1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler"

Transkript

1 1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler Udskrift af Tidslinje: Første verdenskrig: de store begivenheder 1) Et skud der ændrede verden 19-årige Gavrilo Princip var bosnisk serber og medlem af den nationalistiske gruppe Sorte Hånd. En sommerdag i 1914 stod han klar i Sarajevo for at modtage den østrig-ungarske tronfølgers bil. Med sig havde han en pistol. Tronfølgeren i dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn, Franz Ferdinand, kørte i åben bil igennem Sarajevos gader. Sarajevo er i dag hovedstad i Bosnien, men i 1914 tilhørte Bosnien det østrig-ungarske kejserdømme. Det ville den nationalistiske serbiske gruppe, Sorte Hånd, lave om på. Den drømte om et Storserbien, hvor Bosnien indgik. Franz Ferdinand og hans hustru grevinde Sophia mærkede hurtigt, at besøget i Sarajevo ikke var velset. På vej mod Sarajevos rådhus ramte en håndgranat tronfølgerens bil, men eksploderede først under den næste bil i følget. På trods af den kraftige advarsel fortsatte køreturen rundt i Sarajevo. Franz Ferdinands følge ankom til Sarajevos rådhus. Få timer senere blev han skudt Pludselig fik Gavrilo Princip øje på tronfølgerens bil. Han kom helt tæt på og affyrede to dræbende skud mod Franz Ferdinand og hans hustru Sophia. Med de to skud satte Gavrilo Princip hele verden i brand. side 1 af 10

2 2) Krigserklæringer på kryds og tværs Mordet på den østrig-ungarske tronfølger udløste ikke bare en regional konflikt mellem Serbien og Østrig-Ungarn. Det blev anledningen til, at en lang række europæiske lande erklærede hinanden krig på kryds og tværs. Østrig-Ungarn blev nødt til at reagere på den serbiske trussel, som havde vist sig ved mordet. Derfor gav Østrig-Ungarn et ultimatum til den serbiske regering. Det var med vilje så strengt, at Serbien kun kunne afvise det. Dermed havde kejserdømmet en undskyldning for at erklære Serbien krig den 28. juli Men hverken Serbien eller Østrig-Ungarn stod alene. De havde begge rådført sig med deres nærmeste allierede. Tyskland havde givet Østrig-Ungarn tilsagn om opbakning i tilfælde af krig, og Serbien havde Rusland i ryggen. Serbiske Gavrilo Princip myrdede den østrig-ungarske tronfølger, Franz Ferdinand Desuden spillede landegrænser og nationalfølelse også en væsentlig rolle. De to ting hang dårligt sammen i Europa anno I Tyskland boede både polakker, franskmænd og danskere i grænseområderne af det store rige, og Østrig- Ungarn bestod af 14 forskellige nationaliteter. Det gav intern uro, fordi mange mindretal i de store imperier ønskede national selvstændighed side 2 af 10

3 3) I krig for tyskerne ''Det bliver en kort krig''. Sådan sagde man under mobiliseringen af soldater i Sønderjylland hørte dengang til Tyskland efter det danske nederlag til Tyskland i Derfor blev dansksindede sønderjyder indkaldt til tysk tjeneste i krigen. I alt måtte ca sønderjyder kæmpe for den tyske hær. I Nordslesvig - og altså også dét vi i dag kender som Sønderjylland - blev den røde mobiliseringsordre sat op alle vegne. De fleste sønderjyder var dybt fortvivlede over at skulle i krig, men ingen prøvede at flygte fra tysk tjeneste i Det skete først fra 1915, da krigens alvor var helt åbenlys. Krigsbegejstringen var stor, da tropperne gjorde sig klar til krig i Danmark forholdt sig neutral under hele krigen. Neutralitetspolitikken betød bl.a., at Danmark kunne handle med de krigsførende nationer. Betegnelsen ''Gullaschbaroner'' opstod under Første Verdenskrig og hæftede sig på de danskere, der tjente tykt på at sælge gullasch af ringe kvalitet til den sultne tyske hær. I byerne var den sociale nød dog stor, og fødevarer og brændsel manglede i en grad, der gjorde livet surt for de fleste. side 3 af 10

4 4) Fra bevægelseskrig til skyttegravskrig Verdenskrigen havde to fronter - Østfronten og Vestfronten. På Vestfronten forsøgte Tyskland i de første måneder af krigen at erobre den franske hovedstad Paris. Den tyske hær bevægede sig ind i Belgien og Luxemburg og nærmede sig Paris via Nordfrankrig. Men de tyske soldater var trætte og udmattede, og da de nåede floden Marne, blev den franske modstand for stor. Tyskerne blev trængt tilbage, og krigen ændrede sig til en stillingskrig, hvor begge sider gravede sig ned i en skyttegrav og beskød hinanden derfra. Skyttegraven er blevet synonym med Første Verdenskrig. På Vestfronten blev der på få måneder gravet skyttegrav på en 800 km lang strækning. Skyttegraven bestod bl.a. af en frontgrav, som soldaterne angreb og forsvarede sig fra. Bag frontgaven lå et indviklet system af grave, der forsynede frontgraven med mad, ammunition og informationer. Krigen foregik både til hest, i skyttegrave og i luften Skyttegravene var næsten umulige at trænge igennem, og mange unge mænd mistede livet i forsøget på at knække fjendens front. side 4 af 10

5 5) Russerne presset på østfronten I krigens begyndelse gik det fremad for den russiske hær. Den tordnede ind i Østpreussen for at hjælpe sin allierede, Frankrig. Men russerne mødte en stærk hær på hjemmebane, og tyskerne fik hurtigt jaget fjenden væk fra tysk jord. Herefter fortsatte krigen på Østfronten på russisk jord. Russerne klarede sig godt mod de østrig-ungarske tropper. Derfor blev den tyske hær nødt til at komme sin allierede til undsætning, og så stoppede Ruslands succes på Østfronten. På blot to døgn var en hel russisk hær i opløsning. Fronten havde rykket sig 400 km ind i Rusland. Det russiske Polen og store dele af Baltikum var tabt. Tabstallet for den russiske hær var ca. to millioner. Heraf var mand taget som krigsfanger. Mange russiske soldater blev taget til fange og kom til at arbejde på gårde i Tyskland. De store nederlag kunne ikke opvejes af andre russiske sejre på slagmarkerne. Den russiske befolkning betalte en høj pris for krigen, og det lagde frøene til Den Russiske Revolution i side 5 af 10

6 6) Slagene ved Verdun og Somme Slaget ved Verdun blev startet af tyskerne, der angreb Frankrig for at få landet til at forbløde. Slaget ved Verdun endte i et sandt blodbad. Der døde én soldat i minuttet i de ni måneder, slaget varede. Tyskerne mistede mand, og ligeså mange blev såret i kamp. Franskmændene mistede mand, og yderligere blev sårede. Samme år blev slaget ved floden Somme også udkæmpet. Her måtte den britiske hær føre an, fordi Frankrig var hårdt spændt for i slaget ved Verdun. Det lykkedes de allierede (Frankrig og Storbritannien) at rykke 13 km frem i forhold til før slaget. Prisen var døde og sårede på egen side og på tysk side. Slaget ved Verdun varede ni måneder, og der døde én soldat hvert minut. Slagene ved Verdun og Somme fortæller den samme historie om en opslidende krig, der frarøvede sagesløse soldater deres fremtid og efterlod et stort hul i Europas befolkning. Den tabte generation, kalder man generationen, der i vid udstrækning blev udryddet under Første Verdenskrig. side 6 af 10

7 7) Revolutionen ulmer i Rusland Midt under Første Verdenskrig skete der noget epokegørende i Rusland. Revolutionen ulmede, og det blev til et vendepunkt for krigen på Østfronten. Dårlige levevilkår og rationering på mad fik den russiske befolkning til at rejse sig. I februar 1917 førte protesterne til generalstrejke og sammenstød mellem befolkning, politi og militær. Februarrevolutionen resulterede i, at Zar Nikolaj II valgte at træde tilbage. En ny regering kom til, men den var ikke interesseret i at slutte fred. I stedet indledte regeringen en offensiv, som endte med, at Tyskland og Østrig-Ungarn havde frit løb til Ruslands hovedstad Petrograd (nu Skt. Petersborg). Lenin stod bag Oktoberrevolutionen, der ændrede Rusland for altid. Men så vandt bolsjevikkerne frem. Bolsjevikkerne var en fløj af Det Russiske Demokratiske Parti ledet af Lenin. Han argumenterede for, at den nyindsatte regering skulle modarbejdes, og at Rusland skulle kræve øjeblikkelig fred. Lenins synspunkter vandt støtte i det forarmede folk, og i oktober 1917 kuppede bolsjevikkerne regeringen i Oktoberrevolutionen. Det blev startskuddet til det kommunistiske styre, der varede indtil Men det blev også startskuddet til fred på Østfronten. Den 3. marts 1918 underskrev russerne og tyskerne en fredsaftale. Nu behøvede tyskerne kun at koncentrere sig om krigen på Vestfronten. side 7 af 10

8 8) Tysk nederlag Krigen på Vestfronten gik ind i sit fjerde år og var stadig blodig. I foråret 1918 lykkedes det tyskerne at nærme sig Paris igen. De nåede frem til Marne-floden, 90 km fra den franske hovedstad. Det førte til panik i Paris, og op mod en million mennesker flygtede. Men de allierede styrker var pludselig blevet forstærket. Den amerikanske hær var ankommet til Europa, efter USA i 1917 erklærede Tyskland krig. Amerikanerne skulle først mobilisere tropperne og skaffe forsyninger, så derfor gik der flere måneder fra krigserklæringen kom, til de amerikanske soldater gik i krig. Den amerikanske krigsdeltagelse fik afgørende betydning for krigens udfald. Trætte, tyske soldater kunne ikke vinde Det Andet Marne-slag. Tyskland måtte søge fred. I sommeren 1918 erkendte den tyske krigsgeneralløjtnant Erich Ludendorff, at tyskerne umuligt kunne vinde krigen. Det skete den 8. august under Det Andet Marne-slag, som Ludendorff også kaldte ''den tyske hærs sorte dag''. Hæren var udmattet, den spanske syge rasede, og krigsviljen var forsvundet. General Ludendorff måtte finde andre muligheder for at vinde krigen. Derfor bad han den tyske kejser Wilhelm II om at indføre et parlamentarisk styre. Det accepterede kejseren, og Prins Max von Baden blev sat i spidsen for regeringen, der skulle sørge for at slutte våbenstilstand med de allierede. side 8 af 10

9 9) Våbenstilstandsaftalen Den 7. november 1918 krydsede tyske forhandlere frontlinien i Frankrig for at forhandle en våbenhvile med de allierede på plads. Tyskerne gik ud fra, at de skulle forhandle ud fra en 14 punkt plan, som den amerikanske præsident Wilson havde kreeret. Men sådan ville briterne og franskmændene det ikke. De havde lavet en endnu skrappere plan, og gav Tyskland et ultimatum på 72 timer til at svare. Hjemme i Berlin krævede befolkningen fred og kejserens afgang. Men kejser Wilhelm II nægtede at gå af. Det blev for meget for det Socialdemokratiets generalsekretær, der over for befolkningen erklærede Tyskland for en republik. Kejseren valgte at flygte til Holland. De tyske forhandlere ved fronten valgte at bakke op om den nye hjemlige regering. De underskrev derfor våbentilstandserklæringen den 11. november kl om morgenen. Den kl blev der stille i det sønderbombede Europa. Aftalen trådte i kraft samme dag kl. 11. Forhandlerne ønskede et mindeværdigt tidspunkt at slutte over fire års krig på. Derfor blev det den kl. 11. Denne dag bliver stadig markeret i Frankrig, Tyskland, Storbritannien - og Sønderjylland. side 9 af 10

10 10) Nyt europakort Freden blev sikret i fredstraktaten mellem Tyskland og dets modstandere i Versailles i Versailles-traktaten gav ikke tyskerne anden mulighed end at underskrive, selvom tyskerne mente, at traktatens krav var meget strenge. Desuden blev det på fredskongressen i Versailles vedtaget, at Tyskland bar hovedansvaret for krigens udbrud, og derfor skulle betale for genopbygningen af de krigshærgede områder. Samtidig måtte landet ikke have en stor hær eller være i besiddelse af angrebsvåben. Formålet med Versailles-traktaten var at sikre, at Tyskland ikke gik i krig igen. Men i dag ser mange historikere en rød tråd fra Versailles-traktatens hårde krav til Hitlers magtovertagelse i Hitlers styre gav tyskerne troen på, at de kunne vinde verdensmagten efter nederlaget i Det førte som bekendt til Anden Verdenskrig. I Nordslesvig var gaderne pyntet med danske flag op til afstemningen i Et sidste krav i Versailles-traktaten var, at Tyskland skulle afstå store områder i Europa. Frankrig skulle have Alsace-Lorraine tilbage, og borgerne i Slesvig skulle stemme om, hvorvidt de ville høre til Danmark eller Tyskland. Folkeafstemning blev gennemført i 1920, og her stemte et flertal af borgerne i det nuværende Sønderjylland for Danmark, mens de syd for den dansk/tysk grænse stemte for Tyskland. Derfor fik Danmark i 1920 en ny grænse mod syd. (Unilogin) side 10 af 10

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Englene ved Mons. Et essay. Af Jens Ellekær. Englene ved Mons Af Jens Ellekær

Englene ved Mons. Et essay. Af Jens Ellekær. Englene ved Mons Af Jens Ellekær Englene ved Mons Englene ved Mons Et essay Appendiks: novellen Bueskytterne af Arthur Machen. Det første større slag mellem tyske og britiske styrker under Første Verdenskrig fandt sted ved den sydbelgiske

Læs mere

ET UNDERVISNINGSMATERIALE

ET UNDERVISNINGSMATERIALE ET UNDERVISNINGSMATERIALE Udarbejdet af Dansk Institut for Internationale Studier, Afdelingen for Holocaust- og Folkedrabsstudier For Sandrew Metronome Filmdistribution Udarbejdelse Undervisningsmaterialet

Læs mere

Fascismen er fjenden

Fascismen er fjenden Fascismen er fjenden af Georgi Dimitrov august 1935 på Kommunistisk Internationale s 7. Verdenskongres i Moskva. Forord Fascismen var Borgerklassernes svar på Oktoberrevolutionen i 1917 i Rusland og på

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

Danmark foråret og sommeren 1940:

Danmark foråret og sommeren 1940: 1 DET VIL KOMME TIL EN NATIONAL BEFRIELSES- KAMP Kommunisterne og ikke-angrebspagten 1939-41 Af Lars Jepsen og Thomas Bindesbøll Larsen Hitler-Stalin-pagten hører til blandt de mest omtvistede begivenheder

Læs mere

De faktiske forhold inden for jernindustrien

De faktiske forhold inden for jernindustrien De faktiske forhold inden for jernindustrien Centralorganisationen af industriansatte i Danmark gennem 100 år Af Bjarne Kjær De faktiske forhold inden for jernindustrien Centralorganisationen af industriansatte

Læs mere

Den 30. januar er en af de tunge mærkedage,

Den 30. januar er en af de tunge mærkedage, 11 KUNNE MAN FORESTILLE SIG EN DANSK HITLER? Af Nils Arne Sørensen I en tid, hvor de politiske fløjes flirt med totalitarismen står højt på dagsordenen, kan det være på sin plads også at sætte fokus på

Læs mere

Vil du vide noget om

Vil du vide noget om Vil du vide noget om 1 Niels Henrik David Bohr (1885-1962) Dansk atomfysiker, verdensberømt for sin forskning og for sin kamp for åbenhed mellem supermagterne og fredelig anvendelse af atomkraften. Nobelprisen

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

EN STAT FOR EN HVER PRIS

EN STAT FOR EN HVER PRIS EN STAT FOR EN HVER PRIS KONFLIKTEN I MELLEMØSTEN AF BIRGITTE RAHBEK FORORD Kapitel 1 DE MANGE LØFTER Kapitel 2 ZIONISTERNE OG HOLOCAUST Kapitel 3 PALÆSTINAS DELING Kapitel 4 KAMPEN OM PALÆSTINA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Perioden med den Kolde Krig

Perioden med den Kolde Krig THE COUNTRIES AROUND THE BALTIC SEA BETTER INTERNATIONAL UNDERSTANDING INFORMATION ABOUT THE COLD WAR PERIOD TOLD FROM SITES WHERE EVENTS TOOK PLACE Perioden med den Kolde Krig BERETNINGER FRA LANDENE

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Leo Tolstoj. Fædrelandskærlighed. På Dansk. ved. André Lütken 1. København. Andr. Schous Forlag 2

Leo Tolstoj. Fædrelandskærlighed. På Dansk. ved. André Lütken 1. København. Andr. Schous Forlag 2 Leo Tolstoj Fædrelandskærlighed På Dansk ved André Lütken 1 København Andr. Schous Forlag 2 1894 Udgiverens forord Andreas Schous forlag udgav i årene efter 1888 en række af den verdensberømte russiske

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Gør vi en forskel? Af historiker Robert Petersen Publiceret i Politiken 21. juli 2013

Gør vi en forskel? Af historiker Robert Petersen Publiceret i Politiken 21. juli 2013 Gør vi en forskel? Danmark har siden Den Kolde Krigs afslutning udsendt titusinder af soldater til fjerne konflikt- eller krigszoner som led i en aktivistisk udenrigspolitik. Det bliver tit hævdet, at

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand?

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand? Er Tyrkiet en del af Europa - i kulturel og religiøs forstand? Skrevet af Ewelina Szyburska Solgaard & Anders Højberg Kamp Vejleder: Hans-Åke Persson December 2011 1 Resume Projektet undersøger og forholder

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

En gammel mand ligger for

En gammel mand ligger for 68 ARBEJDERHISTORIE NR. 1 1996 Anmelderredaktion: Birgit Andreasen, Gerd Callesen, Ole Jorn og Anne-Lise Walsted Land and Freedom - en troværdig film om den spanske borgerkrig og revolution En gammel mand

Læs mere