En social media strategi for Restaurant Kokkeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En social media strategi for Restaurant Kokkeriet"

Transkript

1 En social media strategi for Restaurant Kokkeriet Katrine Kristoffersen Kandidatafhandling - Cand.it - ITKO Institut for marketing og statistik Vejledning ved Lars Haahr Afleveret d. 1. Juni 2011 Åben hylde H a n d e l s h ø j s k o l e n A a r h u s U n i v e r s i t e t F u g l e s a n g s A l l é A a r h u s V

2 Forord Denne afhandling er afslutningen på min kandidatuddannelse cand.it - ITKO på Handelshøjskolen i Århus, Aarhus Universitet. Jeg har med denne afhandling haft mulighed for at kombinere min store interesse for gastronomi og restauranter med min faglige interesse for kommunikation og sociale medier. Mange har skrevet om sociale medier, men ingen har endnu skrevet om, hvordan restauranter kan have gavn af at benytte sociale medier i deres kommunikation. Derfor jeg har været inspireret til at undersøge dette område nærmere. Arbejdet med sociale medier har været både interessant og komplekst. Interviewpersonernes erfaring med at arbejde med sociale medier i praksis holdt op mod teorierne og Kokkeriets situation har været udgangspunktet for min analyse, og de endelige anbefalinger, jeg er kommet frem til. 2

3 Abstract This thesis is the result of 4 months of work, as the completion of my Master s degree in it, communication and organization at Aarhus School of Business, Aarhus University. I have developed a social media strategy for Restaurant Kokkeriet and looked into the challenges they may meet in their work with social media. The questions I have answered are: How are the restaurant guests social technographics profiles? What are the objectives for using social media and how to succeed with them? Which social media should the restaurant use and how? What are the challenges? How do the restaurant measure the effects (ROI)? The Theories of Charlene Li & Josh Bernoff have been the framework for my work with the strategy. I have used the theory by Tim O Rielly about Web 2.0, theories by Philip Kotler about marketing 3.0, theory about co- creation by C. K. Prahalad & Venkat Ramaswamy, theories by Albert M. Muniz & Thomas O Guinn Jr. about brand communities and theories about social media by Eric Qualman, Brian Solis, Anna Ebbesen & Astrid Haug and Wanda J. Orlikowski & Susan V. Scott etc. By interviewing Krtistian Brask Thomsen, Kasper Bergholt and the Chief Executive of Kokkeriet I found out, that many restaurant guests review and rate restaurants on for example TripAdvisor and AOK, but there are also about 300 Danish bloggers who blog about food and restaurant experiences. Others join Facebook- pages for restaurants and follow them. But it is important to remember, that most of the users on social media are only spectators, which is why it is important to create some content, they find interesting to read. I concluded, that the restaurant will be able to listen to, talk with, energize, support & embrace their guests through social media. Some of the challenges are their lack of time. Some other important points made in this thesis are, that it is not just about strategy, but the most important thing is building relationships with the costumers and focusing on that instead of transactions. To make that happen for the restaurant, the restaurant need to empower the employees to 3

4 improve the relationships with the guests and to reward their ability to do so. They also have a challenge driving traffic to their Facebook- page and to TripAdvisor. That means they have to do some marketing through their newsletters, maybe banner ads etc. Another point is that while performing social media marketing, you should be careful not to break too much into the private sphere that exist in social media. Measuring the return on investment/ return on involvement (ROI) is difficult and no one has found the right formula, because it is so complex to measure the value of a relationship. But it is proven, that companies increases their sales considerably when communicating with the costumers through social media. Kokkeriet will be able to measure if they have more followers on their Facebook- page, if more people are willing to co- create with them, if the rating on TripAdvisor gets higher and if they get more guests in the restaurant. I believe they can achieve this without putting too much effort in it. 4

5 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Videnskabsteoretisk metode - Socialkonstruktivisme Teori og data Interviewpersoner Interviews det semistrukturerede interview Spørgeteknik Begreber/ anvendelse af termer Teoriafsnit Teori om Web 2.0 og sociale medier Web Sociale medier Social media muligheder Blogging Microblogging Sociale fællesskaber Viden- og videodeling Ratings og reviews Beliggenhedsbaserede netværk Opsamling på social media muligheder Teori om udarbejdelse af social media strategi Social technographics profile Målene/ målsætningerne Strategi Teknologi Kritik af social media strategi

6 6 Teori om målene/ forretningsfunktionerne At lytte til sine kunder via sociale medier At tale med sine kunder Teori om social media marketing At tilføre energi til sine kunder Teori om brand Communities At støtte sine kunder At omfavne kunderne Teori om co- creation Delkonklusion Analyseafsnit Om Restaurant Kokkeriet Virksomhedsbeskrivelse Restaurant Kokkeriets nuværende brug af medier Strategiudarbejdelse POST- analyse Restaurantgæsters social technographics profile Om Kokkeriets gæster Restaurant Kokkeriets mål Hvordan kan Kokkeriet lytte til sine gæster? Hvordan kan Kokkeriet tale med sine gæster? Hvordan kan Kokkeriet tilføre energi til sine gæster? Hvordan kan Kokkeriet støtte sine gæster? Hvordan kan Kokkeriet omfavne sine gæster? Delkonklusion Udfordringer Endeligt valg af teknologier/ sociale medier Måling af effekten (ROI) Afsluttende afsnit Konklusion Perspektivering

7 12 Figurliste Bilagsliste Litteraturliste Bøger & artikler Internetkilder

8 Nedenstående model viser, hvordan afhandlingen er struktureret og modellen kan bruges som en læsevejledning. Afsnittene hedder i opgaven indledende afsnit, teoriafsnit, analyseafsnit og afsluttende afsnit, som vist i modellen, hvormed det bliver lettere for læseren at danne sig et overblik over, hvad afhandlingen indeholder. Indledende afsnit Indledning Metode Begreber Teoriafsnit Teori om Web 2.0 & sociale medier Teori om udarbejdelse af social media strategi Teori om målene/ forretningsfunktionerne Analyseafsnit Om Restaurant Kokkeriet Strategiudarbejdelse Effektmåling (ROI) Afsluttende afsnit Konklusion Perspektivering 8

9 Indledende afsnit 1 Indledning Der er øget fokus på danske restauranter og kokke med blandt andet kåringen af Noma, for andet år i træk, som verdens bedste restaurant 1 og Rasmus Kofoeds guldsejr ved Bocuse d or i januar Begivenheder som disse sætter Danmark på det gastronomiske verdenskort og det har desuden fået den almindelige dansker til at interessere sig mere for gastronomi. Dette ses blandt andet ved det hastigt stigende antal madblogs, som dukker op i blogosfæren. I skrivende stund er der ca. 296 danske madblogs 3. Dette er på trods af, at blogmediet i 2009 blev erklæret dødt, fordi man mente, Facebook havde overtaget pladsen 4. Den almindelige dansker gør sig til ekspert indenfor sit eget område af gastronomien gennem sin madblog, men madbloggere anmelder ofte også deres restaurantbesøg, som de gør det på Gastromand.dk. 5 Desuden findes der flere sociale medie- platforme, som TripAdvisor 6 og AOK 7 hvorigennem restaurantgæster skriver anmeldelser og rater restauranter. Mange restauranter opretter Facebook- sider, så deres gæster kan følge dem online og de kan skabe en relation til deres gæster. Et eksempel er Noma s Facebook- side. 8 En rapport af Socialsemantic.eu (Jf. bilag 1) kortlægger danske virksomheders brug af sociale medier og de har blandt andet fundet ud af, at virksomhederne opnår forretningsmæssige gevinster ved at have bevæget sig ud i sociale medier 1 sj_lland/article ece

10 med kun små midler. De opnår forretningsmæssige gevinster i form af eksponering, branding, forøget trafik på deres websites samt udbredelse af budskaber. (Jf. bilag 1, s. 5) Rapporten viser ligeledes, at den største udfordring er, at virksomhederne ofte ikke er i besiddelse af kompetencerne til at kunne benytte de sociale medier og at de ikke ved, hvordan det kan skabe forretningsmæssig værdi for dem. Yderligere viser rapporten, at dem som arbejder med sociale medier, ikke har lagt en strategi for arbejdet, men arbejder eksperimenterende med medierne. Kun 27 % har lagt en plan for, hvordan de vil bruge sociale medier. (Jf. bilag 1, s. 5) Restaurant Kokkeriet er i samme situation, da de har oprettet en Facebook- side 9, men uden en egentlig strategi for, hvordan brugen af denne skal skabe værdi for dem og uden, at det rigtigt er lykkes dem at bruge siden til noget fornuftigt. De ønsker en mere åben kommunikation, og at deres markedsføring primært kan drives af word of mouth via blandt andet sociale medier, men de er ikke klar over, hvad de selv kan gøre, for at det lykkes. På grundlag af ovenstående ser jeg et uudnyttet potentiale ved sociale medier for Kokkeriet. Der er både bevis for, at restaurantgæster er aktive i de sociale medier og der er belæg for, at virksomheder rent faktisk opnår forretningsmæssig værdi ved at anvende sociale medier. Jeg vil derfor lægge en strategi for Kokkeriets brug af sociale medier. Yderligere vil jeg se på hvilke udfordringer og kritiske betingelser, som kan opstå i forbindelser med dette

11 1.1 Problemformulering På baggrund af ovenstående indledning har jeg formuleret følgende problemformulering. I afhandlingen udarbejdes en strategi for Kokkeriets brug af sociale medier samtidig med, at udfordringerne og de kritiske betingelser i forbindelse med denne analyseres. Følgende spørgsmål, vil blive besvaret i afhandlingen: - Hvordan er restaurantgæsternes social technographics profile? - Hvilke mål har Kokkeriet med deres social media strategi og hvorledes opfyldes disse? - Hvilke sociale medier skal restaurant Kokkeriet kommunikere igennem og hvordan? - Hvilke kritiske betingelser er der i forbindelse med en social media strategi for Kokkeriet? - Hvordan måles effekten (ROI)? 1.2 Afgrænsning Restaurant Kokkeriet har, udover deres private restaurantgæster, også mange erhvervskunder. Det være sig virksomheder, som spiser forretningsmiddage med deres kunder eller medarbejdere eller det er virksomheder, som deltager i Restaurant Kokkeriets teambuilding- arrangementer i deres kokkeskole. Jeg afgrænser mig dog fra at gå i dybden med business- to- business delen, da der kunne skrives en helt ny afhandling om, hvordan der bør kommunikeres med Restaurant Kokkeriets forretningskunder via sociale medier. Jeg vil her argumentere for, at det dog ikke behøver at betyde, at man derved glemmer disse kunder helt i afhandlingen. Disse kunder er ligesom de private kunder også hver især individuelle mennesker, som benytter sociale medier i forskellige sammenhænge og derfor kan det sagtens være, at de efter en forretningsmiddag 11

12 hos Restaurant Kokkeriet, går hjem og skriver en opdatering på deres egen profil om, at de har spist på Restaurant Kokkeriet. Eller de vælger at gå ind på Restaurant Kokkeriets side og trykke synes godt om og dermed for fremtiden følge med i, hvad der sker hos Restaurant Kokkeriet. Deltagelsen i en forretningsmiddag kan munde ud i, at gæsten går hjem og fortæller familie og venner om middagen og inviterer andre med ind på restauranten en dag. Yderligere afgrænser jeg mig fra at se på Restaurant Kokkeriets økonomiske forhold, da jeg ikke har indblik i dette. 2 Metode 2.1 Videnskabsteoretisk metode - Socialkonstruktivisme Socialkonstruktivistisk forskning er interesseret i, hvordan viden og identiteter bliver socialt konstruerede. Samspillet mellem mennesker i løbet af deres hverdag ses som den praksis, hvor fælles versioner af viden er konstrueret. (Burr, Vivien. (2001). Chapter : Introduction What is social constructionism? In: An introduction to social constructionism, Routledges, s. 4). I afhandlingen er fokus på, hvordan noget sker i interaktion mellem mennesker via sociale medier og hvordan denne interaktion kan udnyttes af restauranterne. Mennesker skaber noget sammen gennem sociale medier, hvorfor det vil være oplagt at have et socialkonstruktivistisk syn på undersøgelserne. Socialkonstruktivismen siger desuden, at når mennesker taler med hinanden, bliver verden konstrueret. (Ibid., s. 7) Brugerne på sociale medier interagerer med hinanden og når de taler om for eksempel et brand via sociale medier, bliver dette konstrueret gennem deres samtale. Sådan som brugerne i sociale medier beskriver brandet, er sådan som det bliver opfattet af forbrugerne og virksomhederne har mistet kontrollen over deres brands. Kontrollen er lagt ud til restaurantgæsterne, som genererer word of mouth. At have dette videnskabsteoretiske syn i afhandlingen, giver ligeledes rigtig god mening, hvis man anskuer restaurantgæsterne som medskabere af for eksempel restaurantens menu. 12

13 Desuden er interaktionen, der sker mellem gæsterne og restauranten det vigtigste for, at det hele kan skabe værdi for begge parter. De skaber værdien i fællesskab via sociale medier. Mit fokus er derfor på, at udarbejde en strategi ud fra socialkonstruktivistiske tanker. Der er ikke noget i denne strategi, som vil kunne lykkes uden engagerede restaurantgæster, som interagerer med restauranten. Relationerne til restaurantgæsterne er den vigtigste ressource for restauranten. 2.2 Teori og data Til at løse problemformuleringen vil jeg anvende teori om først Web 2.0 af Tim O Rielly, dernæst teori om social media strategi af Charlene Li & Josh Bernoff. Yderligere vil jeg blandt andet benytte teori af Philip Kotler og Kelly Mooney om social media marketing. Jeg vil anvende teori af C. K. Prahalad & Venkat Ramaswamy om co- creation og teori om brand communities af Albert M. Muniz og Thomas O Guinn Jr.. Til at beskrive sociale medier vil jeg anvende teori af blandt andet Anna Ebbesen og Astrid Haug, Eric Qualman og Alex Newson. Wanda J. Orlikowski og Susan V. Scott har skrevet en artikel om hvilken betydning TripAdvisor har på hotellers forretningsførelse og det de skriver, vil jeg se på i forhold til hvordan TripAdvisor kan have en betydning på restauranters forretningsførelse. For at få svar på de spørgsmål, som er opstået i forbindelse med problemformuleringen, har jeg anvendt både primære og sekundære kvalitative data. De primære kvalitative data har jeg opnået gennem tre interviews. Et interview med den daglige leder af Restaurant Kokkeriet, et med Kristian Brask Thomsen og et med Kasper Bergholt. Disse personer vil blive omtalt i afsnit 2.3 Interviewpersoner. De to interviews med restaurantens daglige leder og Kristian Brask Thomsen kan høres på de vedlagte lydfiler, mens Kasper Bergholts svar kan læses på skrift (Jf. bilag 2). Interviewguiden som er anvendt i interviewsne med Brask Thomsen og Bergholt findes i bilag 3. De sekundære data, jeg har anvendt, er i form af artikler fra magasiner, artikler fra online aviser og internetsider. 13

14 2.3 Interviewpersoner Jeg har interviewet to personer for at få en generel viden om området. Disse personer har en interessant viden i forhold til det, jeg undersøger. Den ene interviewperson er Kasper Bergholt og den anden er Kristian Brask Thomsen. Interview med Kasper Bergholt Kasper Bergholt fandt jeg ved at søge på internettet efter noget omhandlende sociale medier og gastronomi. Hans navn dukkede ofte op og det gjorde hans mange sider på internettet også. Jeg fandt frem til, at han blandt andet har en meget læst blog, som hedder Bergholts Opskrifter. 10 Desuden er han medstifter af Mediebevægelsen 11, Modebevægelsen 12, Madbevægelsen 13 og Madblogs.dk 14. Han skriver på kommunikationsforum, at han arbejder med følgende: Positionering, repositionering, sociale medier & intelligent trafik- strategisk såvel som på eksekveringsniveau. Online, men med øje for medieintegration. 15 Ligeledes skriver han på samme side, at hans interesse er for medier sådan generelt, men primært online. Og primært forskellen på industrielle medier og sociale medier. Desuden er han særligt interesseret i : Overgangen fra monolitisk webtilstedeværelse i form af hjemmesider til distribueret nettilstedeværelse. 16 Han var derfor en interessant person at interviewe på mange måder. Derudover så jeg et opslag på madbevægelsen.dk, hvori der stod; Søges: specialestuderende til undersøgelse af bloggens reklameværdi. Det inspirerede mig til at kontakte Kasper Bergholt, selvom det ikke direkte havde noget med mit speciale at gøre, men jeg regnede med, at han kunne hjælpe mig med at finde andre kontaktpersoner, hvis ikke han selv mente, mine spørgsmål passede på hans interessefelt og virke. Ikke mindst var opslaget et tegn på, at han var interesseret i at have med specialestuderende at gøre. Han indvilgede i at stille op til et

15 interview og foreslog desuden, at jeg tog kontakt til Kristian Brask Thomsen, da han særligt har en finger på pulsen i forhold til emnet. Med Kasper Bergholt var det dog ikke muligt at få et rigtigt interview, men han svarede i stedet på mine spørgsmål pr. mail. Dette gjorde naturligvis, at interaktionen mellem ham og jeg, som interviewperson og interviewer, manglede. Havde jeg siddet med ham ansigt til ansigt, havde jeg sandsynligvis fået nogle længere og mere spontane svar og desuden havde jeg haft mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Interview med Kristian Brask Thomsen Kristian Brask Thomsen er den anden interviewperson. Han er interessant, fordi han bl.a. rådgiver bedre restauranter og hoteller i kommunikation og forretningsførelse. Desuden står han bag en lang række tiltag inden for mad, vin, kunst, natteliv og social networking senest The Dinner Party. Han er desuden uddannet sommelier og har arbejdet på flere gode restauranter i Danmark og udlandet 17, hvorfor han har en stor viden om restauranter og rådgiver da også bedre restauranter i forretningsførelse og kommunikation. Interview med Restauranten Den tredje interviewperson var den daglige leder af Restaurant Kokkeriet, Sammy Shafi. Jeg var fast besluttet på, at jeg gerne ville se på, hvordan en restaurant kan gøre brug af sociale medier, som en del af sin kommunikation og forretningsførelse, hvorfor jeg skrev til forskellige restauranter i København. Jeg havde ikke nogen særlige præferencer for, hvilken type restaurant, jeg gerne ville arbejde med, så jeg kontaktede flere forskellige lige fra burgerkæder til toprestauranter. Jeg syntes, det kunne være spændende at arbejde med, ligegyldigt hvilken type restaurant det var. Restaurant Kokkeriet var interesseret, hvorfor det var denne restaurant, som blev omdrejningspunktet for afhandlingen. Jeg foreslog først et fokusgruppeinterview, hvor flere fra restauranten kunne deltage, men det var ikke muligt på grund af restaurantens mangel på tid. I afsnit

16 2.4 Interviews det semistrukturerede interview vil jeg komme mere ind på, hvilken forskel det gjorde, at jeg kun havde mulighed for at interviewe den daglige leder frem for at have foretaget et fokusgruppeinterview. I det følgende vil jeg beskrive emnerne, som vi kom omkring i interviewet. De vigtigste emner vi kom omkring i interviewet var generel viden om Kokkeriets forretning, karakteristik af deres gæster og gæsternes brug af sociale medier, antallet af gæster, deres nuværende markedsføring, deres overvejelser omkring sociale medier, deres nuværende kommunikationsstrategi, deres mål med brugen af sociale medier, hvad de mener, de kan tilbyde deres gæster via sociale medier og hvordan de måler på effekten af deres markedsføring nu. Den fulde interviewguide vil være at finde i bilag 4. Desuden vil Restaurant Kokkeriet blive beskrevet i afsnit 7 Om Restaurant Kokkeriet. 2.4 Interviews det semistrukturerede interview Formålet med mine interviews var at indsamle nogle kvalitative data, som jeg kunne bruge til analysedelen af afhandlingen. Et interview til en afhandling er en form for forskningsinterview, hvor intervieweren konstruerer viden i samspil med den interviewede. Det er altså i interaktionen mellem disse to personer, at viden konstrueres. Ifølge Steinar Kvale og Svend Brinkmann er et interview en udveksling af synspunkter mellem to personer, der taler sammen om et emne af fælles interesse. (Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend (2008) Interview Introduktion til et håndværk, Hans Reitzels Forlag 2. Udgave s. 18) At interviewe er en forskningsmetode, hvor forskeren definerer og kontrollerer situationen og et kvalitativt forskningsinterview kan være af forskellig karakter alt efter, hvor struktureret det er. Jeg vælger at beskæftige mig med det semistrukturerede interview. I det semistrukturerede livsverdensinterview forsøger intervieweren at få interviewpersonernes egne perspektiver på emnet. Det minder om en hverdagssamtale, men har som professionelt interview et formål. Det at det er semistruktureret dækker over, at det hverken er som et spørgeskema, men heller ikke fuldstændigt ustruktureret som det er med en almindelig samtale med for eksempel en ven. Det der styrer interviewet er, at der på forhånd er 16

17 udarbejdet en interviewguide med nogle emner og for eksempel nogle forslag til spørgsmål. (Ibid, s. 45) Betydningen af fokusgruppeinterview i forhold til alm. interview I virkeligheden havde det været mere givtigt at have foretaget et fokusgruppeinterview med Kokkeriets medarbejdere. Grunden til det er, at de udfordringer der venter Restaurant Kokkeriet ikke kun involverer den daglige leder. Gennem interviewet med den daglige leder fik jeg de mest nødvendige informationer om restauranten og deres brug af sociale medier og deres overvejelser omkring, hvordan de kunne tænke sig at bruge sociale medier i fremtiden, hvad deres problemer og mål er osv. I et fokusgruppeinterview kunne der sættes en masse diskussioner i gang iblandt medarbejderne og fleres holdninger ville dermed være med i min analyse. Hvis det, jeg foreslår, skal lykkes, er det oplagt at inddrage restaurantens medarbejdere i forarbejdet. Det var mig dog ikke muligt at sætte et fokusgruppeinterview i stand, da restauranten ikke kunne finde den nødvendige tid til det. I dette tilfælde kunne jeg have brugt fokusgruppeinterviewet til at finde frem til, hvordan restauranten vil kunne benytte sociale medier bedst muligt, til at finde frem til hvem der skal stå for kommunikationen, hvilken kommunikationsform og hvilket medie og teknologier, der passer bedst til restauranten osv. Ifølge Kvale & Brinkmann består en fokusgruppe ofte af seks til ti personer, som ledes af en moderator. Stilen er ikke- styrende, da meningen er, at få så mange forskellige synspunkter frem som muligt til det emne, som diskuteres. Moderatorens opgave er at præsentere nogle emner, som denne gerne vil have, at gruppen kommer omkring. Samtidig skal denne være facilitator for en fri dialog i gruppen, hvor alle føler sig frie til at udtrykke personlige og modstridende synspunkter på emnet, som diskuteres. Et fokusgruppeinterview har til formål at få forskellige synspunkter frem gennem interaktion mellem mennesker. (Ibid., s ) Denne interviewform passer derfor rigtigt godt til afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted, da det socialkonstruktivistiske syn har fokus på, at ting er socialt konstruerede og opstår i interaktion mellem mennesker. 17

18 2.4.1 Spørgeteknik I de udførte interviews med Kristian Brask Thomsen og Kasper Bergholt blev både brugt åbne og lukkede spørgsmål. De lukkede spørgsmål var særligt opstået på baggrund af teorien. Jeg spurgte for eksempel, om de to interviewpersoner mente, at restaurantgæster var skabere, kritikere, tilskuere osv. Dette var lukkede spørgsmål, fordi jeg ville vide, om de mente restaurantgæster kunne placeres i de forskelligt kategorier. 3 Begreber/ anvendelse af termer Følgende begreber danner grundlag for mange af de emner, jeg gennemgår i afhandlingen og jeg finder det derfor essentielt, at disse er slået fast i starten af afhandlingen. Markedsføringsdiskurser I afhandlingens teoridel hersker en overordnet markedsføringsdiskurs, hvorfor jeg der benytter termer som virksomhed og kunde. Jeg benytter de mere relationelt definerede ord gæster eller restaurantgæster, når jeg i analyseafsnittet omtaler Restaurant Kokkeriet og dennes gæster. I en markedsføringsdiskurs inden for restaurationsverden indtager kunderne en rolle som gæster til restauranterne. Kommunikationsparadigmerne Traditionelt set var kommunikation defineret som transmission af et budskab fra en afsender til en modtager. Kommunikationen var en lineær og sekventiel proces, der går fra afsender til modtager i en række af sekvenser, som undervejs gennemløbes en ad gangen. Dette kaldte man transmissionsparadigmet og til tider kalder man det kanyleteori, fordi kommunikationen opfattes som en indsprøjtning, og modtageren er det passive offer for kommunikationen. Man fandt senere ud af, at for at kommunikation skulle lykkes, måtte man inkludere en modtager, som skulle kunne forstå budskabet og handle efter det. Derfor udvikledes interaktionsparadigmet. (Frandsen, Finn; Johansen, Winni; Nielsen, Anne E. (2005) International markedskommunikation i en postmoderne verden, Academica, Århus, 1. Udgave, 5. Oplag, s ) 18

19 Indenfor interaktionsparadigmet definerer man derfor kommunikation som en social interaktion. Der finder dog en fysisk transmission sted, men kommunikationen skal opfattes som en dynamisk og strategisk proces, hvor både afsender og modtager er aktive i processen. (Ibid., s. 36) Disse teorier er baseret på traditionelle medier og i dag gælder igen helt andre spilleregler. I dag er vi med de sociale medier alle blevet potentielle afsendere og modtagere. (Ebbesen, Anna; Haug, Astrid (2009) Lyt til elefanterne Digital kommunikation i praksis, Gyldendal Business 1. Udgave, s. 11) Transaktion vs. relation Der foregår ikke længere blot en transaktion, når der handles. Det er ikke bare varer og tjenester, der udveksles med penge ude i markedet. Virksomhederne forsøger nærmere at skabe en længerevarende relation mellem virksomhed og kunde for eksempel via sociale medier. Prahalad og Ramaswamy beskriver, at virksomheden og forbrugeren før havde skarpt adskilte roller af produktionen og forbruget af produktet. I dette perspektiv blev markedet altså set som et sted, hvor man udvekslede varer og forbrugeren havde ingen rolle i værdiskabelsesprocessen. Customer relationship management gik ud på at ramme og holde styr på de rigtige kunder. Den interaktion med kunderne, som der var fokus på, var udelukkende den, hvor virksomheden byttede varer for penge med kunderne. I dag handler costumer relationship management om at holde styr på de enkelte kunders ønsker og skabe individualiserede løsninger og længerevarende relationer til kunderne, som både virksomhed og kunde får værdi ud af. (Prahalad, C. K. & Ramaswamy, V. (2004). Co- creation experiences: the next practice in value creation. In: Journal of Interactive Marketing, John Wiley & Sons, Vol. 18, Iss. 3, s. 6) 19

20 Teoriafsnit 4 Teori om Web 2.0 og sociale medier 4.1 Web 2.0 Begrebet Web 2.0 er opfundet af Tim O Reilly. Det var ham, som var med til at kickstarte den sociale medieøkonomi, som vi ser nu. Hvis man ser lidt historisk på udviklingen af det, som vi i dag kalder web 2.0, så var det det, at it- boblen sprang i 2001, som siges at være en markering af, at der skulle ske noget nyt. Det hele startede med en brainstorming mellem O Reilly og MediaLive International. Dale Dougherty og O Reilly noterede sig, at det langt fra var slutningen på internettets levetid, på trods af at mange mente, at internettet var overhypet. De mente derimod, at internettet var mere vigtigt end nogensinde før, da der hele tiden dukkede nye internetsider op og nye spændende applikationer. Der skulle dog ske noget, da det man indtil da havde brugt internettet til, ikke længere var tilstrækkeligt og derfor udvikledes næste generation af internettjenester, nemlig web 2.0 teknologier. På en Web 2.0 konference i oktober 2004 præsenterede de desuden Web 2.0 som en platform. (O Reilly, Tim (2007) What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software s ) Giganterne født i Web 1.0 æraen, som overlevede til Web 2.0 har alle sammen det til fælles, at de forstod at udnytte den magt, der ligger i den kollektive intelligens. Hyperlinking er internettets fundament. Hver gang nogen tilføjer noget indhold, bliver det bundet ind i internettets struktur af andre brugere, som opdager indholdet og linker til det. Der hersker en kollektiv aktivitet og intelligens. (Ibid, s. 22) O Rielly mener, at succeshistorier på internettet ikke er opstået på baggrund af reklamer for produkter. Disse succeshistorier er udelukkende drevet af viral markedsføring og han siger, at man næsten kan konkludere, at hvis man er nødt til at ty til annoncering for at sprede ordet, er det ikke Web 2.0. (Ibid, s. 24) 20

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Involvering på sociale medier

Involvering på sociale medier Involvering på sociale medier Content Marketing og Employee Advocacy Maria Schwarz @mariaschwarz Fotos: Morten Fauerby, Montgomery.dk Seismonaut rådgiver virksomheder og organisationer i at navigere i

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Når begivenheden går online

Når begivenheden går online Når begivenheden går online Agenda Formål og set-up Facebook cases Brugerdrevne blogs og twitter Målemuligheder Next step Bilag blandet info Formål Opbygning af ambassadørnetværk Øget produktion af indhold

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Digitale medier i dansk

Digitale medier i dansk Digitale medier i dansk Hvorfor og hvordan? DPU, AU 11.01.13 Sune Weile, Sct. Knuds Gymnasium suneweile.wordpress.com Digital dannelse Hvordan underviser vi digitalt indfødte i anvendelsen af digitale

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan?

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Hvad er det der Employee Advocacy egentlig? Vi begyndte først rigtigt at høre om Employee Advocacy i løbet af 2016. Men faktisk er arbejdet med ambassadører

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 VG poster 3-4 gange ugentligt på følgende sociale medier, i prioriteret rækkefølge: Facebook (27.511 følgere), Instagram (6.619 følgere), Twitter (4.826 følgere), LinkedIn (525

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Webredaktør/Webmaster som bygger online medier der involverer, engagerer og beriger mortenvium@gmail.com

Webredaktør/Webmaster som bygger online medier der involverer, engagerer og beriger mortenvium@gmail.com Morten Vium Webredaktør/Webmaster som bygger online medier der involverer, engagerer og beriger mortenvium@gmail.com Summary Jeg starter ting. Det har jeg altid gjort, og det vil jeg altid gøre. Internettet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Turistens Digitale Rejse

Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse RESEARCH / PLANNING LOYALTY / REFLECTION / SHARING BOOKING / PLANNING TRIGGER (DREAM) OUT OF MARKET INSPIRATION EXPERIENCE / ON-SITE-PLANNING / SHARING

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Jakob le Fevre General Manager Job2sea.com 28-01-2011 www.job2sea.com 1 Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Situationen i marinebranchen

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Skab trafik Til din hjemmeside

Skab trafik Til din hjemmeside Skab trafik Til din hjemmeside Agenda 1. Er du online? 2. Hvorfor skal du være online? 3. Kommunikation på nettet Købt, ejet og tjent 4. Tre case virksomheder 5. Din online strategi Er du online? Hvad

Læs mere

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT ONLINE REPUTATION MANAGEMENT Agenda Hvad er ORM? 3 metoder til ORM i søgemaskiner Metoderne i praksis Beskyt dit navn Influence Lytter du? Værktøjer Radian6 2 Jesper Outzen 34 år Baggrund Multimediedesigner

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk Gratis e-bog om internetplatforme Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn

Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn Kilde: tatoosales.com Det Virtuelle Håndtryk Branding online Det virtuelle håndtryk består af det,

Læs mere

En guide til at begå sig på de sociale medier

En guide til at begå sig på de sociale medier En guide til at begå sig på de sociale medier Tiltræk flere gæster med de sociale medier 66% forbrugere siger, * afat alle de besøger en restaurants side på de sociale medier, før de spiser der For at

Læs mere

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND!

GUIDE: SKÆRP DIT BRAND! En gratis e-guide til dig fra Stormvind. - med håb om at du kan lide smagen i denne digitale smagsprøve på Velbekomme! Dorte 1 Inden du går i gang med at investere din tid i at implementere nogle af disse

Læs mere

Digital strategi og lederen på de sociale medier

Digital strategi og lederen på de sociale medier Digital strategi og lederen på de sociale medier Mads Cramer, Digital Chef @madscramer Mere synlighed Bedre indsigter Tættere engagement 7 digitale kommunikation trends Når som helst, hvor som helst, uanset

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S

Kim Lorentzen. 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Kim Lorentzen 31 år Cand.merc.jur og Mini MBA Tidligere HR Manager, Nokia Danmark A/S HR Analyst, Novo Nordisk A/S Hvorfor jeg mener at vide noget om jobsøgning Har arbejdet som HR Manager i Nokia Danmark

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere