December 32. Årgang. Nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 32. Årgang. Nr. 1"

Transkript

1 December 32. Årgang. Nr Stiftet 1877

2 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen Kasserer: Henning Andersen Gørtlervej 52, 8920 Randers NV Sekretær / Materielindkøb: Poul Larsen Seniorsejlerskolen: Peter Ilsvard Tommy Jensen Suppleanter: Keld Dalmose Steen Trustrup Restaurant Sejlklubben Mike Pabst Klokkebøjen og hjemmeside Henning Andersen Udvalg Medlemskontingent: Kai Jensen Havneudvalg: Kasserer Karl Due Kapsejladsudvalg: Jørn Hornemann Mobil: Dommere: Flemming Bjerring Svend Nielsen Tursejladsudvalg: Ivan Bødker Kristensen Mobil: Onsdagsklubben: Jørn Hornemann Flemming Christiansen Aktivitetsudvalg: Thorkild Møller Hansen Lars Nielsen Flemming Christiansen Åge Larsen Klubmåler: Leif Rasmussen Juniorafdelingen Koordinator: Marianne S. Yde Instruktører: Thore Bansch Jens Sølvsten Jonas Sørensen

3 Indholdsfortegnelse Yachtflag Emne Side Standerhejsning /Informationsmøde 4 Sæson 2014 i Juniorafdelingen 5 Aftensejladser 7 Generalforsamling Mindeord Erik Christensen 13 Kalender Kalender, juniorafdelingen Kalender, Seniorsejlerskolen En anderledes sejlsæson i PJAT 18 Beskr. af kommende aktiviteter 20 Bundmaling, kommende bekendtg. 22 Diverse 23 Yachtflag med påsyet YF + stjerne Størrelse / priser: 41 x ,00 kr. 65 x ,00 kr. 79 x ,00 kr. RSK stander Pris kr. 50,00 Standeren og Yachtflag kan købes i klublokalet i forbindelse med kapsejladserne onsdag aften. Nøglekort til klublokalet Forsidebilledet: Bådene står nu på vinterpladsen, godt pakket ind til at modstå vinterens vejrlig. Henvendelse til: Børge Kristensen Tlf eller Flemming Christiansen Tlf Pris kr. 25,00 3

4 Standerhejsning og informationsmøde den 26. april Lørdag den 26. april mødte mange op til standerhejsning og det efterfølgende informationsmøde. Som sædvanlig bød klubben på kaffe og brød i restauranten. Der blev grundigt informeret om sæsonens kommende aktiviteter i i klubben. Kassereren forelagde regnskabet for Der var kun få spørgsmål hertil, ellers blev resultatet godt modtaget. På plænen foran klubhuset var der stor aktivitet. her havde juniorerne travlt med at klargøre jollerne til forestående sæson. 4

5 Sæsonen 2014 i juniorafdelingen. Sæsonen 2014 blev startet på en dejlig, solrig forårsdag med klargøring og polering af joller. De fleste junior sejlere var repræsenteret med god hjælp fra forældre. Den første torsdag i maj indledte vi sejler sæsonen med de fleste joller på vandet. Stor glæde hos alle juniorer (og deres forældre). Hele forårs sæsonen havde vi fint fremmøde, og god opbakning fra forældrene. Torsdags sejladserne i foråret forløb alle med godt vejr og udemærket vind. Indtil sidste sejler dag inden sommerferien. Der var torden og regn i luften, og efter 15 minutters sejlads måtte et hold våde og kolde juniorer kaldes op af vandet pga. udbredt torden og lyn. Efter en skøn og solrig dansk sommer, kunne vi starte op igen midt i august. Der var stor tilmelding til den årlige weekend sejler tur til Ebeltoft. Igen en fantastisk weekend med dejlige børn i Ebeltoft Vig. I 2014 fik vi masser af vind. Både lørdag og søndag skulle juniorerne virkelig arbejde med deres joller hele tiden, og det har været en flok trætte børn forældrene fik hjem søndag eftermiddag. Fortsættes næste side 5

6 Vi har fået et dejligt venskabs forhold til Ebeltoft Sejlklub, som desværre ikke selv har en særlig stor junior afdeling, og vi er meget taknemmelige for at kunne komme tilbage år efter år. Det planlagte klub mesterskab lørdag 20 september, måtte desværre udsættes pga. en helt vindstille dag og måtte derfor afholdes på den sidste sejler aften. Og med god hjælp og tilrettelæggelse fra både instruktører og forældre, lykkedes det at afholde klubmesterskabet på fin vis. Vi har i løbet af 2014 oplevet stigende interesse og tilgang fra nye potentielle sejlere, og har desværre måttet sige nej til nye medlemmer i slutningen af året. Vi har ikke haft den fornødne kapacitet, hverken hvad angår instruktører eller udstyr til at øge medlems tallet. En stor tak skal lyde til ungdoms instruktørerne Jens og Jonas. Også en stor tak til Peter Kops som efter flere års instruktør indsats har valgt at stoppe. Og tak til alle de forældre som straks tilbyder deres hjælp, når der er behov. Vi ser nu frem til at nyde synes af Randers Fjord iklæde sig vinter dragten, og inden vi får set os om, er vi klar til den nye sæson Af Marianne S. Yde 6

7 Aftensejladser 2014 Aftensejladserne startede onsdag den 7. maj, og der blev afholdt 14 sejladser hvoraf de 10 talte. Som sædvanlig blev alle aftensejladser, afsluttet med hyggeligt samvær samt kaffe og madder eller pølser til rimelige priser - også ikke kapsejlere er meget velkomne til at deltage. Præmieuddelingen foregik onsdag den 24. september. Dorthe-cupp en var planlagt til samme aften, men blev desværre aflyst på grund af manglende vind. Restauranten ved Dorte og Mike, sponsorerede maden til denne aften. Billedet er taget fra Dino der her ligger forrest i feltet. Resultater for sejladserne i præmie Hurtig Carlos 2. præmie Selma 3. præmie Ecco Kapsejladsudvalget 7

8 Generalforsamling den 29. oktober 2014 Der var stor fremmøde til standernedhaling og generalforsamlingen. Godt 50 medlemmer var mødt op. Referat fra Generalforsamling den 29. oktober 2014: 1. Forslag til dirigent Lars Brøndum Valgt 2. Forslag til protokolfører Poul Larsen Valgt Aftenen startede med at klubben bød på en gang let buffet. I år var det sejlergryde med tilbehør. Kommunikationen klubben og medlemmerne imellem foregår i stor grad via vor hjemmeside og ved brug af E- mail som for flertallet af medlemmer er en naturlig brevkasse. PT. Er vi 246 medlemmer i klubben, og hvad bestyrelsen erfarer, er der ikke medlemmer, som er faldet bort. 3. Bestyrelsens beretning Indkaldelse til årets generalforsamling er foregået pr. brev. Årsagen er at klokkebøjen udkommer ca. 1. december 2014 og vil fremover udkomme denne ene gang om året. 8

9 fastholde afdelingen. Forældrene er meget optaget af de mange gøremål i juniorafdelingen og det er vort håb, at vi kan få et endnu større engagement fra de voksne til at hjælpe og støtte op om afdelingen. Materiel udover materiel til vedligehold er der ikke foretaget større indkøb. Sæson 2014 Efter en hel usædvanlig varm og solrig sommer er sæson 2014 sejlet godt hjem. Siden vinterens aktiviteter, forårsmødet i april, klargøring og søsætning af både er der derudover foregået ganske meget i klubben. Standermasten er blevet renoveret, træ og tovværk udskiftet. Et stort stykke arbejde udført af klubmedlemmer. Rart at se at frivilligt arbejde stadig kan udføres. Tak for indsatsen. Juniorafdelingen Er i en stabil periode med et antal aktive medlemmer på ca. 20 piger og drenge. Vi forsøger at rekruttere instruktører blandt de ældste af juniorerne, en nødvendighed for at kunne Seniorsejlerskolen I 1977 blev Filur indkøbt som klubbens skolebåd. En på det tidspunkt moderne og efterspurgt kølbåd. Der var stor tilgang til klubben for at komme på sejlerskole. Og ikke mindst var det en ære at få lov til at virke som instruktører på Filur Sådan gik der en årrække, og skolebåden har bidraget med et stort antal medlemmer til klubben, som i dag, i stort tal også er blevet bådejere. De seneste år har det knebet med at få instruktører til Filur og til de mange elever der har ønsket at lære sejlsporten nærmere at kende. Det skyldes at de klubmedlemmer som tidligere, med stor glæde, har undervist i årevis, er ved at falde fra, og der er åbenbart ikke nogle nye som ønsker at tage over. Et lille håb kunne jo være at i medlemmer, i pausen, kan tale med hinanden om der måske var noget af det frivillige arbejde i klubben, som i kunne påtage jer, og dermed være med til at redde udvalgene, og sejlerskolen, eller i kan i løbet af vinteren være med til at finde en løsning. 9

10 Et evt. nyt tiltag til at forsætte sejlerskolen er naturligvis meget velkomment. Status her og nu er desværre, at manglen på frivillig hjælp/instruktører betyder at sejlerskolen nedlægges og Filur sættes til salg. Restaurant Sejlklubben Efter godt 3 år som forpagter af restaurant sejlklubben ønskede Stig Stephansen at takke af og bruge sin tid på Stephansen Hotel og Restaurant i Møllestræde. Som ny forpagter er Dorthe og Mike tiltrådt den 1. juli. Det skete med stor festivitas, først en kraftig renovering af lokalerne, flytte rundt på nye og gamle møbler og ikke mindst vort klenodie skoleskibet som har fået en ny og fornem placering i forgangen. Det gode sommervejr har været godt også for restaurantens besøgstal, det tegner rigtig godt for vore nye forpagtere. Hjertelig velkomne i Randers Sejlklub. I forbindelse med forpagterskiftet har der været beskedne omkostninger til renovering af enkelte installationer i restaurationskøkkenet. Det skal bemærkes, at istandsættelse af lokaler, åbning ud til køkkenet, ny bar og indkøb af stole og borde har været for restauratørens egen regning. Opbevaringsplads uden for huset har været det tidligere juniorhus. Det har de seneste år været i en yderst dårlig stand, hvorfor vi har placeret en 20 fods container som er til rådighed for restauranten. 10 Klubhuse Den første tilbygning blev opført i og næste tilbygning i Restaurationskøkkenet i Vi bor på gammel opfyldning og bygningerne står på pæle. Imidlertid sætter jorden sig udvendig såvel som indvendig i bygningerne. Det betyder at vi har haft og vil få sætningsskader på diverse afløb fra de våde rum. Vi har forsikret mod skjulte rørskader, men med en selvrisiko på kr. 5000,00 pr. anmeldt skade. p.t. har vi haft 2 skader med selvrisikobetaling. Økonomi klubbens gæld i bygninger pr. den 1. juli 2014 ca (der er ikke anden gæld i klubben). Boels Rev afmærkning RSK s kapsejladsbøje markerer revet til gavn for fremmede der ønsker at anduve Randers Fjord og ikke mindst til gavn for hjemmehørende både fra Randers Fjord. Bøjen udlægges af RSK ved Ivan og Esther, Bønnerup. Tak for det. DS-Ankerbøjer I år er der udlagt 7, hvoraf de 5 er DS-ankerbøjer Dansk Sejlunion Dansk sejlunion har igen tilsendt standere for uddeling til klubbens medlemmer, der har egen båd. Standeren giver bl.a. ret til at anvende DSbøjerne. Standeren bør føres under klubstanderen i bagbord side.

11 4. Beretning fra udvalgene Juniorudvalget Der var ikke nogen fra Juniorudvalget til at svare på hvordan det gik. Havneudvalget Karl kunne fortælle at der var 27 på venteliste og at de 19 her fået låne plads i Seniorsejlerskolen Sejlerskolen har kørt med 2 hold vi startede ud med 3 hold men lukkede det ene pga. elever ikke var enig om at sejle. Aktivitetsudvalget De har lavet de opgaver som der over året var kommet og det er da gået meget godt. Medieudvalget Henning efterlyser lidt mere stof til at komme i klokkebøjer. Pokaler BEA pokalen Keld Dalmose er altid hjælpsom og tjenstvillig, vi gør gerne brug af dig. Onsdagsklubben De har det rigtig godt hygger og laver små lune retter når der er tid til det. Kapsejladsudvalget Der er sejlet 14 aftensejladser og det er gået rigtig godt efter sejlads har der været hygge med kaffe og ost mad / varme pølser og d. 24 sep. var der Dorthe kup hvor der var mad inde fra Dorthe og Mike. Der var stor opbakning til dette. Tursejladsudvalget Ivan fortalte om den tur til Østerhurup, som nogle sejler havde fået fortalt at der ikke var plade i havnen og derfor sejlede over til Bønnerup det var lidt surt når man står med grill som er tændt op og så man ser at det måske var nok i en grill. 11

12 UNO pokalen Jørn Hornemann for et unikt arbejde for Randers Sejlklub. Du er en sej gut, så bliv bare ved. Klubben har brug for dig. Spildkoppen - Pjat Lars, et uheld med frit fald fra båden endte trods alt heldigt for Lars. Uddeling af jubilærumsnåle : Lars Brøndum 50 år og Leif Kold Hansen 25 år. 5. Budget og kontingent for 2015 Der var ingen bemærkning til dette. 6. Ændring klubbens love Det blev fremlagt hvorfor man indkalde til generalforsamling som vi gjord, der var ingen bemærkning til dette. 7. valg til bestyrtelsen og 2 suppleanter for samme Thorkil og Bent stiller ikke op til genvalg. Bestyrelsens forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: Peter Ilsvard, Tommy Jensen Suppleanter: Steen Trustrup, Keld Dalmose. Peter Ilsvard og Tommy Jensen blev valgt til bestyrelsen. Steen Trustrup og Keld Dalmose blev valgt som Suppleanter. 8. valg af revisor og suppleant for denne Lars Brøndum, suppleant: Karl Due Lars Brøndum og Karl Due fik genvalg 12

13 9. Indkomne forslag Ingen 10. eventuelt Intet Mindeord Afslutning Tak til alle der har været og stadig er involveret i udvalgene, de går et stort og aktivt arbejde for klubben. Tak til instruktører, dommere og alle øvrige medlemmer der i årets løb har givet en hånd med i klubben. Tak til resten af bestyrelsen for et godt samarbejde. En ekstra tak til Bent og Thorkil for deres store arbejde i bestyrelsen som nu er slut. (Vin) Og tak til dirigenten for den sædvanlige myndige ledelse af generalforsamlingen. Et trefoldigt leve Erik Christensen, bedre kendt som "Prop" er ikke mere blandt os - han døde midt i august efter få måneders sygdom. Erik Christensen startede sit sejlerliv i "Fjorden", hvor han også mødte sin hustru, Gurli. Han meldte sig i Randers Sejlklub i 70'erne og startede med kapsejllads. Da Gurli og Erik byggede hus i Dronningborg, skiftede de til Dronningborg Bådelaug, hvor han var formand i en årrække. Alle kendte "Prop" - og havde kendskab til hans fantastiske træarbejde - rigtig mange både, her på Fjorden og i Mariager Fjord har cock pit beklædt med teak - lavet og isat af Prop. - Han var meget vellidt, med sin lune humor og positive tilgang til livet. Erik Christensen blev 74 år. Æret været Eriks minde. Indsendt af Thorkil Møller Hansen 13

14 Kalender for 2015 Januar :00 Elinstallationer i både Alle Februar :30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse :00 Mad til søs Alle Marts :00 Besøg hos Randers Bådudstyr Alle :30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse April :00 Standerhejsning Alle 10:15 Informationsmøde Alle Maj :00 Skippermøde /Aftensejlads Kapsejlere :15 Aftensejlads Kapsejlere 23. Pinsetræf i Øster Hurup Tursejlere :15 Aftensejlads Kapsejlere Juni :30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse :15 Aftensejlads Kapsejlere :15 Aftensejlads Kapsejlere :15 Aftensejlads Kapsejlere :15 Aftensejlads Kapsejlere August :15 Aftensejlads Kapsejlere :15 Aftensejlads Kapsejlere :15 Aftensejlads Kapsejlere :15 Aftensejlads Kapsejlere :30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse 14

15 Kalender for 2015 September :15 Aftensejlads Kapsejlere :15 Aftensejlads Kapsejlere :00 Kalendermøde Bestyr.+udvalg :15 Aftensejlads Kapsejlere :30 Mandetur Mænd 27. Mandetur Mænd :30 Aftensejlads/ Dorthe cup Kapsejlere Oktober :00 Standernedhaling Alle 19:15 Generalforsamling Alle November :00 Afriggerfest Alle :30 Bestyrelsesmøde Bestyrelse December :00 Andespil Alle :00-13:00 Gløgg og æbleskiver Alle 15

16 Kalender for juniorafdelingen 2015 April lørdag :00 Jollevask/ Klargøring torsdag :30 Første sejladsaften Maj torsdag :30 Sejlads torsdag :30 Sejlads torsdag :30 Sejlads torsdag :30 Sejlads Juni torsdag :30 Sejlads torsdag :30 Sejlads lørdag :00 Lørdagstur ud af fjorden torsdag :30 Sejlads torsdag :30 Sejlads August torsdag :30 Sejlads torsdag :30 Sejlads fredag :00 Weekendtur ud på havet lørdag 22. søndag 23. torsdag :30 Sejlads September torsdag :30 Sejlads torsdag :30 Sejlads torsdag :30 Sejlads lørdag :30 Klubmesterskab torsdag :30 Sejlads Oktober lørdag :00 Jollerne pakkes sammen til vinteropbevaring 16

17 Kalender for seniorsejlerskolen Marts 05. kl Teoriaften 1 i klubhuset 19. kl Teoriaften 2 i klubhuset April 09. kl Teoriaften 3 i klubhuset 18. kl Klargøring af Filur 19. kl Klargøring af Filur 25. kl Søsætning og rigning af Filur 26. kl Søsætning og rigning af Filur Maj 04. kl Opstart af sejlerskolen Juni 05. kl Filur ligger i Udbyhøj 25. kl Torsdagsholdet sejler Filur til Randers Der er ferie i ugerne: August 03. kl Opstart efter ferie Filur bliver i Randers. Uge 39 er sidste undervisningsuge Oktober 02. kl Evaluering / Fællesspisning 10. kl Filur afrigges, tages op og vinterklargøres 11. kl Filur vinterklargøres Der er ingen undervisning på helligdage medmindre andet aftales med instruktøren. Der vil også være muligheder for at sejle med andre sejlere fra klubben. Weekendtur. Vi tager afsted i FILUR eller anden båd alt efter hvor mange der vil med. Der vil komme nærmere information herom samt tilmeldingsliste. Leder af sejlerskolen Peter Ilsvard, telefon

18 En anderledes sejlsæson i PJAT Solnedgang i Øster Hurup Som nogen af jer sikkert allerede ved, startede vores sæson 2014 ikke alt for godt. Under søsætningen d. 24. april, var jeg meget uheldig. Da jeg skulle til at sætte nr. 2 strop på, mistede jeg balancen og faldt bagover ud over siden af båden. Et fald på ca. 3m med landing i stenene på venstre side. På vej ned greb jeg fat i søgelænderet. Dette har nok været årsagen til den største del af skaden: 3 overrevne sener i venstre skulder. På sygehuset var de da heldigvis opsat på, at der skulle en operation til efter 1 måned for at redde en god del af funktionaliteten. Dette resulterede så i en en-armet mand i det meste af sommeren. Hvad skulle vi så foretage os i stedet for at sejle størstedelen af sommeren, som vi plejer? Kirsten foreslog, at vi skulle prøve at ringe til Brian i Øster Hurup for at høre, om han havde en invalideplads for sommeren. Vi skulle bare komme, så fandt han nemt en sådan. Ivan hjalp os så både med at rigge båden til og sejle den til Øster Hurup. Så var båden lige pludselig omdannet til et sommerhus. Det viste sig at være en udmærket løsning, når det nu ikke kunne være anderledes. Kirsten dyrkede morgenbadning fra deres dejlige badebro på nordsiden af havnen og vi deltog i grill-party m.m. sammen med de lokale og de andre fastliggere. Der var også mange aktiviteter i byen i løbet af sommeren. Da vi ikke havde så meget andet, at give os til, kunne vi også studere og analysere diverse ind- og udlægninger. Det var ikke altid lige elegant at se på. Om aftenen kunne vi nyde den fantastiske solnedgang fra den føromtalte badebro. ( se billede ). 18

19 Vi takker Brian ( havnefoged ) og alle øvrige på Øster Hurup havn for en god sommer under de givne omstændigheder. P.S. vi håber, at vi næste år kommer lidt mere rundt i landet for sejl, genoptræningen af den defekte skulder er i fuld gang, men det siges, at kunne tage lang tid. Vi skal helt sikkert også til Øster Hurup. Kirsten og Lars i HR31 PJAT 19

20 Aktiviteter i sæson januar kl. 19:00 - Elinstallationer i lystbåde Jens Koch kommer og fortæller om elinstallationer i lystbåde og hvordan de udføres sikkerhedsmæssigt korrekt. Han kommer desuden ind på det altid, for bådejere, diskuterede emne galvanisk tæring, og hvad man kan gøre for at forhindre det. Tilmelding kan ske på listen i klubhuset. Der kan også tilmeldes ved at sende en til eller ringe til Tommy Jensen på telefon februar kl. 18:00 - Mad til søs Vi gentager successen: MAD til SØS. Inviter Kone / Kæreste / Sambo med til en hyggelig aften I klubhuset, hvor det er skipper der står for maden. Omkostningerne til råvareindkøb deles ligeligt mellem deltagerne. Tilmelding senest onsdag den 18. februar på listen i klubhuset eller til Ivan Bødker Kristensen på marts kl. 19:00 - Besøg hos Randers Bådudstyr Her vil der være mulighed for at se noget af det nyeste isenkram til både. Denne aften vil der være særlige rabatter på en del udstyr og tilbehør. Der vil endvidere blive budt på forfriskninger i løbet af aftenen. Vi mødes hos Randers Bådudstyr, Toldbodgade 25, kl 19:00 Opdaterede informationer om de enkelte aktiviteter kan ses på vores hjemmeside. 20

21 25. april kl. 10:00 - Standerhejsning og informationsmøde Dagens program: Aktiviteter i sæson Standerhejsning - Kaffe og rundstykker - Information fra bestyrelsen - Fremlæggelse af revideret regnskab for Kapsejladsudvalget orienterer - Tursejladsudvalget om pinsetræffet i Øster Hurup 23. til 24. maj - Pinsetræf i Øster Hurup ( Der vil være mere information herom på informationsmødet den 25. april og på hjemmesiden, når tiden nærmer sig.) 28. oktober kl. 19:00 - Standernedhaling og generalforsamling (Der vil blive fremsendt yderligere information herom, herunder indkaldelsen til generalforsamlingen. Desuden vil information og indkaldelse være tilgængelig på hjemmesiden senest den 10. oktober.) 7. november kl. 19:00 - Afriggerfest (Der vil være mere information herom på hjemmesiden når tiden nærmer sig, samt på opslagstavlen i klubhuset ) 2. december kl. 19:00 - Andespil (Der vil være mere information herom på hjemmesiden når tiden nærmer sig, samt på opslagstavlen i klubhuset ) 31. december kl. 11:00 til 13:00 - Gløgg og æbleskiver Traditionen tro mødes vi i klubhuset den sidste dag i året og ønsker hinanden godt nytår. 21

22 Uden yderligere bemærkninger har miljøministeren sendt ny bekendtgørelse om bundmaling i høring. Bundmaling Miljøstyrelsens udkast til ny bekendtgørelse om bundmaling har været omkring miljøminister Kirsten Brosbøls (S) bord. Uden yderligere bemærkninger til indholdet har ministeren nu sendt bekendtgørelsen i høring med svarfrist den 5. december. Bekendtgørelsen indeholder en ny treårig dispensation frem til 1. januar 2018 fra det ellers gældende forbud mod brug af biocidholdige bundmalinger. Det er foreløbigt en god nyhed for bådejerne, men vi må stadig afvente høringsfasen, før vi har en endelig afklaring i sagen, siger Steen Wintlev, sejladschef i Dansk Sejlunion. Venter på EU Hvis ikke høringsfasen giver anledning til yderligere behandling, vil den ny bekendtgørelse efter alt at dømme blive publiceret i Statstidende den 12. december og dermed være klar til ikrafttræden den 1. januar Baggrunden for endnu en gang at dispensere fra forbuddet er, at EU inden for de kommende tre år ventes at have gennemført en længe ventet vurdering af de biocidaktivestoffer i bundmalinger. Sideløbende med lovgivningsarbejdet foregår der en række lovende udviklingprojekter med ikke-biocidholdige bundmalinger. De nye produkter kan komme i spil, når EU er klar til at implementere biocidforordningen. 20. november 2014 af Flemming Ø. Pedersen, Dansk Sejlunion 22

23 Instruktør på seniorsejlerskolen Har du sejleerfaring og gerne vil bruge nogle timer hver anden uge som instruktør på Filur i den kommende sæson, så kontakt Peter Ilsvard Telefon: Redaktør / skribent til Klokkebøjen Vores tradition i Randers Sejlklub med at udgive klubbladet Klokkebøjen vil vi gerne fortsætte med, så hvis du gerne vil hjælpe hermed, enten som redaktør og / eller skribent så kontakt Henning Andersen. Telefon Næste Klokkebøje Næste Klokkebøje udkommer først i december Tidsfristen for indlevering af indlæg hertil er den 15. november Der må meget gerne indleveres materiale løbende gennem året. Materiale til hjemmesiden er også meget velkommen. Henning Andersen Telefon

24 randers SEJLKLUB støt vores sponsorer, de støtter os... J. Ødums eftf. vognmandsforretning - kranservice Randers AUTOINDRETNING Specialindretning af varevogne Kopi & Print B-Offset.dk SIDEN k

April 30. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

April 30. Årgang. Nr. 1. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 April 30. Årgang. Nr. 1 12 Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden Oktober 29. Årgang. Nr. 2 11 Stiftet 1877 Sejlsport til tiden Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Henning Andersen 8642 0605

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Oktober 27. Årgang. Nr. 3

Oktober 27. Årgang. Nr. 3 Oktober 27. Årgang. Nr. 3 09 Stiftet 1877 Kontakt til Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail: hh@randersts.dk Kasserer og sponsorer: Kai

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Martin Mygdam indleder med en lidt lang snak om dagsordenen og planen for aftenen, som bestyrelsen håber kommer til at forløbe lidt hurtigere end sidste år.

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 14. april 2013 Referat af ordinær generalforsamling Søndag, den 14. april 2013 kl. 10.00 på Rønnes Hotel, Laksevej 8, Slettestrand Dagsorden ifølge vedtægterne: 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere