UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG"

Transkript

1 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS ÅRGANG

2 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris Næstformand samt Hegn og Hæk: Dennis Møller-Andersen mobil: Ahornparken Hørsholm Sommerhus: Bellisvej 10 Kasserer: Gerd Espenhain Bøwig mobil: Hjortevej 42, 3630 Jægerspris Bestyrelsesmedlemmer: Fællesarealer: Bjarne Steenstrup mobil: Kirketorvet 5 01 tv., 2820 Gentofte Sommerhus: Hjortevej 70 Dræn: Henvendelse til formanden Veje: Tina Ellesgaard mobil: Lindebakken Allerød Sommerhus: Hjortevej 24 Sekretær: Susan Lenz mobil: Hannelundsvej 18, 2960 Rungsted Kyst Sommerhus: Fjordstien 2C Vakant bestyrelsespost BÅDELAUG Hornsved Bådelaug Syd (v/hjortevej) v/kasserer Peter Jørgensen Tybjergparken th Brøndby Strand Sommerhus: Strandkrogen 2D Hornsved Bådelaug Nord (v/fjordslugten) Formand: Jan Steffen Amagerbrogade th., 2300 København S Sommer: Strandvej 84 FREDERIKSSUND KOMMUNE Rådhuset: Torvet 1, 3600 Frederikssund ( Hjemmeside: Vand- & Tømningsordningen: Frederikssund Forsyning ( Marbækvej 2, 3600 Frederikssund Skorstensfejermester: Søren Bryde, Kirkevænget 9, Jægerspris ( Håndkøbsudsalg: Dagli`Brugsen, Kulhuse ( Dong Energy: ( Kundeservice, Nesa Alle 1, 2820 Gentofte Nærmeste politimyndighed: Frederikssund Politistation Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund ( 114 Alarmering: Ambulance, brand eller politi ( 112 Jægerspris lægecenter: Parkvej 3 A, 3630 Jægerspris ( Vagthavende læge (akut) ( Akuttelefonen ( 1813 HORNSVED BLADET Udsendes gratis til alle foreningens medlemmer og vejbidragsydere. Andre kan tegne årsabonnement på bladet ved at henvende sig til foreningens kasserer. Prisen udgør for tiden kr. 35,- for 1 blad. HJEMMESIDE CVR INFORMATIONSUDVALGET Ansvarshavende: Iver Juhl Redaktør & annoncer: Gerd Bøwig Web-master: Lars Mann Pedersen DEADLINE Redaktionen af Hornsved Bladet nr afsluttes den 1. februar PRODUKTION Cebra 2 ApS

3 HORNSVED BLADET 3 Beskæring af hække langs rabatterne iflg. Frederikssund Kommune anvisninger Kan ses i affaldsguiden for Medlemmer i Hornsved Grundejerforening skal lige som alle andre følge Frederikssund Kommunes anvisninger. Bemærk rabatterne i foreningen er vej som ikke er asfalteres. Beskæring af hække... side 3 Information til modtagerne af Hornsved Bladet... side 4 Nye bestyrelsesmedlemmer... side 4 Dagsorden generalforsamling.. side 7 Driftsregnskab... side 8-9 Balancen... side 10 INDHOLD I DETTE NR. Budgetforslag... side Forudsætning for budget... side 13 Revisorpåtegning side 14 Revisorpåtegning side 17 Trappen ved Fjordslugten... side 18 Storskrald... side 19 Genbrugspladser... side 19

4 4 HORNSVED BLADET Information til modtagerne af Hornsved Bladet Bestyrelsen har spurgt vores advokat om, i hvilket omfang bestyresen var forpligtet til at fremsende medlemsbladet også til vejbidragyderne for igennem bladet at gøre rede for regnskab og budget. Det fremgår af svaret, at bestyrelsen kan henvise til vores hjemmeside, hvoraf oplysningerne fremgår. Bestyrelsen besluttede på et møde d. 25. januar 2015, hvor der blev udarbejdet forslag til budget for 2016, at vejbidragsyderne ikke efter 2015 vil få tilsendt medlemsbladet. Vejbidragydernes kontingent bliver nedsat, således at vejbidragyderne fra 2016 ikke betaler til bladet. Såfremt vejbidragyderne ønsker at modtaget bladet fra 2016 og fremadrettet, skal man selv tilmelde sig hos kassereren, gerne ved fremsendelse af mail. Vores medlemmer vil fortsat modtage et nummer af Hornsvedbladet. Bestyrelsen kan mest hensigtsmæssigt varsle generalforsamlingen ved udsendelse af bladet til vores medlemmer. Venlig hilsen bestyrelsen Er du et af vores nye bestyrelsesmedlemmer? Hornsved Grundejerforening søger nye medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter. Vi søger flere nye medlemmer: Lyst til og flair for at styre og administrere arbejdsopgaver og drift i udvalgene. Bestyrelsen er i dag sammensat af medlemmer med forskellig baggrund, både personligt, fagligt og professionelt, og du kan derfor forvente en høj grad af varieret arbejdsopgaver og samarbejde. Vi har en uformel tone og arbejdsform, og vi arbejder med de sager og projekter der måtte fremkomme i henhold til foreningens vedtægter som dræn, veje og fællesarealer. Herudover er der mere direkte regnskabsopgaver samt administrationsopgaver som referatskrivning og redaktør på Hornsved Bladet. Vi holder bestyrelsesmøder 4 gange årligt af ca. 2 timers varighed samt den årlige generalforsamling. Hvis du har lyst til at blive en del af det spændende og lærerigt arbejde i Hornsved Grundejerforenings bestyrelse, så er du velkommen til at henvende dig til en i bestyrelsen. Navne og adresser står på side to i Hornsved Bladet eller på foreningens hjemmeside.

5 HORNSVED BLADET 5 Skal sommerhuset sælges? En En vurdering koster kun kun en en kop kop kaffe! Ring og og hør hør om om dine muligheder Tlf.: Tlf.:

6 6 HORNSVED BLADET SNEDKER/TØMRERFIRMA A-BYG v/ HENRIK ANDERSEN VINDSKEDER TAGRENDER TERRASSER UDESTUER OMBYGNING ELLER TILBYGNING Ring for uforbindende tilbud Biltlf Rågevej Jægerspris Værksted: Bautahøjvej 9

7 HORNSVED BLADET 7 Ordinær generalforsamling afholdes Søndag, den 19. april 2015 kl på Bautahøj Kursuscenter Bautahøjvej 39, Kulhuse Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Nedsættelse af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse af regnskab for Godkendelse af budget for Fastsættelse af kontingent 8. Indkommende forslag 9. Valg til bestyrelsen 10. Eventuelt. Valget omfatter en periode på 2 år. I følge foreningens love afgår følgende bestyrelsesmedlemmer: Næstformand Dennis Møller-Andersen Kasserer Gerd Bøwig Bestyrelsesmedlem Bjarne Steenstrup Bestyrelsesmedlem vakant Herudover er følgende på valg: Revisor Finn Regil Bestyrelsessuppleant Kasserer- & revisiorsuppleant modtager genvalg modtaget genvalg modtager genvalg modtager genvalg for 1 år for 1 år HUSK Kun medlemmer der har betalt kontingent har adgang til generalforsamlingen. Vejbidragsydere har i henhold til foreningens love ingen adgang til generalforsamlingen Bemærk. Du skal medbringe dette blad, da der ikke vil blive uddelt yderligere dagsorden, regnskab og budget på generalforsamlingen. Bestyrelsen

8 8 HORNSVED BLADET Driftsregnskab for Hornsved Grundejerforening til Administration: Note Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Kontingent Gebyr ved for sent indbetaling Renter ved for sent indbetaling Renter, bank Diverse indtægter 690 Honorar adm Kørsel adm Mobiltelefon & internet Aviser og blade Gebyrer Kontorartikler Porto Erhvervsforsikring IT domæne, C5 & EDB udgifter Møde udgifter Generalforsamling PBS udgifter (opkrævning af kontingent) Advokatbistand (kontingent restancer) Gaver og repræsentation - Diverse udgifter - Renteudgifter, Bank Overskud Balance Hornsved Bladet: Annoncer Kontingent medlemsbidrag Salg af blad Vejbidragsyder bidrag Honorar redaktør og webmaster Trykning Dristribution Øvrige blad omkostninger Diverse udgifter Overskud Balance Årets overskud før vedligeholdelse forsætter på næste side

9 HORNSVED BLADET Vedligeholdelse Dræn: Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Kontingent dræn Honorar kørsel Vedligeholdelse dræn Repraration af dræn Forbyggende vedligeholdelse Oprensning af grøften Markstien Overskud Balance Vedligeholdelse Fællesarealer: Kontingent fællesarealer Honorar kørsel Græsslåning x Anden vedligeholdelse Diverse Underskud Balance Vedligeholdelse Veje: Kontingent Honorar Kørsel 48 Bautahøjvejenes Vejlaug Asfaltering Opfyld langs rabetter Udlægning af grus på 2 veje Skilte & standere samt opsætning Rydning af veje efter storme Overskud Årets resultalt før ekstr.ordinær vedligh.- overskud Ekstraordinær vedligeholdelse Kyst-havenviden - konsulentydelse Rydning af Rævevej Kørsel underskud (tages af opsparing) Årets samlet overskud

10 10 HORNSVED BLADET Balance for Hornsved Grundejerforening pr. 31. december Aktiver: Note Tilgodehavende kontingent tilgodehavende kontingent Tilgodehavende annoncer 3 0 Periodeafgræsning poster 0 Handelsbanken kto Jyske Bank foliekto Jyske Bank Rentegaranti kto Passiver: Egenkapital primo Overskud admnistraiton Øvrige skyldige omkostninger Overskud Hornsved Bladet Overskud Dræn Underskud Fællesarealer Overskud Veje Underskud Ekstraordinært vedligeholdelse Formue ultimo december Note 1. Tilgodehavende kontingent 6 restancer Note 2. Tilgodehavende kontingent 1 restance fra Note 3. Tilgodehavende annoncer ingen restancer 0 Jægerspris, den 10. januar Gerd Bøwig kasserer Ovenstående regnskab er løbende revideret af foreningens revisiorer. Revisiorernes påtegnelser har været i vist i Hornsved Bladet.

11 HORNSVED BLADET 11 Budget for 2016 for Hornsved Grundejerforening (alle beløb i kr.) Administration: Indtægter: forbrug budget afv. Kontingent, administration Gebyr, ved for sent indbetalt Renter, ved for sent indbetalt Renter, bank Udgifter: Honorar administration Kørsel Telefon og internertadgang Aviser og Blade Gebyrer Kontorhold Porto Erhvervsforsikring IT domæne, C5 & EDB udgifter Møde udgifter Generalforsamling PBS udgifter (opkrævning af kontingent Advokatbistand (restancer kontingent) Gaver og repræsentation Divserse udgifter, adm Resultat Hornsved bladet & hjemmesiden: Indtægter: forbrug budget afv. Annoncer Medlemsbidrag Salg af blad 0 Bidrag fra vejbidragsydere(7+62) Udgifter: Honorar, redaktør & WEBmaster Trykning, blad Distribution, porto Øvrige omksotninger (transport & kuvertering) diverse udgifter Resultat Vedligeholdelse Fællesarealer: Indtægter: forbrug budget afv. Kontingent fællesarealer Underskud overført fra Udgifter Honorar Kørsel 0 0 Græsslåning Anden vedligeholdelse Årsplan for 2014 græsslåning m.m Diverse 0 0 Hensat til uforudsete udgifter

12 12 HORNSVED BLADET Budget for 2016 for Hornsved Grundejerforening (alle beløb i kr.) Administration: Dræn: Indtægter: forbrug budget afv. afv. Kontingent, administration dræn Gebyr, Overskud ved for overført sent indbetalt fra 2013 / Renter, Udgifter ved for sent indbetalt Renter, Honorar bank Udgifter: Kørsel 0 Honorar administration Vedligeholdelse af dræn & spuling Kørsel Repreration af dræn -4-4 Telefon og internertadgang Renovering af dræn 0 Aviser og Blade Forbyggende vedligeholdelse Gebyrer Kontorhold Tilstandsvurdering af dræn Porto Udskiftning af brønde u/rep. af vej Erhvervsforsikring Udskiftning af brønde m/rep. af vej IT Udskiftning domæne, C5 af & ca. EDB 20 udgifter m drænledninger Møde Oprensning udgifteraf grøften Markstien Generalforsamling Hensat til uforudsete udgifter PBS udgifter (opkrævning af kontingent Advokatbistand (restancer kontingent) Gaver Veje: og repræsentation Divserse Indtægter: udgifter, adm. forbrug 0 budget 0 afv Kontingent veje Resultat Overført overskud fra 2013 / Hornsved Udgifter bladet & hjemmesiden: Indtægter: Honorar incl. kasserens adm. Honorar forbrug -7 budget -6 afv Annoncer Kørsel Medlemsbidrag Asfaltering Salg Bautahøjvejenes af blad Vejlaug Bidrag Opfyld fra langs vejbidragsydere(7+62) rabatter Udgifter: Skilte, Standere samt opsætning Honorar, Hensat til redaktør stormskader & WEBmaster Trykning, Diverse blad Distribution, Hensat til uforsete porto udgifter Øvrige omksotninger (transport & kuvertering) diverse udgifter Ekstraordinær vedligeholdelse. Resultat Vedligeholdelse forbrug budget afv. Fællesarealer: Kyst-havenviden, konsulentydelse Indtægter: Rydning af beplantning Rævevej forbrug -3 budget 0 afv Kontingent Kørsel fællesarealer Underskud overført fra Udgifter Forventet udgift Honorar Kørsel 0 0 Græsslåning Anden vedligeholdelse Årsplan for 2014 græsslåning m.m Diverse 0 0 Hensat til uforudsete udgifter

13 HORNSVED BLADET 13 Forudsætning for Budget for Hornsved Grundejerforening For året 2016 Administration: Fuldt medlemskab 1022 medlemmer a kr. 100,00 = kr Vedligeholdelse: Veje: Vejbidrag fuldt medlemskab 1022 medlemmer a kr. 760,00 = kr Vejbidrag 100% 7 medlemmer a kr. 760,00 = kr Vejbidrag 75% 63 medlemmer a kr. 570,00 = kr Bidrag dræn & fællesarealer 1022 medlemmer a kr. 100,00 = kr Hornsved Bladet: Hornsved Bladet, fuldt medlemskab 1022 medlemmer a kr. 25,00 = kr Kontingent Skovens Forsamlingshus 1 medlem a kr = kr. 20,00 Forventet udvikling i foreningens egenkapital: Formue primo forventet overskud administrations forventet underskud Hornsved Bladet forventet underskud dræn forventet overskud fællesarealerne forventet overskud veje ekstraordinær vedligeholdelse (fjordslugten) Formue ultimo Formue primo forventet overskud administration forventet underskud Hornsved Bladet forventet overskud dræn forventet overskud fællesarealerne forventet overskud veje ekstraordinær vedligeholdelse (Fjordslugten) - Formue ultimo Der forventes kontingent nedsættelse til Hornsved Bladet med kr. 25,00 i 2016 Kontingent for fuldt medlemskab: Administration 100,00 Vedjbidrag 100% 760,00 Kontingent dræn og fællesarealer 100,00 Hornsved Bladet 25,00 Kontingent for ,00

14 14 HORNSVED BLADET

15 HORNSVED BLADET 15 A.B.H. Glas & Tømrermester ApS l Termoruder l Døre/Vinduer l Lav-energiglas l Forsikringsskader l Tilbygninger/Tage Uforpligtende tilbud gives SMEDEENGENS VVS Skansevej 1, Kulhuse, 3630 Jægerspris Kontor: Tlf Aut. gas-, vand- og sanitetsmester JENS CHRISTENSEN Kulhusevej 186, 3630 Jægerspris Tlf Mobil Mobil

16 16 HORNSVED BLADET Selskaber i separate lokaler fra 15 til 50 kuverter. Holder De fest hjemme, leverer vi gerne maden. Tlf * Træfældning * Topkapning * Beskæring * Flishugning * Rodfræsning * Minigraver Skovbruger Frans Fagus Larsen

17 HORNSVED BLADET 17

18 18 HORNSVED BLADET Trappen ved Fjordslugten efter stormen Bodil Formanden for fællesarealerne fortæller mere om de problemer, der er med, at reetablerer trappen på generalforsamlingen.

19 HORNSVED BLADET 19 Storskrald Der er storskralds afhentning 4 gange i 2015 Uge 12 sidste tilmeldingsfrist mandag d. 16. marts Uge 24 sidste tilmeldingsfrist mandag d. 22. juni Uge 34 sidste tilmeldingsfrist mandag d. 17. august Uge 44 sidste tilmeldingsfrist mandag d. 26. oktober Du kan tilmelde dig enten via internettet eller pr. telefon. Gå ind på frederikssund.dk/storskrald. Klik på Meld dig til afhentning af storskrald. Hvis du skriver din mailadresse ved tilmeldingen, får du tilsendt en kvittering pr. . Ellers ser du blot din kvittering på skærmen. Du kan også ringe på telefon , mandag til torsdag kl og fredag kl Ring i god tid så undgår du ventetid. Der kan ikke tilmeldes pr. mail. Ændringer i forbindelse med tilmelding kan kun foretages pr. telefon inden for åbningstiden. Vi skal have din tilmelding senest søndag i ugen før vi henter storskrald i dit distrikt. Hvis ikke man tilmelder sig, bliver storskraldet ikke afhentet. Uddrag fra hæftet AFFALDGUIDE 2015 som udgives af Frederikssund Kommune Storskrald henstilles let tilgængeligt ved skel til offentlig/privat vej og umiddelbart ved ejendommens indgang. Storskraldet må tidligst stilles frem weekenden før og senest om mandagen kl i den uge, hvor indsamlingen begynder. Genbrugspladser Efter sammenlægning af kommunerne har Frederikssund Kommune 3 genbrugspladser Jægerspris Genbrugsplads Nørhaven 8, Over Dråby, 3630 Jægerspris Åbningstiderne: Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag Søndag Åbent påskesøndag og pinsesøndag. Lukket alle øvrige helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Frederikssund Genbrugsplads Strandvangen 17, 3600 Frederikssund Åbningstiderne: Alle dage Åben påskesøndag og pinsesøndag. Lukket alle øvrige helligdage, 1. maj, Grund lovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Skibby Genbrugsstation Bronzeager 5, 4050 Skibby Åbningstiderne: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag og Onsdag lukket. Lørdag Lukket alle søn- og helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Genbrugsbutikken har åbent fredag og lørdag fra HUSK der må kun anvendes klare sække på genbrugspladserne.

20 ADRESSEÆNDRING Denne blanket sendes til grundejerforeningens kasserer Gerd Bøwig, Hjortevej 42, 3630 Jægerspris eller på mail SOMMERHUSADRESSE: Nuværende ejer: Flyttet til: SOLGT PR. / 2015 Ny ejer: Adresse: Varmepumpe Luft til luft. Daikin kvalitet Til sommerhus. Ring til din varmepumpe, før du skal i sommerhus, så er der varmt når du kommer. Sommerhuse repareres, istandsættes, ombygges, udbygges. Vi isolerer, skifter vinduer, gulve, døre, tag, carporte, brændeskure. Der kan ofte komme et godt hus ud af dit gamle sommerhus, til en brøkdel af hvad et nyt koster. KMO godkendt montør Få en snak og et tilbud Søren Knudsen Aps Tlf Cebra Reklamebureau

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Velkommen til. ordinær generalforsamling i

Velkommen til. ordinær generalforsamling i Velkommen til ordinær generalforsamling i Dagsorden 1. Valg af dirigent. Punkt 1: Valg af dirigent. Forslag: Bestyrelsen foreslår Henrik Welinder, fra RSM Plus. Valg af stemmetæller Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere

Medlemsblad 4. Årgang 2014. Grundejerforeningen Skovgårde. skovgaarde.dk

Medlemsblad 4. Årgang 2014. Grundejerforeningen Skovgårde. skovgaarde.dk Medlemsblad 4. Årgang 2014 Grundejerforeningen Skovgårde skovgaarde.dk 2 Nyttige oplysninger Alarm 112 Politi 114 Lægevagten 70113131 Brand og Redning 86594000 Vivild Lægehus 86481945 Langgade 63B Vivild

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6 33. årgang Nr. 13 11. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

27. Årgang nr. 85 Marts 2005

27. Årgang nr. 85 Marts 2005 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 27. Årgang nr. 85 Marts 2005 Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet! Læs også referatet fra generalforsamlingen Der er også en spændende artikel

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

33. årgang Nr. 10 December 2005

33. årgang Nr. 10 December 2005 33. årgang Nr. 10 December 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så er vi på banen, med årets sidste blad. Hvor er der flot i Lunden,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Returneres ved varig adresseændring Adgangskort til ordinær generalforsamling 2013 Der indkaldes til ordinær GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Dagsorden: til afholdelse

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere