Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest"

Transkript

1 Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 825 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede 52 % af de fødende kvinder. 52 % 55 % % BEMÆRK Fødeafdelingen på Herlev Hospital indgår ikke i undersøgelsen i år. Grundet indførelsen af et nyt it-system har hospitalet ikke været i stand til at indrapportere data til Landspatientregistret vedrørende fødende kvinder. Landsresultaterne for 2016 tidssammenlignes derfor med en ny beregning af landsresultaterne for, hvor Herlev Hospital ikke indgår. Landsresultaterne og Region Hovedstadens resultater for 2016 påvirkes af, at Herlev Hospital ikke indgår i undersøgelsen i år. Det skal du være opmærksom på, hvis dine afdelingsresultater (eller andre resultater) sammenlignes med landsresultaterne (OUG) eller Region Hovedstadens resultater. Det betyder fx, at hvis Herlevs resultat sædvanligvis trækker landsresultatet op eller ned, kan det medføre, at enkelte fødesteder og regioner på nogle spørgsmål har fået en anden placering (OUG), end de ville have fået, hvis Herlev var med i undersøgelsen i år. Ændringen har ingen betydning for følgende resultater: - Fødestedets egne resultater og tidssammenligninger. - Resultaterne for Region Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland samt tidssammenligninger her. LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 1

2 INDHOLD OVERSIGTSFIGUR GRAVIDITETEN FØDSLEN EFTER FØDSLEN DATAMATERIALE OVERSIGTSFIGUR FOR AFSNIT/UNDEROPDELINGER LÆSEVEJLEDNING Omkodning af spørgsmål: Spørgsmålene i rapporten er ikke altid opgjort, som de fremstår i spørgeskemaet. Her følger et par eksempler: - Svar fra flere kategorier kan være opsummeret. Det er tilfældet for spørgsmål 4, hvor kvinden svarer på, om hun har deltaget i fødselsog forældreforberedelse i en mindre gruppe, større forsamling eller andet. Hvis kvinden sætter kryds i flere af kategorierne, opgøres svaret som "Ja, til flere". - For en række andre pørgsmål, er svarkategorierne samlet til positive og negative svar. Det er eksempelvis tilfældet for spørgsmål 7, hvor svarkategorierne "for meget" og "for lidt" opgøres som negative svar, mens "passende" er et positivt svar. Sammenligning over tid (, eller ): Pilene i figurer og tabeller viser, om afdelingens resultat i år er bedre, dårligere eller ikke signifikant forskelligt fra afdelingens eget resultat i sidste måling. landsresultatet: O, U eller G angiver i figurer og tabeller, om fødestedets resultat er over (O), under (U) eller ikke signifikant forskelligt fra landsresultatet (G). Manglende tal ( - eller blank ) og ( * ): En stjerne ( * ) betyder, at datagrundlaget er for spinkelt til at foretage analysen. En streg ( - ) eller en blank ( ) betyder, at analysen ikke giver mening at gennemføre. Du kan få mere hjælp til at læse figurer og tabeller i læsevejledningen på: Mere information om LUP Fødende 2016 I faktarapporten for LUP Fødende 2016 kan du finde spørgeskemaer samt mere uddybende information om koncept og metoder anvendt i undersøgelsen. Her beskrives bl.a. baggrund og formål med undersøgelsen, organisering af undersøgelsen, udvikling og validering af spørgeskema, udsendelsespraksis og udtræk. I faktarapporten kan du også finde mere information om, hvilke spørgsmål der er omkodet og hvordan. Faktarapporten kan du finde på: LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 2

3 OVERSIGTSFIGUR 10b. Får hjælp ved besøg på sygehus (ud over alm. besøg) under graviditet (199) 16. Modtagelsen på sygehuset ved fødslen er god (404) 50. Får den rådgivning af sundhedsplejersken hun har behov for (378) 20. Tryg ved den måde igangsættelsen foregår på (124) 44. Informeres om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål efter udskrivelse (392) 3. Samlet oplevelse af forløbet hos jordemoderen under graviditeten er god (446) 25. Får den støtte fra personalet under fødslen hun har behov for (383) 2. Får talt med jordemoderen, om det der er vigtigt for kvinden (434) 29. Personalet involverer partneren i ønsket omfang under fødslen (401) 46. Får svar på spørgsmål ved henvendelse til sygehuset efter udskrivelse (145) 1. Jordemoderen er lydhør over for behov under graviditeten (445) 36. Den samlede oplevelse af opholdet på sygehuset efter fødslen er god (395) 10c. Får hjælp ved telefonisk kontakt til sygehuset under graviditeten (194) 34. Sygehuspersonalet svarer på kvindens spørgsmål efter fødslen (381) 30. Den samlede oplevelse af fødslen er god (414) 23. Informeres godt om, hvad der sker under fødslen (403) 10a. Får hjælp ved indlæggelse under graviditeten (58) 39. Tryg ved at skulle hjem fra sygehuset (397) 22. Jordemoder er til stede på fødestuen i passende omfang (386) 15. Tryg ved telefonrådgivning fra fødeafdeling, da fødslen går i gang (358) 43. Ved hvad hun skal være opmærksom på ift. barns trivsel efter udskrivelse (392) 27. Tryg ved personalets håndtering af situationen ved fødselskomplikation (104) 5. Fødsels- og forældreforberedelsen er god (201) 19. Inddrages passende i beslutninger om igangsættelsen (122) 11. Informationer fra sundhedspersoner under graviditeten stemmer overens (430) 33. Får den hjælp hun har brug for til at kunne pleje barnet på sygehuset (336) 18. Får talt med personale, om det hun har behov for om igangsættelse (125) 35. Får den ro og hvile hun har behov for på sygehuset (397) 14. Får den information hun har behov for forud for det planlagte kejsersnit (33) 24. Får den hjælp til at lindre smerter under fødslen hun har behov for (249) 49. Perioden, fra udskrivelse til besøg af sundhedsplejerske, er passende (376) 32. Får den hjælp hun har brug for til at kunne amme på sygehuset (358) 38. Perioden, fra kvinden har født til udskrivelse, er passende (397) 13. Inddrages passende i beslutninger omkring planlagt kejsersnit (33) 6b. Forberedelsen under graviditeten på at kunne håndtere fødslen er god (397) 40. Har talt med personalet om fødslen efter hun har født (306) 6a. Forberedelsen under graviditeten på at kunne håndtere amning er god (361) 42. Ikke i tvivl om amning/ernæring af barn efter udskrivelse (394) 7. Forberedes passende på komplicerede fødselsforløb (349) O O G 1 2 O 97 3 O O G O G G O O O 4 1 O O G G O 94 6 G O O G O 93 7 G O O 2 O 3 O G G G O O * G O O O G O % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 3

4 GRAVIDITETEN 1. Jordemoderen er lydhør over for behov under graviditeten (445) 2. Får talt med jordemoderen, om det der er vigtigt for kvinden (434) 3. Samlet oplevelse af forløbet hos jordemoderen under graviditeten er god (446) 5. Fødsels- og forældreforberedelsen er god (201) 6a. Forberedelsen under graviditeten på at kunne håndtere amning er god (361) 6b. Forberedelsen under graviditeten på at kunne håndtere fødslen er god (397) 7. Forberedes passende på komplicerede fødselsforløb (349) 10a. Får hjælp ved indlæggelse under graviditeten (58) 10b. Får hjælp ved besøg på sygehus (ud over alm. besøg) under graviditet (199) 10c. Får hjælp ved telefonisk kontakt til sygehuset under graviditeten (194) 11. Informationer fra sundhedspersoner under graviditeten stemmer overens (430) O O O O O O O G O O O % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 4 indgår ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negative andele. Spørgsmålet kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Spørgsmål 9a-c indgår ikke i figuren. Spørgsmål 9a-c hænger sammen med spørgsmål 10a-c, idet det kun er dem, der svarer ja til at have været i kontakt med sygehuset/jordemodercentret under graviditeten ud over de almindelige planlagte konsultationer/besøg, der bliver bedt om at vurdere denne kontakt. Det er kun spørgsmål 10a-c, der indgår i figuren. Spørgsmål 9a-c kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Kommentarfelt Kvinder, der har kommentarer til forberedelsen på komplicerede fødselsforløb under graviditeten, har mulighed for at skrive disse i et åbent kommentarfelt (spørgsmål 8). De kommentarer, kvinderne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til fødestedet. LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 4

5 1. Oplevede du, at jordemoderen var lydhør over for dine behov under graviditeten? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,8 23,7 4,0 1,5 - Region Midtjylland ,9 23,6 3,3 1,2 G Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,4 19,3 2,5 1,8 O Fast beredskab ,9 23,4 3,2 2,5 - - Kendt jordemoder ,9 12,3 1,2 0,6 - - Under 26 år 59 78,0 18,6 3,4 0, år ,4 15,9 2,6 1, år ,5 26,2 2,7 2,7 - - Over 35 år 48 83,3 12,5 0,0 4,2 - - Førstegangsfødende ,7 17,8 1,5 2,0 - - Flergangsfødende ,2 21,3 2,9 1,7 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 5

6 2. Fik du under graviditeten talt med jordemoderen, om det der var vigtigt for dig? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,1 28,8 6,9 2,1 - Region Midtjylland ,4 29,4 5,0 1,2 O Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,3 22,8 3,2 0,7 O Fast beredskab ,5 25,4 5,1 1,1 - - Kendt jordemoder ,6 18,4 0,0 0,0 - - Under 26 år 58 63,8 31,0 3,4 1, år ,4 18,4 2,7 0, år ,4 25,7 4,9 0,0 - - Over 35 år 47 76,6 21,3 0,0 2,1 - - Førstegangsfødende ,5 23,3 3,6 1,6 - - Flergangsfødende ,7 22,3 3,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 6

7 3. Hvad er din samlede oplevelse af forløbet hos jordemoderen under graviditeten? Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Landsresultatet ,8 45,9 5,4 0,9 - Region Midtjylland ,7 44,4 4,4 0,4 O Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,1 36,3 3,1 0,4 O Fast beredskab ,8 43,6 3,9 0,7 - - Kendt jordemoder ,4 23,8 1,8 0,0 - - Under 26 år 58 56,9 39,7 3,4 0, år ,7 31,7 1,6 0, år ,0 41,7 4,6 0,7 - - Over 35 år 48 60,4 33,3 4,2 2,1 - - Førstegangsfødende ,7 35,3 4,5 0,5 - - Flergangsfødende ,8 36,7 2,1 0,4 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 7

8 4. Har du deltaget i offentlige tilbud om fødsels- og forældreforberedelse? (fx forældreaftener, undervisning, rundvisning) I en mindre gruppe I en større forsamling Andet Flere af tilbuddene Nej Landsresultatet ,9 13,1 2,6 3,4 53,1 - - Region Midtjylland ,0 5,5 2,8 2,6 52,0 - - Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,3 6,5 2,0 1,6 54,6 - - Fast beredskab ,0 6,4 2,5 0,4 61,8 - - Kendt jordemoder ,3 6,7 1,2 3,7 42,1 - - Under 26 år 57 56,1 12,3 3,5 3,5 24, år ,3 6,8 3,1 1,6 49, år ,8 4,6 0,7 1,3 69,5 - - Over 35 år 48 31,3 4,2 0,0 0,0 64,6 - - Førstegangsfødende ,8 11,6 3,0 2,5 17,1 - - Flergangsfødende ,0 2,5 1,3 0,8 85,4 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 8

9 5. Hvordan vurderer du det/de offentlige tilbud om fødsels- og forældreforberedelse, som du har deltaget i? (fx forældreaftener, undervisning, rundvisning) (Omfatter kun kvinder, der har deltaget i fødsels- og forældreforberedelse) Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Landsresultatet ,8 63,0 11,9 2,3 - Region Midtjylland ,6 64,6 10,1 1,7 G Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,9 66,2 5,0 2,0 O Fast beredskab ,4 64,2 6,6 1,9 - - Kendt jordemoder 95 26,3 68,4 3,2 2,1 - - Under 26 år 43 23,3 67,4 4,7 4, år 96 32,3 64,6 2,1 1, år 45 24,4 68,9 6,7 0,0 - - Over 35 år 17 11,8 64,7 17,6 5,9 - - Førstegangsfødende ,2 64,4 5,5 1,8 - - Flergangsfødende 35 20,0 74,3 2,9 2,9 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 9

10 6a. Har den viden, du har fået fra jordemodercentret/sygehuset under din graviditet forberedt dig på at kunne håndtere opstart af amning? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,4 36,7 21,3 16,6 - - Region Midtjylland ,4 37,0 20,8 13,8 - O Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,6 38,0 16,6 10,8 - O Fast beredskab ,8 35,2 20,3 13,7 - - Kendt jordemoder ,0 42,5 10,4 6,0 - - Under 26 år 55 36,4 38,2 12,7 12, år ,6 37,3 12,7 4, år ,4 40,7 23,1 16,7 - - Over 35 år 40 30,0 32,5 20,0 17,5 - - Førstegangsfødende ,6 39,7 14,3 8,5 - - Flergangsfødende ,7 36,1 19,3 13,9 - - Vaginalt ,0 37,4 18,0 10,5 - - Ved akut kejsersnit 31 32,3 38,7 16,1 12,9 - - Ved planlagt kejsersnit 29 44,8 34,5 6,9 13,8 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 10

11 6b. Har den viden, du har fået fra jordemodercentret/sygehuset under din graviditet forberedt dig på at kunne håndtere fødselsforløbet fra fødslen gik i gang til du havde født? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,3 42,4 14,4 7,9 - - Region Midtjylland ,1 42,8 14,0 5,1 - O Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,3 42,1 13,1 2,5 - O Fast beredskab ,2 43,4 16,1 3,3 - - Kendt jordemoder ,3 40,0 8,4 1,3 - - Under 26 år 55 29,1 50,9 20,0 0, år ,5 37,6 8,8 0, år ,2 41,2 14,5 6,1 - - Over 35 år 41 26,8 51,2 17,1 4,9 - - Førstegangsfødende ,8 44,4 12,2 1,6 - - Flergangsfødende ,1 39,1 14,4 3,5 - - Vaginalt ,1 41,4 12,4 2,1 - - Ved akut kejsersnit 33 21,2 51,5 27,3 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 25 48,0 32,0 8,0 12,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 11

12 7. I hvilket omfang vurderer du, at du under graviditeten blev forberedt på komplicerede fødselsforløb? (fx akut kejsersnit, fødsel ved hjælp af sugekop, kraftig blødning) For lidt Passende For meget Landsresultatet ,9 59,8 1,3 - Region Midtjylland ,6 60,4 1,0 G Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,7 66,2 1,1 O Fast beredskab ,1 64,0 1,9 - - Kendt jordemoder ,4 69,6 0,0 - - Under 26 år 48 37,5 62,5 0, år ,4 72,3 1, år ,0 58,3 1,7 - - Over 35 år 38 28,9 71,1 0,0 - - Førstegangsfødende ,3 68,5 1,2 - - Flergangsfødende ,7 65,2 1,1 - - Vaginalt ,6 66,7 0,7 - - Ved akut kejsersnit 32 53,1 43,8 3,1 - - Ved planlagt kejsersnit 26 11,5 84,6 3,8 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 12

13 9a. Har du været indlagt på sygehuset/jordemodercentret under graviditeten ud over de almindelige planlagte konsultationer/besøg? (fx ved mange plukveer, forhøjet blodtryk, lille vægtstigning hos barnet eller bækkenløsning) Ja Nej Landsresultatet ,8 83,2 - - Region Midtjylland ,8 87,2 - - Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,3 85,7 - - Fast beredskab ,3 88,7 - - Kendt jordemoder ,1 80,9 - - Under 26 år 55 18,2 81, år ,3 83, år ,9 89,1 - - Over 35 år 43 11,6 88,4 - - Førstegangsfødende ,1 81,9 - - Flergangsfødende ,5 89,5 - - Vaginalt ,1 87,9 - - Ved akut kejsersnit 31 35,5 64,5 - - Ved planlagt kejsersnit 31 16,1 83,9 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 13

14 9b. Har du været på besøg på sygehuset/jordemodercentret under graviditeten ud over de almindelige planlagte konsultationer/besøg? (fx ved mange plukveer, forhøjet blodtryk, lille vægtstigning hos barnet eller bækkenløsning) Ja Nej Landsresultatet ,6 50,4 - - Region Midtjylland ,8 51,2 - - Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,9 53,1 - - Fast beredskab ,5 57,5 - - Kendt jordemoder ,4 45,6 - - Under 26 år 54 48,1 51, år ,9 54, år ,2 53,8 - - Over 35 år 46 52,2 47,8 - - Førstegangsfødende ,8 54,2 - - Flergangsfødende ,4 52,6 - - Vaginalt ,1 53,9 - - Ved akut kejsersnit 32 59,4 40,6 - - Ved planlagt kejsersnit 32 46,9 53,1 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 14

15 9c. Har du været i telefonisk kontakt med sygehuset/jordemodercentret under graviditeten ud over de almindelige planlagte konsultationer/besøg? (fx ved mange plukveer, forhøjet blodtryk, lille vægtstigning hos barnet eller bækkenløsning) Ja Nej Landsresultatet ,9 54,1 - - Region Midtjylland ,5 52,5 - - Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,4 53,6 - - Fast beredskab ,4 58,6 - - Kendt jordemoder ,8 45,2 - - Under 26 år 54 59,3 40, år ,4 51, år ,9 57,1 - - Over 35 år 44 34,1 65,9 - - Førstegangsfødende ,1 51,9 - - Flergangsfødende ,8 55,2 - - Vaginalt ,9 54,1 - - Ved akut kejsersnit 30 56,7 43,3 - - Ved planlagt kejsersnit 31 41,9 58,1 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 15

16 10a. Fik du den hjælp, du havde behov for under indlæggelse i forbindelse med graviditeten? (Omfatter kun kvinder, der har været indlagt under graviditeten) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,4 24,1 4,8 1,7 - Region Midtjylland ,2 26,1 2,1 2,6 G Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) 58 75,9 19,0 3,4 1,7 G Fast beredskab 28 64,3 28,6 3,6 3,6 - - Kendt jordemoder 30 86,7 10,0 3,3 0,0 - - Under 26 år 10 70,0 30,0 0,0 0, år 28 85,7 10,7 0,0 3, år 15 66,7 26,7 6,7 0,0 - - Over 35 år 5 60,0 20,0 20,0 0,0 - - Førstegangsfødende 33 78,8 15,2 6,1 0,0 - - Flergangsfødende 23 73,9 26,1 0,0 0,0 - - Vaginalt 41 75,6 17,1 4,9 2,4 - - Ved akut kejsersnit 11 90,9 9,1 0,0 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 5 60,0 40,0 0,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 16

17 10b. Fik du den hjælp, du havde behov for ved besøg på sygehus/i jordemodercenter? (Omfatter kun kvinder, der har besøgt sygehus/jordemodercenter ud over almindelige planlagte konsultationer/besøg under graviditeten) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,2 22,3 2,6 0,9 - Region Midtjylland ,6 20,0 1,7 0,6 O Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,9 12,6 1,0 1,5 O Fast beredskab ,3 14,2 1,8 1,8 - - Kendt jordemoder 86 88,4 10,5 0,0 1,2 - - Under 26 år 26 73,1 23,1 0,0 3, år 82 87,8 9,8 1,2 1, år 67 85,1 11,9 1,5 1,5 - - Over 35 år 24 87,5 12,5 0,0 0,0 - - Førstegangsfødende 86 83,7 15,1 1,2 0,0 - - Flergangsfødende ,0 10,2 0,9 1,9 - - Vaginalt ,2 9,8 1,2 1,8 - - Ved akut kejsersnit 19 68,4 31,6 0,0 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 15 86,7 13,3 0,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 17

18 10c. Fik du den hjælp, du havde behov for ved telefonisk kontakt? (Omfatter kun kvinder, der har haft telefonisk kontakt med sygehus/jordemodercenter under graviditeten) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,3 27,7 4,5 1,6 - Region Midtjylland ,3 24,7 3,7 1,3 O Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,3 19,1 2,6 2,1 O Fast beredskab ,6 21,1 3,7 3,7 - - Kendt jordemoder 85 82,4 16,5 1,2 0,0 - - Under 26 år 32 75,0 21,9 0,0 3, år 88 78,4 17,0 2,3 2, år 60 76,7 20,0 3,3 0,0 - - Over 35 år 14 64,3 21,4 7,1 7,1 - - Førstegangsfødende 91 79,1 17,6 2,2 1,1 - - Flergangsfødende 99 73,7 20,2 3,0 3,0 - - Vaginalt ,8 18,5 2,5 1,2 - - Ved akut kejsersnit 17 70,6 29,4 0,0 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 13 69,2 7,7 7,7 15,4 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 18

19 11. Oplevede du, at de informationer, du fik fra forskellige sundhedspersoner under din graviditet, stemte overens? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,7 45,9 8,5 2,9 - Region Midtjylland ,9 45,2 6,9 2,0 O Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,2 42,1 5,1 2,6 O Fast beredskab ,6 41,9 5,5 2,9 - - Kendt jordemoder ,3 42,4 4,4 1,9 - - Under 26 år 54 31,5 64,8 3,7 0, år ,6 36,1 2,2 2, år ,9 42,5 8,9 2,7 - - Over 35 år 47 48,9 38,3 6,4 6,4 - - Førstegangsfødende ,4 40,8 5,2 0,5 - - Flergangsfødende ,5 42,9 4,8 3,9 - - Vaginalt ,4 42,0 4,4 2,2 - - Ved akut kejsersnit 34 38,2 47,1 11,8 2,9 - - Ved planlagt kejsersnit 33 48,5 39,4 6,1 6,1 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 19

20 FØDSLEN 13. Inddrages passende i beslutninger omkring planlagt kejsersnit (33) 14. Får den information hun har behov for forud for det planlagte kejsersnit (33) 15. Tryg ved telefonrådgivning fra fødeafdeling, da fødslen går i gang (358) 16. Modtagelsen på sygehuset ved fødslen er god (404) 18. Får talt med personale, om det hun har behov for om igangsættelse (125) 19. Inddrages passende i beslutninger om igangsættelsen (122) 20. Tryg ved den måde igangsættelsen foregår på (124) 22. Jordemoder er til stede på fødestuen i passende omfang (386) 23. Informeres godt om, hvad der sker under fødslen (403) 24. Får den hjælp til at lindre smerter under fødslen hun har behov for (249) 25. Får den støtte fra personalet under fødslen hun har behov for (383) 27. Tryg ved personalets håndtering af situationen ved fødselskomplikation (104) 29. Personalet involverer partneren i ønsket omfang under fødslen (401) 30. Den samlede oplevelse af fødslen er god (414) * G G O O O 93 7 G O 94 6 G G G G G G O % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 12 om fødselstype (vaginal fødsel, akut kejsersnit og planlagt kejsersnit) indgår ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negative andele. Spørgsmålet indgår i undersøgelsen som en baggrundsvariabel, som kvinderne selv svarer på i spørgeskemaet. Svarfordelingen for fødselstype er vist i tabellen i kapitlet "datamateriale". Fødselstype er også vist som baggrundsvariabel på flere spørgsmål, der kan ses i tabellerne senere i rapporten. Spørgsmål 17 og 26 indgår ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negative. Spørgsmålene kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Kommentarfelter Kvinder, der er blevet igangsat, har mulighed for at skrive en kommentar til dette (spørgsmål 21). Kvinder, der har oplevet komplikationer under fødslen, har også mulighed for at skrive en kommentar til, hvordan personalet håndterede situationen (spørgsmål 28). Endvidere har kvinderne mulighed for at skrive en kommentar til fødslen/kejsersnittet i et åbent kommentarfelt (spørgsmål 31). De kommentarer, kvinderne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til fødestedet. LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 20

21 13. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes omkring det planlagte kejsersnit? (Omfatter kun kvinder, der har fået planlagt kejsersnit) For lidt Passende For meget Landsresultatet 505 7,4 89,3 3,2 - Region Midtjylland 142 7,1 90,1 2,8 G Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) 33 15,2 84,8 0,0 * G Fast beredskab 25 12,0 88,0 0,0 - - Kendt jordemoder 8 25,0 75,0 0,0 - - Under 26 år 1 0,0 100,0 0, år 11 18,2 81,8 0, år 11 9,1 90,9 0,0 - - Over 35 år 10 20,0 80,0 0,0 - - Førstegangsfødende 10 30,0 70,0 0,0 - - Flergangsfødende 22 4,5 95,5 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 21

22 14. Fik du den information, du havde behov for, forud for det planlagte kejsersnit? (Omfatter kun kvinder, der har fået planlagt kejsersnit) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,7 25,0 6,0 2,3 - Region Midtjylland ,0 23,0 4,3 2,7 G Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) 33 63,6 27,3 0,0 9,1 G Fast beredskab 25 72,0 24,0 0,0 4,0 - - Kendt jordemoder 8 37,5 37,5 0,0 25,0 - - Under 26 år 1 100,0 0,0 0,0 0, år 11 63,6 27,3 0,0 9, år 11 72,7 18,2 0,0 9,1 - - Over 35 år 10 50,0 40,0 0,0 10,0 - - Førstegangsfødende 10 50,0 20,0 0,0 30,0 - - Flergangsfødende 22 68,2 31,8 0,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 22

23 15. Var du tryg ved den rådgivning, du fik, da du ringede til fødeafdelingen, da fødslen gik i gang? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit, og som ringede til fødeafdelingen) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,1 23,7 6,1 3,0 - Region Midtjylland ,9 21,9 4,9 1,3 O Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,9 22,6 4,7 1,7 O Fast beredskab ,7 24,3 4,8 2,2 - - Kendt jordemoder ,0 19,5 4,7 0,8 - - Under 26 år 46 58,7 23,9 10,9 6, år ,7 22,2 1,9 1, år ,8 22,5 5,8 0,8 - - Over 35 år 34 70,6 23,5 5,9 0,0 - - Førstegangsfødende ,1 20,4 4,3 1,2 - - Flergangsfødende ,8 23,8 5,3 2, uge eller før 30 70,0 30,0 0,0 0, uge eller efter ,0 22,0 5,2 1,8 - - Vaginalt ,2 21,9 5,1 1,8 - - Ved akut kejsersnit 25 68,0 32,0 0,0 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 23

24 16. Hvordan oplevede du modtagelsen på sygehuset, da du skulle føde/have kejsersnit? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit) Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Landsresultatet ,4 36,6 4,7 2,3 - Region Midtjylland ,7 37,1 3,5 0,7 O Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,9 33,4 2,2 0,5 O Fast beredskab ,1 33,8 3,0 0,0 - - Kendt jordemoder ,2 32,6 0,7 1,4 - - Under 26 år 49 61,2 32,7 4,1 2, år ,5 28,9 0,6 0, år ,2 38,4 3,6 0,7 - - Over 35 år 44 61,4 36,4 2,3 0,0 - - Førstegangsfødende ,7 30,6 2,2 0,6 - - Flergangsfødende ,6 35,6 2,3 0, uge eller før 40 67,5 32,5 0,0 0, uge eller efter ,5 33,5 2,5 0,5 - - Vaginalt ,1 33,2 2,1 0,6 - - Ved akut kejsersnit 33 57,6 39,4 3,0 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 31 67,7 29,0 3,2 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 24

25 17. Blev din fødsel sat i gang? (fx med piller, drop, hindeløsning eller andet, hvis din fødsel ikke gik i gang af sig selv) Ja Nej Landsresultatet ,7 63,3 - - Region Midtjylland ,1 64,9 - - Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,7 68,3 - - Fast beredskab ,2 67,8 - - Kendt jordemoder ,9 69,1 - - Under 26 år 52 34,6 65, år ,2 69, år ,9 69,1 - - Over 35 år 37 37,8 62,2 - - Førstegangsfødende ,5 68,5 - - Flergangsfødende ,5 67, uge eller før 37 29,7 70, uge eller efter ,9 68,1 - - Vaginalt ,0 69,0 - - Ved akut kejsersnit 33 39,4 60,6 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 25

26 18. Fik du talt med personalet, om det du havde behov for, omkring igangsættelsen af fødslen? (Omfatter kun kvinder, der er blevet igangsat) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,4 32,7 9,6 3,2 - Region Midtjylland ,9 31,6 7,5 2,0 O Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,2 24,0 7,2 1,6 O Fast beredskab 79 65,8 25,3 6,3 2,5 - - Kendt jordemoder 46 69,6 21,7 8,7 0,0 - - Under 26 år 18 66,7 27,8 5,6 0, år 51 68,6 23,5 5,9 2, år 42 66,7 23,8 7,1 2,4 - - Over 35 år 14 64,3 21,4 14,3 0,0 - - Førstegangsfødende 56 60,7 26,8 8,9 3,6 - - Flergangsfødende 68 73,5 22,1 4,4 0, uge eller før ,0 0,0 0,0 0, uge eller efter ,0 26,3 7,9 1,8 - - Vaginalt ,5 23,2 6,3 0,0 - - Ved akut kejsersnit 13 38,5 30,8 15,4 15,4 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 26

27 19. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes omkring igangsættelsen af fødslen? (Omfatter kun kvinder, der er blevet igangsat) For lidt Passende For meget Landsresultatet ,3 88,1 1,6 - Region Midtjylland 600 6,5 91,2 2,3 O Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) 122 4,1 92,6 3,3 G Fast beredskab 78 2,6 94,9 2,6 - - Kendt jordemoder 44 6,8 88,6 4,5 - - Under 26 år 18 5,6 94,4 0, år 50 2,0 94,0 4, år 41 2,4 92,7 4,9 - - Over 35 år 13 15,4 84,6 0,0 - - Førstegangsfødende 54 3,7 92,6 3,7 - - Flergangsfødende 67 4,5 92,5 3, uge eller før 11 0,0 90,9 9, uge eller efter 111 4,5 92,8 2,7 - - Vaginalt 109 3,7 92,7 3,7 - - Ved akut kejsersnit 13 7,7 92,3 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 27

28 20. Var du tryg ved den måde igangsættelsen foregik på? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,3 29,3 5,7 2,6 - Region Midtjylland ,6 28,4 4,7 2,3 G Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,2 26,6 0,8 2,4 O Fast beredskab 79 72,2 25,3 1,3 1,3 - - Kendt jordemoder 45 66,7 28,9 0,0 4,4 - - Under 26 år 18 61,1 27,8 5,6 5, år 50 72,0 28,0 0,0 0, år 42 71,4 28,6 0,0 0,0 - - Over 35 år 14 71,4 14,3 0,0 14,3 - - Førstegangsfødende 55 67,3 27,3 1,8 3,6 - - Flergangsfødende 68 72,1 26,5 0,0 1, uge eller før 11 72,7 27,3 0,0 0, uge eller efter ,9 26,5 0,9 2,7 - - Vaginalt ,9 24,3 0,0 1,8 - - Ved akut kejsersnit 13 38,5 46,2 7,7 7,7 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 28

29 22. I hvilket omfang var der en jordemoder til stede hos dig, mens du var på fødestuen? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit) For lidt Passende For meget Landsresultatet ,2 92,7 2,2 - Region Midtjylland ,0 93,0 2,0 G Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) 386 3,4 93,8 2,8 G Fast beredskab 240 4,2 92,1 3,8 - - Kendt jordemoder 146 2,1 96,6 1,4 - - Under 26 år 51 9,8 88,2 2, år 165 2,4 94,5 3, år 135 2,2 94,1 3,7 - - Over 35 år 35 2,9 97,1 0,0 - - Førstegangsfødende 174 4,0 93,1 2,9 - - Flergangsfødende 205 2,4 94,6 2, uge eller før 35 5,7 91,4 2, uge eller efter 351 3,1 94,0 2,8 - - Vaginalt 355 3,4 93,8 2,8 - - Ved akut kejsersnit 31 3,2 93,5 3,2 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 29

30 23. Hvordan vurderer du, at du blev informeret om, hvad der skete under fødslen? Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Landsresultatet ,2 39,2 4,7 1,9 - Region Midtjylland ,9 41,3 4,5 1,3 G Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,3 39,7 4,5 0,5 G Fast beredskab ,8 44,2 5,2 0,8 - - Kendt jordemoder ,5 32,2 3,3 0,0 - - Under 26 år 51 47,1 41,2 9,8 2, år ,0 34,5 3,5 0, år ,2 42,6 4,4 0,7 - - Over 35 år 45 48,9 48,9 2,2 0,0 - - Førstegangsfødende ,9 39,0 6,0 0,0 - - Flergangsfødende ,0 39,8 3,2 0, uge eller før 38 55,3 39,5 5,3 0, uge eller efter ,3 39,7 4,4 0,5 - - Vaginalt ,7 40,2 3,5 0,6 - - Ved akut kejsersnit 31 48,4 32,3 19,4 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 31 58,1 41,9 0,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 30

31 24. Fik du den hjælp til at lindre smerter under fødslen, som du havde behov for? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,5 29,7 7,1 4,6 - Region Midtjylland ,3 34,5 5,7 4,5 G Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,2 31,3 5,6 4,8 G Fast beredskab ,5 31,3 6,9 4,4 - - Kendt jordemoder 89 59,6 31,5 3,4 5,6 - - Under 26 år 38 52,6 31,6 10,5 5, år ,2 25,5 7,5 2, år 84 54,8 36,9 2,4 6,0 - - Over 35 år 21 52,4 38,1 0,0 9,5 - - Førstegangsfødende ,8 32,0 4,8 2,4 - - Flergangsfødende ,2 31,7 6,7 7, uge eller før 23 73,9 21,7 4,3 0, uge eller efter ,6 32,3 5,8 5,3 - - Vaginalt ,8 33,6 5,5 5,1 - - Ved akut kejsersnit 32 75,0 15,6 6,3 3,1 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 31

32 25. Fik du den støtte fra personalet, som du havde behov for under fødslen? (Omfatter kun kvinder, der har født vaginalt eller ved akut kejsersnit) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,9 16,7 3,5 1,9 - Region Midtjylland ,0 17,4 3,1 1,4 G Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,6 17,8 2,6 1,0 G Fast beredskab ,9 20,3 2,5 1,3 - - Kendt jordemoder ,9 13,7 2,7 0,7 - - Under 26 år 52 73,1 19,2 1,9 5, år ,7 15,9 1,8 0, år ,9 19,2 3,8 0,0 - - Over 35 år 37 78,4 18,9 2,7 0,0 - - Førstegangsfødende ,3 18,9 2,3 0,6 - - Flergangsfødende ,6 16,4 3,0 1, uge eller før 37 78,4 18,9 2,7 0, uge eller efter ,6 17,6 2,6 1,2 - - Vaginalt ,9 16,9 2,0 1,1 - - Ved akut kejsersnit 34 64,7 26,5 8,8 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 32

33 26. Opstod der komplikationer under din fødsel? (fx mistanke om iltmangel hos barnet, kraftig blødning, behov for akut kejsersnit, fødsel ved hjælp af sugekop, skade på endetarmens ringmuskel) Ja Nej Landsresultatet ,0 68,0 - - Region Midtjylland ,2 68,8 - - Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,6 74,4 - - Fast beredskab ,7 73,3 - - Kendt jordemoder ,6 76,4 - - Under 26 år 48 25,0 75, år ,9 74, år ,4 74,6 - - Over 35 år 46 26,1 73,9 - - Førstegangsfødende ,5 65,5 - - Flergangsfødende ,1 81, uge eller før 42 16,7 83, uge eller efter ,6 73,4 - - Vaginalt ,9 78,1 - - Ved akut kejsersnit 32 71,9 28,1 - - Ved planlagt kejsersnit 32 18,8 81,3 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 33

34 27. Følte du dig tryg ved personalets håndtering af situationen? (Omfatter kun kvinder, der har haft komplikationer under fødslen) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,5 21,4 6,5 2,6 - Region Midtjylland ,6 21,0 5,6 1,8 G Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,0 19,2 4,8 1,9 G Fast beredskab 69 72,5 18,8 5,8 2,9 - - Kendt jordemoder 35 77,1 20,0 2,9 0,0 - - Under 26 år 12 66,7 8,3 25,0 0, år 44 75,0 22,7 2,3 0, år 36 83,3 13,9 0,0 2,8 - - Over 35 år 12 50,0 33,3 8,3 8,3 - - Førstegangsfødende 61 75,4 18,0 6,6 0,0 - - Flergangsfødende 40 70,0 22,5 2,5 5, uge eller før 7 85,7 14,3 0,0 0, uge eller efter 97 73,2 19,6 5,2 2,1 - - Vaginalt 75 74,7 18,7 4,0 2,7 - - Ved akut kejsersnit 23 73,9 17,4 8,7 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 6 66,7 33,3 0,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 34

35 29. Involverede personalet på sygehuset din eventuelle partner i det omfang du/i ønskede under fødslen? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,6 22,9 3,5 1,1 - - Region Midtjylland ,2 23,3 2,8 0,7 - G Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,8 21,2 3,5 0,5 - G Fast beredskab ,8 20,2 5,2 0,8 - - Kendt jordemoder ,5 22,8 0,7 0,0 - - Under 26 år 51 68,6 25,5 3,9 2, år ,9 18,1 2,9 0, år ,9 23,0 4,4 0,7 - - Over 35 år 44 75,0 22,7 2,3 0,0 - - Førstegangsfødende ,4 19,1 3,9 0,6 - - Flergangsfødende ,6 22,7 3,2 0, uge eller før 40 75,0 22,5 2,5 0, uge eller efter ,8 21,1 3,6 0,6 - - Vaginalt ,0 18,9 3,5 0,6 - - Ved akut kejsersnit 31 61,3 32,3 6,5 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 31 64,5 35,5 0,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 35

36 30. Hvad er din samlede oplevelse af fødslen/kejsersnittet? Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Landsresultatet ,3 32,6 4,9 2,2 - Region Midtjylland ,2 32,9 4,4 1,5 G Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,5 30,7 4,3 0,5 O Fast beredskab ,1 32,2 5,4 0,4 - - Kendt jordemoder ,6 28,1 2,6 0,7 - - Under 26 år 52 53,8 34,6 9,6 1, år ,7 27,6 1,7 0, år ,7 33,8 3,5 0,0 - - Over 35 år 46 58,7 28,3 10,9 2,2 - - Førstegangsfødende ,5 30,1 4,4 1,1 - - Flergangsfødende ,9 29,6 4,5 0, uge eller før 42 59,5 35,7 4,8 0, uge eller efter ,1 30,1 4,3 0,5 - - Vaginalt ,6 27,1 3,7 0,6 - - Ved akut kejsersnit 33 30,3 54,5 15,2 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 31 54,8 45,2 0,0 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 36

37 EFTER FØDSLEN 32. Får den hjælp hun har brug for til at kunne amme på sygehuset (358) 33. Får den hjælp hun har brug for til at kunne pleje barnet på sygehuset (336) 34. Sygehuspersonalet svarer på kvindens spørgsmål efter fødslen (381) 35. Får den ro og hvile hun har behov for på sygehuset (397) 36. Den samlede oplevelse af opholdet på sygehuset efter fødslen er god (395) 38. Perioden, fra kvinden har født til udskrivelse, er passende (397) 39. Tryg ved at skulle hjem fra sygehuset (397) 40. Har talt med personalet om fødslen efter hun har født (306) 42. Ikke i tvivl om amning/ernæring af barn efter udskrivelse (394) 43. Ved hvad hun skal være opmærksom på ift. barns trivsel efter udskrivelse (392) 44. Informeres om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål efter udskrivelse (392) 46. Får svar på spørgsmål ved henvendelse til sygehuset efter udskrivelse (145) 49. Perioden, fra udskrivelse til besøg af sundhedsplejerske, er passende (376) 50. Får den rådgivning af sundhedsplejersken hun har behov for (378) O O O O O O O O G O 97 3 O G G G % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 37 om indlæggelseslængde og 48 om sundhedsplejebesøg indgår ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negative andele. Spørgsmålene indgår i undersøgelsen som baggrundsvariable, som kvinderne selv svarer på i spørgeskemaet. Svarfordelingerne for de to spørgsmål er vist i tabellen i kapitlet "datamateriale". De er også vist som baggrundsvariable på flere spørgsmål, der kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Spørgsmål 45 indgår ligeledes ikke i figuren, da svarkategorierne ikke kan opgøres i positive og negative andele. Spørgsmålet kan ses i tabellerne senere i kapitlet. Kommentarfelter Hvis kvinden har svaret "Nej, kun i mindre " eller "Nej, slet ikke" til, om hun efter fødslen har talt med personale fra sygehuset/jordemodercentret om fødslen i det omfang, hun havde behov for, kan hun uddybe, hvad hun gerne ville have talt med personalet om efter fødslen i et åbent kommentarfelt (spørgsmål 41). Hun har også mulighed for i et kommentarfelt at uddybe sin oplevelse af perioden, fra hun kom hjem fra sygehuset, til hun blev kontaktet af sundhedsplejersken (spørgsmål 47). Endelig kan kvinden skrive i åbne kommentarfelter, hvis hun mener, at noget kunne være gjort bedre i forbindelse med graviditets-, fødsels- og barselsforløbet (spørgsmål 51), eller hvis noget var særligt godt (spørgsmål 52). De kommentarer, som kvinderne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til fødestedet. LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 37

38 32. Fik du den hjælp, du havde brug for til at kunne amme eller give modermælkserstatning til dit barn, mens du var på sygehuset? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,6 31,3 11,9 6,1 - Region Midtjylland ,4 31,0 9,7 4,9 O Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,5 31,3 8,9 5,3 O Fast beredskab ,8 32,0 8,7 6,5 - - Kendt jordemoder ,5 29,9 9,4 3,1 - - Under 26 år 49 53,1 30,6 8,2 8, år ,9 32,9 11,2 2, år ,7 29,5 6,6 8,2 - - Over 35 år 35 54,3 31,4 8,6 5,7 - - Førstegangsfødende ,0 29,6 8,9 4,5 - - Flergangsfødende ,4 32,9 9,2 6, uge eller før 43 74,4 16,3 7,0 2, uge eller efter ,7 33,3 9,2 5,7 - - Vaginalt ,4 31,9 9,4 5,4 - - Ved akut kejsersnit 31 51,6 35,5 9,7 3,2 - - Ved planlagt kejsersnit 29 69,0 20,7 3,4 6,9 - - Mindre end 24 timer ,9 36,8 12,9 6, timer - 2 dage ,8 31,4 4,9 3,9 - - Mere end 2 dage 78 70,5 19,2 5,1 5,1 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 38

39 33. Fik du den hjælp, du havde brug for til at kunne pleje dit nyfødte barn, mens du var på sygehuset? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,0 29,7 8,6 3,6 - Region Midtjylland ,7 27,7 5,3 2,2 O Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,9 22,0 5,1 3,0 O Fast beredskab ,4 22,8 5,1 3,7 - - Kendt jordemoder ,7 20,7 5,0 1,7 - - Under 26 år 46 69,6 19,6 8,7 2, år ,9 24,0 2,7 1, år ,3 21,8 6,4 4,5 - - Over 35 år 34 70,6 17,6 5,9 5,9 - - Førstegangsfødende ,4 24,6 5,7 2,3 - - Flergangsfødende ,6 19,7 4,5 3, uge eller før 42 83,3 11,9 2,4 2, uge eller efter ,0 23,5 5,4 3,1 - - Vaginalt ,8 22,9 5,0 3,2 - - Ved akut kejsersnit 29 65,5 20,7 10,3 3,4 - - Ved planlagt kejsersnit 28 85,7 14,3 0,0 0,0 - - Mindre end 24 timer ,5 26,5 5,8 3, timer - 2 dage ,0 22,0 5,0 2,0 - - Mere end 2 dage 76 78,9 14,5 2,6 3,9 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 39

40 34. Gav personalet på sygehuset dig svar på dine spørgsmål efter fødslen/kejsersnittet? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,8 28,0 5,5 1,8 - Region Midtjylland ,4 24,8 4,9 0,9 O Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,2 18,1 4,2 0,5 O Fast beredskab ,3 19,2 4,2 0,4 - - Kendt jordemoder ,7 16,3 4,3 0,7 - - Under 26 år 50 74,0 22,0 2,0 2, år ,6 14,1 3,7 0, år ,0 17,8 6,2 0,0 - - Over 35 år 39 66,7 30,8 2,6 0,0 - - Førstegangsfødende ,0 19,4 5,0 0,6 - - Flergangsfødende ,9 17,5 3,6 0, uge eller før 41 82,9 14,6 2,4 0, uge eller efter ,5 18,5 4,4 0,6 - - Vaginalt ,6 17,4 3,4 0,6 - - Ved akut kejsersnit 32 65,6 21,9 12,5 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 27 74,1 22,2 3,7 0,0 - - Mindre end 24 timer ,0 15,4 5,1 0, timer - 2 dage ,4 24,8 2,9 1,0 - - Mere end 2 dage 76 80,3 15,8 3,9 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 40

41 35. Var der mulighed for at få den ro og hvile, du havde behov for, mens du var på sygehuset? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,3 25,8 9,9 6,0 - Region Midtjylland ,4 25,4 7,3 2,8 O Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,0 21,9 6,3 2,8 O Fast beredskab ,0 22,1 6,7 3,2 - - Kendt jordemoder ,8 21,5 5,6 2,1 - - Under 26 år 50 66,0 18,0 12,0 4, år ,6 21,4 5,4 0, år ,2 23,0 6,7 5,2 - - Over 35 år 44 70,5 25,0 2,3 2,3 - - Førstegangsfødende ,5 19,7 5,1 2,8 - - Flergangsfødende ,3 22,7 7,1 2, uge eller før 40 75,0 25,0 0,0 0, uge eller efter ,3 21,6 7,0 3,1 - - Vaginalt ,8 22,3 6,0 3,0 - - Ved akut kejsersnit 32 65,6 18,8 12,5 3,1 - - Ved planlagt kejsersnit 29 75,9 20,7 3,4 0,0 - - Mindre end 24 timer ,3 23,8 8,6 4, timer - 2 dage ,5 18,9 3,8 1,9 - - Mere end 2 dage 77 75,3 20,8 3,9 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 41

42 36. Hvad er din samlede oplevelse af opholdet på sygehuset efter fødslen/kejsersnittet? Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Landsresultatet ,1 38,6 7,4 2,9 - Region Midtjylland ,7 40,0 4,0 1,3 O Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,0 34,7 3,3 1,0 O Fast beredskab ,1 36,0 3,2 0,8 - - Kendt jordemoder ,7 32,4 3,5 1,4 - - Under 26 år 50 48,0 38,0 12,0 2, år ,7 33,9 1,8 0, år ,7 34,6 2,3 1,5 - - Over 35 år 44 63,6 34,1 2,3 0,0 - - Førstegangsfødende ,4 37,6 2,8 1,1 - - Flergangsfødende ,3 31,9 3,8 1, uge eller før 40 72,5 25,0 2,5 0, uge eller efter ,7 35,8 3,4 1,1 - - Vaginalt ,7 34,7 2,7 0,9 - - Ved akut kejsersnit 32 50,0 37,5 9,4 3,1 - - Ved planlagt kejsersnit 29 65,5 31,0 3,4 0,0 - - Mindre end 24 timer ,3 36,4 3,3 1, timer - 2 dage ,4 35,8 3,8 0,9 - - Mere end 2 dage 78 66,7 29,5 2,6 1,3 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 42

43 38. Hvordan vurderer du længden af perioden, fra du havde født, til du kom hjem? For kort Passende For lang Landsresultatet ,9 81,7 8,4 - Region Midtjylland ,3 83,6 6,1 O Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) 397 8,6 85,6 5,8 O Fast beredskab ,4 84,5 5,2 - - Kendt jordemoder 146 5,5 87,7 6,8 - - Under 26 år 50 10,0 80,0 10, år 168 4,2 91,7 4, år ,1 82,6 7,2 - - Over 35 år 41 19,5 78,0 2,4 - - Førstegangsfødende 178 5,6 87,6 6,7 - - Flergangsfødende ,8 84,0 5, uge eller før 39 7,7 82,1 10, uge eller efter 358 8,7 86,0 5,3 - - Vaginalt 336 8,9 85,1 6,0 - - Ved akut kejsersnit 32 6,3 87,5 6,3 - - Ved planlagt kejsersnit 29 6,9 89,7 3,4 - - Mindre end 24 timer ,1 82,7 4, timer - 2 dage 106 4,7 89,6 5,7 - - Mere end 2 dage 77 1,3 88,3 10,4 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 43

44 39. Hvor tryg eller utryg var du ved at skulle hjem fra sygehuset? Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg Landsresultatet ,6 45,2 6,0 1,2 - Region Midtjylland ,4 45,6 5,5 1,4 G Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,1 42,6 3,5 1,8 O Fast beredskab ,6 44,2 3,6 1,6 - - Kendt jordemoder ,8 39,7 3,4 2,1 - - Under 26 år 50 58,0 34,0 4,0 4, år ,6 44,0 1,8 0, år ,4 43,8 3,6 2,2 - - Over 35 år 42 45,2 42,9 9,5 2,4 - - Førstegangsfødende ,1 50,0 3,4 0,6 - - Flergangsfødende ,5 35,8 3,8 2, uge eller før 40 45,0 50,0 2,5 2, uge eller efter ,9 41,7 3,6 1,7 - - Vaginalt ,4 39,6 3,0 2,1 - - Ved akut kejsersnit 32 31,3 62,5 6,3 0,0 - - Ved planlagt kejsersnit 29 37,9 55,2 6,9 0,0 - - Mindre end 24 timer ,2 35,2 3,3 3, timer - 2 dage ,1 49,1 2,8 0,0 - - Mere end 2 dage 78 41,0 53,8 5,1 0,0 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 44

45 40. Har du, efter du har født, talt om fødslen med personale fra sygehuset/jordemodercentret i det omfang, du havde behov for? (Omfatter kun kvinder, som har haft behov for det, og som ikke har en samtale planlagt på et senere tidspunkt end besvarelsen) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,2 30,6 11,9 15,2 - Region Midtjylland ,3 30,0 12,5 14,1 G Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,0 27,1 10,1 11,8 O Fast beredskab ,4 28,4 11,1 12,1 - - Kendt jordemoder ,2 25,0 8,6 11,2 - - Under 26 år 36 50,0 27,8 2,8 19, år ,8 26,0 7,6 7, år ,4 30,6 12,0 12,0 - - Over 35 år 31 38,7 19,4 22,6 19,4 - - Førstegangsfødende ,9 30,7 6,6 13,9 - - Flergangsfødende ,7 24,4 12,8 9, uge eller før 28 53,6 21,4 10,7 14, uge eller efter ,7 27,7 10,1 11,5 - - Vaginalt ,8 28,2 9,8 10,2 - - Ved akut kejsersnit 30 40,0 23,3 13,3 23,3 - - Ved planlagt kejsersnit 21 57,1 19,0 9,5 14,3 - - Mindre end 24 timer ,3 24,1 11,1 10, timer - 2 dage 81 43,2 35,8 9,9 11,1 - - Mere end 2 dage 63 52,4 23,8 7,9 15,9 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 45

46 42. Var du i tvivl om noget vedrørende amning eller ernæring af dit barn, efter du kom hjem? høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,1 24,1 30,5 36,3 - Region Midtjylland ,4 25,3 30,8 35,5 G Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) 394 6,9 24,1 31,7 37,3 G Fast beredskab 250 6,8 25,2 32,4 35,6 - - Kendt jordemoder 144 6,9 22,2 30,6 40,3 - - Under 26 år 49 10,2 16,3 38,8 34, år 168 4,8 23,8 35,1 36, år 136 6,6 27,9 28,7 36,8 - - Over 35 år 41 12,2 22,0 19,5 46,3 - - Førstegangsfødende ,1 25,3 36,5 28,1 - - Flergangsfødende 209 4,3 23,0 28,2 44, uge eller før 40 12,5 22,5 20,0 45, uge eller efter 354 6,2 24,3 33,1 36,4 - - Vaginalt 335 6,0 23,9 31,3 38,8 - - Ved akut kejsersnit 31 9,7 25,8 35,5 29,0 - - Ved planlagt kejsersnit 28 14,3 25,0 32,1 28,6 - - Mindre end 24 timer 214 7,0 25,2 26,6 41, timer - 2 dage 104 5,8 23,1 37,5 33,7 - - Mere end 2 dage 76 7,9 22,4 38,2 31,6 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 46

47 43. Vidste du, hvad du skulle være opmærksom på dit nyfødte barns trivsel eller mistrivsel, efter du kom hjem? (fx gulsot, spise-, urin-, afførings- og sovemønster) høj nogen Nej, kun i mindre Nej, slet ikke Landsresultatet ,6 35,5 5,7 2,2 - Region Midtjylland ,1 33,2 5,0 1,7 O Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) ,8 26,5 4,8 1,8 O Fast beredskab ,5 28,2 5,6 1,6 - - Kendt jordemoder ,8 23,6 3,5 2,1 - - Under 26 år 47 63,8 27,7 4,3 4, år ,1 24,0 4,8 1, år ,4 27,0 4,4 2,2 - - Over 35 år 41 58,5 34,1 7,3 0,0 - - Førstegangsfødende ,7 35,8 7,4 1,1 - - Flergangsfødende ,6 19,6 2,9 1, uge eller før 39 69,2 23,1 7,7 0, uge eller efter ,6 26,9 4,5 2,0 - - Vaginalt ,6 26,4 4,5 1,5 - - Ved akut kejsersnit 31 51,6 35,5 9,7 3,2 - - Ved planlagt kejsersnit 28 75,0 17,9 3,6 3,6 - - Mindre end 24 timer ,0 22,0 4,7 1, timer - 2 dage ,8 31,4 3,9 2,9 - - Mere end 2 dage 76 59,2 32,9 6,6 1,3 - - LUP Fødeafdelingen (Herning og Holstebro), Hospitalsenheden Vest SIDE 47

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen Rigshospitalet Spørgeskemaet er udsendt til 1333 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste graviditet, fødsel og

Læs mere

LUP Fødende Partnere

LUP Fødende Partnere Fødeafdelingen Hospitalsenheden Vest Eventuelle partnere til de kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om partnerens

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_2013

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_2013 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_2013 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar.

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste graviditet, fødsel og

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Fødende kvinders oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 1.165 fødende kvinder fra perioden 1. august til 31. oktober 2018. 616 kvinder (53%) har

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 584 fødende kvinder fra perioden 1. august til 31. oktober 2018. 296 kvinder (51%) har svaret

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Fødende kvinders oplevelser: Aarhus niversitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 1.201 fødende kvinder fra perioden 1. august til 31. oktober 2017. 680 kvinder (57%) har

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017 LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2016 Fortroligt indtil 15. marts 2017 1 Om LUP 2016 Undersøgelser i LUP 2016 Planlagt ambulante patienter i RSYD Planlagt indlagte patienter i RSYD

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 5.533 kvinder, der har født 204 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Undersøgelsen er blandt 400 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 (LUP Fødende) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 (LUP Fødende) Sundhed- Plan og Kvalitet Kvalitetskontoret Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2014 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.500 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Kort version

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Kort version Metode Fakta ogog metode fakta 2016 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Kort version Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 6.798 kvinder, der har født 2016 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Metode Fakta ogog metode fakta 2016 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport LUP Fødende

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende

LUP 2013 resultater For LUP indlagte, LUP ambulante, LUP fødende Sundhedssamordningsudvalget.4.4 LP resultater For LP indlagte, LP ambulante, LP fødende Fortroligt indtil offentliggørelsen i uge 8 4 844 LP Samlet indtryk Region Syddanmark, regionsniveau LP indlagte

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Fødende 2012. Fakta, baggrund og metode for

LUP Fødende 2012. Fakta, baggrund og metode for Fakta om LUP Fødende 2012 Fakta, baggrund og metode for LUP Fødende 2012 Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

LUP 2013 resultater For LUP fødende samt elementer fra LUP indlagte og LUP ambulante

LUP 2013 resultater For LUP fødende samt elementer fra LUP indlagte og LUP ambulante Møde i Sundhedskoordinationsudvalget d. 2. august 204 LP 203 resultater For LP fødende samt elementer fra LP indlagte og LP ambulante 906204 Regioners indbyrdes gruppering i LP 203 LP fødende LP 203 Antal

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold Overblik... 2 Sammenligninger... 2 Hvad viser figuren?... 3 Hvad viser tabellerne?... 5 Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for LUP Fødende: Analysemetoderne,

Læs mere

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013

Patientoplevet kvalitet LUP fødende resultater 2013 Patientoplevet kvalitet LP fødende resultater 2013 SASFREMSTILLIN Region Syddanmark inviterer hvert år en stor gruppe af fødende kvinder til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende kvindernes

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Metode Fakta og og metode fakta 2015 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport LUP

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Metode Fakta ogog metode fakta 2014 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport LUP Fødende

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Fødende. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Udarbejdet af Kompetencecenter for Patientoplevelser på vegne af regionerne

Fødende. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Udarbejdet af Kompetencecenter for Patientoplevelser på vegne af regionerne 2017 Fødende Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Kompetencecenter for Patientoplevelser på vegne af regionerne Indhold LUP Fødende 2017 Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.322 kvinder, der har født 2015 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Kort version

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Kort version Metode Fakta og og metode fakta 2015 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Kort version Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport

Læs mere

Omkodning af svar og svarkategorier

Omkodning af svar og svarkategorier Omkodning af svar og svarer I resultaterne er nogle spørgsmål opgjort anderledes, end de fremstår i spørgeskemaet. Det skyldes, at der er foretaget omkodninger, som vi her vil gøre rede for. Der findes

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Kort version

Faktarapport. LUP Fødende. Uddybende information om koncept og metode. Kort version Metode Fakta ogog metode fakta 2014 Faktarapport LUP Fødende Uddybende information om koncept og metode Kort version Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Faktarapport

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013

Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Patienters oplevelser i Region Sjælland 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.868 indlagte og 25.682 ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerunderinddragelse på vegne af Region

Læs mere

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang Fakta, baggrund og metode for LUP Fødende 2013 - Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

LUP Fødende. National rapport. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP Fødende. National rapport. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2018 National rapport LUP Fødende Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Kompetencecenter for Patientoplevelser på vegne af regionerne Nationale tendenser 2 LUP Fødende 2018 - National

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Konsulent Pernille Bjørnholt Nielsen E-mail: Pernille.bjornholt@stab.rm.dk Faglig

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Planlagt indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Faktarapport. Fødende. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Uddybende information om koncept og metode

Faktarapport. Fødende. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Uddybende information om koncept og metode 2017 Faktarapport Uddybende information om koncept og metode Fødende Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Kompetencecenter for Patientoplevelser på vegne af regionerne Faktarapport

Læs mere

LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012

LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Akut indlagte patienters oplevelser: Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14 og 15

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 338 patienter, som har haft en ambulant kontakt uden efterfølgende indlæggelse i perioden

Læs mere

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8,

Læs mere