Rundt om ideen Trin 1/10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rundt om ideen Trin 1/10"

Transkript

1 undt om ideen Trin 1/10

2 Trin 1/10 Rundt om ideen Har du fået en god ide eller gjort en opfindelse, kan Opfinderrådgivningen hjælpe dig videre, hvis du selv gør lidt indledende arbejde med at beskrive din ide. Herunder finder du 7 centrale spørgsmål. Sådan kommer du videre: Beskriv, hvordan ideen er opstået. Beskriv opfindelsen dvs. en kort beskrivelse af ideen, samt dens stærkeste kendetegn. Er opfindelsen alene din, eller er I flere om den? Har du testet opfindelsen på uvildige personer? Har du undersøgt, om der er andre måder at løse behovet/problemet på? Hvor er du i processen, og hvad skal der til, for at du kommer videre? Ønsker du at kommercialisere opfindelsen via licensformidling, eller vil du starte egen virksomhed? Opfinderrådgivningen Hjælper privatpersoner, som selv har rettighederne til deres ide og som ønsker at sælge den til en eksisterende virksomhed på licens. Opfinderrådgivningen yder en indledende gratis rådgivning til alle og kan, hvis der er tale om opfindelser med særligt potentiale, yde rådgivning under hele kommercialiseringsforløbet.

3 deeskyttelse Trin 2/10

4 Trin 2/10 Idebeskyttelse Du skal som regel kunne beskytte din opfindelse for at kunne sælge den til en virksomhed. Der findes 4 former for beskyttelse: patent, brugsmodel, varemærke og designbeskyttelse. På kan du læse mere om de forskellige beskyttelsesformer. Sådan kommer du videre: Start med at lave din egen undersøgelse af, om opfindelsen er ny og kan beskyttes. Det gør du ved at gå ind på en af følgende gratis patentdatabaser: som er den europæiske database, eller som er den amerikanske. Husk, at du kan hente betydelig inspiration fra andre patenter til dit eget projekt. Sørg derfor for at gemme de links, du finder. Hvis det lader til, at din opfindelse er ny, og at den kan beskyttes, så skal du overveje at få lavet en nyhedsundersøgelse via et patentbureau eller Patent- og Varemærkestyrelsen. Hvis der ikke er tale om banebrydende international forskning, så vent med at ansøge om patent eller beskyttelse. Vi har set mange projekter, der strander på grund af for tidlig patentering. Opfinderrådgivningen Kan rådgive dig om beskyttelsesformer og dine egne søgninger, samt de strategiske overvejelser omkring beskyttelsesprocessen.

5 arkedsvurdering Trin 3/10 $

6 Trin 3/10 Markedsvurdering For en opfindelse kan blive en succes, skal der være et attraktivt marked. Derfor er det helt centralt, at du så tidligt som muligt undersøger markedspotentialet for din opfindelse. Jo flere af nedenstående spørgsmål du kan svare på ved en vurdering af markedet, jo mere præcist kan du udvikle din ide og dermed opnå større succes. Sådan kommer du videre: Beskriv kunderne ved at finde informationer om deres købekraft, købelyst, forbrugsmønster, geografisk spredning og markedets realistiske størrelse. Overvej, om opfindelsen kræver en holdningsændring hos (for)brugeren eller fx en instruktion. Beskriv, om opfindelsen har karakteristika, som påvirker salget fx, om det er årstidsbestemt, geografisk bestemt eller del af en modestrømning. Vurdér, hvor meget opfindelsen i sin endelige udformning vil koste i forhold til eventuelle konkurrerende løsninger. Er opfindelsen nationalt interessant, eller er markedet internationalt? Hvordan forestiller du dig produktet/konceptet distribueret og solgt? Kræver produktet eller løsningen særlige krav til marketing, distribution, salg m.m.? Opfinderrådgivningen Kan hjælpe dig med tips til, hvordan du undersøger ovenstående. Du kan læse mere om markedsvurdering på

7 Idellustration Trin 4/10

8 Trin 4/10 Ideillustration Det er ikke ligegyldigt, hvordan en ide præsenteres, hvis du vil gøre en virksomhed interesseret i den. Det mest overbevisende er at kunne komme med en prototype eller et flot beskrevet koncept, hvilket dog ikke altid kan lade sig gøre på grund af pris eller størrelse på opfindelsen. Du kan komme rigtig langt med en grafisk ideillustration. Sådan kommer du videre: Saml alt det dokumenterede materiale du har om opfindelsen og prioritér, hvad der er vigtigst at formidle set fra virksomhedens perspektiv. Gør dig klart, hvad du bør illustrere, og hvordan du vil gøre det skal det være en tegning, grafisk illustration, foto, en mock-up, en video, en test m.m.? Påbegynd arbejdet med at illustrere og præsentere din opfindelse. Prøv den af fortroligt på en udenforstående så du kan få feedback på formidlingsform og indhold. Opfinderrådgivningen Kan hjælpe dig med adgangen til udstyr, IT-programmer og materialer, samt hjælpe med at illustrere din ide. Du kan også downloade en skabelon til en præsentation af din opfindelse på

9 oncept og teknologi Trin 5/10

10 Trin 5/10 Koncept og teknologi Koncepter og opfindelser kan indeholde forskellige grader af kompleksitet. Nogle gange kan opfindelsen udvikles af kendte komponenter, der blot anvendes i en ny sammensætning. Andre gange indeholder en opfindelse både ny teknologi og avanceret produktudvikling, der i sin udvikling og testfaser kræver meget og er temmelig omkostningstung. Det er derfor centralt at lave en teknologi- eller konceptvurdering, således at du også medregner de udgifter og risici, der er ved at udvikle opfindelsen. Sådan kommer du videre: Gør dig klart, hvilke konceptuelle eller teknologiske faldgruber, der ligger i din opfindelse. Indeholder din opfindelse eller koncept fx nogle teknologiske løsninger, der ikke er helt færdigudviklede? Er der test, dokumentation, kvalitets- eller godkendelsesprocesser, som der skal tages højde for i udviklingen af opfindelsen? Er der behov for en ekspertvurdering af din opfindelse når det gælder teknologien eller konceptet? Undersøg eventuelt andre mulige konstruktioner, materialeløsninger, koncepter m.m., og begrund, hvorfor de er fravalgt i din løsning. Brug eventuelt en SWOT-model som værktøj til at vurdere din opfindelse her tester du opfindelsens styrker, svagheder, muligheder og trusler teknologisk og konceptmæssigt. Opfinderrådgivningen Har via sin rolle som del af de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter adgang til et væld af teknologiske og markedsmæssige kompetencer, som det er muligt at trække på i forhold til vurdering af din opfindelse.

11 rototypedvikling Trin 6/10

12 Trin 6/10 Prototypeudvikling Det er vigtigt, at opfindelsen kommunikeres så tydeligt som muligt. Hvis ideen er noget fysisk, og altså ikke et koncept, er en model ofte en stor hjælp til forklaring af ideen. Der findes flere forskellige former for modeller og niveauer at fremstille en opfindelse på, herunder skuemodel, funktionsmodel og prototype. Sådan kommer du videre: Vurdér behovet for at vise din opfindelse ved hjælp af en skuemodel. En skuemodel er en model, der i størrelse og form viser ideen, men uden at have dens funktion fx en telefon, der kan vise knap og displayplacering samt håndgrebet. En skuemodel er en god måde at visualisere og materialisere en opfindelse på, så den er lettere at forholde sig til for aftageren. Vurdér behovet for at vise din opfindelse ved hjælp af en funktionsmodel. En funktionsmodel viser opfindelsens funktion, men den behøver ikke nødvendigvis ligne. En funktionsmodel bruges oftest til at vise, at teknologien eller principperne i funktionen fungerer. I forskningsverdenen kalder man det proof-of-concept hvilket beskriver den proces, der skal til for at dokumentere opfindelsens rigtighed. Det har oftest stor betydning for en aftagervirksomhed, at de kan se, at opfindelsen reelt virker efter hensigten. Vurdér behovet for at vise din opfindelse som en prototype. En prototype er din opfindelse nøjagtigt vist, som den vil se ud som færdigt produkt eller løsning. En prototype kan være kostbar at udvikle, men det kan være nødvendigt i nogle tilfælde for at få solgt opfindelsen. Opfinderrådgivningen Har viden om design, 3D print, funktionsmodeller og prototyper inden for mange produktområder, samt et netværk af partnere, som det er muligt at trække på, når det gælder viden om særlige prototyper. Du har også mulighed for at låne Opfinderrådgivningens ideværksted, hvor du efter aftale selv kan arbejde på skuemodeller og funktionsmodeller, samt få hjælp til at lave et 3D print m.m. af opfindelsen.

13 ftaler Trin 7/10

14 Trin 7/10 Aftaler I et licensforløb, hvor du giver en virksomhed mulighed for at udnytte rettighederne til din opfindelse, indgås der som regel flere aftaler, hvor den ene afløser den anden. Herunder er beskrevet de tre aftaleformer, som er centrale at vide noget om i processen. Sådan kommer du videre: Du skal bruge en hemmeligholdelsesaftale, hver gang du præsenterer opfindelsen for en virksomhed eller andre eksterne parter, som ikke er involveret i processen. Hemmeligholdelsesaftalen skal sikre, at de, der har underskrevet, ikke løber med din opfindelse, inden du selv når at udvikle eller sælge den. Du kan bruge en optionsaftale, hvis virksomheden ønsker at få rettighederne til at udvikle, teste og markedsvurdere opfindelsen inden for en given kortere periode. Det er normalt sådan, at hvis virksomheden i optionsperioden beslutter sig for at stoppe samarbejdet, tilfalder al den viden og udvikling, der er tilført i perioden, opfinderen. Det betyder, at opfindelsen til trods for samarbejdets ophør har været i tilvækst. Når du har fundet den helt rigtige virksomhed at sælge din opfindelse til, skal der udarbejdes en licensaftale. En licensaftale er en aftale, som giver virksomheden udnyttelsesretten til din opfindelse, som regel mod betaling af en royalty en procentsats af det salg, opfindelsen genererer. Opfinderrådgivningen På kan du finde standardaftaler for alle tre typer af aftaler. Derudover kan du få hjælp til at udfylde og benytte de forskellige aftaler.

15 Virksomhedssøgning Trin 8/10

16 Trin 8/10 Virksomhedssøgning Som opfinder er du interesseret i at finde en stabil og udviklingsorienteret virksomhed, som kan løfte opgaven med at kommercialisere din opfindelse, og som kan skabe så stort et salg som muligt. Der er forskellige overvejelser, som du bør tage i betragtning i din søgning efter en licenstager. Sådan kommer du videre: Beslut dig for, hvilken type virksomhed du er på udkig efter, fx produktionsvirksomhed med eller uden udviklingsafdeling, med eller uden eget salgsnetværk, handelsvirksomheder med eller uden egne udviklings-/designafdelinger. Typen af virksomhed afhænger af din opfindelse. Dog skal du være sikker på, at de både kan stå for at udvikle opfindelsen og for at få den solgt i et stort antal. Vurdér virksomhedens afsætningspotentiale for opfindelsen fx: er det internationalt/globalt? Undersøg, hvor økonomisk stabil virksomheden er det kan bl.a. gøres ved at se på deres årsregnskaber. Hvad er deres erfaring med at udvikle, producere og sælge ind-licensierede opfindelser? Indhent gerne så mange oplysninger om potentielle virksomheder som muligt, så du opnår en god indsigt i virksomhedens forretningsskik. Det kan være en god ide, at deltage i en relevant messe, hvor du har mulighed for at komme i kontakt med mange virksomheder på en gang. Opfinderrådgivningen Har et stort kendskab og netværk til danske såvel som udenlandske virksomheder, samt en adgang til virksomhedsdatabaser, som du kan bruge i forbindelse med søgning efter licenstagere.

17 irksomedskontakt Trin 9/10

18 Trin 9/10 Virksomhedskontakt At tage kontakt til potentielle virksomheder, der kan have interesse i din opfindelse, kan for nogen være en stor barriere at overvinde. Husk på, at den virksomhed, du kontakter, har klaret sig godt indtil nu uden din opfindelse. Derfor er det vigtigt at være grundigt forberedt på alle de tvivlende spørgsmål, du kan blive mødt med. Sådan kommer du videre: Lav en nedskrevet liste med opfindelsens selling points, altså de centrale argumenter for, hvorfor din opfindelse er interessant for virksomheden. Det skal være muligt for dig at beskrive gevinsterne ved din opfindelse uden at røbe, hvad opfindelsen går ud på. Få fat i den helt rigtige kontaktperson i virksomheden. Undersøg via virksomhedens hjemmeside, hvem der er den rigtige at kontakte, eller ring og spørg dig frem. Kontakt aldrig lige inden frokost eller fyraften. Bed derefter om et møde, hvor du kan præsentere din opfindelse. Lav en kort præsentation til mødet - sørg for, at din ide kan præsenteres på minutter alt efter kompleksiteten af den. Du skal ikke tale om penge eller royalty ved den første præsentation. Efterlad altid en præsentation i 3 eksemplarer, så din kontaktperson har let ved at præsentere din ide for andre i virksomheden. Tag pænt tøj på, og sørg i det hele taget for at virke præsentabel og velforberedt. Tag notater under mødet. Virksomheden kan ofte udbede sig en betænkningstid, inden de afgør, om de ønsker at gå videre med sagen. Aftal næste kontakt. Lav et referat fra mødet og send det til deltagerne. Følg op på mødet efter aftalt tid. Opfinderrådgivningen Kan deltage i møder med virksomheder, såfremt der er tale om særligt perspektivrige opfindelser. Derudover ydes der generel rådgivning og gives tip til, hvordan du får skabt en god virksomhedskontakt.

19 icensforhandling Trin 10/10

20 Trin 10/10 Licensforhandling Licensforhandlingen er som regel den store udfordring, men også afgørende for størrelsen af det afkast, din opfindelse gerne skulle give dig. Det er vigtigt, at du er tålmodig, da forhandlingsperioden godt kan blive lang. Sådan kommer du videre: Man siger generelt, at 80% af en god forhandling ligger i forberedelsen derfor er det vigtigt, at du inden forhandlingen har gjort dig tanker om, hvad du tror er vigtigst for virksomheden, og hvor du i så fald selv er villig til at slække på dine krav. Hvis du ikke har erfaring med juridiske aftaler og forhandling, kan det være en god ide at tage én med, som kan dette. Det kan være svært på forhånd at finde en rimelig royaltysats. Det afhænger af mange ting bl.a. de omkostninger, der er for virksomheden ved at udvikle opfindelsen, samt forventninger til salg og indtjening. De emner, som der oftest forhandles om i licensaftaler, er: Størrelsen på royalty, betaling af minimumslicens, dokumentation for salg og omsætning, retten til videreudviklinger samt hvad opfinderen fremtidigt skal bidrage med. Det er vigtigt, at du har din egen advokat til at gennemse aftalen, inden du underskriver den. Opfinderrådgivningen... Kan, når der er tale om særligt perspektivrige opfindelser, hjælpe dig med at forhandle en aftale på plads. Ellers ydes der generel, gratis rådgivning til alle om licensforhandlingsprocessen, samt gives råd omkring indholdet af din aftale. Du kan downloade forskellige skabeloner til licensaftaler på vores hjemmeside

FRA IDÉ TIL KOMMERCIEL SUCCES

FRA IDÉ TIL KOMMERCIEL SUCCES FORRETNINGSVÆRKTØJER FRA IDÉ TIL KOMMERCIEL SUCCES En praktisk guide om, hvordan du kommer fra idé til kommerciel succes og undgår kostbare fejl undervejs Britta K. Thomsen JurisConsult Fra idé til kommerciel

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

- og hvordan du GØRE FOR DIG opnår den, hurtigere Hvad tillid kan WHITE PAPER, September 2012 Af Martin C. Hansen mch@gardeinc.com www.gardeinc.

- og hvordan du GØRE FOR DIG opnår den, hurtigere Hvad tillid kan WHITE PAPER, September 2012 Af Martin C. Hansen mch@gardeinc.com www.gardeinc. - og hvordan du opnår den, hurtigere WHITE PAPER, September 2012 Af Martin C. Hansen mch@gardeinc.com www.gardeinc.com 02 16 INDLEDNING DDin virksomheds succes med at øge salget, forbedre kunderelationer,

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Kom godt i gang med e-learning

Kom godt i gang med e-learning Kom godt i gang med e-learning I de kommende år vil der være behov for at udbyde stadig mere uddannelse til de ansatte på hospitalerne via e-learning. Det er dels en følge af de mange nye uddannelser,

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere