Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all"

Transkript

1 Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all installazione Üzembe helyezési útmutató Podręcznik konfiguracji Guia de Configuração Snabbinstallationsguide

2 Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere og betjene systemet korrekt, så du kan drage nytte af dets avancerede funktioner. Gem denne vejledning til fremtidig brug. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød. Mærket med et udråbstegn i en ligesidet trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i denne brugervejledning. ADVARSEL: Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år. ADVARSLER: Produktet må ikke udsættes for regn eller fugtighed af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som ved alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen af systemdelene. Væsker kan forårsage fejl i systemet og/eller medføre fare for brand. Sørg for, at det brede kontaktben på ledningsstikket passer til den brede spalteåbning i stikkontakten af hensyn til risikoen for elektrisk stød. Indsæt benet helt. Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet. FORSIGTIG: Undlad at foretage ændringer i systemet eller tilbehøret. Uautoriserede ændringer kan sætte sikkerheden, overholdelse af lovbestemmelser samt systemets ydeevne over styr. Langtidseksponering for høj musik kan give høreskader. Undgå ekstreme lydstyrker ved brug af hovedtelefoner, især i længere perioder. 2 - Dansk Produceret på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Se til DTS-patenter. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker og DTS Digital Surround er et varemærke, der tilhører DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. HDMI og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle rettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft. Wi-Fi er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne publikation eller dele deraf er forbudt uden skriftlig tilladelse.

3 Vigtige sikkerhedsoplysninger NOTER: Produktmærkaten er placeret i bunden af eller bag på produktet. Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til. Produktet skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug, brug i fritidskøretøjer eller i både. Dette produkt må kun bruges med den medfølgende strømforsyning. Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med systemet, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr. Betjen dette produkt inden for temperaturintervallet 0 C til 40 C. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner. 8. Installer ikke i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme. 9. Omgå ikke sikkerheden ved brug af et ikke-jordforbundet stik. Et polariseret stik har to stikben, hvor det ene er bredere end det andet. Et jordforbundet stik har to stikben og et tredje jordben. Det brede stikben eller det tredje ben er der af sikkerhedshensyn. Hvis det medfølgende stik ikke passer i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at få stikkontakten udskiftet. 10. Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret. 11. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten. 12. Brug kun apparatet sammen med en vogn, et stativ, et beslag eller et bord, der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter 13. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid. 14. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Indlevering til service er nødvendig, hvis apparatet på nogen måde er beskadiget, f.eks. hvis netledningen eller stikket er beskadiget, hvis der er blevet spildt væske, hvis der er kommet genstande ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, hvis det ikke virker normalt, eller hvis det er blevet tabt. Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt. Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på Dansk - 3

4 Vigtige sikkerhedsoplysninger Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer Delens navn Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Giftige eller farlige stoffer og elementer Hexavalent (CR(VI)) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenylether (PBDE) PCB er X Metaldele X Plastikdele Højttalere X Kabler X : Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed. Serie- og modelnumre kan findes på produktets bundpanel. Lifestyle -model: Betjeningskonsollens serienummer: Acoustimass -serienummer: Højttalerserienummer: Købsdato: Opbevar venligst kvitteringen sammen med denne opsætningsvejledning og brugervejledningen. 4 - Dansk

5 Indhold Indledning Om dit Lifestyle -system... 6 Præsentation af SoundTouch fra BOSE... 6 Om SoundTouch på dit system... 6 Udpakning af systemet Pakkens indhold... 7 Æsker med tilbehør... 7 Æske med kabler og strømkabler... 7 Essentials-æske... 8 Æske med betjeningskonsol... 8 Opsætning af systemet Samling af systemet... 9 Montering af soundbar på væggen... 9 Konfigurer soundbaren... 9 Opsætning af betjeningskonsollen Installer Acoustimass -modulet Første start Konfigurer fjernbetjeningen Tænd dit system Installer SoundTouch -app en Tilføj systemet til din eksisterende SoundTouch -konto Hvis du har problemer med opsætningen Kontakt til kundeservice Dansk - 5

6 Indledning Om dit Lifestyle -system Tak, fordi du har valgt et Bose Lifestyle -system til dit hjem. Dette elegante og brugervenlige system leverer en fremragende ydelse for både musik og video. Denne vejledning giver dig en trinvis vejledning til opsætningen af dit nye system. Se betjeningsvejledningen for at få flere oplysninger om systemegenskaber Dit nye hjemmeunderholdningssystem omfatter en soundbar, en betjeningskonsol, et Acoustimass -modul, en trådløs SoundTouch -adapter og en universalfjernbetjening. Præsentation af SoundTouch fra BOSE Med SoundTouch kan du streame internetradio, musiktjenester (hvor de er tilgængelige) og dit musikbibliotek. Hvis du har Wi-Fi derhjemme, er du klar til at lytte til din yndlingsmusik i det rum, hvor du vil. Vigtigste fordele Få trådløs adgang til internetradio, musiktjenester og dit musikbibliotek. Stream din yndlingsmusik med personligt tilpassede forudindstillinger. Fungerer med dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk. Den gratis SoundTouch -app til din computer, smartphone eller tablet giver endnu mere kontrol. Du kan til enhver tid tilføje flere systemer, så du kan få lyd i flere rum. Et bredt udvalg af Bose -lydsystemer giver dig mulighed for at vælge den rigtige løsning til ethvert rum. Om SoundTouch på dit system Den trådløse SoundTouch -adapter i Essentials-æsken aktiverer SoundTouch på dit Lifestyle -system. Opsætning af din trådløse adapter er del af UNIFY - opsætningsprocessen. Tilslut ikke din trådløse adapter, før du bliver bedt om det af UNIFY. Se side 18. Systemegenskaber Giver dit Bose -hjemmeunderholdningssystem mulighed for at streame musik trådløst ved hjælp af SoundTouch. Med SoundTouch -kildetasten kan du se og styre indholdet af Forudindstillinger, Seneste og Nu afspilles på dit tv. SoundTouch -app en giver dig mulighed for at anvende internetradio (hvis tilgængelig) og dit musikbibliotek fra din computer, smartphone eller tablet. Tilpas op til seks forudindstillinger for at få din musik leveret med blot ét tryk på din fjernbetjening. Oplysninger om, hvordan du bruger SoundTouch, får du ved at downloade brugervejledningen til SoundTouch til dit Lifestyle -system fra Boses websted. 6 - Dansk

7 Udpakning af systemet Pak omhyggeligt kassen ud, og kontroller, at følgende dele er med. Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose -forhandler eller Boses kundeservice. Se adresselisten i kassen. Pakkens indhold Soundbar Acoustimass -modul Æsker med tilbehør Hver æske identificeres med et ikon på æsken. Disse ikoner vises i systemopsætningstrinnene for at angive, hvor delene er placeret. Æske med kabler og strømkabler Lydindgangskabel Netledning AM-antenne De passende strømkabler for dit område medfølger. Dansk - 7

8 Operating Guide Guía del usuario Guide d utilisation Udpakning af systemet Essentials-æske Trådløs SoundTouch - adapter ADAPTiQ - lydkalibreringshovedtelefoner Betjeningsvejledning FM-antenne Kabel til IR-emitter Stereolydkabel USB-kabel USB-flashdrev (kun til systemopdatering) Acoustimass-modulfødder og Soundbarudvidelsesfødder Æske med betjeningskonsol Betjeningskonsol Strømforsyning Fjernbetjening og batterier HDMI -kabel 8 - Dansk

9 Opsætning af systemet Samling af systemet Bemærkninger: Lifestyle 135 Series III-hjemmeunderholdningssystemet bruger rummets reflekterende overflader til at skabe en stor, rumlig lyd. For at opnå den bedste lydkvalitet bør soundbaren ikke placeres i et skab eller diagonalt i et hjørne. Hold andet trådløst udstyr som f.eks. routere til trådløse computernetværk, trådløse telefoner, mikrobølgeovne eller andre lyd/video-enheder med WI-FI - funktioner på afstand af højttalerne og Acoustimass -modulet. Montering af soundbar på væggen Soundbaren kan monteres på en væg. Hvis du vil gøre dette, skal du kontakte Bose for at købe vægmonteringskittet WB-135. FORSIGTIG: Brug ikke anden vægmonteringshardware end vægmonteringskittet WB-135 til at montere soundbaren på en væg. Undgå at placere soundbaren i nærheden af eller over en varmekilde som f.eks. et ildsted. Enhver beskadigelse af højttalerne, der opstår som følge af, at de placeres over et ildsted, vil ikke være omfattet af den begrænsede garanti på dit Lifestyle -system. Konfigurer soundbaren Det skal du bruge: Soundbar Lydindgangskabel Netledning VALGFRIT: udvidelsesfødder til højttalere A. Læg soundbaren med fronten nedad på bordet foran dit tv. Bemærkninger: For at beskytte bordets overflade kan du placere et stykke beskyttende stof under soundbaren, indtil du er færdig med opsætningen. Den skumpose, som du har fjernet fra soundbaren, kan bruges til dette formål. Fjern alt beskyttelsesfilm. De kan påvirke den akustiske ydelse, hvis de ikke fjernes. Dansk - 9

10 Opsætning af systemet B. Sæt lydindgangskablet i Audio In-stikket på soundbaren. Sørg for, at den flade overflade med pilen på stikket vender opad. Soundbar Lydindgangskabel C. Sæt strømkablets lille ende i Power-stikket. Bemærk: Sæt ikke netledningen i et stikkontakt, før du bliver bedt om at gøre det. Netledning 10 - Dansk

11 Opsætning af systemet D. Arranger kablerne på en måde, der passer til installationsstedet. VALGFRIT: Fastgør kablerne under clipsen i den kanal, der løber langs soundbarens længderetning. Kanal Kabelclips E. Vend soundbaren om, og placer den foran tv et med højttalerfronten vendende ud i rummet. Dansk - 11

12 Opsætning af systemet FORSIGTIG: Soundbaren skal placeres på et solidt, fladt underlag. For at sikre en passende støtte skal alle fødderne i bunden af soundbaren hvile på bordpladen. Når du placerer soundbaren, skal du sørge for, at den ikke blokerer nogen ventilationsåbninger på tv et. Se tv ets brugervejledning, og installer den i henhold til producentens instruktioner. VALGFRIT: Du kan løfte soundbaren og sørge for mere plads under den ved at installere de valgfri udvidelsesfødder (medfølger). Valgfri udvidelsesfødder 12 - Dansk

13 Opsætning af betjeningskonsollen Det skal du bruge: Opsætning af systemet Betjeningskonsol Strømforsyning Højhastigheds- HDMI -kabel Netledning A. Placer betjeningskonsollen på et fladt, stabilt underlag i nærheden af tv et. Betjeningskonsol Bemærk: Indtil systemet er helt installeret, kan det være nyttigt at have betjeningskonsollen placeret, så du nemt kan få adgang til tilslutningspanelet på bagsiden. Dansk - 13

14 Opsætning af systemet B. Sæt højhastigheds-hdmi -kablets ene ende i et HDMI INPUT-stik på tv et. Hvis der allerede er tilsluttet et HDMI-kabel til en HDMI-indgang på tv et, kan du bruge dette kabel. Du skal blot frakoble den anden ende. Bemærk: Hvis du har planer om at se 3D-indhold, skal du bruge det medfølgende højhastigheds-hdmi-kabel. C. Sæt den anden ende af HDMI-kablet i HDMI OUT Video to TV-stikket på betjeningskonsollen. HDMI OUT Video to TV HDMI-kabel fra tv 14 - Dansk

15 Opsætning af systemet D. Tilslut den ene ende af soundbarens lydinputkablet til Audio OUT-stikket på betjeningskonsollen. Sørg for, at den flade overflade med pilen på stikket vender opad. Bemærk: Sørg for ikke at sætte lydkablet i et Bose link-stik. Audio OUT E. Sæt strømforsyningens outputstik i betjeningskonsollens Power-stik. Tænd/ sluk Strømforsyningens outputledning F. Sæt en netledning i strømforsyningen. G. Sæt strømkablerne fra soundbaren og betjeningskonsollen i en stikkontakt. Dansk - 15

16 Opsætning af systemet Installer Acoustimass -modulet Det skal du bruge: Acoustimass-modul Gummipuder Netledning FORSIGTIG: Vælg et stabilt og jævnt underlag til Acoustimass-modulet. Vibrationer kan få højttalerne til at flytte sig, især på glatte overflader som f.eks. marmor, glas eller højglanspoleret træ. A. Hvis du placerer Acoustimass-modulet på et bart gulv eller andre glatte overflader, kan du montere de medfølgende gummipuder på bunden af modulet og på den måde opnå større stabilitet og beskytte gulvet. Gummifod Bundpanel B. Sæt netledningens lille ende i Power-stikket. Tænd/sluk Kun til service 16 - Dansk

17 Opsætning af systemet C. Placer Acoustimass -modulet i overensstemmelse med følgende retningslinjer: For at opnå den bedste lydkvalitet bør du placere Acoustimass-modulet på dets fødder langs den samme væg som tv et eller langs en anden væg i rummets forreste tredjedel. Åbningen på modulets forside kan vende i enhver retning. Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden. FORSIGTIG: Anvend ikke Acoustimass-modulet, mens det er placeret på dets forside, bagside, side eller top. Bemærk: Fjern alt beskyttelsesfilm. De kan påvirke den akustiske ydelse, hvis de ikke fjernes. D. Sæt Acoustimass-modulets netledning i en stikkontakt. Dansk - 17

18 Opsætning af systemet Første start Det skal du bruge: Fjernbetjening og batterier ADAPTiQ -lydkalibreringshovedtelefoner Trådløs SoundTouch - adapter USB-kabel Inden du starter: Tilslut ikke andre enheder til betjeningskonsollen, før du bliver bedt om det af UNIFY. Sørg for, at soundbaren og Acoustimass -modulet er i deres endelige placeringer. Konfigurer fjernbetjeningen A. Skub batteridækslet væk fra fjernbetjeningens bagside. AA-batterier (IEC LR6) (4) B. Sæt de fire AA-batterier (IEC LR6) i, så polmærkerne (+ og ) svarer til mærkerne inde i batterirummet. C. Skub låget til batterirummet på plads Dansk

19 Tænd dit system Opsætning af systemet A. Tryk på tænd/sluk-knappen på betjeningskonsollen. Systemet er i en tilstand med lavt strømforbrug, når det er på standby, og det er derfor nogle sekunder om at starte. Når statusindikatoren på betjeningskonsollen skifter fra at blinke til at lyse grønt konstant, er systemet klar til brug. Statusindikator Tænd/sluk-knap B. Kontrollér, at statusindikatoren på soundbaren er slukket. Statusindikator Hvis statusindikatoren blinker orange: Der er ingen trådløs forbindelse mellem højttalerne og Acoustimass - modulet. Se Fejlfinding i betjeningsvejledningen. C. Tænd dit tv. D. Ved hjælp af tv ets fjernbetjening kan du ændre tv-indgangen til en indgang, der er sluttet til dit Lifestyle 135 series III-hjemmeunderholdningssystem. E. Følg vejledningen på tv-skærmen. Systemet beder dig om at gøre følgende: Vælge dit sprog. Køre ADAPTiQ -lydkalibreringssystemet. Tilslutte og konfigurere audio/video-enheder ved hjælpe af det intelligente UNIFY -integrationssystem. Konfigurere Bose -fjernbetjeningen til at styre de tilsluttede enheder. Komplet netværksopsætning med den trådløse SoundTouch -adapter. Dansk - 19

20 Opsætning af systemet Installer SoundTouch -app en Når du er færdig med netværksopsætningen med den trådløse SoundTouch - adapter, skal du oprette en SoundTouch -konto. VIGTIGT: Hvis SoundTouch allerede er opsat for et andet system, behøver du ikke geninstallere app en. Se Tilføj systemet til din eksisterende SoundTouch -konto 1. Åbn en browser på din computer, og gå til Tip: Brug den computer, hvor dit musikbibliotek er gemt Hent og installer SoundTouch -app en. 3. Start app en ved at dobbeltklikke på ikonet SoundTouch. 4. Klik på CONTINUE. SoundTouch -systemopsætningsskærmbilledet vises. 5. Vælg IT IS ALREADY CONNECTED. 6. Følg vejledningen på din computer for at gennemføre opsætningen, herunder oprette en SoundTouch -konto, finde dit musikbibliotek, logge på musiktjenester, udforske musik og foretage en personlig tilpasning af forudindstillinger. Tilføj systemet til din eksisterende SoundTouch -konto Gennemfør kun disse trin, hvis du allerede har andre SoundTouch -systemer. 1. Start app en. 2. Klik på EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM. SoundTouch -systemopsætningsskærmbilledet vises. 3. Vælg IT IS ALREADY CONNECTED Dansk

21 Hvis du har problemer med opsætningen Hvis der opstår problemer under opsætningsprocessen som f.eks. en fjernbetjening til en enhed, der ikke bliver genkendt, eller entilslutningsfejl, kan du til enhver tid gå til UNIFY-menuen og rette eller ændre en del af systemopsætningen. Se Ændre systemopsætningen i betjeningsvejledningen til systemet. Du kan finde hjælp til at løse problemer i Fejlfinding i betjeningsvejledningen til systemet. Kontakt til kundeservice Opsætning af systemet Yderligere hjælp til fejlfinding får du ved at kontakte Bose -kundeservice. Se adresselisten i kassen. Dansk - 21

22 2014 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev. 00

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

CineMate 120, 130, 220 og 520

CineMate 120, 130, 220 og 520 CineMate 120, 130, 220 og 520 Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja

Læs mere

SIKKERHEDSINFORMATION

SIKKERHEDSINFORMATION Solo TV Sound System Operating Guide Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale d uso Használati útmutató Bedieningshandleiding Instrukcji obsługi Operação Guia

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del propietario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Owner's Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale

Læs mere

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

CineMate 130. home theater system

CineMate 130. home theater system CineMate 130 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Bruksanvisningen

Læs mere

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning SoundLink Colour Bluetooth højttaler Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Den ligesidede trekant

Læs mere

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner.

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation Brugervejledning Sikkerhedsinformation Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den hjælper dig med at installere og betjene systemet korrekt og nyde dets avancerede funktioner. Gem

Læs mere

CineMate 520. home theater system

CineMate 520. home theater system CineMate 520 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Bruksanvisningen

Læs mere

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning SoundTouch 30/20 Wi-Fi -musiksystemer Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere

Læs mere

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Bose SoundTrue around-ear headphones II diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del

Læs mere

for use with select ipod, iphone, and ipad models

for use with select ipod, iphone, and ipad models for use with select ipod, iphone, and ipad models Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési

Læs mere

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiksystem. Brugervejledning

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiksystem. Brugervejledning SoundTouch Portable Wi-Fi -musiksystem Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

VIRTUALLY INVISIBLE 300

VIRTUALLY INVISIBLE 300 VIRTUALLY INVISIBLE 300 WIRELESS SURROUND SPEAKERS OWNER S GUIDE BRUGERVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKERSHANDLEIDING GUÍA DEL USUARIO KÄYTTÖOHJE NOTICE D UTILISATION MANUALE DI ISTRUZIONI KEZELÉSI

Læs mere

Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers

Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Manual do

Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Manual do Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Manual do Proprietário Bruksanvisning Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen B2 Bass Module Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands Italiano Français Español

Læs mere

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK SOUNDLINK BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Gebruiksaanwijzing Podręcznik użytkownika

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo Q Plus. Det er nemt at komme i gang.

Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo Q Plus. Det er nemt at komme i gang. Lynvejledning 1 Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo Q Plus. Det er nemt at komme i gang. 2 3 Hvad er inkluderet 3 måder at forbinde dit nye kamera på Du kan forbinde dit Arlo Q Plus-kamera til internettet

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AEA2000 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din Bluetooth-adapter 3 Indledning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Question? Contact Philips DS3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Always there to help you. Register your product and get support at AE2430. Brugervejledning

Always there to help you. Register your product and get support at  AE2430. Brugervejledning Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support AE2430 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din bærbare radio 5 Indledning

Læs mere

1. Opladning. 2. Opsætning i appen. 3. Fysisk installation. 4. Funktioner. 5. Fejlfinding

1. Opladning. 2. Opsætning i appen. 3. Fysisk installation. 4. Funktioner. 5. Fejlfinding Video Doorbell 2 1 Hjemmets sikkerhed begynder ved hoveddøren Din nye Ring Video Doorbell er starten på en ring af sikkerhed omkring hele din ejendom. Nu er du altid forbundet med dit hjem, så du kan passe

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SUB100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SUB100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SUB100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Hjælp og support 2 Sikkerhed

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på DS1155. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  DS1155. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips DS1155 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din docking-højttaler

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS6100 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Høresikkerhed 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning 4 Hvad er der i kassen 4

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Trin Inden installation af tv-boksen 4 Trin Placering af tv-boksen 5 Trin 3 Tilslutning af tv-boksen til din YouSee

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere