nr. 8 - A A A A Dækselkote = Eksisterende vindue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 8 - A A1.01 - A A1.01 0.41 Dækselkote = 0.35 0.45 0.38 0.87 Eksisterende vindue 1.00 1.06"

Transkript

1

2 A1.01 N Dækselkote = Eksisterende vindue nr. 8 Eksisterende væg flyttes ind i flugt med ny væg indenfor byggefelt således man fjerner eksisterende vindue, undgå indbliksgener og overholder brandkrav Gulvkote: Hindsholmvej -vejmidte Brutto areal: 48m2 Skellinie Byggelinie Ombygning Eksisterende hus Tagudhæng Vejmidte 1.02 Koter anført i DVR Gnm.snit terræn Situationsplan A Præcisering af koter Rev.: Rev. Beskrivelse af revision 1 : 100 A1.01

3 A SIGNATURFORKLARING: Vådrumsventilator m/timer og hygrostat Eltavle Brus WC Toilet/bad 4 m² HV 2915 Isætning af skabe i højden Soveværelse 7 m² KV Kip 100 Køkken 7 m² Køl/frys Komfur/ ovn 1003 Gipsvæg Søjler til understødning af kiprem Ophold 15 m² Kip Stue 5 m² Kip Teknikskakt til førring af vandinstallationer Symbol for eksisterne bygning Symbol for underliggende krybbekælder Symbol for hems Byggelinie Angivelse af tagudhæng og kiplinie Søjle Eksisterne ydervæg YDERVÆGGE TILBYGNING: 25 x 145 mm fyr seksta trykimp. / 25 x 95 mm fyr seksta trykimp. "En på to" i gran males i farve iht. bygherre valg. 25 x 50 mm afstandliste 9 mm vindspære i Cembritt Windstop 45 x 145 mm reglar 145 mm isolering kl mm dampspærre, fuges og klæbes for 100 % tæthed 45 x 45 mm krydsforskalling 45 mm isolering 2 x 12.5 mm gipsplade kvalitetsmæssigt som knauf danogips INDERVÆGGE: 95 mm indervægge - 45 mm stålskelletvægge med 2 lag gips på hverside mm isolering Hvorpå der opsættes filt og males. 145 mm indervægge - 70 mm stålskelletvægge med 2 lag gips på hverside mm isolering Hvorpå der opsættes filt og males. Bemærk: For yderlig beskrivelse se A6.01 Al målsætning er hulmål Alle ubenævnte målsætninger er i mm Entreprenør skal efter kontrollere alle mål Vedr. bygningstæthed skal dampspærre udføres, så evt. utætheder ikke overstiger et luftskifte på 1,5l/s pr. m² ved 50 Pa Stueplan A Flytning af vindue Rev.: Rev. Beskrivelse af revision A1.02

4 Dækselkote = 0.35 PVC ø Kloak. Kloak udføres iht. DS Norm for afløbsinstallationer Kloak tilsluttes off. afløbssystem Regnvand tilsluttes eksist. faskine Kloakplan 09/19/11 Author Approver 297x210 A1.03

5 Ombygning Eksisterende A2.01 K m K m K m 4380 K m K m Terræn Nordøst hjørne 1000 Gnm.snit terræn Sydvest K m Eksisterende K m K m K m Udsnit vindue i galv 1 : Sydøst Gnm.snit terræn Opstalt - Sydvest/sydøst A Præcisering af koter Rev.: Rev. Beskrivelse af revision A2.01

6 Eksisterende Ombygning A2.02 K m K m K m Gnm.snit terræn N3 Terræn nordvest hjørne 380 Ombygning K m K m K m Nordøst Gnm.snit terræn N3 Terræn nordvest hjørne 380 K m Nordvest K m Opstalt - Nordøst/nordvest A Præcisering af koter Rev.: Rev. Beskrivelse af revision A2.02

7 YDERVÆGGE TILBYGNING: 25 x 145 mm fyr seksta trykimp. / 25 x 95 mm fyr seksta trykimp. "En på to" i gran males i farve iht. bygherre valg. 25 x 50 mm afstandliste 9 mm vindspære i Cembritt Windstop 45 x 145 mm reglar 145 mm isolering kl mm dampspærre, fuges og klæbes for 100 % tæthed 45 x 45 mm krydsforskalling 45 mm isolering 2 x 12.5 mm gipsplade kvalitetsmæssigt som knauf danogips Angivelse af spærkip på tilstødende spær Ventilationshætte K m Bjælker monteres på søjler der er placeret i væggen. Bjælken dim. iht. producent TAG/LOFT: Tagpap udføres som Derbicum color med listedækning 18 mm tagkrydsfiner med fer og not som Finnforest 45 x 195 mm høvlede bjælkespær T2/C24. c-c afstand 0.8 m Der monteres 1 stk. ventilationshætte pr. spærfag, 1 stk. ved kip iht. tagpap producent 125 mm isolering kl. 37, med forskudte samlinger 0.20 mm dampspærre, som klæbes/klemmes til vægge 45 x 95 mm reglar påfores på underside af bjælkespær 19 x 125 mm Siljan classic rustik Lud/voks - med endenot. Rustik lofter udføres med skyggeliste som SI 754 Der udføres vindbræt som monteres mellem spær der fuges mod tilstødende bygningsdele Stern 19 x 200 mm fyr seksta trykimp. K m 50 Vindspære fuges for 100 % tæthed Isætning af skabe i højden 125 Opbygning omkring vinduer og døre iht. "Træskellethuse TRÆ 56" Dampspærre fuges og klemmes for 100% tæthed Elastisk silicone fuge Udstopning med mineraluld TAGRENDER: Tagrender som i kvartrund arkitekttagrende i zink Soveværelse 7 m² 2100 Køkken 7 m² VINDUER/DØRE/FACADEPARTIER: - Nye vinduer og døre udføres som rationel patus træ udv./indv. kulør RAL maks u-værdi på 1,1 W/m²k - Der udføres vinduesplade med 20 mm fremspring i 20mm højtrykslaminat farve iht. bygherre valg - Døre udføres med greb i rustfrit stål - Døre skal leveres med 3 punkts lås og låsecylinder med ens nøgle til alle døre. - Indv. skal partier være en farven RAL Bad/Toilet vindue leveres med materet glas Gnm.snit terræn Sokkel føres min. 900 mm under terræn og til bæredygtigt/frostfrit underlag GULVKONSTRUKTION/BJÆLKELAG: Flisegulv 53 mm beton Svalehaleplader som Lewix svalehaleplader tykkelse 16 mm 0.20 mm dampspærre 39 x 200 mm laminerede bjælker 2 x 95 mm isolering kl mm krysfinersplade 19 x 100 mm forskaling TERRÆNDÆK KRYBBEKÆLDER: 80 mm råbeton 150 mm kapillarlag Krybekælder K m Skuffer K m Døre monteres uden bundstykke 1200 Forskalling monteres op under bjælker på langs af bjælken, sådan tilskåret krydsfiner monteres som underlag af isolering og som vindstop. Krydsfiner fuges for 100% tæthed Der etableres hul så der er gennemgang til modsatte side af væggen Krybekælder Note: Gulvkonstruktion ved toilet/bad sænkes 50 mm så der kan opbygges fald mod afløb. Snit A-A SOKLER/FUNDAMENT: Sokkel/fundament ydervæg: 150 mm letklinkerblokke som leca 230 mm letklinkerblokke som leca Nye sokler pudses med en Weber sokkelpuds C100/400 Der udføres 230 mm bred fundamentsklods min. 900mm under terræn og til bæredygtigt/frostfrit underlag med 3 stk. Y12 armeringjern i top og 2stk. Y12 armeringjern i bund. Sokkel/fundament indevæg: 100 mm letklinkerblokke som leca Der udføres 230 mm bred fundamentsklods min. 900mm under terræn og til bæredygtigt/frostfrit underlag med 3 stk. Y12 armeringjern i top og 2stk. Y12 armeringjern i bund Bemærk: For yderlig beskrivelse se A6.01 Alle ubenævnte målsætninger er i mm Entreprenør skal efter kontrollere alle mål Vedr. bygningstæthed skal dampspærre udføres, så evt. A utætheder Præcisering ikke overstiger af koter et luftskifte på 1,5l/s pr. m² ved 50 Pa 1 : 20

8 BYGHERRE: Tvedvænget Odense NØ ARKITEKT: Archidea Arkitekter A/S Lahnsgade 63 DK-5000 Odense C Kontaktperson: Jan Ulrik Nielsen Tlf.: Mobil: KORTFATTET BESKRIVELSE: Projektet omfatter ombygning af eksist. sommerhus Tilbygning/ombygning opføres/ombygges iht. tegninger og beskrivelse UDBUDSGRUNDLAG: For udførelsen af de enkelte arbejder, er tegninger/dokumenter gældende: tegninger/beskrivelse af d. I ØVRIGTGÆLDER: AB-92 Bips Basisbeskrivelse: B2.010, Basisbeskrivelse - byggesag B2.340, Basisbeskrivelse støbte undergulve B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner B2.270, Basisbeskrivelse - træ generelt B2.350, Basisbeskrivelses lofter B2.320, Basisbeskrivelse fuger B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, montage Kvalitetssikring af byggearbejder Bkg. nr af 23 sep Vejledning i kvalitetssikring i byggeriet April 2003 BETINGELSER: For alle arbejder gælder at arbejdet skal indeholde alle ydelser for fuld færdiggørelse af det samlede arbejde, med alle nødvendige ydelser, selv om de ikke er vist eller beskrevet, men som naturligt hører til de enkelte entrepriser, såsom supplerende beregninger, egne arbejdstegninger m.v. Endvidere skal BR-2010, gældende byggelov, lokalplaner, Danske standarder, SBIanvisninger, TOR- og TOP-pjecer, stærkstrømsreglementet og de stedlige forsyningsselskabers regulativer, samt de respektive leverandøranvisninger mv. overholdes. Vinterbekendtgørelsen, bek. 477 af 18/05/2011 gøres gældende og Vinterforanstaltninger udbydes til fastpris if. 4 Alle byggepladsomkostninger såsom bortskaffelse af affald, afdækninger, evt. hegn, stillads, skurvogn mv. skal være indeholdt i alle arbejder. TIDSPLAN: Udbud, byggestart og aflevering efter nærmere aftale med bygherre Entreprenør udarbejder en detaljeret arbejdstidsplan så snart byggetidspunktet kendes. Entreprenør skal heri indlægge tid for mangelgennemgang og afhjælpning. Tidsplanen skal godkendes af bygherre. Byggetilladelse skal foreligge inden opstart. NEDBRYDNING/BORTSKAFFELSE: - Eksisterne indervægge fjernes - Ydervægge fjernes så det passer med nyindretning af sommerhuset. - Spærkonstruktion fjernes. - Gulvbelægning i eksist. hus - Døre og vinduer udtages og bortskaffes - Nedbrydning i nødvendigt omfang af kloakanlæg - Nedbrydning af VVS i nødvendigt omfang NB: Bortskaffelse af alle materialerester, nedbrudte bygningsdele og slut oprydning efter endt projekt MALERBEHANDLINGER (MBA NUMRE): Indervægge: N2182JM - Kvalitet som Beck og Jørgensen A/S Farve: RAL 9010 Udv. træværk: N5030N - Kvalitet som Beck og Jørgensen A/S Farve: Som eksist. træværk Indv. træværk: N6046AU - Kvalitet som Beck og Jørgensen A/S Farve: RAL 9010 KØKKEN- OG TOILET ARRANGEMENTER: Levering og montering af Køkkenelementer leveres som: iht. bygherre valg Toilet elementer leveres som: iht. bygherre valg Garderobe elementer leveres som: iht. bygherre valg KLOAK/AFLØB: Kloak anlæg tilpasses så det passer til nyindretning af sommerhuset. Der laves nyt regnvandsledningssystem til ombygning med sandfangsbrønd tilsluttes eksist. anlæg VVS: - Nye rør og armatuer i toilet/bad tilsluttes VVB - Nye rør og armatuer i køkken tilsluttes VVB - Håndvask armatur, brusearmatur og unidrain afløbsrende med rist i bruseniche - Nyt sanitet, wc og håndvask - Toiletrulleholder, ekstra rulleholder, 3 knager og spejl over vask EL: - Ny elinstallation i hele sommerhuset. - Der etableres ny gruppetavle - Der skal monteres loftudtag til lamper i hvert rum nærmere placering aftales med bygherre. - Lysstyrken for loftslamper skal kunne reguleres - Der skal udføres min. 1 eludtag for hver 4m² gulv - Ny elinstallation tilsluttes ny gruppetavle. - Der etableres elvarme i bygningen, udføres som gulvvarme i god kvalitet -Der etableres varmepumpe luft - luft, Mitsubishi inverter MSZ-EF25VEH VINDUER/DØRE/FACADEPARTIER: - Nye vinduer og døre udføres som rationel patus træ udv./indv. kulør RAL maks u-værdi på 1,1 W/m²k - Der udføres vinduesplade med 20 mm fremspring i 20mm højtrykslaminat farve iht. bygherre valg - Døre udføres med greb i rustfrit stål - Døre skal leveres med 3 punkts lås og låsecylinder med ens nøgle til alle døre, samt til krybekælder - Indv. skal partier være en farven RAL Bad/Toilet vindue leveres med materet glas, efter godkendt prøve INDVENDIGE DØRE: - Indvendige døre udføres som massivepladedøre uden bundstykke med låsekasse som swedoor massive døre i god kvalitet inkl. karm tilpasset vægtykkelse - Der udføres standard gerigt ved indvendige døre som SI 101 som males - Indvendige dør til toilet/bad udføres med vrider på indv. sider og forsegles i top og bund - Greb og besætning på døre som CFP Stokholm Rustfri stål Natur VÅDRUMSBEHANDLING: - Der skal udføres MK-godkendt vådrumssystem i Toilet/Bad som Lip udføres iht. By og Byg anvisning Der skal fuges med elastisk fuge langs hjørner VÆGFLISER: - Der skal opsættes vægfliser i bad/toilet ved bruser - Fliser opsættes i klæb. Fuger skal flugte med gulvfliser - Der skal fuges med elastisk fuge langs hjørner - Vægflise i Bad/toilet iht. bygherre valg GULVE: Generelt: - Der udføres flisegulve i hele sommerhuset 10mm gulvfliser, i dørhuller føres fliser igennem uden afbrydelse - flisetype iht. bygherre valg - Der udføres fodliste som SI 108 i alle rum som males undtaget bad/toilet Bad/toilet: - I bad/toilet udføres flisegulv med sokkelklink og klæb, Fuger skal flugte med vægfliser Der etableres fald mod afløb iht. By og Byg anvisning 200 og BR10 Gulve skal udføres så vandansamlinger ikke forekommer GULVKONSTRUKTION/BJÆLKELAG: 53 mm beton Svalehaleplader som Lewix svalehaleplader tykkelse 16 mm 0.20 mm dampspærre 39 x 200 mm laminerede bjælker 2 x 95 mm isolering kl mm krysfinersplade 19 x 100 mm forskaling TERRÆNDÆK KRYBBEKÆLDER: 80 mm råbeton 150 mm kapillarlag INDERVÆGGE: 95 mm indervægge - 45 mm skelletvægge med 2 lag gips på hverside mm isolering Hvorpå der opsættes filt og males. 145 mm indervægge - 70 mm skelletvægge med 2 lag gips på hverside mm isolering Hvorpå der opsættes filt og males. YDERVÆGGE TILBYGNING: 25 x 145 mm fyr seksta trykimp. / 25 x 95 mm fyr seksta trykimp. "En på to" i gran males i farve iht. bygherre valg. 25 x 50 mm afstandliste 9 mm vindspære i Cembritt Windstop 45 x 145 mm reglar 145 mm isolering kl mm dampspærre, fuges og klæbes for 100 % tæthed 45 x 45 mm krydsforskalling 45 mm isolering 2 x 12.5 mm gipsplade kvalitetsmæssigt som knauf danogips SOKLER/FUNDAMENT: Sokkel/fundament ydervæg: 150 mm letklinkerblokke som leca 230 mm letklinkerblokke som leca Nye sokler pudses med en Weber sokkelpuds C100/400 Der udføres 230 mm bred fundamentsklods min. 900mm under terræn og til bæredygtigt/frostfrit underlag med 3 stk. Y12 armeringjern i top og 2stk. Y12 armeringjern i bund. Sokkel/fundament indevæg: 100 mm letklinkerblokke som leca Der udføres 230 mm bred fundamentsklods min. 900mm under terræn og til bæredygtigt/frostfrit underlag med 3 stk. Y12 armeringjern i top og 2stk. Y12 armeringjern i bund. TAGKONSTRUKTION: Tagkonstruktion udføres med en hældning på 30 grader. Tagkonstruktion udføres i 45 x 195 mm høvlede bjælkespær T2/C24. c-c afstand 0.8 m Bjælkespær tildannes på stedet. Der etableres limtræsbjælke i kip. Dim. iht producent. Tagfladen på nordøst siden er krum for at spærfoden er vandret, der bør derfor være større fokus på denne side ved opførelse af ydervæg og tildannelses af spærkonstruktion. TAG/LOFT: Tagpap udføres som Derbigum color med listedækning 18 mm tagkrydsfiner med fer og not som Finnforest 45 x 195 mm høvlede bjælkespær T2/C24. c-c afstand 0.8 m Der monteres 1 stk. ventilationshætte pr. spærfag, 1 stk. ved kip iht. tagpap producent (fisk) 125 mm isolering kl. 37, med forskudte samlinger 0.20 mm dampspærre, som klæbes/klemmes til vægge 45 x 95 mm reglar påfores på underside af bjælkespær 19 x 125 mm Siljan classic rustik Lud/voks - med endenot. Rustik lofter udføres med skyggeliste som SI 754 Der udføres vindbræt som monteres mellem spær der fuges mod tilstødende bygningsdele Stern 19 x 200 mm fyr seksta trykimp. TAGRENDER: Tagrender som i kvartrund arkitekttagrende i zinktykkelses 0.8 som Rheinzink tilsnit 333 FORANKRING AF TAG/STABILITET: - Huset forankres med vind/hultrækbånd BMF 2x25 som er ført 300mm ned i fundamentsklods - Forankringsbånd føres op til tagkonstruktion. - Forankringsbånd føres henover spærfødderne og opstrammes/ fastgøres så der ikke opstår svigt. - Forankringsbånd fastgøres med 9stk. 40x40mm karmsøm i hver fastgørelses pkt. - Spær fastgøres med 4stk. BMF vinkler 90 med ribbe, hver vinkel sømmes med 2x4stk. 40x40mm karmsøm - Der indbygges et vindkryds i vindtrækbånd som BMF 2x25mm som ligges overpå spærfødderne og opstrammes og fastgøres i enderne med 9stk. 40x40mm karmsøm, 1 stk. 40x40mm karmsøm pr. spær. RENGØRING: Alt støv, snavs og pletter skal fjenes, og gulve vaskes. Alle ruder poleres ind- og udvendigt, og øvrige tingafstøves. Rengøringen omfatter ligeledes fjernelse af alle malerpletter og stænk Vaske, toiletter og brusenicher renses og afsæbes, maling fjernes fra faller, rigler, hængsler og øvrige faste og bevægelige besalgdele. Alt affald og emballage fjernes og bortskaffes Beskrivelse af projektet A6.01 A6.01

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole

Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012. Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Rettelsesblad Nr. 1 13.09.2012 Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole 1. Tømrerentreprisen: 3. Reparation af tagrende, Rettelse Tagrende skiftes fra gavlende til tagnedløb. Længde ca. 8m. 6. Døre og

Læs mere

r 1 Matr.nr. Gebyrer Beløb kr. Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond

r 1 Matr.nr. Gebyrer Beløb kr. Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond r 1 Matrnr Ejer 124 ux Hirtshals Kommune Rådhuset 985o Hirtshals Parcel pr Ejerlav Beliggenhed Horne by, Hirtshals HJensensalle 63 Ansøger Bundgaard & Kassow Springvandspladsen 1, 2 98oo Hjørring Projekt

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Nord Byggeadr.: Bygherre: Emne: Matr.nr.:

Nord Byggeadr.: Bygherre: Emne: Matr.nr.: Grundareal...738 m² Beboelse...128, m² Carport...42, m² Overdækket terrasse... m² Bebygget areal...17, m² 1,1 2121 ist 1, 276 4916221 Beboelse...128, m² Carport / redskabs. over 3 m²...7, m² Bruttoetageareal...13,

Læs mere

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 -

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Jordarbejde. Muldjord afrømmes og henlægges i depot på grunden. Når sokkel står færdigt, genudlægges mulden, og der afsluttes med en grovplanering.

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Færdigregulering af kloakdæksler i højde på grunden udføres af belægningsentreprenør.

Færdigregulering af kloakdæksler i højde på grunden udføres af belægningsentreprenør. Byggeareal Der afrømmes ca. 30 cm. muld på byggearealet til ca. 2 meter omkring hus. Det afrømmede muld samt jord fra udgravning af fundamentsrender og terrændæk bortkøres. Grunde afleveres grov planeret.

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Beskrivelse. VillaNordic ApS. Den. 02.05.2015 Tirsbækvej 13 a. 7120 Vejle Øst. Tlf:21354944.

Beskrivelse. VillaNordic ApS. Den. 02.05.2015 Tirsbækvej 13 a. 7120 Vejle Øst. Tlf:21354944. Beskrivelse. VillaNordic ApS. Den. 02.05.2015 Tirsbækvej 13 a. 7120 Vejle Øst. Tlf:21354944. opførelsen af ny Villa Nordic 166 m2 villa samt 25 m2 Carport, opføres på Rudolf Stiener Allé 2, 7000 Fredericia

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Glasværn UV. 07 UP. 04 UP. 05 UP. 06 UP. 07 UP. 08 O. 06 UV. 32

Glasværn UV. 07 UP. 04 UP. 05 UP. 06 UP. 07 UP. 08 O. 06 UV. 32 Kt..742 (ok. betonafdækning) O. 01 O. 02 O. 03 UV. 08 Kt. 46.155 (ok. murværk) UV. 01 UP. 01 UV. 02 UV. 03 UV. 04 UV. 05 UP. 02 UV. 06 UV. 09 acade mod nord Kt. 43.755 (ok. sokkel) Kt. 44.087 (ok. murværk)

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE

HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE HOLDEPUNKTET - FARUM - PLANLØSNINGER OG MATERIALEBESKRIVELSE interiør planløsning Plan forslag 1:100 MODEL 91 MODEL 91 9,7 m Overdækket indgang Entré/ teknik 6 m 2 Soveværelse 11 m 2 3 m 2 Bad 7,9 m VM

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Tilbud på et bæredygtigt ARCTIC HOUSE i bjælker tilpasset det grønlandske klima.

Tilbud på et bæredygtigt ARCTIC HOUSE i bjælker tilpasset det grønlandske klima. Aabenraa, Marts 2015 Tilbud på et bæredygtigt ARCTIC HOUSE i bjælker tilpasset det grønlandske klima. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende et tilbud på et Arctic House i henhold til vedlagte grundplan.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere