VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER"

Transkript

1 VOLDGIFTSAFGØRELSER LEVERANDØRANSVAR SKOVBURREN NÆSTVED EGERISVEJ SKIVE BYGGESAGSBEHANDLING FORÆLDELSE AFREGNING VED UDBEDRINGER

2 SKOVBURREN UVENTILEREDE TAGKASSETTER STORE OVENLYSKASSER UTÆT DAMPSPÆRRE

3

4

5

6

7 ØKONOMI UDBEDRING 20 MIO KR. HERAF RÅDGIVER 2 MIO KR. JURA 2,5 MIO KR. ERSTATNING 8 MIO KR. SELVRISIKO 1 MIO KR. BSF NETTOUDGIFT 13,5 MIO KR.

8 PARTERNE BYGGESKADEFONDEN (BYGN.EJER) 1. ARKITEKT 2. INGENIØR 3. HOVEDENTREPRENØR U-ENTREPRENØR A U-ENTREPRENØR B (TAGDÆKKER) LEVERANDØR TAGKASSETTER & OVENLYS TAGPAPFABRIKANT (PROCESTILVARSEL)

9 KONSTATEREDE SKADER OVENLYSKASSER TAGKASSETTER TAGHÆTTER STERNE INDBYGNING AF VINDUE I KASSER

10 SKADESÅRSAGER Ifølge voldgiftsretten UDFØRELSESFEJL: VÆSENTLIGST UTÆT DAMPSPÆRRE PROJEKTERING: SKYGGE PÅ TAGET STERN TAGPAPS FASTGØRELSE TIL VINDUER

11 SKYGGE & HYGRODIODE UDVIKLINGSSKADE BYGERFA BLAD TIDENS VIDEN

12 LEVERANDØRANSVAR SYSTEMLEVERANCE TEGNINGER FRA LEVERANDØR OK TEGNINGER OGSÅ HOS U-ENTREPRENØR INGEN SPØRGSMÅL FRA U-ENTREPRENØR TAGELEMENTERNE OK OVENLYSKASSER OK HYGRODIODE OK TIDENS VIDEN

13

14 TABSOPGØRELSE KRAV: 19,2 MIO KR. (INKL. M) SYN & SKØN: 4,9 MIO KR. RETTEN: 8 MIO KR. FORDELING ARKITEKT/ING.: 0,2 MIO KR. H-ENTREPRENØR: 2/3 AF 7,8 MIO KR. U-ENTREPR.: 5,2 MIO KR. BSF: RESTEN

15 OMKOSTNINGER SYN & SKØN: KR. TILKENDT: KR. TIL ARKITEKT: KR. TIL INGENIØR: KR. ½ AF VOLDGIFTSRETTENS UDGIFTER KR.

16

17

18 EGERISVEJ SKIVE PLEJECENTER GAMMELGAARD UTÆT ZINKTAG LAV TAGHÆLDNING 5 GRADER INGEN FALSTÆTNINGSMIDDEL ALT FOR LANGE ZINKBANER

19

20

21 NEJ! NEJ!

22 PARTERNE EJERFORENING FOR BSF OG KOMMUNEN MOD ARKITEKT 1 LEVERANDØR AF ZINK (ADCITERET) ARKITEKT 2 (TILSYN) ENTREPRENØR 1 ENTREPRENØR 2 KRAV: 2,8 MIO KR.

23

24 ANSVARSGRUNDLAG Ifølge voldgiftsretten CULPA PROJEKTERINGSFEJL INGEN UDFØRELSESFEJL INGEN TILSYNSFEJL TAB = UDGIFTER INGEN FORBEDRING EL.L.

25 FORHOLDET ARK 1 - LEVERANDØR ARKITEKT PROJEKTERET LEVERANDØREN RÅDGIVET INTENSIVT HVEM HAR PROJEKTERINGSANSVARET?

26 ARK. HAR TRUFFET ET FORKERT VALG MED HENSYN TIL TAGKONSTRUKTIONEN DET PÅGÆLDENDE STED IKKE GRUNDLAG FOR AT ANSE LEVERANDØREN SOM MEDANSVARLIG INTET KONTRAKTSFORHOLD INGEN CULPA IKKE KONKRETE RÅD I RELATION TIL DETTE BYGGERI ARK. IKKE TILKENDEGIVET KONSULENT- BISTANDENS AFGØRENDE BETYDNING VEDERLAGSFRI

27 TILSYN IKKE BEVIST, AT ARK. 2 HAR BEGÅET TILSYNSFEJL DET ER IKKE ARK. 2 S OPGAVE SOM TILSYNSFØRENDE AT KVALITETSSIKRE PROJEKTET

28 RESULTATET ARKITEKT 1 PÅLAGT FULDT ANSVAR 2,8MIO KR. + PROCESRENTER KR. I OMKOSTNINGER SYN & SKØN EJERFORENINGEN BETALER 3x I OMKOSTNINGER

29 AFREGNING VED UDBEDRINGER HUSK VILKÅR II: 1. TEKNISK RÅDGIVER STILER EGEN FATURA TIL BYGNINGSEJER OG FREMSENDER TIL ATTESTATION I BSF 2. ENTREPRENØR STILER FAKTURA TIL BYGNINGSEJER OG FREMSENDER TIL ATTESTATION HOS TEKNISK RÅDGIVER

30 ÆNDRET BYGGELOV 1. JANUAR 2009 AFBUREAUKRATISERING AF BYGGESAGSBEHANDLINGEN Lov nr. 514 af 17. juni , stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal ikke foretage en vurdering af de tekniske forhold ved følgende bygningstyper, jf. dog stk. 5 og 8: 1) Mindre bygninger, herunder carporte, garager, udhuse, drivhuse og tilbygninger hertil m.v. 2) Småhuse, herunder enfamiliehuse, tilbygninger til og ombygninger af enfamiliehuse, sommerhuse, opvarmede udestuer m.v. 3) Jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger. 4) Industri- og lagerbygninger, hvor installationerne har et begrænset omfang, hvor bygningen kun har en etage, og hvor bygningen har en let tagkonstruktion.

31 Stk. 4. Ved tekniske forhold forstås i denne lov krav, som er indført i medfør af byggeloven, til 1) adgangsforhold eller tilgængelighed, herunder krav til indretning, 2) konstruktioner, herunder krav til fugt og holdbarhed, 3) brandforhold, 4) indeklima, 5) energiforbrug og 6) installationer.

32 Stk. 5. I sager vedrørende bygninger omfattet af stk. 3, nr. 3 og 4, foretager kommunalbestyrelsen uanset stk. 4 en vurdering af, om lovgivningens krav til brandforhold er opfyldt. Tilsvarende gælder i sager om sammenbyggede enfamiliehuse med over to husstande, herunder række- og kædehuse.

33 BSF høringssvar: Fritagelse medfører flere fejl Det er vores samlede vurdering, at fritagelse for kontrol og dermed også generel fritagelse for dokumentation - af de byggetekniske forhold vil medføre væsentligt flere fejl og skader, og vi savner redegørelse for de økonomiske konsekvenser heraf i bemærkningerne. Efter vores umiddelbare skøn vil erhvervslivets og borgernes merudgifter til at rette det forøgede omfang af fejl og skader overstige de besparelser på byggesagsgebyrer, der er anført i bemærkningerne.

34 Der er navnlig to forhold, som vi er bekymrede for, vil betyde en stigning af væsentlige svigt i byggeriet og dermed en forringelse af byggeriets standard nemlig stabilitetsforhold og indeklima. I det nye BR08 er der nu krav til maksimalt fugtindhold i bygninger. Kommunalbestyrelsen kan forlange dokumentation for tørre materialer og konstruktioner. Når de tekniske bestemmelser i BR ikke mere skal dokumenteres og kontrolleres, antager vi, at disse bestemmelser i mange tilfælde ikke vil blive efterlevet.

35 Den tekniske byggesagsbehandling bør i stedet opretholdes, målrettes mod de væsentligste forhold og gøres mere fleksibel til gavn for borgerne og for byggeriets parter. Vi foreslår derfor konkret, at den kommunale kontrol målrettes imod: de bærende og stabiliserende konstruktioner, krav der forebygger fugt og skimmelsvampe, sikre tagløsninger og brandsikring.

36 FORÆLDELSESLOVEN 2008 LOV OM FORÆLDELSE AF FORDRINGER 3 ÅR - SYNLIGE MANGLER 10 ÅR SKJULTE MANGLER AB 92, ABT 93, ABR 89 1 ÅRS EFTERSYN 5 ÅRS EFTERSYN FORBRUGERBESKYTTELSE

37 AFBRYDELSE AF FORÆLDELSE ERKENDELSE AF KRAV SAGSANLÆG SYN & SKØN FORHANDLINGER PASSIVITET

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring 6636-1 Marts 2008 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring.

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikringen Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Hermed erklæres og dokumenteres på tro og love, at jeg

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring Betingelser Byggeskadeforsikring Administration: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Marskvej 27, 4700 Næstved Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 8 november 2008 8 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Lov om byggeskadeforsikring.... 3 Moms af påkravsgebyrer i moms registrerede erhvervslejemål...

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere