bangsbo A4.pdf /12 Åben _v1_Screening for VVM pligt(1).pdf /12 Åben _v1_Bangsbo Å screeening - VVM screeningsskema biolgisk idealprojekt.docx(1).pdf /12 Åben budgetbemærkninger PMU B2013.pdf /12 Åben Kommunens brev af 6. august.pdf /12 Åben _v1_myndighedshøring.pdf /12 Åben _v1_Bilag synopsis.pdf /12 Åben Oversigtskort PMU pdf /12 Åben Redegørelse til offentliggørelse /12 Åben Stikort_august2012.pdf /12 Åben Stiføring i Gl Skagen - oplæg.pdf /12 Åben Økonomisk Status pr PMU.pdf Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 7 af 98

8 1. Forslag til Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling I henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 er der udarbejdet forslag til Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune. Udarbejdelsen af planen er sket i samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S. Åben sag Sagsnr: 08/794 Forvaltning: CTM Sbh: jecr Besl. komp: PMU/ØU/BR Spildevandsplanen er hovedsagelig en sammenskrivning af de tre eksisterende spildevandsplaner for henholdsvis de tidligere Frederikshavn, Skagen og Sæby Kommuner. Spildevandsplanen indeholder følgende elementer: Målsætninger for spildevandshåndteringen Gennemførelse af renseanlægsstrategi Udbygning og fornyelse af kloaksystemet Slamhåndtering Spildevandsrensning i det åbne land Administrative forhold Budget- og tidsplan for anlægsprojekter Målsætningerne for spildevandsplanen har været behandlet i Plan- og Miljøudvalget den 8. september Målsætninger for Lyngså sommerhusområde er udgået, idet nye undersøgelser har påvist, at forureningsproblemerne ikke skyldes udledninger fra sommerhusområdet, men blandt andet skyldes kreaturer i oplandet. Spildevandsplanen er opdateret med de planlagte tiltag frem til De vigtigste ændringer er ændringer i kloakeringsprincipper for dele af Frederikshavn, Sæby, Skagen, Ravnshøj og Skærum. De nærmere områder fremgår af bilag og elektroniske kort. Spildevandsplanen muliggør kloakering af ca ha nye kloakområder. Vandplan for det nordlige Kattegat og Skagerrak er indarbejdet i planen. Vandplanen har betydet, at der skal stilles krav om forbedret spildevandsrensning i yderligere tre vandløbsoplande i det åbne land. Desuden lægges der op til skærpede krav til etablering af bassiner i forbindelse med regnvandsudledninger. Der er kommet nye data for badevand i Frederikshavn Kommune. De nye data viser en forbedring af badevandskvaliteten i forhold til tidligere. Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 8 af 98

9 Således er der 18 badevandsstationer med udmærket kvalitet, to stationer med god kvalitet og en station med tilfredsstillende kvalitet. Der er ingen badevandsstationer med ringe kvalitet. Der vil være blå flag på alle 13 blå flag stationer i I indeværende spildevandsplan ønskes en række grøfter i Skagen nedklassificeret som offentlige kloakanlæg. Grøfterne har status som vandløb, men fungerer udelukkende som kloakgrøfter. Med offentlige kloakanlæg forstås kloakanlæg, som Frederikshavn Spildevand A/S ejer og forestår driften af. Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og har vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at der kun er foretaget mindre ændringer i forhold til de eksisterende spildevandsplaner, og at ændringerne ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt. Se bilag. Spildevandsplanen medfører samlede investeringer for godt 60 mio. kr. årligt. Forslaget til Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune skal forelægges byrådet inden det fremlægges i offentlig høring i minimum otte uger. Indtil offentlighedsfasens udløb vil der være mulighed for kommentering og indsigelse fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.fl. til forslaget. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det endelige indhold af Spildevandsplan Byrådets vedtagelse kan ikke ankes til anden administrativ myndighed. Forslaget til spildevandsplan har været forelagt bestyrelsen for Frederikshavn Spildevand A/S den 26. juni Bestyrelsen anbefaler, at forslaget sendes videre til behandling ved Frederikshavn Kommune. Se bilag. I forslag til spildevandsplanen er der på privat initiativ etableret et private spildevandslaug, som skal stå for vedligehold og drift af spildevandsanlæggene på de respektive ejendomme. Det drejer sig om et område ved Hjørringvej , 9900 Frederikshavn - Spildevandslaug Flade Centret. Forslag til vedtægter for spildevandslauget er vedlagt. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler økonomiudvalget og byrådet, at forslag til spildevandsplan Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 9 af 98

10 udsendes i offentlig høring i 8 uger. På grund af kort-bilagenes omfang sendes de kun elektronisk. Se link: Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen. Bilag Bilag 1: Forslag Spildevandsplan Frederikshavn juli 2012 (dok.nr.82122/12) Bilag 2 Miljøscreening af forslag til spildevandsplan (dok.nr.83328/12) Bilag 3: Referat fra bestyrelsesmøde 26. juni 2012 i Frederikshavn spildevand.pdf (dok.nr.81995/12) Bilag 4: Vedtægter for spildevandslaug Flade Centret (dok.nr.76066/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 10 af 98

11 2. Foroffentlighedsfase, vindmøller ved Kvissel Brænding, Frederikshavn Sagsfremstilling Forud for udarbejdelse af VVM, lokalplan og kommuneplantillæg for vindmøller ved Kvissel Brænding afholdes for-offentlighedsfase i perioden fra onsdag den 29.august 2012 til onsdag den 26.september Åben sag Sagsnr: 11/311 Forvaltning: CTM Sbh: akbt Besl. komp: PMU Center for Teknik og Miljø har i samarbejde med ansøger udarbejdet vedlagte debatoplæg til offentliggørelse på udsendelse samt udlevering i forbindelse med for-offentlighedsfasen. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 1. der afholdes for-offentlighedsfase i perioden fra onsdag den 29.august 2012 til onsdag den 26.september vedlagte debatoplæg udsendes direkte til udvalgte borgere, udleveres til interesserede i forbindelse med for-offentlighedsfasen samt gøres tilgængelig på Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Et flertal tiltræder indstillingen. Jens H. Kristensen kan ikke tiltræde at der opstilles vindmøller i området. Fraværende: Erik Sørensen. Bilag Debatoplæg vindmølleprojekt Kvissel Brænding final.pdf (dok.nr.75870/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 11 af 98

12 3. Foroffentlighedsfase, vindmøller Tamholt, syd for Understed Sagsfremstilling Flere borgere har henvendt sig til Center for Teknik og Miljø med bemærkning om, at stedbetegnelsen Tamholt er ukendt for de fleste. Derfor foreslår Center for Teknik og Miljø, at det konkrete vindmølleprojekt fremover betegnes Tamholt. syd for Understed. Området er identisk med det område, der i vindmølletemaplanen hedder Tamholt. Åben sag Sagsnr: 08/7327 Forvaltning: CTM Sbh: cakr Besl. komp: PMU Forud for udarbejdelse af VVM, lokalplan og kommuneplantillæg for vindmøller Tamholt, syd for Understed afholdes for-offentlighedsfase i perioden fra onsdag den 29. august 2012 til onsdag den 26. september Center for Teknik og Miljø har i samarbejde med ansøger udarbejdet vedlagte debatoplæg til offentliggørelse på udsendelse samt udlevering i forbindelse med for-offentlighedsfasen. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 1. der afholdes for-offentlighedsfase i perioden fra onsdag den 29.august 2012 til onsdag den 26.september vedlagte debatoplæg udsendes direkte til udvalgte borgere, udleveres til interesserede i forbindelse med for-offentlighedsfasen samt gøres tilgængelig på Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Et flertal tiltræder indstillingen. Jens H. Kristensen kan ikke tiltræde at der opstilles vindmøller i området. Fraværende: Erik Sørensen. Bilag Debatoplæg pdf (dok.nr.77383/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 12 af 98

13 4. Forslag til lokalplan SAE.T og VVM redegørelse - Vindmøller ved Højstrup Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget besluttede den 2. november 2010 at igangsætte planlægningen for udskiftningen af 4 eksisterende vindmøller med 3-4 nye større vindmøller i området Vangkær/Højstrup. Der blev efterfølgende afholdt foroffentlighedsfase i perioden 5.januar til 19.januar I foroffentlighedsfasen indkom blandt andet bemærkninger fra borgere i området omhandlende de visuelle indtryk, støj, skygge og værditab. Bemærkningerne blev taget til efterretning og det blev påpeget, at man i den videre planproces ville foretage nærmere beregninger og vurderinger. På den baggrund besluttede Plan- og Miljøudvalget den 1.februar 2011 at fortsætte planlægningen for vindmøller. Åben sag Sagsnr: 08/8940 Forvaltning: CTM Sbh: akbt Besl. komp: PMU/ØU/BR Sideløbende udarbejdedes vindmølletemaplanen for Frederikshavn Kommune, hvor området ved Højstrup indgik som rammeområde. Denne blev endeligt vedtaget af byrådet d. 21.december Der er nu udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt tilhørende VVM redegørelse og miljøvurdering for en konkret opstilling af vindmøller ved Højstrup. Dette materiale fremlægges til udvalgsbehandling med henblik på igangsættelse af offentlighedsfasen. Forslaget til lokalplanen muliggør, at der kan opføres min. 3 og maks 4 vindmøller med en totalhøjde på op til 130 m med tilhørende arbejdsarealer, vejanlæg, teknikbygning og koblingsstation. Vejadgang til lokalplanområdet sker via Lendumvej og Højstrupvej. Nedtagning af de fire eksisterende vindmøller i området er en forudsætning for det ønskede projekt. Lokalplanen og kommuneplantillægget sikrer at retningslinjerne for vindmølleplanlægning i Frederikshavn Kommune overholdes, herunder opstillingsmønster og møllernes udseende. VVM redegørelsen og miljøvurderingen belyser anlæggets virkninger på miljøet, herunder konsekvenserne for natur og landskab, de visuelle konsekvenser af møllernes opførelse samt støj og skyggepåvirkninger. Det vurderes, at etablering og drift kan ske uden påvirkning af det beskyttede naturområde, der gennemskærer vindmøllerækken. Det vurderes desuden, at projektet ikke medfører påvirkning af særligt beskyttede dyre og plantearter i området. Den visuelle påvirkning i området er belyst via visualiseringer fra nabobebyggelser samt offentligt befærdede arealer. Det vurderes, at projektet kan overholde bekendtgørelse om støj fra vindmøller i Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 13 af 98

14 forhold til det åbne land, støjfølsomme arealer samt lavfrekvent støj. Dette forhold sikres ved vilkår i den kommende VVM-tilladelse, der udarbejdes efter endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan. I VVM-tilladelsen stilles desuden vilkår om at ingen nabo ved driften af vindmøllerne må udsættes for mere end 10 timers skyggekast fra vindmøllevingerne om året. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SAE.T , forslag til Kommuneplantillæg nr samt tilhørende VVM redegørelse og miljøvurdering for vindmøller ved Højstrup udsendes i offentlighedsfase Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen. Bilag Lokalplan_kommuneplantillæg_Højstrup_v2_ final small.pdf (dok.nr.82564/12) VVM_Højstrup_v2_ final small.pdf (dok.nr.82563/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 14 af 98

15 5. Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.CE Centerområde på Flade Engvej, Frederikshavn Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. marts 2012, at en lokalplan for dette område skulle have som forudsætning, at der ikke var vejadgang mod Abildvej samt at der udlægges byggefelter mod vest med en maks. højde på 10,5 m. Åben sag Sagsnr: 10/10523 Forvaltning: CTM Sbh: SUOS Besl. komp: PMU/ØU/BR Teknik- og Miljøcenter har derpå fra bygherres rådgiver modtaget et revideret lokalplanforslag, som er overensstemmende med udvalgsbeslutningen. Et 35 m bredt areal mod boligområdet mod øst friholdes for bebyggelse. Baggrunden herfor et skabe luft mellem fremtidigt byggeri og naboer mod øst. Der skal desuden etableres en 5 m bred beplantet støjvold langs lokalplanområdets østgrænse. Volden skal gives en højde på 2-3 m. Den nordligste del af lokalplanområdet, som muliggjorde vejadgangen til Abildvej, er udtaget. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Lokalplan FRE.CE Centerområde ved Flade Engvej samt kommuneplantillæg nr vedtages endeligt i overensstemmelse med Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 6. marts 2012 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen. Bilag Lokalplan FRE.CE (PMU ).pdf (dok.nr.75564/12) Kommuneplantillæg 09.21(PMU ).pdf (dok.nr.75563/12) PMU pdf (dok.nr.75633/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 15 af 98

16 6. Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.H for Sæby Havn Sagsfremstilling Lokalplanforslag SAE.H samt kommuneplantillæg nr for Sæby Havn har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 14. marts til den 9. maj Åben sag Sagsnr: 11/5461 Forvaltning: CTM Sbh: SUOS Besl. komp: PMU/ØU/BR Lokalplanområdet omfatter havneområdet på Sæby Havn. Området afgrænses mod nord-øst af havet, mod nord-vest af Sæby Å, mod syd-vest af hhv. åben/lav boligbebyggelse og etageboliger samt mod syd-øst af havnens indsejlingsbassin mv. og parkeringsareal på den sydligste del af havnen. Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone. Lokalplanen omdanner hele området til havnerelaterede formål, herunder bl.a. serviceerhverv, butikker, liberale erhverv, samt oplevelsesrelaterede funktioner som udstilling, restaurant, café og torvemarked. Lokalplanen er ledsaget af kommuneplantillæg nr , som blandt andet udvider det eksisterende område til detailhandelsbutikker på havnen til at omfatte hele lokalplanområdet. Der er indsendt 19 indsigelser/bemærkninger til planforslaget, som er behandlet i indsigelsesnotat af juli Indsigelserne omhandler hovedsageligt bygningshøjde, bygningers udformning, bygningers placering, anvendelse af bygninger, vinteropbevaring af både samt trafik/parkering. Angående bygningshøjde samt etageantal indeholder lokalplanen stort set ingen ændringer i forhold til de nugældende lokalplaner for området. Værftsgrunden er i dag omfattet af lokalplan , som åbner mulighed for at bygge i op til 8,5 meters højde, ligesom den nye lokalplan for området. Området ved den tidl. DLGbygning (Havnen 12) er i dag omfattet af lokalplan , hvor der åbnes mulighed for at bygge i op til 10,5 meters højde, ligeledes som i den nye lokalplan. Den resterende del af lokalplanens område er i dag omfattet af lokalplan Her åbnes der i dag mulighed for at bygge i 2 etager og 8,5 meter for den del, som er omfattet af den nye lokalplan. I forhold til dette indeholder den nye lokalplan en mindre begrænsning, idet området ved Café Smeden og Klostergydens Fisk nu kun må bebygges i 1½ etage. Indsigelserne har givet anledning til enkelte mindre ændringer i forhold til det fremlagte planforslag. I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der indføjet en rettelse under afsnit om naturbeskyttelse, som oplyser om at realisering af den del af lokalplanens område, som ligger inden for åbeskyttelseslinien, forudsætter at der meddeles dispensation fra beskyttelseslinien. Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 16 af 98

17 Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.H for Sæby Havn og kommuneplantillæg nr vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i indsigelsesnotat af juli 2012 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen. Bilag LP.SAE.H (PMU )indd.pdf (dok.nr.75691/12) KPT (PMU )indd.pdf (dok.nr.75694/12) Indsigelsesnotat lp SAE H pdf (dok.nr.82540/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 17 af 98

18 7. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.O Døgninstitution, Suensonsvej samt kommuneplantillæg nr , Frederikshavn Åben sag Sagsnr: 11/9030 Forvaltning: CTM Sbh: lssc Besl. komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg har været udsendt til offentlig debat i perioden fra den 16. maj juli 2012, hvilket har givet anledning til indsigelser og bemærkninger, som det fremgår af vedlagte indsigelsesnotat af august Lokalplanområdet omfatter adressen Suensonsvej 1. Grundens areal er på m 2 og beliggende i et boligområde ret over for den nye Nordstjerneskolen. Arealet huser i dag vuggestuen Storkereden. Vuggestuen flytter til nyetableret institution på Peter Wessels Vej og arealet ligger således frit til ny anvendelse. I den offentlige høringsperiode har der været afholdt møde med Frederikshavn Boligforening afd. 7 og 11, som, hvis projektet gennemføres, vil blive den nye døgninstitutions nærmeste naboer. På mødet var der en indbyrdes forståelse mellem boligforening og Frederikshavn Kommune om, at man vil hinanden det bedste og at et tæt samarbejde mellem den nye døgninstitution og boligforeningen vil være gavnligt. Se endvidere indsigelsesnotat. Der er modtaget 2 indsigelser og bemærkninger. De indkomne synspunkter kan i hovedsagen rummes i følgende udsagn: Bekymring for hvilke børn og unge der skal bo på døgninstitutionen og hvad det vil betyde for trygheden i området Forbehold overfor misbrugere, kriminelle, adfærdsvanskelige og aggressive beboere På nuværende tidspunkt generelt positive overfor den påtænkte døgninstitution og dens beboere Der er ikke foretaget ændringer i forhold til lokalplanforslaget på baggrund af de indkomne bemærkninger. Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr , som sikrer områdets anvendelse til offentlige formål, såsom institutioner og lignende, herunder døgninstitution. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan FRE.O Døgninstitution, Suensonsvej samt Kommuneplantillæg nr vedtages endeligt Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Indstillingen tiltrædes. Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 18 af 98

19 Fraværende: Erik Sørensen. Bilag Indsigelsesnotat_døgninstitution.pdf (dok.nr.81045/12) LP_FRE_O_11_28_01_endelig.pdf (dok.nr.81011/12) KP_FRE_O_11_28_01_endelig.pdf (dok.nr.81010/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 19 af 98

20 8. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af område på Lindevej, Skagen Sagsfremstilling Skagen Varmeværk har udarbejdet projektforslag for fjernvarmeforsyning af børnehaven Mattisborgen og Skagen Ældreboligselskab afdeling 2 s ældreboliger på Lindevej, Skagen. Området er i dag udlagt til naturgas. Åben sag Sagsnr: 12/3660 Forvaltning: CTM Sbh: jast Besl. komp: PMU/ØU/BR I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr af 13. december 2005, 7, stk. 2 er det tilladt at ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed også konvertering fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning, såfremt det samfundsøkonomisk er mere fordelagtigt og gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr af 13. december 2005 og sendt i høring hos relevante grundejere og forsyningsselskaber, jf. 23 i nævnte bekendtgørelse. Der er ikke indkommet indsigelser mod projektforslaget Projektforslaget udviser en positiv samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi og der er en generel reduceret miljøbelastning ved gennemførelse af projektforslaget. Projektforslaget er derfor i overensstemmelse med Klima- og Energiministerens brev af 27. januar 2009, hvori kommunerne opfordres til undersøge mulighederne for konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme, idet der kan være samfundsøkonomiske, miljømæssige og bruger- og selskabsøkonomiske gevinster forbundet med at konvertere individuelle naturgaskunder til fjernvarme. Planmæssige konsekvenser I Frederikshavn Kommunes varmeplan skal området ændres fra individuelt naturgasområde til fjernvarmeområde. Eksisterende ejendomme i området tilsluttes på frivilligt basis, men eventuelt nybyggeri i området skal fjernvarmeforsynes. HMN Naturgas I/S vil fortsat have forsyningspligt over for de eksisterende naturgasforbrugere i området, d.v.s. de naturgaskunder, der ikke ønsker at konvertere til fjernvarme Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at projektforslaget godkendes Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen. Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 20 af 98

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 1. februar 2011 Tid 14:30 Sted NB. Fraværende Fasanvej 1, udvalgslokalet Der er arrangeret besigtigelsestur vedr. pkt. 1-6 - afgang fra Fasanvej 1 kl.

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 05-02-2012 Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere