Plan- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode Andersen (F) Jens Hedegaard Kristensen (A) Erik Sørensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forslag til Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune Foroffentlighedsfase, vindmøller ved Kvissel Brænding, Frederikshavn Foroffentlighedsfase, vindmøller Tamholt, syd for Understed Forslag til lokalplan SAE.T og VVM redegørelse - Vindmøller ved Højstrup Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.CE Centerområde på Flade Engvej, Frederikshavn Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.H for Sæby Havn Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.O Døgninstitution, Suensonsvej samt kommuneplantillæg nr , Frederikshavn Projektforslag for fjernvarmeforsyning af område på Lindevej, Skagen Ændring af planbestemmelser for projekt Skagen Nordstrand, igangsætning af ny planlægning Forespørgsel om nedlæggelse af hotelpligten Niels Skiverens Gaard, Niels Skiverens Vej 1, Skiveren Ophævelse af hotelpligt Tuxenparken 1, Skagen - genoptagelse Forslag til Råstofplan 2012 i supplerende høring Høringssvar til Energistyrelsen vedr. kystnære havvindmøller nær Sæby Landzonetilladelse, tilbygning Frederikshavnsvej 149, Frederikshavn Benyttelse af området ved Stengrillens legeland, Jerup Ansøgning om jordvold, Bugten 58, Bratten Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige bygninger, Lendumvej 120, Frederikshavn Ansøgning om pølsevogn Kappelborgvej 23 A og B, Skagen Ansøgning om solcelleanlæg Sønderhede 16, Skagen Ansøgning om solcelleanlæg Sct. Laurentii Vej 143 B, Skagen Ansøgning om vintercampering. Råbjerg Mile Camping Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 2 af 98

3 22. Dispensation fra lokalplan på ejendommen Møllevej 1, Skagen Dispensation fra lokalplan på ejendommen Odinsvej 7, Skagen Tilbygning til bevaringsværdig bygning, Hans Ruths Vej 19, Skagen Lovliggørelse af tilbygning til carport, Koralbanke 58, Skagen Etablering af dagligvarebutik på ejendommen Skagensvej 2, Ålbæk - genoptagelse Opførelse af ny bebyggelse med 1 bolig Grønnegade 14, Sæby Tilbageflytning af sommerhus Solsbækvej 233, Sæby Tilbygning til beboelse samt nedrivning og genopførelse af udhus, Krøyersvej 3, Skagen Etablering af spillehal, Sæby Bowling, Ålborgvej 81 B, Sæby - genoptagelse Ansøgning om nyt tag og kviste m.v. på bevaringsværdigt hus på ejendommen Daphnesvej 4, Skagen Projekt for faunapassage ved Møllehuset i Bangsbo Å Kattehjem Frihedsvej 12, Frederikshavn Takster Renovationstakst, miljø- og genbrugsgebyr Budgetforslag Orienteringssag - Miljøvurdering af Landsplanredegørelse Orienteringssag - Status på vindmøller i Gårdbo Sø, Aalbæk Orienteringssag - Opstart af nyt LIFE projekt i Råbjerg Mose Orienteringssag - Politianmeldelser Orienteringssag - Offentliggørelse af indsats og resultater for kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet Orienteringssag - Efterforskning af skifergas i Nordjylland Orienteringssag - Detailprojekt for faunapassage ved Sæby Vandmølle Orienteringssag - Stiplanlægning, Gl. Skagen Orienteringssag - Meddelte påbud Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 3 af 98

4 45. Efterretningssag - Afgørelser fra klageinstanser Efterretningssag - Økonomisk status pr. 31. juli Underskrifter: Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 4 af 98

5 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /12 Åben Bilag 1: Forslag Spildevandsplan Frederikshavn juli /12 Åben Bilag 2 Miljøscreening af forslag til spildevandsplan /12 Åben Bilag 3: Referat fra bestyrelsesmøde 26. juni 2012 i Frederikshavn spildevand.pdf /12 Åben Bilag 4: Vedtægter for spildevandslaug Flade Centret /12 Åben Debatoplæg vindmølleprojekt Kvissel Brænding final.pdf /12 Åben Debatoplæg pdf /12 Åben Lokalplan_kommuneplantillæg_Højstrup_v2_ final small.pdf /12 Åben VVM_Højstrup_v2_ final small.pdf /12 Åben Lokalplan FRE.CE (PMU ).pdf /12 Åben Kommuneplantillæg 09.21(PMU ).pdf /12 Åben PMU pdf /12 Åben LP.SAE.H (PMU )indd.pdf /12 Åben KPT (PMU )indd.pdf /12 Åben Indsigelsesnotat lp SAE H pdf /12 Åben Indsigelsesnotat_døgninstitution.pdf /12 Åben LP_FRE_O_11_28_01_endelig.pdf /12 Åben KP_FRE_O_11_28_01_endelig.pdf /12 Åben Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Børnehaven Mattisborgen m. fl. - Projektforslag for fjernvarmeforsyning af børnehave og ældreboliger ved Lindevej.pdf /11 Åben Oversigtskort luftfoto.pdf /12 Åben Anmodning om ændret planlægning.pdf /12 Åben Oversigtskort, luftfoto 2010.pdf /12 Åben Ansøgning om ophævelse af hotelpligt for ferielejligheder /12 Åben Oversigtskort luftfoto 2010.pdf /12 Åben Ansøgning om ophævelse af hotelpligt /12 Åben Rev. situationsplan Tuxenparken marts 2012.pdf /12 Åben Illustrationsplan fra gældende lokalplan.pdf /12 Åben gærum_1.pdf /12 Åben Kort over udpeget havvindmølleområde ved Sæby.pdf /12 Åben Udpluk af visualiseringer.pdf /12 Åben Udkast til høringssvar v3.docx.pdf /12 Åben bilag.pdf /12 Åben Klage over benyttelse af omrdået indenfor Lokalplan Hjørnet Skagensvej/Bådhusvej i Jerup /12 Åben Oversigtskort.pdf /12 Åben Foto fra 12. juli 2012.pdf /12 Åben Jordfarveskala.pdf /12 Åben Ansøgning om dispensation fra højdebestemmelser.pdf /12 Åben Ansøgning om dispensation /12 Åben Nedrivningsanmeldelse /12 Åben Oversigtskort Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 5 af 98

6 /12 Åben Oversigtskort.pdf /12 Åben Oversigtskort.pdf /12 Åben Visualisering af solcelleanlæg.pdf /12 Åben Ansøgte placering af solcelleanlæg.pdf /12 Åben Oversigtskort.pdf /12 Åben Ansøgning om dispensation fra lokalplan til opsætning af solceller /12 Åben Oversigtskort.pdf /12 Åben Oversigtskort visende område for vintercampering som ansøgt.pdf /12 Åben Nabobemærkninger retur fra Kandestedvej 46.pdf /11 Åben Ansøgningsmateriale vedr. vintercampering pdf /12 Åben Protokol fra Plan- og miljøudvalgsmøde den 4. oktober 2011.pdf /12 Åben Byggeansøgning med tegninger /12 Åben Ændret disprensationsansøgning om bebyggelsesprocent og højde.pdf /12 Åben Svar på naboorientering m.v /12 Åben Ansøgning og tegninger + disp ansøgning /12 Åben Naboorientering /12 Åben Svar på naboorienteringen - 4 svar /12 Åben Bemærkninger fra ansøges arkitekt til nabohøringssvar /12 Åben Oversigtskort /12 Åben Bilag 1 Oversigtskort /12 Åben Bilag 2 Ansøgning med tegninger /12 Åben Bilag 1 - Oversigtskort /12 Åben Bilag 2 - Situationsplan /12 Åben Bilag 3 - Begrundet dispensationsansøgning og partshøring /11 Åben Luftfoto oversigt.pdf /12 Åben Projekt plan og facader.pdf /12 Åben Byggeprojekt visualisering.pdf /12 Åben Nabobemærkninger.pdf /12 Åben Bemærkninger fra Handels- og Håndværkerforeningen.pdf /12 Åben Udtalelse fra Vejcenter Nordjylland.pdf /12 Åben PMU protokollat pdf /12 Åben Oversigtskort, luftfoto.pdf /12 Åben Revideret byggeprojekt.pdf /12 Åben Nabobemærkning fra matr. nr. 73b, Sæby bygrunde /12 Åben Kommentarer fra ejer Grønnegade 14, Sæby, byggesagsnummer 12/121.pdt /12 Åben PMU-protokollat pdf /12 Åben Oversigtskort, flyfoto 2011.pdf /12 Åben Ansøgning Solsbækvej 233, Sæby - Til Plan og Miljø.pdf /12 Åben Oversigtskort luftfoto 2010.pdf /12 Åben Projekt tilbygning til beboelsen.pdf /12 Åben Projekt genopførelse af udhus.pdf /12 Åben Foto af udhus.pdf Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 6 af 98

7 /12 Åben Bemærkninger ved naboorientering.pdf /12 Åben Ansøgers kommentar.pdf /12 Åben Oversigtskort luftfoto 2010.pdf /12 Åben Tilladelse fra spillemyndigheden med følgebrev.pdf /12 Åben PMU-protokollat 12. juni 2012.pdf /12 Åben Henstilling om at Planlægning- og Miljøudvalget frafalder beslutning om at nedlægge 14 forbud mod etablering af spillehal /12 Åben Daphnesvej 4 i Skagen_ansøgning.pptx - Daphnesvej 4 i Skagen_ansøgning.pdf /12 Åben Supplerende ansøgning af 9. august /12 Åben Save registrering /12 Åben Bemærkninger fra By og Land /11 Åben Skitseprojekt faunapassage Møllehuset (pdf-filer) - Faunapassage Bangsbo.pdf /11 Åben Skitseprojekt faunapassage Møllehuset (pdf-filer) - Bilag bangsbo A4.pdf /12 Åben _v1_Screening for VVM pligt(1).pdf /12 Åben _v1_Bangsbo Å screeening - VVM screeningsskema biolgisk idealprojekt.docx(1).pdf /12 Åben budgetbemærkninger PMU B2013.pdf /12 Åben Kommunens brev af 6. august.pdf /12 Åben _v1_myndighedshøring.pdf /12 Åben _v1_Bilag synopsis.pdf /12 Åben Oversigtskort PMU pdf /12 Åben Redegørelse til offentliggørelse /12 Åben Stikort_august2012.pdf /12 Åben Stiføring i Gl Skagen - oplæg.pdf /12 Åben Økonomisk Status pr PMU.pdf Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 7 af 98

8 1. Forslag til Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling I henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 er der udarbejdet forslag til Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune. Udarbejdelsen af planen er sket i samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S. Åben sag Sagsnr: 08/794 Forvaltning: CTM Sbh: jecr Besl. komp: PMU/ØU/BR Spildevandsplanen er hovedsagelig en sammenskrivning af de tre eksisterende spildevandsplaner for henholdsvis de tidligere Frederikshavn, Skagen og Sæby Kommuner. Spildevandsplanen indeholder følgende elementer: Målsætninger for spildevandshåndteringen Gennemførelse af renseanlægsstrategi Udbygning og fornyelse af kloaksystemet Slamhåndtering Spildevandsrensning i det åbne land Administrative forhold Budget- og tidsplan for anlægsprojekter Målsætningerne for spildevandsplanen har været behandlet i Plan- og Miljøudvalget den 8. september Målsætninger for Lyngså sommerhusområde er udgået, idet nye undersøgelser har påvist, at forureningsproblemerne ikke skyldes udledninger fra sommerhusområdet, men blandt andet skyldes kreaturer i oplandet. Spildevandsplanen er opdateret med de planlagte tiltag frem til De vigtigste ændringer er ændringer i kloakeringsprincipper for dele af Frederikshavn, Sæby, Skagen, Ravnshøj og Skærum. De nærmere områder fremgår af bilag og elektroniske kort. Spildevandsplanen muliggør kloakering af ca ha nye kloakområder. Vandplan for det nordlige Kattegat og Skagerrak er indarbejdet i planen. Vandplanen har betydet, at der skal stilles krav om forbedret spildevandsrensning i yderligere tre vandløbsoplande i det åbne land. Desuden lægges der op til skærpede krav til etablering af bassiner i forbindelse med regnvandsudledninger. Der er kommet nye data for badevand i Frederikshavn Kommune. De nye data viser en forbedring af badevandskvaliteten i forhold til tidligere. Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 8 af 98

9 Således er der 18 badevandsstationer med udmærket kvalitet, to stationer med god kvalitet og en station med tilfredsstillende kvalitet. Der er ingen badevandsstationer med ringe kvalitet. Der vil være blå flag på alle 13 blå flag stationer i I indeværende spildevandsplan ønskes en række grøfter i Skagen nedklassificeret som offentlige kloakanlæg. Grøfterne har status som vandløb, men fungerer udelukkende som kloakgrøfter. Med offentlige kloakanlæg forstås kloakanlæg, som Frederikshavn Spildevand A/S ejer og forestår driften af. Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og har vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med, at der kun er foretaget mindre ændringer i forhold til de eksisterende spildevandsplaner, og at ændringerne ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt. Se bilag. Spildevandsplanen medfører samlede investeringer for godt 60 mio. kr. årligt. Forslaget til Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune skal forelægges byrådet inden det fremlægges i offentlig høring i minimum otte uger. Indtil offentlighedsfasens udløb vil der være mulighed for kommentering og indsigelse fra borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.fl. til forslaget. Byrådet vedtager på baggrund af de indkomne kommentarer det endelige indhold af Spildevandsplan Byrådets vedtagelse kan ikke ankes til anden administrativ myndighed. Forslaget til spildevandsplan har været forelagt bestyrelsen for Frederikshavn Spildevand A/S den 26. juni Bestyrelsen anbefaler, at forslaget sendes videre til behandling ved Frederikshavn Kommune. Se bilag. I forslag til spildevandsplanen er der på privat initiativ etableret et private spildevandslaug, som skal stå for vedligehold og drift af spildevandsanlæggene på de respektive ejendomme. Det drejer sig om et område ved Hjørringvej , 9900 Frederikshavn - Spildevandslaug Flade Centret. Forslag til vedtægter for spildevandslauget er vedlagt. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler økonomiudvalget og byrådet, at forslag til spildevandsplan Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 9 af 98

10 udsendes i offentlig høring i 8 uger. På grund af kort-bilagenes omfang sendes de kun elektronisk. Se link: Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen. Bilag Bilag 1: Forslag Spildevandsplan Frederikshavn juli 2012 (dok.nr.82122/12) Bilag 2 Miljøscreening af forslag til spildevandsplan (dok.nr.83328/12) Bilag 3: Referat fra bestyrelsesmøde 26. juni 2012 i Frederikshavn spildevand.pdf (dok.nr.81995/12) Bilag 4: Vedtægter for spildevandslaug Flade Centret (dok.nr.76066/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 10 af 98

11 2. Foroffentlighedsfase, vindmøller ved Kvissel Brænding, Frederikshavn Sagsfremstilling Forud for udarbejdelse af VVM, lokalplan og kommuneplantillæg for vindmøller ved Kvissel Brænding afholdes for-offentlighedsfase i perioden fra onsdag den 29.august 2012 til onsdag den 26.september Åben sag Sagsnr: 11/311 Forvaltning: CTM Sbh: akbt Besl. komp: PMU Center for Teknik og Miljø har i samarbejde med ansøger udarbejdet vedlagte debatoplæg til offentliggørelse på udsendelse samt udlevering i forbindelse med for-offentlighedsfasen. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 1. der afholdes for-offentlighedsfase i perioden fra onsdag den 29.august 2012 til onsdag den 26.september vedlagte debatoplæg udsendes direkte til udvalgte borgere, udleveres til interesserede i forbindelse med for-offentlighedsfasen samt gøres tilgængelig på Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Et flertal tiltræder indstillingen. Jens H. Kristensen kan ikke tiltræde at der opstilles vindmøller i området. Fraværende: Erik Sørensen. Bilag Debatoplæg vindmølleprojekt Kvissel Brænding final.pdf (dok.nr.75870/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 11 af 98

12 3. Foroffentlighedsfase, vindmøller Tamholt, syd for Understed Sagsfremstilling Flere borgere har henvendt sig til Center for Teknik og Miljø med bemærkning om, at stedbetegnelsen Tamholt er ukendt for de fleste. Derfor foreslår Center for Teknik og Miljø, at det konkrete vindmølleprojekt fremover betegnes Tamholt. syd for Understed. Området er identisk med det område, der i vindmølletemaplanen hedder Tamholt. Åben sag Sagsnr: 08/7327 Forvaltning: CTM Sbh: cakr Besl. komp: PMU Forud for udarbejdelse af VVM, lokalplan og kommuneplantillæg for vindmøller Tamholt, syd for Understed afholdes for-offentlighedsfase i perioden fra onsdag den 29. august 2012 til onsdag den 26. september Center for Teknik og Miljø har i samarbejde med ansøger udarbejdet vedlagte debatoplæg til offentliggørelse på udsendelse samt udlevering i forbindelse med for-offentlighedsfasen. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at 1. der afholdes for-offentlighedsfase i perioden fra onsdag den 29.august 2012 til onsdag den 26.september vedlagte debatoplæg udsendes direkte til udvalgte borgere, udleveres til interesserede i forbindelse med for-offentlighedsfasen samt gøres tilgængelig på Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Et flertal tiltræder indstillingen. Jens H. Kristensen kan ikke tiltræde at der opstilles vindmøller i området. Fraværende: Erik Sørensen. Bilag Debatoplæg pdf (dok.nr.77383/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 12 af 98

13 4. Forslag til lokalplan SAE.T og VVM redegørelse - Vindmøller ved Højstrup Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget besluttede den 2. november 2010 at igangsætte planlægningen for udskiftningen af 4 eksisterende vindmøller med 3-4 nye større vindmøller i området Vangkær/Højstrup. Der blev efterfølgende afholdt foroffentlighedsfase i perioden 5.januar til 19.januar I foroffentlighedsfasen indkom blandt andet bemærkninger fra borgere i området omhandlende de visuelle indtryk, støj, skygge og værditab. Bemærkningerne blev taget til efterretning og det blev påpeget, at man i den videre planproces ville foretage nærmere beregninger og vurderinger. På den baggrund besluttede Plan- og Miljøudvalget den 1.februar 2011 at fortsætte planlægningen for vindmøller. Åben sag Sagsnr: 08/8940 Forvaltning: CTM Sbh: akbt Besl. komp: PMU/ØU/BR Sideløbende udarbejdedes vindmølletemaplanen for Frederikshavn Kommune, hvor området ved Højstrup indgik som rammeområde. Denne blev endeligt vedtaget af byrådet d. 21.december Der er nu udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt tilhørende VVM redegørelse og miljøvurdering for en konkret opstilling af vindmøller ved Højstrup. Dette materiale fremlægges til udvalgsbehandling med henblik på igangsættelse af offentlighedsfasen. Forslaget til lokalplanen muliggør, at der kan opføres min. 3 og maks 4 vindmøller med en totalhøjde på op til 130 m med tilhørende arbejdsarealer, vejanlæg, teknikbygning og koblingsstation. Vejadgang til lokalplanområdet sker via Lendumvej og Højstrupvej. Nedtagning af de fire eksisterende vindmøller i området er en forudsætning for det ønskede projekt. Lokalplanen og kommuneplantillægget sikrer at retningslinjerne for vindmølleplanlægning i Frederikshavn Kommune overholdes, herunder opstillingsmønster og møllernes udseende. VVM redegørelsen og miljøvurderingen belyser anlæggets virkninger på miljøet, herunder konsekvenserne for natur og landskab, de visuelle konsekvenser af møllernes opførelse samt støj og skyggepåvirkninger. Det vurderes, at etablering og drift kan ske uden påvirkning af det beskyttede naturområde, der gennemskærer vindmøllerækken. Det vurderes desuden, at projektet ikke medfører påvirkning af særligt beskyttede dyre og plantearter i området. Den visuelle påvirkning i området er belyst via visualiseringer fra nabobebyggelser samt offentligt befærdede arealer. Det vurderes, at projektet kan overholde bekendtgørelse om støj fra vindmøller i Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 13 af 98

14 forhold til det åbne land, støjfølsomme arealer samt lavfrekvent støj. Dette forhold sikres ved vilkår i den kommende VVM-tilladelse, der udarbejdes efter endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan. I VVM-tilladelsen stilles desuden vilkår om at ingen nabo ved driften af vindmøllerne må udsættes for mere end 10 timers skyggekast fra vindmøllevingerne om året. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SAE.T , forslag til Kommuneplantillæg nr samt tilhørende VVM redegørelse og miljøvurdering for vindmøller ved Højstrup udsendes i offentlighedsfase Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen. Bilag Lokalplan_kommuneplantillæg_Højstrup_v2_ final small.pdf (dok.nr.82564/12) VVM_Højstrup_v2_ final small.pdf (dok.nr.82563/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 14 af 98

15 5. Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.CE Centerområde på Flade Engvej, Frederikshavn Sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. marts 2012, at en lokalplan for dette område skulle have som forudsætning, at der ikke var vejadgang mod Abildvej samt at der udlægges byggefelter mod vest med en maks. højde på 10,5 m. Åben sag Sagsnr: 10/10523 Forvaltning: CTM Sbh: SUOS Besl. komp: PMU/ØU/BR Teknik- og Miljøcenter har derpå fra bygherres rådgiver modtaget et revideret lokalplanforslag, som er overensstemmende med udvalgsbeslutningen. Et 35 m bredt areal mod boligområdet mod øst friholdes for bebyggelse. Baggrunden herfor et skabe luft mellem fremtidigt byggeri og naboer mod øst. Der skal desuden etableres en 5 m bred beplantet støjvold langs lokalplanområdets østgrænse. Volden skal gives en højde på 2-3 m. Den nordligste del af lokalplanområdet, som muliggjorde vejadgangen til Abildvej, er udtaget. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Lokalplan FRE.CE Centerområde ved Flade Engvej samt kommuneplantillæg nr vedtages endeligt i overensstemmelse med Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 6. marts 2012 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen. Bilag Lokalplan FRE.CE (PMU ).pdf (dok.nr.75564/12) Kommuneplantillæg 09.21(PMU ).pdf (dok.nr.75563/12) PMU pdf (dok.nr.75633/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 15 af 98

16 6. Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.H for Sæby Havn Sagsfremstilling Lokalplanforslag SAE.H samt kommuneplantillæg nr for Sæby Havn har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 14. marts til den 9. maj Åben sag Sagsnr: 11/5461 Forvaltning: CTM Sbh: SUOS Besl. komp: PMU/ØU/BR Lokalplanområdet omfatter havneområdet på Sæby Havn. Området afgrænses mod nord-øst af havet, mod nord-vest af Sæby Å, mod syd-vest af hhv. åben/lav boligbebyggelse og etageboliger samt mod syd-øst af havnens indsejlingsbassin mv. og parkeringsareal på den sydligste del af havnen. Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone. Lokalplanen omdanner hele området til havnerelaterede formål, herunder bl.a. serviceerhverv, butikker, liberale erhverv, samt oplevelsesrelaterede funktioner som udstilling, restaurant, café og torvemarked. Lokalplanen er ledsaget af kommuneplantillæg nr , som blandt andet udvider det eksisterende område til detailhandelsbutikker på havnen til at omfatte hele lokalplanområdet. Der er indsendt 19 indsigelser/bemærkninger til planforslaget, som er behandlet i indsigelsesnotat af juli Indsigelserne omhandler hovedsageligt bygningshøjde, bygningers udformning, bygningers placering, anvendelse af bygninger, vinteropbevaring af både samt trafik/parkering. Angående bygningshøjde samt etageantal indeholder lokalplanen stort set ingen ændringer i forhold til de nugældende lokalplaner for området. Værftsgrunden er i dag omfattet af lokalplan , som åbner mulighed for at bygge i op til 8,5 meters højde, ligesom den nye lokalplan for området. Området ved den tidl. DLGbygning (Havnen 12) er i dag omfattet af lokalplan , hvor der åbnes mulighed for at bygge i op til 10,5 meters højde, ligeledes som i den nye lokalplan. Den resterende del af lokalplanens område er i dag omfattet af lokalplan Her åbnes der i dag mulighed for at bygge i 2 etager og 8,5 meter for den del, som er omfattet af den nye lokalplan. I forhold til dette indeholder den nye lokalplan en mindre begrænsning, idet området ved Café Smeden og Klostergydens Fisk nu kun må bebygges i 1½ etage. Indsigelserne har givet anledning til enkelte mindre ændringer i forhold til det fremlagte planforslag. I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der indføjet en rettelse under afsnit om naturbeskyttelse, som oplyser om at realisering af den del af lokalplanens område, som ligger inden for åbeskyttelseslinien, forudsætter at der meddeles dispensation fra beskyttelseslinien. Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 16 af 98

17 Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.H for Sæby Havn og kommuneplantillæg nr vedtages endeligt med de ændringer, der er foreslået i indsigelsesnotat af juli 2012 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen. Bilag LP.SAE.H (PMU )indd.pdf (dok.nr.75691/12) KPT (PMU )indd.pdf (dok.nr.75694/12) Indsigelsesnotat lp SAE H pdf (dok.nr.82540/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 17 af 98

18 7. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.O Døgninstitution, Suensonsvej samt kommuneplantillæg nr , Frederikshavn Åben sag Sagsnr: 11/9030 Forvaltning: CTM Sbh: lssc Besl. komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling Lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg har været udsendt til offentlig debat i perioden fra den 16. maj juli 2012, hvilket har givet anledning til indsigelser og bemærkninger, som det fremgår af vedlagte indsigelsesnotat af august Lokalplanområdet omfatter adressen Suensonsvej 1. Grundens areal er på m 2 og beliggende i et boligområde ret over for den nye Nordstjerneskolen. Arealet huser i dag vuggestuen Storkereden. Vuggestuen flytter til nyetableret institution på Peter Wessels Vej og arealet ligger således frit til ny anvendelse. I den offentlige høringsperiode har der været afholdt møde med Frederikshavn Boligforening afd. 7 og 11, som, hvis projektet gennemføres, vil blive den nye døgninstitutions nærmeste naboer. På mødet var der en indbyrdes forståelse mellem boligforening og Frederikshavn Kommune om, at man vil hinanden det bedste og at et tæt samarbejde mellem den nye døgninstitution og boligforeningen vil være gavnligt. Se endvidere indsigelsesnotat. Der er modtaget 2 indsigelser og bemærkninger. De indkomne synspunkter kan i hovedsagen rummes i følgende udsagn: Bekymring for hvilke børn og unge der skal bo på døgninstitutionen og hvad det vil betyde for trygheden i området Forbehold overfor misbrugere, kriminelle, adfærdsvanskelige og aggressive beboere På nuværende tidspunkt generelt positive overfor den påtænkte døgninstitution og dens beboere Der er ikke foretaget ændringer i forhold til lokalplanforslaget på baggrund af de indkomne bemærkninger. Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr , som sikrer områdets anvendelse til offentlige formål, såsom institutioner og lignende, herunder døgninstitution. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan FRE.O Døgninstitution, Suensonsvej samt Kommuneplantillæg nr vedtages endeligt Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Indstillingen tiltrædes. Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 18 af 98

19 Fraværende: Erik Sørensen. Bilag Indsigelsesnotat_døgninstitution.pdf (dok.nr.81045/12) LP_FRE_O_11_28_01_endelig.pdf (dok.nr.81011/12) KP_FRE_O_11_28_01_endelig.pdf (dok.nr.81010/12) Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 19 af 98

20 8. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af område på Lindevej, Skagen Sagsfremstilling Skagen Varmeværk har udarbejdet projektforslag for fjernvarmeforsyning af børnehaven Mattisborgen og Skagen Ældreboligselskab afdeling 2 s ældreboliger på Lindevej, Skagen. Området er i dag udlagt til naturgas. Åben sag Sagsnr: 12/3660 Forvaltning: CTM Sbh: jast Besl. komp: PMU/ØU/BR I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr af 13. december 2005, 7, stk. 2 er det tilladt at ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed også konvertering fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning, såfremt det samfundsøkonomisk er mere fordelagtigt og gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr af 13. december 2005 og sendt i høring hos relevante grundejere og forsyningsselskaber, jf. 23 i nævnte bekendtgørelse. Der er ikke indkommet indsigelser mod projektforslaget Projektforslaget udviser en positiv samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi og der er en generel reduceret miljøbelastning ved gennemførelse af projektforslaget. Projektforslaget er derfor i overensstemmelse med Klima- og Energiministerens brev af 27. januar 2009, hvori kommunerne opfordres til undersøge mulighederne for konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme, idet der kan være samfundsøkonomiske, miljømæssige og bruger- og selskabsøkonomiske gevinster forbundet med at konvertere individuelle naturgaskunder til fjernvarme. Planmæssige konsekvenser I Frederikshavn Kommunes varmeplan skal området ændres fra individuelt naturgasområde til fjernvarmeområde. Eksisterende ejendomme i området tilsluttes på frivilligt basis, men eventuelt nybyggeri i området skal fjernvarmeforsynes. HMN Naturgas I/S vil fortsat have forsyningspligt over for de eksisterende naturgasforbrugere i området, d.v.s. de naturgaskunder, der ikke ønsker at konvertere til fjernvarme Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at projektforslaget godkendes Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen. Plan- og Miljøudvalget - Referat august 2012 Side 20 af 98

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af 10.09.2014 03.09.2010 Ingen bemærkninger 19.01.2012 Forslag 3c placerer ingen mølle på areal tilhørende Grønhedevej 10 04.12.2012 Plan- og Miljøudvalget beslutter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 24-06-2015 Dato 24. juni 2015 Tid 18:10 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V)

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 5. maj 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V) Erik Kyed Trolle

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand.

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Tillæg nr. 5 Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Rammeområde 18.O.03 Ændring af bestemmelserne for område til offentlige formål udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

*! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /

*! + '!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! .&/!! /& &.&!!&! & 1! /!& 1&! /& / !" #!"#! # $%&! '!$&(! ) &&!!!! #" *! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /!-1"! &&/ "!1"!!!. 0!!!& 1"&0 &!222%!&!&/!&!/& )!&/!!!.& && &!.&& & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!6 6

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND

LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND Holbæk Byråd har den 8. marts 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 2.79 Dagligvarebutik ved

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8

Indholdsfortegnelse. Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8 Indholdsfortegnelse Nr. 2 - Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten 3 Redegørelse 4 Rammer 6 Vedtagelse 8 2 Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 omfatter

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Eksempler(Mastevejledning)

Eksempler(Mastevejledning) Eksempler(Mastevejledning) 1. Opstilling af mast med antennesystem i byzone eller sommerhusområde Dette eksempel gælder tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde egnede antennepositioner på eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere