Pull Marketing Whitepaper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pull Marketing Whitepaper"

Transkript

1 Pull Marketing Whitepaper

2 Indhold 1. Internettet som platform til at få flere kunder side 3 2. Push and Pull Marketing side 3 3. Internettet er skabt til Pull Marketing side 3 4. Ændringen i medier side 3 5. Resultatet af de nye medier side 4 6. The Longtail side 4 7. Indhold er fokuspunktet for en pull strategi for internettet side 5 8. Bliv bevidst om dit værdifællesskab side 5 9. Opsummering af styrkerne ved pull-marketing side Design og pull-marketing side Oplevelser som del af den effektive online marketing side Et marketings mix side Råd og vejledning om pull baseret marketing på internettet side 7 2

3 Internettet som platform til at få flere kunder. I dag er internettet en primær kilde til information og salg for mange. En position der kun kan ventes at blive stærkere over årene. Det er derfor ofte essentielt at have internettet som en central salgs og marketingskanal. Dette whitepaper beskæftiger sig med Pull Marketing, der af flere og flere i dag bliver set som den optimale metode til marketing og salg med internettet som platform. Internettet kan være en utrolig effektiv måde for en virksomhed at få flere kunder. Det er oftest også den mest kost effektive tilgang. Det kræver dog, at man forstår den dybere liggende funktionalitet, der ligger til grund for salg og marketing på internettet. Internettet er som medie forskelligt fra de medier vi tidligere har kendt, og en vedvarende kilde til radikal innovation, hermed forstået innovation der sprænger tidligere forretningsmodeller. Dette er også gældende for marketing og salg, hvor internettet giver grobund til nye og revolutionerende best practices. I dette whitepaper beskriver vi, hvorfor nye pull baserede strategier vinder frem på bekostning af den traditionelle push-baseret marketing. Vi uddyber også de ny best practices i implementeringen af pull marketing strategier. Push and Pull Marketing Først en kort opridsning af de to grundlæggende tilgange til marketing, push og pull. Push marketing er baseret på disruption. Det vil sige, at man søger at bryde kundens naturlige opmærksomhedsbane for at plante et behov. Målet med dette er at omgå modtagerens kritiske evner og i stedet påvirke følelser. Herved undgår man, at modtageren rationelt filtrerer ens budskab fra. I forhold til dette er pull marketing baseret på, at tilbyde svar på det som forbrugeren selv søger. Man afbryder ikke, men søger at skabe et tilbud, der gør, at kunderne selv kommer til sælger. Målet er at skabe et pull ved at tilbyde løsninger på allerede erkendte behov hos de potentielle kunder. Det har vist sig, at pull marketing af en række grunde, er langt mere effektivt på internettet ind push marketing. Jeg vil følgende gennemgå disse. Internettet er skabt til Pull Marketing Internettet er som medie unikt, da det klart favoriserer en pull baseret kampagne. Dette har at gøre med internettets unikke ubegrænsede udbud af kommunikation og varer. Med internettet kan stort set alle mennesker nå et massepublikum, for en pris der er tæt på nul. Dette har medført et enormt variation i udbud, der ikke er set før, fordi at de mange nicheprodukter i dag kan nå et marked. Med andre ord har internettet dramatisk reduceret de logistiske omkostninger. Dette har skabt et nyt marked og med dette nye forretningsmodeller. Ændringen i medier Traditionelt har adgangen til massemedier været meget begrænset. Det er de få, der har haft mulighed og ressourcer til at kommunikere igennem aviser, radio, tv og blade. Samtidigt har antallet af kanaler været begrænset. Dette har styrket push marketing, idet det er nemt at fastholde potentielle kunder, på trods af at forbrugerens oplevelse bliver afbrudt af push marketing, fordi forbrugeren har haft begrænset mulighed for at vælge fra. Hvis først man har haft de nødvendige 3

4 ressourcer til at få adgang til det begrænsede antal mediekanaler, har en traditionel push baseret salgs og marketingstrategi være utrolig effektiv. Dette forstærkes af, at disse traditionelle medier ikke lægger op til dialog og interaktion, men i stedet er skabt som platforme for monolog. Det monologiske element sløver det kritiske potentiale og gør folk mere modtagelige for ens budskaber. Dette er forstærket op igennem de sidste århundreder, der har fremelsket sociale strukturer, der fordrer en grundlæggende autoritativ tilgang til kommunikation. Dette har understøttet, at et publikum modtager budskabet passivt og relativt ukritisk. Her fra kommer ideen om eksperter, der kan aflevere deres budskab relativt uimodsagt. I forhold til dette er internettet et radikalt nyt medie, der har medført et nybrud i kommunikation. Det er meget svært for potentielle annoncører at fastholde deres publikum på traditionel vis pga. det store udbud af valgmuligheder. Hvis ens publikum ikke er tilfredse med indholdet på den valgte kanal på internettet, vælger de den fra. Hvad mere er, at internettet som mediet er et ultimativt dialogisk medie. Internettet fordrer dialog, og er drevet af dialog. De der bruger internettet, vil i begrænset grad blot være passive forbrugere. I lang højere grad vil de gå i aktiv dialog med deres peer group. Dette er en tendens, der blot vil blive stærkere i takt med at internettet påvirker os som mennesker socialt og kulturelt. Samlet set skaber alt dette et skift fra de dominerende push modeller til de nye pull modeller. Dette vil blot blive styrket eksponentielt, i takt med at brugere af internettet bliver mere og mere fortrolige med internettets natur og muligheder. Resultatet af de nye medier Resultatet af de nye medier er, at de traditionelle tilgange til salg er blevet langt mindre effektive. Aviser, radio har ikke den samme gennemslagskraft, da udbuddet med de elektroniske medier er blevet større. Samtidigt er antallet af valgmuligheder, der tilbyder indhold uden reklamer stigende. Vi har reklameblocker software i vores netbrowser, og nye tjenester som HBO og Netflix, tilbyder tv og film helt uden reklmer. Vi er som forbrugere er blevet langt bedre til at vælge reklamer mentalt fra. Selv nye medier som Facebook, der har værktøj til at segmentere modtagerene giver ikke den ønskede effekt, når man bruger de traditionelle push tilgange. Forbrugerne er ikke på Facebook for at købe, så virksomhederne oplever, at deres reklamer ikke giver den ønskede effekt. Direct mail der tidligere har været en effektiv tilgang, bliver hindret af reklame nej-tak skilte. Over hustande i Danmark er nu tilmeldt reklame nej-tak ordningen, et tal der forventes at stige betragteligt. s med lovgivningen omkring spam, giver ikke de samme muligheder som directmail. Alt dette har gjort at trykket på cold-calls har været stigende, men gatekeepers til de ønskede beslutningstagere er blevet langt mere effektive, og som privatpersoner vælger vi telefonopkald fra, når vi ikke kender, dem der ringer. Alt dette gør at behovet for en ny tilgang til at skabe kontakt med kunderne og få salgsleads er blevet nødvendig. Det er her, at pull marketing har fået så stor relevans. The Long Tail Hvis internettet umiddelbart giver en række ulemper i forhold til traditionelle forretningsmodeller, er der også en række fordele. Dette er især tilfældet for små og mellemstore virksomheder, som med internettet har fået et medie der favoritserer taktikker der ligger godt for netop dem. De fundamentale ændringer af grundlaget for forretningsmodeller er beskrevet af teorien the long tail, som især er kendt fra Chris Andersons bog, The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More. Kort opsummeret beskriver Long Tail princippet, hvordan den uendelige hyldeplads og valgmuligheder på internettet har gjort nichemarkedet langt større end mainstream markedet. Denne fokus på nichen og den meget specifikke og personlige tilgang som kunden ønsker, favoriserer de mere fleksible og personlige små og mellemstore virksomheder. Pull baseret marketing ligger i forlængelse af dette. Pull baseret strategi fokuserer på niche markedet, den personlige oplevelse, den individuelle interaktion, og strategier som Longtail SEO og Social Media. 4

5 Indhold er fokuspunktet for en pull strategi for internettet Målet med en pull strategi er at få ens fremtidige kunder til selv at opsøge ens produkter. Med en korrekt pull strategi vil ens marketing tiltrække nye leads samt skabe stærke kunderelationer. Med internettets pulllstrategier bliver det at pleje sin kundekontakt og marketing i høj grad forenet. Det er igennem stærke positive relationer og aktivt tilvalg, at fremtidens succesfulde marketing finder sin styrke. Nøglen til at få og fastholde kunder igennem en pull-marketing model er, at skabe indhold der fænger og bidrager positivt til ens kunders hverdag. Målet for ens marketingsaktiviteter bliver derfor at blive set som en værdifuld tilstedeværelse for ens publikum. Hvis man er i stand til at skabe indhold, der giver værdi for kunden, vil kunden selv finde en og blive ved at komme tilbage. Det første primære mål er derfor at skabe en position, hvor man bliver set som en medspiller med et værdifuldt bidrag til kundens hverdag. Det er denne form for marketing, der har fået navnet content marketing. At skabe indhold der giver værdi, kan have mange former. Det kan være viden, analyser, konkret færdighedsundervisning, kommentarer og andet. Det kan være i form af en blog, webinar, podcasts eller videoer. Det essentielle er at skabe noget, der har værdi for ens kunder. Men hvilket indhold skal man så skabe? Her er det vigtigt at være bevidst om, hvilket værdifællesskab man tilhører. Bliv bevidst om dit værdifællesskab Ens produkt vil naturligt være del af et værdifællesskab. Det er dette fællesskab, det gælder om at blive aktiv del af. Her handler det ikke om blot at ville tage men først og fremmest om at bidrage. Ved at give et værdifuldt bidrag skaber man en marketing pull-effekt, der får ens kunder til at finde en, og det man tilbyder. Ens bidrag er således ikke nødvendigvis det produkt, som man ønsker at sælge. Det kan også være, at man giver værdifuld indsigt, praktisk hjælp, mulighed for netværk eller noget fjerde. Det vigtige er at skabe kontakten og få en værdifuld og autentisk relation. Relation her er nøgleordet, for det er ikke nok med envejs kommunikation. Man må gå ind og deltage aktivt i relationen. Når man har skabt relationen til sine potentielle kunder, kan man tilbyde ens betalte produkter. Det vigtige er, at det er autentisk. At ens gratis materiale reelt er værdifuldt, og at ens premium content vil give det ekstra, som kunderne søger. Hvad er så ens værdifællesskab? Hvis du sælger løbesko er dit værdifællesskab løbere. Det vil sige, at hvis du vil have løbere i tale, så gælder det om at producere indhold, der har værdi for løbere. Men det kan også være naturelskere, folk der vil slanke sig eller holde sig sunde. Det gælder her ikke kun om at skabe indhold om løbesko. Det kunne også være godt at skabe indhold om den bedste løbeteknik, nyheder om de gode løbe events, hvor man finder de bedste løbe ruter, applikationer til løbetræning og poesi om de bedste løbeoplevelser. Det kunne være naturbeskrivelser, naturskønne løberuter, eller helse og slanke tips. Det kan være i form af en blog, en Youtube kanal, fotos på Flickr og andet. Fælles for det er, at det giver et bidrag, og er med til at etablere en relation, hvor ens værdifællesskab oplever én som en værdifuld aktør, og at ens bidrag giver en troværdighed i forhold til ens potentielle kunder og samarbejdspartnere. Hvordan vil det, at man har et godt indhold, der giver et troværdigt bidrag, hjælpe til at ens fremtidige kunder finder en? Det har at gøre med, at internettet af natur er bygget op relationelt, og derfor understøtter netværk. Ved at skabe fantastisk indhold til ens værdifællesskab gør man det sandsynligt, at folk vil dele det med hinanden igennem links, updates, anmeldelser, referencer og personlige anbefalinger. Kunderne vil finde en, fordi ens bidrag bliver set som værdifuldt og derfor værdigt til at blive delt med andre. Det er dette, der er hemmeligheden bag en succesfuld brug af medier som Facebook, Linkedin og Youtube. 5

6 Punkter til at skabe en succesfuld pull-marketing 1. Bliv bevidst om og kortlæg dit værdifællesskab 2. Lav en strategi for at skabe vedvarende værdifulde bidrag til dit værdifællesskab 3. Sikrer dig at dit bidrag er værdifuldt og autentisk 4. Bidrag først, tag bagefter. 5. Indgå aktivt i dialog med dit værdifællesskab for at skabe stærke relationer Opsummering af styrkerne ved pull-marketing I det man bruger pull-marketing på internettet, har det en række styrker. Ved traditionelt push baseret marketing rammer man meget bredt. Men med pull-marketing kan man ramme sin målgruppe meget præcist. Med dette kommer der en række positive sidegevinster. Man opbygger et positivt brand, der kommunikerer autencitet, personlig involvering og nærvær. Dette leder til at man får nogle stærke værktøjer til at fastholde og pleje ens kundekreds. Sidst men ikke mindst er pull marketing langt mere kody effektivy i forhold til traditionel marketing. Fordele ved pull-marketing: Det er nemmere at rette sin marketing imod ens kunder. Det er med til at opbygge et positivt brand. Det rummer nogle stærke værktøjer til at pleje og fastholde ens kunder. Det er relativt billigt. Det er optimeret i forhold til internettets grundlæggende funktionalitet og kultur. Design og Pull Marketing Hvis man vælger at bruge en pull baseret strategi, bør man også vælge et design, der understøtter denne. Det er vigtigt, at ens design understøtter formidling af indhold. Det står i kontrast til de mere push baserede webdesigns, der forstyrrer og kræver opmærksomhed. Disse vil i længden blive en hindring for god dialog. Et godt webdesign overholder webstandarder, understøtter god kommunikation og faciliterer indholdet uden at forstyrre. Oplevelser som del af den effektive online marketing Som jeg har argumenteret for ovenstående, så er naturen af internettet dialogisk. Det er igennem relationer og netværk, at push marketing får sin styrke, og man effektivt bruger online mediet til at skabe salg. Men essensen af en stærk relation er det personlige møde. Det er således også vores erfaring at den bedste impakt opnås når online pull-marketing kombineres med møder in real life (oplevelser), hvor kunden autentisk kan opleve de værdier, som de møder online. Oplevelser og møder i det virkelige liv giver den optimale understøttelse af pull marketing på nettet. Et Marketingsmix Der er i dette whitepaper fokuseret på pull marketing. Det er gjort, da det producerer fantastiske resultater over tid, og er en utrolig effektiv strategi at forfølge online. Men når det er sagt, er det altid godt at have et marketing mix. Det kan således til tider være yderst fornuftigt at supplere ens pull strategier med push i form af banner reklamer, ppc etc. 6

7 Råd og vejledning om pull baseret marketing på internettet HosTunein har vi specialiseret os i Pull baseret marketing. Vi kan give konsulent bistand ved implementering af Pull Marketing inhouse, eller bidrage med implementering af dele eller hele pull marketing strategier. Kontakt: Tune In Inbound Marketing & PR Frederikskaj 10 A 2450 Kbh. SV. Tel

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi Copyright www.casperfrederiksen.dk 1 Forord Er du beslutningstager? Er du træt af halv-humanistisk kommunikationsnak om

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

90% AF ALLE NYE MARKETINGTILTAG ER DIGITALE

90% AF ALLE NYE MARKETINGTILTAG ER DIGITALE 90% AF ALLE NYE MARKETINGTILTAG ER DIGITALE DER ER BRUG FOR EN SAMLET TILGANG TIL ONLINE MARKETING Lige nu er der et enormt potentiale for marketing inden for digital innovation. I denne artikel kan du

Læs mere

RÅD 7 GRATIS DKK LAZYJOE.DK DKK DKK BUREAU. 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online DKK DKK DKK

RÅD 7 GRATIS DKK LAZYJOE.DK DKK DKK BUREAU. 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online DKK DKK DKK 7 GRATIS RÅD $ $ 7 råd til hvordan du selv kan være med til at skabe mere salg elle få flere leads online MERE SALG ELLER FLERE KONTAKTER HELT GRATIS. Som ejer eller leder af en virksomhed med en kommerciel

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine.

Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine. Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine. Marketing Lead Scoring Hjemmeside Side 1 INDLEDNING 3 SÅDAN OPLEVER KUNDERNE DIN HJEMMESIDE 4 1. SEK. FØRSTEHÅNDSINDTRYKKET 4

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Til dem, der ønsker at berige andre mennesker - og dele viden, forståelse og indsigt som ved hjælp af denne ebog, med en blog.

Til dem, der ønsker at berige andre mennesker - og dele viden, forståelse og indsigt som ved hjælp af denne ebog, med en blog. Til dem, der forstår at livets største gave er kærlighed, og livets største glæde er at dele den med andre. Til dem, der ønsker at berige andre mennesker - og dele viden, forståelse og indsigt som ved

Læs mere

SEO træet - En komplet guide til SEO

SEO træet - En komplet guide til SEO SEO træet - En komplet guide til SEO Linkværdi Ankertekst Billeder og alt tags Overskrifter Meta titler Tekst SMM URL adressen IP Diversitet Autoritet Indhold Indho Meta beskrivelser Typer af links Duplicate

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Det sociale intranet. whitepaper

Det sociale intranet. whitepaper Det sociale intranet whitepaper 1 Et socialt intranet? Hos Socialsquare interesserer vi os for at forbedre virksomhedsprocesser og forretning ved at tænke dem som sociale. For os er det sociale ikke et

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Ra 2 hauge White Paper

Ra 2 hauge White Paper Ra 2 hauge White Paper #1 November 2013 Det Værdifokuserede Afsætningsparadigme Introduktion Filosofien bag Det værdifokuserede Afsætningskoncept At fokusere på at levere værdi til kunderne er ikke noget

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Analyse af børn og unges afkodning af kommerciel kommunikation på nye platforme

Analyse af børn og unges afkodning af kommerciel kommunikation på nye platforme Analyse 2 Analyse af børn og unges afkodning af kommerciel kommunikation på nye platforme Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, februar 2014 10.02.14 Analyse af børn og unges afkodning af kommerciel kommunikation

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET Næsten halvdelen af alle salgsforsøg løber ud i sandet, mens eksisterende kunder siver, ofte uden at nogen egentlig kan forklare hvorfor. Begge dele er dyrt og i

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere