Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater."

Transkript

1 #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i?

2 OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug, ressourcer samt hvilke udfordringer, sociale medier fører med sig. På konferencen Medlemsorganisationer på sociale medier d. 17 marts på Nationalmuseet vil otte oplægsholdere stille skarpt en række af de trends og udfordringer, som rapporten når frem til. Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. DE FEM TRENDS Ansvar: Kommunikationsafdelingerne sidder stadig på en stor del af ansvaret med de sociale medier, men ledelsen har fået et større ejerskab. Det er stadig kommunikation, som de sociale medier anvendes mest til. Udfordring: Arbejdet med sociale medier skal bredes ud, da det går på tværs af kommunikation, marketing, fundraising, medlemsrekruttering og fastholdelse. Ved at organisere sig bedre samt at acceptere, at de sociale kanaler ikke kun har et, men flere funktioner i organisationen, kan udfordringen imødekommes. Ressourcer: Organisationerne peger på tidsmangel som den største udfordring for arbejdet med sociale medier. Over en femtedel (22%) af organisationerne har ingen medarbejder, der sidder fast med sociale meder. Til gengæld er det kun 9 procent, der ikke anvender sociale medier. En lang række organisationer er altså på sociale medier, men har ingen medarbejder, der bruger min. 5 timer om ugen på det. Udfordring: Værdien af sociale medier skal være klar i organisationen, før der afsættes ressourcer. Det forudsætter dels, at man har et klart mål med, hvad man vil opnå, samt at man er villig til at investere tid og ressourcer i at få sociale medier integreret i organisationens arbejde. Sociale medier er ikke et quick fix, men er et nødvendigt element i en langsigtet strategi. Medlemsinvolvering: Facebook er stadig det dominerende sociale medie, efterfulgt af Twitter samt Instagram, der har vundet mere indpas blandt organisationerne. Det er også på Facebook, der annonceres mest. Overvågningen foregår sporadisk, og det er mest likes, kommentarer og delinger, som der måles på. Brugerne bliver inddraget ved opfordringer til at sprede indholdet og input til aktuelle sager. Udfordring: Sociale medier og sociale samarbejdsværktøjer skaber utallige muligheder for at inddrage medlemmerne, men det er de færreste, kun 9 %, som har taget et socialt samarbejdsværktøj i brug. Over halvdelen, 56%, mener ikke, det er relevant for deres organisation. Hvor den ene udfordring er teknisk, er den anden udfordring i forhold til medlemsinvolvering organisatorisk. Spørgsmålet er, i hvor høj grad man ønsker at give medlemmerne større indflydelse. Det er en forudsætning for at skabe meningsfuld inddragelse. 2

3 Strategi: Når det kommer til organiseringen af indsatsen på sociale medier, har få organisationer en nedskreven strategi. Kun godt en tredjedel, 36%, har en nedskrevet strategi for sociale medier. Indholdet på sociale medier bliver ikke planlagt, men sker fra dag til dag for knap halvdelen af organisationerne (44%). Udfordring: Har man ikke en klar strategi for, hvad man ønsker at opnå med sociale medier, er det umuligt at måle effekten og dermed retfærdiggøre, at man bruger tid og ressourcer på sociale medier. Dermed går man glip af de muligheder, sociale medier giver for at komme i dialog med medlemmerne og andre interessenter. Ved at have en strategi for indholdet og ved at planlægge det længere end en dag ad gangen, kan man optimere de sparsomme ressourcer, man har i organisationen. Potentiale: Der er bred enighed blandt organisationerne om, at sociale medier vil fylde mere om to år. De er især interesserede i at få styrket kompetencerne i, hvordan sociale medier spiller sammen med øvrige kanaler og effektmålinger. Udfordring: Hvordan gør man sin medlemsorganisation relevant for danskerne, der modtager stadig flere tilbud om at være med i fællesskaber, og hvor tilhørsforholdet til en organisation betyder langt mindre, end det gjorde tidligere? Her giver sociale medier en mulighed for at nå ud til danskerne på en effektiv måde. Men det forudsætter, at man får tænkt sociale medier ind i organisationens overordnede strategi, og at man er villig til at indføre nye mål, arbejdsmetoder og værktøjer. 3

4 OM UNDERSØGELSEN I december 2014-januar har vi adspurgt en lang række udvalgte medlems-organisationer. Vi har fået 348 besvarelser. De deltagende organisationer er anonymiseret i rapporten, men svarene er afgivet med navn og organisation for større validitet. Ved en tilsvarende undersøgelse i 2014 deltog 127 medlemsorganisationer. Spørgsmålene er enslydende med i år, så vi har mulighed for at sammenligne svarene. Når vi i år har fået over 200 flere organisationer med i undersøgelsen, er det et resultat af, at der er kommet langt flere små medlemsorganisationer med. Så hvor man ellers ville forvente, at medlemsorganisationerne ville anvende sociale medier i højere grad end sidste år, viser undersøgelsen i flere tilfælde, at der er sket en tilbagegang siden undersøgelsen fra Det skyldes først og fremmest, at spørgebasen er udvidet. Man kan altså ikke direkte sammenligne tallene fra med Vi har alligevel valgt at sammenstille tallene for at gøre det nemmere for læserne at se de to års undersøgelser i samme rapport. Undersøgelsen er udarbejdet af: Astrid Haug, rådgiver i digital strategi, astridhaug.dk og forfatter til Sig du kan li mig på Gyldendal Business. Har i mange år arbejdet med politisk og digital kommunikation. Michael Christiansen, digital kommunikationsrådgiver og strategikonsulent. Har arbejdet med digital kommunikation hos en lang række medlemsorganisationer, senest som arrangør af en række konferencer for medlemsorganisationer. Mia Drent, kommunikationsstuderende på Copenhagen Business School, skriver i øjeblikket bacheloropgave om organisationer på sociale medier. Rapportens indhold må gerne gengives og citeres. Angiv venligst kilde: socialemedlemmer.dk. På de sociale medier brug gerne #medlem15.!4

5 UNDERSØGELSENS RESULTATER HVILKE ORGANISATIONER ER MED I UNDERSØGELSEN? 13 % 4 % 15 % 18 % 28 % Interesseorganisation Brancheorganisation Fagforening NGO Sportsorganisation Politisk parti (0%) 21 % Figur 1 - Organisationer i undersøgelsen Den størst repræsenterede organisationstype er interesseorganisationer med 28%. Brancheorganisationer udgør 21% i år, mens fagforeninger er repræsenteret med 18%. (13%) kan fx være en børne- og ungdomsorganisation, en a-kasse eller en fond. ORGANISATIONERNES STØRRELSE 19 % % 13 % 58 % over % 21 % 65 % Figur 2 - Organisationens størrelse over 100 Figur 2 viser organisationens størrelse ud fra antal ansatte. Størstedelen af organisationerne, 58%, har mellem 0-25 ansatte. Færrest har mellem , 10%, og organisationerne med over 100 ansatte udgør 19%. Bemærk at der er en svarmulighed mere end sidste år, så hvor der sidste år var 65% i størrelsen 0-50, er det i år 71%.!5

6 SOCIALE MEDIER I DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER HVILKE SOCIALE MEDIER BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER? Facebook Twitter Youtube (egen kanal) Linkedin Blog Instagram Google+ Snapchat Pinterest Ingen 86% 79% 49% 52% 48% 40% 47% 51% 18% 13% 15% 23% 11% 14% 1% 4% 1% 9% 8% 7% 9% 2014 Figur 3 - Danske medlemsorganisationers brug af sociale medier De danske medlemsorganisationer anvender et bredt spektrum af sociale medier. Facebook er ligesom i 2014 det mest anvendte hos organisationerne med 79%. Twitter og LinkedIn bruges af cirka halvdelen af organisationerne. Youtube anvendes af 40%. Instagram benyttes markant mere end sidste år, hvorimod blogs og Pinterest benyttes af færre. Snapchat var placeret under punktet andet i 2014 og benyttes nu af 1% af de adspurgte organisationer. Af organisationerne er der 9%, der ikke bruger de sociale medier.!6

7 HVAD BRUGES DE SOCIALE MEDIER TIL? Kommunikation Kampagner Medlemsrekruttering Medarbejderrekruttering Fundraising 9% 10% 31% 36% 28% 31% 59% 51% 89% 88% 2014 Ikke noget 9% 13% 11% Figur 4 - Hvad medlemsorganisationer anvender sociale medier til Organisationernes primære formål med sociale medier er stadig kommunikation, som 88% bruger dem til. Halvdelen af organisationerne bruger de sociale medier til kampagner. Medlemsrekruttering og medarbejderrekruttering benytter ca. en tredjedel sig af, hhv. 36% og 31%. Fundraising er det hver tiende, der bruger sociale medier til. Her skal det bemærkes, at mange medlemsorganisationer ikke laver egentlig fundraising. dækker bl.a. over intern kommunikation, journalistik og videndeling. HVOR LÆNGE HAR I VÆRET I GANG MED SOCIALE MEDIER? 22 % 31 % 9 % 11 % 27 % Vi er ikke i gang Under 1 år 1-2 år 3-4 år Over 4 år 28 % 13 % % 17 % 35 % Figur 5 - Hvor længe medlemsorganisationer har været på sociale medier Knap en tredjedel af medlemsorganisationerne har været i gang med sociale medier i 3-4 år (31%). 22% har været i gang i over 4 år, og 27% har været i gang i 1-2 år. 11% har været på!7

8 sociale medier i under et år. Over halvdelen af organisationerne har været på sociale medier i mere end 3 år, derfor betragtes sociale medier som et felt, hvor organisationerne er begyndt at få et solidt fodfæste. OVERVÅGER I HVAD FOLK SIGER OM JER PÅ SOCIALE MEDIER? 22 % 30 % Ja, vi overvåger systematisk Sporadisk Nej % 39 % 49 % Figur 6 - Overvågning af sociale medier 39 % Knap en tredjedel af de adspurgte overvåger systematisk sociale medier. Halvdelen overvåger sporadisk, og 22% overvåger slet ikke. Det er en tilbagegang ift. til 2014-undersøgelsen, hvilket som nævnt nok primært skyldes, at der er kommet flere mindre organisationer med i undersøgelsen, som typisk ikke har afsat ressourcer til systematisk overvågning. HAR I EN NEDSKREVEN STRATEGI FOR SOCIALE MEDIER? 16 % 4 % 36 % Ja Nej Er under udarbejdelse 19 % % 41 % 45 % 36 % Figur 7 - Nedskreven strategi for sociale medier Lige over en tredjedel har en nedskreven strategi for sociale medier (36%), mens 16% er ved at udarbejde en. 45% ikke har en nedskrevet strategi mod kun 36% i 2014.!8

9 RESSOURCER OG KOMPETENCER HVOR MANGE ARBEJDER MED SOCIALE MEDIER I JERES ORGANISATION? 3 % 4 % 6 % 22 % 8 % 24 % Flere end 5 34 % Figur 8 - Antal medarbejdere der bruger 5 timer eller mere om ugen på sociale medier Figur 8 viser, hvor mange der arbejder med sociale medier i de adspurgte organisationer. Det er defineret som medarbejdere der bruger 5 timer eller mere om ugen på sociale medier. Organisationer med én medarbejder til at bemande de sociale medier tæller en tredjedel af de adspurgte. I en fjerdedel af organisationerne er to medarbejdere beskæftiget, mens 8% har tre medarbejdere, der arbejder med sociale medier. Kun 3% har fire eller flere medarbejdere, mens 22% ikke har nogen til at varetage deres social medie indsats. Det skal ses i relation til, at kun 9% af organisationerne ikke er at finde på sociale medier. HVILKE KOMPETENCER ØNSKER I AT BLIVE BEDRE TIL? Hvordan sociale medier spiller sammen med øvrige kanaler Hvordan vi måler effekten Det tekniske ift. at sætte sociale medier op Hvordan man håndterer utilfredse brugere Hvordan man håndterer en krise Sproget og koderne på sociale medier 22% 23% 18% 11% 17% 11% 15% 15% 17% 18% 65% 59% 54% 55% 2014 Figur 9 - Forbedring af kompetencer!9

10 Som i sidste års undersøgelse er de adspurgte organisationer mest interesserede i, hvordan sociale medier spiller sammen med øvrige kanaler med 59%. Dernæst er måling af effekten den kompetence, som 55% ønskes forbedret. Knap en fjerdedel er interesserede i, hvordan den tekniske opsætning foregår, og 15% vil gerne forbedre deres kompetencer indenfor sprog og koder. HVAD ER DE STØRSTE UDFORDRINGER IFT. AT ANVENDE SOCIALE MEDIER? Vi har ikke tid Udviklingen går så hurtigt, så det er svært at følge med Vi har ikke de rette kompetencer Vi kan ikke se hvordan vi skal bruge det Det er dyrt at anvende 22% 21% 14% 16% 6% 8% 3% 4% 22% 35% 50% 57% 2014 Figur 10 - De største udfordringer ift. at anvende sociale medier Selvom langt de fleste medlemsorganisationer er på en eller flere sociale platforme, så er der en del udfordringer forbundet med det. Det er især tiden, det kniber med, angiver 57% af de adspurgte. En femtedel synes, udviklingen går så stærkt, at det er svært at følge med, mens 16% mener, at de ikke har de rigtige kompetencer. 8% kan ikke se, hvorfor de skal anvende det, mens kun 4% synes, det er for dyrt.!10

11 PLATFORME OG ANNONCERING HVORDAN ARBEJDER I MED MOBILTELEFONEN SOM PLATFORM? Vores hjemmeside er tilpasset på mobilen Det har vi ikke taget stilling til Vi har vores egen app Vi overvejer at udvikle en app Vi anvender annoncering på mobilen 46% 48% 25% 31% 18% 16% 18% 10% 5% 17% 17% 2014 Figur 11 - Mobilen som platform Danskerne bruger mere og mere tid på mobilen. De nyeste tal fra DRs Medieudviklingen 2014 viser, at 51% af danskerne går på nettet dagligt eller næsten dagligt på deres mobiltelefon. Knap halvdelen, 48% af de adspurgte organisationer, har tilpasset hjemmesiden til mobiler mod 46% i sidste undersøgelse. En fjerdedel er allerede godt i gang med apps, 16% har allerede udviklet en app, og 10% overvejer at udvikle en. 5% anvender annoncering på mobilen (svarmuligheden var ikke med i 2014). ANVENDER I ET SOCIALT BASERET COMMUNITY? (fx Yammer, Podio el. lign.) 9 % 3 % 13 % Nej, det er ikke relevant Ja Nej, men vi overvejer det Det er under udarbejdelse % 56 % 13 % 12 % 2 % 54 % Figur 12 - Anvendelse af socialt baseret community 19 %!11

12 Der er i de senere år dukket en del socialt baserede communities op. De bruges ofte internt i virksomheden eller til en gruppe interessenter, fx medlemmer eller frivillige. Over halvdelen af organisationerne, 56%, mener ikke at det er relevant for dem. 19% overvejer et socialt community, mens 3% har det under udarbejdelse. Derudover bruger 9% det i dag, hvor 13% brugte det i sidste års undersøgelse. ANNONCERER I PÅ SOCIALE MEDIER? Nej Nej, men vi overvejer det Ja, på Facebook Ja, på Google 43% 51% 9% 7% 37% 39% 21% 11% 8% 5% 2014 Figur 13 - Annoncering på sociale medier Af de adspurgte organisationer annoncerer 39% på Facebook og 11% på Google. I sidste undersøgelse annoncerede hhv. 37% på Facebook og 21% på Google. Halvdelen, 51% annoncerer ikke, hvor 43% ikke annoncerede i forrige undersøgelse. 7% overvejer at annoncere. PLANLÆGNING, MÅLING OG FREMTIDSFORVENTNINGER HVOR I ORGANISATIONEN ER ANSVARET FOR SOCIALE MEDIER PLACERET? Kommunikation Ledelsen Ikke klart placeret Lokale afdelinger Medlemsafdeling Fundraising 70% 89% 12% 23% 7% 11% 8% 7% 6% 4% 1% 4% 8% 8% 2014 Figur 14 - Ansvarsplacering af sociale medier i organisationen!12

13 Ansvaret ligger fortsat primært hos kommunikationsafdelingen med 70% mod 89% i forrige undersøgelse. Ledelsen har taget mere ansvar for de sociale medier med 23% mod tidligere 12%. De lokale afdelinger, medlemsafdelinger og fundraising står med ansvaret hos hhv. 7%, 4% og 4%. Hos 11% af de adspurgte organisationer er ansvaret ikke klart placeret. HVAD MÅLER I PÅ JERES SOCIALE MEDIER? Likes, kommentarer, delinger eller retweets Trafik til hjemmesiden Hvor mange der klikker på links (CTR) Medlemskaber via sociale medier Donationer via sociale medier 78% 77% 57% 52% 40% 35% 13% 11% 6% 6% 19% 18% 2014 Figur 15 - Måling af sociale medier De adspurgte organisationer måler på kryds og tværs. I forrige undersøgelse var det også parametrene likes, kommentarer, delinger og retweets som organisationerne har mest under luppen. I denne undersøgelse måles det hos 77% af organisationerne. Halvdelen, 52%, af de adspurgte måler på trafik til hjemmesiden, og 35%, måler på links-klik. Der måles også på medlemsskaber via sociale medier, 11%, og donationer via sociale medier hos 6%. HVORDAN INDDRAGER I MEDLEMMERNE PÅ SOCIALE MEDIER? Ved at udfordre dem til at dele/ sprede vores indhold Ved at bede om input til vores arbejde med aktuelle eller kommende sager 48% 61% Ved digitale underskriftsindsamlinger 6% Vi inddrager i dag ikke medlemmerne via sociale medier 26% Figur 16 - Inddragelse af medlemmer på sociale medier!13

14 Tre ud af fire af de adspurgte organisationer inddrager medlemmerne på de sociale medier med call-to-actions. Organisationer der direkte opfordrer medlemmerne til at dele tæller 61%. 48% af organisationerne efterspørger input til aktuelle eller kommende sager, og 6% har lavet digitale underskriftsindsamlinger. En fjerdedel, 26%, inddrager slet ikke deres medlemmer via sociale medier. HVORDAN PLANLÆGGER I JERES INDHOLD PÅ SOCIALE MEDIER? Ingen af disse Redaktionsmøder 35% 43% Indholdsplan/conversation calendar 22% Årshjul 13% 14% Figur 17 - Planlægning af indhold Størstedelen, 44%, af organisationerne planlægger deres indhold fra dag-til-dag. En fjerdedel, 25%, planlægger 1-2 uger frem. De organisationer, der planlægger længere tid frem end 2 uger, tæller 10%. HVORDAN ORGANISERER I JERES INDSATS PÅ SOCIALE MEDIER? Fra dag til dag 44% 1-2 uger frem 25% Længere tid frem 10% 21% Figur 18 - Organisering af indsatsen på sociale medier Figur 18 viser, at organisationerne bruger mange forskellige metoder til at organisere deres indsats på sociale medier. En tredjedel bruger redaktionsmøder til organiseringen, og 22% benytter sig af en indholdsplan. Årshjul er der 13%, der benytter sig af. Hele 43% benytter ikke disse organiseringsværktøjer, mens 14% angiver andre metoder. Bemærk, at det er muligt at angive flere svarmuligheder.!14

15 HAR I EN NEDSKREVEN POLITIK FOR MEDARBEJDERES ELLER FRIVILLIGES BRUG AF SOCIALE MEDIER? 15 % Ja Er under udarbejdelse Nej 7 % % 78 % 10 % 73 % Figur 19 - Nedskreven politik for medarbejdere og frivilliges brug af sociale medier Knap hver fjerde medlemsorganisation, svarende til 23%, har eller er ved at udarbejde en nedskreven politik for medarbejderes eller frivilliges brug af sociale medier. 78% har ikke nogen politik på området, hvor forrige undersøgelse viste, at 73% ikke gjorde brug af en politik på området. HVORDAN VIL I ARBEJDE MED SOCIALE MEDIER OM TO ÅR? 12 % 1 % 5 % Det vil fylde mere end i dag Det vil være det samme som i dag Det bliver mindre end i dag 82 % Figur 20 - Arbejdet med sociale medier om 2 år Størstedelen af organisationerne, 82%, mener, at brugen af sociale medier vil fylde mere om 2 år end i dag. Derimod mener 1%, at de vil arbejde mindre med sociale medier, og 12% mener, at der ingen ændring vil være.!15

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di

Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di Brug af sociale medier mv. - Facebook - Dit brug af den digitale mulighed - privat og socialt Brug af sociale medier mv. - Facebook - Dit brug

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Den kommunikerende NGO

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Den kommunikerende NGO 2013 De 8 vigtigste pointer 1. Mere end 90% har minimum én fast kommunikationsmedarbejder og en stor del af disse har en journalistisk baggrund. 2. Der er styr på den overordnede vision. Herefter halter

Læs mere

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE

BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE FSR survey oktober 2012 BESTYRELSERNES SAMMENSÆTNING OG ARBEJDE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse Notat Kontor/afdeling SEG Dato 3. juli 2018 Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse J nr. 2018-14137 /mra, hlm Resumé Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli 2016 81 respondenter 13. til 29. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen...3-5 Hovedkonklusioner... 6-8 Gennemgang af resultater - Service...

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Facebook for kr.

Facebook for kr. Facebook for 5.000 kr. Middelfart Sparekasse 28. nov. 2018 Middelfart Sparekasse Lokal og digital Lokal forankring og nærhed til kunderne er (måske) en styrke i en digitaliseret verden Vores agenda o Kort

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Jeg tilgår/læser Jeg liker Jeg deler Jeg kommenterer Jeg involverer mig ikke i dette emne. Kristendemokraterne Folkeparti.

Jeg tilgår/læser Jeg liker Jeg deler Jeg kommenterer Jeg involverer mig ikke i dette emne. Kristendemokraterne Folkeparti. Hvordan involverer du dig i [Politik - og international] på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Brudt ned på politisk tilhørsforhold - "Stemte sidst" 8 4 8 52 1 4 4 4 2 2 1 4 45 42 18

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Når begivenheden går online

Når begivenheden går online Når begivenheden går online Agenda Formål og set-up Facebook cases Brugerdrevne blogs og twitter Målemuligheder Next step Bilag blandet info Formål Opbygning af ambassadørnetværk Øget produktion af indhold

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan?

Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Employee Advocacy Hvad, hvorfor og hvordan? Hvad er det der Employee Advocacy egentlig? Vi begyndte først rigtigt at høre om Employee Advocacy i løbet af 2016. Men faktisk er arbejdet med ambassadører

Læs mere

6. Størstedelen af de udfordringer kirkerne identificerer omhandler de mere operationelle og tekniske værktøjer.

6. Størstedelen af de udfordringer kirkerne identificerer omhandler de mere operationelle og tekniske værktøjer. Den kommunikerende kirke 2013 De vigtigste pointer 1. Kommunikationsarbejdet prioriteres ikke særlig højt. Kun halvdelen angiver at de har en kommunikationsmedarbejder og af dem er det langtfra fuldtidsstillinger.

Læs mere

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX Agenda Mission på sociale medier. Hvor er DR på sociale medier. Hvordan udkommer vi. Hvad måler

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Content Marketing i Danmark 2016

Content Marketing i Danmark 2016 Content Marketing i Danmark 2016 Hovedresultater fra undersøgelsen VELKOMMEN TIL CONTENT MARKETING I DANMARK 2016 Sådan går det med content marketing i Danmark anno 2016 Velkommen til den fjerde udgave

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Få mest ud af din messedeltagelse med online markedsføring

Få mest ud af din messedeltagelse med online markedsføring Få mest ud af din messedeltagelse med online markedsføring # Styr(k) dit online brand # Gratis annoncer + betalte # Sådan rammer du din målgruppe # Sådan finder du de rigtige målgrupper og får dem til

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

AI, demokrati og sociale medier 3. En analyse blandt de danske medier

AI, demokrati og sociale medier 3. En analyse blandt de danske medier AI, demokrati og sociale medier 3 En analyse blandt de danske medier Februar 2019 AI, demokrati og sociale medier 3 Resume Uanset om nyheder kommer på avispapir, organiserede digitale medier eller som

Læs mere

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Magistraten

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Magistraten Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Magistraten Service på Rådhusets kontorer (herunder Borgerservicecentret): På spørgsmål vedrørende servicen på Rådhusets kontorer er det kun de borgere, der har tilkendegivet,

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Sociale medier og marketing

Sociale medier og  marketing Sociale medier og Emailmarketing Agenda 1. Kanaler der forpligter 2. De sociale kanaler 3. FB - Betalt 4. FB Organisk 5. LinkeIn 6. Emailmarketing Du skal være social Vær oprigtig interesseret Tal MED

Læs mere

Digital Score Online platforme

Digital Score Online platforme Digital Score 2018 Online platforme Online platforme, er en nødvendighed, i forhold til turisternes digitaliserede adfærd. Størstedelen af turisterne bruger online platforme, som en del af deres ferie,

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Sociale medier. Seks trin til bedre indhold

Sociale medier. Seks trin til bedre indhold Sociale medier Seks trin til bedre indhold Med inspiration fra Sig du kan li mig Indholdsstrategi for sociale medier af Astrid Haug. Middelfart Sparekasse 2017 1 Kend dit formål Hvad vil du opnå med din

Læs mere

Hvordan involverer du dig i disse emner på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Nedbrudt på alder årige

Hvordan involverer du dig i disse emner på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Nedbrudt på alder årige Nedbrudt på alder. 1-1-årige 9 9 1 1 1 1 Venner/familie Underholdning Interesser/hobby Andre nyheder Krig, katastrofer, Politik - dansk og 9 19 1 Kendte personer Sport Kommercielt indhold Kilde: Index

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

markedsundersøgelse MARKETING

markedsundersøgelse MARKETING markedsundersøgelse MARKETING 2017 www.sensemarketing.dk markedsundersøgelse MARKETING 2017 4 Om undersøgelsen 5 De største udfordringer 6 Kompetencegap: Hvad gør vi? 7 Strategi eller ikke strategi 9 Hvorfor

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott Google Analytics Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott 1 Agenda Basis Analytics Hvem er dine kunder? Find potentialet Rapporteringer Mål på indsatsen Næste version 10 gode råd 2 Hvad er

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater

De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater Tak fordi du har downloadet denne guide! Du er nu allerede godt på vej til at skabe bedre resultater med din Virksomhedsside på LinkedIn.

Læs mere

HVERT SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvornår sætter vi digitale fodspor?

HVERT SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvornår sætter vi digitale fodspor? HVERT SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om at være overvåget både i det offentlige rum og online. Vi kommer omkring - overvågning og

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE NR. 8 - RESULTATOVERSIGT SEPTEMBER 2017 Undersøgelsen I Holbæk Kommunes borgerpanel, kan byrådet spørge et bredt udvalg af borgere om holdninger, erfaringer

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Sociale medier og Emailmarketing

Sociale medier og Emailmarketing Sociale medier og Emailmarketing Agenda 1. Kanaler der forpligter 2. Introduktion til arbejdet med sociale medier 3. Betalt 4. Organisk 5. Emailmarketing Du skal være social Vær oprigtig interesseret Tal

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Marketing & Social Media - bliv du s med naboen Aalborg, Væksthus Nordjylland, 15.01.2015 Indhold Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Markedsføring

Læs mere

En guide til at begå sig på de sociale medier

En guide til at begå sig på de sociale medier En guide til at begå sig på de sociale medier Tiltræk flere gæster med de sociale medier 66% forbrugere siger, * afat alle de besøger en restaurants side på de sociale medier, før de spiser der For at

Læs mere

JERES SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvornår sætter vi digitale fodspor?

JERES SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvornår sætter vi digitale fodspor? JERES SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om at være overvåget både i det offentlige rum og online. Vi kommer omkring - overvågning og

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015

Netværk på sociale medier og etf.dk. Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Netværk på sociale medier og etf.dk Kommunikationsoplæg - Netværksmøde, 22. juni 2015 Kort om KOM i Etf Hvem er vi Hvad laver vi Hvilke medier anvender vi Netværk på sociale medier og etf.dk Netværksmøde

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Digital Score. - få temperaturen på din virksomheds digitale tilstedeværelse. - Sammen kan vi det hele!

Digital Score. - få temperaturen på din virksomheds digitale tilstedeværelse. - Sammen kan vi det hele! Digital Score - få temperaturen på din virksomheds digitale tilstedeværelse - Sammen kan vi det hele! Er din virksomhed online? Vil du gerne have en vurdering af, hvor godt din digitale markedsføring fungerer?

Læs mere

Medier, platforme og content

Medier, platforme og content Medier, platforme og content Sociale medier, de store spillere Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Twitter Snapchat Youtube Podcast 1,1 milliard brugere i alt DK: 3.500.000 månedlige brugere (45-75 %)

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet.

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. Fremtidens salg og e-business Salg og e-business skal gøre

Læs mere

Samfund engagement i Nordea

Samfund engagement i Nordea Samfund engagement i Nordea Print Hvad er samfund engagement? Vores målsætning er at indgå i et samspil med samfundet og gøre en positiv forskel inden for vores kernekompetencer: finansiel forståelse og

Læs mere

Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning. Ingen genveje, men mange muligheder. Overvejelse 04-11-2015

Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning. Ingen genveje, men mange muligheder. Overvejelse 04-11-2015 Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning v. Abelone Glahn Kun til privat brug, ikke til videresendelse eller deling www.abeloneglahn.dk Fjendstrupvej 2 4850 Stubbekøbing

Læs mere

Markedsføring af løb - på Facebook v. Trine-Maria Kristensen

Markedsføring af løb - på Facebook v. Trine-Maria Kristensen Markedsføring af løb - på Facebook v. Trine-Maria Kristensen trinemaria.dk Trine-Maria Kristensen Cand. Scient. Soc (PR) Strategisk rådgivning om sociale medier siden 2005 @trinemaria på Twitter Blogger

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktoberber 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

HVERT SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvornår sætter vi digitale fodspor?

HVERT SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR. Indledning. Hvad er temaet i denne artikel? Hvornår sætter vi digitale fodspor? HVERT SKRIDT TÆLLER! - OM OVERVÅGNING OG DIGITALE FODSPOR Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om at være overvåget både i det offentlige rum og online. Vi kommer omkring - overvågning og

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Kandidatundersøgelsen 2015

Kandidatundersøgelsen 2015 Kandidatundersøgelsen 2015 Kandidatundersøgelsen er fra i november/december 2015. Undersøgelsen er udelukkende udført blandt kandidater, der er dimitteret fra Designskolen Kolding juni 2015. Undersøgelsen

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

KOMMUNIKATIONSDØGN MÅLING AF KOMMUNERNES KOMMUNIKATIONSINDSATS

KOMMUNIKATIONSDØGN MÅLING AF KOMMUNERNES KOMMUNIKATIONSINDSATS MÅLING AF KOMMUNERNES KOMMUNIKATIONSINDSATS 29/10-2015 Mål det rigtige Typiske formål med kommunikationsmålinger At dokumentere kommunikationsafdelingens værd At levere bedre service At prioritere ressourcerne

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere