bladet! Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS nummer 2 oktober Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet! Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS nummer 2 oktober Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan?"

Transkript

1 nummer 2 oktober bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Bestyrelsens forslag: SK fusionerer med CS Ja eller nej? Ekstraordinær kongres 3. dec. side 3 Hvorfor og hvordan? side 6-7 Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

2 FAGBLAD for konstabler og korporaler i Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening & Flyvevåbnets Konstabel- og Korporal Forening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: Redigering og layout Hanne Hansen, CO-Søfart Tryk Specialtrykkeriet Viborg Oplag 850 Ib Skoubo formand for SK ansvarshavende redaktør Tlf.: Jan Lyngsøe formand for FKKF redaktør Tlf.: Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Næste nummer Udgivelsesplanlægningen for 2016 er ved deadline på dette blad endnu ikke afsluttet. Udgivelsesdato for næste blad vil blive opdateret senest 1. januar 2016 på SK's og FKKF's del af hjemmesiden på Indlæg, forslag m.v. sendes til SKs og FKKF's adresse eller som e-post til: Indhold Lynx på 'Thetis' agterdæk under sejlads fra Mestervig til Daneborg. Se også bagsiden af dette blad. Foto: Morten Falck Rasmussen 4 Leder SK 5 Leder FKKF 6-7 SK og CS enige om fusion 8-9 Efter SK og FKKF kongresser 9 Nyt om navne Medarbejder-utilfredshed i Flyvevåbnet 12 Nyt fra Min A-kasse og TJM 16 Retur i varmen i 'Thetis's hangar Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i Bladet!, er ikke nødvendigvis udtryk for SKs og FKKFs officielle holdninger, bortset fra lederen. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Bladet! sendes til medlemmer af Søværnets Konstabelforening og medlemmer af Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening. Er Bladet! forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: FKKF Husk at melde adresseændring til SK og FKKF ISSN trykt udgave ISSN online udgave

3 AFHOLDES I MØDELOKALET HOS CO-SØFART - RØDOVRE EKSTRAORDINÆR KONGRES 2015 SK INDKALDER HERMED TIL EKSTRAORDINÆR KONGRES TORSDAG 3. DECEMBER kl CO-SØFART MOSE ALLÉ RØDOVRE Kongressen skal behandle: SK-bestyrelsens forslag til fusion med Centralforeningen for Stampersonel, CS Program: Ankomst, registrering kaffe/the Ekstraordinær Kongres med behandling af bestyrelsens forslag om, at SK fusionerer med CS. Bestyrelsen fik på den ordinære kongres 4. september kongressens mandat til at indlede fusionsforhandlinger med CS. Dette er fulgt op, og der vil på den ekstraordinære kongres foreligge et motiveret forslag til fusionsaftale. Kongressen består af de delegerede fra SK - som omfatter bestyrelsen valgte TR / FTR valgte SIKREP kontaktpersoner Kun de delegerede har tale- og stemmeret. Alle medlemmer kan frit overvære kongressen - dog for egen regning. Tilmelding nødvendig: send tilmelding til senest fredag 27. november kl Afslutning med en let anretning OBS Ved flere tilmeldte, end der er plads til i CO-Søfarts mødelokale flyttes arrangementet til anden adresse i Københavnsområdet. De tilmeldte får i givet fald direkte besked. Endelig dagsorden og bestyrelsens motiverede forslag til beslutning sendes til kongressens delegerede pr. senest 2. november og lægges samtidig på hjemmesiden SK EKSTRAORDINÆR KONGRES

4 Leder Udfordringerne er store - SK og CS vil samle kræfterne af Ib Skoubo, formand for SK De sidste efterhånden mange år med omstruktureringer og besparelser på personelsiden har gjort det til noget af en udfordring at være ansat i Forsvaret - uanset om man er civilt eller militært ansat og uanset hvilken rang man ellers har. Politikernes blinde tro på, at man kan få mere for mindre, hvis bare man hyrer dyre konsulentfirmaer er ikke bare forkert men også farlig for Forsvarets evne til at indfri politikernes ambitioner på den storpolitiske scene. SK støtter naturligvis op om, at Danmark lever op til sine forpligtigelser overfor vore allierede og andre som føler sig truede, men det gøres nu en gang bedst med et forsvar, som er stærkt såvel indad- som udad til. Indflydelsen skal øges Med baggrund i virkeligheden, som en mindre fagforening og for at kunne give jer medlemmer den bedst mulige service og de bedste vilkår at arbejde under, har vi i bestyrelsen igennem en periode kikket rundt efter samarbejdspartnere, som positivt vil kunne medvirke til at øge vores indflydelse overfor vores arbejdsgiver. På den nyligt afholdte Kongres fik bestyrelsen mandat til at gå videre i dette arbejde. Det har vi i bestyrelsen fulgt op på, og resultatet har været en række møder blandt andet med CS. Efter disse møder står det klart, at tidligere tiders uenigheder efterhånden er visket væk, og det er et faktum, at begge foreninger ønsker at skabe de bedst mulige rammer for alle vore medlemmer. Kræver store ressourcer Da vi jo alligevel arbejder ganske godt sammen derude i den virkelige verden, vil det være naturligt, at vi forener vores kræfter til gavn for alle medlemmer. Udfordringerne som fagforening er blevet stadig større, og det pres som bliver lagt på os udefra kræver store ressourcer økonomisk - men bestemt også menneskeligt. Det kræver en stærk fagforening og sammen står vi stærkere end hver for sig. Konkret har SK og CS nu aftalt rammerne for en fusion. En fusion, som vi i SK er overbeviste om, vil komme medlemmerne til gode. CS og SK på fælles møde-tourne Med baggrund i det ovenstående vil CS og SK komme rundt og holde en række fællesmøder, hvor medlemmerne fra begge grupper er inviteret til at komme og stille spørgsmål og få konkrete svar på, hvad det betyder for dem. Vi håber på at nå rundt til rigtig mange af jer inden december. I SK beder vi Kongressen tage stilling til forslaget om fusion på en ekstraordinær kongres 3. december, som vi indkalder til på side 3 her i Bladet! God vind derude og pas godt på jer selv og hinanden. Ib Skoubo 4

5 Leder FKKF Kom ind i kampen af Jan Lyngsøe, formand for FKKF Først vil jeg ønske til lykke med posten til vores nye forsvarsminister Peter Christensen. Vi håber, du har kampuniformen med, for der bliver mere end brug for den med de udfordringer Forsvaret står midt i på mange fronter og her tænker jeg ikke specifikt på de internationale operationer, Forsvaret deltager i, men på de interne opgaver. Her i bladet på side fortæller kolleger fra Helikopter Wing Karup om, hvordan nogle af problemerne virker på egen krop og motivation. Og de er ikke alene. Vi har over sommeren set en lang række af problemerne oprullet i medierne. Ikke nogen overraskelse For os i den tynde ende af ansættelseskontrakten med Forsvaret, er den seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse ikke nogen overraskelse. Nej, den bekræfter nøjagtig, hvad vi alle ikke blot ved, men mærker på egen krop og sjæl hver eneste dag. Tilstanden er i en sådan grad, at det efterhånden ligner falsk markedsføring overhovedet at kalde den omtalte undersøgelse for Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Mistillidsundersøgelse ville være en langt mere præcis betegnelse. For det er lige hvad undersøgelsen påpeger. En dyb mistillid til ledelsen i det system, hvor vi som ansatte loyalt hver dag yder vort bedste - og for mange endnu mere end bare det bedste. Her skal handles Alle alarmlamper blinker. Som ansatte har vi set dem for længe siden. Og vi havde nok i vores naivitet troet, at den årlige såkaldte Medarbejdertilfredshedsundersøgelse skulle være et redskab til de ansvarlige for at få gjort noget ved den komplekse misere. Det tyder mere og mere på, at vi er naive i den sammenhæng. For ingen gør tilsyneladende noget. Alle - fra politikere over ministeriet til forsvarschef - er enige om, at det ikke ser godt ud. Men det skriger til himlen, at der ikke er en eneste, der påtager sig ansvaret som punkt 1, og som punkt 2 sætter en plan i gang for at vende udviklingen. Utroligt. Vi spurter som ansatte rundt i et system, hvor det at tage ansvar er hver mands pligt. Vi er ansvarlige langt ud over alle grænser. Men ingen i toppen påtager sig ansvaret for, at vi som medarbejdere rent ud sagt har det møghamrende skidt. Her er ikke brug for hverken flere undersøgelser, konsulentrapporter eller målinger. Her er brug for handling. Jeg beder politikere, ministerium og forsvarschef komme ind i kampen. Med venlig hilsen i håbefuld forventning om handling Jan Lyngsøe 5

6 SK og CS enige om sammenlægning Ekstraordinær SK Kongres skal tage stilling til spørgsmålet Sammenlægningen skal til afstemning på en ekstraordinær SK Kongres torsdag 3. december. I løbet af november måned får både SK- og CSmedlemmer mulighed for at stille spørgsmål til planerne, når de to formænd besøger flådestationerne i Korsør og Frederikshavn. Fra SK ser formand Ib Skoubo og bestyrelsen en sammenlægning med CS som den bedste måde at sikre SK-medlemmerne på. Her vil de kunne få den bedst mulige service i faglige spørgsmål, få direkte indflydelse i samarbejds- og kontaktudvalg på tjenestestederne og i samarbejde med CS fokusere på blandt andet efteruddannelse for at øge medlemmernes mulighed for at kunne skifte til civile erhverv. Hos CS ser formand Jesper K. Hansen en sammenlægning med Søværnets Konstabelforening som en positiv udvikling for Centralforeningen for Stampersonel i en tid, hvor Forsvarets ansatte kommer under stadigt større pres ansættelsesmæssigt. Med store udefra kommende udfordringer for den enkelte, er der desto større behov for at samle kræfterne og stå sammen i de ansattes faglige organisationer. Enighed om at se fremad Hos både SK og CS er der enighed om at se fremad. Fortidens uenigheder og stridigheder mellem de to organisationer er de to formænd enige om at lægge bag sig. Hvis sammenlægningen vedtages i SK, er begge parter enige om fordomsfrit at indgå i samarbejdet. CS vil i givet fald blive den fortsættende forening, og rent organisatorisk sikres konstablerne og Formand for CS, Jesper K. Hansen (tv) og formand for SK, Ib Skoubo, er enige om, at CS og SK skal lægge fortidens stridigheder bag sig og se fremad - til fælles bedste for medlemmerne af begge foreninger. Foto: hck sergenterne i en hensigtserklæring hver to pladser i Søværnsgruppen i CS. Hvis sammenlægningen vedtages i SK og dermed kan træde i kraft pr. 1. januar 2016, vil nuværende formand Ib Skoubo indtræde i CS hovedbestyrelsen frem til kommende CS-kongres i 2018, hvor der vælges/genvælges en ny hovedbestyrelse. Skitse til aftale Hovedpunkterne i en evt. sammenlægningsaftale mellem Søværnets Konstabelforening, SK og Centralforeningen for Stampersonel, CS, er drøftet og der tegner sig en skitse til en aftale. Hos CS har bestyrelsen besluttet, at CS kan sammenlægges med SK. Hos Søværnets Konstabelforening skal forslaget om sammenlægning som nævnt først til afstemning på den ekstraordinære kongres. De to aftaleparter lægger op til en sammenlægning med virkning fra 1. januar Hovedlinjerne i aftalen er indgået mellem de to foreningers respektive formænd, Ib Skoubo fra SK og Jesper K. Hansen fra CS. af Hanne Hansen 6

7 Formand for SK: SK-medlemmerne sikres bedst ved sammenlægning med CS At kunne tilbyde den bedst mulige service og sikre medlemmerne direkte indflydelse i samarbejds- og kontaktudvalg er blandt de primære bevæggrunde bag SK s forslag til fusion med Centralforeningen for Stampersonel, CS. -Vi står som ansatte midt i meget store udfordringer i Forsvaret. Og udfordringerne bliver ikke mindre. Det kræver mere og mere at kunne yde medlemmerne den optimale hjælp, og det kræver stadigt flere ressourcer. Derfor har vi i SK indledt forhandlinger med CS om et fremtidigt samarbejde i form af fusion, forklarer formand for SK, Ib Skoubo. K. Hansen er et både godt og stærkt afsæt for et fremtidigt samarbejde, siger han og fortsætter: -For medlemmerne vil en fusion med CS på sigt åbne nye muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling, så den enkelte får mulighed for at kunne skifte til et civilt job. Mange konstabler oplever i dag, at de er låste og det er i sig selv ikke motiverende. Det er min oplevelse, at mange konstabler gerne ville have langt større valgfrihed mht. job. Ib Skoubo håber, at så mange medlemmer som muligt vil gøre brug af muligheden for at deltage i de fællesmøder, som CS og SK afholder i årets sidste par måneder. -De fælles medlemsmøder, som Jesper K. Hansen fra CS og jeg nu tager ud til er en åben mulighed for at få svar på de spørgsmål, som man måtte have. Man kan sige, at vi står på mål for det hele. Og vi er bestemt også lydhør for de input, som medlemmerne nu måtte komme med, bemærker Ib Skoubo og tilføjer: -Og det er vigtigt at understrege, at intet er besluttet om en evt. fusion, inden SK har afholdt den ekstraordinære kongres, som vi nu har indkaldt til torsdag 3. december. hanh Står stærkere -Ved at forene kræfterne, står vi stærkere. Og det er min klare overbevisning, at den åbne dialog, som vi de seneste par måneder har haft med CS og formand Jesper De to formænd, Jesper K. Hansen fra CS og Ib Skoubo fra SK, besvarer spørgsmål på medlemsmøder i de kommende to måneder. Foto: SK Formand for CS: Naturligt for CS at indgå i forhandlinger -Ude om bord i skibene er vi jo kolleger, uanset hvilken fagforening man er medlem af. Og det er naturligt for CS at indgå i forhandlinger med SK om at komme videre, siger Jesper K. Hansen, formand for Centralforeningen for Stampersonel, CS. -Faktisk er det jo tude tosset at være to forskellige fagforeninger. Og jeg tror, at det for medlemmerne er noget forvirrende, siger han og fortsætter: -Derfor er det for os i CS meget positivt at komme videre. Og vi vil gøre vores til, at SK s medlemmer vil føle sig velkomne og føler, at de bliver en del af os, forudsat at SK s kongres vedtager forslaget til sammenlægning. Demokratiske processer i CS skal sikre, at konstabelgruppen får al den indflydelse, som medlemmerne selv ønsker. -Vi garanterer, at vi skaber al den åbenhed, der skal til, for at medlemsgrupper kan få den indflydelse, som de ønsker. Vi har en demokratisk tilgang til arbejdet i organisationen, så det er et spørgsmål om selv at føre sine ting og sager frem. -En positiv udvikling Jesper K. Hansen slår fast, at det efter hans bedste overbevisning på sigt ikke er holdbart, at konstabelgruppen om bord er fordelt på to faglige organisationer. -Vi er i CS helt åbne overfor den dialog, som vi nu har fået indledt med SK. Det er en positiv og rigtig udvikling, og vi har i CS ingen skjulte dagsordener, understreger Jesper K. Hansen og fortsætter: -Og det vil medlemmerne af både CS og SK selv kunne konstatere, når Ib Skoubo fra SK og jeg her i løbet af årets sidste måneder tager rundt på fælles medlemsmøder på tjenestestederne. Her får medlemmerne alle muligheder for at få direkte svar på de spørgsmål, som de måtte have i forhold til den dialog, som vi har om en mulig sammenlægning. hanh 7

8 SK Kongres 2015 afholdt 4. september Bestyrelsen fik mandat til at finde fusions eller samarbejdspartner Et af punkterne på dagsordenen til SK's ordinære kongres 4. september var et forslag til afklaring af SK's fremtid. Bestyrelsen fik kongressens godkendelse til at finde en fusions- eller samarbejdspartner. Formand Ib Skoubo motiverede forslaget med, at det ikke bliver nemmere at drive en fagforening, og at de udefra kommende udfordringer for medlemmerne kræver optimal medlemsservice. Forud for kongressen havde Ib Skoubo haft et sonderende møde med formand for Centralforeningen for Stampersonel, Jesper K. Hansen. Et sonderende møde, der afklarede, at CS var åben for dialog om et evt. samarbejde. Ib Skoubo understregede, at udgangspunktet for bestyrelsens ønske om at finde en afklaring for SK s fremtid først og fremmest handler om det enkelte medlems tarv. -Vi ønsker i bestyrelsen at sikre det enkelte medlem bedst muligt. Der er ingen tvivl om, at det er det og intet andet der er det primære, sagde han. Kongressen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag. Kongressen vedtog også en ændring af vedtægternes 7 om valg til bestyrelsen. I stedet for, at der som hidtil SKULLE vælges fem bestyrelsesmedlemmer, er vedtægterne nu ændret, så der skal vælges OP TIL fem bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens hidtidige næstformand Michael Moeskær har på grund af helbredsmæssige hensyn valgt at trække sig fra posten og bestyrelsen tidligere på sommeren, ligesom Malthe D. Henningsen heller ikke ønskede genvalg. Kongressen valgte André Borre som nyt medlem af bestyrelsen, mens Kent Olsen blev valgt som næstformand. De øvrige poster blev besat ved genvalg, mens Hans Philipsen blev nyvalgt som kritisk revisor. Ib Skoubo takkede Michael Moeskær og Malte D. Henningsen for deres indsats i bestyrelsen - for Michael Moeskærs vedkommende en mangeårig indsats i forskellige sammenhænge helt fra foreningens start i Af Hanne Hansen Bestyrelsen i Søværnets Konstabelforening Ib Skoubo Kent Olsen næstformand Jens Peter Janum Michael Madsen best. medlem André Borre best. medlem formand best. medlem På kongressen blev André Borre nyvalgt til bestyrelsen. Kent Olsen blev valgt til næstformand, mens Hans Philipsen blev valgt til kritisk revisor. De øvrige i bestyrelsen samt suppleanter blev genvalgt. Niels Clausen-Nielsen suppleant Bjarne Jespersen suppleant Hans Philipsen kritisk revisor 8

9 FKKF Kongres 2015 FKKF afholdt 4. september ordinær kongres - generalforsamling - i mødelokalet hos CO-Søfart, hvor foreningen har adresse. Formand Jan Lyngsøe noterede i sin beretning, at medlemstallet desværre er reduceret i perioden siden sidste kongres. -På sigt må vi i foreningen tage fremtiden til overvejelse, hvis ikke det lykkes at vende udviklingen, bemærkede han blandt andet. Han henviste til beslutningen i SK om at finde fusions- / samarbejdspartner og fortsatte: -Vi følger udviklingen i SK nøje og tager afstik af fremtiden, når SKs planer evt. munder ud i nye veje for foreningen. Regnskab for 2014 og budget for det kommende år blev godkendt. Under valget var der genvalg til såvel bestyrelsesmedlemmer som revisor. Bestyrelsen er således identisk med bestyrelsen i perioden op til kongressen. hanh Jan Lyngsøe formand Henrik Vester næstformand Jonas H. Oldenburg bestyrelsesmedlem Runde dage september februar 2016 Nyt om navne SK 30 år 29/11 Emil Haahr 28/12 Robert Søgaard Rostrup 40 år 10/9 Dennis Rasmussen 12/10 Christian Møller Pedersen 25/10 Dian Irene Hess 10/2 Jacob Nielsen 50 år 24/9 Pau Warny Ollivierre 11/12 Tommy Gantzel Bendixen 12/1 Henrik Frederiksen 15/1 Claus Chris Petersen 60 år 19/10 Peter Madsen 29/12 Ella M. Bagh Madsen FKKF 40 år 14/12 Jørgen Thorsted Heeris Blach Ring eller skriv Vil du være sikker på at få din mærkedag nævnt i spalterne, så ring eller skriv til redaktionen - gerne i god tid. Kontakt Hanne Hansen kommunikationskonsulent i SK tlf / Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer.rosetter Vi er flyttet til nedenstående adr. Dronning Olgas Vej Frederiksberg Tel. & fax:

10 Utilfredsheden i Flyvevåbnet har mange gode grunde Kommandovejen har spillet fallit. Ansatte, der går kommandovejen for at løse problemer, møder et massivt "rockwool lag". Intet kommer ud af anstrengelserne, påpeger FKKF-medlemmer i dette debatindlæg. OVERORDNEDE RESULTATER Tilfredshed, motivation og fastholdelse Tilfredshed: To tredjedele (68%) af de ansatte inden for Forsvarsministeriets område erklærer sig tilfredse eller meget tilfredse med deres job som helhed. Omkring hver syvende (14%) er utilfredse eller meget utilfredse. Undersøgelsen viser et fald i tilfredsheden fra 3. til 4. runde. Motivation: Cirka hver anden medarbejder (48%) føler sig i høj grad eller i meget høj grad motiverede i deres arbejde, mens 17% føler sig motiverede i ringe grad eller i meget ringe grad. De resterende 35% svarer, at de i nogen grad føler sig motiverede. Andelen, der i høj eller meget høj grad er motiverede i deres arbejde, er faldet fra 3. til 4. runde. Fastholdelse: Seks ud af ti (58%) af de ansatte ønsker i høj eller meget høj grad at blive inden for Forsvarsministeriets område de næste to år. Omkring hver fjerde (23%) søger aktuelt andre jobs uden for Forsvarsministeriets område. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed - alt taget i betragtning? I hvor høj grad føler du dig motiveret i dit arbejde? Ønsker du at blive inden for Forsvarsministeriets område de næste to år? Søger du aktuelt andre jobs uden for Forsvarsministeriets område? 23% 19% 17% 14% 48% 53% 58% 62% 4. runde 3. runde 2. runde 1. runde 68% 71% 74% 81% 58% 66% 69% 74% Begge disse resultater viser en lavere fastholdelsesgrad sammenlignet med 3. runde. Note: For tilfredshedsspørgsmål afrapporteres andelen tilfredse eller meget tilfredse. Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. For spørgsmålet: Søger du aktuelt andre jobs uden for Forsvarsministeriets område? afrapporteres andelen, som søger arbejde uden for Forsvarsministeriets område. Senere i rapporten sammenlignes resultaterne for Forsvarsministeriets område med resultater for offentligt ansatte generelt. 5 Debatindlæg Af FKKF-medlemmer ansat i Forsvaret Hver fjerde søger væk fra Forsvaret, konkluderer den seneste "Medarbejdertilfredshedsundersøgelse", lavet af Epinion. Den negative udvikling kan ikke overraske ledelsen, påpeger forfatterne bag dette debatindlæg. Debatindlægget bringes anonymt. Afsenderne er redaktionen bekendt. Ønskes yderligere oplysninger om de i debatindlægget rejste problemstillinger kontakt formand for FKKF, Jan Lyngsøe Arbejdsforhold i Flyvevåbnet for både flymekanikere, flyoperative samt andet personel i Flyvevåbnet er de sidste mange år blevet forringet i sådan en grad, at medarbejdertilfredsheden ligger på et historisk lavt niveau. I forbindelse med den nyligt offentliggjorte medarbejdertilfredsundersøgelse i forsvaret, er det bemærkelsesværdigt, at tilfredsheden blandt de operative er gevaldigt lavere end blandt det personel, der sidder på kontor. Årsagen hertil kunne skyldes den udtalte afstand mellem mål og midler. Det kan på ingen måde komme bag på ledende medarbejdere fra alle niveauer, at medarbejderne er utilfredse og oplever at arbejdsvilkårene er blevet forringet i sådan en grad, at op til 1/4 af medarbejderne aktivt søger andet arbejde udenfor Forsvaret. Det kan forekomme bekymrende, at stadig flere søger væk. Det er, hvad man kan fristes til at kalde en negativ spiral. I takt med, at vi bliver færre og flere stillinger er ubesatte, øges presset på os, der er tilbage. Når der er færre at tage af, bliver de samme f.eks. oftere udsendt. Og så er den negative spiral for alvor sat i bevægelse. For med hyppigere udsendelser, vil flere - der ikke ønsker at være så meget ude -, søge væk. Konkrete eksempler Af mere konkrete eksempler på forhold, som opleves som særdeles utilfredsstillende kan nævnes afskaffelsen af tjenestemandspensionen. At denne beslutning er politisk og dermed ikke til at ændre umiddelbart, er bredt accepteret blandt medarbejderne, men hvad der ikke er accepteret, er det forhold, at der ikke er klare retningslinjer for personel, der allerede er tjenestemænd/tjenestemænd på prøve og som ved udnævnelse fra konstabelgruppen til SG-gruppen står til at miste deres tjenestemandsansættelse. Internt i Flyvevåbnet opleves en total tavshed og manglende opbakning fra systemet til at få klarhed over, hvordan reglerne skal tolkes og forvaltes. Dette forhold er direkte årsag til, at den generation af nye mellemledere i Flyvevåbnet overvejer eller direkte søger nyt arbejde udenfor Forsvaret. Manglende belønning Fastholdelse af eksisterende medarbejdere - især blandt flymekanikere -, er som bekendt i pressen også et punkt, der her bør nævnes. Lønniveauet i Flyvevåbnet for især flymekanikere er ved at ligge for meget under, hvad der kan opnås i det civile, medbringende de samme kompetencer og samme arbejdsbelastning. I Flyvevåbnet bliver de flymekanikere, der påtager sig et ekstra ansvar i form at klarmelderstatus eller vælger at blive sergenter og fungere som mellemledere, ikke belønnet hverken økonomisk eller på anden måde anerkendt, tværtimod. Flyvevåbnet er så belastet på alle niveauer, at flysikkerheden er på kanten til at være udfordret. Ledelsen i Flyvevåbnet er be- fortsætter næste side 10

11 fortsat fra forrige side SK tilbudet gælder medlemmer af både SK og FKKF kendt med denne udfordring og pålægger dermed ovennævnte medarbejdere et yderligere pres for at sikre, at flysikkerheden ikke kompromitteres - uden at have mulighed for at belønne dette ekstra ansvar. Kommandovejen virker ikke Ledelsen i Flyvevåbnet kræver, at medarbejderne følger kommandovejen, hvilket der er forståelse for, men denne kommandovej har spillet fallit. Flymekanikerne i Skrydstrup er et glimrende eksempel på, at kommandovejen er blevet fulgt og at intet brugbart resultat er kommet ud af anstrengelserne og først ved at by passe det, der kan opleves som et rockwool lag, sker der noget, både internt såvel som eksternt. Ovenstående rejser nu følgende spørgsmål: 1. Foreligger der allerede et regelsæt omkring forvaltning af det personel, der allerede er tjenestemænd og som ønsker at være mellemledere, subsidiært også for gruppen af personel på prøvetid med samme ønske om at blive mellemledere? 2. På hvilket niveau anderkender Forsvaret, at problemet med fastholdelsen af flymekanikere kan resultere i kompromittering af flysikkerheden? 3. Såfremt der anerkendes et problem, ønskes der en forklaring på, hvilke tiltag der er i støbeskeen for eksisterende medarbejdere? 4. Overvejer den øverste ledelse at indføre en kortere signalvej mellem operativt personel og øverste ledelse, således at reelle problemstillinger kommer igennem rockwool laget? 5. Anerkender øverste ledelse, at der er for stor forskel mellem lønniveau/belastningsgrad indenfor Forsvaret kontra det civile? HELBREDSSIKRING til kun 108,25 kr. pr. md. SK kan via sit medlemsskab af CO-Søfart tilbyde medlemmerne af Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening at sikre sig med en PFA helbredssikring. Med en PFA Helbredssikring får du en sundhedsforsikring, som sikrer dig hurtig behandling på privathospitaler, -klinikker eller hos en speciallæge. Din helbredssikring kan hjælpe dig med alt fra kiropraktor til psykolog, fra operation til genoptræning. Dine børn mellem 1 og 18 år er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har. Pris for PFA Helbredssikring Prisen for helbredssikringen er kun kr. årligt. Din ægtefælle eller samlever kan også få PFA Helbredssikring til en meget fordelagtig pris. For kun kr. om året er din ægtefælle eller samlever sikret samme gode vilkår. Tilmelding via SK / FKKF Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK / FKKF, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Efterfølgende vil du modtage et girokort fra PFA, som du selv skal indbetale. Vil du vide mere? PFA SundhedsCenter på , hvis du har spørgsmål til PFA Helbredssikring. Du kan også læse mere på pfa.dk. Du skal udfylde en formular for at tilmelde dig PFA helbredssikring. Bestil formularen eller print den ud fra hjemmesiden: Ring til SK/FKKF og få den tilsendt - tlf Bestil den via til Print den ud fra SK's hjemmeside på fra menupunktet: Forsikringer 11

12 Endegyldigt farvel til papirpost i Min A-kasse? Af Maria Hamilton, Min A-kasse NYT FRA Fra den 1. november 2015 overgår Min A-kasse-kasse til udelukkende at benytte digital kommunikation til vores medlemmer. Vi har hidtil eftersendt informationer pr. papirpost, hvis de ikke blev læst på selvbetjeningen. Dem sløjfer vi nu, primært fordi portoen snart stiger fra 9-19 kroner, og vi vil hellere bruge de penge på at holde vores service oppe og kontingent nede. Vi sender stadig SMS er og mails for at minde om, at der ligger ny information i selvbetjeningen, så man ikke skal tjekke den konstant. Hjælp mulig Når vi går over til at være fuldstændig digitale, betyder det dog ikke, at vi glemmer de medlemmer, der af en særlig grund er forhindret i at tjekke den elektroniske selvbetjening. (Der er specifikke regler på dette område, som du kan læse mere om på Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information også hvis du har brug for hjælp til at gennemskue, hvordan du bruger selvbetjeningen. Tjenestemændenes Forsikring informerer: Kunder flyttes over på nye forsikringer Berørte kunder har fået direkte besked Af Maria Ewald, Tjenestemændenes Forsikring Her i oktober modtager flere end husstande med forsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring information om, at fem af forsikringerne: Familie-, Villa-, Fritidshus-, Årsrejse- og Campingvognforsikring udgår og erstattes af nye forsikringer. De nye forsikringer er mere fleksible, hvilket betyder, at flere består af en grunddækning med mulighed for at købe tilvalgsdækninger efter behov. Ifølge Marie-Louise Rahbek, direktør i Tjenestemændenes Forsikring, giver de nye forsikringer kunderne mulighed for at tilpasse deres forsikringer, så de passer til netop deres liv og behov i en verden, der forandrer sig. De nye forsikringer er desuden baseret på mere individuelle priser, som beregnes ud fra den enkelte kundes risiko. Prisen vil blandt andet blive beregnet ud fra hvor mange, der bor i husstanden, boligens størrelse, antallet af toiletter, hvor huset er beliggende og om der er kælder. I uge 40 og 41 udsendte vi breve, fysisk eller i e-boks til kunder, der skal have ændret deres forsikringer. Flere af vores kunder har allerede vores Indboforsikring (tidl. Familieforsikring): 12T1 Husforsikring (tidl. Villaforsikring): 14T9 Årsrejseforsikring: 13T7 Fritidshusforsikring: 13T8 Campingvognforsikring/Teltvogn: 13T6 nye forsikringer, og de får ikke brev fra os. Har man spørgsmål om de nye forsikringer, kan man finde typiske spørgsmål og svar på tjm-forsikring.dk/nyt. Kunderne er også altid velkomne til at kontakte kundeservice eller deres lokale forsikringstillidsmand. Se her, om du allerede har de nye forsikringer Her kan du se betingelsesnumre for de nyeste forsikringer. Det fremgår af din forsikringspolice, hvilken forsikring du har: Find svar på typiske spørgsmål på vores hjemmeside tjm-forsikring.dk/nyt 12

13 Tillidsmænd og kontaktpersoner Henvend dig til din lokale SK / FKKF repræsentant, hvis du får problemer SØVÆRNET 1. ESKADRE 1. ESK STAB THETIS VÆDDEREN HVIDBJØRNEN-B Jan Nolsøe Stenberg Mobil: TULUGAQ vacant KNUD RASMUSSEN METTE MILJØ Jens Peter Janum Tlf-tj.: GUNNAR THORSON vacant MARIE MILJØ Keld Kroman Tlf-tj.: GUNNAR SEIDENFADEN Michael Thun Madsen Mobil: DIANA vacant NAJADEN Jannik T. Larsen Tlf-tj.: SØOPMÅLINGEN Morten Wallin Jensen Mobil: ESKADRE FTM / ABSALON ESBERN SNARE Karl-Erik Andersen Mobil: SØLØVEN IVER HUITFELDT OPLOG KORSØR FTM André Borre Tlf-tj.: COMCEN Michael Moeskær Mobil: TKA MOC N John Søborg-Bech Tlf-tj: MUS HELLEBÆK Frank Madsen Mobil: MILITÆRPOLITIET KØBENHAVN MOC S vacant OPLOG FREDERIKSHAVN FTM Ib Skoubo Tlf-tj.: COMCEN Ella M. B. Madsen Mobil.: SLEIPNER Kørsels- og Transportelement Lærlingekontakt Thomas Andreasen SSK SØVÆRNETS SKOLER SMC FREDERIKSHAVN Heini René Jensen Tlf-tj.: SØVÆRNETS SPECIALSKOLE KØBENHAVN Olav Borre Tlf-tj.: FORSVARETS MATERIELTJENESTE FTM FLYVEVÅBNET CSW KARUP Jan Lyngsøe Mobil: KARUP Jonas H. Oldenburg HW-KARUP Henrik Vester Tlf WSKP SKRYDSTRUP Peter Vilsgård Rettelser til listen over kontaktpersoner bedes mailet til 13

14 VI HAR GJORT DET NEMT AT TEGNE EN HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LÆS MERE PÅ tjm-forsikring.dk/ hund LÆS MERE PÅ tjm-forsikring.dk/ kat Du kan selv sammensætte din hunde- eller katteforsikring. Så behøver det ikke at være prisen på dyrlægeregningen, der afgør, om din hund eller kat får den allerbedste behandling. Læs mere om forsikringerne på tjm-forsikring.dk eller ring og hør mere på Du kan også kontakte din forsikringstillidsmand. 14

15 FORSIKRINGER Forsikring der er omfattet af dit medlemskab af enten SK eller FKKF 1. Gruppelivsforsikring med en dødsfaldssum på kr. ved medlemmets død og kr. ved ægtefælles død. 2. Fritidsulykkesforsikring på kr. med dækning for tandskader og brilleskader. OBS Forsikringsopgaven løses af AP Pension, som SK har indgået aftale med. Du er automatisk omfattet af forsikringen, når du er medlem af SK eller FKKF. Kontakt SK / FKKF på tlf for nærmere oplysning HELBREDSSIKRING ekstra tilkøb Kun 108,25 kr. pr. md. Søværnets Konstabelforening har indgået aftale med PFA om en sundhedsforsikring, som hedder en Helbredssikring, til en meget favorabel pris. Prisen for Helbredssikringen, inklusiv børnedækning er kun kr. årligt / 108,25 kr. pr. måned. Din ægtefælle eller samlever kan få helbredssikringen for kr. årligt. Tilmelding til PFA Helbredsikring kan udskrives fra SKs hjemmeside - menupunktet: Forsikringer Du finder det hele på Kontakt SK / FKKF på tlf for nærmere oplysning Helbredssikringen er kommet i stand via SK s medlemskab af CO-Søfart. CFU forsikringsaftale, som gælder alle ansatte i staten Aftale nr hos Forenede Gruppeliv 1. Gruppelivsforsikring med en dødsfaldsdækning på kr. (Fra 1. april 2011) 2. Børnesum på kr. pr. barn under 21 år. (Fra 1. april 2011) 3. Forsikring som udbetales ved konstateret kritisk sygdom på kr. For statsansattes børn under 18 år er forsikringssummen kr. (Fra 1. april 2011) OBS: Der betales skat af præmien for denne forsikring over lønsedlen Som ansat i Forsvaret er du yderligere dækket af en række forsikringer under forskellige forhold, læs mere på FPTs hjemmeside og på HR-Portalen Øvrige forsikringer som gælder for ansatte med kapital- eller arbejdsmarkedspension Også for SKs og FKKFs medlemmer Gruppelivsaftale med en dødsfaldsdækning på kr. Der er yderligere tilknyttet en sum ved ægtefællens død før 60 år på Desuden er der tilknyttet en erhvervsudygtighedsdækning på pr. år. Ved medlemmets død kr. pr. år. til evt. børn. OBS: Der betales præmie og Arbejdsmarkedsbidrag for denne forsikring over lønsedlen. Yderligere oplysninger om forsikringsforhold kan indhentes ved foreningens kontor på telefon

16 Al henvendelse til: CO-Søfart, Mose Alle 13, 2610 Rødovre Søværnets Konstabelforening Flyvevåbnets Konstabel og Korporalforening Mose Alle 13, 2610 Rødovre Tlf.: Fax: Fotos: Morten Falck Rasmussen Retur i varmen i hangaren om bord på 'Thetis' efter vellykket testflyvning Billederne her på bagsiden er en fortsættelse af forsidebilledet, der alle er fra inspektionsskibet Thetis, der i uge 33 var undervejs fra Mestersvig til Daneborg og Sirius patruljen. På grund af is tog sejladsen tre dage, så det var isfyldt farvand, som skibets Lynx fik set fra oven på den vellykkede testflyvning efter reparation af rotorsystemet. I sammenpakket tilstand står Lynx en her i skibets opvarmede hangar. hanh SK bestyrelse Ib Skoubo, formand Kent Olsen, næstformand Jens Peter Janum Michael Madsen André Borre FKKF bestyrelse Jan Lyngsøe, formand Henrik Vester, næstformand Jonas H. Oldenburg A-kasse - "Min A-kasse" (ex STA) Ramsingsvej 28 A, 1. sal, 2500 Valby Tlf.: Fax:

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 3+4 december bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

Læs mere

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar nummer 1 februar bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal

Læs mere

bladet! Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 nummer 4 december side 14-18

bladet! Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 nummer 4 december side 14-18 nummer 4 december bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 side 14-18 Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel-

Læs mere

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste nummer 1 februar bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden?

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø SK og FKKF i tæt samarbejde side 4-5 Forslag til vedtægtsændringer side 6-7 Portræt af SK-talsmand på 'Tulugaq' side 16-17 TEMA 2012

nyt Arbejdsmiljø SK og FKKF i tæt samarbejde side 4-5 Forslag til vedtægtsændringer side 6-7 Portræt af SK-talsmand på 'Tulugaq' side 16-17 TEMA 2012 nummer 6 december 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt SK og FKKF i tæt samarbejde side 4-5 Forslag til vedtægtsændringer side 6-7 Portræt af SK-talsmand på 'Tulugaq' side 16-17 TEMA 2012 Arbejdsmiljø

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler side side 5 14-18 Søværnets Konstabelforening

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Forsikringsguide 2015 Kære tillidsvalgte Kære tillidsvalgte Du er hver dag med til at hjælpe dine kolleger,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærerforeninger Ifølge punkt 10.3.3. i Uddannelsesforbundets

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Emne: Referat af generalforsamlingen i Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI) 16. februar 2016.

Emne: Referat af generalforsamlingen i Hjørring Garnisons Idrætsforening (HGI) 16. februar 2016. HJØRRING GARNISONS IDRÆTSFORENING HGI ARSENALVEJ 55, HJØRRING TLF. 72 81 35 65 Hjørring den 19. februar 2016 Til Medlemmer af HGI Emne: Referat af generalforsamlingen i Hjørring Garnisons Idrætsforening

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

Bilag 1 Forslag til Vedtægtsændringer for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Bilag 1 Forslag til Vedtægtsændringer for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Paragraf Ændring Nye vedtægter: 1 Anden linje: København erstattes med Gentofte. Selskabets navn er Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Danish Management Society). Dets hjemsted er Gentofte Kommune.

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 Spånnebæk 10, 4300 Holbæk. REFERAT 1. Velkomst v/ Formand Allan Andersen 2. Valg af dirigenter iht. forretningsordenens pkt. 2 Valgt

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af sektionernes vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Vedtægter gældende for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper Faggruppe erstatter Sektion også i bestemmelserne

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2 SAMFUND Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt 22. jan. 2016, 13:01 Opd. 22. jan. 2016, 13:33 af Niels Lykke Møller, niem@tv2.dk Nye oplysninger i sagen om muligt embedsmisbrug i

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro

Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro 1. Valg af dirigent Jan Skov, Silkeborg PH blev valgt 2. Valg af referent Tina Kværnø, Næstved PH blev valgt 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

DANMARKS FILM AKADEMI. Ordinær generalforsamling 15. juni 2014

DANMARKS FILM AKADEMI. Ordinær generalforsamling 15. juni 2014 DANMARKS FILM AKADEMI Ordinær generalforsamling 15. juni 2014 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af revisor

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5

bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5 nummer 2 juni bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

November Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner

November Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner November 2014 Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner Ifølge punkt 10.4.3 fastsætter hovedbestyrelsen en rammevedtægt for sektionerne, herunder for landsklubber og regionsklubber. Inden

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Post Danmark, Taulov Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia

Post Danmark, Taulov Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia REFERAT DATO 22. april 2010 15.30 til 17.00 STED Post Danmark, Taulov Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia INDKALDT AF Taulov Transportcenter REFERAT AF Mikkel H. Hansen DELTAGERE Stefan Sommer,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere