Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø"

Transkript

1 Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø

2 Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del ting, man skal tage stilling til og søge tilladelse om i forbindelse med et byggeri. Vi har derfor samlet de mest nødvendige informationer og forsøgt, at skabe overblik over de regler, der gælder på området. Det er nemlig dit eget ansvar, at alle bestemmelser og lovgivninger er overholdt, når du bygger. Vi ønsker dig held og lykke med dit byggeri og håber, at du bliver glad for resultatet. Med venlig hilsen Teknik & Miljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indholdsfortegnelse... 1 Generelt om byggesager... 2 Ansøgninger om byggetilladelser... 2 Byggeansøgninger er inddelt i 3 grupper... 2 Gruppe Gruppe Gruppe Gebyr... 8 Byggearbejde uden byggetilladelse... 8 Yderligere information... 9 Hjemmesider... 9 Hjælp til Byg og Miljø... 9 Kontakt... 9 Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, BYG Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet: 9. marts 2009 Revideret: 2. februar

3 Generelt om byggesager I forbindelse med et byggeri er der en række love og regler, der skal overholdes. Først og fremmest stiller staten en række konkrete krav i Bygningsreglementet 2010, kaldet BR10. Du kan finde en elektronisk udgave af BR10 på Der er også andre love, der har betydning for dit byggeri. Der kan være forskellige krav, som skal opfyldes med hensyn til afstande og anvendelse af bygningerne, alt efter om din ejendom ligger i byzone, landzone eller sommerhusområde. Derudover skal bestemmelserne i lokalplaner, byplanvedtægter eller andre tinglyste servitutter på ejendommen overholdes. På Bornholm er næsten alle byområder omfattet af en lokalplan. Hvis en ejendom ligger i nærheden af strand, skov, vandløb, sø, mose, fortidsminde eller kirke kan den være omfattet af fredninger efter naturbeskyttelsesloven. Når du søger gennem det digitale ansøgningssystem Byg og Miljø, vil du blive oplyst om hvilke forhold der er gældende for din ejendom. Du kan læse mere om de enkelte lovgivninger på Hvis din ejendom er omfattet af en bevarende lokalplan, skal du være opmærksom på at udvendige ændringer kræver en særlig tilladelse. Du kan læse mere om dette i vejledningen Byggeri i bevaringsområder. Endelig kan der være private servitutter, som skal overholdes. Oplysninger om private servitutter kan ses i tingbogen på Ansøgninger om byggetilladelser Du skal som udgangspunkt søge tilladelse til alt byggeri. Ændret anvendelse kræver også en tilladelse. Det gælder for eksempel, hvis du vil ændre en bolig til butik, eller indrette bolig i en tidligere staldlænge. Det kræver også en tilladelse, at opsætte transportable konstruktioner (campingvogne, containere o. lign.), hvis de bliver brugt til bygningsmæssige formål. Nogle byggesager kan gennemføres efter en enklere procedure, kaldet anmeldelse. Du kan læse mere om anmeldelser i BR10, kap Når vi modtager en ansøgning, tilstræber vi, at ansøger inden for 10 dage får en tilkendegivelse om, at sagen er modtaget, og om der evt. mangler information i sagen. Vi stræber efter, at behandle ansøgningerne så hurtigt som muligt. Når kommunen har færdigbehandlet sagen, sender vi en byggetilladelse. Den kan indeholde krav til byggeriet, det er derfor vigtigt, at hele tilladelsen læses grundigt igennem inden du går i gang. Når du skal søge en tilladelse eller anmelde et byggeri, kan det kun forgå via Byg og Miljø også kaldet BOM. Du kan komme på Byg og Miljø via eller direkte på Du skal benytte dit NemID eller en digital signatur til at logge på. Byg og Miljø hjælper dig med, at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager. Byg og Miljø giver dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag. Undervejs får du en målrettet hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for byggeri og miljø, du som borger vil have brug for at søge tilladelse til. Du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen, trin for trin, indtil du til sidst med et enkelt klik kan sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed. Herefter kan du løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet. Som professionel rådgiver kan du bruge Byg og Miljø til at håndtere ansøgninger til meget store og komplekse projekter, og du kan administrere og holde styr på ansøgninger til mange projekter samtidig. Du skal være opmærksom på, at hvis dit byggeri kræver flere tilladelser (f.eks. byggetilladelse og nedrivning), så skal du i Byg og Miljø oprette en aktivitet for hver, under et samlet projekt, Byggeansøgninger er inddelt i 3 grupper Byggeriet er inddelt i 3 grupper, som hver stiller forskellige krav til, hvad du skal sende med ansøgningen. Når du har undersøgt, hvilken lovgivning, der er gældende på ejendommen, skal du finde ud af, hvilken gruppe byggesagen tilhører. De enkelte grupper og kravene til dem er beskrevet i BR10. Nedenfor kan du se en beskrivelse af de 3 grupper: Gruppe 1 Gruppe 1 omfatter mindre bygninger, fritliggende enfamilieshuse og sommerhuse mv. - Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger samt om- og tilbygninger heraf, hvis bygningen samlede areal er over 50 m² - Fritliggende enfamilieshuse samt om- og tilbygninger hertil. - Sammenbyggede enfamilieshuse med højst 2 boliger ved siden af hinanden, samt om- og tilbygninger hertil - Sommerhuse samt om- og tilbygninger hertil 2

4 Gruppen gælder også for boliger, hvor en del af boligen anvendes til et erhverv, der sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig (liberalt erhverv). For byggeri i gruppe 1 skal vi kun behandle de bygningsregulerende forhold, dvs. kontrol af bebyggelsesprocenten, bygningens placering, højde m.v. Du kan læse mere om disse forhold i BR10, kap. 2. Læs mere i BR10, kap Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har fået en tilladelse fra kommunen. Ligesom byggeriet heller ikke må tages i brug før Erklæring vedrørende teknisk dokumentation er indsendt sammen med dokumentation for, at bestemmelserne i BR10, kap. 3-8 er opfyldt. Eksempler på tegninger til ansøgning i gruppe 1 Det skal tydeligt fremgå af tegningerne, hvad der er eksisterende forhold og hvad der ønskes tilladelse til. Beliggenhedsplan (situationsplan) Nedenfor kan du se eksempler på en beliggenhedsplan, som angiver grundes størrelse, bebyggelsens etageareal, beliggenheden af tilstødende eller omliggende grundes bebyggelse samt beregning af bebyggelsesprocenten. Eksempel på beliggenhedsplan til nyt hus Eksempel på beliggenhedsplan til tilbygning Eksempel på beliggenhedsplan til udhus 3

5 Facade- og gavltegninger (opstalter) Nedenfor kan du se eksempler på facade- og gavltegninger, der viser bebyggelsens højde- og afstandsforhold, grundstykkets nuværende og fremtidige højdekoter samt højdekoter på tilstødende eller omliggende grunde, placering af vinduer mv. Eksempel på facadetegning til nyt hus Eksempel på facadetegning til tilbygning Eksempel på facadetegning til udhus Gruppe 2 Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger og visse industri og lagerbygninger. - Sammenbyggede enfamiliehuse med mere end 2 boliger. - Avls- og driftsbygninger i 1 etage. - Industri- og lagerbygninger i 1 etage, hvor installationerne har et begrænset omfang. For byggeri i gruppe 2 skal vi kun behandle de bygningsregulerende forhold og de brandtekniske forhold, dvs. kontrol af bebyggelsesprocenten, bygningens placering, udseende, opbygning af brandadskillelser, flugtveje mv. Du kan læse mere om disse forhold i BR10, kap. 2 og 5. Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger, de skal kun overholde bestemmelserne om: - Højde- og afstandskrav i kap og Byggeret i kap Arbejdssteders indretning i kap , stk. 3 - Udførelse og dimensionering af bygningskonstruktioner i kap. 4.1 og Brandforhold i kap. 5.1, flugtveje i kap. 5.2, konstruktive forhold i kap. 5.3 (gælder alene for dyrestalde), brandtekniske installationer i kap. 5.4 (gælder alene for dyrestalde), brand- og røgspredning i kap. 5.5, samt 5.6 redningsberedskabets indsatsmulighed. - Vand- og afløbsinstallationer i kap. 8.4 og fyringsanlæg og aftrækssystemer i kap Læs mere i BR10, kap Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har fået en tilladelse fra kommunen. Ligesom byggeriet heller ikke må tages i brug før Erklæring vedrørende teknisk dokumentation er indsendt sammen med dokumentation for, at bestemmelserne i BR10, kap. 3-4 og 6-8 er opfyldt. 4

6 Eksempler på tegninger til ansøgning i gruppe 2 Det skal tydeligt fremgå af tegningerne, hvad der er eksisterende forhold og hvad der ønskes tilladelse til. Beliggenhedsplan (Situationsplan) Nedenfor kan du se eksempler på en beliggenhedsplan, som angiver grundes størrelse, bebyggelsens etageareal, beliggenheden af tilstødende eller omliggende grundes bebyggelse samt beregning af bebyggelsesprocenten. Eksempel på beliggenhedsplan til nyt hus Eksempel på beliggenhedsplan til tilbygning Facade- og gavltegninger (opstalter) Facade- og gavltegninger, der viser bebyggelsens højde- og afstandsforhold, grundstykkets nuværende og fremtidige højdekoter samt højdekoter på tilstødende eller omliggende grunde, placering af vinduer mv. Eksempel på facadetegning til nyt hus Eksempel på facadetegning til tilbygning Plantegning Nedenfor kan du se et eksempel på en plantegning, som viser ruminddelinger, døre, vinduer, rummenes anvendelse samt flugtveje/redningsåbninger. Målforhold 1:50 eller 1:100. Eksempel på plantegning 5

7 Snit Nedenfor kan du se et eksempel på et snit, der skal vise opbygningen af bygningens konstruktioner samt beskrivelse af overflader både inde og ude. Derudover skal det fremgå, hvilken brandklassifikation alle konstruktionerne tilhører. Eksempel på snit Gruppe 3 Byggeri i gruppe 3 gælder alle øvrige bebyggelser, der ikke hører under gruppe 1 og gruppe 2. Gruppe 1 består af mindre bygninger, fritliggende familiehuse og sommerhuse, mens gruppe 2 består af sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger og visse industri- og lagerbygninger. For legepladser, husstandsvindmøller, midlertidig opsætning af scener, tribuner, telte og olietanke er der lavet særlige vejledninger, som kan ses på vores hjemmeside For byggeri i gruppe 3 skal vi behandle alle forhold i Bygningsreglementet Du kan læse mere om disse forhold i BR10, kap Det kan bl.a. være ombygning i: - en boligenhed i en etageejendom og dette medfører ændringer i bærende konstruktioner, skal du søge om byggetilladelse. - erhvervsbebyggelser, som er over 150 m² eller ombygningen medfører ændringer i bærende konstruktioner eller flugtvejsforholdene, skal du søge om byggetilladelse. - traditionelt kontorbyggeri og ombygningen påvirker flugtveje, bærende konstruktioner eller vedrører ændringer i den brandmæssige opdeling, skal du søge om byggetilladelse. Hvis etagearealet udvides eller ændres skal der altid søges om byggetilladelse. Læs mere i BR10, kap Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har fået en tilladelse fra kommunen. Ligesom byggeriet heller ikke må tages i brug før der er givet byggetilladelse. Eksempler på tegninger til ansøgning i gruppe 3 Det skal tydeligt fremgå af tegningerne, hvad der er eksisterende forhold og hvad der ønskes tilladelse til. Beliggenhedsplan (situationsplan) Nedenfor kan du se eksempler på en beliggenhedsplan, som angiver grundes størrelse, bebyggelsens etageareal, beliggenheden af tilstødende eller omliggende grundes bebyggelse samt beregning af bebyggelsesprocenten. Eksempel på beliggenhedsplan til nyt hus Eksempel på beliggenhedsplan til tilbygning 6

8 Facade- og gavltegninger (opstalter) Nedenfor kan du se eksempler på facade- og gavltegninger, der viser bebyggelsens højde- og afstandsforhold, grundstykkets nuværende og fremtidige højdekoter samt højdekoter på tilstødende eller omliggende grunde, placering af vinduer mv. Eksempel på facadetegning til nyt hus Eksempel på facadetegning til tilbygning Plantegning Nedenfor kan du se et eksempel på en plantegning, som viser ruminddelinger, døre, vinduer, rummenes anvendelse samt flugtveje/redningsåbninger. Målforhold 1:50 eller 1:100. Eksempel på plantegning Snit Nedenfor kan du se et eksempel på et snit, der skal vise opbygningen af bygningens konstruktioner samt beskrivelse af overflader både inde og ude. Derudover skal det fremgå, hvilken brandklassifikation alle konstruktionerne tilhører. Eksempel på snit 7

9 Gebyr Der skal betales gebyr for anmeldelser, nedrivningstilladelser og byggetilladelser. Du kan se gældende takster på Byggearbejde uden byggetilladelse Du kan udføre følgende byggearbejde uden byggetilladelse eller anmeldelse, såfremt de heller ikke kræver tilladelse efter lokalplaner, fredninger, landzoner eller lignende: Indvendige ombygninger og andre forandringer af bebyggelser i gruppe 1 og 2. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en udvidelse af etagearealet eller en væsentlig ændring af anvendelsen. - Ombygninger og andre forandringer i bebyggelser som nævnt i kap.1.3.1, stk. 1, kap , stk. 1, nr. 1 og kap. 1.5, stk. 5. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en udvidelse af etagearealet eller en væsentlig anvendelsesændring. - Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et samlet areal på højst 35 m², som opføres i forbindelse med byggeri omfattet af kap , stk. 1, nr Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, som opføres i forbindelse med byggeri omfattet af kap , stk. 1, nr. 1, med et samlet areal på højst 20 m² pr. bolig. - Byggearbejder ved småbygninger på højst 10 m², omfattet af kap Byggearbejder ved åbne svømmebassiner, havepejse og terrasser i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse. - Byggearbejder ved campinghytter og kolonihavehuse. - Tørringsanlæg for korn, frø og andre afgrøder. - Anlæg med en lagerkapacitet af F-gas i tanke på indtil gasoplagsenheder (GOE). - Satellitantenner med en diameter på højst 1,0 m og CE-mærkede tagantenner. - Konstruktioner og anlæg, som indeholder brugerbetjente funktioner, såsom IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende publikumsrettede servicefunktioner. - Ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energiforbruget i bygningen, og som er omfattet af byggelovens 2, stk. 1, litra e. - Ombygninger og andre forandringer i boligenheder i etageejendomme, der alene vedrører ændringer inden for den enkelte enhed, og som ikke medfører ændringer i bærende konstruktioner. Den enkelte ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af etagearealet. - Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i erhvervsbebyggelser, der alene vedrører en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m2, og som ikke medfører ændringer i bærende konstruktioner samt flugtvejsforholdene. Den enkelte ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af etagearealet. - Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i traditionelt kontorbyggeri, som alene vedrører ændringer inden for en eller flere kontorenheder, som hver især udgør selvstændige brandmæssige enheder. Den enkelte ombygning eller forandring må ikke påvirke flugtveje, som anvendes af flere brandmæssige enheder, og må ikke medføre ændringer i bærende konstruktioner. Den enkelte ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af etagearealet. Dit byggeprojekt skal overholde de relevante krav for byggearbejdet i BR10, i lokalplaner mv. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal du søge om dispensation hos Teknik & Miljø og kan ikke begynde byggeriet, før dispensationen er givet. Du skal være opmærksom på, at ovennævnte ændringer skal meddeles til BBR, når de er udført. 8

10 Yderligere information Øvrige foldere i serien Vejledning om byggesager, som kan være relevante for dit byggeprojekt: - Byggeri i bevaringsområder - Opførelse af husstandsvindmølle - Opførelse af legepladser - Midlertidig opsætning af scener, tribuner og telte Du kan finde alle folderne på Hjemmesider Hjælp til Byg og Miljø Har du brug for hjælp til at søge gennem Byg og miljø kan du møde op i borgercentrene på øen eller BYG kundecenter, som kan guide dig igennem ved en borgercomputer. Du er også velkommen til at ringe, både til borgercenteret eller BYG Kundecenter, hvis du har spørgsmål til Byg og miljø. Du kan se borgercentrenes placering og åbningstider via dette link. Kontakt Du er velkommen til at kontakte BYG Kundecenter, hvis du er i tvivl om noget. BYG Kundecenter har åbent for telefonisk og personlig betjening: Mandag Kl Tirsdag Kl Onsdag Kl Torsdag Kl Fredag Kl BYG Kundecenter Skovløkken Allinge Telefon:

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne Byggeguiden fra vision til virkelighed Byggeproces Herunder en kort intro, hvad der kommer i teksten nedenunder. Dette må gerne fylde over et par linjer eller tre. Måke to en halv linje vil være det allerbedste.

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

dit grønne sommerhus 1

dit grønne sommerhus 1 dit grønne sommerhus 1 hold Velkommen Forord af borgmesteren.... 3 Klima, miljø, natur og arkitektur.... 4 Vigtige valg ved renovering... 6 Energi, isolering og vedligehold:.... 8 - Vinduer og døre....

Læs mere