Sundolitt Gulvisolering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundolitt Gulvisolering"

Transkript

1 Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Marts 2006 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien

2 sund og polystyren fornuft Der er mange isoleringsmaterialer på markedet. Kun få har så mange fordele som Sundolitt. At arbejde med Sundolitt Kombinationen af Sundolitts lave vægt, høje trykstyrke samt gode isoleringsevne bevirker, at byggeprocessen som helhed kan blive billigere. Sundolitt er formstabil, stødabsorberende og let at arbejde med. Man kan benytte almindeligt håndværktøj ved skæring og tilpasning af Sundolitt. Dette sikrer, at udlægningen bliver både nem og hurtig. Materialet Sundolitt er fremstillet af EPS. Det står for ekspanderet polystyren. EPS bliver til af råolie og naturgas. Levetid Sundolitt nedbrydes ikke af naturligt forekommende organismer og stoffer i jorden. Dette giver grundlag for lang levetid. Miljøet Sundolitt afgiver ingen farlige fibre, der kan virke irriterende på hud og luftveje. Sundolitt indeholder ingen giftstoffer og fremstilles uden brug af freon. EPS-celleplast anvendes som emballage til direkte kontakt med fødevarer. Sundolitt er miljøvenlig, både når det gælder fremstilling, anvendelse og bortskaffelse. Alle Sundolitt produkter kan genbruges, og ved fuld forbrænding frigives kun stoffer som kuldioxid (CO ² ) og vanddamp. Fleksibilitet i anvendelse Sundolitt anvendes til såvel bolig, lettere erhverv og industri. Fleksibilitet i valg Sundolitt leveres og tilpasses i kvaliteter med forskellig trykstyrke afhængig af behovet herfor. Fleksibilitet i levering Sundolitt er Danmarks største producent af EPSisolering med fabrikker i Viborg og Slangerup. Det giver dig sikkerhed for hurtig levering. Såfremt dine ønsker ligger inden for Sundolitts standardprogram, har vi normalt dag-til-dag-levering. Kvalitet Sundolitt as er ISO 9001 certificeret. Det er din garanti for, at din ordre leveres som aftalt i henhold til Den aftalte mængde Den aftalte kvalitet Den aftalte adresse Den aftalte tid Den aftalte pris

3 lettere dimensionering varme Krav i henhold til kommende revision af bygningsreglementerne BR-S98 og BR 95. Skærpede U-værdi krav fra Bygningsreglementerne stiller krav til terrændækkets isoleringsevne (U-værdi). Terrændæk med og uden beton Terrændæk i rum, opvarmet til mindst 15 C uden gulvvarme. U-værdi 0,15 W/m 2 K. Terrændæk i rum, opvarmet til mindst 15 C med gulvvarme. U-værdi 0,12 W/m 2 K. - Evt. tynd gulvbelægning. - Evt. fugtspærre. - Armeret beton t>80 mm. - Sundolitt. - Afretningsgrus. - Bæredygtig jord. - Evt. tynd gulvbelægning. - Evt. fugtspærre. - Armeret beton t>80 mm med varmeslanger. - Sundolitt. - Afretningsgrus. - Bæredygtig jord. - Tynd gulvbelægning/ trykfordelende plade. - Evt. fugtspærre. - Sundolitt. - Afretningsgrus. - Bæredygtig jord. Sommerhus Nødvendig tykkelse NB! U-værdi 0,20 W/m 2 K Sundolitt S60 i tykkelse 220 mm. 150 mm. Sundolitt S80 i tykkelse 200 mm. 150 mm. Sundolitt S150 i tykkelse 200 mm. 150 mm. Sundolitt S250 i tykkelse 200 mm. 150 mm. Nødvendig tykkelse Sundolitt S60 i tykkelse 300* mm. Sundolitt S80 i tykkelse 275 mm. Sundolitt S150 i tykkelse 250 mm. Sundolitt S250 i tykkelse 250 mm. * 2 x 150 mm. - Tynd gulvbelægning/ trykfordelende plade. - Evt. pap, filt el. lign. mellemlag. - Gulvvarme evt. Sundolitt gulvvarmesystem. - Evt. fugtspærre. - Sundolitt. - Afretningsgrus. - Bæredygtig jord. Sommerhus NB! U-værdi 0,15 W/m 2 K 220 mm. 200 mm. 200 mm. 200 mm. Krav i henhold til kommende revision af bygningsreglementerne BR-S98 og BR95 til linietab gennem fundament. Bygningsreglementerne stiller fra 2006 skærpede krav til fundamentets linietab (varmetab). Fundamenter til rum, opvarmet til mindst 15 C uden gulvvarme. Linietab, Ψ f -værdi 0,15 W/mK. Fundamenter til rum, opvarmet til mindst 15 C med gulvvarme. Linietab, Ψ f -værdi 0,12 W/mK. Letbeton bagvæg Letbeton bagvæg 75 mm isolering λ = 0, mm isolering λ = 0,038 Letklinker beton 20 mm Sundolitt strimmel Letklinker beton 20 mm Sundolitt strimmel Sundolitt U-værdi 0,15 W/m 2 K Sundolitt U-værdi 0,12 W/m 2 K

4 lettere dimensionering - last - bærevne - deformation Skillevægge Det bliver stadig mere populært at stille skillevægge direkte på terrændæk uden særskilt fundament. Med skillevægge uden fundament sikres bl.a. at der ikke opstår unødige kuldebroer. Særligt sætningsfølsomme og/eller stabiliserende skillevægge bør udføres med særlig omtanke eller et selvstændigt fundament. Skillevægge betragtes som linielast se lastkombinationer i skema, eller rekvirer materialet Tunge skillevægge på trykfast isolering hos Sundolitt. Materialet findes også på Er du i tvivl spørg Sundolitt. Terrændæk uden beton Lastgrupper - DS 410 I tabellen vises typisk sammenhæng mellem belastningens art og valg af isoleringskvalitet. Ved store isoleringstykkelser kontakt Sundolitt. Ved specielle gulvtyper skal leverandørens anvisninger følges. Ved store koncentrerede laster bør særskilt forstærkning ske i isoleringslaget ved eksempelvis gulvkant. Bolig Kontor og lettere erhverv Samlingslokale Butikker Fladelast 2,0 kn/m² 3,0 kn/m² 4,0 kn/m² 5,0 kn/m² Linielast 4,0 kn/m 4,0 kn/m 4,0 kn/m 4,0 kn/m Punktlast 2,0 kn 2,0 kn 4,0 kn 4,0 kn Sundolitt S150 Sundolitt S250 Terrændæk med beton Valg af Sundolitt kvalitet afhænger af belastningens art og betonpladens styrke. I tabellen vises typisk sammenhæng mellem belastningens art og valg af isoleringskvalitet. Bolig Kontor og lettere erhverv Lastgrupper - DS 410 Samlingslokale Butikker Tungere erhverv Industri Fladelast (kn/m²) 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6, Linielast (kn/m) 4,0 10,0 4,0 12,0 4,0 16,0 4,0 16,0 5,0 20,0 Punktlast (kn) 2,0 3,0 2,0 4,0 4,0 8,0 4,0 8,0 7,0 12,0 Sundolitt S60 Sundolitt S80 Sundolitt S150 Sundolitt S250

5 sådan sikres grundlaget for et stærkt og sundt gulv Anvendelse af Sundolitt sikrer perfekt isolering i overensstemmelse med gældende krav herom. Sundolitt plader leveres med skarpe kanter. Samlinger med skarpe kanter medfører ikke forringelse i isoleringsevne og kapillarbrydende egenskaber. Ved udførelsen af et isoleret terrændæk kan du med fordel bruge Sundolitt. I kraft af pladernes kapillarbrydende egenskaber kan et ellers nødvendigt stenlag helt udelades. Medmindre terrænforholdene kræver, at der under alle omstændigheder skal køres fyld til byggepladsen, sparer du både tid og penge ved denne løsning. Det skal bemærkes, at ligegyldigt hvilket materiale man benytter som kapillarbrydende lag, anbefaler god byggeskik i Danmark, at laget ikke udføres tyndere end 150 mm. Terrænet afrømmes til bæredygtigt niveau. Eventuelt afretningsgrus udlægges og vibreres. Sundolitt tilpasses nemt med almindeligt håndværktøj. Sundolitt udlægges i forbandt. Start i sokkelhjørne. Kuldebrosisolering langs sokkel med Sundolitt strimler.

6 dæk med beton Der findes en Sundolitt til ethvert formål. Ved dimensionering af betondæk er der en Sundolitt kvalitet til ethvert formål. Fugtspærre Som hovedregel skal der udlægges fugtspærre ovenpå Sundolitt eller umiddelbart under fugtfølsomme lag som trægulv, strøer og lignende. Ved gulve med tætte belægninger såsom linoleum skal gulvleverandørens anvisninger altid følges. Kapillaritet Det kapillarbrydende lag under fugtspærre skal minimum være 150 mm f.eks. 150 mm Sundolitt. Tæthed Af hensyn til dækkets tæthed (radon, jævnfør Bygningsreglementerne) bør betondæk altid som minimum suppleres med svindarmering - typisk Ø8 pr. 300 mm i begge retninger. Armeringsnet udlægges. På grund af Sundolitt pladernes styrke kan almindelig byggepladsfærdsel ske uden særskilt sikring (trædesikring). Evt. gulvvarmeslanger kan bindes til armeringen. Beton udstøbes. Gulve med klinker behøver ikke fugtspærre. Gulve af træ (eller andet fugtfølsomt materiale) bør udføres med fugtspærre. Fugtspærre placeres umiddelbart under det fugtfølsomme materiale (her vist under strøer). Ved trægulve med isolering over beton bør fugtspærre placeres umiddelbart under det fugtfølsomme lag (her vist under trægulv). Isoleringstykkelsen over beton bør ikke være for stor, grundet risiko for kondensdannelse.

7 dæk uden beton En gulvkonstruktion med effektiv sikring mod kuldebroer. Gulve uden beton kan med fordel anvendes ved renovering. Minimerer tilførslen af fugt og minimerer byggetiden. Fugtspærre Som hovedregel skal der udlægges fugtspærre ovenpå Sundolitt eller umiddelbart under fugtfølsomme lag som trægulv, strøer og lignende. Ved gulve med tætte belægninger, såsom linoleum skal gulvleverandørens anvisninger altid følges. Specielt ved varmerør placeret i isoleringslag skal korrekt placering af fugtspærre sikres. Kapillaritet Det kapillarbrydende lag under fugtspærre skal minimum være 150 mm f.eks. 150 mm Sundolitt. Tæthed Af hensyn til dækkets tæthed (radon), bør fugtspærre med passende sejhed anvendes pga. risiko for ødelæggelse ved byggepladsfærdsel. Gulv på strøer med isolering mellem strøer. Bemærk! Fugtspærre under strøer (det vil sige under det fugtfølsomme lag). Parket direkte på isolering og fugtspærre. Gulvspånplade eller gulvgipsplader og fugtspærre. Underlag for tynde laminatgulve og linoleum. Tynde laminatgulve bør suppleres med glidelag, som blandt andet bidrager til dæmpning af klaprelyde. Fugtspærre sørger også for tætning mod Radon. Fugtspærren bør være af kraftig kvalitet for sikring mod beskadigelse i byggefasen.

8 Gulvisolering Hvad, hvor og hvordan? Hovedkontor Tekniske specifikationer Sundolitt Slangerup Industrivej 8 DK-3550 Slangerup Tel.: Fax: Afdelingskontor Sundolitt Viborg Silkeborgvej 14-16, Almind DK-8800 Viborg Tel.: Fax: Dimensioner Pladeformat: S60 S80 S150 S x1200 mm 600x1200 mm Pladetykkelser: *Ny tykkelse Varmetekniske data (W/mK) 150, , 75, 100, 125, 150, 200, 275* Deklareret varmeledningsevne - λ D 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250* S60 S80 S150 S250 0,041 0,038 0,036 0,034 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250* Trykstyrker (kn/m 2 ) A: Korttidsstyrke i henhold til DS/EN826 B: Langtidsstyrke ved 2% deformation (DS/EN1606) S60 S80 S150 S250 A B Fugttekniske data Kapillaritet Sundolitt produkterne er kapillarbrydende, hvilket vil sige, at produkterne kan indgå i eller helt erstatte kapillarbrydende stenlag Vi håber, du har fået de svar du søgte i denne brochure. Ellers udgiver Sundolitt i forlængelse heraf en lille håndbog, som hedder Sundolitt Isoleringsguide. Sundolitt Isoleringsguide indeholder udover forslag til konstruktionsopbygninger også tabeller for overslagsdimensionering for såvel almindeligt belastede gulve som industrigulve. Til rådgivende ingeniører eller projekterende entreprenører, som vil sammensætte lastkombinationer, udgiver Sundolitt et nemt beregningsprogram, ligeledes til overslagsdimensionering. Guide og program kan rekvireres på vores hjemmeside. Skulle du alligevel sidde med ubesvarede spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til Sundolit as. Bestil Sundolitt hos din lokale tømmerhandel. Forhandler Al information er generel service til brugere af Sundolitt produkter. For specifikke projekter må dimensionering/projektering godkendes af ansvarlige rådgivere.

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage Tagisolering Effektiv isolering til alle tage Plan tagisolering Tagkilesystem Specialtage En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien Med Sundolitt tagisolering

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi

det optimale byggeri Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi det optimale TRÆSKELET til LAVENERGI byggeri BOenergy Med KERTO bjælke og Finnjoist I-bjælke sætter vi fokus på energiløsninger og totaløkonomi Giver TRÆ dig det bæredygtige byggeri? Lavenergi Lavenergi

Læs mere

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON Stort tema om den uundværlige beton, kældre og radonsikring STØBNING GLED SOM I OLIE Sådan bygger man et 70 meter højt betontårn på 14 dage midt i København NYT PRODUKT:

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Lydisolering HÆFTE NR. APR. 008 LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Referencer.... Lydbestemmelser... -5. Boliger

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Forbedring af 70 er huse

Forbedring af 70 er huse Energirenovering Forbedring af 70 er huse Skrevet af, Peter Smidt Pløk Andersen 18-11-2013 TITELBLAD RAPPORT TITEL: Energirenovering VEJLEDER: Jacob Strunge FORFATTER: Peter Smidt Pløk Andersen DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere