Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens,"

Transkript

1 Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Hedensted og Aalborg kommuner Den 2. juli 2014 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Arbejdsgange der involverer FMK Klargøring af en borgers medicinkort Ajourføring i forbindelse med eksterne ændringer Medicinbestilling/recepfornyelse Uddannelse Tidsforbrug til klargøring af medicinkort og tildeling af rettigheder Generel læring Konklusioner

3 1 Indledning Assens (indb. ca ), Hedensted (indb. ca ) og Aalborg (indb. ca ) kommuner har i løbet af første halvår af 2014 testet en integration af Fælles Medicinkort (FMK), som hhv. Avaleo, CSC og KMD har lavet i deres Elektroniske Omsorgs- og Journalsystemer (EOJ). Erfaringsopsamlingen er baseret på interview med 3 SOSU hjælpere, 2 SOSU assistenter, 3 sygeplejersker og 4 projektledere i de tre pilotkommuner. Denne rapport samler op på de erfaringer kommunerne har gjort i forhold til: Arbejdsgange der involverer FMK Tidsforbrug Kvaliteten af medicinoplysninger Uddannelse Generel læring I denne rapport anvendes FMK-ord, som man kan finde beskrevet i dokumentet: FMK_ordforklaringer.pdf og som kan hentes fra (under Til FMKprojektlederen ). Af nedenstående tabel fremgår på hvilket grundlag erfaringerne fra kommunerne er baseret. Kommune Assens (Avaleo) Hedensted (CSC) Aalborg (KMD) (leverandør) Dato for erfaringsopsamling 26/6 25/6 30/6 Første medicinkort 3/3 4/6 29/4 hentet ned fra FMK Antal medarbejdere som har haft berøring med FMK har klargjort medicinkort (sygeplejersker) 10 har dispenseret og håndteret efterfølgende ændringer (dvs. yderligere 4 assistenter) En del flere hjælpere har administreret efter de nye medicinlister. Antal borgere, som har medicinkort baseret på FMK (bemærk Hedensted har hentet FMK oplysninger på rigtige borgere ned til et separat testsystem, 13 3

4 Kommune (leverandør) Antal læger involveret i pilotaftestning Hvilke lægepraksissystemer har lægerne Assens (Avaleo) Hedensted (CSC) Aalborg (KMD) 6 læger fra 3 lægehuse XMO og Medwin som ikke er deres normale driftssystem) 6 lægehuse 3 lægehuse (4-5 læger) XMO, Emar, Medwin, Webpraksis XMO, Emar, Medwin Note: De to største it-leverandører til lægerne er XMO og Medwin, som dækker ca. 70% af lægepraksis i hele landet. 4

5 2 Arbejdsgange der involverer FMK Vi har i denne erfaringsopsamling fokuseret på følgende arbejdsgange; Klargøring af en borgers medicinkort Ajourføring i forbindelse med eksterne ændringer Medicinbestilling/recepfornyelse 2.1 Klargøring af en borgers medicinkort Alle de borgere, som indgik i pilotaftestning, havde opdaterede eksisterende medicinkort i de lokale EOJ-systemer. Derfor er der en opgave i at kontrollere medicinkort, der hentes fra FMK og sammenligne med de eksisterende medicinkort i de lokale EOJ-systemer. Læge Klargøring af en borgers medicinkort Kommune Fælles: Fortalte lægerne hvilke borgere, der var med i pilot og hvornår kommunerne forventede, at ville basere borgernes medicinkort på FMK oplysninger. Assens: Aflevere udskrevne medicinlister til læger Hedensted: Tilbød at fremsende medicinlister (men ingen læger mente det var nødvendigt) Assens: Lægerne retter medicinkort til på FMK og afstemmer. Der var individuelle aftaler med lægerne om, hvornår kommunen kunne regne med at kort var afstemt, eller der var aftaler om at lægerne skulle sende en korrespondancemeddelelse, når borgerens medicinkort var klar. Aalborg: Tilbød at sende medicinlister til lægerne. To lægehuse tog imod dette (lægehus A og B), et lægehus gjorde ikke (lægehus C). Hedensted: Lægerne kontrollerede medicinkort på FMK Aalborg: Lægerne kontrollerede medicinkort og foretog eventuelle justeringer. Lægehus A bad kommunen om at foretage justeringer lokalt i egne medicinlister ift. de fremsendte medicinlister, inden kommunen hentede borgerens medicinoplysninger ned fra FMK. Fælles: Kommunerne henter medicinkort ned fra FMK og klargører medicinkortene i deres lokale EOJ-systemer. Når der blev observeret uoverensstemmelser tog 5

6 Læge Klargøring af en borgers medicinkort Kommune de dialog med lægerne og fik det på plads. I tilfælde af uoverensstemmelser, var kommunerne sikre på, at de havde det fulde overblik over borgerens aktuelle medicinering. Assens: I starten var der en del uoverensstemmelser der skulle på plads og der var meget kommunikation både telefonisk og elektronisk. Ift. kvaliteten af medicinoplysningerne på FMK, så kunne kommunerne på mange medicinkort se, at oplysningerne fra FMK ikke var fyldestgørende ift. borgerens aktuelle medicinering første gang de hentede oplysningerne. Dette kunne kommunerne konstatere, fordi FMK oplysningerne ikke svarede overens med borgernes eksisterende lokale medicinlister i EOJsystemerne. I alle de tilfælde, hvor der var uoverensstemmelser mellem kommunernes eksisterende lokale medicinlister og lægernes oplysninger fra FMK, var det altid kommunernes lister, som gav et fyldestgørende billede af borgernes aktuelle medicinering. I dialogen med lægerne, om uoverensstemmelser mellem borgernes eksisterende lokale medicinlister i EOJ-systemerne og FMK oplysningerne, kunne man nogen gange være i tvivl om, der var fejl i lægens it-system eller i kommunens it-system (eller i medarbejdernes anvendelse af it-systemerne). I de tilfælde loggede begge på FMK-online.dk og kunne her få et fælles billede af, hvad der var registreret på FMK. Hvis der var fejl, kunne man på denne baggrund afgøre, hvor fejlen opstod. Første gang der blev hentet oplysningerne fra FMK, blev der konstateret uoverensstemmelser på: Assens: På 22 borgere (ud af 23 borgere). Hedensted: På 3 borgere (ud af 11 borgere). Aalborg: På alle 13 borgere. Umiddelbart kan man konstaterer, at i der i Hedensted var klart færre uoverensstemmelser end i de andre to kommuner. Dette skyldes højest sandsynligt, at man igennem flere år via PEM har haft et tæt samarbejde med de praktiserende læger om borgernes medicinering. I Assens Kommune var der ingen uoverensstemmelser på det nyeste medicinkort, som blev hentet ned fra FMK. Dette kan være et tegn på, at der efter en indkøringsperiode hos den enkelte læge bliver kvaliteten af medicinoplysninger fra FMK bedre. I Aalborg var der en klar sammenhæng mellem antallet af uoverensstemmelser på den enkelte borgers medicinkort og hvor godt samarbejdet havde været med lægen. Aalborg kommune havde: Færrest uoverensstemmelser på den enkelte borgeres medicinkort med lægehus A. De havde fået tilsendt kommunens medicinlister, havde forholdt sig til medicinlisterne og havde på forhånd justeret på borgerens medicinering, som var blevet kommunikeret til kommunen (inden kommunen hentede medicinkortet fra FMK) 6

7 Næst flest uoverensstemmelser på den enkelte borgeres medicinkort med lægehus B. De havde fået tilsendt kommunens medicinlister, havde forholdt sig til medicinlisterne og havde på forhånd justeret på borgerens medicinering. Flest uoverensstemmelser på den enkelte borgeres medicinkort med lægehus C. De havde ikke responderet på kommunens tilbud om at fremsende medicinlister. Der blev konstateret følgende typer af uoverensstemmelser: Forskel i lægens ordinerede dosis og den dosis borgeren fik Dobbeltordinationer, hvor lægemiddelordinationer på samme præparat (fejlagtigt) var oprettet flere gange Lægemiddelordinationer mangler på FMK Lægemiddelordinationer fremgik af FMK, men borgeren skulle ikke tage præparaterne Uhensigtsmæssig angivelse af ordineret dosis Gamle pauseringer, hvor det fremgik af FMK at ordinationen stadig var pauseret, men borgeren skulle enten ikke tage præparatet længere eller var sat i gang igen. Afsluttede løse recepter fremgik af FMK (for at få dem fjernet fra FMK, skal lægerne markere dem som uaktuelle) Håndkøbsmedicin fremgik ikke af FMK pn ordination optræder som en fast ordination En SOSU assistent på et plejecenter anbefalede, at et godt tidspunkt, at knytte en borgers medicinkort til FMK, ville være umiddelbart efter borgeren har fået foretaget den årlige medicingennemgang. Da man på dette tidspunkt, havde samme billede af borgerens aktuelle medicinering. I Aalborg har man valgt, at kun sygeplejersker klargører borgeres medicinkort, hvorefter SO- SU assistenter (og evt. sygeplejersker) står for dispensering af medicin og den løbende just e- ring af medicinkort når der sker ændringer. Klargøringen af medicinkort bliver af medarbejderne opfattet som svært, fordi man skal forholde sig til mange oplysninger og mange muligheder i EOJ-systemerne. Endvidere kan der være meget kontakt med læge, som foregår over flere dage, når der er uoverensstemmelser. Det kan være svært for medarbejderne at huske, at der skal følges op. 2.2 Ajourføring i forbindelse med eksterne ændringer Når en borgers medicinkort i EOJ-systemet er baseret på medicinoplysninger fra FMK, er medicinkortet knyttet til FMK. Hvis der eksternt sker ændringer på borgerens medicinkort, bliver kommunen adviseret om dette fra FMK. Den enkelte medarbejder får enten en advis eller bliver gjort opmærksom på ændringen i en medicin oversigt. Eksterne ændringer kan fx være dosisjustering ifm. lægebesøg, medicinkort suspenderes ved indlæggelse på sygehus eller lægemiddelordinationer ændres og medicinkort afstemmes ved udskrivelse fra sygehus. Alle kommuner oplevede, at der skete ændringer på nogle borgeres medicinkort efter de var tilknyttet FMK. Adviseringen fra FMK, om at der var sket ændringer, fungerede fint. Når en 7

8 medarbejder blev adviseret om ændringer, loggede medarbejderen på FMK og opdaterede det lokale medicinkort i EOJ-systemet ift. ændringerne. Før man begyndte at anvende FMK til at kommunikere medicinoplysninger, var det mange steder en fast rutine, at lægerne sendte en korrespondancemeddelelse til kommunen om ordinationsændringer, og hvorfor de er foretaget. Når en borgers medicinkort er knyttet til FMK, får man i kommunerne kun ordinationsændringerne fra FMK, men ikke forklaringen på hvorfor en læge har foretaget en ændring. Nogle læger har sendt en separat korrespondancemeddelelse med begrundelsen for ordinationsændringerne andre ikke. I nogle få tilfælde har kommunerne været i tvivl om ordinationsændringer var korrekte. Fx havde en læge seponeret en creme, men personalet på plejecenteret vidste, at borgeren stadig havde udslæt. I et andet eksempel havde et sygehus seponeret en borgers psykofarmaka ved udskrivelse, men kommunen havde en formodning om, at ordinationen blot skulle have været pauseret under indlæggesen. Den kommunale sygeplejerske vidste, at borgeren havde været i behandling med dette præparat i flere år, og hvis en borger skulle stoppe med dette præparat, sker det normalt igennem en nedtrapning. Hvis kommunerne stopper med at få begrundelser for ordinationsændringer via korrespondancemeddelelser, giver det en øget risiko for fejl i ordinationsændringer ikke opdages. En generel advarsel er, at man skal passe på ikke at sætte sin faglighed til side, fordi informationerne nu kommer fra FMK. Pas på medarbejderne ikke mister deres kritiske sans. I en kommune er der bekymring for, om sygehuse seponerer en ordination ved indlæggelse, og glemmer at igangsætte ordinationen igen ved udskrivelsen, hvis det pågældende præparat ikke skal tages under indlæggelsen. Der har været to tilfælde, hvor borgere med FMK tilknytning er blevet udskrevet fra sygehus og i begge tilfælde er medicinkortene blevet af-suspenderet og medicinlisterne var opdateret. En borger med FMK tilknytning har været på besøg i et ambulatorium, hvor de ændrede på borgerens ordinationer, og ambulatoriet bad en anden læge om at kigge på en bestemt ordination. Efter den anden læge havde justeret denne ordination, blev borgerens medicinkort afstemt på FMK. Alt fungere fint og kommunen blev løbende adviseret om ændringerne. En kommune fik på en borger en advis fra FMK, da borgeren blev indlagt og borgerens medicinkort blev suspenderet. Men kommunen fik ikke en Medcom indlæggelsesadvis, som kommunen plejer at få. FMK fungerede i denne situation, som en ekstra informationskilde ift. om borgere bliver indlagt. 8

9 2.3 Medicinbestilling/recepfornyelse Når en borgers medicinbeholdning er ved at være brugt op, anmoder kommunen en læge om at få fornyet recepten eller i tilfælde af tilbageværende udleveringer på en flergangsrecept, sender de en medicinbestilling til apotek. Når borgere tilknyttes FMK sker medicinbestilling og anmodning om receptfornyelse via FMK. Som en hjælp til kommunerne holder FMK styr på, om der er flere udleveringer tilbage på en flergangsrecept. Hvis der er flere udleveringer tilbage, sendes en medicinbestilling til apotek, hvis ikke, sendes en anmodning om receptfornyelse til lægen. Ikke alle lægers it-systemer har været klar til at modtage anmodninger om receptfornyelse via FMK og derfor har man i pilotkommunerne været nødt til at sende disse anmodninger vha. korrespondancemeddelelser eller håndterer det i det gamle EOJ-system. Det forventes, at de praktiserende lægers it-systemer alle har en løsning på plads efter sommerferien, og dette er en forudsætning for fuld ibrugtagning. Selvom medicinbestilling/recepfornyelse ikke har fungeret via FMK, har man fra kommunerne udtrykt bekymring for, om det stadig vil være muligt at få en samlet levering fra apotek til borger, hvis fx der bestilles på 3 præparater, hvor 2 bestillinger går direkte til apoteket og en bestilling først skal forbi lægen. Borgere betaler for hver gang, der foretages en levering. 3 Uddannelse I denne erfaringsopsamling opsummere vi, hvordan pilotkommunerne baseret på deres erf a- ringer har tænkt sig at uddanne medarbejderne. I Assens kommune vil medarbejder fremover få følgende uddannelsesforløb: Inden deltagelse i undervisning skal medarbejdere have læst udleveret materiale, som består af baggrundsviden om FMK og vejledning i anvendelse af EOJ-systemet 3 timers undervisning session: o Overordnet om FMK (1 time) o Klargøring af egne borgeres medicinkort (2 timer), medarbejdere skal medbringe udskrevne medicinlister fra det lokale EOJ-system Assens kommune vil afholde overordnet informationsmøde med alle lægehuse i samarbejde med deres praksiskonsulenter. I Assens Kommune skal der uddannes 50 sygeplejersker og 250 assistenter. I Hedensted kommune vil medarbejder få en dags uddannelse, med følgende forløb: Oplæg fra kursusholder om FMK Kursusholder viser hvordan en borgers medicinkort klargøres Resten af dagen skal medarbejderne bruge til at klargøre egne borgeres medicinkort, hvor 1-2 kursusholdere kan assistere dem 9

10 Undervisningen vil forløbe i hold med deltagere. Der bliver ikke indkaldt vikarer, medarbejderne har fleksibel arbejdsplanlægning. I Hedensted kommune har man valgt at uddanne sundhedsfaglige nøglepersoner (4 medarbejdere), som et supplement til eksisterende superbrugere (4 medarbejdere). Superbrugerne har forstand på, hvordan man anvender eoj-systemet, de sundhedsfaglige nøglepersoner har forstand på FMK, medicin, og hvordan man tager dialogen med lægerne. I Aalborg kommune planlægger man følgende forløb for sygeplejersker og SOSU assistenter: Information på personale møder (PowerPoint) 3 ½ times undervisningssession: o Overordnet om FMK og sikkerhed (lovgivning) o Demonstration af funktionalitet i EOJ-system (efter Herskins metode) o Praktiske øvelser (2 timer) inkludere anvendelse af navigationssedler Undervisningen vil forløbe i hold med 20 deltagere. Undervisere og superbrugere får en særskilt undervisning. Aalborg Kommune har lavet en info-side på deres intranet, som medarbejderne efterfølgende kan anvende til at finde information. Aalborg kommunes undervisningsmaterialer kan rekvireres igennem Medcom. Blandt medarbejdere var der enighed om, at det var vigtigt med hands-on i undervisningen. Derudover efterlyste en medarbejder at man i undervisningen også fik gennemgået de besværlige cases, som fx plaster hver tredje dag eller Maravan behandling. 4 Tidsforbrug til klargøring af medicinkort og tildeling af rettigheder Som en del af det at være pilotkommune, vil man skulle bruge mere tid på processer, som senere vil vise sig at kunne reduceres, efterhånden som erfaringsgrundlaget bliver større. Tid som den enkelte medarbejder anvender på at klargøre medicinkort afhænger meget af, hvor god kvaliteten er på medicinoplysningerne fra FMK. Nedenstående opsummerer erfaringerne fra pilotkommunerne: Hvis ingen uoverensstemmelser og kun få lægemiddelordinationer (mindre end 5) ca. 10 minutter Hvis ingen uoverensstemmelser og mange lægemiddelordinationer (15 eller derover) ca. 30 minutter Hvis der er uoverensstemmelser, afhænger den endelige klargøring af dialogen med lægen: 10

11 o De hurtigste kunne være afklaret samme dag. I nogle få tilfælde lykkedes det at få fat i lægen per telefon og uoverensstemmelser kunne være afklaret inden for en time. o De afklaringer, som tog længest tid, strakte sig over 5 arbejdsdage. Når en medarbejder skal have adgang til at kunne hente oplysninger fra FMK via EOJsystemet, er der en række administrative forudsætninger, som skal være foretaget, hvilket indebære tildeling ad FMK rettigheder i EOJ-systemet, tildeling af en digital medarbejdersignatur, registrering af cpr-nummer og autorisationskode, samt kontrol af navn. Hvis man har alle oplysninger til stede kan det tage 5 minutter at tildele rettighederne i EOJsystemet og 5 minutter at tildele en digital medarbejdersignatur. I en kommune har man delt arbejdsgangen, således at medarbejderne først får tildelt en dig i- tal medarbejdersignatur og først får tildelt FMK-rettigheder, når de har gennemført undervisningen. I de andre to kommuner havde medarbejderne fået begge dele inden undervisningen, da medarbejderne umiddelbart efter undervisningen skulle klargøre deres første medicinkort i driftsmiljøet. 5 Generel læring Medarbejderne er blevet spurgt, om der er noget, de synes er svært eller besværligt ved at skulle anvende FMK: Vi oplever meget begrebsforvirring hos lægerne, fx har de svært ved at skelne mellem medicingennemgang og Medicinafstemning Vi kender i forvejen medicingennemgang og nu skal vi vænne os til at sige afstemme Hvis medicinoplysninger fra FMK ikke stemmer med vores lokale oplysninger, så er dialogen med lægen blevet mere besværlig, fordi der nu kan være forskellige tekniske problemer inde over, som vi ikke tidligere havde [kommentar fra medarbejder i Hedensted hvor man har PEM] Hvis der er uoverensstemmelser på en borgers medicinkort, er det mere besværligt, at vi nu skal vente på, at lægen får opdateret FMK. Før kunne vi blot registrere ændringerne med det samme Alt nyt er svært Medarbejderne er endvidere blevet spurgt, om der er noget, de synes er godt ved indførslen af FMK: Da vi i forvejen har PEM har vores medarbejdere ikke oplevet store ændringer Det er rigtig godt at løsningen i eoj-systemet meget ligner den løsning, vi havde i forvejen. Ordinationsændringer vedligeholdes nu af lægen og ikke af os 11

12 Jeg synes, det er genialt. Vi skal ikke længere huske at få ordinationsændringer skrevet ind i systemet Det er mere sikkert, når vi får lægens ordination direkte, i stedet for at vi skal være mellemmand, der sidder og taster Vi undgår tastefejl når lægemiddelordinationer kommer direkte fra FMK Vi skal ikke længere oprette det hele Jeg bruger færre ressourcer på at være tovholder på borgeres medicinering, når der er flere læger inde over. Det er blevet nemmere at knytte handelsnavnet til en ordination Fejl som tidligere først blev opdaget ved den årlige medicingennemgang, bliver nu opdaget tidligere Man skal gi det en chance men så bliver det nemmere og mere sikkert Vi vil have flere borgere tilknyttet FMK så hurtigt som muligt Der var stor enighed om, at den største gevinst ved FMK er, at alle der er involveret i en borgers medicin nu er enige om og bekendte med borgerens samlede aktuelle medicinering og de forventer, det giver en bedre sikkerhed!. 6 Konklusioner Alle tre kommuner var godt tilfredse med involveringen i EOJ-leverandørernes udviklingsforløb, det har betydet et større ressourcetræk end forventet, men samtidig er opfattelsen at resultatet er blevet rigtig godt. Alle tre kommuner har oplevet et godt samarbejde med EOJleverandørerne. Undervejs i pilotforløbene har der været mindre fejlretninger i EOJ-systemerne. EOJleverandørerne har alle prioriteret projektet højt og lavet de ændringer, der skulle til for at få fejl i deres EOJ-systemer løst. De største udfordringer i pilotforløbene har været praktiserende lægers it-systemer og de praktiserende lægers anvendelse af disse. En medarbejder pointerede, at man ikke skal blæse problemet med de praktiserende læger op der er også rigtig mange samarbejdsvillige læger, og tilføjer, vær forstående overfor, at de faktisk har problemer med deres it-systemer. Alle tre kommuner er tilfredse med den løsning deres EOJ-leverandør har leveret, og i alle tre kommuner er det besluttet at skalere til fuld drift. Eksisterende FMK-vejledninger fra KL og Medcom vil efterfølgende blive opdateret på baggrund af erfaringerne fra de kommunale FMK pilotprojekter opsamlet i denne rapport. 12

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Til samarbejdsgruppen for indlæggelse og udskrivning. Referat af møde i ind- og udskrivningsgruppen den 4. september 2014

Til samarbejdsgruppen for indlæggelse og udskrivning. Referat af møde i ind- og udskrivningsgruppen den 4. september 2014 Til samarbejdsgruppen for indlæggelse og udskrivning Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Fælles Medicinkort (FMK) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konference: IMPLEMENTERING AF COMPLIANCE-INITIATIVER, DER VIRKER Fredag d. 12. juni 2009 Ivan Lund Pedersen, Projektchef & læge, Digital

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016 FMK ERFA-gruppemøde Onsdag den 2. marts 2016 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden Velkomst og kort status

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland Mandag den 11. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.30 Det videre arbejde

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner

Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner MedCom Danish Centre for Health Telematics Status på og implementering af FMK i almen praksis & kommuner Alice Kristensen alk@medcom.dk Karina Hasager Hedevang khs@medcom.dk Status på FMK_PRIMÆR 2013 Projektets

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland Mandag den 18. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.45 Det videre arbejde

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Syddanmark

FMK netværksmøde i Region Syddanmark FMK netværksmøde i Region Syddanmark Tirsdag den 15. december 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-11.00

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Dato: 22.10.15 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 23. september 2015 Sted: Deltagere: MedCom Janni Kjærgaard, Aalborg Kommune Liselotte Johansen, Assens Kommune Mette Fredensborg,

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

Fælles Medicinkort 3. netværksmøde Region Sjælland

Fælles Medicinkort 3. netværksmøde Region Sjælland Fælles Medicinkort 3. netværksmøde Region Sjælland Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) 29161026 Mail to: kwa@medcom.dk Dagsorden Status fra MedCom v. Ken Wacker Implementering

Læs mere

Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen

Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen I denne version har der været fokus på at få alle detaljer omkring implementering og anvendelse af FMK med i en samlet beskrivelse. På baggrund af input

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Projektbeskrivelse Fælles Medicinkort (FMK) Allerød Kommune Udarbejdet af: Randi Køhler & Gowshi Sivarajah Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Mobilisering... 3 Projektorganisering...

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort?

Hvad er Fælles Medicinkort? Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

FMK EOJ-leverandørmøde

FMK EOJ-leverandørmøde FMK EOJ-leverandørmøde Tirsdag den 4. oktober 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda 1. Velkomst 2. Udestående fra sidste møde 3. Nyt fra SDS 4. Overgang til version 1.4.4 5. End2end-test 6. Nyt

Læs mere

Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr.+45 6178 1877 E-Mail: ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 09.05.16 Vor ref. IBS Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde Tidspunkt: Onsdag den

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

National FMKfølgegruppemøde. Velkommen

National FMKfølgegruppemøde. Velkommen National FMKfølgegruppemøde Velkommen Velkomst og beskeder Dagsorden Status på udrulning af ny-certificerede versioner Præsentation af udsendt roadmap fra NSI Se bilag Statuslister til PLO og FAPS Bestilt

Læs mere

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to:

Fælles Medicinkort. Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) Mail to: Fælles Medicinkort Konsulent Ken Wacker MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Tlf: (+45) 29161026 Mail to: kwa@medcom.dk Dagsorden National status på FMK KL v/ Ken Wacker, MedCom PLO-aftalen v/ Poul

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

Krav og ønsker til det centrale FMK-system

Krav og ønsker til det centrale FMK-system Krav og ønsker til det centrale FMK-system Hjemmesygeplejens adgang til det Fælles Medicinkort Januar 2012 Version 5 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne

Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne Mandag den 15. juni 2015 Projektleder Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703

Læs mere

Implementering af FMK Version 3 Pilottest versionen

Implementering af FMK Version 3 Pilottest versionen Implementering af FMK Version 3 Pilottest versionen I denne version har der været fokus på at få alle detaljer omkring implementering og anvendelse af FMK med i en samlet beskrivelse. På baggrund af input

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: 16.03.15 Vor ref.: IBS Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: Mandag den 2. marts 2015 Sted: Deltagere: MedCom Randi Jørgensen, Avaleo Stig Kristensen, CSC Jesper Dall-Hansen,

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Onsdag den 25. november 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-10.15

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Godkendt: September 2016

Godkendt: September 2016 1 of 5 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2016 Revideres: September

Læs mere

Adviser. FAQ for hændelser på FMK

Adviser. FAQ for hændelser på FMK Adviser Hvorfor modtages advis om ordinationsændring, når der ikke er en ændring? Kommunerne melder tilbage, at de oplever at få advis om ordinationsændring, selvom der ikke er sket en ændring i doseringen

Læs mere

Referat fra 6. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 6. FMK Klinikerforummøde Referat fra 6. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 30. maj 2012, kl. 10:00 15:00 hos National Sundheds it, Islands Brygge 39, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ) Overlæge

Læs mere

FMK Overgang fra projekt til drift. Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016

FMK Overgang fra projekt til drift. Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016 FMK Overgang fra projekt til drift Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016 1 Overgang fra projekt til drift Målsætning øget tillid til medicinoplysninger og FMK fuld anvendelse af FMK korrekt anvendelse

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

FMK ERFA-gruppe. Onsdag den 13. september Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom

FMK ERFA-gruppe. Onsdag den 13. september Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom FMK ERFA-gruppe Onsdag den 13. september 2017 Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom 2 Dagsorden Velkomst Kort status fra MedCom, hvad er der sket siden sidst? Kort status fra

Læs mere

FMK implementeringsplan

FMK implementeringsplan Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk 28-01-2013 FMK implementeringsplan 1. Indledning Kommunerne skal

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: 28.05.15 Vor ref.: IBS Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: Mandag den 18. maj 2015 Sted: Deltagere: MedCom Jesper Dall-Hansen, KMD Lisbeth Hove Høgsbro, KMD Janni Kjærgaard,

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 12. juni 2013 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden 8. klinikerforummøde 1. Status for den centrale - og de lokale FMK løsninger 2. Status for implementering 3. Status på

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Sygehusrecepter Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Marts 2012 INDHOLD Indledning 3 Baggrund 3 Sygehusrecepter - korrektioner foretaget på apotek 4 Fra ordination

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.102 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom Implementering af FMK i kommunerne Karina Hasager Hedevang, MedCom Formålet med mødet Hvor er vi i projektet Hvordan bliver jeres hverdag med FMK Hvilke udfordringer er der i projektet og hvordan håndterer

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (vejledning til hele FMK kan hentes her). Gode rutiner. Det er vigtigt, at få indarbejdet en procedure der sikrer, at manglende oplysninger

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere