Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S"

Transkript

1 Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 69 l 32. årgang EFTERÅR l Formanden har ordet 4 Foreningerne i tal 12 Kontakt til naturen Faste informationer 17 Vi er på facebook 19 Varslingssystemet - igen 21 Ingen kloakering - hér 22 Kaj takkede af - efter 10 år 26 Administration/bestyrelse

2

3 Efterår 2014 udgives af Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. Hjemmeside: Facebookgruppe: fuglslevgrundogvand Oplag: 900 eksemplarer Bladet udkommer 2 gange årligt og udsendes til grundejere, der er tilsluttet Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S. Redaktion: Kurt Christensen Mobil fuglslevgrundogvand.dk Annoncesalg: Jens Rodevad fuglslevgrundogvand.dk Layout: Kurt Christensen Tryk: LaserTryk.dk Forsidefoto: Birketræ lagt i skel Af Kurt C. Næste udgivelse: Maj 2015 Deadline for stof og annoncer til næste nummer: 1. april 2015 Formanden har ordet Sikken en sommer. Sol, sol og atter sol og næsten ingen regn. Godt at alle var påpasselige og viste rettidig omhu, så der ikke i vores område forekom ildløs. Generalforsamlingen i maj foregik i en positiv stemning. Der er stadig ting, som bestyrelsen får henvendelse om fra medlemmerne: hundeglam, beskæring langs vejene, faldefærdige skure m.m. De basale ting; vandværkets drift, vejenes tilstand og foreningens drift er i orden. I denne udgave af er temaet: Kontakt til naturen. Det kan b.la være at man som vi skrev i sidste nr. går en tur på matriklen og ser om der er noget der skal beskæres/fældes af hensyn til naboer, færdsel på vejene eller træer der ved en storm kan forvolde skade. Det kan også være, at man ser efter, at nogle af de kraftigt voksende arter, hybenrose, glansbladet hæg m.fl. skal holdes i ave, så de ikke tager over på bekostning af de naturligt tilhørende arter. Man kan også planlægge ændring af ens fristed, så man får et vildt område, eller planlægge en blomstereng. Måske kommer der nogle af den flotte orkide som Inge skrev om i sidste nummer af. Der er meget at opleve i vores område, hvor vi er i nær kontakt med naturen. Der kommer lønbende gode spørgsmål fra jer medlemmer, så bliv ved med det. Vi besvarer dem efter bedste evne. Nogle spørgsmål giver dog ikke altid det ønskede svar, men sådan er det. Jeg ønsker jer alle et godt efterår og en god vinter. Jens Rodevad 3

4 Efterår 2014 Foreningerne i tørre tal Opgjort primo oktober 2014 Antal medlemmer 897 Grunde med elektronisk vandmåler 253 Ubebyggede grunde med vandmåler ca. 160 Medlemmer med fast bopæl i området 86 Medlemmer på facebook 13 Hold dig opdateret med nyheder og meddelelser på vores hjemmeside: Dér vil du også kunne vedligeholde dine kontaktoplysninger, så vi nemt kan give dig besked via varslingssystemet. 4

5 Klip ud og gem til opslagstavlen Efterår l 2014 Forår og sommer er på vej Vi hjælper gerne med: Plæneklipning Hækklipning Træfældning Flishugning Fræsning Forefaldende arbejde Fjellerup Allingåbro Glesborg Auning Grenaa Ryomgård Kolind Balle Rønde Knebel Tirstrup Ebeltoft Århus 5

6 Efterår 2014 Generalforsamlingen den 24. maj 2014 Generalforsamlingen blev igen afholdt i Tirstruphallen - i år med lydanlæg, der dog var så dårligt, at det var svært at forstå, hvad der blev sagt. Hallen har planlagt, at der skal installeres nyt anlæg i år. Forsamlingen foregik i en god og konstruktiv tone, og der kom en del forslag, som bestyrelsen vil arbejde videre med. Formandens og vandværksbestyrerens beretninger tilligemed referat er hæftet i midten af dette blad, så du kan tage det ud eller bevare det dér. Husk forslag til næste års generalforsamling inden den

7 Efterår 2014 Højmarks Tømrer- & Snedkerfirma Ombygning - tilbygning - nybygning - vinduer og døre fra eget værksted Indretning - inventar - terrasser - pavilloner Forsikringsskader udbedres Højmarkvej Højbjerg Tlf Mobil Sommerhusadr.: Hyldevej 2, Fuglslev Bogfinkevej 21 Fuglslev 8400 Ebeltoft Tlf

8 Efterår 2014 Flextur - fra dør til dør i Syddjurs Syddjurs Kommune har siden den 1. august 2012 tilbudt Flextur til alle kommunens borgere til 3 kr. pr. km. (dog min. 20 kr.) Flextur er et tilbud - til alle om kørsel med taxa og minibus fra dør til dør. Flextur er et supplement til den kollektive trafik i landområder og mindre bysamfund, hvor der kører få eller slet ingen busser. Flextur er kørsel fra dør til dør i hele Syddjurs Kommune. Desuden adskiller Flextur sig ved, at der kan være andre kunder i bilen end dig. Bilen kan derfor køre en mindre omvej. Du betaler altid kun for den mest direkte vej. Hvem kan bruge Flextur-ordningen? Alle kan benytte Flextur til fx besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre formål. Flextur køres alle dage kl (undtagen 24. og 31. december). Der køres med taxaer, minibusser og kørestolsvogne. Se mere på Syddjurs Kommunes hjemmeside: > Borger > Trafik og Veje > Flextur eller læs mere på Seniorhuset i Tirstrup Er du senior og savner en aktivitet eller bare noget samvær med jævnaldrende, så er Seniorhuset i Tirstrup måske stedet for dig. Besøg evt. husets hjemmeside: Du kan også kontakte Margit på: 8

9 Efterår 2014 LYNGBY ENTREPRENØRFORRETNING Er kloakken stoppet? Vi udfører alt i: Spuling Slamsugning TV inspektion Kloakrenovering Forsikringsskader ApS Gravefri kloakrenovering/ strømpeforing og punktrenovering Renovering eller nybyggeri? Vi giver gerne et uforbindende tilbud på: Jord-, kloak-, og betonarbejde Støbning af sokler Nedrivning m.m. Kristian Kristensen /

10 Efterår 2014 Uddrag af kommunens regler - om hæk og hegn mod vej og fortov Reglerne om beskæring er et lille hjørne af vejlovens bestræbelser på at sikre trafikken og de bløde trafikanters passage på fortove og langs veje. Efter reglerne er det den enkelte grundejers pligt at sikre denne frie passage. Hvad skal grundejeren selv gøre? Langs en ejendom, som grænser op til vej, har grundejeren pligt til at studse udhængende grene og holde beplantning opstammet. Det skal ske sådan, at der holdes en frihøjde over vejen på mindst 5,0 meter og over fortove og rabatter på 2,8 meter. Hæk eller beplantning skal være klippet ind i flugt med vejskel. Grundejere skal beskære og klippe, så gældende regler overholdes. Se hele ordlyden på Syddjurs Kommunes hjemmeside: > Borger > Veje og trafik > Vedligehold af Veje Pas på tyven stop ham, før han stjæler!!! Lav en aftale med naboen om tilsyn med huset, når det er forladt. Opsæt evt. automatisk lystænding ved bevægelse udenfor også selvom en forbipasserende ræv eller grævling nok også vil aktivere føleren, så lyset tænder. 10

11 Efterår 2014 Brug vore annoncører - de støtter os Bad Kedler Oliefyr Kobbertag Fjernvarme Smedearbejde Mindre gravearbejde Finn Poulsen VVS Gravlev Bygade 7 Gravlev 8400 Ebeltoft Tlf Mobil

12 Efterår l 2014 Kontakt til naturen i Øksenmølle-Fuglslev - Da vi for mange år siden, købte grund på Egernvej i Øksenmølle, var det bare marker med enkelte markskel af hvidtjørn. Langs Øksenmøllevej var der et bælte på ca. 20 m med skovfyr og rødgran. Vi startede med at henvende os til Hedeselskabet, der foreslog at vi plantede Østrisk fyr langs skellet og Hybenrose i klynger på grunden, planter der kunne trives i den let sandede jord. Rådgivningen fra Hedeselskabet har senere vist sig at være af tvivlsom karakter, for hybenroserne overtog efterhånden alt bundvegationen og den Østrigske fyr er stor, mørk og skygger meget. Den tager dog en del vind da den er tæt i nålene. De planer vi havde om at bygge, blev af forskellige årsager udskudt og der gik 37 år inden der stod et lille sommerhus på grunden. I den mellemliggende periode tog vi telt og cykler med og overnattede et par dage. Der kunne godt gå år mellem vi besøgte stedet, og efterhånden ændrede området karakter. Der skød mange forskellige planter og arter frem på den forhenværende landbrugsjord. Træerne fra bæltet langs Øksenmøllevej bredte sig: Skovfyr (Pinus sylvestris) med den rødlige bark og den åbne krone hvor lyset slipper igennem. Der kom Eg (Quercus robur) robust og smukt træ der kan formes / beskæres, begge træer der giver næring til de mange egern der altid har været på stedet. Også hvidtjørnen (Crataegus laevigata) der stod som læhegn i markskellene, med den fine blomstring og de røde bær til fuglene, bredte sig til solitære træer og buske. 12 Der kom selvfølgelig også de vanlige pionærtræer: Birk, røn, pil mfl. og buskene gyvel og hæg og efterhånden de vilde blomster, engelsk græs, agerstedmoder, vild gulerod, gederams, rødkløver, cikorie og mange andre. Når der gik flere år mellem besøgene, var det svært at kende grunden, da den ny vegetation skød frem og ændrede karakteren af hele området. I formandens ord nævnte jeg nogle arter der skyder kraftigt og vinder frem på bekostning af andre arter: Hybenrose (Rosa rugosa) der sender kraftige rodskud ud, og er svær at holde i ave. Glansbladet hæg (Prunus serotina) kan kendes på de blanke blade og de sorte frugter. Barken og veddet lugter skarpt og bittert når man kradser i den, skyder kraftigt når men skærer den ned og ikke fjerner roden.

13 Efterår l 2014 Begge planter er pæne og kraftigt voksende og robuste på den sandede jord. Men hvis de ikke bliver holdt i ave, overtager de området og giver ikke mulighed for andre former for beplantning. Det gælder b.la. vild hindbær, gyvel m. fl. Hybenrose kan begrænses med jævnlig klipning og ved at fjerne rodskuddene evt. med en stengreb. Husk at få alle de stikkende grene med, så der ikke sker skade på de bare fødder. Der er andre lave vilde rosensorter, der kan give farver og bær til fuglene, f.eks. Klitrose og Hunderose eller paradisælblebusken (Malus sergenti). Der findes også en Hybenrose der er podet på de vilde stammer der ikke breder sig så kraftigt. Den prioritering vi foretager på vores grund er at den lyse og smukke skovfyr får lov at blive stående. Dog fælder vi enkelte, hvis træerne står for tæt eller er skadede og til fare for os eller naboerne. De hyben vi satte i sin tid holdes nede så godt som det er muligt. Glansbladet hæg bliver fældet og gravet op så snart den viser sig. Et par egetræer har vi bevaret og beskærer så de ikke bliver for store. Hvidtjørnene der står ved skel klipper vores flinke nabo og lader nogle rage op som træer. De få hvidtjørn, der er på grunden beskærer vi så de ikke bliver for voldsomme. Rødgran lader vi stå til de er store nok til at vi fælder dem og bruger dem, på terrassen som juletræer med lys og kugler. Glansbladet hæg kan begrænses ved at fjerne roden, når man skærer den ned. Eller som ved andre træer lave et 5 cm bredt bånd hele vejen rundt i barken så der ikke sker transport fra roden til stamme og grene. God fornøjelse med jeres prioritering og beskæring i vores dejlige område hvor der er masser af muligheder for kontakt til naturen både på de enkelte grunde og i de tilstødende skove, plantager, enge og marker. Jens R 13

14 Efterår 2014 FLYTNING OG/ELLER EJERSKIFTE Ved ejerskifte skal den nye ejers navn og adresse også meddeles. HUSK på, at indtil foreningen kender den nye ejer, hæfter sælger for gæld og andre forpligtelser jfr. vedtægterne 5. Flytning og/eller ejerskifte skal ske til: MICROWA abc aps - tlf Vi må tit kontakte FOLKEREGISTRET for at hente oplysninger om ejerskifte/ flytning og dét koster hver gang for foreningen!! Henvendelse om VANDMÅLER, LEDNINGSBRUD m.m. skal ske til Aage E. Nielsen - tlf eller Finn Poulsen VVS - tlf LUKNING FOR VANDET Når huset forlades for en periode eks. for vinteren især er det vigtigt at kontrollere, at der er helt lukket for vandforsyningen til huset: Hanen på målerens tilgangsside lukkes, den ældre type med håndhjul drejes med uret ved lukning. Kontroller om den lukker tæt ved at lukke for hanen på den anden side af måleren, og åbne for aftapningshanen. Da må der ikke løbe vand, for så lukker den ikke og bør eventuelt udskiftes til en kuglehane. Ved lukning til vinteren: luk først for tilgangshanen -> (se pilen på siden af måleren) luk op for aftapningshanen. Derefter åbnes for alle haner i huset og toiletcisternen tømmes (hæld evt. lidt kølervæske i klosettet). Når der så ikke kommer mere vand ud af aftapningshanen, lukkes den igen - samt hanen ind til huset, sådan at alle haner i målerbrønden er lukket; da der ellers kan stå og løbe vand igennem, som vil tælle på måleren eller give tab på ledningsnettet. Specielt ved vinterlukning Som en ekstra god sikring for at undgå frostsprængning af vandmåleren, vil det være en god ide at lægge en isoleringsmåtte ned over måleren. Der har de sidste vintre været flere frostsprængte målere, og det er dyrt for forbrugeren, som selv skal betale for udskiftning af måleren. 14

15 Efterår 2014 Nogle huskeregler for området: Hunde skal ALTID føres i snor - og hunde-høm-hømmer skal fjernes af hundeejeren Brug af åben ild er FORBUDT det gælder afbrænding af bål og haveaffald, affyring af fyrværkeri og henkastning af skodder og anvendelse af ukrudtsgasbrændere m.m. vedtægterne 10.A Uindregistrerede biler og campingvogne må ikke forefindes på grundene/ved ejendommene. Dog er der særlige regler i en byggeperiode - vedtægterne 10 Affald må naturligvis ikke henkastes i naturen og heller ikke på naboens grund Kantbede/rabat fra skel til vej skal holdes ryddet: Græsset skal klippes og evt. buske og træer skal beskæres/ fældes se anvisningen side 10 Maksimalt 20 km/t. må der køres på grusvejene! Altså - kør stille og roligt og undgå derved at genere gående og beboere med støj, støv og huller i vejene - og husk også at informere lejere og gæster om dette. holder dig opdateret med nyheder og meddelelser - dér finder du også ældre udgaver af regnskaber/årsrapporter og budgetter takstblad vedtægter den seneste analyserapport nyttige links med tips om vand og andet (eks. webkort.syddjurs.dk) kontaktinformation til administrationen (Microwa abc) bestyrelsesmedlemmerne flytteformular til brug ved ejerskifte og ændring af adresse anvisning på vinterlukning af vandforsyning indberetning af vandmålerstand (menupunktet Min side) facebook-gruppe: vedligeholdelse af forbrugers kontaktoplysninger (Min side) 15

16 Efterår 2014 Rosmus Entreprenørservice ApS Brdr. Kejser Remshøjevej 7, Rosmus 8444 Balle Jørgen: Jens: Specialer: o Nedsivningsanlæg o Ansøgning til nedsivningsanlæg o Separering af kloakker Dræningsarbejde og styrbar underboring udføres

17 Efterår 2014 Nu er foreningen på Facebook Bestyrelsen har besluttet at tage springet ud på de sociale medier og har oprettet en gruppe på Facebook, som er for medlemmer af foreningen og andre, som kunne være interesserede i vores dejlige område. Det er vores ønske, at gruppen bliver et sted, hvor vi kan komme i dialog med hinanden. Eksempelvis kan du bruge gruppen til at dele oplevelser og billeder fra vores skønne område få kontakt til dine naboer afsætte de stauder eller havemøbler, du ikke har plads til komme i kontakt med bestyrelsen arrangere en vejfest Du kan finde gruppen på adressen: eller du kan blot søge på Fuglslev grund og vand. Anmod om at blive medlem, og du er godt i gang! Martin Giv os stof at arbejde med! Har du ideer og tanker, som du vil dele med medlemmerne i vores foreninger, - vandværk og grundejerforening, og som du mener kan have andres interesse, så skal du ikke holde dig tilbage. Kun ved medlemmernes medvirken kan blive bedre. Ring eller skriv til et bestyrelsesmedlem og fluks kan der komme en og være behjælpelig med udformning af en artikel evt. med foto. Emnerne kan være selve områdets trivsel, foreningernes historie, naturen omkring os eller aktiviteter, der kan deltages i eller seværdigheder, der kan besøges... så kom bare ud af busken!! Redaktionen 17

18 Efterår 2014 Brug vore annoncører - de støtter os Århusvej 44 Tirstrup ÅBEN ALLE DAGE KL

19 Efterår 2014 Varslingssystem - VIGTIGT Det viste sig, ifm. de seneste års storme, at det var meget svært - og i et enkelt tilfælde umuligt - at få kontakt med de berørte grundejere. Dette skyldtes, at vi ikke havde den nødvendige kontaktinformation på medlemmerne! Bestyrelsen har konstateret, at det netop er meget vigtigt, at der nemt kan tilgå den enkelte grundejer hurtig besked ved eks. skader forårsaget af væltede træer - eller ved vandforurening (evt. med kogepåbud), ledningsbrud eller planlagte reparationer af ledningsnettet. Vi indgik derfor en aftale med Microwa abc om et sådant varslingssystem. Da vi i forvejen benytter Microwa til administration og regnskab, var det nemt at koble denne ekstra-service på. Når du er tilmeldt, vil du modtage informationen som talebesked på din fastnettelefon eller din mobiltelefon. Du kan også modtage informationen som SMS på din mobiltelefon. Du skal selv registrere det telefonnummer, du ønsker informationen leveret på. Mange har allerede tilmeldt sig denne service. Men vi vil gerne have alle med. Du kan tilmelde dig på to måder: 1. Gå ind på vores hjemmeside > vælg Min side - > log på med dit FORBRUGERNUMMER og din ADGANGSKODE - som du finder på det hvide adresseomslag! På Min side kan du også indtaste din adresse, så du via mail kan modtage besked. Du kan også se dine årsopgørelser over vandforbrug i de sidste 5 år - dog kun tilbage fra eller 2. Ring på Før du ringer op, skal du finde den kode, der står på det hvide adresseomslag. Du bliver bedt om disse 2 tal: Værknummer 983 Kortnummer [7 cifre] Følg vejledningen i telefonen. Hold dig opdateret med nyheder og meddelelser på vores hjemmeside: Dér vil du også kunne vedligeholde dine kontaktoplysninger, så vi nemt kan give dig besked via varslingssystemet. 19

20 Efterår 2014 Stubbe Sø er tilgængelig til fods eller på cykel - og den er bestemt et besøg værd. Find vej dertil via følgende hjemmesider: Vinduer og døre efter mål Termoruder inventar terrasser Ombygning tilbygning - nybygning 20 Tlf Fax Mobil

21 Efterår 2014 INGEN kloakering i vores område På generalforsamlingen i maj nævnte et medlem, at der verserede rygter om, at kommunen havde planer om kloakering i området. Bestyrelsen lovede at undersøge sagen ved Syddjurs Kommune. Vi kan hermed meddele, at kommunen oplyser, at der ikke er planer om at kloakere i vores område, da det vil blive alt for dyrt. Sygdom i grantræer Hvis I ser nedenstående symptomer på grantræerne, kan det være tegn på angreb af svampen Neonectria neomacrospora, som giver omfattende skader i både juletræer og ældre bevoksninger. Visne skud, harpiksudflåd, kræftsår på grene, døde grene, toppe og i værste fald døde træer er de vigtigste symptomer. Bekæmpelse består fortrinsvis i at fjerne hårdt angrebne træer, både i kulturen og omgivelserne. Læs mere på dette websted: 21

22 Efterår 2014 Efter 10 år farvel og tak! Dette kendskab samt kendskabet til arbejdsgange i forvaltningerne i en kommune, har været en god ballast gennem de 10 år, da de fleste henvendelser og klager er gået på netop manglende vedligeholdelse af veje og manglende beskæring af hegn og buskads ud til vejene. Ofte har jeg oplevet manglende forståelse for, at vore grusvejes tilstand var afhængig af vejrliget, og at en ordentlig vedligeholdelse af disse grusveje også var afhængig af en bestemt fugtighed, og at renovering måtte vente til denne fugtighed var passende. At overgang fra asfalt til grus altid vil give problemer, kan alle grundejerforeninger og kommuner tale med om. - Jeg har fået fortalt, at man ikke skulle tage ordet på en generalforsamling. Gjorde man det, blev man valgt ind i bestyrelsen. Det var nu ikke sådan jeg i 2004 kom i bestyrelsen for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. Da man havde svært ved at finde kandidater og suppleanter til bestyrelsen, blev jeg på generalforsamlingen anmodet om at stille op som 2. suppleant. Da dette normalt er ganske ufarligt, accepterede jeg og blev valgt. Allerede få måneder efter fangede bordet. Bestyrelsen havde brug for, at 2. suppleant trådte til. Jeg følte mig egentlig godt klædt på til det kommende bestyrelsesarbejde. 12 år som politiker i hjemmekommunen i Sønderjylland, heraf flere perioder som fungerende borgmester, 4 år som formand for teknisk udvalg, og flere år som formand for hegnssynet gjorde, at jeg med hensyn til lovgivning og problemer på områder som veje, vandløb og hegn følte mig rimelig godt hjemme. Selv om grundejerforeningens paragraffer foreskriver, at grundejerne skal vedligeholde hegn og buske ud til vejene, så kan grundejerforeningen kun henstille til, at den enkelte grundejer overholder disse foreskrevne regler. Kun kommunen har kompetencen til at handle og give pålæg og i sidste ende lade arbejdet foretage for grundejerens regning, og her må jeg indrømme, at kommunen så at sige aldrig har fulgt op på en anmodning fra grundejerforeningen om at gribe ind. Det ville have været ønskeligt med en mere aktiv kommune. Ofte er dette blevet udlagt, som at grundejerforeningen ikke gør noget ved grundejerens henvendelse, hvilket ikke er tilfældet. Jeg har gennem de 10 år kun oplevet bestyrelsen har taget beboerhenvendelser alvorligt. Jeg har selvfølgelig også oplevet at komme i modvind. Især da jeg foreslog, at det, som lovene foreskriver, nemlig, at det er den enkelte grundejer, der er (fortsættes side 24) 22

23 Efterår 2014 Sikker opvarmning - selv om vinteren Varmer op ved en udetemperatur på -25 C Panasonic s varmepumper har en uovertruffen ydeevne i kolde klimaer og giver en stabil opvarmning, selv når udetemperaturen ligger langt under nulpunktet. Fuld kapacitet garanteres ned til -15 C. Med 8 C - 10 C sommerhusfunktion. Go varme i sommerhuset Kontakt os for et godt tilbud Thorsen Køleservice a/s Pi Hinnerup Thorsen annonce Aircon indd :32:23 23

24 Efterår 2014 (fortsat fra side 22) ansvarlig for oprensning og vedligehold af vandløb og dræn på sit grundstykke, også skulle være gældende for Øksenmølle Fuglslev Grundejerforening. På et eller andet tidspunkt før min tid havde bestyrelsen vedtaget, at det var grundejerforeningen, der skulle vedligeholde og oprense dræn og vandløb i området, og at udgifterne dermed skulle fordeles på alle grundejere. Det var jeg principielt uenig i og arbejdede derfor for at ændre reglerne. Det gav en del modstand på generalforsamlingerne, men da jeg var på valg og man havde mulighed for at udskifte mig, var ingen interesseret i at overtage min post i bestyrelsen. Jeg undrer mig dog endnu over, at de berørte grundejere ikke tog imod bestyrelsens tilbud om hjælp til at oprette drænudvalg til at overtage grundejerforeningens opgaver på dette område. Min erfaring er, at får vandet ikke lov at løbe frit i dræn og vandløb, kan det blive en dyr fornøjelse for berørte grundejere. Især for den grundejer, der ikke har opfyldt sin pligt med oprensning og vedligehold, så det går ud over opstrøms liggende grunde. Jeg vil ikke undlade her igen at opfordre til, at berørte grundejere opretter drænudvalg til at tilse og foranledige oprensning. Jeg tror også den nuværende bestyrelse vil være behjælpelig. Vedrørende vandværkerne. Så er jeg glad for at have medvirket til, at området har et af de mest veldrevne og up to date vandværker i hele regionen. Dette skyldes ikke mindst vandværksbestyrer Aage Nielsen, der med sin erfaring, indsigt og omhyggelighed sikrer området godt vand. Jeg har heldigvis også oplevet de løbende bestyrelsers evne og vilje til at investere i nye tiltag og ny teknologi for at optimere vandværkerne. 10 år er gået, hvor jeg med glæde har deltaget i bestyrelsesmøderne og arbejdet for at gøre det smukke område dejligt at have sommerhus i. Til bestyrelserne gennem de 10 år og til områdets grundejere vil jeg sige tak for godt samarbejde. Alt vel fremover, og bliv ved at værne om det smukke område. Mange hilsner Kaj Lassen 24 Få din bolig helt solgt Få din bolig helt solgt Jeg vil fortælle jer hvordan... Vi vil være de bedste ejendomsmæglere og vise jer, at vores forretningsprofil bygger på flid etik og godt købmandsskab. Det kommer ikke af sig selv: vi viser hver dag vores kunder, at vi er til stede og klar til at varetage den enkelte opgave. Det kræver lidt ekstra at ringe til kunden og sige, at vi fortsat ikke har solgt huset. Det gør vi - og det kalder vi attention. danbolig Ebeltoft Jernbanegade Ebeltoft Jeg vil fotælle dig hvordan... Tlf Mobil Vi vil gerne være de bedste ejendomsmæglere og vise jer, at vores forretningsprofil bygger på flid etik og godt købmandsskab. Det kommer ikke af sig selv. Det kræver, at vi hver dag viser vores kunder, at vi er til stede og klar til at varetage den enkelte opgave. Det kræver Lars Blach - indehaver - Statsaut. ejendomsmægler og valuar, MDE

25 Efterår

26 Administration MICROWA abc aps Sverigesvej Hammel Tlf Fax flytteopgørelser årsopgørelser regnskabsførelse Bestyrelsen Jens Rodevad formand Tlf Merete Rendtlew næstformand Tlf Martin Petersen kasserer webmaster Tlf Aage E. Nielsen vandværksbestyrer bestyrelsesmedlem Tlf Kurt Christensen Tlf sekretær redaktør af

27 JOHN FRANDSEN, EBELTOFT - DIN LOKALE FRITIDSBOLIG MÆGLER Salget går flyvende Vi kan også sælge din fritidsbolig Kontakt os allerede i dag og start med en gratis og uforpligtende salgsvurdering på tlf Anders Kovsted SOL GT Nytorv Ebeltoft. Tlf Vi fremviser og vurderer alle ugens 7 dage - også aften og weekend

28 viser fotos og videoer fra vores arbejdsopgaver se selv! Professionel træfældning og haveservice - topkapning - græsslåning - træfældning - havearbejde - fjernelse af rødder - forefaldende arbejde På timeløn eller til fast pris få et uforpligtende tilbud Mobil Salg af jagtudstyr og fiskegrej SønderSKOV & JAGT v/flemming Sønderskov Martins Hansens Vej Ebeltoft

GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Returneres ved varig adresseændring Adgangskort til ordinær generalforsamling 2013 Der indkaldes til ordinær GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Dagsorden: til afholdelse

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

mit HUS 38. ÅRG. NR. 3 - EFTERÅR 2014 PARCELHUSEJERNES LANDSFORENING

mit HUS 38. ÅRG. NR. 3 - EFTERÅR 2014 PARCELHUSEJERNES LANDSFORENING HUS mit 38. ÅRG. NR. 3 - EFTERÅR 2014 PARCELHUSEJERNES LANDSFORENING Modtagernavn Selv om der måtte være mere end én ejer af en ejendom, så kan PL på grund af postvæsnets regler for magasinpost kun anføre

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Møllehøj Information September 2013

Møllehøj Information September 2013 Møllehøj Information September 2013 34. årgang MØLLEHØJS BESTYRELSE Formand Næstformand Kasserer Bestyrelses medlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelses suppleant Bestyrelses suppleant Bilags kontrollant Bilags

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere