Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater."

Transkript

1 #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i?

2 OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug, ressourcer samt hvilke udfordringer, sociale medier fører med sig. På konferencen Medlemsorganisationer på sociale medier d. 17 marts på Nationalmuseet vil otte oplægsholdere stille skarpt en række af de trends og udfordringer, som rapporten når frem til. Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. DE FEM TRENDS Ansvar: Kommunikationsafdelingerne sidder stadig på en stor del af ansvaret med de sociale medier, men ledelsen har fået et større ejerskab. Det er stadig kommunikation, som de sociale medier anvendes mest til. Udfordring: Arbejdet med sociale medier skal bredes ud, da det går på tværs af kommunikation, marketing, fundraising, medlemsrekruttering og fastholdelse. Ved at organisere sig bedre samt at acceptere, at de sociale kanaler ikke kun har et, men flere funktioner i organisationen, kan udfordringen imødekommes. Ressourcer: Organisationerne peger på tidsmangel som den største udfordring for arbejdet med sociale medier. Over en femtedel (22%) af organisationerne har ingen medarbejder, der sidder fast med sociale meder. Til gengæld er det kun 9 procent, der ikke anvender sociale medier. En lang række organisationer er altså på sociale medier, men har ingen medarbejder, der bruger min. 5 timer om ugen på det. Udfordring: Værdien af sociale medier skal være klar i organisationen, før der afsættes ressourcer. Det forudsætter dels, at man har et klart mål med, hvad man vil opnå, samt at man er villig til at investere tid og ressourcer i at få sociale medier integreret i organisationens arbejde. Sociale medier er ikke et quick fix, men er et nødvendigt element i en langsigtet strategi. Medlemsinvolvering: Facebook er stadig det dominerende sociale medie, efterfulgt af Twitter samt Instagram, der har vundet mere indpas blandt organisationerne. Det er også på Facebook, der annonceres mest. Overvågningen foregår sporadisk, og det er mest likes, kommentarer og delinger, som der måles på. Brugerne bliver inddraget ved opfordringer til at sprede indholdet og input til aktuelle sager. Udfordring: Sociale medier og sociale samarbejdsværktøjer skaber utallige muligheder for at inddrage medlemmerne, men det er de færreste, kun 9 %, som har taget et socialt samarbejdsværktøj i brug. Over halvdelen, 56%, mener ikke, det er relevant for deres organisation. Hvor den ene udfordring er teknisk, er den anden udfordring i forhold til medlemsinvolvering organisatorisk. Spørgsmålet er, i hvor høj grad man ønsker at give medlemmerne større indflydelse. Det er en forudsætning for at skabe meningsfuld inddragelse. 2

3 Strategi: Når det kommer til organiseringen af indsatsen på sociale medier, har få organisationer en nedskreven strategi. Kun godt en tredjedel, 36%, har en nedskrevet strategi for sociale medier. Indholdet på sociale medier bliver ikke planlagt, men sker fra dag til dag for knap halvdelen af organisationerne (44%). Udfordring: Har man ikke en klar strategi for, hvad man ønsker at opnå med sociale medier, er det umuligt at måle effekten og dermed retfærdiggøre, at man bruger tid og ressourcer på sociale medier. Dermed går man glip af de muligheder, sociale medier giver for at komme i dialog med medlemmerne og andre interessenter. Ved at have en strategi for indholdet og ved at planlægge det længere end en dag ad gangen, kan man optimere de sparsomme ressourcer, man har i organisationen. Potentiale: Der er bred enighed blandt organisationerne om, at sociale medier vil fylde mere om to år. De er især interesserede i at få styrket kompetencerne i, hvordan sociale medier spiller sammen med øvrige kanaler og effektmålinger. Udfordring: Hvordan gør man sin medlemsorganisation relevant for danskerne, der modtager stadig flere tilbud om at være med i fællesskaber, og hvor tilhørsforholdet til en organisation betyder langt mindre, end det gjorde tidligere? Her giver sociale medier en mulighed for at nå ud til danskerne på en effektiv måde. Men det forudsætter, at man får tænkt sociale medier ind i organisationens overordnede strategi, og at man er villig til at indføre nye mål, arbejdsmetoder og værktøjer. 3

4 OM UNDERSØGELSEN I december 2014-januar har vi adspurgt en lang række udvalgte medlems-organisationer. Vi har fået 348 besvarelser. De deltagende organisationer er anonymiseret i rapporten, men svarene er afgivet med navn og organisation for større validitet. Ved en tilsvarende undersøgelse i 2014 deltog 127 medlemsorganisationer. Spørgsmålene er enslydende med i år, så vi har mulighed for at sammenligne svarene. Når vi i år har fået over 200 flere organisationer med i undersøgelsen, er det et resultat af, at der er kommet langt flere små medlemsorganisationer med. Så hvor man ellers ville forvente, at medlemsorganisationerne ville anvende sociale medier i højere grad end sidste år, viser undersøgelsen i flere tilfælde, at der er sket en tilbagegang siden undersøgelsen fra Det skyldes først og fremmest, at spørgebasen er udvidet. Man kan altså ikke direkte sammenligne tallene fra med Vi har alligevel valgt at sammenstille tallene for at gøre det nemmere for læserne at se de to års undersøgelser i samme rapport. Undersøgelsen er udarbejdet af: Astrid Haug, rådgiver i digital strategi, astridhaug.dk og forfatter til Sig du kan li mig på Gyldendal Business. Har i mange år arbejdet med politisk og digital kommunikation. Michael Christiansen, digital kommunikationsrådgiver og strategikonsulent. Har arbejdet med digital kommunikation hos en lang række medlemsorganisationer, senest som arrangør af en række konferencer for medlemsorganisationer. Mia Drent, kommunikationsstuderende på Copenhagen Business School, skriver i øjeblikket bacheloropgave om organisationer på sociale medier. Rapportens indhold må gerne gengives og citeres. Angiv venligst kilde: socialemedlemmer.dk. På de sociale medier brug gerne #medlem15.!4

5 UNDERSØGELSENS RESULTATER HVILKE ORGANISATIONER ER MED I UNDERSØGELSEN? 13 % 4 % 15 % 18 % 28 % Interesseorganisation Brancheorganisation Fagforening NGO Sportsorganisation Politisk parti (0%) 21 % Figur 1 - Organisationer i undersøgelsen Den størst repræsenterede organisationstype er interesseorganisationer med 28%. Brancheorganisationer udgør 21% i år, mens fagforeninger er repræsenteret med 18%. (13%) kan fx være en børne- og ungdomsorganisation, en a-kasse eller en fond. ORGANISATIONERNES STØRRELSE 19 % % 13 % 58 % over % 21 % 65 % Figur 2 - Organisationens størrelse over 100 Figur 2 viser organisationens størrelse ud fra antal ansatte. Størstedelen af organisationerne, 58%, har mellem 0-25 ansatte. Færrest har mellem , 10%, og organisationerne med over 100 ansatte udgør 19%. Bemærk at der er en svarmulighed mere end sidste år, så hvor der sidste år var 65% i størrelsen 0-50, er det i år 71%.!5

6 SOCIALE MEDIER I DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER HVILKE SOCIALE MEDIER BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER? Facebook Twitter Youtube (egen kanal) Linkedin Blog Instagram Google+ Snapchat Pinterest Ingen 86% 79% 49% 52% 48% 40% 47% 51% 18% 13% 15% 23% 11% 14% 1% 4% 1% 9% 8% 7% 9% 2014 Figur 3 - Danske medlemsorganisationers brug af sociale medier De danske medlemsorganisationer anvender et bredt spektrum af sociale medier. Facebook er ligesom i 2014 det mest anvendte hos organisationerne med 79%. Twitter og LinkedIn bruges af cirka halvdelen af organisationerne. Youtube anvendes af 40%. Instagram benyttes markant mere end sidste år, hvorimod blogs og Pinterest benyttes af færre. Snapchat var placeret under punktet andet i 2014 og benyttes nu af 1% af de adspurgte organisationer. Af organisationerne er der 9%, der ikke bruger de sociale medier.!6

7 HVAD BRUGES DE SOCIALE MEDIER TIL? Kommunikation Kampagner Medlemsrekruttering Medarbejderrekruttering Fundraising 9% 10% 31% 36% 28% 31% 59% 51% 89% 88% 2014 Ikke noget 9% 13% 11% Figur 4 - Hvad medlemsorganisationer anvender sociale medier til Organisationernes primære formål med sociale medier er stadig kommunikation, som 88% bruger dem til. Halvdelen af organisationerne bruger de sociale medier til kampagner. Medlemsrekruttering og medarbejderrekruttering benytter ca. en tredjedel sig af, hhv. 36% og 31%. Fundraising er det hver tiende, der bruger sociale medier til. Her skal det bemærkes, at mange medlemsorganisationer ikke laver egentlig fundraising. dækker bl.a. over intern kommunikation, journalistik og videndeling. HVOR LÆNGE HAR I VÆRET I GANG MED SOCIALE MEDIER? 22 % 31 % 9 % 11 % 27 % Vi er ikke i gang Under 1 år 1-2 år 3-4 år Over 4 år 28 % 13 % % 17 % 35 % Figur 5 - Hvor længe medlemsorganisationer har været på sociale medier Knap en tredjedel af medlemsorganisationerne har været i gang med sociale medier i 3-4 år (31%). 22% har været i gang i over 4 år, og 27% har været i gang i 1-2 år. 11% har været på!7

8 sociale medier i under et år. Over halvdelen af organisationerne har været på sociale medier i mere end 3 år, derfor betragtes sociale medier som et felt, hvor organisationerne er begyndt at få et solidt fodfæste. OVERVÅGER I HVAD FOLK SIGER OM JER PÅ SOCIALE MEDIER? 22 % 30 % Ja, vi overvåger systematisk Sporadisk Nej % 39 % 49 % Figur 6 - Overvågning af sociale medier 39 % Knap en tredjedel af de adspurgte overvåger systematisk sociale medier. Halvdelen overvåger sporadisk, og 22% overvåger slet ikke. Det er en tilbagegang ift. til 2014-undersøgelsen, hvilket som nævnt nok primært skyldes, at der er kommet flere mindre organisationer med i undersøgelsen, som typisk ikke har afsat ressourcer til systematisk overvågning. HAR I EN NEDSKREVEN STRATEGI FOR SOCIALE MEDIER? 16 % 4 % 36 % Ja Nej Er under udarbejdelse 19 % % 41 % 45 % 36 % Figur 7 - Nedskreven strategi for sociale medier Lige over en tredjedel har en nedskreven strategi for sociale medier (36%), mens 16% er ved at udarbejde en. 45% ikke har en nedskrevet strategi mod kun 36% i 2014.!8

9 RESSOURCER OG KOMPETENCER HVOR MANGE ARBEJDER MED SOCIALE MEDIER I JERES ORGANISATION? 3 % 4 % 6 % 22 % 8 % 24 % Flere end 5 34 % Figur 8 - Antal medarbejdere der bruger 5 timer eller mere om ugen på sociale medier Figur 8 viser, hvor mange der arbejder med sociale medier i de adspurgte organisationer. Det er defineret som medarbejdere der bruger 5 timer eller mere om ugen på sociale medier. Organisationer med én medarbejder til at bemande de sociale medier tæller en tredjedel af de adspurgte. I en fjerdedel af organisationerne er to medarbejdere beskæftiget, mens 8% har tre medarbejdere, der arbejder med sociale medier. Kun 3% har fire eller flere medarbejdere, mens 22% ikke har nogen til at varetage deres social medie indsats. Det skal ses i relation til, at kun 9% af organisationerne ikke er at finde på sociale medier. HVILKE KOMPETENCER ØNSKER I AT BLIVE BEDRE TIL? Hvordan sociale medier spiller sammen med øvrige kanaler Hvordan vi måler effekten Det tekniske ift. at sætte sociale medier op Hvordan man håndterer utilfredse brugere Hvordan man håndterer en krise Sproget og koderne på sociale medier 22% 23% 18% 11% 17% 11% 15% 15% 17% 18% 65% 59% 54% 55% 2014 Figur 9 - Forbedring af kompetencer!9

10 Som i sidste års undersøgelse er de adspurgte organisationer mest interesserede i, hvordan sociale medier spiller sammen med øvrige kanaler med 59%. Dernæst er måling af effekten den kompetence, som 55% ønskes forbedret. Knap en fjerdedel er interesserede i, hvordan den tekniske opsætning foregår, og 15% vil gerne forbedre deres kompetencer indenfor sprog og koder. HVAD ER DE STØRSTE UDFORDRINGER IFT. AT ANVENDE SOCIALE MEDIER? Vi har ikke tid Udviklingen går så hurtigt, så det er svært at følge med Vi har ikke de rette kompetencer Vi kan ikke se hvordan vi skal bruge det Det er dyrt at anvende 22% 21% 14% 16% 6% 8% 3% 4% 22% 35% 50% 57% 2014 Figur 10 - De største udfordringer ift. at anvende sociale medier Selvom langt de fleste medlemsorganisationer er på en eller flere sociale platforme, så er der en del udfordringer forbundet med det. Det er især tiden, det kniber med, angiver 57% af de adspurgte. En femtedel synes, udviklingen går så stærkt, at det er svært at følge med, mens 16% mener, at de ikke har de rigtige kompetencer. 8% kan ikke se, hvorfor de skal anvende det, mens kun 4% synes, det er for dyrt.!10

11 PLATFORME OG ANNONCERING HVORDAN ARBEJDER I MED MOBILTELEFONEN SOM PLATFORM? Vores hjemmeside er tilpasset på mobilen Det har vi ikke taget stilling til Vi har vores egen app Vi overvejer at udvikle en app Vi anvender annoncering på mobilen 46% 48% 25% 31% 18% 16% 18% 10% 5% 17% 17% 2014 Figur 11 - Mobilen som platform Danskerne bruger mere og mere tid på mobilen. De nyeste tal fra DRs Medieudviklingen 2014 viser, at 51% af danskerne går på nettet dagligt eller næsten dagligt på deres mobiltelefon. Knap halvdelen, 48% af de adspurgte organisationer, har tilpasset hjemmesiden til mobiler mod 46% i sidste undersøgelse. En fjerdedel er allerede godt i gang med apps, 16% har allerede udviklet en app, og 10% overvejer at udvikle en. 5% anvender annoncering på mobilen (svarmuligheden var ikke med i 2014). ANVENDER I ET SOCIALT BASERET COMMUNITY? (fx Yammer, Podio el. lign.) 9 % 3 % 13 % Nej, det er ikke relevant Ja Nej, men vi overvejer det Det er under udarbejdelse % 56 % 13 % 12 % 2 % 54 % Figur 12 - Anvendelse af socialt baseret community 19 %!11

12 Der er i de senere år dukket en del socialt baserede communities op. De bruges ofte internt i virksomheden eller til en gruppe interessenter, fx medlemmer eller frivillige. Over halvdelen af organisationerne, 56%, mener ikke at det er relevant for dem. 19% overvejer et socialt community, mens 3% har det under udarbejdelse. Derudover bruger 9% det i dag, hvor 13% brugte det i sidste års undersøgelse. ANNONCERER I PÅ SOCIALE MEDIER? Nej Nej, men vi overvejer det Ja, på Facebook Ja, på Google 43% 51% 9% 7% 37% 39% 21% 11% 8% 5% 2014 Figur 13 - Annoncering på sociale medier Af de adspurgte organisationer annoncerer 39% på Facebook og 11% på Google. I sidste undersøgelse annoncerede hhv. 37% på Facebook og 21% på Google. Halvdelen, 51% annoncerer ikke, hvor 43% ikke annoncerede i forrige undersøgelse. 7% overvejer at annoncere. PLANLÆGNING, MÅLING OG FREMTIDSFORVENTNINGER HVOR I ORGANISATIONEN ER ANSVARET FOR SOCIALE MEDIER PLACERET? Kommunikation Ledelsen Ikke klart placeret Lokale afdelinger Medlemsafdeling Fundraising 70% 89% 12% 23% 7% 11% 8% 7% 6% 4% 1% 4% 8% 8% 2014 Figur 14 - Ansvarsplacering af sociale medier i organisationen!12

13 Ansvaret ligger fortsat primært hos kommunikationsafdelingen med 70% mod 89% i forrige undersøgelse. Ledelsen har taget mere ansvar for de sociale medier med 23% mod tidligere 12%. De lokale afdelinger, medlemsafdelinger og fundraising står med ansvaret hos hhv. 7%, 4% og 4%. Hos 11% af de adspurgte organisationer er ansvaret ikke klart placeret. HVAD MÅLER I PÅ JERES SOCIALE MEDIER? Likes, kommentarer, delinger eller retweets Trafik til hjemmesiden Hvor mange der klikker på links (CTR) Medlemskaber via sociale medier Donationer via sociale medier 78% 77% 57% 52% 40% 35% 13% 11% 6% 6% 19% 18% 2014 Figur 15 - Måling af sociale medier De adspurgte organisationer måler på kryds og tværs. I forrige undersøgelse var det også parametrene likes, kommentarer, delinger og retweets som organisationerne har mest under luppen. I denne undersøgelse måles det hos 77% af organisationerne. Halvdelen, 52%, af de adspurgte måler på trafik til hjemmesiden, og 35%, måler på links-klik. Der måles også på medlemsskaber via sociale medier, 11%, og donationer via sociale medier hos 6%. HVORDAN INDDRAGER I MEDLEMMERNE PÅ SOCIALE MEDIER? Ved at udfordre dem til at dele/ sprede vores indhold Ved at bede om input til vores arbejde med aktuelle eller kommende sager 48% 61% Ved digitale underskriftsindsamlinger 6% Vi inddrager i dag ikke medlemmerne via sociale medier 26% Figur 16 - Inddragelse af medlemmer på sociale medier!13

14 Tre ud af fire af de adspurgte organisationer inddrager medlemmerne på de sociale medier med call-to-actions. Organisationer der direkte opfordrer medlemmerne til at dele tæller 61%. 48% af organisationerne efterspørger input til aktuelle eller kommende sager, og 6% har lavet digitale underskriftsindsamlinger. En fjerdedel, 26%, inddrager slet ikke deres medlemmer via sociale medier. HVORDAN PLANLÆGGER I JERES INDHOLD PÅ SOCIALE MEDIER? Ingen af disse Redaktionsmøder 35% 43% Indholdsplan/conversation calendar 22% Årshjul 13% 14% Figur 17 - Planlægning af indhold Størstedelen, 44%, af organisationerne planlægger deres indhold fra dag-til-dag. En fjerdedel, 25%, planlægger 1-2 uger frem. De organisationer, der planlægger længere tid frem end 2 uger, tæller 10%. HVORDAN ORGANISERER I JERES INDSATS PÅ SOCIALE MEDIER? Fra dag til dag 44% 1-2 uger frem 25% Længere tid frem 10% 21% Figur 18 - Organisering af indsatsen på sociale medier Figur 18 viser, at organisationerne bruger mange forskellige metoder til at organisere deres indsats på sociale medier. En tredjedel bruger redaktionsmøder til organiseringen, og 22% benytter sig af en indholdsplan. Årshjul er der 13%, der benytter sig af. Hele 43% benytter ikke disse organiseringsværktøjer, mens 14% angiver andre metoder. Bemærk, at det er muligt at angive flere svarmuligheder.!14

15 HAR I EN NEDSKREVEN POLITIK FOR MEDARBEJDERES ELLER FRIVILLIGES BRUG AF SOCIALE MEDIER? 15 % Ja Er under udarbejdelse Nej 7 % % 78 % 10 % 73 % Figur 19 - Nedskreven politik for medarbejdere og frivilliges brug af sociale medier Knap hver fjerde medlemsorganisation, svarende til 23%, har eller er ved at udarbejde en nedskreven politik for medarbejderes eller frivilliges brug af sociale medier. 78% har ikke nogen politik på området, hvor forrige undersøgelse viste, at 73% ikke gjorde brug af en politik på området. HVORDAN VIL I ARBEJDE MED SOCIALE MEDIER OM TO ÅR? 12 % 1 % 5 % Det vil fylde mere end i dag Det vil være det samme som i dag Det bliver mindre end i dag 82 % Figur 20 - Arbejdet med sociale medier om 2 år Størstedelen af organisationerne, 82%, mener, at brugen af sociale medier vil fylde mere om 2 år end i dag. Derimod mener 1%, at de vil arbejde mindre med sociale medier, og 12% mener, at der ingen ændring vil være.!15

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di

Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di Brug af sociale medier mv. - Facebook - Dit brug af den digitale mulighed - privat og socialt Brug af sociale medier mv. - Facebook - Dit brug

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Marketing & Social Media - bliv du s med naboen Aalborg, Væksthus Nordjylland, 15.01.2015 Indhold Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Markedsføring

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Netværk på sociale medier og etf.dk Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Kort om KOM i Etf Hvem er vi Hvad laver vi Hvilke medier anvender vi Netværk på sociale medier og etf.dk Netværksmøde

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland - og bliv du s med naboen Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Branding Pricing Globalisering og digitalisering Web & sociale medier Google

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Det er blevet vigtigere end nogensinde at være tilstede på de digitale platforme. Derfor har Esbjerg Erhvervsudvikling, i samarbejde med FET, Sydvestjysk Udviklingsforum

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

tilrettelagt og faciliteret af: Charlotte Junge, Ejer af konsulenthuset JUNGE. Netværksekspert, Karriererådgiver, Konsulent, Forfatter.

tilrettelagt og faciliteret af: Charlotte Junge, Ejer af konsulenthuset JUNGE. Netværksekspert, Karriererådgiver, Konsulent, Forfatter. NETVÆRK VIRKSOMHEDSUDVIKLING Velkommen til Elektroteknisk Forenings netværksworkshop KARRIERERÅDGIVNING BESTYRELSESARBEJDE Udvikling af dine personlige netværkskompetencer tilrettelagt og faciliteret af:

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Det er ikke bare gas

Det er ikke bare gas Det er ikke bare gas Hvad pokker kan OK lige sælge Online? Succes med datadrevet optimering Novicell konference juni 2015 Hvor kom vi fra Del af Marketing internt bureau Manglende tid/ressourcer ift. mængden

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

Markedsføringspakker

Markedsføringspakker Markedsføringspakker NÅR VORES KUNDER HAR SUCCES, HAR VI SUCCES SEO Gruppen Slotsgade 20C 2.sal TH Odense C 5000 Tlf: +45 78 77 97 10 E-mail: kontakt@seogruppen.dk Basis Markedsføringspakke 4.000,- kr.

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Turistens Digitale Rejse

Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse RESEARCH / PLANNING LOYALTY / REFLECTION / SHARING BOOKING / PLANNING TRIGGER (DREAM) OUT OF MARKET INSPIRATION EXPERIENCE / ON-SITE-PLANNING / SHARING

Læs mere

BtB markedsføring: Skab resultater online

BtB markedsføring: Skab resultater online BtB markedsføring: Skab resultater online 1 Om mig Morten Longgaard Knudsen HD afsætning, IAA Diploma Arbejdet med BtB markedsføring siden 1995 TDC, Atea, Novicell Projektleder, marketingchef, marketing

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02

Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02 uge 40 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02 aktivitet Cross media Introduktion til forløbet Mål: cross media koncept,

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! 26. februar Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Håndværkets Hus, 6. sal Islands Brygge 26, 2300 København S Peter Lemcke Frederiksen & Sanne Schibsbye, Innovationsventer for ebusiness

Læs mere

Facebook på. bibliotekerne. Facebook som strategisk kommunikationskanal. v/ Randi Hovmann Head of Creative Technology. 20.

Facebook på. bibliotekerne. Facebook som strategisk kommunikationskanal. v/ Randi Hovmann Head of Creative Technology. 20. Facebook på bibliotekerne Facebook som strategisk kommunikationskanal v/ Randi Hovmann Head of Creative Technology 20. maj 2015 Kilde: Overhørt.dk 2 Dagsorden Intro og baggrund Hvorfor Facebook Gode eksempler

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV BØRNEINDBLIK 7/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 7/2014 1. ÅRGANG 8. OKTOBER 2014 ANALYSE: 14-ÅRIGES BEHOV FOR VIDEN OM MEDIER UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV Næsten en tredjedel af alle unge

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

TWITTER OG #KVÆGKONGRES

TWITTER OG #KVÆGKONGRES SEGES 17-02-2015 Dorte Marcussen Projekt Videnformidling og dialog via nye kanaler TWITTER OG #KVÆGKONGRES Skriv #kvægkongres i tweets på Kvægkongressen Er klar til på #kvægkongres at se på de muligheder

Læs mere

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT ONLINE REPUTATION MANAGEMENT Agenda Hvad er ORM? 3 metoder til ORM i søgemaskiner Metoderne i praksis Beskyt dit navn Influence Lytter du? Værktøjer Radian6 2 Jesper Outzen 34 år Baggrund Multimediedesigner

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Sådan bruger du content marketing-teknikker til at holde dit newsroom opdateret

Sådan bruger du content marketing-teknikker til at holde dit newsroom opdateret Sådan bruger du content marketing-teknikker til at holde dit newsroom opdateret Intro Inden du starter med at læse denne guide, så prøv at tænke tilbage på din sidste arbejdsuge: Hvad skete der i ugens

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Linkbuilding. Martin Skøtt Online marketing chef @martinskott

Linkbuilding. Martin Skøtt Online marketing chef @martinskott Linkbuilding Martin Skøtt Online marketing chef @martinskott 1 Dagens Agenda Hvad er et link, og hvad kan vi i 2014? Den sunde link profil Social Sponsor og certifikater Old School linkbuilding Fake personas

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk

Gratis e-bog om internetplatforme. Find dine platforme, og brug dem rigtigt. lahme.dk Gratis e-bog om internetplatforme Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk Find dine platforme, og brug dem rigtigt lahme.dk 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktoberber 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere