Titelblad. Aalborg Vikings og de Sociale Medier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titelblad. Aalborg Vikings og de Sociale Medier"

Transkript

1 Titelblad Projekt titel: Aalborg Vikings og de Sociale Medier Virksomhed: Aalborg Vikings Vejleder: Per Justesen Studie: Sportsmanagement Cpr Jimmie: Cpr Gianna: Klasse: smpa0912 Afleveringsdato: 7. januar 2014 Antal anslag med mellemrum: Antal normalsider: 55,38

2 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse over figurer og billeder Problemformulering Indledning Motivation Problemstilling: Videnskabsteori: Teori The Exploring Corporate Strategy Model: SWOT- TOWS Metode Fortolkning, definition og betydning Afgrænsning Social Science Før projektet Efter projektet Kildekritik Artikler Spørgeskema Bøger World Wide Web Resultatet af spørgeskemaet er blevet således: Sociale medier Basketball og sociale medier Opsummering af spørgeskema samt betydning for Aalborg Vikings Aalborg Vikings nuværende strategiske position Aalborg Vikings historie Virksomhedskulturen i Aalborg Vikings Promotion- mixet Hvad gør Aalborg Vikings for at skabe interesse for basketball? Hvordan er miljøet omkring Aalborg Vikings samt fans Sponsorer Aalborg Vikings ressourcer og kapacitet Hvad er Aalborg Vikings formål? Sociale Medier Begyndelsen: Brugen af sociale medier: fra YouGov Segmentering: Fremtiden for sociale medier: Sportsfans brug af de sociale medier Interview med Amy Martin NBA Sociale medier strategier Opsummering af sociale medier analyse SWOT analyse Styrker Svagheder Side 1 af 102

3 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 5.3 Muligheder Trusler TOWS analyse Styrker Muligheder Svagheder Muligheder Styrker Trusler Svagheder Trusler Ny strategi for brug af sociale medier Indledning: Mål for strategien Mål effekten af strategien Følgere: Likes: Engagement: Salgs mål 1500 til basket. : Segmentering One Thing Kommunikation Platformsplan Hvilke medier skal vi bruge og hvorfor? Hvem skal stå for at udføre strategien, og hvem har tilladelse til at skrive hvilken type opslag? Platformsplan Implementering Tid: Punkter der gøres ved opstart af strategi: Hvad har den nye strategi af betydning for organisationen samt interessenter? Klubben: Personale Spillere Fans Økonomi Sponsorer Konklusion Litteraturliste Bøger Web- adresser PDF Side 2 af 102

4 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Indholdsfortegnelse over figurer og billeder Figure 1 - The Exploring Corporate strategy model.... s. 8 Figure 2 - Projektmodel. Egen tilvirkning... s. 12 Figure 3 Resultatudtræk fra spørgeskema. Antal besvarelser... s. 26 Figure 4 - Resultatudtræk fra spørgeskema. Køn, alder, beskæftigelse... s. 26 Figure 5 Lagkagediagram. Hvilke medier er mest anvendt... s. 28 Figure 6 Søjlediagram. Hvor ofte besøges det sociale medie... s. 29 Figure 7 Søjlediagram. Hvad bruges de sociale medier til?... s. 30 Figure 8 - Søjlediagram. Hvad bruges de sociale medier til? Revideret... s. 31 Figure 9 Skema over hvor og hvornår de forskellige medier bruges.... s. 32 Figure 10 - Resultat fra spørgeskema. demografi hos basket fans... s. 33 Figure 11 Lagkagediagram. Hvilke medier bruger basket fans?... s. 34 Figure 12 Søjlediagram. Hvor ofte besøges de sociale medier hos basket fans?s. 34 Figure 13 - Søjlediagram. Hvad bruges sociale medier til hos basket fans?... s. 35 Figure 14 - Hvor og hvornår de forskellige medier bruges hos basket fans.... s. 35 Figure 15 - Lagkagediagram. Hvilke hold følger basket fans og hvorfor?... s. 36 Figure 16 Lagkagediagram. På hvilke sociale medier følges holdene?... s. 37 Figure 17 Resultat fra spørgeskema. Hvorfor følges hold på sociale medier?... s. 38 Figure 18 Hvad danskerne ejer i %... s. 60 Figure 19 Twitter er på vej frem.... s. 64 Figure 20 - Segmenterings model... s. 66 Figure 21 Målgrupper hvad bruger de de sociale medier til?... s. 67 Figure 22 Forventet brug af sociale medier.... s. 68 Figure 23 - SWOT analyse.... s. 79 Figure 24 Generel platformsplan.... s. 93 Figure 25 Platformsplan for videodeling.... s. 95 Billeder Billede 1 - Fra Aalborg Vikings hjemmeside... s. 46 Billede 2 - Fra Aalborg Vikings facebookside... s. 47 Billede 3 - Fra Aalborg Vikings facebookside.... s. 49 Billede 4 - Aalborg Vikings' sponsorer.... s. 54 Billede 5 Brugen af sociale medier i sportshenseender.... s. 69 Billede 6 Hvilke fans bruger hvilke medier?... s. 69 Billede 7 Hvordan bruges sociale medier i forbindelse med sport?... s. 70 Billede 8 Shaquille O Neals twitter- profil.... s. 72 Billede 9 - Miami Heat samt Brooklyn Nets twitterprofiler.... s. 74 Side 3 af 102

5 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 1 Problemformulering 1.1 Indledning Mange sports klubber i Danmark kæmper disse år med, at få lokket tilskuer væk fra de varme sofaer og ud på stadions og ind i diverse haller rundt omkring i de danske byer. Den nedadgående kurve for tilskuertallene har ikke kun ramt de små klubber og sportsgrene men også national sporten, fodbold og dens klubber i Superligaen kan mærke nedgangen i tilskuertal. Sidste sæson (2012/13) i Su- perligaen lå gennemsnittet af tilskuer på tværs af alle holdene på pr. Kamp, hvorimod kigger man tilbage til sæsonen 2004/2005 lå tilskuergennemsnittet på hele tilskuere i gennemsnit pr. kamp 1. Aalborg Vikings har dog gået lidt imod denne nedgang, hvor man har formået, at få lokket flere og flere til sæsonens hjemmekampe hvert år de sidste 3 år. De er gået fra et sæsongennemsnit på 216 tilskuere i sæsonen 2010/2011 til et gen- nemsnit på 485 sidste år, sæsonen 2012/2013. Denne sæson 2013/2014 er sam- tidigt startet rigtig positivt for tilskuergennemsnittet, hvor i de 2 første hjemme- kampe i sæsonen ligger på et gennemsnit af 739 tilskuere 2. Tilskuertallene hos Aalborg Vikings tæller rigtig meget, da det blandt andet er ud fra disse tal at de får deres del af tv- indtægter og diverse bonusser som fordeles til de forskellige klubber fra Basketligaen. Aalborg Vikings har de sidste par sæsoner forsøgt, at promovere sig igennem især facebook og det har til dels hjulpet dem med, at nå ud til flere og promovere sig til deres segment. Aalborg Vikings er samtidig en amatør klub og har ikke råd til at bruge store be- løber til markedsføring. Derfor er brugen af de sociale medier meget vigtigt for dem i forsøget på at kommunikere med deres fans og omverden, uden at det ko- ster de store markedsføringskroner. 1 mandag 21. Oktober kl / fredag d 21. Januar kl Side 4 af 102

6 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 1.2 Motivation Motivationen til vores opgave kommer fra vores egne oplevelser med Aalborg Vikings. Vi har arbejdet med Aalborg Vikings i et tidligere henseender og synes det er en meget spændene sports organisation. Sociale medier som facebook, twitter og Instagram er kanaler man som organisa- tion nemt kan bruge til, at kommunikere med omverdenen, interessenter og dermed også fans. Vi har i projektgruppen personligt anvendt og arbejdet med disse medier fra de- res fødsel og set, hvordan brugen af disse medier har ændret sig markant. I star- ten var de sociale medier et medie, hvor privat personer havde en konto, men nu er det alle der har en eller flere konti, både virksomheder og organisationer ja selv din bank er på facebook. Vi mener, at de sociale medier er fremtiden inden for kommunikation og dermed også markedsføring. Men samtidig er det også et medie som er godt brugt af privatpersoner. Derfor mener vi det kunne være spændende at kigge på, hvordan Aalborg Vi- kings kan optimere deres brug af de sociale medier til bedre, at kunne kommuni- kere med deres følgere og omverden. Derfor: 1.3 Problemstilling: Hvilke muligheder har Aalborg Vikings for, at brande sig igennem de sociale medier og hvordan kan de implementere anvendelsen af de sociale medier i de- res social medie strategi? Side 5 af 102

7 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 1.4 Videnskabsteori: Dette projekt omhandlende Aalborg Vikings tager udgangspunkt i det pragmati- ske paradigme, da vores problemformulering har en løsningsorienteret pro- blemstilling der skal undersøges. Grunden til dette er, at vi arbejder ud fra en forudindtaget holdning omkring, at en forbedret social medie strategi vil give fle- re tilskuere i hallen til Aalborg Vikings hjemmekampe. Den pragmatiske tilgang til projektet er samtidig også den mest praktiske tilgang da man kan bruge både lidt fra den positivistiske tilgang, som er meget analytisk og som oftest kun byg- ger på kvantitative undersøgelser samt lidt fra de mere samfundsvidenskabelige paradigmer som f.eks. fænomenologi som har en mere subjektiv anskuelsesme- tode. Dertil vil vi tilføre projektet yderlige empiri via en deduktiv fremgangsmåde. Det deduktive princip er en fast forståelsesramme kontra en induktiv som ville være, hvis vi sammensatte videnskaben af enkelte oplevelser. For at underbygge konklusionen af vores problemstilling vil der blive brugt både kvantitativ og kvalitativ metode. Dette skyldes, at hvis vi kun brugte kvantitativ metode kun ville få et objektivt svar på vores spørgsmål, hvorimod hvis vi samtidig underbygger vores opgave med kvalitative metode så ville vi kunne få et mere nuanceret samt et mere dyb- degående svar. Der vil blive benyttet både objektive og subjektive holdninger, subjektive i for- hold til besvarelsen af spørgeskemaundersøgelse samt dybdegående i vores egne observationer i stadionhallen som er Aalborg Vikings hjemmebane, og objektive i form af videnskabelige modeller og teorier. Det er vigtigt, at spørgsmålene i den kvantitative undersøgelse bliver stillet således at respondenternes svar er sam- menlignelige med hinanden så de ikke bliver påvirket af udformningen på spørgsmålene. Derudover vil spørgsmålene blive udformet mest som lukkede spørgsmål da det giver et bedre billede af respondenternes holdning. Ved at tilføre flere forskellige research metoder til at indsamle information, gør at projektet bliver mere troværdigt. Vi vil prøve, at forholde os objektive til, hvad vi undersøger i opgaven velvidende at det aldrig er muligt at forholde sig fuldstændigt objektive da personlige me- Side 6 af 102

8 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen ninger og holdninger vil have en effekt på den tolkning af data som ligger til grund for projektet. Side 7 af 102

9 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 1.5 Teori For at svare på vores problemstilling vil vi anvende følgende modeller: - The Exploring Corporate Strategy Model - SWOT - TOWS - Beslutningsproces ved udvikling af reklamestrategi Derudover vil vi lave en grundig analyse af de sociale medier. Både hvordan de bliver brugt i dag, hvordan amerikanske og danske sportshold/personer anven- der de sociale medier, samt hvad tendensen og udviklingen for de sociale medier er, og hvordan vi forventer at fremtiden bliver for sociale medier. Dette gøres, for at have en baggrundsviden til at komme med kompetente forslag til, hvad Aalborg Vikings skal gøre for at optimere deres markedsføring på de so- ciale medier. Endvidere vil vi se på hvad de forventede tendenser til fremtiden vil være, så der ikke kommer forslag, der måske vil være uaktuelle indenfor kort tid, og omvendt være forberedt på, og måske allerede komme i gang med noget der vil være aktuelt i nær fremtid The Exploring Corporate Strategy Model: Denne model er rigtig god at bruge i forhold til denne opgaves struktur, fordi den kommer ind og berører en masse emner som er relevante i for- hold til Aalborg Vikings, som en virksomhed indenfor oplevelses- økonomien. Først får man en analy- se af Aalborg Vikings situation som den er nu, derefter hvilke strategi- ske valg der bør tages og til sidst hvordan man vil implementere de nye strategiske valg. Dog vil vi lave Figure 26 - The Exploring Corporate strategy model. Egen tilvirkning. Side 8 af 102

10 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen lidt ændringer i den pink cirkel hvilket vi beskriver længere henne i opgaven. Lidt mere uddybet vil vi i modellen komme ind på: Aalborg Vikings nuværende strategiske position, altså hvordan - anvender Aalborg Vikings de sociale medier i deres markedsføring, - virksomhedskulturen er internt i Aalborg Vikings, - miljøet er omkring Aalborg Vikings og deres fans, - ressourcerne samt kapaciteten er i AV, både materiel og menneskelig, Først vil der komme en kort beskrivelse af Aalborg Vikings historie og hvordan de er kommet frem til at være den klub de er i dag. Til sidst vil der blive set på hvad hele formålet med Aalborg Vikings er. Er de her for at lave underholdning for Aalborg og omegn, er de her fordi det er en naturlig del af basketball udviklingen i Danmark osv. Til sidst vil vi samle op på de ting vi har undersøgt og sætte dem op imod de so- ciale medier og hvordan de sociale medier kan bruges i forhold til disse faktorer. Aalborg Vikings strategiske valg. Når analysen af den strategiske position og de sociale medier er færdig, vil vi samle dem, og komme frem til hvilke strategi- ske valg Aalborg Vikings kan og bør tage, i forhold til den nye strategi som kom- mer i opgavens løsningsforslag. Måden vi vil gøre dette på, er ved at lave en SWOT- analyse og derefter en TOWS- analyse, og se hvilke muligheder Aalborg Vikings har for at bruge de sociale medier som en del af deres nye social medie strategi, samt hvilke styrker Aalborg Vikings har, som de kan gøre brug af til den nye strategi. Social medie strategien vil blive bygget op efter Beslutningsproces ved udvikling af reklamestrategi. 3 Herfra vil effektmåling dog indgå i implementeringsplanen. Social medie strategien vil blive bygget op således: Mål for strategien Segmentering Hvad skal Aalborg Vikings One Thing være? Kommunikationsplan 3 International Markedsføring, 3. Udgave s. 620 Side 9 af 102

11 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Platformsplan o Hvilke medier skal bruges og hvorfor? o Hvordan udføres strategien? o Selve planen Herefter kommer den sidste del af The Exploring Corporate Strategy Model. Implementering af ny strategi. Her vil vi kigge på hvad det kræves, for at få implementeret den nye strategi. De faktorer i modellen som skal hjælpe med det er: - Ressourcer. Hvilke menneskelige, materielle og finansielle midler skal der til for at få strategien implementeret? - Practice. Skal der oplæring til, for at få implementeringen fuldført? - Changing. Skal der ændringer til i organisationen, arbejdsmåden osv. for at få implementeret den nye strategi? - Organising samt Process. En oversigt over hvordan implementeringen skal foregå, hvem skal stå for hvad og hvordan skal tidsplanen se ud? Dette er den mere praktiske del af opgaven, hvor det vil blive beskrevet hvilke ændringer der skal ske hos Aalborg Vikings for at den nye strategi kan indføres og udføres. Denne del af opgaven, vil blive beskrevet, så den vil kunne læses af Aalborg Vikings, hvis de fik den i hånden og rent faktisk skal udføre strategien. Efter denne del af The Exploring Corporate Strategy Model vil konklusionen komme hvor vi helt konkret besvarer vores problemstilling som lyder Hvilke muligheder har Aalborg Vikings for, at brande sig igennem de sociale medier og hvordan kan de implementere anvendelsen af de sociale medier i deres social medie strategi? SWOT- TOWS SWOT analysen vil blive lavet for at samle op på projektets interne og eksterne sider, i en kritisk situationsanalyse, for derefter at bruge SWOT- analysens svar i TOWS- matrix model, hvor vi vil komme frem til de endelige løsningsforslag. Side 10 af 102

12 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Til de interne faktorer, vil vi tage de vigtigste udpluk fra Aalborg Vikings nuvæ- rende strategiske position hvor vi vil se på de positive og negative sider der er at tage fat i. Til de eksterne faktorer vil vi tage de vigtigste pointer fra analysen om de sociale medier. Formålet med at bruge SWOT- TOWS er, at det skaber et godt overblik af de vig- tigste resultater og svar i projektet. Side 11 af 102

13 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 1.6 Metode For at finde svaret på vores problemstil- ling begynder vi med, at lave en deskre- search så vi får noget viden til at besva- re og skrive omkring de teorier vi har beskrevet i ovenstående afsnit. Til deskresearchen anvendes div. hjemmesider og artikler som kan give os oplysninger omkring vores emner Aalborg Vikings og Sociale Medier. Der- udover vil der blive brugt lærebøger fra sportsmanagement studiet deraf model- ler og lign. Vi vil endvidere forsøge at anskaffe un- dervisningsmateriale fra kommunikati- onsstudier ift. sociale medier og virk- somheders brug deraf. Figure 27 - Projektmodel. Egen tilvirkning Derefter vil der blive udarbejdet fieldresearch, for at få svar på de ting der ikke er mulige at finde via deskresearchen såsom meninger, holdninger, vaner osv. fra Aalborg Vikings egne fans. Der vil blive udarbejdet/foretaget en spørgeske- maundersøgelse og udført besøg hos Aalborg Vikings. Til sidst vil vi lave et fo- kusgruppe interview med fans af Aalborg Vikings og få nogle mere dybdegående svar i forhold til deres opfattelse af den sportslige præstation, sociale medier og Aalborg Vikings brug af de sociale medier. Personerne til fokusgruppeinter- viewet vil blive fundet ud fra spørgeskemaet, hvor vi vil spørge om nogen vil væ- re interesseret i at deltage. Det er planlagt, at fokusgruppeinterviewet skal foregå til Aalborg Vikings' hjemmekamp torsdag d. 5. december 2013 Side 12 af 102

14 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Spørgeskemaet skal bruges til, at finde ud af brugen af de sociale medier i dag, både generelt, men også blandt Aalborg Vikings fans, for at finde ud af hvad der kan gøres bedre, hvad der skal bibeholdes mm. Spørgeskemaets opbygning Da vi fra et tidligere arbejde med Aalborg Vikings allerede ved, at det er de unge der er målgruppen for Aalborg Vikings og dermed vores projekt, så vil vi designe spørgeskemaet, så det er tilpasset unge, og i en mere daglig tone fremfor en for- mel tone som mere passer til det ældre publikum. For at starte stille ud med nogle nemme spørgsmål, så respondenten ikke bliver skræmt væk med det samme vil vi spørge ind til respondentens alder, køn og be- skæftigelse. Disse 3 faktorer er vigtige for os at spørge ind til, da vi skal vide hvem Aalborg vikings skal henvende deres markedsføring via de sociale medier til. Vi vil ikke spørge ind til bopæl, indkomst, familie- status og de mere dybdegående spørgsmål, da vi på forhånd ved, at de ikke er relevant i forhold til de svar vi sø- ger. Derefter vil der komme en side, hvorpå der bliver spurgt, om man anvender so- ciale medier. Svarer man ja vil man komme frem til de spørgsmål der omhandler sociale medier og svarer man nej vil man springe alle spørgsmål omhandlende sociale medier over, og komme til spørgsmål omkring basketball. Herefter skal vi høre hvilke sociale medier folk så bruger, og dem de vælger ud vil de derefter blive spurgt ind til hvor mange gange om dagen de tjekker ind på, og i hvilken forbindelse de bruger hvert af de sociale medier. F.eks. om de bruger det til kommunikation med omgangskreds, tidsfordriv, underholdning, følge forskellige offentlige personer, klubber, virksomheder osv. Dette vil vi spørge om, for at finde ud af hvad tendensen, i målgruppen, er på hvert af de so- ciale medier og hvor ofte man går ind og kigger på hvert af de sociale medier. Dette er vigtigt at vide, for at se hvilket medie Aalborg Vikings skal bruge. Hvis man f.eks. kommer frem til at lave videoer så vil det ikke give meget mening at lægge dem på YouTube, som normalt er et video- delingssite, hvis folk kun speci- fikt kigger derinde 1 gang om dagen, mens man måske 10 gange om dagen kigger Side 13 af 102

15 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen i sin facebook. Så vil facebook være det oplagte sted, at lægge sin video ud, så den hurtigere når rundt og går viralt. Herefter kommer der nogle spørgsmål omkring Basketligaen 4. Vi har snakket lidt om hvorvidt vi kun skal spørge ind til Aalborg Vikings eller om vi skal spørge ind til hele Basketligaen, men vi er kommet frem til at vi vil ramme flest responden- ter og svar, ved at bruge hele Basketligaen, da tendenserne til brug af sociale medier, i forhold til sin basket- klub nok er de samme, uanset om man er fan af Bakken Bears, Aalborg Vikings eller andre. Her bliver man igen sorteret fra, hvis man svarer nej, til hvorvidt man følger med i Basketligaen. Derefter spørger vi hvilket/hvilke hold man følger, og derefter hvordan man føl- ger dem. F.eks. om det er i tv, på nettet via livestream, og selvfølgelig de sociale medier. Hvis man krydser af på de sociale medier vil man blive spurgt ind til hvilke sociale medier man følger dem på, og hvad grunden til det er. F.eks. ved vi, at Aalborg Vikings ofte lægger fribilletter ud på deres facebook, og vi vil gerne vide om det f. eks er det der gør, at man følger dem, og ikke så meget fordi man er stor fan af Aalborg Vikings. Til sidst spørger vi ind til, om respondenten bor i/omkring Aalborg, for at spørge ind til, om de kunne tænke sig at deltage i et fokusgruppe interview. Først har vi forklare lidt om hvad et fokusgruppe interview består i, og hvor og hvornår vi har planer om at gøre det, og opfordrer så til, at man gerne må give os sine op- lysninger hvis man ønsker at deltage og hjælpe os. På den måde kan vi selv, hvis der er nok der svarer og gerne vil deltage, udvælge dem som vi mener vil passe godt sammen i et interview. F.eks. en gruppe bestå- ende af unge fans og brugere af sociale medier, og en gruppe af kvinder som ikke følger med i basket. Under dette interview vil vi så kunne spørge mere ind til nogle af de spørgsmål vi har, og gerne vil have nogle mere dybdegående kvalita- tive svar på. For at gøre det så nemt og overskueligt for respondenten som muligt, at tage stil- ling til om de vil deltage i fokusgruppe interviewet, har vi skrevet, at vi forventer, at det foregår i forbindelse med Vikings næste hjemmekamp (5. December 4 Danmarks højeste liga indenfor basketball Side 14 af 102

16 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 2013), så vi forhåbentlig kan skabe en interesse, i håb om, at mange af respon- denterne forhåbentlig har tænkt sig at tage til kampen. For at få spørgeskemaet ud til de ønskede respondenter, vil vi selv anvende face- book til at markedsføre spørgeskemaet og markedsføre det til unge som interes- serer sig for basketball, få unge i basket miljøet til at dele vores spørgeskema, og generelt få hjælp af venner, familie osv. til at dele vores spørgeskema, så det når ud til så mange relevante respondenter som muligt. Side 15 af 102

17 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 1.7 Fortolkning, definition og betydning Sociale medier: Et medie/hjemmeside hvor man kan føre dialog, fællesskab og interaktion med omverdenen. 5 Flickr: Flickr er et socialt billede delings medie, hvor du kan dele dine billeder med dine venner og din familie. Det er et medie der hjælper dig med at organisere og dele dine billeder og videoer hurtigt og nemt. Det er samtidigt et socialt medie som bloggere og andre der søger billeder til der projekt kan bruge. Der ligger op imod 6 milliarder billeder og videoer på flickr s servere så der er rig mulighed for, at finde netop det type billede du søger. Instagram: Instagram er ligeledes et billede delings medie. Her kan du også dele dine bille- der og videoer med venner og familie men samtidig kan du også bruge forskelli- ge Hashtags# så folk fra hele verdenen med samme interesser kan finde og like kommentere dine billeder og videoer. Dette sociale medie bruges dog samtidig også til at promovere/profilere sig selv over for andre, og derfor er det også me- get populært for kendte skuespillere, musikere og andre kendte stjerner. På In- stagram kan man nemlig følge folk så, hvor gang de laver en post så får man en notifikation omkring deres post så man kan gå ind og se hvad de laver lige nu eller hvor de er henne i verdenen. Tumblr: Tumblr er et socialt medie, hvor man kan oprette en mini- blog. Der kan du uplo- ade div. Multimedie samt tekst. Brugerne på Tumblr kan følge andres blogs samt få inspiration til deres egen blog. 5 center.dk/muligheder/sociale- medier/hvad- er- sociale- medier 5/ kl Side 16 af 102

18 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Myspace Myspace et socialt medie, hvor du som navnet antyder, kan lave en side til dine egne ting Dit Rum Her kan du selv designe layoutet op dine side samt mange andre ting. Du kan uploade både billeder, video og skrive tekst men også uploade musik som du selv har lavet i håb om at nogen hører det og man bliver kendt og måske endda bliver opdagede af nogle pladeselvskaber. Et eksempel på dette er Justin Bieber, han havde lagt video/musik op af sine egne sange og han fik så mange følgere/fans at han til sidst fik en pladekontrakt. twitter: twitter er et socialt medie, hvor du kan uploade et billeder eller video og skrive en kommentar til det men dog på maks. 140 tegn. Det er et medie til hurtigt at dele meninger. Dette skal dog kunne gøres inden for de 140 tegn man har til rå- dighed. Det er et medie som minder lidt om Instagram men, hvor Instagram me- re er et multimedie delings socialt medie er twitter meningernes holdeplads. Mange private mennesker bruger deres twitter- konto til at følge stjernerne i de- res daglige færd samt diskutere / komme med deres egne meninger omkring forskellige emner. twitter er samtidig også et medie virksomheder bruger til, at nu ud til deres kunder. Der er nemlig en kort distance imellem forbruger og virk- somhed og på twitter kan virksomheder profilere sig, hvis gjort godt, på en rigtig god måde. I hvert fald overfor den del af deres målgruppe som bruger sociale medier. Til sidst er det lidt lige som myspace, et medie man kan bruge til at profilere sig selv og nogle private brugere har flere hundredetusinde følgere på deres twitter- konto. Når man er på det niveau bliver man lagt mærke til, muligvis af nogle virksomheder som gerne vil sponsorer personen da han/hun kan, uden deres følgere ved det, influere dem til købe produkter ved f.eks. at uploade et billede hvor man fremviser produktet. LinkedIn LinkedIn er et socialt medie for voksne mennesker der vil profilere sig selv i er- hvervslivet. Du opretter en profil men i stedet for, at ligge billeder op af din kat, eller din aftensmad ligger du dit CV op på side samt tidligere uddannelse mm. Side 17 af 102

19 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Det er et medie der kan hjælpe dig med at kreerer et netværk og derved øge dine muligheder i f.eks. at få et job, hvis du mangler et. Dit netværk på LinkedIn kan også verificere dine kompetencer ved at stå inde for de kompetencer du at valgt at nævne/ ligge op på din profil. Facebook Facebook er verdens mest kendte og mest brugte sociale medie 6. Det er et medie som indeholder en smule af alle andre sociale medier. Du kan dele bille- der/video, samt komme med dine egne holdninger. Du kan ansøge folk om ven- skaber på facebook så du kan se deres profil og de kan se din. Facebooks mission er: at give folk kontrollen til at dele og gøre verden mere åben og forbundet. 7 YouTube YouTube er et socialt medie, hvor folk kan uploade videoer nemt og gratis. Det bliver brugt til mange forskellige ting, sangere bruger det til at ligge deres mu- sikvideoer op og alm. Mennesker ligger både sjove videoklip mm. Man kan opret- te sig som bruger og lave sin egen kanal, hvorpå man kan profilere sig selv. Endvidere: Facebook: Væg: Det er ens egen side, hvor man kan se alt hvad ens venner, de virksomheder mm. man følger lægger ud via deres profil. Profil: Hvor man kan se alt det der har med en selv at gøre. Ens egne opslag, man kan se sine venner, hvad ens civilstatus er, se ens billeder mm. Poste: Skrive en besked på facebook, eller indsætte et link, billede mm. på sin el- ler andres væg. Like: Som ordet hentyder, betyder det at like at man syntes godt om et link, posts eller lign. Dele: Det betyder man deler et link eller post på sin egen facebookside. Alle ovenstående gælder uanset om man er privatperson eller virksomhed mm. 6 stoerste- sociale- medier / kl https://www.facebook.com/facebook/info - 5/ kl Side 18 af 102

20 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen twitter: Tweete: Skrive en besked på twitter på max. 140 tegn. Re- tweete: Genbruge en persons tweet på ens egen profil. Follow: Det betyder, at man følger en anden person eller virksomhed på twitter, hvorefter man får alle de tweets personen eller virksomheden laver, direkte på sin egen forside. Hashtag#: Hashtag# er ord der bliver til kategorier, hvor folk der bruger samme hashtag# kan følge andres kommentar. F.eks.: Nu går Helle Thorning Schmidt for vidt. #dkpol #jegstemmerblåt I dette tilfælde står dkpol, for Danskpolitik og folk som laver samme hashtag# kan så svare eller følge med i diskussionen. Poste og #hashtag er generelt sprog for alle sociale medier bortset fra twit- ter hvor det hedder at tweete. Side 19 af 102

21 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 1.8 Afgrænsning The Exploring Corporate Strategy Model er blevet valgt, fordi den dækker alle de områder der er relevante for opgaveløsningen. Normalt ville man til f. eks. at be- skrive den nuværende strategiske situation gå ind og bruge andre modeller som afdækker de interne faktorer i virksomheden, såsom værdikæden samt de 4 p er (7 p er), men da disse modeller oftest bruges til traditionelle virksomheder, ville disse modeller skulle omformes for meget, og derfor er der valgt modellen The Exploring Corporate Strategy Model. Dog er der også i The Exploring Corporate Strategy Model lavet enkelte ændrin- ger. Under Strategic choices har vi valgt af afgrænse Innovation, da modellen normalt bruges til, at se hvor i virksomheden der kan optimeres og ændres stra- tegier for at fremme virksomheden. Men det er på forhånd valgt at Aalborg Vi- kings skal bruge sociale medier og opbygge en brandingstrategi ud fra dette og dermed er det allerede bestemt, at det skal være innovativt, samt organisationen ikke er ret stor, og derfor er det ikke nødvendigt at kigge på hverken Corporate- level samt Business- level for at se hvor der kan ske ændringer. Dermed er evalue- ring heller ikke relevant. Til gengæld bliver denne del af modellen erstattet af en SWOT- TOWS analyse, hvor vi vil bruge de interne og eksterne positive og negati- ve sider til at komme frem til forskellige løsningsforslag, som så vil blive evalue- ret og derefter indsat i den nye brandingstrategi. Endvidere vil Aalborg Vikings økonomi ikke blive beskrevet, analyseret og vur- deret. De sociale medier er som udgangspunkt gratis at anvende, og derfor findes det ikke relevant, at analysere den økonomiske situation. Side 20 af 102

22 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 1.9 Social Science Før projektet Vi har en positiv stemning omkring projektet, omkring at det bliver fyldestgø- rende samt, at det vil være nemt, at få fat i det materiale vi skal bruge til at fuld- føre projektet. Vores plan er, at dele vores spørgeskema med alle i vores netværk (mest på fa- cebook, da det er der hele vores netværk er), dele det på Aalborg Vikings hjem- meside, lave betalte annoncer på facebook som henvender sig til basket fans i al- deren år gammel. Men der hvor vi forventer størst succes, er ved at lave en lap papir til en Aalborg Vikings hjemmekamp, hvor man skal kunne scanne sig ind og besvare spørgeskemaet, inden kampen går i gang. Endvidere vil vi lave et fokusgruppenterview til Aalborg Vikings hjemmekamp torsdag d. 5. december 2013, da det er den sidste mulige kamp inden juleferien og dermed stort set inden projektaflevering. Disse deltagere vil vi finde via spør- geskemaet, hvor vi tilbyder, at man kan deltage i forbindelse med en hjemme- kampen den førnævnte dato Efter projektet Nu hvor vi er færdige med projektet, så kan vi sige, at ikke alt gik som planlagt. Der kom en berømt storm Bodil som kom i vejen for vores planer til hjemme- kampen, hvor der skulle deles spørgeskema ud, samt der var planlagt at skulle laves fokusgruppeinterview. Kampen blev heldigvis spillet trods vejret, men til- skuerdeltagelsen var ikke høj. Der var kun ca tilskuere, og kun ca. 200 fik tildelt en seddel. Dog fik vi delt spørgeskemaundersøgelsen på Aalborg Vikings facebookside, delt med vores netværk samt lavet betalte annoncer på facebook, og det blev også til 208 gennemførte besvarelser, hvoraf de 70 er besvarelser fra basket fans. Så vi har fået fint med besvarelser, men det ville ikke have gjort no- get, at få flere besvarelser fra Vikings fans, hvilket måske havde været nemmere, hvis der var flere til hjemmekampen, så vi kunne nå ud til flere mennesker. Hvad angår fokusgruppeinterviewet, så var der ingen der ønskede at deltage, så det blev ikke til noget uanset om vejret havde artet sig eller ej D. 7/ kl Side 21 af 102

23 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Materiale har det ikke været svært at få fat i. Vi havde et ønske om at få fat i no- get undervisningsmateriale omkring hvordan virksomheder skal begå sig på de sociale medier, men dette var, ikke imod forventning, ikke til at få fat i, medmin- dre man deltog i kurser. Ellers er alt gået som ønsket, og der har ikke været noget der har kommet i vejen for udførelsen af projektet. Side 22 af 102

24 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 1.10 Kildekritik Artikler Interview med Amy Martin: Digital Branding and Social- Media Strategies for Professional Athletes, Sport Te- ams, and Leagues: An Interview With Digital Royalty s Amy Martin Denne artikel som er et industrielt interview, vurderes til at være en valid kilde, idet, Amy Martin selv har arbejdet med Shaquille O Neal og dermed kommer med guldkorn til hvad der virker på de sociale medier. Dog skal man være opmærk- som på, at hun i interviewet kan være subjektiv, da hun selv har stået for de kampagner der omtales i artiklen. Dog er der mest kun brugt facts fra artiklen som det formodes er sandfærdige, samt gode råd fra Amy selv, hvilke må antages at være gode varer, da hun i dag omtales som en guru indenfor markedsføring på de sociale medier. Endvidere er artiklen fra 2010, men dette vurderes til ikke at have nogen betyd- ning for de råd og den vejledning som Amy kommer med i artiklen. For, at være sikker på, at artiklen taler sandt, er den blevet krydstjekket med lidt andre artikler og kilder, som findes i fodnoterne YouGov: sociale medier 2013 Danskerne holdning til og brug af sociale medier Er en undersøgelse udført af YouGov som er et internationalt internetbaseret markeds research firma som er børsnoteret i London. Det vurderes ud fra antal respondenter og metode at denne analyse fortaget af YouGov omkring dansker- ne holdning til og brug af sociale medier, er en valid kilde og det vurderes samti- digt, at YouGov er objektive i deres undersøgelse. 9 jo- martin- interview- shaq/ - 5/ kl _amy_jo_martin - 5/ kl Side 23 af 102

25 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Artikel: Fan social media use passes a threshold Catalyst Det er en artikel der er blevet udgivet i Street & Smith s SportsBusiness Journal som er et amerikansk baseret tidsskrift. Det er anses som værende seriøse og vel begrundet artikler som de udgiver. Denne Artikel er baseret på en undersøgelse foretaget af Catalyst som ligeledes er et anerkendt Analyse firma. Denne artikel er samtidig skrevet af David Broughton som er Street & Smith s SportsBusiness Journals Research Direktor. Det anslås samlet set at være en valid kilde. Kandidat opgave: The Role of social media en sports communication: An analysis of NBA teams s strategy Dette er en kandidat afhandling skrevet af Mark Wysocki indleveret hos Ameri- can University Washington DC den 30. April Opgaven er skrevet ud fra en videnskabelig acceptabel metode og har mange kildehenvisninger. Kildehenvis- ningerne er nogle respekterede mennesker inden for både sociale medier men også strategiudvikling og lign. Når en enkelt person skriver en opgave kan han selv vælge, hvilke kilder han vil bruge til at komme frem til en evt. forudindtaget konklusion så det kan være misvisende og subjektivt. Dog virker det ikke som værende en del af denne opgave, da den virker vel ar- gumenteret og har gode kilder med. Derfor vurderes denne kilde som værende valid Spørgeskema Med mere end 200 besvarelser antages spørgeskemaet at være repræsentativt. Spørgeskemaet blev hovedsageligt delt på de sociale medier, og dermed kan det antages, at besvarelsen af spørgsmål såsom Anvender du sociale medier? Har fået nær 100% positive svar, da spørgeskemaet er blevet fundet via sociale medier. Side 24 af 102

26 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Bøger Bøgerne der er brugt til besvarelsen af opgaven anses for at være valide. Det er bøger som bruges i undervisningen på sportsmanagement uddannelsen, og der- for menes det ikke, at bøgerne er subjektive samtidig med, at de er skrevet af re- spektive folk indenfor deres felt World Wide Web De hjemmesider der er blevet brugt i forbindelse med besvarelsen af opgaven er en stor blanding af både subjektive og objektive kilder. Blandt andet er Aalborg Vikings egen hjemmeside subjektiv, og derfor kan det antages, at der er blevet pyntet lidt på det der er skrevet. Dog er den hovedsageligt brugt til at finde fak- ta, og disse er blevet krydstjekket med andre kilder, så anvendelsen af denne hjemmeside bør være valid. De blogs der er brugt, der kan man sige, at det ikke nødvendigvis er folk som er uddannet indenfor det de snakker om, men f.eks. Astrid Haug har skrevet hendes artikel ud fra YouGov hvilke anses at være valide Ellers anses resten af hjemmesiderne at være valide. Side 25 af 102

27 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 2 Resultatet af spørgeskemaet er blevet således: Figure 28 Resultatudtræk fra spørgeskema. Antal besvarelser Der er 208 gennemførte besvarelser, hvilket gør undersøgelsen repræsentativ. 11 På graferne nedenfor ses fordelingen af køn, alder og beskæftigelse: Figure 29 - Resultatudtræk fra spørgeskema. Køn, alder, beskæftigelse 11 Se samlet resultat af spørgeskemaet på bilag 1 Side 26 af 102

28 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Som det ses, så er kønsfordelingen stort set lige, hvor imens der er stor forskel i aldersfordelingen. Til sidst kan man se, at størstedelen af respondenterne er en- ten studerende/går i skole eller lønmodtagere. At de resterende svarmuligheder (Selvstændig, pensionist osv.) har fået så lave stemmer kan både være en indika- tion af, at der i forvejen ikke er ligeså mange af dem, som der er studerende og lønmodtagere. Samtidig har nogen måske ikke været villige til at krydse af ved f.eks. Arbejdsløs, fordi de, på trods af at spørgeskemaet er anonymt, føler sig flove over at være det. Men med det store udsving der er på skole og lønmodtagerne, så er det sikkert at sige, at man sagtens kan markedsføre sig mod dem, men det udelukker ikke nødvendigvis de andre grupper. Side 27 af 102

29 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 2.1 Sociale medier Det næste spørgsmål herefter gik på, om respondenten anvender nogen form for sociale medier, hvortil alle på nær 1 svarede ja. Dette betyder, at vi igennem re- sten af spørgeskemaet har rigtig mange respondenter der kan svare på de spørgsmål som vi reelt ønsker svar på i forhold til deres brug af sociale medier, samt spørgsmålene om dansk basketball. På de to lagkagediagrammer nedenfor ses fordelingen af hvilke sociale medier der bliver brugt. På diagrammet til højre ses fordelingen blandt alle de sociale medier der var listet op i spørgeskemaet, og til venstre er et diagram frasorteret Figure 30 Lagkagediagram lavet fra udtræk af spørgeskema. Hvilke medier er mest anvendt de sociale meder som blev brugt af så få, at de havde under 2% i totalen. Dette er gjort for, at skabe et bedre overblik over de populæreste sociale medier, som selvfølgeligt vil være dem der igennem resten af projektet vil blive sat fokus på. Side 28 af 102

30 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Til spørgsmålet der lyder således: Ca. hvor mange gange om dagen tjek- ker/bruger du hvert af de følgende sociale medier? (Bruger du det f.eks. kun 2 gan- ge om ugen, så vælg "Mindre end 1 gang om dagen") fordeler svarene sig således: Figure 31 Søjlediagram lavet fra udtræk af spørgeskema. Hvor ofte besøges det sociale medie Her er det tydeligt at se, at det sociale medie som flest respondenter tjekker mange gange om dagen er facebook. Rent faktisk er fordelingen jo sådan, at face- book er det sociale medie hvor søjlerne går fra 10+ og så falder ligeligt ned til mindre end 1 gang om dagen hvor mange af de andre er lige omvendte. Dog er det bemærkelsesværdigt, at YouTube og Instagram, som er billede- og videode- lings medier, begge bliver tjekket relativt mere, end Mindre end 1 gang om da- gen, hvorimod twitter, LinkedIn og Google+ bliver tjekket knap så ofte. Dette kan tyde på, at facebook netop nu er det mest populære og mest brugte sociale medie i Danmark, og når facebook er det sociale medie som bliver tjekket mere end 10 gange om dagen pr. person kan man også drage den konklusion, at det er der, man som person, virksomhed, sportsklub mm. hurtigst bliver set/opdaget, da hver enkelt person er aktiv på mediet flere gange om dagen. Side 29 af 102

31 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Til spørgsmålet Hvad bruger du de forskellige sociale medier til? Er fordelingen således: Figure 32 Søjlediagram lavet af udtræk fra spørgeskema. Hvad bruges de sociale medier til? For at gøre grafen mere overskuelig, ses der på næste side en redigeret graf, hvor selve LinkedIn er taget ud, samt svarmuligheden I forbindelse med arbej- de/forretning da disse som sådan ikke er relevante for opgavebesvarelsen. Det er godt at have med, for at kan drage nogle konklusioner omkring tendenser inden- for sociale medier, men i forhold til Aalborg Vikings er det ikke relevant. Derudover er tidsfordriv samt underholdning lagt sammen da de på de resteren- de 5 sociale medier ligger meget tæt op ad hinanden. Grafen ser nu således ud: Side 30 af 102

32 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Kommunikation med venner/famile Følger offentlige personer/ virksomheder osv Følge med i hvad mine venner/familie laver Personlig promovering Tidsfordriv/underholdning 20 0 facebook twitter YouTube Instagram Google+ Figure 33 - Søjlediagram lavet af udtræk fra spørgeskema. Hvad bruges de sociale medier til? Revi- deret Her er det tydeligt at se, at facebook hovedsageligt bruges i forhold til ven- ner/familie og tidsfordriv/underholdning. Underholdning/tidsfordriv kan så bå- de være sjove billeder og videoer samt tekst som ens venner, familie osv. har lagt ud. Det samme gælder for YouTube, hvor man bliver underholdt af de mange millioner af videoer der ligger frit tilgængeligt. Derudover bliver YouTube sam- men med twitter i henhold til spørgeskemaundersøgelsen hovedsageligt brugt til at følge offentlige/kendte personer, virksomheder mm. Instagram og Google+ bliver som de 2 eneste sociale medier ikke brugt til noget bestemt, men ligger sådan nogenlunde ligeligt fordelt imellem de 5 faktorer. For at skabe et helt overordnet overblik over, hvilke sociale medier der bliver brugt til de forskellige faktorer, samt hvordan fordelingen er mellem de sociale medier i forhold til antallet af gange de bliver brugt/besøgt, har vi plottet dem ind i skemaet på næste side, så det er nemt at skabe sig et overblik. De sociale medier er sat ind i skemaet på de pladser, hvor de i de foregående grafer havde de største udsving. Personlig promovering er taget ud af skemaet, da der ikke er nogen af de sociale medier, hvor det er specielt udbredt. Side 31 af 102

33 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Kommunikation med venner/familie Følger off. personer/ virksomheder osv. Følge med i hvad venner/fam. laver Tidsfordriv/ underholdning Mindre end 1 gang om dagen twitter YouTube YouTube 1-4 gange om dagen 5-9 gange om dagen facebook 10 gange om da- gen eller mere facebook Instagram facebook facebook Instagram facebook facebook YouTube Instagram facebook facebook Figure 34 Skema over hvor og hvornår de forskellige medier bruges. Side 32 af 102

34 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 2.2 Basketball og sociale medier Af de 208 respondenter er der 70 der ser/følger med i den danske basketball liga Basketligaen. Disse 70 respondenters fordeling af alder, køn og beskæftigelse fordeler sig såle- des: Figure 35 - Udtræk fra spørgeskema. Køn, alder og beskæftigelse hos basket fans Når vi kun beskæftiger os med de respondenter, der ser/følger med i den danske basketball liga, så er fordelingerne lidt anderledes end hvis vi ser på alle respon- denternes besvarelser. Blandt andet er kønsfordelingen noget anderledes med 70% i mændenes favør. Aldersfordelingen er også en anelse anderledes, hvor der er flere unge i denne del af besvarelserne kontra spørgeskemaets totale antal re- spondenter. F. eks er aldersgruppen 31+ gået fra 47% til 34% og de 13 procent- point er fordelt nogenlunde ligeligt på de andre aldersgrupper. Hvad angår beskæftigelsen så er den stort set uændret på disse 70 respondenter kontra alle respondenterne i spørgeskemaet. Side 33 af 102

35 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Fordelingen af hvilke sociale me- dier de 70 respondenter bruger er stort set ligelig med spørgeskema- ets totale antal respondenter. Der er max udsving på 1 procentpoint på de forskellige sociale medier. På diagrammet til højre ses fordelin- gen af de sociale medier blandt de 70 respondenter der ser/følger den danske basketball liga. Google+ 7% Instagram 12% LinkedIn 12% YouTube 26% facebook 35% twitter 8% Figure 36 Lagkagediagram lavet ud fra udtræk af spør- geskema. Hvilke medier bruger basket fans? Mindre end 1 gang om dagen facebook twitter YouTube Instagram Google+ Figure 37 Søjlediagram ud fra udtræk af spørgeskema. Hvor ofte besøges de sociale medier hos ba- sket fans? Det antal gange om dagen, hvor der logges ind/tjekkes de enkelte sociale medier blandt de 70 respondenter fordeler sig som det ses i diagrammet ovenover. Her er det tydeligt at se, at facebook er det absolut mest besøgte hvor Google+ og LinkedIn er de mindst besøgte. Næst efter facebook er YouTube og Instagram de 2 sociale medier der er mest besøgt. Dog er der mange der besøger YouTube mindre end 1 gang pr. dag. Til gengæld er der det sociale medie der sammen med facebook bliver tjekket oftest pr dag. Side 34 af 102

36 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Kommunikation med venner/famile Følger off. Personer, tirmaer mm. Følge med i hvad venner/ familie laver Personlig promovering (hvad jeg laver, hvad der sker i mit liv osv.) Tidsfordriv/underholdning 0 facebook twitter YouTube Instagram Google+ Figure 38 - Søjlediagram lavet ud fra udtræk fra spørgeskema. Hvad bruges sociale medier til hos basket fans? Hvad de 70 respondenter bruger de sociale medier til, følger stort set tendensen fra spørgeskemaets totale antal respondenter. Det eneste bemærkelsesværdige er ved YouTube, hvor tidsfordriv/underholdning og Følger offentlige perso- ner, firmaer mm. er mere lige, hvor der i det totale antal respondenter var et enormt højt udsving på tidsfordriv/underholdning. Derudover er der 18,2% af det totale spørgeskema der følger offentlige personer mm. hvor det hos basket fansene ligger helt oppe på 27% når det gælder YouTube. Ved facebook er pro- Mindre end 1 10 gange om 1-4 gange 5-9 gange gang om da- dagen eller me- om dagen om dagen gen re Kommunikation med venner/familie facebook facebook Følger off. personer/ twitter YouTube virksomheder osv. YouTube Instagram facebook facebook Følge med i hvad venner/fam. laver Instagram facebook facebook Tidsfordriv/ YouTube YouTube underholdning Instagram facebook facebook Figure 39 - Skema over hvor og hvornår de forskellige medier bruges hos basket fans. Side 35 af 102

37 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen centdelen af respondenter der følger de kendte også procentmæssigt væsentlig højere hos basket fansene end det totale spørgeskema. Det betyder, at skemaet på forrige side stort set ligner det tidligere skema, blot at YouTube her er sat ind i Følger off. personer/virksomheder osv. / 1-4 gange om dagen. Og facebook er sat ind ved Følger off. personer/virksomheder osv. / gange om dagen eller mere. Dette skema vil senere hen hjælpe os, når vi skal finde ud af hvem, hvor, hvordan og hvor ofte Aalborg Vikings skal markedsføre sig via de sociale medier. På lagkagediagrammet til højre ses fordelingen af hvilke hold i Basketligaen som respondenterne følger. Dette er kun vist for at redegøre for, hvem respon- denterne følger, og ikke for at vise hvem der er mest populær. Spørgeskemaet er nemlig hovedsa- geligt distribueret til Aalborg Vikings fans samt Aalborg- området og derfor kan man formode at der er det store udsving ved Aalborg Vikings. Af de 70 respondenter fordeler måden hvorpå de forskellige hold følges således: Liveopdateringer på nettet 26% Ser kampe i tv 29% Læser i skrevne medier 20% Ser udebanekampe 8% Ser hjemmebanekampe 17% Dette er en procentfordeling af hvordan holdene følges, men derudover så følger 70% af respon- denterne også deres hold/nogle af holdets profiler på de sociale medier. Figure 40 - Lagkagediagram lavet ud fra udtræk af spørgeskema. Hvilke hold følger basket fans og hvor- for? Side 36 af 102

38 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen På diagrammet til højre ses fordelingen af hvilke sociale medier respondenterne følger deres hold på. Bemærk, at 1 enkelt respondent kan have svaret f. eks facebook i eller flere felter alt efter hvor mange hold de følger samtidig med, at respondenten måske kun har svaret twitter 1 gang fordi det kun er 1 enkelt hold YouTube 11% LinkedIn Google+ 6% 7% Instagram 10% twitter 10% facebook 56% han også følger på twitter, og derfor er fordelingen forneden Figure 41 Lagkagediagram lavet ud fra udtræk af spørge- skema. På hvilke sociale medier følges holdene? ikke baseret på respondenterne men på holdene og hvordan holdene følges. Det- te er desværre en fejl fra vores side, da vi lavede spørgeskemaet, hvor vi ikke havde tænkt på denne konsekvens, men dog kan man stadig få et overblik over hvilke sociale medier der er mest populære i forhold til basketball. Side 37 af 102

39 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen På diagrammet nedenfor ses, hvilke grunde der er, til at man følger de forskellige hold på de sociale medier. Her er informationsmomentet helt klart vinderen. 88% af respondenterne bruger de sociale medier til, at blive informeret om kampe, nyheder mm. Dernæst følger respondenterne holdene for, at vise deres støtte og for at få mere indsigt i klubben set fra klubbens/spillernes egen vinkel, og ikke fra de skrevne mediers vinkel. 3 af de mindste grunde, af de 6 muligheder, er at holdene følges for at få rabatter og for at være en del af fællesskabet. Den sidste af de 3 er, at man følger en eller flere af et holds profiler, for at få profilernes syn og vinkel på holdet, kampe, klubben osv. Figure 42 Udtræk fra spørgeskema. Hvorfor følges forskellige hold på de sociale medier? Nedenfor kan man se hvad de 4 respondenter der har sagt Andre grunde har svaret. Side 38 af 102

40 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 2.3 Opsummering af spørgeskema samt betydning for Aalborg Vikings Hvad angår validiteten af spørgeskemaet, så er den høj, da der er 208 gennem- førte besvarelser. At der kun er 12 (4%) der undervejs er sprunget fra kan tyde på, at spørgeskemaet har været nemt og overskueligt at komme igennem, hvilket også gør, at vi bedre kan stole på, at folk har svaret mest muligt ærligt, og ikke bare sat et kryds for at sætte det. De demografiske forhold der er fundet frem til via spørgeskemaet viser, at det er stort set alle aldre og køn der anvender sociale medier og følger med i Basketli- gaen. Dette betyder for Aalborg Vikings, at de har en større målgruppe at målret- te sin markedsføring via de sociale medier mod, dog er der ikke kommet frem til et maksimum alder, hvor man kan se, at brugen mindskes, da der maksimalt har kunnet sættes kryds ved 31+. Hvad angår beskæftigelsen så er det tydeligt at se, at Aalborg Vikings skal fokusere på studerende og lønmodtagerne. I henhold til spørgeskemaundersøgelsen, så viser den tydeligt, at de sociale me- dier som Aalborg Vikings bør anvende i deres markedsføring bør være facebook og YouTube. De resterende 4 sociale medier har i henhold til undersøgelsen ikke ligeså mange brugere, men de har dog nok til, at de kan anvendes hvis Aalborg Vikings gerne vil. Det anbefales dog, og koncentrere sig om facebook og YouTu- be. Dette gælder både spørgeskemaets totale resultat og resultat af dem der føl- ger med i Basketligaen. I forhold til hvor ofte de enkelte sociale medier bruges er der stor forskel. face- book er det medie der besøges absolut flest gange om dagen, hvorefter det er YouTube. Dog er der flere respondenter der anvender YouTube mindre end 4 gange om dagen, end det antal respondenter der bruger det mere end 4 gange om dagen. Men alligevel er YouTube det 2. mest besøgte sociale medie. Dette er væsentligt for Aalborg Vikings at vide, når de skal finde ud af hvilket socialt me- die de vil lægge de forskellige typer opslag ud på. Hvis det f. eks er en video som de gerne vil have, at flest muligt kommer til at se, skal den lægges på facebook, fordi det er der brugerne oftest er, og dermed hurtigt kan se videoen og dele den meget hurtigere, fordi tilgangen er større i og med det besøges oftere. Men er det f. eks en video som skal være informativ om klubben og kun henvende sig til Side 39 af 102

41 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen klubben og holdets fans, så er det vigtigt, at den ligger tilgængelig på YouTube, så den nemt og hurtigt kan findes af brugeren. Hvad de sociale medier bruges til er ligeledes vigtigt for Aalborg Vikings at vide. Det er vigtigt fordi de skal kende deres målgruppes færden på de sociale medier, så de ved om der er potentiale for at blive set, for at deres opslag bliver delt og på hvilke medier de skal lægge tingene ud for, at de bliver delt. Her er det helt oplagt, at hvis Aalborg Vikings f. eks gerne vil have, at et opslag skal gå viralt så skal de gøre det via facebook, fordi det er her brugeren kommunikerer med sine venner og familie. Af spørgeskemaundersøgelsens 70 respondenter som følger med i Basketligaen, er stort set halvdelen fans af Aalborg Vikings. Dette betyder som sådan ikke så meget for værdien af besvarelserne, da det kan antages, at ens færden på de so- ciale medier ikke har noget at gøre med hvilket hold man er fan af. Af basket fansene er der 70% der følger sit hold/et af holdets profiler på de soci- ale medier. Dette er vigtigt for Vikings at vide, da det viser potentiale til, at få endnu flere følgere på de sociale medier. Samtidig med det viser spørgeskema- undersøgelsen også at 26% følger med i liveopdateringer på nettet, hvilket giver potentiale til, at Aalborg Vikings på et eller flere medier skal have en kanal, eller på en eller anden måde lave et sted, hvor fans og brugere kan følge kampe live, set fra holdets eget perspektiv. Endnu engang viser det sig, at facebook vil være et godt sted at gøre det, da facebook også i forhold til basket fansene er det mest brugte sociale medie. Dog viser Instagram, YouTube og twitter også potentiale til at man live opdaterer igennem deres medier. Til sidst viser spørgeskemaundersøgelsen at Aalborg Vikings skal bruge meget tid på, at poste om informationer omkring klubben, kampe osv. samt nyheder. Disse er de væsentligste grunde til, at respondenterne følger klubberne samt det at få mere indsigt i klubberne og klubbens meninger, holdninger, synspunkter, få folk til at føle sig som en del af fællesskabet mm. Det som Aalborg Vikings ifølge spørgeskemaundersøgelsen skal bruge mindst tid på, er at yde rabatter. Måske kan det at man yder rabatter tiltrække nye tilskuere som måske ikke i forvejen ville tage til en kamp, men i forhold til dem der allerede følger en klub, der er det ikke det vigtigste. Dog vil det, at man laver en rabat gøre, at en fan nemmere kan lokke venner/familie med til en kamp, så disse ikke skal betale så meget, men for Side 40 af 102

42 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen den person der selv er fan, er det ikke væsentligt om der er rabatter at komme efter. Side 41 af 102

43 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 3 Aalborg Vikings nuværende strategiske position 3.1 Aalborg Vikings historie Aalborg Vikings historie går efterhånden en del år tilbage. Den startede som DSI i 1958 og har dermed 55 år som sportsklub bag sig. I 60 erne og starten af 70 erne gør klubben det rigtig godt, men når dog et lav- punkt i 1976, hvor der ikke er nogen turneringshold. I 1979 skifter klubben så navn til Aalborg Basketball Klub og op igennem 80 erne klarer klubben sig på herresiden mest kun til Jyllandsserien. Damerne klarer sig til gengæld bedre med en plads i den næstbedste række hvor de stort set har be- fundet sig siden. I 90 erne sker der lidt mere på herresiden hvor de får en ny førstetræner, og kommer op og spiller i 2. division som de bliver en rimelig fast bestanddel af. Da der omkring år 2000 bliver trænet mere på det tekniske og de begynder at la- ve noget mere fysisk træning, og der bliver hentet nogle af de unge talenter ind til førsteholdet, begynder der virkelig at ske noget, og det ender med en opryk- ning til 1. division, og efter 2 sæsoner kommer holdet helt op at spille i den bed- ste række Basketligaen. Holdet forbliver i Basketligaen, men rykker dog ned et par gange, men har hele tiden formået at ligge på nogenlunde samme niveau. I 2009 i forbindelse med endnu et opryk til Basketligaen, besluttes det, at holdet skal have en ny identitet. Dette sker ved, at de skifter navn til Aalborg Vikings, og der kommer samtidig 2 hovedsponsorer, hvoraf den ene i dag stadig er hoved- sponsor, nemlig Nørresundby Bank Aalborg Vikings spiller stadig i Basketligaen, og endte i forrige sæson 2012/2013 på en sidste plads (efter at have overlevet nedrykningsspillet), men ligger efter sæsonpausen i den nye sæson på en 7. plads (ud af 10). Udover den sportslige præstation i Aalborg Vikings, så kæmper de også for, at la- ve tilskuerrekorder. De har et generelt mål om at præstere, at få 1500 tilskuere til en basket kamp i grundspillet, hvilket indtil videre ikke er lykkedes, men de har været tæt på, med 1404 tilskuere til en kamp mod Hoersholm 79ers d. 20. november Dette er også det højeste antal tilskuere indtil videre, alle hol- dene imellem, i sæson 2013/2014. I sæson 2012/2013 var det højeste antal til- Side 42 af 102

44 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen skuere i en grundspilskamp 1580 hvor Aalborg Vikings rekord i den sæson var 1209 antal tilskuere. Så også på den front går det fremad for Aalborg Vikings vikings.dk/ Side 43 af 102

45 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 3.2 Virksomhedskulturen i Aalborg Vikings Organisationen i Aalborg Vikings har i løbet af den første halvdel af sæsonen 2013/2014 været igennem en mindre forandring. Tidligere så organisationen ud sådan at: Christian Hamborg var eliteansvarlig Christian Rom var sportschef Mads Olesen var head coach og stod derudover for alt det administrative, øko- nomi, markedsføring, sponsorer, opslag på facebook osv. 14 Dette har nu ændret sig til, at Mads Olesens rolle som head coach er blevet over- taget af briten James Vear og Mads Olesen har nu overtaget Christian Roms rolle som sportsdirektør. 15 Siden Coach Vear trådte til har det hjulpet en del på Aal- borg Vikings resultater. I sæson 2012/2013 var Aalborg Vikings i nedryknings- spillet i daværende Canal Digital Ligaen, nu Basketligaen, efter at have ligget på hhv. Sidste og andensidste pladsen i hele sæsonen efter kun 2 sejre ud af 27 kampe, med daværende headcoach Mads Olesen. 16 Men allerede halvvejs inde i sæson 2013/2014 er det lykkedes coach Vear at skaffe 5 sejre ud af 13 kampe. 17 På spillerfronten er der også sket forandringer, da der er kommet to nye uden- landske spillere på banen. Det er ikke unormalt, at Aalborg Vikings har haft udenlandske spillere, men disse to nye spillere er noget helt specielt. De er: Joey Haywood, også kaldet King Handles og Mister GPS. Joey er en canadisk spiller på 28 år, der har lavet flere imponerende resultater inden han kom til Aalborg Vikings. Blandt andet deltog han i en All- Stars kamp i august måned, 14 Interview med Mads Olesen. Se bilag headcoach- til- vikings/65b845f1-4fde- 41f5- a5a8-0ca6faf014b4/4/1513-5/ kl vikings.dk/2013/02/forskud- pa- nedrykningsspillet/ - 5/ kl / kl Side 44 af 102

46 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen hvor 2 NBA spillere hver skulle udvælge et hold på 8 personer, hvor Joey blev valgt som den 3. bedste spiller på det ene hold. 18 Derudover spiller Joey også opvisningsbasket, pga. hans evner til at lave tricks med en bold. Dette har haft resulteret i, at han har deltaget i skofirmaet And 1 s berømte Mixtape- hold, hvor de har taget ud og optrådt. Endvidere har han tidligere i sin tid i canadisk college basketball været All- Star spiller, mest scorende spiller og i 2010/2011 samt 2012/2013 blev han kåret til årets canadiske spiller. 19 Efter Joey er komme til Aalborg Vikings er han i første halvdel af sæsonen allere- de ligaens mest scorende spiller, med 3 point i gennemsnit mere per kamp end 2. pladsens Johnell Smith fra Svendborg Rabbits 20 som pt. ligger nr. 2 i ligaen hvor Aalborg Vikings ligger på plads nr. 7 ud af de i alt 10 hold. Joey har indtil videre i sæsonen lavet 329 point ud af de i alt 945 point som Aalborg Vikings har lavet, så noget kan tyde på, at Joey Haywood er en meget markant og vigtig spiller for Aalborg Vikings. Den anden spiller er indianeren Joe Burton. Joe Burton er en stor mand, som man har manglet i Aalborg Vikings. Man manglede en til at lave nogle flere assists samt rebounds. Rebounds er en væ- sentlig del af basketball spillet, da man via rebounds, kan få en masse chancer for point, mens man fraholder modstanderen at få point. Rebounds er i bund og grund, at man får fat i bolden efter skud mod kurven, før modstanderen gør. Efter, at Joe Burton er kommet til Aalborg Vikings, er Vikings gennemsnitlige re- bounds per kamp steget med ca Hvad angår de 2 nyanskaffede spillere, så er der ikke nogen tidsbestemt periode for dem, men det betyder samtidig også, at det ikke er til at sige, hvornår de for- lader Aalborg Vikings igen. 18 haywood- shines- on- ball- is- lifes- summer- is- serious- recap- video/ - 5/ kl vikings.dk/joey- haywood/ - 5/ kl / kl / - 5/ kl Side 45 af 102

47 Bachelorprojekt smpa0912 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 3. januar Promotion- mixet Aalborg Vikings gør meget for at promovere sig selv, men gør det mest via gratis markedsføring, eller markedsføring som kræver så lidt økonomiske omkostnin- ger som muligt.22 Af sociale medier, har Aalborg Vikings kun en facebook- side (1396 følgere). Den- ne bruger de meget til, at informere om nyheder, hvornår næste kamp på hjem- mebane foregår samt giver fribilletter til stort set hver hjemmebanekamp der er. Billede 10 - Taget fra Aalborg Vikings hjemmeside d. 18/ kl Under interview med daværende headcoach Mads Olesen, fortalte han, at grun- den til, at Aalborg Vikings lægger så mange fribilletter ud er, at man så skal gå ind på deres hjemmeside for at printe billetten ud, og Aalborg Vikings håber så på, at man falder over nogle af de andre ting der er på hjemmesiden og dermed bliver fanget af det og skaber en interesse. Dvs. at de gerne vil skabe en interesse hos dem der ikke i forvejen er store basket fans, men kunne gå hen og blive det, nu hvor de alligevel er inde for at finde en fribillet til en basket kamp. Dette stemmer overens med det vi fandt ud af i spørgeskemaundersøgelsen, hvor vi fandt ud af, at dem der i forvejen er fans ikke går meget op i, at få billi- 22 Interview med daværende headcoach Mads Olesen. Se bilag 2 Side 46 af 102

48 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen ge/fribilletter, men det er godt til at skabe en interesse hos dem der kunne gå hen og blive basket fans. Endvidere er der også enkelte gange produceret videoer, som er blevet lagt på Aalborg Vikings facebookside samt hjemmeside, og det må derfor antages, at Aalborg Vikings har adgang til at få sådanne ting produceret. Som det netop er skrevet, så har Aalborg Vikings også en hjemmeside 23 hvorpå de opdaterer med alle nyheder, man kan se kampprogram, priser, læse om sæ- sonkort, holdets historie, diverse spillere og træner, og meget meget mere. Dette er måske ikke en typisk form for promotion, men i og med, at Aalborg Vikings gør meget for at få folk ind på hjemmesiden via facebook, så kan de der fortælle en hel masse, uden at det koster noget, bortset fra de omkostninger der er for- bundet med at have en hjemmeside. Dog er det bemærkelsesværdigt, at Aalborg Vikings på deres hjemmeside ikke angiver hvor på de sociale medier, man kan finde holdet og ikke mindst holdets spillere. Til stort set hver hjemmekamp, bliver der i døren uddelt et gratis kamppro- gram 24 til alle tilskuere. I dette kan man læse om hvad der er sket siden sidst, hvem der er med på holdet, hvem der er på modstanderens hold, hvordan stillin- gen er i ligaen netop nu, hvornår næste hjemmebanekamp spilles osv. Endvidere har de også lavet noget smart for folk der er ude og se basket for første gang, nemlig en gennemgang af reglerne og spillet, så man får mere ud af kampen fremfor at man skal sidde og gætte sig til hvad der sker. Dette er rigtig god ser- vice for tilskuerne, og kampprogrammet kan agere som markedsføring i form af en vedligeholdelse af tilskuernes interesse hvis de tager kampprogrammet med hjem, og så det faktum at der reklame- res for næste hjemmebanekamp. Til sidst så promoverer Aalborg Vikings også sig selv ved hjælp af kontakt med uddannelsesinstitutioner. Det er blandt andet efterskoler rundt om i Nordjyl- land som inviteres til kampe 25, under- 23 vikings.dk/ - 5/ kl Se kampprogram på bilag 4 s Interview med daværende headcoach Mads Olesen. Se bilag 2 Billede 11 - Taget fra Aalborg Vikings face- bookside d. 18/ kl Side 47 af 102

49 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen visning på folkeskoler 26, samt samarbejde med Aalborg sportshøjskole. 27 Derud- over, er de også begyndt, at samarbejde med sportsmanagement studiet på UCN hvor de studerende laver projekter i forbindelse med Aalborg Vikings. 28 Udover facebook, laver Aalborg Vikings som hold ikke meget andet på de sociale medier. De er ikke til at finde på de ellers 3 største aktører på markedet, YouTu- be, Instagram og twitter. Dog er enkelte spillere at finde på de sociale medier, men mest bemærkelsesværdigt er de 2 nyanskaffede spillere fra USA og Canada, Joe Burton på Instagram og twitter og Joey Haywood kan findes på twitter Derudover er Vikings nye træner, Coach Vear og- så at finde på de sociale medier, nemlig twitter Fordi de 3 sidst nævnte er engelsksprogede, kan det antages at de er mere vant til at bruge det sociale medie twitter. Og de har tilsammen ca følgere på twitter, hvoraf Joe Burton faktisk står for de ca følgere vikings.dk/partnere/samarbejdspartnere/ - 5/ kl vikings.dk/partnere/aalborg- sportshojskole/ - 5/ kl https://www.facebook.com/aalborgvikings?fref=ts - 5/ kl Se bilag 3 Side 48 af 102

50 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 3.4 Hvad gør Aalborg Vikings for at skabe interesse for basketball? Udover, at det er en del af Aalborg Vikings markedsføringsstrategi når de samar- bejder med uddannelsesinstitutioner, så kan det også ses som, at Aalborg Vikings vil skabe en interesse for det at spille basketball og ikke kun at det skal ses. De tilbyder blandt andet undervisning til skoleeleverne både i idræt men også i engelsk, hvor de tilbyder at Aalborg Vikings udenlandske spillere kan hjælpe til med eller ligefrem stå for undervisningen i enkelte timer. 30 Derudover tilbyder de også efterskoler, at komme og se kampe, og ydermere at lave turneringer for efterskoler, så skolerne skal kæmpe mod hinanden, og der- med skabe en relation til basketball. 31 Til sidst gør Aalborg Vikings også noget, man kan synes virker underligt, men de skriver faktisk på deres facebookside med nyheder om et af deres modstander- hold Bakken Bears. Det de skriver om er, at Bakken Bears er i Europa Cuppen, og hvor godt de gør det. Man kan formode, at det er en måde at prøve og vise, at dansk basket er mere end bare en amatørsport og vise at dansk basket godt kan spille med, når det gælder internationale kampe. Billede 12 - Fra Aalborg Vikings facebookside. D. 19/ kl vikings.dk/partnere/samarbejdspartnere/ - 5/ kl Interview med daværende headcoach Mads Olesen. Se bilag 2 Side 49 af 102

51 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 3.5 Hvordan er miljøet omkring Aalborg Vikings samt fans Observation til hjemmekampene d. 20/ , 5/ samt 4/ Miljøet omkring Aalborg Vikings og deres fans er generelt godt. Det bliver gjort meget både fra klubbens/spillernes side for at skabe god stemning men ikke mindst fansene gør meget for at skabe god stemning til alle hjemmekampe. Der er 2 slags kampe man kan komme til tv- kampe og almindelige hjemmekampe. Til tv- kampene gøres der rigtig meget fra klubbens side, for at tilskuerne har mu- lighed for at skabe stemning. Til den første kamp d. 20/11 lå der blandt andet ti- fo- plastik som tilskuerne skulle flage med når spillerne løb på banen, men ikke mindst også når man ville heppe på vikingerne. Til kampen d. 5/12 lå der pap på alle sæderne som kunne bukkes sammen så det lignede en vifte, men når man havde lavet viften kunne man slå med dem i sin hånd, så de larmede ekstra me- get, i forhold til hvis man bare klappede. Derudover er der til stort set hver kamp, uanset om det er en tv- kamp eller ej, på den ene langside placeret trommer, med dertilhørende trommeslagere som er med til at sætte gang i heppe- sangene. Endvidere har Aalborg Vikings også ofte en hoppeborg stillet op, pauseunder- holdning i form af dansere fra forskellige daneklubber i Nordjylland og maskot- ten Triske, som er rigtig god til at danse rundt på scenen, gå rundt på tribunerne og lave sjov med tilskuerne, og generelt bare skabe god stemning. Der er generelt underholdning for alle pengene. I starten af hver kamp, er der en speaker der præsenterer både modstandere, hjemmeholdet samt dommerteamet. Endvidere er speakeren god til at forklare hvad der sker på banen, og han fortæller også hvis der sker noget ekstraordinært som man ikke nødvendigvis ved, hvis man ikke er vant til at se basket. F.eks. for- klarer han, hvorfor et hold der er bagud i slutningen af en kamp bevidst begår fejl, så modstanderen for straffeskud, for at få tiden til at gå i stå, så man selv har mere tid til at lave point. En ting som ikke alle ved, men for at gøre oplevelsen god for tilskueren, får speakeren forklaret sådanne ting. Hos tilskuerne er det tydeligt at mærke og se, at Vikings fans støtter dem uanset hvordan det går. Selv når de er bagud med flere point, så er der fællessang samt 32 Se billeder fra kampene på bilag 4 Side 50 af 102

52 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen hepning på spillerne, og endvidere, fordi der aldrig er meget mere end 1200 til- skuere til en hjemmekamp, så føler man sig lidt som om man er en familie, hvor alle er glade for hinanden og for at være der, og det er uanset køn og alder. Man giver hinanden en high- five, man vender sig måske om til den der står bagved og jubler sammen med personen når der sker noget ekstra ordinært i kampen. Som en sidste bemærkelsesværdig ting, så bliver der nærmest jublet mere, når der bliver lavet nogle ekstraordinære tricks på banen, såsom et dunk, en vild screening eller andet. Faktisk bliver der ved disse episoder fejret mere, end ved en vunden kamp. Dette antyder, at det er for underholdningens skyld, mere end sportens skyld at man kommer. Om ikke andet, så for at få oplevelsen af under- holdningen koblet på sporten. Side 51 af 102

53 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 3.6 Sponsorer Et sponsorat fungerer på den måde, at en given virksomhed og en given sports- klub laver en samarbejdsaftale, hvor virksomheden får noget omtale udadtil og sportsklubben så får hjælp fra virksomheden. Enten i økonomisk form, eller hjælp med ting som f.eks. viden eller andre ting, som den givne virksomhed har speciale i. Man kan antage, at Aalborg Vikings er en attraktiv klub for nordjyske virksom- heder, at være sponsor for, idet basketball stadig er en mindre sport i Danmark kontra f.eks. håndbold og fodbold, hvilket gør at sportsklubberne ikke har meget at forhandle med, hvilket får priserne i bund for sponsorerne. Derfor, kan man antage, at det er nemt for Aalborg Vikings at skaffe sponsorer, fordi virksomhe- derne ikke bliver skræmt væk, af for høje priser. Derudover, så bliver nogle af Aalborg Vikings kampe vist på tv, de såkaldte tv- kampe. Her er det hurtigt og nemt for, virksomhederne at blive set hvad enten de er synlige på spillernes tøj, bannere på banen eller andre steder. Dog kan det være en meget begrænset mål- gruppe, da basketball som tidligere skrevet ikke er en ligeså stor sport i Danmark som andre sportsgrene. Men til gengæld kan man nemt og billigt komme ud til de tilskuere der så nu engang er. Side 52 af 102

54 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Aalborg Vikings har 1 enkelt hovedsponsor og derudover rigtig mange partnere. Alle disse partnere kan ses på bille- det til højre, samt hvilken rangering de forskellige sponso- rer har. De forskellige rangeringers priser er således: Guld- netværk dkr. Derudover er der ekstra bonusser man skal betale hvis Vi- kings kommer i: Basketligaen Slutspillet 750 dkr. Semifinale 750 dkr. Finale dkr. Pokalen: Finalist dkr. Vinder dkr. Sølv- netværk dkr. Yderligere: Hvis Vikings kommer i: Basketligaen Slutspillet 500 dkr. Semifinale 500 dkr. Finale dkr. Pokalen Finalist dkr. Bronze- netværk dkr. Derudover gælder de samme ekstra bonusser som ved sølv- netværket. Billede 13 - Aalborg Vikings' sponso- rer. Taget fra AV's hjemmeside d. 2/ kl Side 53 af 102

55 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Det sponsorerne får ud af deres sponsorater er ekstra opvartning, adgang til VIP- events, sponsorkort til alle hjemmekampe osv. Se resten af sponsorprogram- merne på bilag 9. Derudover er der også VIP- partnerne og de eksklusive partnere, som har andre typer af sponsorater på tøj, banen, bannere mm. Med disse mange sponsorer kan man hurtigt regne ud, at Aalborg Vikings ikke står og mangler sponsorer, til at dække diverse udgifter såsom tøj, opsætning til kampe, udstyr, tøj, bolde mm. Og i det, at man som spiller i Basketligaen ikke tje- ner penge, så er der heller ikke der en udgift, så man kan antage, at penge ikke er noget Aalborg Vikings står og mangler. Side 54 af 102

56 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 3.7 Aalborg Vikings ressourcer og kapacitet Rent teknisk har Aalborg Vikings et godt sted at udføre sin sport. De hører til i Aalborg Stadionhal, som er en sideliggende hal til Aalborgs fodboldholds stadion. Derudover har de også et samarbejde med Aalborgs sportshøjskole, hvor de har lokaler til rådighed. I Aalborg stadionhal har Vikings adgang til både lyd via højtalere i hallen samt masser af lys, både almindeligt loftslys, men også spots, strobelys mm., som blandt andet bruges når Aalborg Vikings løber på banen til høj musik og lysshow. Endvidere er der også en kantine, kiosk, popcornstand mm. til glæde for tilsku- erne, samt toiletter og 900 siddepladser i hallen og ca. 900 ståpladser. 33 Af de menneskelige ressourcer har Aalborg Vikings holdets spillere, træner, praktikanter, sportschefen, maskot samt mange frivillige som både kan være ungdomsspillere i klubben, samt personer som bare gerne vil give en hjælpende hånd. Dette er f.eks. til at sidde ved dommerbordet under kampe, have en opgave som at tørre sved/vand af banen, styre lyd, speaker, lys og hvad der nu engang kan være af småopgaver der skal varetages under en kamp. 34 Finansielle ressourcer blev stort set beskrevet i afsnittet omkring sponsorer, men derudover har Aalborg Vikings indtjening fra entre til kampe, samt når de tager ud og underviser på skoler og andre undervisningsinstitutioner. 33 vikings.dk/kampe/hjemmebanen/ 34 Observeret. Læs observation på s. 50 Side 55 af 102

57 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 3.8 Hvad er Aalborg Vikings formål? Mission Aalborg Vikings mission lyder: At få flere tilskuere, bedre kampe, bredere net- værk og med tiden basketballtitler til Nordjylland. I denne mission er der noget at arbejde efter, men en fast målsætning mangler der lidt. Hvilke og hvor mange titler vil de gerne have, hvor mange tilskuere vil d egerne have pr. kamp, hvordan defineres bedre kampe og til sidst, hvad mener de med et bredere netværk og hvad skal målet være for netværket? En mission skal gerne være målbar, så man kan gå ind og sige, om man har opnå- et målet, og der skal også gerne være en tidshorisont på, så man har et mål at stræbe efter. Så der er plads til forandring i missionen. Vision Aalborg Vikings vision lyder: At blive det mest underholdende sportshold i Nordjylland. 35 Denne vision er rigtig god, da de her helt klart definerer hvad de vil, nemlig at skabe underholdning. Dette må endvidere sammen med det faktum, at spillerne ikke tjener penge på at spille i Basketligaen gør det for underholdningens, og nordjydernes skyld. Man kan så spekulere i, om det helt overordnede mål for ba- sketball i Danmark skal være, at sporten senere skal blive så stor, at man til sidst kan begynde, at tjene penge på at dyrke sin sport på professionelt niveau. 35 vikings.dk/wp- content/uploads/2012/07/ Vikings- Partnerkoncept web.pdf - Findes under hhv. Velkommen s. 1 og Bliv partner s. 2 29/ Side 56 af 102

58 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Opsummering i forhold til sociale medier. Med ændringen i organisationsstrukturen, med anskaffelsen af en nye chef træ- ner, betyder det, at Mads Olesen nu har mere tid til at tage sig af andre områder, og være mere fokuseret på disse områder. Det kunne blandt andet være på mar- kedsføringsområdet og ikke mindst de sociale medier, hvor der nu formodes at der vil være tid til, at gå mere i dybden med disse, og ikke mindst lave nogle nye tiltag fremfor altid kun at komme med generelle nyheder, samt fribilletter til kampene. Endvidere er der også den nyanskaffede spiller Joe Burton som virker til at være rutineret på blandt andet twitter med sine følgere, hvor han f.eks. ville kunne oplære nogle af de andre spillere i hvad han gør, og få dem med på bøl- gen og ikke mindst Aalborg Vikings som hold ville have en rutineret bruger der ville kunne skrive for, og anskaffe følgere til holdet. Med de mange sponsorer Aalborg Vikings har, er der også potentiale for, at an- skaffe penge til, at reklamere og promovere på de sociale medier. Det kan også være en finansiel hjælp til at ansætte en grafiker eller andet, der kan hjælpe med at lave opslag på f.eks. facebook. Så i forhold til de sociale medier, og mere brug deraf, så betyder Aalborg Vikings nuværende strategiske position, at der er rig mulighed for, at udvide brugen af sociale medier. Side 57 af 102

59 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 4 Sociale Medier 4.1 Begyndelsen: Mennesket er socialt af natur, vi har altid søgt sociale relationer. Teknologiens udvikling har gjort det nemmere for mennesker at interagere med hinanden og være sociale på en anden måde og over store afstande. Det vi i dag kender som de sociale medier begyndte med internettet altså world wide web som blev lanceret i Det var en ny platform som folk kunne bruge til at kommunikere med hinanden uden at være i samme rum. Man kunne sende elektroniske breve (e- mails) og man kunne oprette egne hjemmesider. I 1994 blev fænomenet blog opfundet af en collegestuderende som lavede en personlig blog og derved kunne han dele sine subjektive holdninger med andre. I 1995 opstod internetsiden Classmates, hvor man kunne finde gamle klasse- kammerater og sidde og være lidt nostalgisk over det. Det næste store skridt til det vi i dag kalder sociale medier var Wikipedia, som blev lanceret i år Det- te var verdens første encyklopædi, som ikke kun var rettet imod folk med en speciel form for viden men en åben encyklopædi, hvor alle kunne dele deres vi- den og rette i andres. I 2002 begynder det, at ligne det vi kender i dag med lanceringen af Friendster. Friendster var den første side, hvor folk kunne oprette en profil og interagere med hinanden samt også den første sociale netværks side som opnåede 1 mio. brugere. Derefter tog de sociale netværk til og med lanceringen af Myspace i 2003 gik det rigtig hurtigt. Myspace formåede nemlig den første uge at tiltrække 1 mio. teen- agere og unge voksne til siden, hvilket var helt uhørt på denne tid. I 2004 var der en ung mand ved navn Mark Zuckerburg som lancerede et social netværk kaldet Thefacebook.com som var tiltænkt som et socialt netværk for col- legestuderende. Det voksede sig stort og med tiden blev det til det vi kender i dag nemlig Facebook 36. Siden 2004 er der kommet mange flere sociale netværk sider som f.eks. twitter, Instagram og YouTube. Disse forskellige sociale netværk er noget mennesker bruger til at forbinde sig selv med deres nærmeste venner, be- 36 om- de- sociale- medier/ - 5/ kl Side 58 af 102

60 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen kendte og verden. Det er samtidig også netværk, hvorpå enkelte personer og virksomheder kan bruge til at profilere sig selv. Mange er i dag blevet opdaget ved at bruge de sociale medier som profileringsplatform f.eks. teenageidolet Ju- stin Bieber som blev opdaget ved at han lagde videoer op af sig selv på videode- lingsmediet YouTube. Side 59 af 102

61 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 4.2 Brugen af sociale medier: fra YouGov 37 Teknologien har udviklet sig me- get siden 1991, hvor Internettet populært sagt blev opfundet. Mobiltelefoner, computere og smartphones er blevet alle- mandseje og blevet tilgængeligt i sådan en grad at vi bruger det hver dag oftest flere gange om dagen. Ifølge Danmarksstatistik ejer 98 % af den danske befolk- ning en mobiltelefon, 93% ejer Figure 43 Hvad danskerne ejer i % Kilde: dst.dk en PC og 63% af befolkningen ejer en smartphone. Det vil sige, at de fleste mennesker i Danmark har muligheden for at være online igennem deres hverdag, derhjemme på deres computer og på farten på deres mobil eller smartphone. Det internetbaserede markedsundersøgelses firma YouGov har i 2013 lavet en undersøgelse over dan- skernes holdning til og brug af de sociale medier. Un- dersøgelsen har taget udgangspunkt i den danske be- folkning år og er ligeligt fordelt mellem køn, al- der og geografi. Det er i alt 2061 interviews med danskere der ligger til grund for undersøgelsen. Undersøgelsen viser at 81% af de adspurgte danskere bruger de sociale medier. Den højeste tilslutning til brugen af de sociale medier finder man blandt de årige samt blandt studerende. Det er nemlig 94% af de stude- rende samt de årige der bruger de sociale medier. Det danskerne mest bruger de sociale medier til er at sende beskeder (78%) og besøge andres profiler (76%) 37 Se artiklen på bilag 5 Side 60 af 102

62 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Tendenserne indenfor sociale medier har ændret sig en smule i forhold til, hvor- dan folk bruger f.eks. facebook i forhold til i starten. I starten da danskerne fik øjnene op for facebook, der brugte danskerne face- book i højere grad til at finde venner og komme med up- dates omkring deres hverdag og postede billeder omkring det samme. Dette er en tendens der har vendt lidt i forhold til tallene fra YouGovs undersøgelse. Vi opdaterer mindre vo- res profiler på facebook, med et fald på 6% (i forhold til 2012) og vi opdaterer i mindre grad også vores status, (et fald på 3 % i forhold til 2012). Den anden vej viser tendenserne, at danskerne er begyndt i højere grad at dele indhold, det kan både være fra virksomheder, konkurrencer og velgørenheds- opslag. Dette er steget fra 42% til 46% på et år, og virker som om det også i fremtiden vil stige. Samtidig er der også flere danskere der bruger de sociale medier til at føl- ge/ syntes godt om produkter og virksomheder, interessen dertil er steget fra 39% til 43% i Danskerne er også blevet mere villige til vise, hvor de be- finder sig henne ved at checke ind diverse steder, så folk der følger dem kan se hvor de befinder sig henne i øjeblikket. I 2012 var det kun 29% der gjorde dette,, hvorimod i 2013 er dette tal steget til 35%. Dette giver en indikation af, hvor tendenserne indenfor de sociale medier er på vej hen. Hvor de sociale medier før i tiden i højere grad omhandlede selvpromo- vering og om at vise folk ens liv, hvem man er, hvor man er og billeder af alt hvad man lavede, er det nu mere en lidt mere tilbagelænet tilgang der er til de sociale medier, hvor man mere følger andre og ser hvad de laver samt følger virksomhe- der og produkter. Måden man viser sine holdninger på er nu mere at man deler ting og synes godt om ting, der har samme eller lignende holdning som sig selv, for at vise andre hvad man står for. Udbredelsen af smartphones og tablets har været støt stigende de seneste år og salget af smartphones forventes i 2013, at overgå salget af alm. telefoner de så- 38 medier danskernes- holdning- til- og- brug- af- sociale- medier- yougov- smpdk pdf Mandag den 30. Dec Side 61 af 102

63 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen kaldte feature- phones 39. Det samme er gældende med tablets. I 2012 blev der solgt ca mio. enheder på verdensplan og i 2013 forventes der, at blive solgt mio. tablets også på verdensplan 40. Den øgede interesse og køb af både smartphones og tablets gør, at danskerne, nu som før nævnt, har flere muligheder for at være on- line nu, både på deres smart- phones, tablets og computere. Ifølge undersøgelsen fra YouGov (2013) bruger 54% af danskerne deres smartphones til at gå på internettet med og hele 61% af den danske befolkning logger på deres sociale medie konti flere gange dagligt via. deres smartphones for, at se om der er sket noget nyt eller for selv at opdate- re en begivenhed. Det er en stor fremgang fra år 2012 hvor det henholdsvis var 41% der brugte deres smartphones til, at gå på internettet og 48% der loggede på deres sociale medie konti dagligt med deres smartphones. Det samme billede viser sig ved brugen af tablets. Antallet af danskere der bru- ger tablets til at gå på internettet er steget fra 15% i 2012 til 31% i 2013 altså mere end en fordobling. Danskere der bruger deres tablets til at logge på deres sociale medie konti flere gange dagligt er steget fra 34% i 2012 til 43% i Disse tal viser noget om, hvor meget vi hungrer efter hurtig information og viser lidt en tendens til, at vi gerne vil være tilgængelige i stigende grad. Samtidig siger det også lidt om, at tablets er ved at erstatte brugen af bærbare computere i for- hold til dette lette behov for informationssøgning, og værende tilstede på de so- ciale medier. 39 shipments- set- to- surpass- feature- phones?elq=56366b02ac b f onsdag den 18. Dec. kl ups tablet- forecast onsdag den 18. Dec. Kl Side 62 af 102

64 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Der findes mange forskellige platforme inden for sociale medier, facebook, twit- ter, Instagram og YouTube bare for at nævne nogle enkelte af dem. Det viser sig dog, ifølge YouGovs undersøgelse at facebook stadig er nr. 1 både i kendskabs- grad men også i, hvor mange danskere der har en facebook- konto samt benyttel- se af selvsamme. Kendskabsgraden af facebook hos os danskere i 2013 ligger på hele 95% af den danske befolkning, 93% af os har en konto på facebook og 92% af dem har været logget ind indenfor den seneste måned. Disse tal viser, at vi har en stor trang til både, at dele vores egen oplevelser men samtidig også følge andres laden og gø- ren på dette velkendte sociale medie. En anden platform inden for de sociale medier er YouTube. Blandt danskerne har YouTube en kendskabsgrad på 90%, dog er det kun 39% som har oprettet en konto på dette medie mens hele 66% der har benyttet sig af mediet inden for den sidste måned. Disse tal viser noget i retningen af, at YouTube kan bruges på forskellige måder. Der er de 39% som har oprettet en bruger som selv up- loader indhold på You- Tube og som måske har deres egen kanal, hvorimod andre bruger mediet til, at se på sjove klip eller for at se trailere til film og spil. Selvom der ikke er så mange brugere der har valgt at oprette en konto på YouTube viser den store kend- skabsgrad på 90% at det er socialt medie med stort potentiale. twitter er også et socialt medie som mange kender nemlig hele 84% dog er der ikke mange der bruge dette sociale medie, kun 20% af befolkningen har en konto på twitter mens kun 15% har benyttet mediet inden for den sidste måned. twitter er der- ved det sociale medie på listen som har den største difference mellem kendskab og benyttet nemlig hele 69 procentpoint i difference. I Danmark er der twitter- profiler dog er det kun de af dem som er aktive 41. Twitter er stedet for politikere, medier og meningsdannere. Der er også en del komikere og kendte, som bruger Twitter. Det har ikke fået et folkeligt gennembrud i Danmark, og spørgsmålet er, om det nogensinde får det. Citat: Astrid Haug pa- borsen- danske- brugere- fordobles- hvert- ar/ mandag den 30 dec. Kl sociale- medier- bruger- danskerne/ mandag den 30 dec. Kl Side 63 af 102

65 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Dette kunne indikere, hvorfor så mange danskere kender til twitter men ikke selv har oprettet en konto og selv hvis de har, bruger de den måske mere til at følge andre folk end selv at kommunikere til omverdenen. Figure 44 Twitter er på vej frem. Kilde: : medier danskernes- holdning- til- og- brug- af- sociale- medier- yougov- smpdk pdf d. 2/ kl Danskerne bruger ifølge YouGovs undersøgelse de sociale medier me- get flittigt. Undersøgelsen viser, hvor meget tid vi danskere bruger på de sociale medier i antal timer pr. uge twitter: 2012, 2 timer 25 min. Pr. Uge bruge er steget en smule til 2 timer og 31 min. I 2013 facebook: 2012, 4 timer og 45 min. I gennemsnit om ugen, mens vi i 2013 var på facebook hele 5 timer og 15 min. Pr. Uge YouTube: 2012, var vi gennemsnitlig på YouTube i 2 timer og 16 min. Dette tal er steget og i 2013 bruge vi i gennemsnit 2 timer og 38 min. Pr. Uge. Instagram: Denne app, var ikke med i undersøgelsen i 2012 men i 2013 brugte vi Instagram i 2 timer og 55 min. Gennemsnitlig pr. Uge. Dette viser med alt tydlighed, at vi bruger mere og mere tid på de sociale medier. Det er en platform som er støt stigende både i antal brugere men åbenlyst også i, hvor lang tid vi sidder med disse medier. Side 64 af 102

66 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Segmentering: Alle tal indikerer, at brugen af sociale medier er stigende 43. Vi brugere det mere og mere i vores travle hverdag og det er ikke kun de helt unge årige som benytter sig af de sociale medier, det er også de ældre. Når det er sagt bruger vi de sociale medier meget forskelligt, og der er stor forskel på, hvordan vi oplever det at være på de sociale medier. Modellen neden for giver et overblik over den inddeling af kategorier. De pragmatiske: Har en høj grad af selektiv involvering og en lav Brugsomfang. De bruger de sociale medier kun lige nok til at få dækket deres behov. De er meget kritiske anlagt og vælger deres brug af forskellige sociale platforme på baggrund deres specifikke egenskaber. De defensive Har både lav grad af selektiv involvering og lav brugsomfang. Disse bru- gere er folk som bruger de sociale medier meget begrænset og er en smu- le skeptiske overfor både sikkerheden på nettet generelt men også den måde, hvorpå andre kan fælge med i deres brug. Disse mennesker vil ger- ne følge med i deres venner og familiers liv men på afstand så de opretter profiler med falsk navn og endda måske uden profil billede. De indfødte De har både høj selektiv involvering og et højt brugsomfang. De indfødte er som kategorien hentyder nogle af de unge som har fået de sociale me- dier ind med modermælken. De bruger de sociale medier meget men er dog stadig meget selektive i deres brug. De bruger mange forskellige plat- forme og indarbejder gerne flere sammen. 43 medier danskernes- holdning- til- og- brug- af- sociale- medier- yougov- smpdk pdf - 5/ kl Side 65 af 102

67 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen De krævende De krævende har en lav grad af selektiv involvering men en høj brugsom- fang. Her er det folk som brokker sig over en ny opdatering og mangler på div. Sociale medie platforme. De bruger de sociale medier meget og derfor kræver at det køre optimalt og at de muligheder de forventer der er også er der. De potentielle De potentielle er folk som ikke bruger de sociale medier, de har en mail konto og bruger internettet mere generelt, som f.eks. søge maskine eller lign. Det er dog nogen som muligvis finder det interessant med de sociale medier men, hvor de ikke lige har taget springet endnu. Figure 45 - Segmenterings model, medier danskernes- holdning- til- og- brug- af- sociale- medier- yougov- smpdk pdf Resultatet af denne model viser, at flere af os bevæger os over i De defensive kategorien, dette viser at vi muligvis er begyndt at udvise en vis form for skepsis når det kommer til brugen af de sociale medier, i 2012 var der 23% i denne kate- gori og 2013 er vi oppe på 30%. Den fremgang kan spores til De pragmatiske nedgang og at de 3 sidste kategorier nogenlunde er på samme niveau som i Side 66 af 102

68 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen I figuren nedenfor kan man se, hvordan se forskellige grupper af mennesker som burger de sociale medier svarer på spørgsmål omkring brugen af de sociale me- dier på en skala fra 1-5. Figure 46 Målgrupper hvad bruger de de sociale medier til? Graf fra artiklen De indfødte er klart dem som er klar til at interagere med folk, og ser de sociale medie platforme som måder, hvorpå man kan dele sin egen holdning ved at sy- nes godt om en virksomhed der producere fedt tøj eller en dyrehjælps organisa- tion, hvorimod de defensive er en del mere tilbageholdende. Det gør, at for virk- somheder er det godt hvis man kan få fat i nogle af de indfødte, da der er større chance for, at de vil dele de opdateringer som virksomheden vælger, at lægge op. Derved kan virksomhederne få delt deres budskab med mange flere, end dem der allerede følger virksomhedens gøren og laden. De fleste af grupperingerne, om det så er de indfødte eller de krævende, er næ- sten alle enige i at de ikke kan undvære sociale medier og den statement hænger godt sammen med resten af undersøgelsen som viser, at sociale medier er kom- met for at blive og at folk kommer til at bruge det endnu mere end det er tilfæl- det i dag. Næsten alle virksomheder, med respekt for sig selv, har i dag en facebook side, eller en twitter- konto, hvor de kan kommunikere med deres omverden direkte Side 67 af 102

69 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen og med tovejskommunikation. Det vil sige, at de kan få kundens feedback med det samme samt svarer på evt. utilfredse kunders klager eller lign. 51% af respondenterne til YouGovs undersøgelse synes godt om en eller flere virksomheder. Dette gør de af mange forskellige grunde, 37% gør det for at støt- te virksomheden/produktet, 36% gør det fordi de er kunde hos virksomheden, 34% gør det for at få de seneste produktnyheder. Hvis man derimod skal lokke folk som ikke synes godt om ens virksomhed allerede til det skal man lokke med muligheden for, at få rabatter. 35% siger, at hvis de skulle synes godt om en virk- somhed så skal der være nogle rabatter at hente Fremtiden for sociale medier: De fleste forskellige sociale medie platforme vil opleve, at folk vil bruge dem me- re og mere. For at udpege nogle enkelte så ser det endelig ud til at Instagram vinder lidt ind i danskernes brug, som man kan se i tabellen nedenfor, i forhold til sidste år (2012) er det hele 47% som har i en eller anden grad øget deres for- brug af Instagram og stigninger i brugen af div. sociale medier er generelt sti- gende. facebook ser umiddelbart ud til, at tabe lidt terræn da 18% forventer i mere eller mindre grad at bruge Facebook lige så meget næste år som i Figure 47 forventet brug af sociale medier. Graf fra artiklen Side 68 af 102

70 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 4.3 Sportsfans brug af de sociale medier 44 Sociale medier bliver ikke kun brugt i forhold til, at opdatere på ens eget liv men bliver i højre grad også brugt i en sport kontekst. Mange bruger nem- lig de sociale medier både før, under og efter kampe. Ifølge en undersø- gelse fortaget af analyse firmaet CA- TALYST er fansenes brug af de socia- le medier steget markant, 10% pro- cent point et det steget fra og hele 15% point, hvis man tager udgangspunkt i tallene fra YouTube har dog ople- vet en tilbagegang hos sportsfans. Billede 14 Brugen af sociale medier i sportshense- ender. Billede taget fra artiklen Pre, during or postgame, the sports fan has a variety of digitale channels to enga- ge in conversation. Sociale media allows for the game to never end. Citat: Bret Werner, Catalyst s senior vice president and managin director facebook er det mest brugte sociale medie af sportsfans men twitter har også op- levet en markant stigning fra og under diverse sports events/kampe er det faktisk twitter der bliver brugt mest nemlig af 64% hvorimod Facebook kun bliver brugt af 54% til, at kommentere på begivenhederne under sportsakti- viteten/kampen. Ifølge undersøgelsen fra Catalyst, viser det at sociale medier bruges som den primære kilde når der skal findes in- formation omkring sport i forhold til aviser, radio og magasiner. Kun ikke sociale medie sider og Tv ud- sendelser ses som mere troværdig. Billede 15 Hvilke fans bruger hvilke medier? Bil- lede taget fra artiklen 44 Se hele artiklen på bilag 6 Side 69 af 102

71 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Det er dog mest de unge som i højre grad følger deres hold eller individuelle atle- ter på de sociale medier. NBA fans som man kan relatere til de danske basket- ballfans bruger mest facebook (70%) og dernæst YouTube (60%) som deres fo- retrukne sociale medie sider. For neden er ses et skema over, hvad sports fanse- ne bruger de sociale medier til i forhold til sport. Billede 16 Hvordan bruges sociale medier i forbindelse med sport? Billede taget fra artiklen Side 70 af 102

72 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 4.4 Interview med Amy Martin 45 Digital Branding and Social- Media Strategies for Professional Athletes, Sport Te- ams, and Leagues: An Interview With Digital Royalty s Amy Martin To studerende fra Texas university og Coastal Carolina University i USA har i 2010 lavet et interview med en Amy Martin som arbejder med at hjælpe kendte mennesker med at opbygge deres brand via de sociale medier. Hun har blandt andet samarbejdet med Shaquille O Neal, New York Knicks, Ultimate Fighting Championship og Chicago White Sox. Hele ideen startede for Amy med, at hun i sit arbejde som leder for social mar- kedsføring og research hos the Phoenix Sun s begyndte, at bruge twitter til, at se hvad tendenserne var hos hendes fans og hun fulgte hendes egne fans på twitter, for at se hvad hun kunne lære af dem. Ifølge Amy, skal man, når man bruger de sociale medier være klar til, at levere, når, hvor og på den måde, som fansene gerne vil modtage værdi fra den pågæl- dende person/hold/klub. Derudover skal man også som privat person være for- beredt på, at være vågen og klar til, at svare på spørgsmål døgnet rundt så man hurtigt kan kommunikere med sine fans, der eventuelt forventer et svar, men li- geså meget også for hurtigt og bedst at få opbygget en tillid og et bånd mellem sig selv og fansene. Derudover skal man også være villig til, at vise hvad der fore- går bag scenen, så det hele ikke kun bliver personlige opslag, eller de åbenlyse ting, som man alligevel kan se på tv eller ved egen tilstedeværelse. Ifølge Amy, er det vigtigste omkring sociale medier, at det nu er en tovejskom- munikation. Man skal ikke længere sidde og læse blade og aviser, og dermed hå- be, at man kan få noget information om de ting der interesserer en. Nu kan man få det når det sker, og hvor det sker. Derudover kan man også nemmere kommu- nikere med sit idol, en virksomhed man ser op til, eller andre områder, hvor man før havde svært ved at finde en vej til at kommunikere. Endnu vigtigere kan man nu kommunikere med sine kunder/fans/osv. fremfor kun at kunne kommunike- re til dem. 45 Se hele interviewet på bilag 7 Side 71 af 102

73 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Blandt andet lavede Amy sammen med sin klient NBA- basketball spilleren Shaquille O Neal et koncept der hed Random Acts of Shaqness som gik ud på, at lave en masse sjove inputs som ikke mindst var tovejskommunikation. F.eks. kunne Shaquille tweete et bestemt sted hvor han befandt sig, og den person der så først fandt ham, ville modtage fribilletter til en basketball kamp. Dette koncept skabte en masse følgere til Shaquille (mere end da konceptet blev lavet i dag har han næsten 8 millioner følgere). Billede 17 Taget fra Shaquille O Neals twitter- profil. D. 2/ kl Som man kan se på billedet ovenfor laver Shaquille stadig sine Random Acts of Shaqness. Ifølge Amy Martin er det meget vigtigt, at man i nogen grad uddanner sine spille- re på et hold i, hvordan man opfører sig på de sociale medier. Dette, for at undgå misforståelser fra fans, at man ikke kommer til at brokke sig over ting som gør, at man bliver stillet i dårligt lys mm. Det er meget vigtigt, for ikke at komme i uføre på de sociale medier. Til gengæld siger hun også, at man nu hurtigere kan kom- me ud med en forklaring på eventuel dårlig omtale, meget hurtigere end før, hvor det oftest ville være igennem et interview med en Journalist, hvor man heller ik- ke ville kunne være sikker på, at man bliver citeret rigtigt. Altså, man kan nu, som enkelt person på et hold/i en klub komme ud med sine synspunkter, und- skyldninger mm. Side 72 af 102

74 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen På den finansielle side siger Amy, at hvis man gør sig godt på de sociale medier, kan man skabe et brand for sig selv samt styrke sit brand og dermed kan man nemt få personlige sponsorer, som giver gode penge, for at blive vist og skrevet om på de sociale medier, fra den enkelte person. F.eks. Shaquille som har flere millioner følgere får gode penge for, at være sponsoreret af sine sponsorer. Og sponsorernes navn er i løbet af ingen tid spredt til de mange millioner følgere, og i og med, at Shaquille siger god for sponsoren vil følgerne allerede her være positivt indstillet overfor den virksomhed der har sponsoreret ham. Ifølge Amy så bør alle sportshold anvende de sociale medier i sin markedsføring, fordi det er så hurtig kommunikation. Derudover kan man også spare massevis af reklamepenge fordi man nu gratis kan få sine budskaber ud, på ingen tid. Side 73 af 102

75 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 4.5 NBA Sociale medier strategier 46 Dette er et uddrag af de vigtigste pointer fra en kandidat opgave skrevet af Mark Wysocki som gik på American University Washington DC, afleveret den 30. April 2012 og som undersøger de sociale mediers rolle i sports kommunikation samt giver en analyse af NBA holdenes strategier. Sociale medier er en nem og hurtig måde at nå ud til sine fans på. De sociale me- dier bliver hovedsageligt brugt som et branding og marketingsværktøj. NBA hol- dene vil også fremover bruge de sociale medier som et værktøj til at styre kunde- tilfredsheden, det er nemlig effektivt og nemt, at svare på fans bekymringer og spørgsmål. Mange sportsvirksomheder prøver på, at få fans til at besøge virksomhedens hjemmeside for, at sælge flere billetter, trøjer og andet. Sociale medier gør det meget nemmere at påvirke bundlinjen, da man direkte kan kommunikere med ens fans i stedet for at håbe på, at de vil besøge ens hjemmeside, for først at kunne kommunikere med dem der. Det kræver selvfølgeligt, at man har nogle følgere på sit sociale medie, og det er klart de store hold som præsterer og har nogle store profiler på sit hold, der har nemmest ved, at få folk til at følge holdet/spillerne individuelt. Billede 18 - Taget fra hhv. Miami Heat samt Brooklyn Nets twitterprofiler. D. 3/ kl Det er vigtigt, hvilken måde man kommuniker på som sports hold uanset om man taber eller vinder kampe. Når et hold vinder kampe generer det automatisk 46 Se hele opgaven på bilag 8 Side 74 af 102

76 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen mere engegement fra følgerne på de div. sociale medier, hvorimod når holdet ta- ber skal man være påpasselig med den måde man kommunikerer på. Mange af NBA holdene har spred deres sociale medie aktivitet på flere forskellige platforme som f.eks. twitter, facebook, YouTube, Tumblr og Instagram. Dog er det twitter, facebook og YouTube som holdene i NBA har haft mest succes med. twitter bruger de fordi det giver mulighed som et tovejskommunikationsværktøj og hurtige opdateringer om alt lige fra hvad der sker i kampen til spilleropdate- ringer osv. facebook ser de mere som en forlængelse af deres hjemmesider. På facebook kræver det mere gennemtænkt kommunikation. Facebook virker bedst når man lægger links til holdet hjemmeside og til de forskellige applikationer. YouTube er også en vigtig platform i forhold til, at få fan- aktiviteter omkring holdet. YouTube virker bedst når man bruger mediet til, at vise eksklusivt indhold og så deler det via. klubbens andre social medieplatforme som twitter eller Facebook. Det kunne f.eks. være et interview med kampens MVP (Most Valuable Player), sidste transfer nyt eller lignende. Det vigtigste med NBA holdenes brug af de sociale medier er, at de forbinder de forskellige platforme med hinanden. Ved at gøre det får man fat i flere menne- sker og skaber forhåbentligt meget fan- aktivitet. Det er nemlig det, det hele handler om, jo flere du kan få til at følge dig, og til at snakke om det der sker med klubben eller dens spillere jo bedre. Dog skal det siges, at det er meget vigtigt at det man lægger ud på de sociale medier er kvalitets indhold, det vil sige det er eksklusivt materiale om det så er tekst, billeder, film eller lign. Det man ligger ud skal skabe værdi for de interessenter som klubben har. Hvis man kan det kan man skille sig ud fra mængden af skidt og møg der bliver lagt ud på de sociale platforme så ens brand kan stå klarere. Det er samtidig vigtigt, at videreføre ens sociale medie strategi inde i arena- en/hallen. Holdets brand skal være tydligt for enhver der besøger hallen. Næsten alle NBA hold bruger deres platforme twitter og Facebook til at live tweete og live poste før, under og efter kampene. Det er også en god ide at oprette et be- stemt #hashtag til kampen, så folk kan samles under et bestemt #hashtag i stedet Side 75 af 102

77 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen for flere. Det er samtidig en god ide at interagere med fansene under kampene, det behøver ikke være meget mere end at like deres kommentar på Facebook el- ler re- tweete på twitter, det giver fansene en følelse af anerkendelse og værende en del af et fælleskab. Det kan også være, at man giver fansene mulighed for at stille spørgsmål til assi- stenttræneren som han så kunne svare på i pausen. Det handler om, at give folk muligheden for at interagere med klubbens brand. En anden ting der også er meget effektiv ifølge holdene fra NBA er, at tilskuerne skal kunne vinde noget. Det kunne være konkurrencer over de sociale medier, hvor man skulle gøre et eller andet for at vinde noget. Det kunne være man kun- ne vinde en klubtrøje eller en autograferet basketball. Når alt det er sagt, er det vigtigt at man på en måde opsummerer på ens indsats og det gør man ved at måle aktiviteten på de sociale medier. Der findes nogle værktøjer man kan bruges til, at finde ud af, hvor meget klubben får ud af hver investeret krone, altså Return of Investment. Man finder ud af, hvilke links der førte til trøje salg og hvilke type post der kreerede mest omtale. Det er som sagt meget vigtigt, løbende at opsummere på ens indsats så man kan gøre det bedre og mere konkret. Det kræver mange ressourcer for et hold at være på de sociale medier. Det kræ- ver både menneskelige og økonomiske ressourcer. Det fleste hold i NBA har 2-6 medarbejder der står for de sociale medier men som samtidig står for alt andet marketing samt PR. Derfor er det meget vigtigt at have en social medie strategi som er tilpasset efter de ressourcer som klubberne kan stille til rådighed. En an- den udfordring er også de arenaer som NBA holdene spiller i. Mange tilskuere er på 3g netværket og det gør at forbindelsen er manglende eller meget langsomt. Dette kunne løses med en wi- fi løsning men det er meget dyrt, og klubberne ser det ikke som en rentabelt løsning som det er lige nu. Side 76 af 102

78 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 4.6 Opsummering af sociale medier analyse Det er stor fremgang i næsten alle aspekter hos de sociale medier. De sociale medier er blevet et talerør for næsten alle mennesker i verden, hvorpå man kan tilkendegive sin mening om forskellige emner, men også starte diskussioner op omkring ting man selv syntes er vigtigt. 81% af alle danskere er på den ene eller anden vis aktive på de sociale medier. Det er ikke længere kun de unge der er på de sociale medier, nu er også foræl- drene kommet med på bølgen, de sociale medier er en mulighed for dem for, at følge med i deres børns hverdag i en tid, hvor kerne familie konceptet er en smu- le truet. Trods den relative korte tid de sociale medie platforme har eksisteret er brugen af disse medier allerede begyndt at ændre sig, fra at vi brugte medierne meget til at tilkendegive vores egene meninger, følger vi nu i højre grad andre og lytter til deres meninger altså vi lytter mere til trendsættere og andre meningsmenne- sker. Vi bruger mere og mere andres links og posts til at tilkendegive vores egene meninger med likes og delinger af andres posts. Brugen af de sociale medier er også blevet gjort nemmere for os danskere. Der sælges stadig flere smartphones og tablets. Disse nye teknologiske hjælpemidler assisterer os i denne nemme tilgang der er til de sociale medier. Tilgængelighe- den af de sociale medier er også en af de ting der gør, at det er meget populært, hvis du ser eller oplever noget er muligheden for, at dele det med andre ikke længere væk, end et dyk i lommen efter din smartphone eller taget tabletten op fra sofabordet. facebook er stadig klart danskernes favorit sociale medie platform med hele 93% af den danske befolkning som har en konto på denne platform, men mange af de andre platforme er på vej frem så som YouTube, twitter og Instagram. Vi bruger generelt set også meget mere tid end førhen, på de sociale medier. Det- te kan have en sammenhæng med, at vi har en større tilgængelighed qua de mange forskellige teknologiske muligheder. Der er mange forskellige måder, hvorpå vi kan bruge de sociale medier og seg- menteringsmodeller er allerede opstået. Man kan være en pragmatisk bruger der Side 77 af 102

79 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen er meget selektiv i den måde han/hun bruger de sociale medier eller også kan man være en af de indfødte som næsten ingen grænser har i forhold til de sociale medier, de kaster sig ud i det hele og har højst sandsynligvis en konto/bruger på alle de forskellige platforme. Segmentereingen af brugerne på de sociale medier giver virksomheder et over- blik og mulighed for at se, hvordan de bedst muligt rammer deres segment. De sociale medier bruges i høj grad også i forbindelse med sportsbegivenheder som før, under og efter en basket kamp. Man kan bruge de sociale medier til at diskutere fansene imellem om man er med eller er imod hinanden. De kan også læse, hvad holdets kaptajn melder ud før en kamp f.eks. på twitter og så kom- mentere og diskutere i hans opslag. Det gør kampene mere levende og distancen mellem de kendte og fansene er blevet meget mindre. Der er mange ting, som virksomheder og enkelte personer kan bruge de sociale medier til. F.eks. bruger Shaquille O Neal twitter som base for blandt andet kon- kurrencer, f.eks. om nogle billetter til en basketballkamp, han tweeter hans loca- tion og den første person der finder ham får så billetterne. Dette PR stunt havde i starten en kæmpe effekt, på hvor mange der derefter fulgte ham på twitter, han gik fra at have stort set ingen følgere til i starten af få ca følgere og i dag at have knap 8 mio. følgere. For sportsvirksomheder som klubberne i NBA ligaen (National Basketball Asso- ciation) er de sociale medier platforme en nødvendighed i deres forsøg på, at markedsføre sig bedst muligt til flest muligt. De spreder deres sociale medie ak- tivitet ud på næsten alle platforme og derefter forbinder de alle platformene i en form for social medier hub. Der skal ligges rigtig mange kræfter og gode ideer ind i brugen af de sociale me- dier, fordi selvom det er let og tilgængeligt at bruge de sociale medier så bruger alle de andre det også, så det gælder om at skille sig ud på den gode måde. Den bedste sociale medie strategi er, at få folk til at interagere med sit brand, det vil sige at man får folk til at snakke om sit brand uden rigtig at bede dem om det. Det giver rigtig godt at interagere med sine fans, det vil sige, hvis en fan kommer med en god kommentar på en klubs facebook side kan klubben like denne kom- mentar og derved føler folk at de er tættere på klubben og det vil give dem lyst til at gøre mere for klubben. Dele klubbens opslag på facebook osv. Side 78 af 102

80 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 5 SWOT analyse Styrker Bedre styr på organisationen Joe Burton, Joey Haywood & Coach Vear Joe Burton gør det godt på twitter & Instagram God stemning i hallen under kampe/godt miljø mellem klub og fans Mange gode sponsorer Gode faciliteter God hjemmeside Vinder flere kampe Muligheder Generel stigning i sociale medier hos danskerne Brugen af sociale medier omkring sportsbegi- venheder er på vej frem Basket fans følger med live på nettet 70% af basket fans følger sit hold/profil på soci- ale medier Flere synes godt om samt deler opslag Stor udbredelse af smartphones og tablets Flere kan ikke undvære de sociale medier Instagram vinder frem Svagheder Joe & Joey bliver ikke i klubben for evigt Gør ikke nok på sociale medier Hjemmeside mangler info om hvor på sociale medier AV befinder sig Trusler Facebook er lidt på retræte Basketligaen er en amatørliga 5.1 Styrker Figure 48 - SWOT analyse. Egen tilvirkning Det er en helt klar styrke, at Aalborg Vikings har fået bedre styr på sin organisa- tion, da der dermed er mere plads til, at de enkelte personer bedre kan tage fat i opgaver såsom de sociale medier. At lave et opslag eller et tweet er ikke noget der tager lang tid, men det er måske noget man ikke nødvendigvis altid kan finde tid til at få gjort, fordi der er så mange andre ting der skal gøres. Derfor er det en stor styrke, at der nu er kommet styr på organisationen samt arbejdsopgaverne deri. Endvidere så er der en stor styrke i de 3 nyanskaffede fra udlandet, Vear, Burton og Haywood. I og med at de alle 3 er nyt pust til klubben, så her de også noget hi- storie og kvalitet som gør, at de kan bruges til mere end blot at hjælpe Vikings med at vinde kampe. De kan nemlig finde ud af at bruge de sociale medier samt lave noget show/underholdning. Dette skaber endvidere også en god stemning mellem klubben og fans, og i det, at der siden coach Vear trådte til bliver vundet flere kampe, så gør det også stemningen blandt publikum bedre, og man er min- dre opgivende og tror på at holdet nok skal præstere. Side 79 af 102

81 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen De gode sponsorer gør, at man kan formode, at der er penge til, at der er/kan bli- ve økonomi til at lave forandringer på markedsføringsområdet/de sociale medi- er. 5.2 Svagheder Ligeså godt som det er, at Aalborg Vikings har Burton og Haywood, ligeså stor en trussel er det også, at man ikke kan være sikker på, hvor længe de bliver. Derfor, er det vigtigt, at der bliver handlet hurtigt, så Aalborg Vikings får udnyttet deres kompetencer inden de forsvinder videre til nye basket- eventyr. Hvad angår de sociale medier, så gør Aalborg Vikings ikke nok. En facebookside er ikke nok, og de skal til, at anvende andre sociale medier, så de kan være vel- etablerede på disse medier, når de begynder, at blive brugte og populære. Dette kan sammenkobles til Aalborg Vikings hjemmeside, hvor der skal gøres mere for at informere om, hvor på de sociale medier man kan finde Aalborg Vikings. 5.3 Muligheder I analysen af de sociale medier, blev det fundet ud af, at der er en generel stig- ning i brugen af de sociale medier hos Danskerne. I spørgeskemaundersøgelsen fandt vi endvidere ud af, at 100% af basket fansene befinder sig på de sociale medier og 70% følger sit hold/profiler på de sociale medier, og rigtig mange føl- ger også kampe live på de sociale medier, så der er meget potentiale for, at an- vende de sociale medier også i en anden grad end til information og for at sæl- ge billetter. Sammen med fremgangen af brugen af sociale medier, synes flere og flere også om virksomheder, off. personer mm. altså noget der ikke kun er ens ven- ner/familie, samtidig med, at man er mere villig til at dele opslag. Dette er rigtig godt, fordi det skaber potentiale for, at Vikings følgere er villige til at dele ting og opslag med sine venner/familie. Endvidere er der en stor udbredelse af smart- phones og tablets, hvilket betyder, at den enkelte bruger har adgang til de sociale medier 24/7, og ikke mindst adgang til det sociale billede- og videodelings medie Instagram, som er i stor fremgang. Side 80 af 102

82 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 5.4 Trusler Der er en trussel på et af de sociale medier nemlig facebook. Folk er ved at være trætte af facebook, og det er ikke længere så besøgt som tidligere. En anden trussel er, at Basketligaen er en amatørliga. Dette kan for mange have en negativ indvirkning, og kan derfor afholde mange fra at prøve at tage til eller se en kamp i Basketligaen. Side 81 af 102

83 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 6 TOWS analyse 6.1 Styrker Muligheder Fordi der er stor fremgang i forbruget af de sociale medier, samtidig med at bru- gen af sociale medier blandt basket fans er i fremgang, både i forhold til at følge sit hold/profil men også i forhold til liveopdateringer, bør Aalborg Vikings bruge Joe Burtons kompetencer indenfor twitter og Instagram til at undervise i hvor- dan man gør det godt på de sociale medier. Dette sammenkoblet med, at Aalborg Vikings har haft en ændring i organisationen, som nu gør, at sportsdirektør Mads Olesen nu bør have mere tid til at tage sig af de sociale medier og de ændringer der vil forekomme med en ny strategi. I det, at Instagram er ved at vinde frem, flere og flere har en smartphone/tablet, folk kan ikke undvære de sociale medier og folk er mere villige til at dele forskel- lige opslag på de sociale medier, bør Aalborg Vikings udnytte den mulighed de har i, at have showmanden Joey Haywood. Instagram er et billede og videode- lings medie, og det er til dem der vil have noget at se nu og her, så derfor, kunne Aalborg Vikings lave forskellige videoer som kunne lægges op på ikke mindst In- stagram, men også facebook hvor der ifølge vores undersøgelser er flest brugere. Det der skal lægges op her, kan blandt andet være Dagens Dunk eller andet sjovt, informativt og kvalitetsrigt materiale som folk finder interessant at se, og ikke mindst dele på de sociale medier. Her kan Aalborg Vikings eventuelt også få deres sponsorer til at hjælpe til med midler til at få lavet en mere kvalitetsrig vi- deo, så det ikke altid vil virke discount- agtigt. 6.2 Svagheder Muligheder På Aalborg Vikings hjemmeside kan man se alle spillerprofiler, men man kan ik- ke se hvor på de sociale medier man kan finde dem. Dette bør der ændres ved, i og med, at 70% af basket fans ifølge vores undersøgelse gerne vil følge/følger både klubber og klubbens enkelte spillere. Derfor bør Aalborg Vikings flere ste- der på hjemmesiden angive hvor på de sociale medier man kan finde klubben og på siden med spillerprofiler bør man angive under hvilket brugernavn man kan finde spillerne på de sociale medier. Side 82 af 102

84 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Aalborg Vikings bruger ikke de sociale medier nok. De bruger kun Facebook samt deres hjemmeside. Danskerne brugere flere af de sociale medie platforme og det ville være en mulighed for Aalborg Vikings at sprede deres informati- on/billeder/videoer osv. på flere platforme. 70% af basketballfans følger deres hold på de sociale medier og ville højst sandsynligt også følge Aalborg Vikings, hvis de oprettede konti på både Instagram, twitter. 6.3 Styrker Trusler Facebook er lidt på tilbagegang. Derfor bør der gøres noget, for at vinde frem på nogle af de andre sociale medier. Her vil det igen være godt, at bruge Joe Burtons kompetencer fra de sociale medier, sammen med Joey Haywood og den nyan- skaffede træner, som alle kender f.eks. twitter fra deres hjemland og er vant til at bruge det. De kan oplære både Mads Olesen samt de andre spillere i, hvordan man bruger det, og hvordan man bedst bruger det. Aalborg Vikings er en amatørklub, i forbindelse med, at Basketligaen er en ama- tørliga. Dette kan resultere i, at Basketligaen ser knapt så tiltalende ud, og der- med vil afholde folk der ikke på forhånd er fan af basketball fra at begynde at prøve at se det. Dette bør Aalborg Vikings prøve at minimere ved, at benytte de gode faciliteter, samt menneskelige ressourcer, det gode bånd mellem klub og fans og ikke mindst showmanden Joey Haywood som de jo netop har. De kan blandt andet som tidligere skrevet lave nogle videoer, som de kan prøve at få til at gå viralt, så når folk ser dem, så kan de se, at dansk basket ikke nødvendigvis er så kedeligt, som man kunne komme til, hvis man ved, at det blot er en amatør sport i Danmark. 6.4 Svagheder Trusler I og med, at facebook i udlandet, i henhold til vores analyse af de sociale medier, har en mindre tilbagegang, og det faktum at showmanden Joey Haywood ikke kan blive i Aalborg Vikings for evigt, bør Aalborg Vikings handle hurtigt, for at få produceret noget video der skal nå at komme online på facebook, inden det også i Danmark begynder at blive mindre populært. Kort sagt, Aalborg Vikings skal Side 83 af 102

85 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen udnytte Joeys evner med en bold og det store engagement der er på facebook, inden de begge forsvinder. Ligesom Joey Haywood, så er det heller ikke sikkert at Joe Burton kan blive i klubben for evigt. Derfor vil det være en god ide, hurtigst muligt at udnytte hans kompetencer indenfor de to sociale medier twitter og Instagram til at oplære og coache de andre spillere på holdet hurtigst muligt. Endvidere vil det være en god ide, at få de spillere fra Aalborg Vikings, som ønsker at bruge de sociale medier offentligt, i gang hurtigst muligt, få deres kaldenavne på de sociale medier ført ind på deres spillerprofil på Aalborg Vikings hjemmeside, og til sidst, promovere på facebook, at man nu kan finde de enkelte profiler på de sociale medier, og at man på hjemmesiden kan se, under hvilket kaldenavn man kan finde dem vel at mærke inden folk bliver alt for trætte af facebook. Side 84 af 102

86 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 7 Ny strategi for brug af sociale medier 7.1 Indledning: Det er meget vigtigt som virksomhed i dag, at have en social medie strategi, da 81% af den danske befolkning har en profil på et socialt medie, samtidig giver det virksomheden mange flere muligheder for at kommunikere direkte med de- res forbrugere og omvendt. Derudover viser det sig ifølge vores spørgeskema undersøgelse, at 70% af ba- sketball fans følger deres hold på de sociale medier. Det er vigtig internt i virksomheden, at vide, hvordan proceduren er omkring de sociale medier, og at de ansatte ved hvordan og hvorledes de skal håndtere for- skellige problemstillinger, herunder hvordan de skal svare på spørgsmål fra fans og hvordan de skal formulere sig mm. 7.2 Mål for strategien Hovedformålet for Aalborg Vikings nye sociale medie strategi er, at skabe mere opmærksomhed på dem selv via de sociale medier. Dette mål skal opnås via. en øget indsats på div. social medie platforme, det vil sige hvor de nu kun har en profil på facebook, skal Aalborg Vikings have oprettet en profil på følgende: - twitter - YouTube kanal - Instagram Grunden til, at det netop er disse sociale medie platforme Aalborg Vikings skal bruge er, at i forhold til vores spørgeskema undersøgelse og vores analyse af de sociale medier viser det sig at det er de platforme som fansene er mest aktive på Se side 34 - hvilke platforme bruger Vikings fans Side 85 af 102

87 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen De mere langsigtede mål er, at øge salget af både billetter og merchandise. Ved at opnå flere følgere på de sociale medier, kan man markedsføre sig til flere end det er muligt lige pt. Forøge klubloyaliteten fra fansenes side er et andet mål med denne strategi, det- te mål vil forsøges opnået med den kommunikation der vil være fremadrettet, hvor Aalborg Vikings skal kommunikere med en mere jordnær og menneskelig profil og form for kommunikation med fansene. Dette kan opnås ved f.eks. at re- tweete og like fansenes posts og tweets, dette giver fansene en form for aner- kendelse og derved giver fansene en følelse af at de er en del af holdet. Side 86 af 102

88 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 7.3 Mål effekten af strategien Effekten af den nye social medie strategi skal måles og vurderes på flere forskel- lige parametre. Det er meget vigtigt at monitorere ens strategi og hele tiden til- passe så man opnår den ønskede effekt Følgere: Aalborg Viking har 1396 følgere på facebook, når strategien bliver implemente- ret skulle dette tal gerne stige. Er strategien succesful vil dette tal stige automa- tisk. Det er vigtig at følge med i, hvor mange nye følgere Aalborg Vikings får i for- bindelsen med implementeringen af den nye sociale medie strategi. Derudover er det vigtigt at kigge på, hvornår man får nye følgere, og se om man kan spotte hvorfor folk netop begynder at følge holdet på et givent tidspunkt, er det pga. at holdet har spillet en god kamp og vundet, eller et det fordi mange af de nuværende følgere har delt et post på facebook Likes: For at kunne tilpasse strategien løbende, er antal likes et post får en god indika- tion af kvaliteten og populariteten af et opslag. Det vil sige, at man ud fra antal li- kes kan vurdere, hvilket type opslag man skal lave i femtiden. Dette er en meget vigtig måling både af kvaliteten af de postede posts men også af den interaktion der er mellem Aalborg Vikings og deres fans Engagement: En anden vigtig målestok er fan- engagement, dette kan man måle på hvor mange der deler/re- tweeter de posts der bliver postet på de forskellige platforme samt hvor mange der bruger Aalborg Vikings officielle #- hashtag. Derudover kan det også måles på, hvor mange der selv skaber kontakt til Aalborg Vikings igennem deres sociale medie netværk. Dette er en af de vigtigste målestokke, da det er fan- engagement som er vejen til loyale fans Salgs mål 1500 til basket. : Aalborg Vikings store mål i denne sæson har været, at få fyldt hallen med 1500 tilskuere. Denne målsætning kan ved hjælp af denne nye sociale medie strategi nu med højere sandsynlighed blive en realitet. Aalborg Vikings kan fremadrettet Side 87 af 102

89 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen måle på antal tilskuere til hjemme kampene, hvor de i de første 7 hjemmekampe i sæsonen har haft et gennemsnit på 690,57 tilskuere kan de se om efter imple- menteringen af den nye strategi får et højere antal tilskuere pr. Kamp / Mandag den 6. Januar kl Side 88 af 102

90 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 7.4 Segmentering Det er vigtigt, at vide hvem ens målgruppe er når man udarbejder en ny strategi, hvem er det man vil sigte efter at ramme og hvordan sikrer man sig, at det netop er dem man rammer med sine budskaber. Aalborg Vikings nye målgruppe bliver ifølge besvarelserne fra vores spørgeske- maundersøgelse: Studerende samt lønmodtagere som ligger i alders gruppen 16+ (de fleste sociale medie platforme kræver at man er min. 15 år), og som er geografisk bosat i Nordjylland. Kønsfordelingen i den nye mål gruppe er 70% mænd og 30% da- mer. 7.5 One Thing Det er vigtig, at promovere det man gerne vil stå for og det man gerne vil have folk skal huske en for. Eksempler på dette kunne være, at Walt Disney handler ikke om film, men magi eller Apple handler ikke om elektronik men innovation. Aalborg Vikings handler ikke om sport det handler om underholdning. Dette skyldes at man ikke kan forvente, at en så relativ lille sportsgren alene kan til- trække tilskuere til så det nye hovedprodukt Aalborg Vikings skal slå sig på er, at de leverer underholdning. Herunder har Aalborg Vikings allerede taget nogle skridt i forhold til holdets maskot Triske, som løber rundt i hallen og underhol- der, og lysshow før kampstart mm Kommunikation Den nye strategi indeholder også en måde, hvorpå Aalborg Vikings skal kommu- nikere med deres fans på de nye og nuværende sociale medie platforme. På de sociale medier er der en vis uformel tone og det er noget Aalborg Vikings skal prøve at efterkomme på deres egne kanaler. Det er vigtigt, at en virksomhed ikke fremstår som noget distanceret, koldt og korrekt men i stedet virker nær- værende og nede på jorden, altså så det virker som om, at man snakker med én person frem for en hel koncern. 49 Læs mere på side 50, observation fra hjemmekampe Side 89 af 102

91 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Sproget på de sociale platforme skal være med en loose attitude og der må gerne bruges amerikansk slang. Denne form harmonerer godt med målgruppen. Det er samtidigt vigtigt at administratoren på de sociale medier, liker og re- tweeter nogle af de gode posts og kommentarer, da det giver en stærk form for nærvær som skrevet tidligere. Aalborg Vikings skal samtidig ikke tænke så meget over deres posts så længe de poster noget med kvalitet, dem som ikke syntes om det er alligevel ikke målgruppen. Side 90 af 102

92 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 7.7 Platformsplan Hvilke medier skal vi bruge og hvorfor? Facebook fordi det er her alle fans er. Man kan lægge alle slags opslag ud (bille- de, video, link, tekst). På facebook skal enkelte spillere ikke have en side, det er kun klubben der skal. twitter Det er der folk er nu og her, og man kan poste noget så tit man vil. Her bør både klub samt de spillere, trænere osv. som ønsker det, have en profil. Instagram man kan vise stemningen fra klubbens og spillernes hverdag. Her bør både klub samt de spillere, trænere osv. som ønsker det, have en profil. YouTube her kan fans gå ind og se de sidste nye videoer, som Aalborg Vikings har lagt ud. Hvis videoen er meget god, kan det endvidere forventes, at den en- kelte fan deler videoen på de sociale medier, som den enkelte fan befinder sig på. På YouTube skal enkelte spillere ikke have en side, det er kun klubben der skal Hvem skal stå for at udføre strategien, og hvem har tilladelse til at skrive hvilken type opslag? Som det ser ud nu, så bør det være sportsdirektør Mads Olesen, der udfører stra- tegien. Han har tidligere erfaring med, at poste på facebook. Har Mads Olesen ik- ke tid, bør der ansættes en til at stå for det. Enten en frivillig, som er meget inte- resseret i projektet samt klubben, ellers må Aalborg Vikings købe sig fra at få det gjort. På selve klubbens offentlige profiler, må alle slå opslag op. Dog bør det være 1 enkelt person der hovedsageligt står for det herunder Mads Olesen. Han kan dog uddelegere til spillere, trænere og medhjælpere, at de skal lave et opslag når det er et opslag vedrører dem, og så skal de signere sig som: Spillere signere med navn Træner signere som Coach Vear Sportsdirektør signere som Mads O Side 91 af 102

93 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Hjælpere/andet signere som den titel man har Disse signeringer skal hjælpe læseren til at forstå, hvem der står bag opslaget, samtidig med, at en personlig signering hjælper til, at få klubben til at fremstå jordnær, og man vil som fan/læser føle, at man er en del af holdet. Hvor ofte skal man / må man poste noget? - Se platformsplanen Platformsplan Der vil være 2 platformsplaner. En til tekst, links og billeder som kategoriseres indenfor information, nyheder, tilbud/rabatter, bagom Vikings og til sidst live- opdateringer. Den anden plan vil være til videodeling. Derfor er YouTube ikke en del af den første plan, da YouTube kun er til video. Information vil være: Generel information omkring kampe, tider, hvis klubben afholder noget event udover en kamp osv. derudover også informationer ind imellem, omkring, at man kan se de og de opslag fra Aalborg Vikings på det og det sociale medie. Denne type opslag må gerne deles op til flere gange dog skal de være forskelli- ge fra hinanden og indeholde kvalitet. Vigtig information såsom ændret dato og tid for kampe, aflysning af kampe, prisændringer mm. Disse typer opslag skal lægges ud med det samme informati- onen haves. Opslaget må gerne lægges ud et par gange så der er større sandsyn- lighed for, at alle får det at se. Nyheder vil være omkring nysignede spillere, skader på holdet, nye sponsorere osv. Disse typer opslag skal postes så hurtigt som muligt, så de kommer ud fra egen side, inden det kan læses i diverse andre nyhedsmedier. Læg kun nyheder ud 1 gang, men henvis gerne til en stor nyhed i andre opslag, hvor man f.eks. kan skrive: Har du læst omkring vores nye spiller?... Tilbud/rabatter vil være opslag hvor der gives tilbud og rabatter og information om salg af trøjer mm. Læg kun dette op 1 gang, da det ikke skal virke som om, at Side 92 af 102

94 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen der kun tænkes på at tjene penge. Men lav det gerne som et fast opslag, så man kan se det ved besøg på profilen. Bagom Vikings er opslag der indebærer opslag fra spillerne selv, omkring alt hvad der omhandler Aalborg Vikings samt det fra deres privatliv, som de ønsker at dele med deres fans og omverden. Disse opslag skal kun lægges ud 1 gang, men der må gerne komme mange opslag i løbet af en dag. Liveopdateringer vil indebære opslag fra Aalborg Vikings selv under kampene. Det vil ikke være liveopdateringer hvor man skriver alt hvad der sker, men hvor der bliver opdateret fra omklædningsrummet før, under og efter kampene, eller hvis der er sket noget ekstraordinært i kampen. Disse opslag skal kun lægges ud 1 gang, men der må gerne komme mange opslag i løbet af en dag. Et kryds X i skemaet betyder, at det er der, opslaget hovedsageligt skal lægges ud. Del betyder, at man kan henvise til det sociale medie, hvor opslaget oprin- deligt er lagt ud. Del evt. betyder, at man kan dele opslaget fra det enkelte sociale medie hvor opslaget oprindeligt er lagt ud, hvis man synes at der alligevel skal laves et op- slag på det enkelte sociale medie. Er der X ved mere end 1 sociale medie, lægges samme opslag op alle steder dog tilpasset så det passer til mediet. Et opslag omkring stemningen kan f.eks. være et billede på Instagram men ren tekst på twitter. Hvis der er et tomt felt, lægges der ikke noget ud, fordi det vil være irrelevant på det enkelte sociale medie. Dog må der gerne reklameres for, at man kan se f.eks. liveopdateringer på twitter og Instagram. Figure 49 Generel platformsplan. Egen tilvirkning Side 93 af 102

95 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Nummer 2 platformsplan vil være til deling af videoer. Videoerne inddeles i: Un- derholdende, highlights, lærerige, reklame, interviews og Vidste du Underholdende videoer er videoer med fede tricks, dunks, sjov fra træningen mm. Highlights vil være sammendrag fra kampe. Lærerige vil være videoer, hvor spillerne lægger dagens trick, ugens scree- ning mm ud. Altså videoer, hvor spillerne laver en tutorial omkring en del af ba- sketball sporten, målrettet folk der spiller basketball. Reklame består i videoer der viser hvordan stemningen er til en kamp, hvad man kan forvente til en kamp, efterfulgt af information omkring hvornår næste kamp spilles. Interviews skal være interviews med f.eks. spillere, trænere, fans osv. før, under og efter en kamp (hvor, når og hvis det er muligt). Vidste du skal være information omkring regler og ting der er typiske omkring en basketball kamp. Det skal være information som er målrettet dem der ikke ved alt om basketball. Alle videoer skal kun lægges ud 1 gang. Dog kan man godt efter noget tid lave et opslag såsom husker du og så dele en video som da den blev lagt ud fik stor omtale. Dette må dog ikke gøres på YouTube da der på YouTube kanalen kun bør ligge ene forskellige videoer. Et kryds X i skemaet betyder, at det er der, videoen hovedsageligt skal lægges ud. Del betyder, at man bør henvise til det sociale medie, hvor videoen oprindeligt er lagt ud. Del evt. betyder, at man kan dele videoen fra YouTube kanalen, hvis man synes at der alligevel skal laves et opslag på det enkelte sociale medie. Er der X ved mere end 1 socialt medie, lægges samme video op alle steder. Et tomt felt betyder, at der ikke bør lægges noget ud, fordi det ikke vil henvende sig til den rette målgruppe eller passe ind. Se plan på næste side. Side 94 af 102

96 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Underhold Highlights Lærerige Reklame Interviews Vidste du Facebook Del Del evt. Del evt. X Del Del twitter Del evt. Del evt. Del evt. Del evt. Del evt. Instagram X Del evt. Del evt. YouTube X X X X X Figure 50 Platformsplan for videodeling. Egen tilvirkning Side 95 af 102

97 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 8 Implementering For at få strategien implementeret skal der laves en tidsplan samt opstilling over hvad der skal gøres for, at den nye strategi bliver ordentligt implementeret. 8.1 Tid: Det antages, at en måned til at få implementeret den nye strategi vil være fin. Der skal først og fremmest findes tid til, at undervise/oplære i at bruge de sociale medier, både for klub, spillere og hjælpere. Efter en måned skal der evalueres på, om hvad der virker, hvad der ikke virker, er der nogen der er gået i stå med brugen af de sociale medier osv. Herefter skal der hvert kvartal analyseres på hvad der virker/hvad der ikke vir- ker og strategien tilpasses herefter. 8.2 Punkter der gøres ved opstart af strategi: Der skal laves og uddeles et oplæg til alle med information om ny strategi. Der skal undervises i brugen af de sociale medier. Evt. en weekend hvor alle op- læres på samme tid samt strategien gennemgås og forklares. Der skal oplæres i, hvordan man kommer i gang med de forskellige sociale medi- er. F.eks. kan Joe Burton bruges til, at videregive gode tips og informationer om- kring hvad han har gjort. Undervisningen/oplæringen kan være både intern eller ekstern. Alt efter hvad de interne kompetencer er. Der skal oprettes profiler på de forskellige sociale medier. Informationer om sociale medier skal lægges op på hjemmesiden. Vigtigt, at op- lyse om enkelte spilleres social medieprofiler på hjemmesiden. Side 96 af 102

98 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 8.3 Hvad har den nye strategi af betydning for organisationen samt inte- ressenter? Klubben: Bedre kontakt med omverdenen. Det kan give flere informationer omkring fans, samt ris og ros fra fans, som de kan analysere på og bruge i beslutningsproces- ser Personale Der kommer mere arbejde til. Det er ikke arbejde der tager lang tid når først det er implementeret, men det er noget man skal bruge 5 minutter på, et par gange om dagen hver dag såfremt det er relevant Spillere Der kommer mere arbejde til. Det er ikke arbejde der tager lang tid når først det er implementeret, men det er noget man skal bruge 5 minutter på, et par gange om dagen hver dag såfremt det er relevant. Derudover kan de komme tættere på fansene, kommunikere med fansene og der vil være mulighed for, at skabe et brand for sit eget navn. De vil få lov til at komme ud med egne meninger før pressen gør det Fans Fansene kan kommunikere med klub og spillere. Det vil være nemmere at få svar på spørgsmål omkring klubben. Man kan få mere nærvær, ved at kommunikere med spillerne Økonomi Hvis den ny strategi virker, så vil der komme flere tilskuere, hvilke giver penge i kassen. Dog skal der måske anvendes penge i implementeringen af strategien. Flere tilskuere, likes og følgere betyder forøget brandværdi og derved bedre mu- lighed for at sælge sponsorater. Side 97 af 102

99 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen Sponsorer Nuværende sponsorer for mere værdi for sponsoraterne, fordi flere får deres materiale at se. Sponsorerne kan være heldige, at blive delt på de sociale medi- er, og i sidste ende få flere besøg på websites fordi der bliver gjort opmærksom på dem. Side 98 af 102

100 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 9 Konklusion På problemstillingen som lyder: Hvilke muligheder har Aalborg Vikings for, at brande sig igennem de sociale medier og hvordan kan de implementere anvendelsen af de sociale medier i de- res social medie strategi? kan det konkluderes at Aalborg Vikings har store mu- ligheder for at brande sig, via de sociale medier. Der er generelt stor stigning af brugen af de sociale medier i Danmark og samtidig er brugen af de sociale medi- er i sportshenseender også på vej frem. Der findes flere forskellige platforme hvorigennem Aalborg Vikings kan brande sig. - Facebook, hvor stort set alt kan postes. Alt lige fra nyheder, til information og underholdning. Endvidere er dette medie det mest brugte i Danmark samt blandt danske basketball fans. - twitter, som giver Aalborg Vikings muligheden for med 140 anslag at opdatere omkring hvad der sker nu og her, samt meninger og holdninger. Dette medie kan bruges af både klub samt individuelle spillere og trænere på holdet. Dette medie er pt. ikke blandt de mest brugte sociale medier i Danmark, men det spås stor fremgang. - Instagram, hvor Aalborg Vikings kan poste både billeder samt korte videoer, så de visuelt kan vise stemningen omkring holdet. Igen er det både klubben samt individuelle spillere der kan anvende dette medie. - YouTube, hvor Aalborg Vikings kan lægge flere forskellige typer videoer op, og dermed skabe grund for, at få fansene til at dele de forskellige videoer. Endvidere er det en god platform, til at markedsføre Aalborg Vikings rent visuelt. Det konkluderes endvidere, at måden hvorpå Aalborg Vikings skal implementere deres social mediestrategi, er ved først og fremmest at oplyse alle i organisatio- nen omkring den nye strategi samt oplære og undervise i brugen af selvsamme medier. Derefter skal der oprette konti på de 4 førnævnte sociale medier, både for klubben samt spillerne individuelt såfremt de ønsker det. Herefter er det vigtigt, at der bliver lavet regelmæssige målinger på forskellige parametre, så strategien kan tilpasses løbende. Side 99 af 102

101 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 10 Litteraturliste 10.1 Bøger Thomas Trojel, Lene Jenrich og Kurt Jepsen Afsætning Niveau A 1. udgave Bind 2, 2006 Trojka Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming, Kurt Jepsen, Peter Schmalz og Jens Kjær Sørensen International Markedsføring 3. udgave, 2. Oplag Russel Hoye, Aaron Smith, Hans Westerbeek, Bob Stewart og Matthew Nicholson Sports Management, Principles and Applications First Published 2006 Chris Gratton and Ian Jones Research Methods for Sports Studies First Published 2004 Gerry Johnson, Kevan Scholes og Richard Whittington Fundamentals of Strategy First Published 2009 Joe Favorito Sports Publicity, A Practical Approach Second edition, 2013 Heine Andersen Introduktion, Videnskabsteori & Metodelære Bind 1, 4. Udgave, 5. oplag Side 100 af 102

102 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen 10.2 Web- adresser vikings.dk/ vikings.dk/2013/02/forskud- pa- nedrykningsspillet/ vikings.dk/joey- haywood/ vikings.dk/partnere/aalborg- sportshojskole/ vikings.dk/partnere/samarbejdspartnere/ vikings.dk/wp- content/uploads/2012/07/ Vikings- Partnerkoncept web.pdf sociale- medier- bruger- danskerne/ brug- af- sociale- medier- yougov- smpdk pdf pa- borsen- danske- brugere- fordobles- hvert- ar/ stoerste- sociale- medier jo- martin- interview- shaq/ headcoach- til- vikings/65b845f1-4fde- 41f5- a5a8-0ca6faf014b4/4/ _amy_jo_martin om- de- sociale- medier/ haywood- shines- on- ball- is- lifes- summer- is- serious- recap- video/ = / center.dk/muligheder/sociale- medier/hvad- er- sociale- medier medier danskernes- holdning- til- og- brug- af- sociale- medier- yougov- smpdk pdf ups tablet- forecast shipments- set- to- surpass- feature- phones?elq=56366b02ac b f Side 101 af 102

103 Bachelorprojekt smpa januar 2014 Gianna Akselsen & Jimmie M. Larsen https://www.facebook.com/aalborgvikings?fref=ts https://www.facebook.com/facebook/info 10.3 PDF Digital Branding and Social- Media Strategies for Professional Athletes, Sport Te- ams, and Leagues: An Interview With Digital Royalty s Amy Martin Fan social media use passes a threshold Catalyst YouGov: Sociale medier 2013 Danskerne holdning til og brug af sociale medier Opgave: The Role of social media en sports communication: An analysis of NBA teams s strategy Side 102 af 102

104 Køn? Respondenter Procent Mand ,4% Kvinde ,6% I alt ,0% Alder? Respondenter Procent ,0% ,8% ,7% ,9% ,3% ,3% I alt ,0% Hvad er din primære beskæftigelse? Respondenter Procent Skole/studerende 77 35,0% Lønmodtager ,4% Selvstændig 9 4,1% Pensionist 7 3,2% Arbejdsløs 9 4,1% Andet 5 2,3% I alt ,0% Anvender du nogen form for sociale medier? (Facebook, twitter, Instagram osv.) Respondenter Procent Ja ,5% Nej 1 0,5% I alt ,0% Hvilke sociale medier bruger du? (Sæt gerne flere krydser) Respondenter Procent facebook ,1% twitter 56 26,0% YouTube ,0% Instagram 75 34,9% Google ,6% flickr 6 2,8% vine 13 6,0% tumblr 16 7,4% LinkedIn 74 34,4% MySpace 4 1,9% Ingen af disse 0 0,0% I alt ,0% Ca. hvor mange gange om dagen tjekker/bruger du hvert af de følgende sociale medier? (Bruger du det f.eks kun 2 gange om ugen, så vælg "Mindre end 1 gang om

105 dagen") - facebook Respondenter Procent Mindre end 1 gang om dagen 10 4,7% ,7% ,5% ,1% I alt ,0% Ca. hvor mange gange om dagen tjekker/bruger du hvert af de følgende sociale medier? (Bruger du det f.eks kun 2 gange om ugen, så vælg "Mindre end 1 gang om dagen") - twitter Respondenter Procent ,9% ,0% ,9% ,3% I alt ,0% Ca. hvor mange gange om dagen tjekker/bruger du hvert af de følgende sociale medier? (Bruger du det f.eks kun 2 gange om ugen, så vælg "Mindre end 1 gang om dagen") - YouTube Respondenter Procent ,3% ,3% ,0% ,4% I alt ,0% Ca. hvor mange gange om dagen tjekker/bruger du hvert af de følgende sociale medier? (Bruger du det f.eks kun 2 gange om ugen, så vælg "Mindre end 1 gang om dagen") - Instagram Respondenter Procent ,0% ,0% ,3% ,7% I alt ,0% Ca. hvor mange gange om dagen tjekker/bruger du hvert af de følgende sociale medier? (Bruger du det f.eks kun 2 gange om ugen, så vælg "Mindre end 1 gang om dagen") - Google+ Respondenter Procent ,6% ,4% ,1% ,9% I alt ,0%

106 Ca. hvor mange gange om dagen tjekker/bruger du hvert af de følgende sociale medier? (Bruger du det f.eks kun 2 gange om ugen, så vælg "Mindre end 1 gang om dagen") - flickr Respondenter Procent ,3% ,0% ,0% ,7% I alt 6 100,0% Ca. hvor mange gange om dagen tjekker/bruger du hvert af de følgende sociale medier? (Bruger du det f.eks kun 2 gange om ugen, så vælg "Mindre end 1 gang om dagen") - vine Respondenter Procent ,2% ,1% ,1% ,7% I alt ,0% Ca. hvor mange gange om dagen tjekker/bruger du hvert af de følgende sociale medier? (Bruger du det f.eks kun 2 gange om ugen, så vælg "Mindre end 1 gang om dagen") - tumblr Respondenter Procent ,2% ,8% ,5% ,5% I alt ,0% Ca. hvor mange gange om dagen tjekker/bruger du hvert af de følgende sociale medier? (Bruger du det f.eks kun 2 gange om ugen, så vælg "Mindre end 1 gang om dagen") - LinkedIn Respondenter Procent ,7% ,4% ,8% ,1% I alt ,0% Ca. hvor mange gange om dagen tjekker/bruger du hvert af de følgende sociale medier? (Bruger du det f.eks kun 2 gange om ugen, så vælg "Mindre end 1 gang om dagen") - MySpace Respondenter Procent ,0% ,0% ,0%

107 ,0% I alt 4 100,0% Hvad bruger du de forskellige sociale medier til? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert sociale medie) - facebook Respondenter Procent Kommunikation med venner/famile ,0% Følger firmaer, klubber, kendte personer osv. som interesserer mig 95 45,9% I forbindelse med arbejde/forretning 43 20,8% Følge med i hvad mine venner/familie laver ,5% Personlig promovering (hvad jeg laver, hvad der sker i mit liv osv.) 62 30,0% Tidsfordriv ,9% Underholdning ,4% I alt ,0% Hvad bruger du de forskellige sociale medier til? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert sociale medie) - twitter Respondenter Procent Kommunikation med venner/famile 6 11,5% Følger virksomheder, sportsklubber, offentlige personer osv. som interesserer mig 33 63,5% I forbindelse med arbejde/forretning 10 19,2% Følge med i hvad mine venner/familie laver 14 26,9% Personlig promovering (fortælle om holdninger, hvad jeg laver, hvad der sker i mit liv osv.) 12 23,1% Tidsfordriv 23 44,2% Underholdning 25 48,1% I alt ,0% Hvad bruger du de forskellige sociale medier til? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert sociale medie) - YouTube Respondenter Procent Kommunikation med venner/famile 3 2,0% Følger virksomheder, sportsklubber, offentlige personer osv. som interesserer mig 38 25,2% I forbindelse med arbejde/forretning 17 11,3% Følge med i hvad mine venner/familie laver 2 1,3% Personlig promovering (fortælle om holdninger, hvad jeg laver, hvad der sker i mit liv osv.) 8 5,3% Tidsfordriv 84 55,6% Underholdning ,8% I alt ,0% Hvad bruger du de forskellige sociale medier til? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert sociale medie) - Instagram Respondenter Procent Kommunikation med venner/famile 17 23,9% Følger virksomheder, sportsklubber, offentlige personer osv. som interesserer mig 32 45,1% I forbindelse med arbejde/forretning 4 5,6% Følge med i hvad mine venner/familie laver 41 57,7%

108 Personlig promovering (fortælle om holdninger, hvad jeg laver, hvad der sker i mit liv osv.) 24 33,8% Tidsfordriv 36 50,7% Underholdning 39 54,9% I alt ,0% Hvad bruger du de forskellige sociale medier til? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert sociale medie) - Google+ Respondenter Procent Kommunikation med venner/famile 12 20,3% Følger virksomheder, sportsklubber, offentlige personer osv. som interesserer mig 15 25,4% I forbindelse med arbejde/forretning 19 32,2% Følge med i hvad mine venner/familie laver 8 13,6% Personlig promovering (fortælle om holdninger, hvad jeg laver, hvad der sker i mit liv osv.) 6 10,2% Tidsfordriv 18 30,5% Underholdning 19 32,2% I alt ,0% Hvad bruger du de forskellige sociale medier til? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert sociale medie) - flickr Respondenter Procent Kommunikation med venner/famile 1 20,0% Følger virksomheder, sportsklubber, offentlige personer osv. som interesserer mig 2 40,0% I forbindelse med arbejde/forretning 2 40,0% Følge med i hvad mine venner/familie laver 1 20,0% Personlig promovering (fortælle om holdninger, hvad jeg laver, hvad der sker i mit liv osv.) 1 20,0% Tidsfordriv 2 40,0% Underholdning 3 60,0% I alt 5 100,0% Hvad bruger du de forskellige sociale medier til? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert sociale medie) - vine Respondenter Procent Kommunikation med venner/famile 2 18,2% Følger virksomheder, sportsklubber, offentlige personer osv. som interesserer mig 2 18,2% I forbindelse med arbejde/forretning 1 9,1% Følge med i hvad mine venner/familie laver 2 18,2% Personlig promovering (fortælle om holdninger, hvad jeg laver, hvad der sker i mit liv osv.) 1 9,1% Tidsfordriv 8 72,7% Underholdning 8 72,7% I alt ,0% Hvad bruger du de forskellige sociale medier til? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert sociale medie) - tumblr Respondenter Procent Kommunikation med venner/famile 2 12,5%

109 Følger virksomheder, sportsklubber, offentlige personer osv. som interesserer mig 3 18,8% I forbindelse med arbejde/forretning 2 12,5% Følge med i hvad mine venner/familie laver 2 12,5% Personlig promovering (fortælle om holdninger, hvad jeg laver, hvad der sker i mit liv osv.) 2 12,5% Tidsfordriv 10 62,5% Underholdning 15 93,8% I alt ,0% Hvad bruger du de forskellige sociale medier til? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert sociale medie) - LinkedIn Respondenter Procent Kommunikation med venner/famile 5 7,2% Følger virksomheder, sportsklubber, offentlige personer osv. som interesserer mig 18 26,1% I forbindelse med arbejde/forretning 57 82,6% Følge med i hvad mine venner/familie laver 7 10,1% Personlig promovering (fortælle om holdninger, hvad jeg laver, hvad der sker i mit liv osv.) 26 37,7% Tidsfordriv 5 7,2% Underholdning 2 2,9% I alt ,0% Hvad bruger du de forskellige sociale medier til? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert sociale medie) - MySpace Respondenter Procent Kommunikation med venner/famile 1 33,3% Følger virksomheder, sportsklubber, offentlige personer osv. som interesserer mig 2 66,7% I forbindelse med arbejde/forretning 2 66,7% Følge med i hvad mine venner/familie laver 1 33,3% Personlig promovering (fortælle om holdninger, hvad jeg laver, hvad der sker i mit liv osv.) 1 33,3% Tidsfordriv 3 100,0% Underholdning 2 66,7% I alt 3 100,0% Ser/følger du med i den danske basketball liga "Basketligaen"? Respondenter Procent Ja 70 33,5% Nej ,5% I alt ,0% Hvilke af disse hold følger du i Basketligaen? (Sæt gerne flere krydser) Respondenter Procent Bakken Bears 18 25,7% Svendborg Rabbits 9 12,9% Rander Cimbria 6 8,6% SISU 5 7,1% Hoersholm 79ers 4 5,7% Team FOG Næstved 5 7,1%

110 Horsens IC 6 8,6% Aalborg Vikings 58 82,9% Falcon 6 8,6% Værloese BBK 5 7,1% Jeg følger ikke noget hold 1 1,4% I alt ,0% Hvordan følger du de forskellige hold? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - Bakken Bears Respondenter Procent Ser dem på tv når de spiller tv-kampe ,0% Jeg ser så vidt muligt alle deres hjemmebanekampe 4 22,2% Jeg ser så vidt muligt deres udebanekampe 2 11,1% I skrevne medier 9 50,0% Liveopdateringer på nettet 10 55,6% I alt ,0% Hvordan følger du de forskellige hold? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - Svendborg Rabbits Respondenter Procent Ser dem på tv når de spiller tv-kampe 7 77,8% Jeg ser så vidt muligt alle deres hjemmebanekampe 2 22,2% Jeg ser så vidt muligt deres udebanekampe 2 22,2% I skrevne medier 7 77,8% Liveopdateringer 8 88,9% I alt 9 100,0% Hvordan følger du de forskellige hold? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - Randers Cimbria Respondenter Procent Ser dem på tv når de spiller tv-kampe 3 50,0% Jeg ser så vidt muligt alle deres hjemmebanekampe 1 16,7% Jeg ser så vidt muligt deres udebanekampe 2 33,3% I skrevne medier 4 66,7% Liveopdateringer 6 100,0% I alt 6 100,0% Hvordan følger du de forskellige hold? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - SISU Respondenter Procent Ser dem på tv når de spiller tv-kampe 5 100,0% Jeg ser så vidt muligt alle deres hjemmebanekampe 2 40,0% Jeg ser så vidt muligt deres udebanekampe 2 40,0% I skrevne medier 3 60,0% Liveopdateringer 4 80,0% I alt 5 100,0% Hvordan følger du de forskellige hold? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - Hoersholm 79ers

111 Respondenter Procent Ser dem på tv når de spiller tv-kampe 4 100,0% Jeg ser så vidt muligt alle deres hjemmebanekampe 1 25,0% Jeg ser så vidt muligt deres udebanekampe 2 50,0% I skrevne medier 2 50,0% Liveopdateringer 4 100,0% I alt 4 100,0% Hvordan følger du de forskellige hold? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - Team FOG Næstved Respondenter Procent Ser dem på tv når de spiller tv-kampe 4 80,0% Jeg ser så vidt muligt alle deres hjemmebanekampe 3 60,0% Jeg ser så vidt muligt deres udebanekampe 1 20,0% I skrevne medier 2 40,0% Liveopdateringer 4 80,0% I alt 5 100,0% Hvordan følger du de forskellige hold? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - Horsens IC Respondenter Procent Ser dem på tv når de spiller tv-kampe 5 83,3% Jeg ser så vidt muligt alle deres hjemmebanekampe 1 16,7% Jeg ser så vidt muligt deres udebanekampe 2 33,3% I skrevne medier 4 66,7% Liveopdateringer 5 83,3% I alt 6 100,0% Hvordan følger du de forskellige hold? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - Aalborg Vikings Respondenter Procent Ser dem på tv når de spiller tv-kampe 43 74,1% Jeg ser så vidt muligt alle deres hjemmebanekampe 43 74,1% Jeg ser så vidt muligt deres udebanekampe 11 19,0% I skrevne medier 33 56,9% Liveopdateringer 36 62,1% I alt ,0% Hvordan følger du de forskellige hold? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - Falcon Respondenter Procent Ser dem på tv når de spiller tv-kampe 5 83,3% Jeg ser så vidt muligt alle deres hjemmebanekampe 1 16,7% Jeg ser så vidt muligt deres udebanekampe 2 33,3% I skrevne medier 3 50,0% Liveopdateringer 6 100,0% I alt 6 100,0%

112 Hvordan følger du de forskellige hold? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - Værloese BBK Respondenter Procent Ser dem på tv når de spiller tv-kampe 4 80,0% Jeg ser så vidt muligt alle deres hjemmebanekampe 2 40,0% Jeg ser så vidt muligt deres udebanekampe 2 40,0% I skrevne medier 3 60,0% Liveopdateringer 5 100,0% I alt 5 100,0% Følger du dit/dine hold og/eller nogle af holdets profiler på de sociale medier? Respondenter Procent Ja 50 71,4% Nej 20 28,6% I alt ,0% På hvilke sociale medier følger du dit/dine hold/holdets profiler? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - Bakken Bears Respondenter Procent facebook 13 86,7% twitter 2 13,3% YouTube 2 13,3% Instagram 1 6,7% Google+ 2 13,3% flickr 1 6,7% vine 1 6,7% tumblr 1 6,7% LinkedIn 1 6,7% MySpace 1 6,7% I alt ,0% På hvilke sociale medier følger du dit/dine hold/holdets profiler? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - Svendborg Rabbits Respondenter Procent facebook 7 87,5% twitter 1 12,5% YouTube 3 37,5% Instagram 2 25,0% Google+ 1 12,5% flickr 1 12,5% vine 1 12,5% tumblr 1 12,5% LinkedIn 1 12,5% MySpace 1 12,5% I alt 8 100,0% På hvilke sociale medier følger du dit/dine hold/holdets profiler? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - Randers Cimbria

113 Respondenter Procent facebook 3 60,0% twitter 2 40,0% YouTube 2 40,0% Instagram 1 20,0% Google+ 1 20,0% flickr 1 20,0% vine 1 20,0% tumblr 1 20,0% LinkedIn 1 20,0% MySpace 1 20,0% I alt 5 100,0% På hvilke sociale medier følger du dit/dine hold/holdets profiler? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - SISU Respondenter Procent facebook 4 100,0% twitter 1 25,0% YouTube 1 25,0% Instagram 2 50,0% Google+ 1 25,0% flickr 1 25,0% vine 1 25,0% tumblr 1 25,0% LinkedIn 1 25,0% MySpace 1 25,0% I alt 4 100,0% På hvilke sociale medier følger du dit/dine hold/holdets profiler? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - Hoersholm 79ers Respondenter Procent facebook 3 100,0% twitter 1 33,3% YouTube 1 33,3% Instagram 1 33,3% Google+ 1 33,3% flickr 1 33,3% vine 1 33,3% tumblr 1 33,3% LinkedIn 1 33,3% MySpace 1 33,3% I alt 3 100,0% På hvilke sociale medier følger du dit/dine hold/holdets profiler? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - Team FOG Næstved Respondenter Procent facebook 4 100,0% twitter 1 25,0%

114 YouTube 1 25,0% Instagram 1 25,0% Google+ 1 25,0% flickr 1 25,0% vine 1 25,0% tumblr 1 25,0% LinkedIn 1 25,0% MySpace 1 25,0% I alt 4 100,0% På hvilke sociale medier følger du dit/dine hold/holdets profiler? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - Horsens IC Respondenter Procent facebook 4 80,0% twitter 1 20,0% YouTube 2 40,0% Instagram 1 20,0% Google+ 1 20,0% flickr 1 20,0% vine 1 20,0% tumblr 1 20,0% LinkedIn 1 20,0% MySpace 1 20,0% I alt 5 100,0% På hvilke sociale medier følger du dit/dine hold/holdets profiler? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - Aalborg Vikings Respondenter Procent facebook ,0% twitter 5 11,4% YouTube 5 11,4% Instagram 6 13,6% Google+ 1 2,3% flickr 1 2,3% vine 1 2,3% tumblr 1 2,3% LinkedIn 1 2,3% MySpace 1 2,3% I alt ,0% På hvilke sociale medier følger du dit/dine hold/holdets profiler? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - Falcon Respondenter Procent facebook 6 100,0% twitter 1 16,7% YouTube 1 16,7% Instagram 1 16,7% Google+ 1 16,7%

115 flickr 1 16,7% vine 1 16,7% tumblr 1 16,7% LinkedIn 1 16,7% MySpace 1 16,7% I alt 6 100,0% På hvilke sociale medier følger du dit/dine hold/holdets profiler? (Kryds gerne flere svar af, ved hvert hold) - Værloese BBK Respondenter Procent facebook 4 100,0% twitter 1 25,0% YouTube 1 25,0% Instagram 1 25,0% Google+ 1 25,0% flickr 1 25,0% vine 1 25,0% tumblr 1 25,0% LinkedIn 1 25,0% MySpace 1 25,0% I alt 4 100,0% Hvorfor følger du dit/dine hold på de sociale medier? (Sæt gerne flere krydser) Respondenter Procent For at vise min støtte ved at følge dem 33 66,0% For at få informationer om kampprogram, nyheder mm ,0% For at få rabatter. F.eks på entre til en hjemmebanekamp 16 32,0% For at være en del af fællesskabet 16 32,0% For at få mere indsigt i klubben. (Som f. eks at se videoer, interviews, og få nyheder som man ikke nødvendigvis får i pressen.) Jeg følger en/nogle af deres profiler, for at få deres meninger og syn på holdet, kampe osv ,0% 14 28,0% Andre grunde? 4 8,0% I alt ,0% Bor du i/omkring Aalborg? Respondenter Procent Ja 51 72,9% Nej 19 27,1% I alt ,0% Samlet status Respondenter Procent Ny 0 0,0% Distribueret ,1% Nogen svar 12 3,6% Gennemført ,2% Frafaldet 0 0,0% I alt ,0%

116 Interview med Mads Olesen mandag d. 30. januar 2013 Hvordan er organisationen i Aalborg Vikings? Hertil svarede Mads, at organisationen i Aalborg Viking var delt op i ansvarsområder. Den Elite ansvarlige er Christian Hamborg, Sportschefen er Christian Rom og så er Mads selv Sponsor ansvarlig. Mads nævner, at udover den allerede oplyste organisation, så står han selv for rigtig mange opgaver i den daglige ledelse, og qua hans mange arbejdsopgaver kommer løbende tiltag om div. forbedringer bagerst i hans tanker og bliver sjælendt til noget pga. Mangle på tid. Mening op kampopsætningen? Mads vil gerne have det struktureret opsætningen bedre. Det er bare svært når det er frivilligt arbejdskraft. Det sker tit på kampen dagen, at Mads skal ringe rundt for at skaffe en speaker til kampen eller en gulvmopper, men han siger det ikke kan være anderledes så længe de er tvunget til at bruge frivillige qua deres økonomiske situation. Er i bevidste om jeres målgruppe? Mads siger, at de er beviste om deres målgruppe, som er studerende, folkeskoleelever(3-4 klasse) og børnefamilier. Dog nævner Mads at kampende ofte ligger i hverdagene og derfor er det svært at tiltrække disse målgrupper da det ofte bliver sent da kampen starter kl. 19 og ofte vare i 2 ½ time. Føler du, at folk i Aalborg ved at der er et basket hold der spiller i den højeste række? Mads føler ikke, at nok folk ved at hans hold eksisterer, dette tilskriver han manglende promotion for deres side men også mangle på interesse af basket bolden som sport i byen. Promotion, hvordan gør i det? De sender mails rundt til alle folkeskoler rundt i Aalborg med fribilletter til deres kampe. Dette gør de for, at få fat i de helt unge så de kan opbygge en interesse for sporten, og så de på længere sigt kan få en fanbase. Derudover sender de også ud til ungdomsuddannelserne i Aalborg af lidt samme grund som tidligere. De invitere også efterskoler ud til deres kampe for, at få flere tilskuer til kampende. Mads nævner, at de bruger rigtig meget tid om ugen på at komme ud på folkeskolerne og undervise i basket i folkeskolernes gymnastikundervisningen. De får penge af kommunen for, at gøre dette samt at de igen udbreder kendskabet om klubben og sporten på sammentid til de unge.

117 Mads nævner også, at de bruger facebook som deres hovedlinje til omverdenen. Der opdatere de fra div. kampe og poster indhold og rabatkoder omkring fremtidige kampen, de har dog det sidste år kun brugt 160 kr. på promotion det sidste år. Mads nævner til sidst også, at hver gang der sker noget nyt i klubben udsender de en pressemeddelelse men, at medierne meget sjælendt følger op på de udsendte meddelelser. Derudover har Aalborg Vikings lige afholdt et støtte arrangement til fordel for de danske soldater. Dette arrangement gik fint, det tiltrak ca. 700 tilskuere til kampe og mads nævner, at lignende arrangementer godt kunne forekomme igen. Hvordan ser du Aalborg Viking i forhold til de andre hold i ligaen? Mads siger, at han rent organisationsmæssigt mener de ligger i toppen i for hold til de andre klubber i ligaen. Han udpeger Horsens IC som værende de ringeste rent organisationsmæssigt. Hvordan er forholdet mellem jer og de andre hold i ligaen? Mads siger, at forholdet mellem dem og de andre klubber er rigtig godt. Aalborg Vikings ser ikke de andre hold, som konkurrenter men mere som samarbejdspartnere i det projekt der hedder, at fremme basket bolden i Danmark. De mødes 6 gange om året for, at snakke om hvad de andre hold gør for at tiltrække tilskuere osv. Dog skal det nævnes, at ifølge Mads så er SISU, Værløse og Randers fuldstændig ligeglade med resten af holdende i ligaen og køre deres helt eget løb. Hvad med faciliteterne til kampende, opvartningen af tilskuerne? Mad/drikke. Aab forpagter hele stadionhallen og derfor må Aalborg Vikings ikke have deres egne boder, hvor de kan sælge mad og drikkevarer til deres egne tilskuere. Aab står for salget af disse forfriskninger så det er en potentiel stor indtægtskilde Aalborg Vikings ikke har mulighed for at udnytte. Mads nævner også, at hvis de ville lavet et specielt sponsor arrangement med deres sponsorer så kan de ikke selv stå for det selvom de har lokaler i bygningen til det. De skal købe mad fra Aab- konference til 350,- pr. Kuvert. Hvordan ser økonomien ud, i forhold til sponsorer osv.? Mads siger, at økonomien er fin og pengene til at føre holdet videre næsten sæson allerede er fundet. Derudover har en ny storinvester trådt, ved navn John, trådt ind i klubben og med hans hjælp er det lykkedes Aalborg Vikings at få solgt 5 sponsorater af kr. pr. Stk. Til erhvervslivet i Aalborg. Mads nævner i samme sammenhæng, at de har planer om at gøre faciliteterne bedre i selve stadionhallen ved at købe nye højtalere og mikrofoner og hvis de kan skrabe pengeende sammen så en storskærm.

118 Har Aalborg Vikings Professionelle nogen spillere? Det har Aalborg Vikings ikke. De amerikanske spillere må ikke være på professionelle kontrakter da dette ville medføre 1 års karantæne når de vender tilbage til NBA. De bliver i stedet for aflønnet som trænere på papiret. De danske spillere får intet for, at spille på holdet. Endvidere er ligaen heller ikke professionel, fordi så må de amerikanske spillere ikke spille i ligaen.

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129 Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier

130 Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden for sociale medier Tak for i dag Side 2

131 Baggrund og Metode

132 Baggrund & metode Undersøgelsen er gennemført i perioden 22. marts til 3. april 2013 via internettet. Undersøgelsen er gennemført blandt befolkningen år. Deltagerne er udvalgt, således at de udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning med udgangspunkt i målgruppen, og er efterfølgende vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik. I alt er der brutto gennemført interview, med en fænomenstørrelse på 81% (danskere, der benytter sociale medier). Side 4

133 Brugen af sociale medier

134 81% benytter sociale medier lige stor andel af mænd og kvinder Erhvervsfaglig uddannelse 25% Ved ikke 42% blandt de årige (en stigning på 3%) Nej 18% 18% 1% 2% 94% blandt de årige 86% blandt singler Lang videregående uddannelse 86% 80% 85% i Hovedstaden 94% blandt studerende 81% Ja 2013 (n=1996) 2012 (n=2116) Side 6

135 Handlinger der er foretaget på sociale medier inden for det seneste år Sendt beskeder Besøgt andre personers profil Opdateret profil Opdateret status Blevet medlem af en gruppe Fundet gamle kolleger/venner/familiemedlemmer Chattet Kommenteret på indhold Uploadet billeder Fundet information Delt indhold Tilmeldt begivenheder/events Fulgt/"synes godt om" produkter/virksomheder Set på produkter Spillet spil Checket ind forskellige steder Downloadet applikationer Sendt forespørgsler om hjælp til andre brugere Netværket med forretningsforbindelser 78% 80% 76% 78% 58% 64% 57% 60% 57% 60% 52% 61% 51% 56% 54% 51% 52% 52% 49% 54% 46% 42% 41% 43% 43% 39% 36% 37% 32% 39% 29% 35% 22% 23% 14% 16% 14% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2013 (n=1618) 2011 (n=1695) Side 7

136 Udbredelsen af smartphones og tablets Andel af brugere til internet Logger på sociale medier flere gange dagligt 41% 54% 48% 61% 15% 31% 34% 43% Side 8

137 Facebook er fortsat nummer Side 9 Kendskab Oprettet konto Benyttet indenfor den seneste måned Difference mellem kendskab og benyttet Facebook 95% 93% 92% -3% YouTube 90% 39% 66% -24% Twitter 84% 20% 15% -69% Google+ 67% 28% 21% -46% Spotify 64% 22% 21% -43% LinkedIn 64% 41% 36% -28% Windows Live/Messenger 64% 26% 17% -47% Netflix 59% 15% 16% -43% Arto 55% 4% 1% -54% MySpace 53% 6% 2% -51% Instagram 52% 12% 10% -42% World of Warcraft 45% 5% 2% -43% Flickr 39% 5% 4% -35% Second Life 20% 2% 0% -20% Tumblr 20% 2% 3% -17% Pinterest 18% 5% 4% -14% Soundcloud 14% 3% 3% -11% Yahoo Answers 12% 1% 1% -11% Foursquare 11% 3% 1% -10% Formspring 6% 1% 0% -6% moneysavingexpert.com 1% 0% 0% -1% Ingen af disse 1% 1% 1% 0% Ved ikke 0% 0% 0% 0% Antal sites i gennemsnit 9,34 3,34 3,16

138 De forskellige tjenester profil og udvikling i benyttede antal timer pr. uge t 55 min 4 t 45 min 5 t 15 min 2 t 16 min 2 t 38 min 1 t 13 min 1 t 23 min 2 t 25 min 2 t 31 min Side 10

139 Væsentlige tendenser i holdningen til sociale medier (skala fra 1-5) Jeg har ikke noget imod at se reklamer på sociale medier, som er baseret på mine profilaktiviteter (2,34 -> 2,23) Reklamer på sociale medier er ofte relevante for mig (2,23 -> 2,07) Hvis jeg hører noget positivt om et produkt/virksomhed på sociale medier, er det sandsynligt, at jeg taler om det (2,89 -> 2,72) Jeg vil gerne udtrykke min mening om nye produkter på sociale medier (2,41 -> 2,21) Jeg kan lide at deltage i udviklingen af nye produkter på sociale medier (2,34 -> 2,27) Side 11

140 Segmentering

141 Grad af selektiv involvering Segmenteringsanalyse De pragmatiske (17% -> 10%) De indfødte (11% -> 10%) De potentielle (20% -> 19%) Høj De defensive (23% -> 30%) De krævende (28% -> 30%) Lav Lav Høj Lav Høj Brugsomfang af sociale medier Side 13

142 Forskelle i holdningen til sociale medier Helt uenig (1) Helt enig (5) Jeg kan ikke undvære sociale medier 2,05 3,08 3,14 3,91 Hvis jeg hører noget negativt om et produkt/virksomhed på sociale medier, er det sandsynligt, at jeg taler om det 2,35 2,86 3,18 3,42 Hvis jeg hører noget positivt om et produkt/virksomhed på sociale medier, er det sandsynligt, at jeg taler om det 2,17 2,73 3,24 3,52 Hvis mine venner har angivet, at de følger/"synes godt om" et produkt/virksomhed, vil jeg være mere positiv over for dette/denne 2,14 2,86 3,02 3,33 Jeg bruger sociale medier til at holde mig orienteret om nye produkter 1,95 2,74 3,13 3,38 Jeg er mere loyal over for produkter/virksomheder som jeg følger/"synes godt om" på sociale medier 1,93 2,53 3,02 3,43 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 De indfødte (n=200) De pragmatiske (n=208) De defensive (n=590) De krævende (n=621) Side 14 YouGov

143 Kommerciel involvering på sociale medier

144 Primære årsag til at følge/ Synes Godt om virksomheder er, at man synes godt om virksomheden Jeg synes godt om produktet/virksomheden 51% 49% For at støtte produktet/virksomheden Jeg er kunde For at få de seneste produktnyheder For at sikre mig, at jeg er opdateret om produktet/virksomheden For at få mere produktinformation For at få rabatter 37% 34% 36% 40% 34% 38% 34% 34% 30% 31% 27% 30% 2013 (n=811) 2012 (n=785) For at føle mig knyttet til mit favorit produkt/virksomhed For at få mere service 20% 18% 12% 16% Note: Flere svarmuligheder indgår i spørgsmålet Andel der "Synes godt om" Alle 46% 50% De indfødte 71% 73% De pragmatiske 53% 63% De defensive 28% 32% De krævende 47% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ingen signifikante stigninger Side 16

145 Dem der i dag ikke følger virksomheder på sociale medier kan især motiveres til dette, hvis de kan opnå rabatter Mulighed for at få rabatter 35% 39% Hvis jeg var kunde 22% 20% Mulighed for mere service Mulighed for at få de seneste produktnyheder Adgang til mere produktinformation Indflydelse på fremtidig produktudvikling Adgang til information om etik og bæredygtighed Adgang til eksklusivt materiale (video/musik) Adgang til særlige applikationer 15% 15% 10% 13% 10% 11% 9% 11% 8% 9% 8% 10% 7% 8% 2013 (n=789) 2012 (n=877) Note: Flere svarmuligheder indgår i spørgsmålet 25% kunne overhovedet ikke finde på at følge/ synes godt om produkter eller virksomheder på sociale medier Hele 34% af De defensive svarer Intet 0% 10% 20% 30% 40% 50% Side 17

146 Fremtiden for sociale medier

147 Opfattet kvalitet af Facebook og LinkedIn i BrandIndex Side 19

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

En guide til at begå sig på de sociale medier

En guide til at begå sig på de sociale medier En guide til at begå sig på de sociale medier Tiltræk flere gæster med de sociale medier 66% forbrugere siger, * afat alle de besøger en restaurants side på de sociale medier, før de spiser der For at

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich Udemiljø Nicklas Thyssen Lavet af Nicklas Thyssen 1 Indhold... 1 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Produktbeskrivelse... 4 Jan Krag Jakobsen... 4 Løsningsforslag... 6 Manuskript til film... 7 Produktion

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Medier, platforme og content

Medier, platforme og content Medier, platforme og content Sociale medier, de store spillere Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Twitter Snapchat Youtube Podcast 1,1 milliard brugere i alt DK: 3.500.000 månedlige brugere (45-75 %)

Læs mere

Tweet dine råd. - og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd. - og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - og gør dem levende med Vine og Instagram Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag Vine Del

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas

Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas Opgave formulering : Projekt : Målgrupper og segmentering Dig og dit team er blevet hyret til at lave en målgruppeundersøgelse for et stort mediehus,

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Markedsføring af løb - på Facebook v. Trine-Maria Kristensen

Markedsføring af løb - på Facebook v. Trine-Maria Kristensen Markedsføring af løb - på Facebook v. Trine-Maria Kristensen trinemaria.dk Trine-Maria Kristensen Cand. Scient. Soc (PR) Strategisk rådgivning om sociale medier siden 2005 @trinemaria på Twitter Blogger

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

TWITTER OG #KVÆGKONGRES

TWITTER OG #KVÆGKONGRES SEGES 17-02-2015 Dorte Marcussen Projekt Videnformidling og dialog via nye kanaler TWITTER OG #KVÆGKONGRES Skriv #kvægkongres i tweets på Kvægkongressen Er klar til på #kvægkongres at se på de muligheder

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

FC Horsens. cyberspace

FC Horsens. cyberspace FC Horsens et skridt længere ud i cyberspace Lars Jensen, pigeudvalgsformand i FC Horsens, holder et vågent øje med klubbens Facebook-profiler. Han vil gerne have, at de Facebook-grupper der bliver oprettet

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn

Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn Online branding - er du ikke synlig på nettet, eksisterer du ikke! Magistrene forår 2015 v.abelone Glahn Kilde: tatoosales.com Det Virtuelle Håndtryk Branding online Det virtuelle håndtryk består af det,

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Transskribering af interview 5

Transskribering af interview 5 Transskribering af interview Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i de af Bryman (0) opstillede guidelines til kvalitative semistrukturerede dybdeinterviews. Spørgsmålene i interviewguiden inddeles

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Jobansøgere tjekkes på Facebook

Jobansøgere tjekkes på Facebook Jobansøgere tjekkes på Facebook Undersøgelse blandt personaleansvarlige viser, at hver tredje virksomhed tjekker jobansøgere på internettet. Fagforbund opfordrer derfor medlemmer til at tænke over, hvad

Læs mere

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Facebook Annoncering 4 timers kursus Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Sociale Medier Sociale medier er en fællesbetegnelse for digitale tjenester, hvor brugere selv kan skabe og

Læs mere

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline Indhold Kom godt i gang med Redaktionen 3 Opret avis 4 Opret redaktioner 6 Tilknyt elever 7 Fordel elever

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1. April 2015

DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1. April 2015 DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1 April 2015 Hovedkonklusioner Interessen for gadeidræt er stor i Danmark Blandt de 15-35 årige er 8 % aktive gadeidrætsudøvere.

Læs mere

Når begivenheden går online

Når begivenheden går online Når begivenheden går online Agenda Formål og set-up Facebook cases Brugerdrevne blogs og twitter Målemuligheder Next step Bilag blandet info Formål Opbygning af ambassadørnetværk Øget produktion af indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Konceptbeskrivelse. Indledning. Konceptudvikling. Ide til zwoop. Problemstillinger i konceptet - med henblik på løsninger

Konceptbeskrivelse. Indledning. Konceptudvikling. Ide til zwoop. Problemstillinger i konceptet - med henblik på løsninger Konceptbeskrivelse Indledning Gruppen fik til opgave, at udvikle et e-commerce digitalt koncept, hvilket indledte en ide brainstorm. Der blev lagt vægt på at udvikle et koncept, som opfyldte opgavekravene,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE NR. 8 - RESULTATOVERSIGT SEPTEMBER 2017 Undersøgelsen I Holbæk Kommunes borgerpanel, kan byrådet spørge et bredt udvalg af borgere om holdninger, erfaringer

Læs mere

Tips til Model og Fotograf

Tips til Model og Fotograf Tips til Model og Fotograf af Signe Mørkeberg Sjøstrøm Tips til modeller MÅL For at kunne leve som fashion model i Danmark, er der desværre nogle kropsmål man skal kunne leve op til. Det betyder IKKE,

Læs mere

Bilag 11: Transskribering af fokusgruppeinterview med 8 elever fra 8. klasse på Skødstrup Skole

Bilag 11: Transskribering af fokusgruppeinterview med 8 elever fra 8. klasse på Skødstrup Skole Bilag 11: Transskribering af fokusgruppeinterview med 8 elever fra 8. klasse på Skødstrup Skole Informanterne er benævnt med deres egne fornavne. Da der medvirkede to, som begge hed Caroline, er de benævnt

Læs mere

Gode råd til brug af sociale medier

Gode råd til brug af sociale medier 14. marts 2016 Gode råd til brug af sociale medier Hvorfor er det relevant at have en profil på Facebook eller Instagram? Facebook har lige nu omkring 3.476.000 månedlige brugere i Danmark, mens 1,2 millioner

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram 1... 2... Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag

Læs mere

Social medie strategi

Social medie strategi Social medie strategi Jeg har taget udgangspunkt i at promovere min blog inde på min hjemmeside og skal derfor finde ud af hvilke sociale medier jeg vil befinde mig på, for at reklamere min blog bedst

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning. Ingen genveje, men mange muligheder. Overvejelse 04-11-2015

Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning. Ingen genveje, men mange muligheder. Overvejelse 04-11-2015 Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning v. Abelone Glahn Kun til privat brug, ikke til videresendelse eller deling www.abeloneglahn.dk Fjendstrupvej 2 4850 Stubbekøbing

Læs mere

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan?

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Hvad er det der Employee Advocacy egentlig? Vi begyndte først rigtigt at høre om Employee Advocacy i løbet af 2016. Men faktisk er arbejdet med ambassadører

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere