Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat"

Transkript

1 Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Vedr.: Notat til deklarationsudvalgets delrapport af 11. april 2010, inkl. bilag med indkomne forslag fra medlemmer. Dato: 11. april Deklarationsudvalget: - Søren Dam Sarasvej 28 - Kirsten Wisborg Sarasvej 27 - Finn Hansen Sinnesvej 62 - Torsten Lassen Sarasvej 48 Udvalgets formål: At gennemgå den nuværende deklaration i et nært samarbejde med foreningens medlemmer med henblik på at få ajourført deklarationen i henhold til medlemmernes ønsker. Med det kendskab, som udvalgets medlemmer har til foreningen, har udgangspunktet for udvalgets arbejde været, at der ikke er behov for en omfattende omskrivning af den nuværende deklaration, men at der mere er tale om en justering og tilretning af deklarationen. Der er endvidere lagt vægt på, at deklarationen / lokalplanen skal kunne anvendes som et regelsæt for bestyrelsens arbejde. Nogle vil derfor nok mene, at vi på nogle områder er gået for meget i detaljer. Men for bestyrelsen vil det ved eventuelle påtaler af medlemmers gøren og laden være afgørende, at vi kan henvise til bestemmelser i deklarationen / lokalplanen. Der er indkommet diverse forslag fra 11 medlemmer, svarende til knap 10 % af foreningens medlemmer. Forslagene findes som bilag til dette notat. Udvalgets kommentarer til de foreslåede ændringer i deklarationen. 1 Område. Stk. 1.1 Hovedplanen ønskes med som bilag til den nye lokalplan, idet der flere steder i deklarationen henvises til denne plan. 3 Vejforhold. Stk. 3.1 Stier: Stier er ikke omtalt i den gældende deklaration. 1

2 Udvalget foreslår, at vi får de nuværende fire stisystemer ind i den nye lokalplan, således at de bliver gjort officielle og således, at foreningen i fremtiden er forpligtet til at bevare dem og til at vedligeholde dem ligesom vi er med vejene. Et stisystem kan herefter kun nedlægges ved en ændring i lokalplanen. Det skal være tilladt at udlægge nye stier på fællesarealerne, men kun efter en vedtagelse heraf på en generalforsamling i henhold til vedtægternes 11. Nye stier vil ikke blive optaget i lokalplanen efter den er trådt i kraft. 6 Bebyggelsesregulerende bestemmelser. Generelt. Nogle af bestemmelserne i 6 kan umiddelbart forekomme unødvendige, men det er efter udvalgets opfattelse vigtigt, at de kommer til at indgå i den nye lokalplan, bl.a. fordi: - der stadig mangler at blive bygget på nogle få grunde. - det er stadigt muligt at bygge til / udvide mange af husene. - at man i løbet af nogle få år godt kan tænke sig, at nogle af de ældste og dårligste huse rives ned for at bygge nyt på parcellen, bl.a. ved salg og generationsskifte. Stk. 6.2 Husenes udformning. Udvalget foreslår, at husene i område A også må udformes som vist med eksempeltegning nr. 3. Udvalgets begrundelse herfor er, at der fra kommunens side allerede er givet flere dispensationer til denne udformning af husene. Vi kan derfor ligeså godt lovliggøre den udformning. Der er indkommet 4 forslag vedr. husenes udformning fra medlemmer: Forslag 1. Torben Nielsen Sylviavej 9 Bilag 2 Forslag: At det skal være tilladt at have 3 bygninger på parcellen. Huset plus et anneks / garage og et skur til f.eks. brænde. 2

3 Udvalgets indstilling: Forslaget vedrører bebyggelser i område A. Udvalget kan ikke gå ind for forslaget, idet forslaget vil give mulighed for at placere små fritliggende skure på parcellerne. Skurene vil i det åbne klitlandskab blive meget synlige og ikke i harmoni med deklarationens ånd. Forslag 2. Helle Thorndahl Sylviavej 33 Bilag 3 Forslag 2.1: Tilladt at lave opholdsarealer på siden af husene i område A. Udvalgets indstilling: Enig heri. Forslag 2.2: Tilladt at bygge til husene i område A i henhold til bestyrelsens forslag i 2006, som udvalget bekendt var følgende: Husene skal opføres som længehuse i én etage med max. indvendig bredde 6,0 m. Der tillades, at den indvendige bredde må være max. 8,25 m i en længde på op til 6,0 m, hvor tagformen skal være uligebenet forlængelse og i fortsat 20 0 hældning. Vinkeltag er ikke tilladt. Se eksempeltegning 4 i delrapporten. Udvalgets indstilling: Forslaget medførte i 2006 en række indsigelse, bl.a. gående ud på, at mange af husene i område A allerede ligger forholdsvis tæt med de deraf følgende gener støj, indsigt m.v. og at en tilladelse til at udvide husene med over 2 m. ind mod naboer, kun vil forværre disse gener, samtidig med, at det kan tage udsigt fra andre. Udvalgets indstilling: Udvalget går ind for, at husene i område A må udformes som vist på eksempeltegning 4. Forslag 3. Helle og Ole Bjerglund Jensen Sylviavej 39 Bilag 10 Forslag: At der på alle grunde må bygges vinkelhuse. Udvalgets indstilling: Udvalget kan ikke gå ind for forslaget idet mange af husene i område A ligger forholdsvis tæt, og en vinkeltilbygning vil derfor let komme til at være stærkt generende for naboer samtidigt med, at den vil tage udsigt fra andre. 3

4 Forslag 4. Jytte og John Borghus Sinnesvej 3 Bilag 11 Samme forslag som forslag 2.2. Dog foreslås en max. brede på 8,5 m og en max længde på tilbygningen på 8,0 m. Stk. 6.3 Gnistfang. Skorstensfejer Carøe Aarestrup anbefaler, at vi bibeholder kravet om gnistfang på såvel murede skorstene som på stålskorstene. Formålet er ikke så meget at fange eventuelle gnister, men mere at fange større papirstykker og lignende ved optænding. Der har ifølge Aarestrup tidligere været problemer med at maskevidden i gnistfangene var for lille, således at skorstenstrækket blev reduceret og således at gnistfangene meget hurtigt lukkede til med sod. På de nye gnistfang er maskevidden lavet større, hvilket formindsker ovennævnte problemer. Gnistfang kan bl.a. købes hos Carøe Aarestrup på telefon Stk. 6.4 Husenes placering m.v. Små flagstænger og flag. Udvalget er naturligvis af den opfattelse, at vi skal have mulighed for at flage med bl.a. de små 1-1½ m høje flagstænger på fod, når vi opholder os i husene. Der har imidlertid været flere tilfælde, hvor disse flag og andre flag ikke bliver taget ind, når sommerhuset forlades efter endt ferieophold, men at de står ude dag og nat. Udvalget finder ikke dette rimeligt, og foreslår derfor tilføjelsen til deklarationen. Opvarmning af husene. Der vil i den kommende tid fra politisk side være fokus på at finde alternative opvarmningsmuligheder af sommerhusene til helt / delvis erstatning at el-opvarmning, som jo er det almindeligste i dag. Udvalget foreslår derfor, at vi i den nye lokalplan lovliggør / giver mulighed for: 4

5 - luftsolfangere - jordvarmeanlæg - luft til luft varmepumper Stk. 6.6 Tage og tagformer. Udvalget er med et flertal på ¾ enige i, at vi skal bevare kravet om at tagene skal belægges med græstørv. Indkomne forslag vedr. græstørvtage: Der er indkommet 10 forslag vedr. græstørvtage. Følgende medlemmer foreslår, at det ikke skal være et krav, at tagene skal belægges med græstørv, men at det f.eks. skal være tilladt at lave tage med tagpap. Hanne og Anders Staun Sylviavej 37 Bilag 1 Bodil og Alfred Møller Sarasvej 53-4 Tom Kjelgaard Sinnesvej 43-5 Helle og Ole Bjerglund Jensen Sylviavej Følgende medlemmer foreslår, at kravet om belægning med græstørv skal bevares: Helle Thorndahl Sylviavej 33 Bilag 3 Marianne og William Bluhme Sinnesvej 2-6 Brita og Erling Ramme Nielsen Sylviavej 35-7 Susanne og Carsten Kærgaard Sinnesvej 5-8 Birgitte og Peter Bonne Sinnesvej 31-9 Jytte og John Borghus Sinnesvej 3-11 Udvalget er ligeledes med et flertal på ¾ enige i, at det ikke skal være lovligt på tagene at - isætte rytterlys - isætte ovenlysvinduer - opsætte solfangere og solceller - opsætte / isætte andet lignende udstyr på tagene Begrundelsen er, at udvalget gerne vil bevare områdets nuværende karakter og den diskrete måde, som husene nu falder ind i naturen på. Rytterlys, ovenlys m.v. vil om dagen forstyrre blikket, når man kigger ud over landskabet samt nemt komme til at give voldsomme reflekser i sollys. Og om aftenen vil lysene fra 5

6 vinduer ligeledes virke forstyrrende og være et fremmedelement i naturen. Stk. 6.7 Farver og materialer. Udvalget indstiller, at underpunkterne 1 a) 1 b) og 1 c) i 6 stk.7 ændres til de i 1.1 a) 1.1 b) og 1.1 c) nævnte krav og farver. Begrundelse: - tilladte farver på facaderne foreslås specificeret efter samme system som stern, vinduer o.s.v. Ved i så høj grad som muligt at anvende NCS farvesystemet bliver der mindre tvivl om, hvilke farver der er tilladt i vort område, både til glæde for medlemmerne og for bestyrelsen. Kommunen har endvidere af samme grund udtryk tilfredshed med, at foreningen anvender det entydige NCS farvesystem. - vi vil ved at kræve samme farve på facader, stern, sternbræt og stakit opnå et visuelt roligere område, og få husene til at falde endnu mere ind i landskabet end de gør i dag. - farven svenskrød udgår som en tilladt farve, idet det har vist sig, at farven er ret dominerende i de områder, hvor den er anvendt i dag, ikke mindst for naboerne til disse huse b) skal forstås således: De fleste farvefirmaer har de anførte farvenavne som en standardfarve. Farven kan dog variere en smule fra firma til firma. Er der et firma, som ikke har farven som standard, kan de blande den ud fra det anførte NCS farve nr. Udvalget kan med et flertal på 3/4 ikke anbefale at farven sort tillades på bygninger i vort område, idet vi mener, at et sort hus vil være for afstikkende i vort naturområde. Husene skal ved næste maling foretages ud fra ovenstående regler om farver, for så vidt at reglerne godkendes af generalforsamlingen, dog senest 5 år efter lokalplanens ikrafttræden. Indkomne forslag vedr. farvevalg. Der er vedr. farver indkommet 10 forslag. 6

7 Følgende medlemmer foreslår, at farven sort skal tillades på husene: Hanne & Anders Staun Sylviavej 37 Bilag 1 Torben Nielsen Sylviavej 9-2 Bodil og Alfred Møller Sarasvej 53-4 Tom Kjelgaard Sinnesvej 43-5 Helle og Ole Bjerglund Jensen Sylviavej Følgende medlemmer foreslår, at farven sort heller ikke i den nye lokalplan må tillades på husene: Helle Thorndahl Sylviavej 33 Bilag 3 Marianne og William Bluhme Sinnesvej 20-6 Brita og Erling Ramme Nielsen Sylviavej 35-7 Susanne og Carsten Kærgaard Sinnesvej 5-8 Birgitte og Peter Bonne Sinnesvej 31-9 Stk. 6.8 Naturpleje af foreningens område. Stk. 6.8 vedr. naturplejen af foreningens område er udarbejdet af foreningens naturplejeudvalg. Med forslaget får vi nu dels med i lokalplanen, at de siddende bestyrelser er forpligtet til at foretage en passende pleje af områdets natur, og dels overordnede retningslinier for, hvorledes denne pleje af området skal foretages. Vi opnår herved bl.a. en kontinuitet i arbejdet med naturplejen, uanset skiftende bestyrelser. Stk. 6.9 Udendørs opholdsarealer. I område A er det efter den nuværende deklaration kun tilladt at lave opholdsarealer ved husenes gavle, ikke på siden af husene. Mange medlemmer har i årenes løb også ønsket muligheden for at lave opholdsarealer langs husets facader, og der er da heller ikke fra foreningens- eller fra kommunens side blevet grebet ind overfor de medlemmer, som har lavet sådanne opholdsarealer. Udvalget foreslår derfor, at det i område A lovliggøres at lave opholdsarealer på siden af husene. 7

8 Ligesom det ikke skal være tilladt at opstille solceller og solfangere på tagene mener udvalget også, at sådanne heller ikke må opsættes på selve parcellen eller på fællesarealer. Stk Fællesarealer. For at bevare naturen i vort område så uberørt som muligt er det udvalgets opfattelse, at vore fællesarealer skal holdes frie for ting som udsigtsbænke, terrasser osv. Man kan sige, at dette burde være indlysende, men vi vil gerne have det med i lokalplanen, således at de siddende bestyrelser har muligheden for at kunne henvise til lokalplanen, ved eventuelle påtaler. Bilags oversigt. Bilag 1 Hanne og Anders Staun Sylviavej 37-2 Torben Nielsen Sylviavej 9-3 Helle Thorndahl Sylviavej 33-4 Bodil og Alfred Møller Sarasvej 53-5 Tom Kjelgaard Sinnesvej 43-6 William Bluhme Sinnesvej 20-7 Brita og Erling Ramme Nielsen Sylviavej 35-8 Susanne og Carsten Kærgaard Sinnesvej 5-9 Birgitte og Peter Bonne Eriksen Sinnesvej Helle og Ole Bjerglund Jensen Sylviavej Jytte og John Borghus Sinnesvej 3 Bilag 1. Hanne og Anders Staun Sylviavej 37 Dato: 29. januar Til Grundejerforeningen Ørnbjerg. På baggrund af foreningens ønske om at indhente medlemmernes forslag til etablering af lokalplan for vort sommerhusområde, skal vi hermed fremsætte følgende forhold, som vi synes skal med i lokalplanen: 8

9 Tag. Græstørvstag skal ikke være et krav. Dette er den mest miljøskadelige metode, der overhovedet kan anvendes til tag. Det medfører, at tagpladerne kun holder år, så skal der lægges nye asbest- eller asbestagtige tage, hvis det skal holde. Derudover giver det en masse besvær med vedligeholdelse og der er konstant tage, der er huller i, hvor plasticen flagrer. For allergikere er det desuden irriterende, at der om sommeren flyver pollen ned fra taget. Vi vil foreslå, at der tillades minimum en anden tagtype uden græstørv. Vi er ligeglade hvilken, men vil umiddelbart foreslå tagpap. Dette kan bevare et ensartet præg. Det kunne også være et krav om, at nuværende bølgeeternit males sort, hvis græstørv fjernes. At ophæve deklarationen om græstørv på tagene vil ydermere få prisen på vore huse til at stige, idet mange direkte fravælger sommerhuse med græstørv på grund af besværet, merudgifterne og det uhygiejniske. Farver. Udover de seneste ændringer i vores område, vil vi foreslå, at farven sort også tillades. Det er også anført som mulighed i den oprindelige Byplanvedtægt, der lå til grund for udstykningen: Ydre bygningssider, sokler og tage, skal fremtræde i farver, der er dannet af hvidt, sort eller jordfarver.. Oprindeligt var sort vel også den farve, som var mest karakteristisk for et sommerhus i Danmark. Sådan så sommerhuse ud i Danmark i tidernes morgen. Valg af farven sort kunne kombineres med samtidig krav om sort tag. Bevaring af udsigt. I den nuværende deklaration er det bestemt, hvor der skal vokse træer. Det er mærkværdigt, at der lige netop aldrig er fulgt op på denne restriktion, som må være generende for mange, der oprindeligt havde havudsigt, men som nu kan se, at træer vokser op og tager udsigten. Vi synes, at det i den nye lokalplan ikke skal være tilladt at træer bliver så store, at de tager udsigt. Det bemærkes, at vi ikke selv er generet heraf. Hanne og Anders Staun Sorthøj Aalborg Torben Nielsen Sylviavej 9 Bilag 2. 9

10 Dato: 31. januar Til Grundejerforeningen Ørnbjerg. Vedr. ny lokalplan for Grundejerforeningen Ørnbjerg. Jeg har følgende bemærkninger: Farver. Foreslår at farven sort tillades. Altså jordfarverne grøn og brun plus sort. Farverne skal ikke specificeres yderligere. Det vil være for omkostningskrævende for den enkelte grundejer, hvis man kun må male huset i fx 5 helt specifikke farver. Antal bygninger på en matrikel. Tilladt at have 3 bygninger på parcellen. Huset plus et anneks / garage og et skur til fx brænde. Torben Nielsen Sylviavej Løkken Bilag 3. Helle Thorndahl Christensen Sylviavej 33 Dato: 3. februar Til Grundejerforeningen Ørnbjerg. Stor ros og tak til bestyrelsen for det flotte arbejde med at vedligeholde området og påtale kreative udskejelser i forhold til deklarationerne -. Med hensyn til deklarationerne mener jeg at det nuværende farveskema skal bibeholdes med husenes farver i jordskalaens brunlige og grønne nuancer, - naturens farver i området! ligesom kravet om græs på taget er en del af planlæggere og arkitekter Delercq & Schmidt A/S oprindelige tanker for området og grundlag for deklarationerne for at indpasse husene i det flotte terræn. Af deklarationsændring synes jeg forslaget fra 2006 om udbygning til eksisterende huse i område A i anden form end længehuse skal indgå i den nye lokalplan. I den oprindelige deklaration Udendørs opholdsarealer i område A er beskrevet at opholdarealer udføres ved længehusenes gavle, hvorimod facaderne holdes fri for at sikre terrænets naturlige forløb helt op til husenes ydervægge. 10

11 Forslaget far 2006 om et byggefelt på facaden vil give mulighed for at etablere en lækrog og lukke mere af vesterhavslyset ind i huset. Jeg husker det som grundejerforeningens bestyrelse fremsendte både skitse og forslag til Teknisk Udvalg, Pandrup Kommune, men at sagen blev udsat p.g.a. kommunalreformen / kommunesammenlægningen. Helle Thorndahl og Eigil Christensen Sylviavej 33 Bilag 4. Bodil og Alfred Møller Sarasvej 53 Dato: 5. februar Vedrørende bevoksning i området, synes vi at det pynter når det bliver åbnet op i beplantningen, det virker dystert / mørkt med tæt bevoksning af høje træer, og det tager udsigten. Vedrørende farver synes vi at sort skulle med i farveskalaen. Vedrørende græs på taget, vil vi foreslå at der må være materet sort liste paptag, eksisterende tage hvor græsset fjernes kunne eternittaget males med en materet sort farve. Græstage kræver meget vedligeholdelse og eventuel vanding om sommeren, græstag der ikke vedligeholdes kommer til at se forfaldne ud. Det er mange år siden området blev udstykket, og nu er muligheden måske for at få lidt fornyelse. Bodil og Alfred Møller Sarasvej 53 Bilag 5. Tom Kjelgaard Sinnesvej 43 Dato: 5. februar

12 Til Grundejerforeningen Ørnbjerg. Vi er forholdsvis nye i grundejerforeningen ( 2008 ), men er allerede nu fuld af beundring og respekt for det store arbejde, der bliver gjort i og af foreningen. Meget, meget flot. Der skal dog også være et lille men. Jeg kan ikke finde andre grundejerforeninger, der har så mange regler. Nogle er gode nok, men nogle kan jeg ikke se logikken i, og føler lidt, at det er regler, fordi der endnu engang skal være nogle. Sidstnævnte er følgende: Det er kun ejere af runde grunde, der må bygge vinkel på husene. Øhh Hvorfor?? Jeg kan ikke på nogen måde se, at vinkelhuse skæmmer naturen mere end længehuse. Vinkelhuse giver da mange flere muligheder for spændende indretninger. At farven sort ikke er tilladt undrer mig meget. Det er efter min mening den flotteste ( og mest traditionsrige ) farve på et dansk sommerhus. Om det kan gå under jordfarver, kan jeg ikke afgøre, men det er da i hvert tilfælde ikke en farve, der skæmmer naturen. Kravet om græstørv på taget er jeg heller ikke enig i. Jeg kan helt tilslutte mig beretningen fra Hanne og Anders Staun, Sylviavej 37, og dertil tilføje, at det godt nok ikke er ret pænt med græstørv på taget. Jeg ved godt, at vi skal værne om naturen, og er også ganske enig heri, men derfor behøver det da ikke at være kedeligt. Når vi alligevel kan se huse med helt andre regler omkring os, kan vi da ligeså godt have lignende regler. Jeg synes ikke vores område ser specielt spændende ud med den ensformighed, der er nu. Der findes muligvis logiske og gode svar på nogle af mine kritikpunkter. Dem vil jeg da gerne høre. Alt dette er skrevet med al mulig respekt for folkene i vores grundejerforening. Tom Kjeldgaard Sinnesvej 43 12

13 Marianne og William Bluhme Sinnesvej 20 Dato: Februar Bilag 6. Tanker omkring arbejdet med deklarationer og lokalplan. Jeg tror det er meget vigtigt, at det endelige forslag til lokalplan i størst mulig omfang følger de deklarationer, som er pålagt sommerhusene og arealerne i vort område. Hovedsageligt fordi jeg synes, at disse deklarationer giver vort område en særlig værdi i forhold til andre sommerhusområder, hvor der er frit spil, og fordi jeg tror mange ejere, netop har købt hus i området på grund af disse krav. Der er givetvis medlemmer, som synes, det er helt fint med en flagstang, eller en bænk på højeste klitområde, forskelligartede hegnstyper omkring opholdsarealer, flade græsplæner, sommerhuse i spraglede farver, og tilbygninger i forskelligartet udformning. Men netop fordi det ikke er tilladt i vort område, faldt vi for området, og valgte at købe et sommerhus her. Alle ejere i området har været bekendt med de særlige regler, der er gældende, inden købet af et sommerhus, og har man ikke lyst til at leve med sådanne regler, var det måske en ide at overveje, om man har valgt det rigtige sted at købe et sommerhus. Det, som gør det specielt at bo i vort område, er blandt andet det forhold, at man næste ikke bemærker nabohuse, fordi de falder ind i naturen. Et forhold som farveglade ejere måske skulle have med i tankerne, når man vælger at give sit hus kulør, eksempelvis ved at male sternkanterne i den røde farve. Når man sidder i sit eget hus, har man jo ikke glæde af en rød sternkant, men kun naboerne kan se, at sternen har fået kulør, og det er jo ikke givet, at naboen synes det er en speciel god ide, at husene mere markant træder frem i landskabet. Tankerne om at tillade for eksempel sort, tiltaler mig ikke. Denne farve virker helt unaturlig i forhold til naturens farver i området. Derfor er det også rigtig fint med kravet om græs på taget. Græsset gør ethvert hus i området diskret i forhold til vort unikke og smukke område. Med disse ord vil jeg spændt følge udviklingen, idet jeg håber at det vil lykkes at få en lokalplan, som langt hovedparten af medlemmerne, kan slutte op om. Marianne og William Bluhme Sinnesvej 20 13

14 Bilag 7. Brita og Erling Ramme Nielsen Sylviavej 35 Dato: 14. februar Vi vil gerne tilslutte os de synspunkter, William Bluhme har fremsendt. Når vi for ca. 35 år siden valgte at købe grund i dette område, var det bl.a. fordi vi gerne ville holde ferie i et område, hvor det var naturen og ikke diverse bygninger, der var det dominerende billede. Vi fandt derfor, det var en styrke ved området, at husenes placering var reguleret, at farveskalaen var begrænset til jordfarverne, at der skulle være græstørv på husene, at botanikken var fastlagt til det på dette tidspunkt naturligt forekommende ( områder med skov, mose, hede og klitter ) samt at husene skulle beklædes med granrafter. Det sidste krav er til vores beklagelse ophævet. M.h.t. deklarationernes evt. påvirkning på vores huses markedsværdi vil vi mene, at et nicheprodukt normalt afsættes til en højere pris end en standardvare. Vi har ofte hørt gæster sige. Hvor er det dog fantastisk, som husene falder sammen med omgivelserne. Brita og Erling Ramme Nielsen Sylviavej 35 Bilag 8. Susanne Hauberg og Carsten Kærgaard Dato: 17. februar Vi vil også gerne tilslutte os de synspunkter, William Bluhme har fremsendt. Vi er relative nye i området fra 2005 og vi finder at den nuværende deklaration er en stor styrke og bør bibeholdes med så små tilpasninger som muligt. Den er med til at fastholde områdets unikke karakter, som blandt andet var det vi faldt for. Dette gælder husenes placering, store fællesarealer, bevoksning, farveskalaen og græstørv på tagene. Susanne Hauberg og Carsten Kærgaard Sinnesvej 5 14

15 Bilag 9. Birgitte Geneser og Peter Bonne Eriksen. Dato: 17. februar Indlæg vedr. deklarationen. Vi synes det er et rigtig godt initiativ bestyrelsen har taget for at høre medlemmernes synspunkter om deklarationen og noterer, at der allerede er kommet mange indlæg frem. Som ejere af Sinnesvej 31 helt tilbage fra 1979, hvor vores hus stod færdigt, har vi fulgt områdets udvikling med stor interesse og glæde gennem årene. Det er tydeligt, at den vision der lå bag deklarationen, som blev formuleret før et eneste hus var opført, i meget høj grad har ført til at vores område fremstår unikt, med stor respekt for den natur som vi er overbevist om alle nyder til fulde i Kettrup Bjerge. De klare regler for placeringen og udformningen af husene, samt de store fællesområder tilgodeser fantastiske udsigter og en ugenerthed. Dette støttes af jordfarvekrav på facaderne og græstørv på tagene som gør at husene, som ellers sjældent set, falder perfekt ind i landskabet. Det vil efter vores mening være helt forkert, hvis der slækkes på deklarationen således at vores særpræg går tabt. Diversiteten har vi gennem en fantastisk spændende og afvekslende natur og et smukt landskab vi synes at deklarationen som den er giver fornuftige muligheder for at indrette sit hus efter ens egen smag, men i respekt for helheden. Vi vil gerne rose bestyrelsen for alle de gode tiltag for at bevare og forbedre området ved nye stianlæg, fældning eller beskæring af bevoksninger der overgror de naturlige vækster, oprensning af luner, pleje af veje mm! Og til sidst vores erfaring med græstørv på taget: Vi har lagt svær plast ( bredde baner som knappes sammen ) under græstørvene, det holder tæt, kræver ingen pasning, og er et godt underlag for tørvene, som naturligvis er lokale og tilpas tykke til at næring ikke udvaskes efter kraftig nedbør har nu holdt fint i 31 år. Birgitte Geneser og Peter Bonne Eriksen Sinnesvej 31 15

16 Bilag 10. Helle og Ole Bjerglund Jensen Sylviavej 39 Dato: 28. februar Det er positivt, at der fremkommer mange forskelligartede synspunkter vedr. deklarationsforslag. Vi vil gerne anføre følgende synspunkter: Vinkelhuse: Det vil være helt naturligt, at der åbnes mulighed for at der på alle grunde må være vinkelhuse. Det vil også medføre, at den enkelte ved ønske om mere plads ikke er nødsaget til at lave en længdetilbygning, der nemt kan medføre, at huset får et barakpræg. Tagmateriale: Idag har alle huse græstag af mere eller mindre naturligt udseende. I forlængelse af de synspunkter, der allerede er fremsat, eksempelvis af familien Staun, vil vi gerne støtte det synspunkt, at der gives valgfrihed udover græstag, til at tagmaterialet også kan være sort tagpap eller eventuelt en matsort lakering af bestående tageternitplader. Farvevalg: Under hensyntagen til udviklingen af farvevalg for sommerhuse vil det være naturligt, at farvevalget udvides til også at omfatte sort for selve huset. Helle og Ole Bjerglund Jensen Sylviavej 39 Bilag 11. Jytte og John Borghus. Sinnesvej 3 Dato: 15. marts I forlængelse af den debat som p.t. kører har vi gjort os følgende tanker: I område A må husene være max. 6 m. i bredden. Skal man udvide sin bolig er der to muligheder. En forlængelse af huset eller at bygge en togvogn efter. Alt for lange huse er ikke altid kønne og togvogne kan skæmme mere end godt er og tage udsyn fra naboerne. Vi foreslår følgende for område A: 16

17 Husene skal opføres som længehuse i en etage med en max. indvendig bredde på 6 m. Det tillades at den indvendige bredde må være max. 8,5 m. i en længde på op til 8,0 m., hvor taget skal være uligebenet forlængelse og fortsat 20 graders hældning. Vinkeltag er ikke tilladt. Det er muligt at se den form for huse i vores område, bl.a. i område B. Samtidigt vil vi gerne også erklære os enige i, at græstørv på tagene skal bevares. Vores område er helt unikt og i de åbne områder er det meget skæmmende med paptage, tegltage osv. Som en veninde sagde: Jamen det er jo som at være i Hobbitland. Lad os endelig bevare det. Jytte og John Borghus Sinnesvej 3 17

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG VELKOMMEN TIL KETTRUP BJERGE 1 Grundejerforeningen Ørnbjerg v / formand Søren Dam Søndergade 58 9700 Brønderslev Tlf.: 98 80 09 26 Mail: soerendam@mail.dk Kettrup Bjerge. XXXX

Læs mere

Vedrørende lokalplan , sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus.

Vedrørende lokalplan , sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus. Til Jammerbugt kommune Vedrørende lokalplan 18-001, sommerhusområde, Rødhus klitvej, Rødhus. Indsigelse mod del af lokalplanen. Som ejere af matrikelnummer 0117bh, Rødhus Klitvej 202, 9490 Pandrup, vil

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by Resultater fra spørgeskemaundersøgelse - vedrørende ny lokalplan for sommerhusområdet vest for Vellerup by På borgermødet den 29. oktober 15 udfyldte deltagerne et spørgeskema. Spørgeskemaet har derudover

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen.

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005. Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. 22. december 2005. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005 fra

Læs mere

Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde

Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde Syddjurs Kommune 29. april 2011 Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde ved Egnsmark. Ejer af ejendommen Palle G. Jensen og EBA Invest Aps Erik Bo Andersen

Læs mere

DEKLARATION. 1. Området.

DEKLARATION. 1. Området. DEKLARATION 1. Området. Underskrevne ejer af ejendommene matr. 77c, 77e, 77s, 77t, 77u, 77v, 77x, 77y, 77z og 77i, Strandgårde m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig og efterfølgende ejere og

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Informationsmateriale. Fjordsiden, Heltborg. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Informationsmateriale. Fjordsiden, Heltborg. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Informationsmateriale Fjordsiden, Heltborg Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Heltborg by... 3 Området ved Fjordsiden... 3 Jordbundsforhold...

Læs mere

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær

Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Uddrag af Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær Dette uddrag fra Lokalplan 224 fra maj 2011 omfatter de forhold der er gældende for AAB Afdeling 39 Delområde 3 Elementbyen Der findes både rækkehuse

Læs mere

nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Indsender

nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Indsender Lokalplan 230 Boliger ved Søbjergvej Haralsted Sø. Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl

Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl Partiel byplanvedtægt nr. 01 Sommerhusområde i Skuldbøl Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Bygningsniveau. Oktober 2011

Bygningsniveau. Oktober 2011 Bygningsniveau Illustrationen nedenfor viser 2 sommerhuse, der lever op til de foranståede krav til bygningshøjde. Samtidig vises der også hvordan bygningshøjden tolkes i forhold til kravet om at Ingen

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Notat vedrørende opsætning af Solceller i Ryget Skovby

Notat vedrørende opsætning af Solceller i Ryget Skovby Notat vedrørende opsætning af Solceller i Ryget Skovby Baggrund Foranlediget af den store interesse for opsætning af solceller foretog Den Fælles Grundejerforening for Ryget Skovby (DFGRS) i oktober 2012

Læs mere

SKIVE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 11

SKIVE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 11 SKIVE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 11 Byplanvedtzgt nr. i 1 I medfør af byplanloven (lovbestemmelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5 1 nævnte område i Skive kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl.

Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved Aarø Sydstrand fl. Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 23 gældende for et område ved "Aarø Sydstrand fl. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o} fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT. For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem

Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT. For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem Partiel byplanvedtægt nr. 2 SØNDERHALD KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT For et område med åben og lav boligbebyggelse mellem Assentoft og Drastrup byer - Assentoft Øst, etape II. SØNDERHALD KOMMUNE. Partiel byplanvedtægt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Kommende 3 områder Af lokalplanens afsnit om Ubebyggede arealer fremgår: Citat:

Kommende 3 områder Af lokalplanens afsnit om Ubebyggede arealer fremgår: Citat: Evaluering af generalforsamlingens reaktion den 23.05.09 på bestyrelsens ændringsforslag til ordensreglement i henhold til dagsordenens pkt. 5 - samt bestyrelsens videre tiltag i forbindelse med håndhævelsen

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej)

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) Lokalplan nr. 101 for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) September 1998 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området (Skolen på La Cours Vej) til offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema Supplerende partshøring Lokalplan 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområde ved Hesseløje/Fruerlund Høringsperiode:

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2014 / 2015 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2014 og 1 i foråret 2015. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Århus Kommune plaenlaegningogbyggeri@aarhus.dk Den 10. december 2009 Dokument nr.:

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Hovedargumenter fra ansøger:

Hovedargumenter fra ansøger: Hovedargumenter fra ansøger: 1) Projektet vil (i tråd med Overfredningsnævnets kendelse af 20/8 1973) forskønne området, fordi det nye byggeri er bedre tilpasset den omgivende natur (arkitektur, materialevalg,

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1

PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 Reproduceret med tilladelse af Geodætisk Institut nr. A 382/74- PLACERING l KOMMUNEN BILAG NR.1 PJERRITSLEV KOMMUNE N O R D J Y L L A N D S AMT BYPLANVEDTÆGT NR. 8 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED "LYNGHØJGÅRD",

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit

Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit 27-08-2014 Malene Stentoft Sørensen Direkte: 7257 7365 Mail: mss@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.02.05-G00-2-13 Notat vedrørende indsigelser - til forslag til lokalplan 18-001, Sommerhusområde, Rødhus Klit Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Forslaget til Lokalplan 271 for et boligområde ved Baungårdsvej har været i offentlig høring i perioden 24. marts 2015-19. maj 2015. I perioden er der indkommet

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 380 Offentligt BOV KOMMUNE. Byplanvedtægt 15. Erhvervsområde ved Toldbodvej 1977

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 380 Offentligt BOV KOMMUNE. Byplanvedtægt 15. Erhvervsområde ved Toldbodvej 1977 Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 380 Offentligt BOV KOMMUNE Byplanvedtægt 15 Erhvervsområde ved Toldbodvej 1977 BOV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR.15 BOV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 15 I

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 35 FOR ET OMRÅDE ØST FOR BÅSTRUPVEJ I ASMINDERØD FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT NR. 35 FOR ET OMRÅDE ØST FOR BÅSTRUPVEJ I ASMINDERØD FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 35 FOR ET OMRÅDE ØST FOR BÅSTRUPVEJ I ASMINDERØD FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 35. I medfør af byplanloven (boligministeriets bekendtgørelse

Læs mere

STEMPELMÆRKE. RETTEH l BALLERUP. KUN GVtEMGT MED Af STEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSE KONTROLAPPARAT j 047 1 92. 97 10 Qi jn;=# Q 3 O O y O O T OO

STEMPELMÆRKE. RETTEH l BALLERUP. KUN GVtEMGT MED Af STEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSE KONTROLAPPARAT j 047 1 92. 97 10 Qi jn;=# Q 3 O O y O O T OO Skab Nr, Del af matr. nr. Smørumnedre by, Smørum 7 f STEMPELMÆRKE RETTEH l BALLERUP KUN GVtEMGT MED Af STEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSE KONTROLAPPARAT j 047 1 92 97 10 Qi jn;=# Q 3 O O y O O T OO LEDØJE

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 56 ~7 NYBORG KOMMUNE FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND. Teknisk forvaltning 1988

LOKALPLAN NR. 56 ~7 NYBORG KOMMUNE FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND. Teknisk forvaltning 1988 LOKALPLAN NR. 56 FOR SOMMERHUSOMRÅDE SØLYST STRAND VED ~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1988 2. oplag maj 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørei se Indledning Lokalplanens indhold Forholdet til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Indarbejdet i lokalplanforslaget. bemærkninger. Point delområde 1-6 og 7 s. 5 Kiosk og fitnessfaciliteter kan udføres i etape 2

Indarbejdet i lokalplanforslaget. bemærkninger. Point delområde 1-6 og 7 s. 5 Kiosk og fitnessfaciliteter kan udføres i etape 2 Forslag til Lokalplan nr. 2008-9 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Notat vedr. indsigelser til ekstern forhøring ved ejere og rådgivere indenfor lokalplanens delområder

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

RØDBY KOMMUNE LOKALPLAN NR 217 OFFENTLIGT OMRADE KOLON.I HAVER

RØDBY KOMMUNE LOKALPLAN NR 217 OFFENTLIGT OMRADE KOLON.I HAVER RØDBY KOMMUNE LOKALPLAN NR 217 0 OFFENTLIGT OMRADE KOLON.I HAVER APRIL 1983 Lokalplan nr. ~~7for et offentligt område (kolonihaver) ved Karlstoftevej i Rødbyhavn. I henhold til kommuneplanloven (lov nr.

Læs mere

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav Sagsbehandler: mesv Dato: April 2013 Sagsnr: 2012/0009619 Nr. Navn Resumé af 1a Styregruppen for Ønske om at veje kan

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere