BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO"

Transkript

1 BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning

2 FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til uddannede serviceteknikere. ADVARSEL: For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Udstyret må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på udstyret. Træk strømforsyningsledningen ud af AC-stikdåsen for helt at koble udstyret fra vekselstrømslysnettet. Dette symbol angiver, at farlig spænding, som giver risiko for elektrisk stød, er til stede i dette produkt. Dette symbol angiver, at den litteratur, som følger med dette produkt, indeholder vigtige oplysninger om betjening og vedligeholdelse.

3 Indhold 3 Placering af musiksystemet, 4 Find ud af, hvordan du placerer BeoCenter 2 og stikpanelet. Tilslutning af kablerne, 6 Find ud af, hvordan du slutter alle kabler til stikpanelet. Montering af vægbeslag, 8 Find ud af, hvordan du monterer vægbeslaget (ekstraudstyr) til stikpanelet. Musik-/videosystem, 10 Find ud af, hvordan du indstiller dine produkter til den korrekte Option og betjener forskellige musik-/videosystemer. Vedligeholdelse af musiksystemet, 12 Find ud af, hvordan du rengør systemet og diske. Indeks, 13

4 4 Sørg for, at musiksystemet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde, når du sætter musiksystemet op: 1 Forbind kablet mellem masterenheden og stikpanelet 2 Sæt alle kabler i deres respektive stik i stikpanelet husk, at stikket ikke må sættes i stikkontakten endnu! 3 Før kablerne gennem åbningen i begge ender af stikpanelet 4 Monter låget til stikkene på stikpanelet 5 Sæt stikket til produkterne i stikkontakten Hvis du ønsker at montere stikpanelet på et vægbeslag, skal du se de følgende sider. Placering af musiksystemet Sådan placerer du masterenheden og stikpanelet Placer dit musiksystem på en solid overflade, helst et bord, en skænk eller stand, hvor det skal stå permanent. Anbring ikke genstande oven på BeoCenter 2. Musiksystemet er udelukkende beregnet til indendørs anvendelse under tørre forhold og inden for et temperaturområde på C. Undgå at placere systemet i direkte sollys, nær radiatorer eller andre varmekilder. Du må ikke slutte nogen af produkterne i dit system til lysnettet, før du har tilsluttet alle kablerne (se side 6). Hvis stikpanelet placeres tæt ved gulvet, er det bedst at slutte alle nødvendige kabler til stikpanelet, før du monterer det på vægbeslaget. Du skal også sørge for, at der er tilstrækkelig plads til at fjerne stikpanelet fra vægbeslaget igen. Før du monterer vægbeslaget, skal du sørge for, at alle kabler er tilstrækkeligt lange. Stikpanelet kan placeres lodret eller vandret, f.eks. på gulvet men det er vigtigt at sikre tilstrækkelig ventilation. Stikpanelet kan eventuelt fastgøres til væggen med det vedlagte vægbeslag (se side 8). Husk, at der skal være god plads til siderne, så dørene kan åbnes. For at sikre korrekt ventilation skal der være mindst 5 cm fri luft på hver side af stikpanelet og 10 cm over det. Stikpanelet må under ingen omstændigheder tildækkes af f.eks. isoleringsmateriale.

5 1 2 Som illustreret kan du placere stikpanelet vandret eller lodret. Bemærk, at vægbeslagets låsemekanisme kræver, at stikkene vender nedad, hvis du monterer stikpanelet vandret. Dæksel til stik: For at få adgang til stikkene er det nødvendigt at fjerne dækslet. Løft den ene ende af dækslet, skub det til side, og løft det af. Kablerne skal føres gennem åbningen i begge ender af stikpanelet. Netledning: Dækslet skal monteres af sikkerhedsgrunde. Når netledningen er ført gennem åbningen i enden af stikpanelet, og dækslet er monteret, kan netledningen ikke trækkes ud af stikket ved en fejl. 5

6 6 Brug diagrammet og illustrationerne bag på stikpanelet, når du skal finde stikkene. Sæt ikke stikket fra systemet i stikkontakten, før alle de andre kabler er tilsluttet. For at få adgang til stikkene i stikpanelet skal du fjerne dækslet se side 5 og illustrationerne på dækslet. *BEMÆRK! DAB-radioprogrammer er kun tilgængelige, hvis musiksystemet er udstyret med den indbyggede DAB-enhed. Tilslutning af kablerne DAB FM AM POWER LINK MASTER LINK AV ~ AUX AUX IN OUT Tilslutning af masterenhed R L R L Slut masterenheden til stikpanelet med vedlagte kabel. Antennetilslutning AM/FM/DAB* Det anbefales at tilslutte DAB-antennen, før du tilslutter de øvrige antenner. Slut DAB-antennen til stikket mærket DAB, FMantennen til stikket mærket FM og AM-antennen til stikket mærket AM. Hvis du bruger en AM-rammeantenne eller FM-dipolantenne... Indstil på den ønskede radiostation, og drej derefter antennen vandret, indtil du modtager det bedst mulige signal. Master Link tilslutning til andre rum MASTER UNIT LINE OUT VIDEO S-VIDEO CTRL R L DIG.OUT Hvis du bruger en DAB-antenne... Brug menuen DAB-ANTENNE JUSTERING, som beskrevet på side 10 i vejledningen til BeoCenter 2, for at finde ud af, hvor du skal placere antennen. Menuen viser dig, hvor stærkt DAB-signalet er. Sørg for at hænge eller montere antennen lodret. Undlad at montere BeoCenter 2 eller stikpanelet permanent f.eks. i et vægbeslag før du har fundet ud af, hvor signalet er stærkest og har placeret systemet i overensstemmelse hermed!

7 Højttalertilslutning Power Link Slut dine aktive højttalere til stikket mærket Power Link, og sløjf signalet igennem fra højttaler til højttaler. Se de vejledninger, der følger med BeoLab højttalerne. Husk at stille L R LINE kontakten på dine aktive højttalere på henholdsvis L og R (venstre og højre kanal). Når hovedtelefonerne tilsluttes, slås de højttalere, der er tilsluttet musiksystemet, fra. Hvis du lytter til høj musik over længere tid, kan det medføre høreskade! Master Link tilslutninger Brug et Master Link kabel til at forbinde stikkene mærket Master Link på stikpanelet og fjernsynet. Stikket bruges også til fordeling af lyd i hele huset via BeoLink. Musik-/videotilslutninger AV Brug et 21-benet AV-kabel til at forbinde stikkene mærket AV på stikpanelet og fjernsynet. Se spalten til højre vedrørende tilslutning uden et 21-benet AV-kabel. DIG.OUT Hvis du slutter dit musiksystem til et Bang & Olufsen fjernsyn med en indbygget surround sound enhed, skal du forbinde stikket mærket DIG.OUT med stikket INPUT 1 på fjernsynet. Hvis det nødvendige kabel ikke følger med, kan du få det hos din Bang & Olufsen forhandler. Tilslutning til lysnet ~ Sæt netledningen i stikket mærket ~ på stikpanelet, men sæt ikke stikket i stikkontakten, før du har gennemført alle tilslutninger. Musik-/videotilslutning uden et 21-benet AV-kabel Selvom dit fjernsyn ikke er udstyret med et 21-benet AV-stik, kan du stadig slutte det til musiksystemet. > Forbind CTRL-stikket på stikpanelet med CTRL-stikket på fjernsynet. > Forbind S-VIDEO-stikket på stikpanelet med S-VIDEO-stikket på fjernsynet. > Forbind VIDEO-stikket på stikpanelet med VIDEO-stikket på fjernsynet. > Forbind DIG.OUT-stikket på stikpanelet med COAX-stikket på fjernsynet. > Forbind stikkene LINE OUT R og L for højre og venstre lydkanal på stikpanelet med stikkene R og L på fjernsynet. Tilslut ekstraudstyr AUX IN R L Til tilslutning af ekstraudstyr, f.eks. en pladespiller. AUX OUT R L Til tilslutning af ekstraudstyr, f.eks. en minidisk eller båndoptager. Socket Unit Forbind masterenheden med stikpanelet ved hjælp af vedlagte kabel. Du kan få længere kabler hos din Bang & Olufsen forhandler. 7

8 8 Stikpanelet kan monteres på det vedlagte vægbeslag i vandret eller lodret position. Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde, når du monterer vægbeslaget: Brug vægbeslaget til at markere placeringen af de huller, der skal bores i væggen. Tegningen med mål på denne side viser placeringen af stikpanelet i forhold til vægbeslaget Monter vægbeslaget på væggen Monter stikpanelet på vægbeslaget. Hvis du placerer panelet tæt på gulvet, anbefales det at tilslutte alle kabler, før du monterer stikpanelet på beslaget Se det særlige afsnit om lette skillevægge på næste side. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler, hvis du har spørgsmål om skruer. Montering af vægbeslag 20 cm 8" 17.5 cm 6.9" 27 cm 10.6" Montering af vægbeslag: Der skal bruges to skruer, der kan klare en belastning på minimum 6 kg hver. 27 cm 10.6" 17.5 cm 6.9" 10 cm 3.9" 5.5 cm 2.2" Fastgøring af stikpanelet til vægbeslaget: Før stikpanelet på plads på vægbeslaget. Sørg for at skubbe stikpanelet helt ned, så de to låsemekanismer klikker på plads.

9 A Vandret placering: Den ene skrue skal være en fransk skrue (4 mm forsænket), der gennembryder gipsen og skrues mindst 15 mm ind i en lodret stolpe. Af hensyn til stabiliteten skal der bruges mindst én skrue, der er beregnet til gipsvægge, i et af de andre huller. A Lodret placering: Brug to franske skruer (4 mm forsænket), der gennembryder gipsen og skrues mindst 15 mm ind i en lodret stolpe. 1 2 Sådan fjernes stikpanelet fra vægbeslaget: For at sikre, at stikpanelet sidder sikkert på vægbeslaget, er vægbeslaget udstyret med to låsemekanismer (A), der skal udløses, før panelet kan fjernes. Pres de to clips ind mod væggen, og løft panelet ud af beslaget. Vedrørende lette skillevægge Hvis du vil hænge BeoCenter 2 s stikpanel på en gipsvæg (kaldes også tørmur eller vægplade), skal vægbeslaget fastgøres til en lodret stolpe. 9

10 10 Du kan bruge musiksystemet som et selvstændigt system eller som et musik-/videosystem, hvis du forbinder systemerne med et Master Link kabel. Hvis du forbinder dit musiksystem og videosystem, skal du sørge for, at de er sat op, så de kan fungere sammen. Det betyder, at du er nødt til at programmere det til den korrekte Option med Beo4, som beskrevet på denne side. Når musiksystemet er tilsluttet videosystemet via et Master Link kabel, kan du vælge, om du vil bruge de højttalere, der eventuelt er tilsluttet musiksystemet, eller om du vil bruge de højttalere, der er tilsluttet videosystemet. Du beslutter, hvilke højttalere der skal bruges, via menuen DVD LYD, som er beskrevet på side 21 i den vejledning, der følger med BeoCenter 2. Musik-/videosystem Sådan programmerer du Options til dit musiksystem via Beo4 fjernbetjeningen > Hold knappen nede, og tryk på LIST. > Slip begge knapper. > Tryk på LIST flere gange, indtil OPTION? vises i Beo4 s display. Tryk derefter på GO. > Tryk på LIST flere gange, indtil A.OPT vises i Beo4 s display. Indtast derefter det relevante nummer (0, 1 eller 2). Vælg V.OPT for at programmere en Option til dit videosystem. Musiksystemet har fem forskellige indstillinger af Options: Option 0. Bruges, når musiksystemet er sluttet til videosystemet, og der ikke er sluttet højttalere direkte til musiksystemet. Hvis du ønsker at ændre indstillingen af Option til 0 fra en anden indstilling, skal du først ændre den til 1, og derefter til 0. Option 1. Bruges, når musiksystemet er sat op alene eller er sluttet til et videosystem, og når der er sluttet højttalere til musiksystemet. Option 2. Bruges, når musiksystemet er sat op i ét rum og sluttet til et videosystem, der er sat op i et andet rum. Option 5. Bruges, når musiksystemet er sat op i et linkrum, hvor der også står et Bang & Olufsen fjernsyn. Option 6. Bruges, når musiksystemet er sat op i et linkrum, hvor der ikke står et Bang & Olufsen fjernsyn. Option 2 Option 0 Et musik-/videosystem. Når musiksystemet er sluttet til et videosystem, og højttalerne er sluttet til videosystemet, overtager videosystemet nogle af de funktioner, der er beskrevet i vejledningen til BeoCenter 2, f.eks. Timer-programmering. Option 1 En selvstændig opsætning.

11 Musik- og videosystem sat op i ét rum Option 1 Option 1 Et musik- og videosystem sat op i ét rum. Hvis BeoCenter 2 er sat op med sine egne højttalere og sluttet til et fjernsyn (Option 1 1), kan du lytte til radio, mens du ser en DVD. Al nærbetjening er dog rettet mod radioen. DVD-betjening med Beo4 går via fjernsynet. Sådan lytter du til lyd fra videosystemet på musiksystemets højttalere uden at tænde for fjernsynet > Tryk på LIST flere gange, indtil AV vises i Beo4 s display. > Tryk derefter på en videokildeknap, f.eks. TV. Hvis du trykker på en kildeknap, før eller efter at AV vises i Beo4 s display, tændes fjernsynsskærmen. Sådan lytter du til lyd fra musiksystemet på fjernsynets højttalere > Tryk på LIST flere gange, indtil AV vises i Beo4 s display. > Tryk derefter på en kildeknap, f.eks. RADIO. Musik- og videosystem sat op i to rum Option 2 Option 2 Et musik- og videosystem sat op i to rum. Hvis højttalerne er sluttet til musiksystemet, behøver musik- og videosystemerne ikke at være placeret i det samme rum (Option 2 2). Hvis du aktiverer DVD-afspilning i det rum, hvor BeoCenter 2 er placeret, tændes fjernsynet dog ikke. 11

12 12 Normal vedligeholdelse, f.eks. rengøring af musiksystemet, er brugerens ansvar. Følg denne vejledning for at opnå det bedste resultat. Behandl dine diske varsomt. Hvis du altid holder omkring kanten på disken og lægger den tilbage i den originale kassette, når du tager den ud af afspilleren, vil rengøring ikke være nødvendig. Vedligeholdelse af musiksystemet Rengør musiksystemet Tør støv af systemets overflader med en blød, tør klud. Fedtpletter eller vanskelig snavs fjernes om nødvendigt med en hårdt opvredet, fnugfri klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt rengøringsmiddel. Forsøg ikke at rengøre optikken på systemet eller at åbne nogen del af musiksystemet selv. Dette skal overlades til uddannede serviceteknikere. Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af systemet! Bemærk: Hvis disken bliver snavset som følge af fingeraftryk, støv eller smuds, kan du tørre den af med en fnugfri, blød og tør klud. Brug aldrig opløsnings- eller slibemidler på diskene. Undgå ekstrem varme og fugtighed, og skriv aldrig på dine diske. Håndtering af diske: Når du rengør dine diske, skal du tørre i en lige linie fra centrum ud mod kanten.

13 Indeks 13 Beo4 fjernbetjening Brug Beo4 fjernbetjeningen, BeoCenter 2 vejledning, s. 22 Betjeningspanel Oversigt over betjeningspanelet, BeoCenter 2 vejledning s. 4 CD-afspiller Afspil en CD, BeoCenter 2 vejledning s. 4 Afspil kun yndlingsnumre, BeoCenter 2 vejledning s. 12 Afspil musiknumre i tilfældig rækkefølge, BeoCenter 2 vejledning s. 12 Gentag en CD i op til 12 timer, BeoCenter 2 vejledning s. 12 Ilæg en disk, BeoCenter 2 vejledning s. 5 Navngiv CD er, BeoCenter 2 vejledning s. 12 Slet CD-navne, BeoCenter 2 vejledning s. 12 DAB-radioprogrammer DAB-antennestik, 6 Indstil DAB-radioprogrammer, BeoCenter 2 vejledning s Juster DAB-antennen, BeoCenter 2 vejledning s. 11 Juster komprimering af DAB-lydsignalet DAB DRC, BeoCenter 2 vejledning s. 10 Displaytekster Forstå og foretag ændringer i de viste oplysninger, BeoCenter 2 vejledning s. 5 og 15 DVD Afspil en DVD, BeoCenter 2 vejledning s. 18 Betjen DVD, BeoCenter 2 vejledning s. 18 DVD børnesikring, BeoCenter 2 vejledning s DVD dialogsprog, BeoCenter 2 vejledning s. 19 DVD skærmmenuer, BeoCenter 2 vejledning s. 19 DVD undertekstsprog, BeoCenter 2 vejledning s. 19 Menuen DVD OPTIONS, BeoCenter 2 vejledning s. 20 Førstegangsopsætning Fremgangsmåde for førstegangsopsætning, BeoCenter 2 vejledning s. 8 Hovedtelefoner Tilslut hovedtelefoner, BeoCenter 2 vejledning s. 5 Højttalere Tilslut højttalere, 6 Indikatorlampe Indikatorlampen, BeoCenter 2 vejledning s. 5 Indstillinger Indstil dine foretrukne grundindstillinger for DVD-afspilning, BeoCenter 2 vejledning s Indstil uret, BeoCenter 2 vejledning s. 15 Lydjusteringer, BeoCenter 2 vejledning s. 14 Kabler Monter kabelskjuleren, 5 Tilslut kablerne, 6 Kontakt Kontakt Bang & Olufsen, BeoCenter 2 Lyd vejledning s. 25 Juster eller fjern lyden fra højttalerne, BeoCenter 2 vejledning s. 4 Skift lyd fra stereo til mono, BeoCenter 2 vejledning s. 10 Skift lydstyrke, bas, diskant eller loudness, BeoCenter 2 vejledning s. 14

14 14 >> Indeks Master Link Brug et musik-/videosystem, 11 Musik-/videoopsætning, 10 Programmér Options, 10 Menuer Sådan bruges menuerne, BeoCenter 2 vejledning s. 7 Sådan læses menusymboler, BeoCenter 2 vejledning s. 6 Musiknumre Afspil kun yndlingsnumre, BeoCenter 2 vejledning s. 12 Afspil musiknumre i tilfældig rækkefølge, BeoCenter 2 vejledning s. 12 Musik-/videosystem Brug et musik-/videosystem, 11 Programmér Options, 10 Slut musiksystemet til et videosystem, 6 Navngivning Navngiv en CD, BeoCenter 2 vejledning s. 12 Navngiv et radioprogram, BeoCenter 2 vejledning s. 10 Slet CD-navne, BeoCenter 2 vejledning s. 12 N.Music Afspil N.MUSIC, BeoCenter 2 vejledning s. 9 N.Radio Afspil N.RADIO, BeoCenter 2 vejledning s. 9 Option Programmér musiksystemet til den korrekte Option, 10 PIN-kode Aktivér PIN-kodesystemet, BeoCenter 2 vejledning s. 16 Brug din PIN-kode, BeoCenter 2 vejledning s. 16 Har du glemt din PIN-kode?, BeoCenter 2 vejledning s. 16 Skift eller slet din PIN-kode, BeoCenter 2 vejledning s. 16 Åbn for Masterkode, BeoCenter 2 vejledning s. 16 Placering Placer musiksystemet, 4 Radio Flyt radioprogrammer, BeoCenter 2 vejledning s. 10 Indstil radioprogrammer, BeoCenter 2 vejledning s. 10 Navngiv radioprogrammer, BeoCenter 2 vejledning s. 10 Slet radioprogrammer, BeoCenter 2 vejledning s. 10 Tænd for radioen, BeoCenter 2 vejledning s. 4 Random Afspil musiknumre i tilfældig rækkefølge, BeoCenter 2 vejledning s. 12 Rengøring Håndter CD er, 12 Vedligehold musiksystemet, 12 Repeat Gentag en CD, BeoCenter 2 vejledning s. 12 Sletning Slet CD-navne, BeoCenter 2 vejledning s. 12 Slet radioprogrammer, BeoCenter 2 vejledning s. 10 Slet serier af musiknumre, BeoCenter 2 vejledning s. 12 Sprog Skift DVD-sprog, BeoCenter 2 vejledning s. 19 Skift sprog i displayteksterne, BeoCenter 2 vejledning s. 15 Stikpanel Oversigt over stik, 6 Tilslutninger Antennestik, 6 Stikpanel, 6 Tilslut hovedtelefoner, BeoCenter 2 vejledning s. 5 Tilslut højttalere, 6 Tilslut musiksystemet til et videosystem, 6 Timer Aktivér Timer-afspilningsfunktionen, BeoCenter 2 vejledning s. 13 Få musiksystemet til at starte eller stoppe automatisk, BeoCenter 2 vejledning s. 13 Få vist, rediger eller slet en Timer, BeoCenter 2 vejledning s. 13 Indtast indstillinger for det indbyggede ur, Ur BeoCenter 2 vejledning s. 15 Indtast indstillinger for det indbyggede ur, BeoCenter 2 vejledning s. 15 Vedligeholdelse Vedligehold musiksystemet, 12 Vægbeslag Monter vægbeslaget (ekstraudstyr), 8

15 Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold av produktene. Slik vedligehold gir ikke grunnlag for å rette mangelskrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes af kjøper. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel! Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

16

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoLab 10. Vejledning

BeoLab 10. Vejledning BeoLab 10 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af BEOLAB 8000 Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Indhold Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 2. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR Beoab 2 Vejledning FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning

BeoLab 1. Brugervejledning BeoLab 1 Brugervejledning Denne vejledning indeholder BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoSound 4. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio eller A.MEM, via nærbetjeningspanelet

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr.

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr. BeoTime Vejledning Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel. Til det norske marked!

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoSound 3. Vejledning

BeoSound 3. Vejledning BeoSound 3 Vejledning Supported file formats are: MP3 Sampling frequencies: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, and 48 khz Constant or variable bit rates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoSound 5. Vejledning

BeoSound 5. Vejledning BeoSound 5 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

BeoSound Håndbog

BeoSound Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det fuldt integrerede musiksystem Når du rækker hånden ud for at betjene BeoSound 3000, glider glasdørene på magisk vis til side og inviterer dig indenfor i musikken.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoSound 9000. Håndbog

BeoSound 9000. Håndbog BeoSound 9000 Håndbog PAS PÅ: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCENTER 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465332

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCENTER 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465332 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 2 3 0 0 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Produktet kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten. Der skal altid være nem adgang til stikkontakten.

Produktet kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten. Der skal altid være nem adgang til stikkontakten. BeoLab 5 ADVARSEL: For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Kære kunde. På www.bang-olufsen.com kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt.

Kære kunde. På www.bang-olufsen.com kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt. BeoSound 5 Encore Kære kunde Kom godt i gang-vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol.

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. B E O C E N T E R 9 3 0 0 1 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere