Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: Ad 1 Medlemmer og bestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: Ad 1 Medlemmer og bestyrelse"

Transkript

1 BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 22. maj 2010 BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Hotel Klitrosen lørdag den 22. maj 2010 Bestyrelsen har følgende punkter i beretningen: 1. Medlemmer og bestyrelse 2. Tømning af bundfældningstanke 3. Ny cykelsti 4. Ingas Købmandshandel 5. Ny skovlegeplads 6. Skovfældning 7. Nyt skibsværft 8. Købmanden i Hjortdal 9. Indbrud i sommerhuse 10. Vejenes vedligeholdelse 11. Signalmasten 12. Renovation i vinterhalvåret 13. Ejendomsskatter (grundskyld) 14. Planlægning af fremtidige sommerhuse bygningsniveau grund området som helhed 15. Mobilmaster 16. Sommerhusbeboelse i mere end 6 uger - Erhverv 17. Tilbygning Feriecenter Slettestrand 18. Hjemmesiden 19. Diverse Ad 1 Medlemmer og bestyrelse Vi har haft en ret stor nedgang i antallet af betalende medlemmer i grundejerforeningen, idet vi alene er 194 medlemmer nu mod 227 medlemmer i Nedgangen kan ikke helt forklares, men forsøg at tale med jeres naboer, så vi igen kan b live flere medlemmer. Bestyrelsen er: Henning Christoffersen Anna Voss Mads Hvolby Søren Theilgaard Poul Kristensen (suppleant) Preben Stæhr (suppleant) og mig som formand. Ad 2 Tømning af bundfældningstanke Som alle ved, har vi i 2009 fået indført pligt til tømning af vores bundfældningstanke. Kommunen har entreret med ISS om tømningen. For at tømningen kan foregå, skulle vi alle først finde bundfældningstankens dæksel. Herefter er vi forpligtet til at anvise eller anlægge en adgangsvej, som er beskåret for beplantning. Fra adgangsvejen og hen til bundfældningstanken må afstanden maksimalt være 50 meter. Inden for denne afstand skal der være en fri gangvej, så entreprenøren kan bære slangen hen til tanken uden risiko for at beskadige beplantningen.

2 Der har i 2009 været mange problemer, idet en del ikke har fået tømt deres tanke. Det har betydet, at mange har fået et postkort om, at tanken ikke er blevet tømt på grund af manglende fri adgangsvej eller "grene over stamvej". Forklaringen har mange haft svært ved at forstå, idet renovatøren, postvæsenet og andre leverandører ikke har haft samme problemer. Hvis den enkelte grundejer overholder reglerne om fri kørevej - 4,2 meter frit i højden og 3 meter bred - så skal ISS tømme tanken. Det har derfor været nødvendigt for grundejerforeningen at hjælpe medlemmer, som ikke har fået tøm, men har overholdt reglerne. Efter korrespondance med kommunen har kommunen accepteret at fjerne betalingen fra 2009 ved at regulere over ejendomsskattebilletten for Fra 2010 benytter kommunen et IT-system med computer ude i tømningsbilen, så der kan kommunikeres mellem kontoret og chaufføren. Har andre haft problemer, som ikke er løst, vil en henvendelse til kommunen kunne afbøde de fleste problemer. Ad 3 Ny cykelsti Som det med al tydelighed fremgår, er der etableret en helt ny dobbeltrettet cykelsti fra Slettestrand til Hjortdal, og den er/vil blive asfalteret. Det er et rigtig godt initiativ fra kommunens side. Samtidig nedlægges nødkørselsvejen til Kystvejen af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Hvorvidt tunnelen helt nedlægges, ved jeg ikke, men håber, det hele genetableres. Ad 4 Ingas Købmandshandel Der sker nu noget på arealet. Som I kan se, er der kommet et nyt skilt op, og der vil blive bygget 7 småhuse, som efter det oplyste vil kunne stå færdige i september måned. Feriecenter Slettestrand har givet udtryk for, at de vil kunne leje dem ud, og det er tilsyneladende det, der gør, at entreprenøren tør gå i gang med projektet. Det er rigtig dejligt, der sker noget på det område, og det vil være med til at minimere det kedelige indtryk af Slettestrand, når man kommer til området. Ad 5 Ny skovlegeplads Der er etableret en fin skovlegeplads med diverse legeredskaber, som kan anvendes af såvel børn som voksne. Det er godt med motion. Skovlegepladsen er beliggende ca. 100 meter ind ad kørevejen til Svinkløv, på højre hånd. Ad 6 Skovfældning Der fældes fortsat meget i plantagen. Det er fortsat sitka-grantræerne, der fældes, og efter det jeg har fået oplyst, vil fældningen fortsætte de kommende vintre. Der fældes endvidere meget rundt omkring sommerhusene. Det har givet en del kvasbunker rundt omkring og dermed kritiske røster fra grundejerne. Mig bekendt er det meste nu fjernet, og det, der ikke allerede er fjernet, bedes fjernet inden sommer, idet det er ulovligt at have liggende, og det selvsagt er farligt rent brandmæssigt. Ad 7 Nyt skibsværft Skibsværftet på stranden skrider frem. Der har været lidt stilstand her i vinterperioden grundet vejret, men nu er den store hal ved at være færdig, og huset ved siden af er godt i gang. Som I alle ved, er det så kan I læse alt. Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. august 2009 at erstatte de nu ikke længere eksisterende toiletter ved stranden, og det er sket ved, at der bygges to nye toiletter i huset, der er under opførelse, tilhørende havbådene. De vil have indgang for enden af bygningen mod syd.

3 Kommunalbestyrelsen godkendte ligeledes, at det gamle redningshus blev udlejet til havbådene på en 99- årig kontrakt. Ad 8 Købmanden i Hjortdal Købmandsbutikken i Hjortdal blev ikke solgt, og derfor lukkede Kamma Pedersen butikken i vinterperioden efter 16 år på stedet. Gode råd var dyre. Der har været arbejdet intenst på forskellige initiativer, og nu er det lykkedes. Mogens Bislev og Bente Nielsen har genåbnet butikken. De har også kiosken/cafeen i Slettestrand og Slagterkokken i Fjerritslev. De vil ansætte personale til at drive den. De har lejet bygningen og har bygget lidt om. Varesortimentet er nogenlunde det samme, men med mere kød/pålæg a la Fjerritslev. Brug den - støt den! Ad 9 Indbrud i sommerhuse Der har været utroligt mange indbrud i sommerhusene denne vinter. Jeg har på formandsmødet med kommunen forespurgt, hvad kommunen kan gøre. Formentlig ikke meget. Politistationen i Løgstør vil formentlig blive nedlagt. Derfor har politiet tilkendegivet, at de vil patruljere meget mere i kommunen og i sommerhusområderne for om muligt at komme indbrud til livs. Ad 10 Vejenes vedligeholdelse Vejene har ikke været gode denne vinter. Det har været umuligt for kommunen at vedligeholde før for ganske nylig. Nu er vejene igen i orden - i hvert fald Bjerregaardsboulevarden og Redningsvejen. Hummervej mangler fortsat, og hvornår og hvordan det sker, ved jeg ikke. Vinterrydning af vejene er den enkelte grundejers eget problem. Der er således ingen pligt til snerydning af vore veje fra kommunens side. Ad 11 Signalmasten i juli 2009 henvendte foreningen sig til bestyrelsen for Havbaade-foreningen med henblik på om muligt med deres bistand og med lidt økonomi fra foreningens side at få signalmasten renoveret, så den i hvert fald ikke ville være farlig at passere. Det passer sig ikke med et nyt skibsværft og så en signalmast, der er fuldstændig nedbrudt. Vi har modtaget svar, og vores tilbud er modtaget positivt. Der arbejdes på at skabe tilstrækkelig finansiering til renovering af signalmasten, så man er meget glad for vores velvilje til bistand. Ad 12 Renovation i vinterhalvåret I vinterhalvåret har der været store problemer med tømning af affaldscontainere. Det har sneen selvfølgelig været årsag til. Flere steder har vejene været svært fremkommelige, og renovationsvognen har ikke kunnet nå frem. Der har derfor været henvendelse fra mange utilfredse sommerhusejere, der ikke har fået tømt affaldscontainerne. Følgelig vil kommunen indføre et nødregulativ, som skal træde i kraft, når der indtræffer ekstreme vintre, og således at sommerhusejerne kan aflevere dagrenovation på genbrugspladserne eller i stor-containere, der opstilles forskellige steder i kommunen. Sommerhusejerne kan gå ind på kommunens hjemmeside og se, hvordan man skal forholde sig. I øvrigt har kommunen købt 4-hjulstrækker, som kan komme frem mange flere steder. Ad 13 Ejendomsskatter (grundskyld) Ejendomsskatterne er steget enormt i vores område. Det skyldes til dels kommunesammenlægningen, hvor den gamle Fjerritslev Kommune havde en grundskyld på 20 o / oo. I 2007 steg den så til 24,82 o / oo og her i

4 2010 til 31,86 o / oo. Stigningen i skatterne steg fra 2009 til 2010 med 4,06 o / oo, og selve skattestigningen på 0,2 o / oo og grundskylden 3,86 o / oo. Det er således grundejerne og især de sommerhusejere, der har fået stigningen at mærke. Jeg spurgte kommunen, hvorfor fordelingen lige var blevet som nævnt og udtrykte min forbavselse. Borgmesteren svarede, at det var en enig kommunalbestyrelse, der havde fordelt stigningen. Vi har ingen stemmeret i kommunen som sommerhusejere, så resultatet var ret oplagt - det koster ingen stemmer. Reelt er min ejendomsskat for sommerhuset på niveau med det beløb, jeg betaler for hus i Århus-området - tankevækkende. Ad 14 Planlægning af fremtidige sommerhuse På formandsmødet med kommunen drøftede vi meget den fremtidige sommerhusplanlægning. Der er udarbejdet et arbejdsdokument fra kommunens side, som alle ved at gå ind på kommunens hjemmeside kan kommentere og komme med forslag til. De overordnede forhold er følgende: A. Bygningsniveau B. Grund Opvarmningen skal være fra el. Der skal satses på jordvarme, solpaneler og solvarmeanlæg. Solfangere skal være etableret således, at de ikke reflekterer solen. Bygningernes areal må maksimalt være 150 m 2 og 50 m 2 garage/udhus. Bebyggelsens højde må efter forslaget være 6,50 meter mod de nuværende 5 meter. Man vil se positivt på to etager. Det skal sikres, at bebyggelsen på hver grund fremstår som en samlet enhed. Derfor skal garager, carporte, udhuse mv. placeres inden for en afstand af 5 meter fra sommerhuset. C. Området som helhed Kommunen vil sikre, at der oprettes grundejerforeninger med medlemspligt, som skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg. Det gælder dog kun for nyudstykninger. Ad 15 Mobilmaster Der er planer for etablering af nye mobilmaster blandt andet ved Tranum Strand. Der er imidlertid ikke mulighed for IT-dækning i området, da der er for få sommerhusbeboere i Slettestrand-området, for at udbyderne vil installere det nødvendige materiel. Nogle kan via fastnet og trådløst internet komme på nettet. Enkelte kan via mobilbredbånd komme på nettet. Søren vil sige lidt mere om dette senere under punktet eventuelt. Ad 16 Sommerhusbeboelse i mere end 6 uger - Erhverv Vi har modtaget henvendelse fra utilfreds grundejer, der har konstateret erhvervsmæssig brug af sommerhuse. Det har drejet sig om anvendelse af sommerhus til brug for en gruppe utilpassede unge mennesker, der har boet i sommerhus sammen med en eller flere ledere i perioder. Jeg har talt med kommunen herom, og der har ikke været tale om ulovligheder. Da der alene har været tale om ca. 6 uger, overskrider det ikke perioden som anført i planlovens 40, hvor det fremgår, at det vil være ulovligt ved 8-9 ugers benyttelse. Hvis sommerhuset ikke bebos af mere end 6-8 personer, kræves der ikke tilladelse fra kommunen, ej heller i sommerhusområder. Da sommerhuset ej heller har været benyttet på en måde, der kan betragtes som erhvervsmæssig, vil kommunen derfor ikke skride ind. Ad 17 Tilbygning Feriecenter Slettestrand

5 Der bygges på Hotel Slettestrand. Det er efter det oplyste 7 udestuer, der etableres under eksisterende balkoner på feriecentrets sydligste værelsesfløj. Der er givet dispensation hertil fra kommunens side. Ad 18 Hjemmesiden Søren vil ligeledes komme ind på hjemmesiden under punktet eventuelt. Ad 19 Diverse Vi vil gerne have ændret vedtægterne, og det punkt kommer vi til senere på dagsordenen. Vi har fået et hjertesuk omkring affaldsstativer, som ikke er lukket ordentligt. Det giver anledning til rotter i området, som er observeret i små vandgrøfter. Der er taget kontakt til kommunen med henblik på bekæmpelse. Endelig vil jeg tage kontakt til Feriecenter Slettestrand omkring ridning. Der må ikke rides i klitterne, og der må ikke galopperes i nærheden af mennesker. Vi har naturligvis på ny blåt flag i Slettestrand. Festen i 2009 blev desværre ikke til noget, idet for få havde tilmeldt sig. Jeg håber, det måske næste år vil lykkes for en initiativgruppe at få arrangere en fest, hvor rigtig mange vil deltage. Det trænger vi til. Hermed skal jeg ønske alle en rigtig god sæson i Slettestrand og indstille beretningen til godkendelse. Den 22. maj 2010 Jens Jerslev

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 04. april 2014, kl. 10.00 til ca. 10.55 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 1. Indledning (ved Dorte) Velkomst og tak for deltagelse og velkommen til nye medlemmer: Det drejer sig om: Christina og Tom i nr. 137, Bolette

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere